%50 Hibeli Bireysel Sulama Destekleri Başvuruları Başladı

%50 Hibeli Bireysel Sulama Destekleri Başvuruları Başladı

Kırsal Kalkınma destekleri kapsamında bireysel sulama sistemleri hibe destekleri başvuruları başladı.

Kırsal Kalkınma Destekleri %50 Hibeli 18. Etap Bireysel Sulama Sistemleri Desteklemeleri Başladı

Bakanlığın Tarım Reformu Genel Müdürlüğünce yürütülmekte olan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında, Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında 2021/7 numaralı tebliğ çerçevesinde 2023 yılı 18. Etap Uygulama Rehberi yayınlanmıştır.

2023 Yılı Bireysel Sulama Sistemleri Desteği Başvuruları 28 Şubat Son Gün!

Başvurular başlamış olup son başvuru tarihi 28 Şubattır.

%50 Sulama desteğinden yararlanmak isteyen üreticiler 10.01.2022 – 28.02.2022 tarihleri arasında Tarım İl Müdürlüğümüz Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şubesi Sulama Birimine başvuru yapmalıdır. Son başvuru tarihi tatil gününe denk gelmesi halinde ilk mesai bitimine kadar başvuru sahipleri tarafından dosya halinde tek nüsha olarak elden İl Müdürlüğümüze teslim edilerek yapılacaktır.

Bakanlık tarafından oluşturulan güncel çiftçi kayıt sistemine (ÇKS) kayıtlı olmak şartıyla gerçek ve tüzel kişiler aşağıda belirtilen yatırım konularından yararlanmak üzere başvuru yapabilirler.

SON BAŞVURU TARİHİ: 28 Şubat 2023

MÜRACAAT: Başvuru: İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüklerinde oluşturulan İl Proje Yürütme Birimlerine şahsen yapılacaktır. Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hibe programına Başvurular; 28 Şubat 2023 tarihine kadar başvuru sahipleri tarafından, dosya halinde tek nüsha olarak elden İl Müdürlüğüne (Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü) teslim edilerek yapılacaktır.

Gerçek kişiler ile Türk Ticaret Kanununda tanımlanan kolektif şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler, kuruluş tüzük ve sözleşmelerinde belirtilen çalışma konularına uygun olması şartı ile tüzel kişilik olarak kendi arazileri ya da kiralayacakları araziler için başvurabilir.

Sulama kooperatifleri ve tarımsal kalkınma kooperatifleri de ana tüzüklerinde tarımsal üretim yapabileceklerinin yer alması şartıyla, tüzel kişilik olarak başvuru yapabilirler.

Başvurular birden fazla parsel ve birden fazla yatırım konusunu içerebilir. Birden fazla parsel için müracaat olması durumundu her bir parsel için ayrı ayrı proje ve keşif hazırlanacak, bu keşifler bir icmal ile birleştirilerek başvuru bütçesi oluşturulacaktır.

Hibeye esas mal alım tutarı 1.000.000 TL ‘ye kadar olan projelere % 50 hibe desteği sağlanmaktadır.

Ayrıntılı bilgi almak isteyen yatırımcılarımız Tarım İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüklerinde oluşturulan İl Proje Yürütme Birimlerine başvurarak gerekli bilgileri alabilirler.

%50 Hibeli Bireysel Sulama Destekleri Başvuruları Başladı
Bireysel Sulama Sistemleri Hibe Destekleri Başvuruları Başladı

Başvurularda Gerekli Evraklar

 1. 2023 Çks belgesi
 2. Tapu Fotokopileri
 3. Kira ise kira sözleşmeleri (Kira Sözleşmeleri en az 5 yıl olmalıdır.)
 4. Şahıs ise kimlik fotokopisi (ŞİRKET İSE VERGİ LEVHASI)
 5. Şirket için imza sürkileri ve sicil gazetesi
 6. Su Kullanım Belgesi veya varsa kuyu ruhsatları
 7. Ziraat Bankasından başvuru yapılan parsel için son 5 Yılda sulama amaçlı kredi kullanılmadığına dair yazı
 8. Tarım kredi Kooperatifi başvuru yapılan parsel için son 5 yılda sulama amaçlı kredi kullanılmadığına dair yazı (KOOPERATİF ÜYESİ DEĞİLSE; ÜYE OLMADIĞINA DAİR YAZI) ADLİ SİCİL KAYDI

Yatırım Konuları

 1. Tarla içi damla sulama sistemi kurulması
 2. Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması
 3. Tarla içi mikro yağmurlama sistemi kurulması
 4. Tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi kurulması
 5. Lineer veya Center Pivot sulama sistemi kurulması
 6. Tamburlu sulama sistemi kurulması
 7. Tarımsal sulama amaçlı güneş enerji sistemleri
 8. Akıllı sulama sistemleri

Yatırım Tutarı ve Destekleme Oranı

 • Hibeye esas proje tutarı üst limiti 1.000.000,00 TL’dir
 • Kabul edilen başvurularda, hibe sözleşmesinde belirlenen hibeye esas mal alım tutarının KDV hariç %50’sine hibe yoluyla destek verilir.
 • Başvuru bütçeleri KDV hariç hazırlanır.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.