Ziraat Bankası Tarım Kredisi Faiz Oranları 2023

Ziraat Bankası çiftçi kredisi başvurusu yapmak için gerekli evraklar ile en yakın banka şubelerine gitmek gerekmektedir. İçeriğimizde çiftçi kredisi başvurusu için gerekli belgeleri, Ziraat Bankası Tarım Kredisi Faiz Oranları 2023 ve örnek çiftçi kredisi hesaplamalarını bulabilirsiniz.

Ziraat Bankası Tarım Kredisi Faiz Oranları 2023

Ziraat Bankası her kesimden müşterisini olduğu gibi çiftçi müşterilerini de 2023 yılında desteklemeye devam etmektedir. Denizbank gibi Çiftçi Kredisi veren daha pek çok banka bulunsa da en uygun faiz oranları ile kredi veren bankaların başında Ziraat Bankası gelmektedir.

Ziraat Bankası Çiftçi Kredisi 2023

Ziraat Bankası 2023 yılında tüm müşterilerini başlattığı çeşitli kredi kampanyaları ile desteklemeye devam etmektedir. Bu noktada çiftçilerimiz de unutulmamaktadır. Verilen kredilerin faiz oranları oldukça uygun olmakta ve vadeleri çiftçilerin hasat dönemleri dikkate alınarak belirlenmektedir. Verilen kredileri başlıklar halinde anlatmak daha mantıklı olacaktır.

 • Genç çiftçi akademisi
 • Hayvancılık ve su ürünleri kredisi
 • Tarımsal mekanizasyon kredisi  başlıkları altında çiftçilerimize kredi imkanı sunulmaktadır.

Ziraat Bankası Tarım Kredisi Faiz Oranları merak edilmektedir. Ziraat Bankası’nın çiftçilere yönelik olarak verdiği kredilerin ortak özellikleri vardır. Bu krediler 2023 yılında yılda bir kez yani HASAT ÖDEMELİ olup, yıllık %14 yıllık cari faiz oranları ile devlet faiz destekli olarak %75’e kadar sübvansiyonlu olarak kullandırılır. Kredinin 2 YIL GERİ ÖDEMESİZ olarak 10 yıl vadelere kadar kullandırılmaktadır. Ancak ödeme durumu çiftçilerin durumlarına göre değişecektir. Yıl sonunda çiftçi kar ederse ve cirosunda artış meydana gelirse krediyi 2 yıl geri ödemesiz olarak kullanmaz ve taksitlerini devamlı olarak öder. Ancak mali durumu iyi değilse tercihen krediyi durumu düzelene kadar 2 yıl ödemesiz olarak kullanabilir. Ziraat Bankası tarafından çiftçilerimize devlet destekli olarak tarım sigortası da yapılmaktadır.

GENÇ ÇİFTÇİ AKADEMİSİ

Ziraat Bankası tarafından genç çiftçilere verilen krediler yardımı ile tarımsal faaliyetlerde bulunan gençler de desteklenmeye devam etmektedir. Başlatılan bu kredi kampanyası ile gençlerin tarıma olan ilgilerinin artırılması, tarımsal üretim faaliyetleri ile ilgili bilgiler verilmesi ve yatırım şartlarının öğretilmesi, tarımsal üretim yapacak olan bilinçli nesiller yetiştirilmesi gibi amaçlar söz konusu olmaktadır. Bunun bir kredi kampanyası değil bir eğitim programı olduğunu söylemek daha mantıklı olacaktır. Sadece banka değil eğitimlere özel ve kamu sektörlerinin yanı sıra üniversiteler de destek vermektedir. Genç Çiftçi Akademisi’ nde eğitim görmek isteyen gençlerin aranan şartları taşımaları gerekmektedir.

genç-çiftçi-akademisi
Genç Çiftçi Sertifikası

Kimler Başvuru Yapabilir?

Genç çiftçi akademisine başvuru yapacak olan çiftçilerimizin belirli şartları taşımaları gerekmektedir. Bu şartlar aşağıdaki gibidir;

 • Türkiye’ de ikamet etmek
 • T.C. vatandaşı olmak
 • 18 yaşından büyük 30 yaşından küçük olmak
 • Kredi kullanmak için herhangi bir engel bulunmaması
 • Erkek adayların askerlik ile ilişiklerinin bulunmaması
 • En az lise mezunu olmak
 • Medeni haklardan yasaklı olmamak
 • Tarımsal faaliyette bulunmak istemek

Bu şartları taşıyan adaylar başvuru yapabileceği gibi bazı adaylara da öncelik tanınacağı belirtilmiştir. Kadın çiftçilere öncelik verilecektir. Özellikle ailesi tarımsal faaliyetler ile ilgilenenlere de öncelik hakkı verilecektir. Kredi verilmesi konusunda öncelik tanınacak olan gruplardan bir diğeri ise ilgili liselerin ya da üniversitelerin tarımsal bölümlerinden mezun olmak gerekmektedir.

Eğitimler sonrası katılımcılar sertifika alabilecektir. Verilen bu eğitimler tamamen ücretsizdir.

Ziraat Bankası Tarım Kredisi ve Özellikleri

Ziraat Bankası tarafından verilecek olan kredilerden bir diğeri de tarımsal mekanizasyon alımlarına yönelik olarak verilmektedir. Tarım ve hayvancılık alanlarında faaliyet gösterecek olan üreticilerin tarım aletleri alması için uygun faiz oranları ile krediler verilmektedir. Verilen bu krediler ile alınacak olan ekipmanlar; traktör, hasat malzemeleri, çayır biçme, balya yapma, silaj makinesi, yem karma makinesi, patoz, yemlik, suluk, balık bulma cihazları vb. ekipmanlar alınabilmektedir.

Kredinin Özellikleri

Verilecek olan tarımsal mekanizasyon kredisi ilgili yılda bakanlar kurulu tarafından yapılacak olan açıklamalar doğrultusunda kullandırılmaktadır. Tarımsal üretimde kullanılmak üzere alınacak olan bu krediler sadece sıfır değil ikinci el ekipman alımlarında da kullandırılacaktır. Tarımsal mücadele için alınacak olan aletler dışında, Zirai kredilendirme belgesi olan ekipmanların alımları için kredi verilecektir. Bu kapsamda alacağınız ekipmanları Ziraat Bankası tarafından verilen düşük faizli krediler yardımı ile kullanabilirsiniz. 

Traktör Kredisi 2023

Ziraat Bankası tarafından faizsiz olarak verilen bir traktör kredisi bulunmamaktadır. Krediler faizli olarak verilmekte olup faiz oranları oldukça makul seviyelerdedir. Bu kredilerden sadece sıfır traktör alacak olanlar değil 2.el traktör alacaklar da yararlanabilmektedir. Ancak yapılacak olan alımlarda geçerli olan şart traktörün 8 yaşını doldurmamış olmasıdır. Traktörün zirai kredilendirme belgesi olmalı ve işletme tarafından 3 yıllık bilanço sunulmalıdır. Alınacak olan traktörün kasko bedelinin sadece yüzde 75′ i karşılanmaktadır. Bu krediler traktör kredisi başlığı altında verilmeyecek olup diğer ekipman alımları için de geçerli olmaktadır. Krediyi aylık 3, 6 ya da 12 aylık ödeme dönemleri ile kullanabilirsiniz.

2023 yılında da Ziraat Bankası’ndan traktör kredisi almak isteyenlere bir müjdemiz var. Tarım Kredi Kooperatifleri ve Ziraat Bankası tarafından imzalanan protokole göre tarımsal işletmelere düşük faizli olarak kredi kullandırılacaktır. Bu kredi konuları arasında traktör alımları da olup 75 bin TL tutarında olan krediler yatırım dönemi için %50 faiz indirimli olarak kullandırılacaktır.

Küçük Ekipman Kredisi 2023

Resmi Gazete’ de yayınlanan Tarımsal Mekanizasyon Araçlarının Kredili Satışına Esas Deney ve Denetimlerle ilgili tebliğ kapsamında Zirai Kredilendirme belgesine sahip olan gerçek ve tüzel kişilere kredi verilecektir. Bu kredi de bakanlar kurulu kararları ile kullandırılmakta olup siz de ekipman alımlarınızda banka tarafından verilen bu kredilerden yararlanabilirsiniz.

Kredinin Özellikleri

Kredi tarımsal mekanizasyon kredilerinde olduğu gibi belirli bir oran karşılığında değil de alınacak olan traktörün satış bedelinin tamına verilecektir.

 • Şartları taşıyan çiftçilerimiz krediden yararlanabilirler.
 • Vadeler çiftçilerimizin hasat dönemlerine göre belirlenebilecektir. Bu sebeple yılda bir ödemeli de olabilmektedir.
 • Biçerdöver, hasat makineleri ve traktör alımları için bu kredi kullanılamaz.

Modern Basınçlı Sulama Kredileri 2023

Sulama konusunda da çiftçilerimize kredi imkanı sunulmaktadır. Mikro yağmurlama, damlama ve yağmurlama sistemleri için bu kredilerden yararlanabilirsiniz. Kredilerin verilmesi Bakanlar Kurulu tarafından verilen kararlar neticesinde olmaktadır. Modern basınçlı sulama sistemlerinin kullanılması amacı ile elektrik teminatının sağlanması, derin kuyuların açılması, suyun doğal kaynağından kullanılacak olan tarlaya taşınması gibi işlemler için kredi verilmektedir. Bu kredilerin vadeleri yine hasat dönemlerine göre belirlenmektedir.

Bitkisel Üretim Kredileri 2023

Bahçe, tarla, örtü altı tarım vb. konularda gerçek ve tüzel kişilere tarımsal kredi verilmektedir. Kredi kullanabilmek için belirtilen üretim alanlarında faaliyet gösteriyor olmak gerekmektedir. Endüstri bitkileri, baklagiller, tıbbi ve aromatik bitkiler, tarla sebzeciliği, meyve yetiştiriciliği, sera ve süs bitkileri yetiştiriciliği, yumrulu bitkiler, yağlı tohumlar gibi bitkileri üretiyor olmak gerekmektedir. Bu anlamda verilecek olan krediler işletme ve yatırım dönemlerine özel olarak ayrı ayrı verilmektedir. Bitkisel üretim kredilerinden faydalanarak üretiminizde gerek duyduğunuz finansmanı sağlayabilirsiniz.

Organik ve İyi Tarım Kredileri 2023

Organik Tarım faaliyetlerinde bulunmak isteyen çiftçilerimize Ziraat Bankası tarafından 2023 yılında da finansman imkanı sunulmaktadır. Tarımsal üretimin yanı sıra bu ürünleri üreterek pazarlayan, ambalaj işlemleri yapan gerçek ve tüzel kişiler kredilerden yararlanabilmektedir. Organik tarım konusunda diğer kuruluşlar ile sözleşme yapmış olanlar da kredilerini alabilirler. Organik tarım kredileri yatırım ve işletme dönemlerinde ayrı ayrı kullandırılmaktadır.

2023 yılında Ziraat Bankası tarafından verilecek olan organik tarım kredileri yatırım ve işletme dönemlerinde yüzde 50 faiz indirimli olarak verilecektir.  Aynı kredi iyi tarım uygulamaları için de kullanılmakta olup faiz indirimi oranları organik tarım ile aynı olmaktadır.

Arazi Alım Kredileri 2023

Tarım arazisi satın almak isteyenler için uygun vadeler ve faiz oranları ile Ziraat Bankası tarafından kredi imkanı sunulmaktadır. Gerçek ve tüzel kişiler verilecek olan bu kredilerden yararlanabilir. Hisseli arazilerde hisse oranı kadar yapılacak olan alımlarda, bitişik arazilerde ve parsel olmayan arazi alımlarında bu krediden yararlanabilirsiniz.

Bu kapsamda 2023 yılında bakanlar kurulu kararı ile arazi alımları konusunda da düşük faizli kredi verilecektir. Kullandırılacak olan kredi üst limiti 5.000.000 TL olup yatırım ve işletme dönemlerinde faiz indirimi oranı yüzde 25 olacaktır.

Taksitli Tarım Kredisi

Bu kredi kampanyası ile kullandırılacak olan kredinin faiz oranı sabit olmaktadır. Banka tarafından çiftçilerimize uygun faiz oranları ve vadeler ile kredi sunulmakta olup vadeler hasat dönemleri dikkate alınarak belirlenmektedir.

Çiftçi Kredilerine Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Çiftçi kredilerine başvuru için gerekli evraklar aşağıda ki gibidir:

 • Kredi karşılığında banka tarafından temin edilecek olan evraklar
 • T.C. kimlik belgesi
 • ÇKS belgesi
 • Tarımsal işletmeyi kanıtlayıcı belgeler
 • İşletmeye ait gelir tablosu ile kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Ziraat Bankası Tarım Kredi Kooperatifleri Düşük Faizli Kredi

2023 yılında Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri için hayvansal ve tarımsal üretim konularına destek verilecektir. İşletmelere işletme ve yatırım dönemlerinde verilecek olan krediler faiz indirimli olmaktadır. Bitkisel üretim konuları, faiz indirimleri ve kredi üst limitleri aşağıda yer almaktadır. Ziraat Bankası Sıfır Faizli Kooperatif Kredisi alabilirsiniz.

Bu kredilerin yanı sıra IPARD programları kapsamında kullandırılan krediler ile TMO makbuz senedi karşılığı kullandırılan krediler, hasat ve pazarlama kredileri de bulunmaktadır.

Ziraat Bankası Tarımsal Çiftçi Kredisi 2023 Yılı Faiz Oranları Ne Kadar?

Ziraat bankası tarımsal çiftçi kredilerine yıllık %14 cari faiz oranı uygular. Bu faiz oranına %75, 50, 25 faiz desteği ile kullandırılan kredilerin çeşitleri ve aylık faiz oranları aşağıdaki gibidir:

 • Kontrollü Örtü Altı Tarım: 50 Milyon TL kadar %50 faiz desteği ile yıllık %7 aylık ise %0.58
 • Yem Bitkisi Üretimi: 10 Milyon TL kadar %75 faiz desteklemesi ile senelik %3,50 aylık ise %0.29
 • Yurt İçin Sertifikalı Tohum, Fide ve Fidan Üretimi: 35 Milyon TL kadar %100 destek ile faizsiz
 • Süs Bitkisi Üretimi: 15 Milyon TL kadar %50 faiz desteği ile yıllık %7 aylıkta ise %0.58
 • Stratejik Bitkisel Üretim: 20 Milyon TL kadar %75 faiz destekleme ile yıllık %3,50 aylıkta ise %0.29
 • Meyve Yetiştiriciliği: 20 Milyon TL kadar %75 faiz desteklemesi ile senelik %3,50 aylık olarak %0.29
 • Geleneksel Yaygın Bitkisel Üretim: 100 Bin TL kadar faizsiz, 100 bin TL üzeri ise 5.000.000 TL kadar %50 faiz desteği ile yıllık %7 aylık da ise %0.58 faizli olarak
 • Traktör Ekipmanları: Yatırım için 5.000.000 TL kadar yurt dışı %50 yerli de ise %75 faiz desteği uygulanır. İşetme dönemi için herhangi bir faiz desteği sağlanmaz cari faiz oranı üzerinden kredilendirilir.
 • Modern Basınçlı Sulama: Yurt içi alımları için 7,5 Milyon TL kadar yatırım dönemine %100 ile faizsiz, işletme dönemi için ise cari faiz oranı
 • Tarım Makine Parkı: 10 Milyon TL kadar yurt içinde yatırım yapacaklar için faizsiz
 • Arazi Alımları: %25 faiz desteği ile yıllık %10,50 aylık ise %0,87 faizli olarak 5.000.000 TL kadar
 • Lisanslı Depoculuk: Yatırım dönemine %50 faiz desteği ile aylık %0.58 faizli kredi 75 Milyon TL kadar
 • Elüs Karşılığı: İşletme dönemlerine 7,5 Milyon TL kadar faizsiz
 • Soğuk Hava Deposu: 20 Milyon TL kadar yatırım yapacaklar için %50 faiz desteği ile aylık %0.58 oranında kredi
 • Sözleşmeli Üretim: İşletme dönemindeki çiftçilerimiz için 100 milyon TL kredi en fazla %80 faiz desteği ile yıllık % 2,78 aylık %0.23 oranında kredi olanağı
 • Özel Ormancılık: 20 Milyon TL kadar %50 faiz desteği ile senelik %7 aylık için ise bu oran %0.58

Ziraat Bankası Tarımsal Çiftçi Kredisi Faiz Oranları Hesaplama 2023

Faiz indirim tablosunda gördüğünüz gibi %75, %50, %25 faiz destekli olarak kullandırılacak olan tarımsal kredilere uygulanacak yıllık faiz oranları 14’tür.

Tarım Kredisinin Faiz Oranları 2023 yılında 1-10 yıllık kredi için %14 faiz oranı, oranında faiz oranı uygulanmaktadır. Yani kullandırılan krediye vade ne olursa olsun bankanın uyguladığı faiz oranı aynıdır. Yalnız faiz destekleri uygulandığında indirim söz konusudur.

Yıllık %14 cari faiz oranı ile kullandırılacak olan %25 faiz destekli Tarım Kredisinin Faiz Oranları aşağıdaki gibi olacaktır:

 • 1 yıllık 10 yıl ve üzeri kredi kullanmak isteyen üreticimiz için ise %3,50 oranında faiz oranı uygulanmaktadır.

Yıllık %14 faiz oranları ile kullandırılan %50 faiz destekli tarım kredisinin faiz oranları aşağıdaki gibi olacaktır:

 • 1 -10 yıllık kredi için %14 faiz oranı ile kredi kullanmak isteyen üreticimiz için ise %50 faiz desteğiyle % 3,50 oranında faiz oranı uygulanmaktadır.

Yıllık %14 cari faiz oranı ile kullandırılacak olan %75 faiz destekli Tarım Kredisinin Faiz Oranları aşağıdaki gibi olacaktır:

 • 10 yıl vadeli kredi kullanmak isteyen üreticimiz için ise %10,50 oranında faiz oranı uygulanmaktadır.
İndirim yüzdesi  Senelik Faiz Aylık Faiz
25%% 10,50 % 0,87
50% % 7 % 0,58
70% % 4,17 % 0,34
75% % 3,50 % 0,29
80% % 2,78 % 0,23
85% % 2,08 % 0,17
95% % 0,69 % 0,05
100%FAİZSİZ
Ziraat Bankası Faiz Oranları 2023

Ziraat Bankası 10 Yıl Vadeli Tarım Kredisi Hesaplama

Ziraat Bankası tarafından verilen kredilerin vadelerinin maksimum 10 yıl olabileceğinden söz ettik. Bu durumda azami vade 96 ay olacaktır. Ayrıca %50 faiz destekli kredini faiz oranları yıllık %7 olursa aylık faiz oranı %0,58 olacaktır.

Çiftçimiz Ziraat Bankası’ndan 50 bin TL kredi çekmiş olsun. Kredisini iki yıl ödemesiz olarak kullanmayacak ve düzenli ödemeler ile 120 ayda kapatacak. Bu durumda aylık ödeyeceği kredi tutarı 579,51 TL olurken toplam ödeme 69.541,46 TL olacaktır.

100 bin TL kredi için ise yine aynı faiz oranı ile bu sefer 2 yıl ödemesiz 96 ay vade olursa 1.361,38 TL olurken toplam ödeme tutarı 130.692,67 TL olacaktır.

Ziraat Bankası Seracılık Kredisi

Ziraat Bankası 2023 yılında Seracılık Destek Paketi adı altında bir kredi kampanyası ile kredi vermeye devam ediyor. Örtü altı tarımın desteklenmesi amacı ile başlatılan kampanya dahilinde kredi düşük faizli olarak kullandırılacaktır. Kredinin özellikleri aşağıdaki gibidir;

 • Kredi vadesi 10 yıl olarak belirlenmiştir. Ancak çiftçilerimizin mali durumları dikkate alınarak İKİ YIL ÖDEMESİZ DÖNEM bulunmaktadır.
 • Yıllık faiz oranı 14 tir. (Aylık %1,16)
 • Yapılacak olan yatırım maliyetinin maksimum %75’i kadar kredi verilecektir. (Yatırım tutarı 100 bin ise 75 bin TL)
 • %50 faiz desteği verilirse 100 bin liralık yatırım tutarında 50 bin liranın faizi alınır.
 • Bu şekilde verilecek olan kredinin faizi ise % 7 olarak verilip, aylık %0,58 olarak kullandırılacaktır.
 • %50 den yüzde 100’e kadar faiz indirimli nakit desteği verilebilmektedir.
Ziraat Bankası 10 Yıl Vadeli Seracılık Kredisi (Aylık 0.58) VADE Aylık Ödeme Toplam Maliyet
Miktar 150.000 TL12 Ay12.976,25 TL155.714,95 TL
  150.000 TL24 Ay6.713,17 TL166,116,01 TL
  150.000 TL36 Ay4.628,82 TL166.637,58 TL
  150.000 TL48 Ay3.589,15 TL172.279,38 TL
  150.000 TL60 Ay2.967,35 TL178.040,99 TL
  150.000 TL72 Ay2.554,47 TL183.921,90 TL
  150.000 TL84 Ay2.260,97 TL189.921,49 TL
150.000 TL96 Ay2.042,07 TL196.039,01 TL
150.000 TL120 Ay1738,54 TL208.624,37 TL
Toplam Maliyet HESAPLAMASI

En net faiz oranları ve ödeme takvimi Ziraat Bankasından alınarak hesaplanabilir. Bu kredilerden yararlanarak tarımsal faaliyetleriniz için gerekli olan finansmanı sağlayabilirsiniz.

Bu anlamda destek alabilmek için seracılık faaliyetlerinin bakanlığın öngördüğü şekilde olması gerekmektedir. Ayrıca arazi büyüklüklerinin de 1 dekarın altında olmaması gerekiyor. Kredi sadece yeni sera yapımında değil, atıl durumda olan seraların yeniden kullandırılması amacıyla da verilecektir. 25 milyon TL’ ye kadar olan seracılık kredilerinde devlet desteği sağlanacaktır. Bilindiği gibi Ziraat Bankası ile Tarım Kredi Kooperatifleri arasında imzalanan protokol gereği çiftçilerimize düşük faizli olarak yatırım ve işletme dönemlerine ait krediler verilecektir.

Kontrollü örtü altı tarım uygulamaları için yatırım dönemine ait yüzde 50, işletme dönemine ait olarak yüzde 50 faiz indirimi yapılacaktır.

Siz de Ziraat Bankası tarafından verilen krediler yardımı ile finansman ihtiyaçlarınızı karşılayabilir, 2023 yılında da  düşük faizli olarak kredi kullanabilirsiniz.

Eğer hayvancılık için finansmana ihtiyaç duyuyorsanız, Ziraat Bankasından hayvan kredisi çekebilirsiniz.

Bu ve benzeri destekler için facebook ve instagram sayfamızı takip etmeyi unutmayınız.

Yorumlar

 1. Avatar of Mehmet Mehmet dedi ki:

  Ziraat şubesi kredi başvurusu için zorunlu eğitim alınmasını ve eğitimin Sakarya uygulamalı bilimler üniversitesinden alabileceğimi söyledi orası kabul ediliyormuş. 360 tl eğitimler, internetten izleniyormuş.