Yeşil Kart Nasıl Çıkarılır? İnternetten Başvuru (e-Devlet) 2022

Sigortası olmayan ve devletin ücretsiz sağlık hizmetlerinden biri de Yeşil Kart’tır. Bu hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlar için yeşil kart nasıl alınır, başvurusu nereye yapılır, e-Devlet yeşil kart başvurusu ve sorgulama hakkında tüm 2022 bilgilerini öğrenebilirsiniz.

Yeşil Kart Nasıl Çıkarılır? İnternetten Başvuru (e-Devlet) 2022

Türkiye’de sigortalı olarak çalışan vatandaşlar, SGK bünyesinde BAĞ-KUR, SSK, Emekli Sandığı çatısında yer alan sağlık güvencesinden yararlanmaktadır. Fakat büyük bir bölümü de sosyal bir güvenceye ve geçimlerini sağlayabilecek gelire sahip değildir. Gelire sahip olmayan ve sigortası bulunmayan kişilere devlet ücretsiz sağlık hizmeti sunuyor ve bu hizmetlerden biride yeşil karttır. Yeşil kart imkanından yararlanmak isteyenler tarafından yeşil kart nasıl çıkarılır, nasıl alınır, başvurusu nereye yapılır, yeşil kart başvurusu e-Devletten yapılır mı, e-Devlet yeşil kart başvurusu ve SGK yeşil kart sorgulama 2022 hakkında tüm bilgileri alabilir ve başvuru sağlayabilirsiniz.

Yeşil Kart Nasıl Çıkarılır?

Muhtaç ve ihtiyaç sahibi kişilere verilen Yeşil kart alabilmenin ilk şartı gelir testi yaptırılmasıdır. Gelir testi yaptırmak için başvurular ikametinizin bağlı olduğu Kaymakamlığa bağlı olan SYDV’ lere yapılmaktadır. Gelir testi yaptıran kişilerin test sonucuna bağlı olarak kişinin bağlı olduğu Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvuru yapmaları ve buradan yeşil kartlarını almaları gerekmektedir.

Yeşil Kart Nereden Alınır?

Yeşil Kart Sosyal Güvenlik kurumundan alınır. Yeşil kart alabilmek için yukarıda da belirttiğimiz gibi ilk koşul gelir testi yaptırmaktır. Gelir testi başvuruları kametinizin bağlı olduğu Kaymakamlık ve Sosyal Yardımlaşma Vakıflarına yapıldığından burada yaptıracağınız gelir testi sonuçlanınca bağlı bulunduğunuz Sosyal Güvenlik Kurumu’na uğrayarak yeşil kartınızı alabilirsiniz.

Yapılan son düzenlemeler ile gelir testi sonucunda yeşil kart tescili SGK tarafından otomatik yapılmaktadır. Sosyal yardımlaşma yeşil kart başvurusu yapıldıktan sonra, durumunuzun tespiti yapılır ve diğer maddi yardımlardan da yararlanabilirsiniz.

Yeşil Kart Alma Şartları Nelerdir?

Yeşil kart almak için başvuru yapmak isteyen vatandaşların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

Yeşil kart alma şartları aşağıdaki gibidir:

 • Başvuru sahibinin herhangi bir sigortası, sosyal güvencesinin bulunmaması, sigortadan mahrum olması,
 • Yapacak olan kişinin vergi veya çiftçilik kaydının olmaması gerekir.
 • Emeklilik durumu olmamalıdır.
 • Kişinin mensubu olduğu ailenin aylık kazancının, asgari ücretin vergi ve sosyal sigorta primi dışında ki miktarının 1/3’ünden az olması gerekmektedir. Asgari ücret 5.500 TL’dir.
 • Net tutarı 5.500 olarak buluruz. Bu tutarı 3’e bölmek gerekirse, 1.833,33 TL’ye tekabül etmektedir. Ancak bu tutarın enflasyon oranlarına göre artması beklenmektedir.
 • 852 liradan aşağı geliri bulunanlar yeşil kart gelir testi şartını sağlamış olurlar.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığı ile sistemde ”G0” olarak gözüken gelir testi sonucunuz ile sağlık sigortası ile diğer avantajlardan yararlanabilirsiniz.
 • Özel bir kanun hükmü gereğince sigortadan yararlanması uygun görülen vatandaşlarda yeşil kart başvuru yapabilir.

Yeşil Kart Başvurusu Nereye Yapılır?

Yeşil kart alabilmek için bahsettiğimiz üzere gelir testi yaptırılması gerekmektedir. SYDV kurumlarına bizzat giderek başvurmak gerekmektedir.

Yeşil kart başvurusu yapılacak yerler aşağıdaki gibidir:

 • Gelir testi için ise ikametgah ettiğiniz ve bağlı olduğunuz Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına müracaat yapılmalıdır.
 • Sonrasında gelir testi sonuçlarına göre, bağlı bulunduğunuz Sosyal Güvenlik Kurumlarına giderek evraklarınızı teslim edebilir ve başvuru yapabilirsiniz.
 • İl ve ilçelerde bulunan valilik ve kaymakamlıklarca kurulmuş olan yeşil kart bürolarına da T.C kimlik kartı veya nüfus cüzdanı ile ve gerekli evrakları ibraz ederek başvuru yapabilirsiniz.

Yukarıda belirtilen, yeşil kart almak için gereken şartlar taşınmazsa ve gerçeğe aykırı bilgi verilirse, haksız yeşil kart sahibi olursanız ücretsiz sağlık hizmetinden yararlanmaya devam ederse, devlet tarafından ödenen sağlık sigortası ve tüm harcamaları bakmakla yükümlü olduğu yakınlarından veya velisinden iki katı kadar tahsil edilerek cezai işlem uygulanır.

Yeşil Kart Başvurusu Nasıl Yapılır?

Başvuru yapmak isteyen vatandaşların öncelikle kaymakamlık veya Valiliklere başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir. Bazı kaymakamlık veya Valilikler Başvuru yapmak isteyenlerden dilekçe talep edebilirler. Bu formu dolduran vatandaşlar, eğer ilde ikamet ediyorlarsa Valiliklere, ilçelerde ikamet ediyorlarsa bağlı bulundukları Kaymakamlığa başvurularını gerçekleştirirler. Başvuruları alan Kaymakamlık ve Valilikler, başvuru sahibinin yeşil kart alabilmek için gerekli şartları taşıyıp taşımadığını mevzuat hükümlerine göre inceler.

Kanundan yaralanmak için valilik yada kaymakamlığa ilk olarak başvuru yapanların yeşil kart başvuru ve bilgi formları aşağıdaki kurumlardan alınır:

 • Muhtarlıklar
 • Nüfus müdürlüğü
 • Defterdarlık ya da mal müdürlüğü
 • Tapu sicil müdürlüğü
 • Belediye başkanlıklarına başvuru yapılabilmektedir.

Gerekli görülen hallerde emniyet veya jandarma teşkilatı ile diğer kurum ve kuruluşlara gönderilir. Kişinin sosyal güvencesinin tespiti için adına kayıtlı her şeye, aylık hane halkı gelirine, sigortalı bir ek gelire sahip olup olmadığına bakılmaktadır. Gerçekten belirlenen tutarın altında geliri varsa ve sosyal güvencesi de bulunmuyorsa sigorta kapsamında sağlık hizmetleri devlet tarafından karşılanır. Ücretsiz sağlık kuruluşlarında hizmet alabilir.

Engelli Yeşil Kart Başvurusu Nasıl Yapılır?

Genel Sağlık Sigortası düzenlemeleri yapılarak verilen yeşil kartlar, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınmıştır. Primsiz sosyal güvenlik sistemi ile yeşil kartın verdiği avantajlardan engelli vatandaşlarımız da yararlanabilir. 18 yaşını doldurmuş, başkasının yardımına muhtaç engelli vatandaşlarımıza aylık bağlanarak yeşil kart imkanı sağlanıyor.

Engelli bireyler için Yeşil kart Başvuru şartları aşağıdaki gibidir:

 • Engelli ve bakıma muhtaç olan kişiler de yeşil kart alabilirler.
 • 2022 sayılı kanun gereğince %40 engeli bulunan, sosyal sigorta güvencesi olmayan vatandaşlara verilir.
 • Engellinin yaşadığı hane içindeki kişilerin aylık gelir toplamı 2022 yılı AGİ hariç net ücretin 3’te 1’inden düşükse başvuru yapabilir.
 • Engelli maaşı üst sınırı 1.833,33 TL’dir. Bu tutarın altında aylık geliriniz varsa yeşil kart başvurularınız ile engelli aylığı da alabilirsiniz.
 • 2022 yılında;
  • Engel oranı %40-%69 arasında olanlar 1.226,69 TL
  • %70’in üzerinde engeli varsa alacağı engelli maaşı 1.840,04 TL olacaktır.
 • Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına giderek gelir testinizi yaptırabilir, birkaç hafta içerisinde sonucunu alabilirsiniz. Maddi yardımlardan da yararlanırsınız.

e-Devletten Yeşil Kart Başvurusu Yapılır MI?

e-Devletten yeşil kart başvurusu yapılamaz. Ancak, yeşil kart başvuruları e-Devlet üzerinden sorgulanabilir. Gelir testi yaptırıp başvurunuz olumlu sonuç aldıktan sonra e-Devlet üzerinden gelir testi sonucunuzu sorgulayabilir ve başvuru durumunuzu görebilirsiniz. SYDV’lere bizzat gidip başvurduktan sonra gelir testiniz e-Devlet sistemine düşecektir. Burada gelir testi sonucu sorgulama ekranına girerek G0 olarak görüyorsanız, yeşil kart sahibi olabilirsiniz demektedir.

Bu destekler ile birlikte diğer Bakanlıklardan da yardım almak isteyenler olabilir. Devlet yardımlar yeşil kart ile sınırlı değil. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Maddi Yardım Başvurusu içeriğimizden detayları öğrenebilir ve desteklerden yararlanabilirsiniz.

Gelir Testi Nasıl Yaptırılır?

Sosyal Güvenlik Kurumu hizmeti kapsamında olan gelir testi, vatandaşların belirtilen kurumlara kendi başvuruları ile yapılmaktadır. İstisnai durumlarda kişilerin birinci derece akrabaları da başvurabilir.

BAĞ-KUR Borcu Olanlar Yeşil Kart Alabilir mi?

Bağkur borcu olan kişiler yeşil kart alamaz. Fazla prim borcu varsa ve ödeyemiyorsa, kendisine ait işyerini satar veya başkasına devrederse yeşil kart sahibi olabilir. Bu devir gerçekleştiğinde Genel Sağlık Sigortasına başvuru yaptığında sağlık hizmetlerinden yararlanabilir.

Yeşil Kart Maaşı Ne Kadar?

Gelir testi ile muhtaçlık durumu belirlenen ve yeşil kart hakkı kazanan vatandaşların özel durumlarına göre belli tutarlarda aylık maaş bağlanmaktadır.

Bu kapsamda verilen maaş tutarları şu şekildedir:

 • Engelli vatandaşlar için %40- %69 engeli olanlara 1.226,69 TL
 • %70’ten fazla engeli varsa 1.840,04 TL verilir.
 • Muhtaçlık sınırının altında olan engelli ve yetim olan çocuklar için aylık 1.833 TL ödenir.
 • Hane halkı geliri yine net asgari ücretin 1/3’ünden azsa, 65 yaş üstü yaşlılara da maaş bağlanır. Bu tutar 1.833,33 TL‘dir.

Yeşil Kart Sahiplerine Verilen Devlet Yardımları 2022 Yılında Ne Kadardır?

Yeşil kart sahiplerine verilen devlet yardımları ve yardım miktarları aşağıdaki gibidir:

 • Aşı yardımı: 45 TL- 100 TL
 • Gebelik yardımı: 45 TL- 100 TL
 • Şartlı eğitim desteği: 90 TL- 150 TL
 • Yetim ve öksüz yardımı: Her iki ayda bir 300 TL
 • Elektrik yardımı: 75 kwh- 150 kwh kadar ödenir.
 • Asker ailesi yardımı: 800 TL
 • Kronik hastalar için verilen yardımlar: 3.336 TL
 • Silikozis desteği: 3.375 TL
 • Doğum parası: 300 TL- 600 TL
 • Süt Parası: 232 TL
 • Dul olan kadınlara: 500 TL 2 ayda bir toplamda 1000 TL
 • Kömür desteği, eğitim vb. nakdi yardımlar da verilmektedir.

İnternetten Yeşil Kart Başvurusu Yapılır mı?

Başvurular Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden yapılabileceği gibi e-devlet sistemi üzerinden de kolaylıkla yapılabilmektedir.

Evi ve Arabası Olan Yeşil Kart Alabilir mi?

Yeşil kart başvurusu yapabilmek için kişinin ihtiyaç duyduğu kadar mal varlığı yani kayıtlı ev, arsa ve araba olması halinde yeşil kart başvurusunda bulunmasında herhangi bir engel bulunmamaktadır.

Yeşil Kart Ne Kadar Süre Geçerlidir?

Yeşil kart geçerlilik süresi: başvuru sahiplerine verilen yeşil kartlar 1 yıl süre geçerlidir. Bir yıl içerisinde kişinin maddi durumunda herhangi bir değişiklik olursa, kartı iptal edilir. Kart sahipleri kartlarını aldıkları tarihten 1 yıl sonra ve devam eden yıllarda, yeşil kart yoklama belgesini doldurarak (vize belgesi) kartı teslim aldıkları kaymakamlık veya valilik makamına teslim ederler. Bu işleme yeşil kartın vizesinin yenilenmesi işlemi adı verilmektedir.

Yeşil Kart Nasıl İptal Edilir?

Yeşil kartı olan vatandaş, yine yenileme ve vize işlemi gibi, kartı aldığı makama bir dilekçe ile başvurur ve yeşil kartını iptal etmek istediğini beyan eder. Bu işlem sonucunda, kart sahibinin dilekçesi kabul edilir ve kendisine teslim edilen yeşil kart ve sağlık karnesi belgesi teslim alınır.

Yeşil Kart Kaç Günde Çıkar?

Yeşil kart başvurusu yapan kişilerin kartları 10-15 gün içerisinde çıkmaktadır.

Yeşil Kartlılar Nelerden Yararlanabilirler?

Yeşil kart uygulaması Türkiye’de fakirlik belgesi sahiplerine verilmekte olan kişinin maddi olanaksızlıklar içerisinde olduğunu belirten bir sosyal yardım projesidir. Yeşil kart sahibi vatandaşlar; ücretsiz barınma, sağlık, eğitim ve benzeri sosyal hizmetlerden yararlanabilmektedir.
Yeşil kart yani Green Card Amerika’da oturma izni için verilen belge veya motorlu taşıt sertifikası ile karıştırmamak gerekir. Yine yeşil pasaport adıyla bilinen belgede başka bir evraktır. İçeriğimizde bahsettiğimiz yeşil kart; fakirlere sosyal yardım yapılabilmesi için verilen resmi bir evraktır.

Yorumlar

 1. Avatar of Sultan gultekin Sultan gultekin dedi ki:

  Merhaba ben fiziksel engelliyim düzenli bir tedavi için yeşil karta ihtiyacım var yardımınız için çok teşekür ederim

 2. Avatar of Aysel bilir Aysel bilir dedi ki:

  Yeşil kart formu internet üzerinden nasıl yapabilirim yardımcı öğretmen

 3. Avatar of Aysel bilir Aysel bilir dedi ki:

  Formu yeşil kart sağlık kart

 4. Avatar of AZİZE SÖNMEZ AZİZE SÖNMEZ dedi ki:

  Yesilkart çıkartmak istiyorum bebegim var ben cikamiyorum yardimci olursaniz sevinirim

 5. Avatar of Abdullahdogan Abdullahdogan dedi ki:

  Yeşilkart başvurusu yapmak istiyorum

 6. Avatar of Emine Akın Emine Akın dedi ki:

  Benim durumum yok yardım istiyorum

 7. Avatar of Basri Basri dedi ki:

  Üzerimde 1 ev 1 araba var ama çalışmıyorum yeşilkart çıkarmı bana araba arkadaşımın