2023 Yılı Trafik Cezaları Tam Liste (TÜM ARAÇLAR İÇİN GEÇERLİ)

2023 yılında trafik cezaları ne kadar oldu? Trafik cezaları tam listemizden bilgi alabilirsiniz.

2023 Yılı Trafik Cezaları Tam Liste (TÜM ARAÇLAR İÇİN GEÇERLİ)

Değerleme oranı % 112,9 olarak düzenlenmesi ile birlikte 2023 yılı trafik cezaları belli oldu. Yeniden değerlendirme oranlarının belirlenmesi ile birlikte 2023 yılında  pasaport, ehliyet ve kimlik harcı, motorlu taşıtlar vergisi ve trafik cezalarına kadar birçok kalemde yaşanacak artış oranı da kesinleşti ve vergi harç ve cezalar da arttı.

Yeni Trafik Cezaları Listesi 2023 yılından itibaren geçerli olacak.

2023 Yılı Trafik Cezaları Tam Liste

2023 yılı Trafik Cezaları Tam Listesi aşağıdaki gibidir:

 • Tescilli aracı Plakası olmadan kullanan sürücüye 2.081 TL tescil plaka ve belgesi olmadan trafiğe çıkmak 1.340 TL
 • Araca sahte plaka takmanın cezası: 20.302 TL
 • Tescil Belgesini bulundurmamak cezası: 122 TL
 • Alkollü araç kullanmak 1. defa 4.064 TL, 2 defa da 5096 TL
 • Uyuşturucu ve uyarıcı  madde alarak yola çıkanlara verilen idari para cezası: 20.977 TL ceza
 • Drift yapanlara 20.342 TL ceza ve 60 gün ehliyete alıkoyma,
 • Kış lastiği kullanmayanlara cezasının bedeli: 1.137 TL
 • Sahte plaka takmanın bedeli: 6.687 TL
 • Plakada değişikliğin ceza bedeli: 505 TL
 • Plakanın okunması engellemeye verilen idari para cezası: 1.671 TL
 • Plakasız araç kullanmanın cezası: 5.154 TL
 • Engelli yerine park eden kişiye verilen cezası: 873 TL
 • Seyir halinde cep telefonu kullanma cezası: 951 TL
 • Yayalara ilk geçiş hakkına uymama cezası: 1979 TL
 • Aracın maksat dışı kullanılması için verilen cezası: 1.228 TL
 • Belediyeden ruhsat almadan yolcu taşımak için verilen ceza: 5.010 TL
 • Emniyet kemeri kullanmamak 436 TL‘ye
 • Hız sınırını % 10-30 den fazla aşmak idari para cezası: 951 TL 
 • Hız sınırını % 30-50 den fazla aşmak: 1979 TL
 • Hız sınırını % 50 den fazla aşmak 1823 TL’den 4.064 TL’ye
 • Alkol testine itiraz etmek 3.836TL‘den 8551 TL’ ye yükseldi.
 • Hurda araçla trafiğe çıkana para cezası, 2.698 TL araca el konulur ve araç mülkiyeti Devlete geçer.
 • Çakar lamba takana, aracına gereksiz lamba takana 4.064 TL
 • Abart egzoz kullananlara 1.002 TL ceza, mevzuata uygun hale getirilene kadar trafikten men,
 • Muayenesi olmayan araçla trafiğe çıkma 951 TL para cezası,
 • Yasak olan alanda sollama yapmak 951 TL

2023 Trafik Ceza Tarifesi

2023 yılı trafik cezaları tam liste ceza tarifeleri şu şekildedir:

Kırmızı ışık ihlali ceza ücreti: 951 TL

 • Hatalı park etme cezası: 144 TL
 • Emniyet şeridi ihlali ceza ücreti: 4.064TL
 • Trafikte makas atma ceza ücreti: 1.228 TL
 • Ters şeride girme cezası ücreti: 1.825 TL
 • Trafik işaretlerine uymama ceza ücreti: 314 TL
 • Radara girme ceza ücreti: (%30 314 TL)
 • Makas Atma ceza ücreti: 1.827 TL
 • Şerit izleme kurallarına uymayan kişilere verilen ceza ücreti: 652 TL
 • Takograf ve taksimetre kullanmayan kişilere verilecek ceza ücreti: 652TL
 • Ehliyetsiz araç kullanan ceza ücreti: 8.090 TL
 • Yaya veya okul geçitleri ile kavşak giriş ve çıkışlarına yaklaşırken yavaşlamayan kişilere verilecek ceza tutarı: 1979 TL
 • Yayalara öncelik vermeyenlere 1979 TL idari ceza kesilecek.

2023 Yılı Güncel Trafik Cezaları

Trafik ihlalleri ile birlikte bazı kanunlarda da değişikliğe gidildi. Düzenlemeler aşağıdaki gibidir:

Tescil Belgesi Düzenlemesi

“Tescil edilen araçlar, “Tescil Belgesi” ve “Tescil Plakası” alınmadan karayollarına çıkarılamaz”  (“Birinci fıkra) hükmüne uymayan sürücüler 2.081 Türk lirası idari para cezası ile cezalandırılırlar.

Birinci fıkra hükmüne aykırılığı tespit edilen araçlar eksiklikleri giderilinceye kadar trafikten men edilir.”

Çakar Lamba Takan Araçlar İçin Düzenleme

“Mevzuatta belirtilen ışıklı ve/veya sesli uyarı işareti veren cihazların mevzuatta izin verilmeyen araçlara takılması ve kullanılması yasaktır.”

“Bu maddenin birinci fıkrası hükmüne uymayan sürücüler ile üçüncü fıkrasına göre çıkarılacak yönetmelik hükümlerine aykırı davranan sürücüler 208 Türk Lirası, ikinci fıkra hükümlerine uymayan sürücüler ise 4.064 Türk Lirası idari para cezası ile cezalandırılır.

Sürücü, aynı zamanda araç sahibi değilse, devletdestekli.com ayrıca, tescil plakasına da aynı miktar için tekrar 1.340 Türk Lirası ceza tutanağı düzenlenir ve toplamda 2.680 TL ödemek durumunda kalır.

İkinci fıkra kapsamında son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru bir yıl içinde üç defa işlem yapılan araçlar onbeş gün süre ile trafikten menedilir.”

Abart Egzoz Kullananlara 4.064 TL Ceza

Araçlar üzerindeki değişiklikleri bildirme:

Araçlar üzerinde mevzuata uygun şekilde yapılan her türlü değişikliğin işleten tarafından otuz gün içinde araç tescil belgesine işletilmesi zorunludur .Bu fıkra hükmüne uymayan işletenlere 108 Türk lirası idari para cezası verilir.

Üzerinde teknik değişiklik yapılan araçlar, değişikliğin mevzuata uygun olarak yapıldığı belgelenip bu durum ilgili tescil kuruluşunda araç tescil belgesine işletilinceye kadar trafikten menedilir.

Mevzuata uygun olarak yapıldığı belgelenemeyen teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması durumunda 1.853 Türk lirası idari para cezası uygulanır. Ayrıca, araç mevzuata uygun duruma getirilinceye kadar trafikten menedilir.”

Muayenesi Olmayan Aracın Sahibine 951 TL

“Muayenesi yapılmamış bir araçla trafiğe çıkılması hâlinde, araç sahibine 951 Türk lirası idari para cezası verilir. Bu araçlara, muayenelerinin yaptırılması için süre ve şartları Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirtilen şekilde izin verilir. İzin verilen süre sonunda, muayenesi yapılmadan veya muayene sonucunda emniyetsiz raporu verilen araçların trafiğe çıkarılması hâlinde, araç sahibine 865 Türk lirası idari para cezası verilir.”

“e) İki veya daha fazla şeritli yollarda motosiklet, otomobil, kamyonet, panelvan, minibüs ve otobüs dışındaki araçları kullanırken geçme ve dönme dışında en sağ şeridi izlemek,”
“f) Trafik kazası, arıza hâlleri, acil yardım, kurtarma, kar mücadelesi, kaza incelemesi, genel güvenlik ve asayişin sağlanması gibi durumlar dışında emniyet şeritlerini ve banketleri kullanmamak,
g) Trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmemek,
h) Tek yönlü karayollarında araçlarını ters istikamette sürmemek”


“Bu maddenin ikinci fıkrasının (e) bendi hükümlerine uymayanlara 488 Türk lirası, (f), (g) ve (h) bentleri hükümlerine uymayan sürücülere 1.002 Türk lirası, bu maddenin diğer hükümlerini ihlal eden sürücülere 235 Türk lirası idari para cezası verilir. İkinci fıkranın (d) bendinin kamyon ve çekici sürücüleri tarafından ihlal edilmesi hâlinde ise 1.002 Türk lirası idari para cezası uygulanır.”

Kırmızı Işıkta Geçme Cezası 951 TL

“Trafik işaret ve kurallarına uyma zorunluluğu”

“Trafik zabıtası veya diğer yetkililerin dur işaretlerine, ışıklı trafik işaretlerinden kırmızı renkli olanına ve sesli işaretlere uymayan sürücüler 951 Türk lirası bu maddede yazılı diğer trafik işaretlerine ve kurallarına uymayan sürücüler, 108 Türk lirası para cezası ile cezalandırılırlar.”
“Son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru bir yıl içinde kırmızı ışık kuralını üç defa ihlal ettiği tespit edilenlerin sürücü belgeleri otuz gün süreyle geçici olarak geri alınır.

Aynı yıl içinde kırmızı ışık kuralını ikinci kez üç defa ihlal ettiği tespit edilenlerin sürücü belgeleri kırk beş gün, üç ve daha fazla kez üç defa ihlal ettiği tespit edilenlerin sürücü belgeleri altmış gün süreyle geçici olarak geri alınır. Aynı yıl içinde bu madde kapsamında iki ve daha fazla kez sürücü belgesi geri alınanlar geri alma süresi devletdestekli.com sonunda psiko-teknik değerlendirmeden ve psikiyatri uzmanının muayenesinden geçirilir. Sürücü belgesi almasına mâni hâli olmadığı anlaşılanlara bu Kanun kapsamında verilen trafik idari para cezalarının tahsil edilmiş olması şartıyla belgeleri iade edilir.”

Radara Girenler Yandı (951 TL-4.064 TL)

“Hız sınırlarına uyma zorunluluğu”
Hız ölçen teknik cihaz veya çeşitli teknik usullerle yapılan tespit sonucu Yönetmelikte belirlenen hız sınırlarına kesilen cezalar şu şekildedir:

 • %10 – %30 (30 dâhil) kadar aşan sürücülere 951 TL Türk lirası,
 • %50’den fazla aşan sürücülere 4.064 Türk lirası idari para cezası verilir.

Hız sınırlarını yüzde otuzdan fazla aşmak suretiyle ihlalin işlendiği tarihten geriye doğru bir yıl içerisinde bu kuralı beş defa ihlal ettiği tespit edilenlerin sürücü belgeleri bir yıl süre ile geri alınır. Süresi sonunda psiko-teknik değerlendirmeden ve psikiyatri uzmanının muayenesinden geçirilerek sürücü belgesi almasına mâni hâli olmadığı anlaşılanlara bu Kanun kapsamında verilen trafik idari para cezalarının tahsil edilmiş olması şartıyla belgeleri iade edilir.”

“Son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru beş yıl içinde bu madde kapsamında sürücü belgesi ikinci defa geri alınanların sürücü belgeleri iptal edilir. Belgesi iptal edilenlerin tekrar sürücü belgesi alabilmeleri için; sürücü kurslarına devam etmeleri ve yapılan sınavlarda başarılı olarak motorlu taşıt devletdestekli.com sürücüsü sertifikası almaları gerekir. Bu kişilerin sürücü kurslarında eğitime başlayabilmeleri için tabi tutulacakları psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesi sonucunda sürücülüğe engel hâli bulunmadığını gösterir belgenin sürücü kursuna ibrazı zorunludur.”

Ziraat Bankası Trafik Sigortası inceleyebilirsiniz.

Drift Yapanlara 20.342 TL Para Cezası ve 60 Gün Ehliyetleri Alınacak

“d) Herhangi bir zorunluluk olmaksızın, karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi yasaktır.”

“Bu maddenin birinci fıkrasının (d) bendi hükümlerine uymayan sürücülere 20.342 Türk lirası idari para cezası verilir ve sürücü belgeleri altmış gün süreyle geri alınır. Ayrıca, devletdestekli.com araç altmış gün süre ile trafikten menedilir. Bu şekilde sürücü belgesi geri alınanlar psiko-teknik değerlendirmeden ve psikiyatri uzmanının muayenesinden geçirilerek sürücü belgesi almasına mâni hâli olmadığı anlaşılanlara bu Kanun kapsamında verilen trafik idari para cezalarının tahsil edilmiş olması şartıyla geri alma süresi sonunda belgeleri iade edilir.”

Sürücü belgesinin iptal edilmesine kadar gidecek:

“Son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru beş yıl içinde bu madde kapsamında sürücü belgesi ikinci defa geri alınanların sürücü belgeleri iptal edilir. Belgesi iptal edilenlerin tekrar sürücü belgesi alabilmeleri için; sürücü kurslarına devam etmeleri ve yapılan sınavlarda başarılı olarak motorlu taşıt sürücüsü sertifikası almaları gerekir. Bu kişilerin sürücü kurslarında eğitime başlayabilmeleri için tabi tutulacakları psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesi sonucunda sürücülüğe engel hâli bulunmadığını gösterir belgenin sürücü kursuna ibrazı zorunludur.”

Trafikte Cep Telefonu Kullanmanın Cezası 951 TL

“Seyir halinde cep ve araç telefonu ile benzer haberleşme cihazlarını kullanan sürücüler 951 Türk lirası, maddenin diğer hükümlerine uymayanlar 108 Türk lirası para cezası ile cezalandırılırlar.”

Diğer hükümleri olarak maddenin ilk hali şöyle idi:

ESKİ HALİ: Kara yolunda araçların kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürülmesi, araçlardan bir şey atılması veya dökülmesi Bu hususa uymayanların da cezalandırılacağını değerlendirmekteyiz.

Yayalara İlk Geçiş Hakkı Verildi (Uymayana 1979 TL Ceza)

Sürücüler, görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışları devletdestekli.com ile yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermek zorundadırlar. Bu madde hükümlerine uymayan sürücüler 1979 Türk lirası idari para cezası ile cezalandırılırlar.”

Devletdestekli.com olarak, bu madde şu şekilde yorumlanmaktadır:

 • Trafik Lambası Varsa: Lambaya uyulacak,
 • Trafik Polisi Varsa: Polisin talimatına uyulacak,
 • Lamba veya Polis Yoksa: Yaya geçmeyi bekliyorsa geçiş üstünlüğü yayanındır.

Kontrolsüz Kavşaklarda İlk Geçiş Hakkı Kimin? merak ediyorsanız. İçeriğimize göz atabilirsiniz.

Maksat Dışı Kullanım (Otomobil ile Yük Taşıması Gibi)

Araçlarını motorlu araç tescil belgesinde gösterilen maksadın dışında kullananlar ile sürülmesine izin veren araç sahiplerine 1.340 Türk lirası idari para cezası uygulanır. Ayrıca, araç 15 gün süre ile trafikten menedilir.

Çalışma Ruhsatsız Yolcu Taşıma Cezası 2023

10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamında ilgili belediyen:

 • a) Çalışma izni/ruhsatı almadan
 • b) Alınan izin/ruhsatta belirtilen faaliyet konusu dışında
 • c) Alınan izin/ruhsatta belirtilen çalışma bölgesi/güzergâh dışında

belediye sınırları dâhilinde yolcu taşımak yasaktır. Bu fıkranın (a) bendine uymayanlara,(b) bendine uymayanlara, (c) bendine uymayanlara belirlenen miktarlarda idari para cezası verilir. Fiilin işlendiği tarihten itibaren geriye devletdestekli.com doğru bir yıl içinde tekerrürü hâlinde, bu fıkrada yer alan idari para cezaları iki kat olarak uygulanır.

İşleteni veya sahibi, sürücüsünün kendisi olup olmadığına bakılmaksızın aracın bu maddenin üçüncü fıkrasına aykırı olarak kullanılmaması hususunda gerekli tedbirleri almak ve denetimini yapmakla yükümlüdür.

Araç, bu maddenin üçüncü fıkrasının:

 • (a) bendinin ihlali hâlinde 60 gün
 • (b) bendinin ihlali hâlinde 30 gün
 • (c) bendinin ihlali hâlinde ise 15 gün süreyle trafikten menedilir.

İlgili belediye tarafından tahdit veya tahsis kapsamına alınmış ve bu kapsamda verilmiş çalışma izninin/ruhsatının süresi bittiği hâlde, belediye sınırları dahilinde yolcu taşıyan kişiye 2.699 Türk lirası idari para cezası uygulanır ve eksikliği giderilinceye kadar araç trafikten menedilir. Ayırıcı işareti bulunmayan üçüncü fıkra kapsamındaki araçlardan taşımacılık hizmeti alanlara da 334 Türk lirası idari para cezası uygulanır.”

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU Mevzuat Sayfasından,

TRAFİK CEZALARI RESMİ GAZETE 7148 SAYILI KANUN Resmi Gazeteden,

Alo Trafik Şikayet ve Whatsapp İhbar Şikayet Hattı (Trafik Whatsapp İhbar Hattı) içeriğimizden bilgi alabilirsiniz.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.