Yerli Üretim Etiketi Nasıl Alınır? Türk Malı Logosu Başvurusu

Yerli Üretim Etiketi Nasıl Alınır? Türk Malı Logosu Başvurusu
A+
A-

Ülkemizde dönemsel olarak boykot çalışmaları düzenlenmektedir. Bu çalışmalarda özellikle 869 barkod numarasına dikkat çekilmektedir. Bildiğimiz gibi yerli yani ülkemizde üretimi yapılan ürünlerin barkod numarası 869 ile başlamaktadır. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan düzenleme ile artık yerli ürünleri barkodlarından değil, logolarından tanıyacağız. Kod tanımlaması, barkod etikerleri, logosu, nasıl anlaşılır, tüm detaylar haberimizde..

Yerli üretim logosu

Barkod Numarası Nedir?

Aslına bakılırsa barkod, birbirinden farklı kalınlıktaki dikey çizgilerden oluşmaktadır. Bu çizgiler arasında bir miktar boşluk vardır. Dikey çizgilerin ise hemen altında rakamlar bulunmaktadır. İşte bu rakamlardan ilk 2 ya da 3 tanesi o ürünün hangi ülke tarafından üretildiğini yani menşeini göstermektedir. Bir nevi üretilmiş olan ürünlerin kimliği olarak da ifade edebiliriz. Bu ürünler barkod okuyucu makineler sayesinde bu ürünler veri tabanlarına kaydedilebilmektedir. Uzmanlar barkodsuz ürünlerin kesinlikle tüketilmemesi gerektiğine dikkat çekiyor. İşte barkod numaralarına göre ülkeler;

barkod-sistemi-nedir
Barkod ürünün kimlik belgesidir.
 • 69 -690 Çin
 • 30- 37 Fransa
 • 46 Rusya
 • 520 Yunanistan
 • 380 GS1 Bulgaristan
 • 387 GS1 Bosna Hersek
 • 470 GS1 Kırgızistan
 • 729 İsrail
 • 80- 83 İtalya
 • 594 GS1 Romanya
 • 626 GS1 İran
 • 476 GS1 Azerbaycan
 • 00- 13 ABD
 • 45- 49 Japonya
 • 487 GS1 Kazakistan
 • 621 GS1 Suriye
 • 622 GS1 Mısır
 • 481 GS1 Ermenistan
 • 87 Hollanda
 • 400-440 Almanya
 • 890 Hindistan
 • 869 Türkiye gibi ülkelerin numaraları bulunmaktadır.

GS1 Barkod Sistemi

Bu sistem global düzeyde kullanılan bir sistemdir. Ülkeler, ticari faaliyet gösterecekleri her ürüne bu sistem dahilinde barkod numarası vermek zorundadır. Türkiye’ de bu sisteme dahildir. Ancak ülke değil firma bazında GS1 kuralları uygulanmaktadır. Sisteme başvuru sonrası dahil olan ülkeye öncelikle bir ön ek numarası verilmektedir. Daha sonra üretimi yapılan ürünlere çeşitliliğe göre ürün kodu verilmektedir. Bu numaralar verildikten sonra, firma ürettiği ürünlere bu numaraları basmak zorundadır. Yani sistem, firmalara bir sorumluluk yüklemektedir. Barkod master yöntemi ile firmalar bu kod basma işlemini ucuza mal edebilmektedir. Sisteme dahil olanların her yıl üyelik aidatı yatırmaları gerekmektedir. Sistem, yerli firmalara yurt dışında pazarında rekabet imkanı tanımaktadır.

GS1 sistemi ile ürünün barkodu aşağıdaki haline kavuşmaktadır.

GS1 Kazakistan
GS1 Sistemine göre barkod oluşturulması

Barkod numaraları şu kriterlere göre oluşturulmaktadır; İlk 2 ya da 3 karakter ülke ve ya simge kodu, sonraki 4 karakter firma kodu, 5 karakter ürün kodu ve son 1 karakter kontrol kodudur. Ülkemiz barkodları 13 rakamdan oluşmaktadır. Ancak yeni düzenleme ile birlikte ürünlerimizin barkod numarasını unutmamız dahilinde, tanımakta zorluk çekmeyeceğiz. Barkod sistemi tarihe karışıyor. Artık Türk malı ürünlere bakanlık tarafından belirlenecek olan semboller konulacak. Bu uygulama ile tanınırlılığın artırılması hedefleniyor.

Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklik

18 Eylül 2018 tarihli ve 30539 sayılı Resmi Gazete’ de Fiyat Etiketi yönetmeliğinde değişiklik yapılmıştır. Ticaret Bakanlığı tarafından verilen karar neticesinde 2014 yılında yayınlanan yönetmeliğin bazı maddelerine ekleme yapılmak sureti ile aşağıdaki şekillerde değiştirilmiştir.

 • Artık fiyat etiketlerinde aşağıdaki ibarelerin bulunması gerekmektedir;
 • Ürünün satış fiyatı
 • Ürün için belirlenen birim fiyatının kararlaştırıldığı tarih
 • Türk menşeili ürünlere Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen bir logo, işaret ya da şekil konulması gerekmektedir.

Ayrıca 2014 yılında yayınlanan 29044 sayılı Resmi Gazete’deki mükerrer kararın 9. maddesinin 1. fıkrasında da değişiklik yapılmıştır.

9. maddede etiketlerin üzerlerinde yer alan ifadelerin okunabilmesi şeklinde idi. Yeni düzenleme ile birlikte artık yalnızca etiketlerin değil, fiyat listelerinin ve tarifelerin de okunabilir düzeyde yazılması gerekmektedir.

Yönetmelik 15 güne kadar uygulanmaya başlanacak ve gerekli çalışmalar tamamlanacaktır. Bu süreçte firmalara da görevler düşmektedir. Kosgeb  yerli üretime %100 destek verecek!

Yerli Ürün Etiketi Nasıl Alınır?

Yerli malı ürünlerin etiketlenmesi konusunda iki muhatap bulunmaktadır. Bunlarda biri kayıtlı olunan oda, diğeri ise firmadır. Ancak bu aşamada dikkat edilmesi gereken husus şudur. Söz konusu odalar, satılan ürünlerin Türk Malı olduğunu onaylamak için yetkilidir. Ürünü üreten firma, bu odanın üyesi değilse ve farklı bir üyeliği varsa, üye olduğu odadan sicil sureti istenecektir. Gümrük Yönetmeliği çerçevesinde ürünün Türk Malı standartlarına uygun olduğunun kanıtlanması gerekmektedir. Bahsi geçen firma, ürünü üreten firmadan bu belgeleri temin etmek zorundadır. Yerli malı belgesini pdf formatında bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Firma tarafından sicil belgesi alınarak, odaya teslim edilir. Ürünün Türk Malı olduğunu gösteren belge, her ürün için ayrı şekilde düzenlenecektir. Ancak, ürünlerin çeşitli fakat üretici firmanın tek olması halinde tek bir belge de düzenlenebilmektedir. Belge resmi dilimize uygun olarak hazırlanmalıdır. Belgedeki boş alanların doğru olarak doldurulması gerekmektedir. Belgenin onaylandığı tarih, ürün bilgileri, sözleşmeyi onaylayan kurum, ürünün ağırlık ölçüleri cinsinden hesabı, oda tarafından ürünün Türk Malı standartlarına göre üretildiğinin kanıtlanmasını sağlayan imza veya kaşe, malı üreten firma bilgileri ve bu firmanın kaşesinin yer alması gerekmektedir. Bu belgenin onaylanması üzerine, firma evrakı sorumlu olan makama iletmek durumundadır. Yerli malı belgesi hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.

Yerli Malı Belgesine Sahip Olabilmek İçin;

 • Yukarıda bahsettiğimiz sicil belgesinin, bakanlık tarafından belirlenen konularda üretim yapıldığını ifade etmesi,
 • Malın üretiminde kullanılan ham madde ya da katkı maddelerinin yerlilik miktarlarının %51′ den fazla olması
 • Üretimde kullanılan ürünlerin bir kısmının yabancı menşeili olması durumunda dikkat edilecek kriter ise, üretim faaliyetlerinin ülkemiz sınırları içinde yapılmış olması gerekmektedir.

Yerli malı belgesi olan ürünlere devlet tarafından çeşitli destekler verilmektedir. Bu desteklerden bir tanesi de kamu ihalelerine katılan üreticilere %15′ e varan fiyat indirimlerinin uygulanmasıdır. Bu sebeple üreticilerin yerli malı belgesine sahip olmaları ve belirlenen oranlarda ürünlerinin standartları uygun olması gerekmektedir. Şartlara haiz olan üretici firmalar, kayıtlı oldukları odaların incelemeleri sonucunda kolay bir şekilde bu belgeyi elde edebilirler.

Yerlilik oranına karar verilmesi ise hesap cetveli ile gerçekleşmektedir. Burada ilgili alanların doldurulması gerekiyor. Doldurulan evrak, muhasebe yetkilileri tarafından incelenmektedir. İnceleme yapılmasında pek çok kriter dikkate alınmaktadır. Bu kriterler;

 • Üretimde kullanılan ürünlerin menşeileri
 • Yerli ürünler kullanıldıysa bu ürünlerin verileri
 • Tutulan faturalar
 • Sosyal Güvenlik Kurumu’ nca düzenlenen belgeler
 • İthal edilen ürünlerin gümrük aşamasındaki kayıtlarıdır.

Üretici firma muhasebecisini yönlendirir. Ürünün %51 yerlilik oranına sahip olduğunun gözlemi bu kriterler dikkate alınarak eksper kararı ile yapılmaktadır. Üretici firma, bağlı olduğu odadan eksper talep edebilmektedir. Eksper teknik incelemeleri yaparak karar verir. Şayet ürünün yerlilik oranı %51′ in altında ise ürün Türk Malı belgesi alamayacaktır.

Örnek Logo Tasarımları

Gündemde olan birkaç logo tasarımı bulunmaktadır.

Tasarım 1

made-in-turkey

Logo örneği 1

Tasarım 2

made-in-turkey-logo

Tasarım 3

yerli-malı-logosu

Tasarım 4

yerli-malı-logo

Firmalara Düşen Görevler

Firmaların yerli malı belgesi alabilmek için hazırlaması gereken evraklar vardır. Bu evraklar;

 •  Başvuru formunu dolduran üretici firma, formu bağlı bulunduğu odaya teslim etmelidir.
 • Şahıslar T.C. kimlik belgelerinin bir sureti ile,
 • Tüzel kişiler ise firma temsilcisi olduklarını kanıtlayan bir belge ya da imza sirküleri ile başvuruda bulunur.
 • Ürünün Türk Malı olduğunu gösteren hesap cetveli de eklenir.
 • Yapılan inceleme sonrası ekpser raporu da dosyaya konulmalıdır.
 • Çalışılan muhasebe görevlisinin teknik bilgiye sahip olduğunu gösteren belgenin de fotokopisi gerekmektedir.
 • Malı üreten firma yetkililerinin bilgilerinin de dosyaya konulması gerekiyor.

Yapılan inceleme sonrasında ürünleri için Yerli Malı belgesi almaya hak kazanan firmalar, yeni düzenlemeye dahil olabilmek için Ticaret Bakanlığı’ na başvurmalıdır. Bakanlık tarafından belirlenecek olan şartlara haiz olan firmaların etiketlerine basılacak logo Bakanlık tarafından açıklanarak basının ilgisine sunuldu. İşte o logo..

2018-yerli-malı-logosu
Yerli mallarında kullanılacak olan logo

Artık yerli mallarında bu logo kullanılacak. Barkod numarasından yerli malı olduğunu anlayamadığımız çoğu ürüne bu sayede daha rahat ulaşabileceğiz. Hayırlı olsun.

Tıkla, Telegram'da Bize Katıl!

Yorumlar

Yorumunuzun Önemi

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.