Ziraat Bankası Küçükbaş Hayvan Kredisi 2023 Şartları (FAİZSİZ DESTEK)

Ziraat Bankası Küçükbaş Hayvan Kredisi 2023 yılında koyun keçi alımlarınıza destek sağlıyor. Sıfır faizli hayvancılık desteğini sizler için araştırdık.

Ziraat Bankası Küçükbaş Hayvan Kredisi 2023 Şartları (FAİZSİZ DESTEK)

Ziraat Bankası Küçükbaş hayvancılık kredisi çekerek 2023 yılında 100 bin liraya kadar koyun ve keçi satın alabilirsiniz. Ziraat Bankası faizsiz koyun, keçi küçükbaş hayvancılık kredisi almak isteyenler tarafından araştırılan küçükbaş hayvan kredisi için gerekli evraklar nelerdir, 2 yıl geri ödemesiz hayvancılık kredisi için gerekli şartlar nelerdir, Tarım Kredi Kooperatifi & Ziraat Bankası koyun kredisi ve küçükbaş hayvan kredisi faiz oranları ne kadar oldu, 2 yıl anapara geri ödemesiz hayvancılık kredisi hesaplama ve diğer merak edilenler hakkında bilgilere yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Ziraat Bankası Sıfır Faizli Küçükbaş Hayvancılık Kredileri Nasıl Alınır?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere her yıl verilen destekleme ödemelerinin yanında Ziraat bankası’ da küçükbaş hayvancılık ile uğraşan çiftçilere faizsiz hayvancılık kredisi veriyor. Çiftçilere sağladığı düşük faizli ve faizsiz hayvancılık kredileri kullandıran bankanın küçükbaş hayvancılık için kredi imkanlarını 25.000.000 liraya kadar artırmış olup, 12 aylık faiz oranı ise sadece %14 oranında sabitlenmiştir.

Ziraat bankasının bu imkanlarını kadın veya genç çiftçiler için de %14 üzerinden sübvansiyon uygulandığında %14/75: 3,5 bu da aylık 3,5/12: aylık %0,29 olacaktır.

Ziraat Bankası Küçükbaş Hayvancılık Kredisi Faiz Oranları 2023

Küçükbaş hayvancılık kredisinin üst limiti 25.000.000 TL olarak belirlenmiş olup yatırım ve işletme dönem için faiz indirim oranı %75 olarak belirlenmiştir. Tarım Kredi kooperatifi ve Ziraat bankasından kullandırılacak olan düşük faizli küçükbaş hayvancılık kredisinde yatırım ve işletme dönemi için en yüksek faiz indirimi %100 olacaktır. Bu faiz indirimi %100′ ü geçemez.

Ziraat Bankası küçükbaş hayvan kredisi faiz oranları 2023

İlk kararda belirlenen faiz indirimlerin yararlanabilmek için gerekli şartları yerine getiren çiftçiler ilave % 10 indirimlerden yararlanarak % 100 faiz indiriminden yararlanabilecektir. Bu ilave faiz indirimi oranlarından yararlanabilmek için de aşağıdaki şartların sağlanıyor olması gereklidir.

Ziraat Bankası Küçükbaş Hayvan Kredisi Başvuru Şartları

Ziraat Sıfır Faizli Küçükbaş Hayvancılık kredisinden yararlanabilmek için 6 başvuru şartı arıyor.

 1. Öncelikli bölge yatırım illeri kriterinde ilave %10 faiz indiriminin uygulanabilmesi için karar kapsamında belirlenen ve seçilen illerde hayvancılık ile uğraşıyor olmak gereklidir. Bu iller yayımlanan tebliğ kapsamında ayrıca belirtilen illerdir. Bu illerin dışında sektördeki çiftçiler faiz indirimlerinden ilave indirim oranlarından yararlanamaz.

Bu karar kapsamında küçükbaş hayvancılık yapan çiftçileri öncelikli bölge yatırım illeri:

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bitlis, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Iğdır, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kayseri, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Niğde, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Tunceli, Uşak, Van, Yozgat.

2. Atıl işletme özellikli kriterde küçükbaş hayvancılık ta işletme döneminde faiz indirimi yapılmazken yatırım döneminde %10 ilave faiz indirimden yararlanabilmenin şartı kredi ile satın alınacak hayvancılık işletmesinin asgari bir yıldır gayrifaal (son bir yıldır çalışmayan) olması gerekmesi şartı belirlenmiştir.  Bu süre de işletmeye kayıtlı son hayvanın işletmeden çıkış tarihi esas alınarak devletdestekli.com belirlenmektedir.  Hayvan son bir yıl süre içinde çıkış tarihinin belirlenmesinde güncel Hayvancılık Bilgi Sistemi kayıtları üzerinden kontrol edilir.

3. Yurt içinde doğan hayvan alımına yatırım ve işletme kredisinde % 10 ilave faiz indiriminden yararlanabilmek ve bu özellikli şartının yerine getirilerek bu ilave faiz indirimden yararlanılabilmesi içinde krediyle yeni alınacak hayvanların veya işletmedeki mevcut hayvanların yurt içinde doğmuş olması gereklidir. Yurt içinde doğan hayvan kontrolü yine Hayvan Bilgi Sistemi üzerinden yapılır.

4. Kendi yemini üretme, mera kullanımı kriterinde küçükbaş hayvancılık işletme döneminde %10 ilave faiz indiriminden yararlanılabilmesi için şartlar şunlardır:

 • Küçükbaş hayvancılık faaliyetlerinde her 10 hayvan başına 1 dekar yem bitkisi ekilişi bulunması gereklidir.
 • Yem bitkisi ekilişlerinin Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı olması,
 • Mera kullanan üreticilerin bu hususu il, ilçe müdürlükleri veya köy muhtarlıklarından alacakları belgeyle tevsik etmeleri gereklidir.

5. Genç Çiftçi Girişimci (40 Yaş altı) kriterinde belirlenen küçükbaş hayvancılık işletme ve yatırım dönem için ek %10 faiz indiriminden yararlanılabilmesi için;

 • Gerçek kişi üreticilerin ve girişimcilerin kredi kullandıkları tarihte 40 yaşını aşmamış (41 yaşından gün almamış) olmaları gereklidir.
 • Tüzel kişi üreticilerin ortaklarının asgari % 51 hisseye sahip olanlarının, gerçek kişilerde aranan şartı sağlaması ve bu şartı sağlayan ortakların kredi vadesi boyunca ortaklığının devam etmesi gerekir.
 • Yatırım kredilerinin dönemler halinde kullandırılması devletdestekli.com durumunda, ilk kredi döneminin kullandırıldığı tarihte yukarıdaki şartları sağlıyor olması gereklidir.

6. Kadın girişimci kriterinde yine Küçükbaş hayvancılık işletme ve yatırım kredilerinde % 10 ilave faiz indiriminden yararlanabilmesi için;

 • Gerçek kişilerde kadın çiftçi girişimcinin kendi adına üretim yapacak olması gereklidir. Kadın girişimcilerin kendi adlarına hayvancılık faaliyetinde bulunacak olmaları gerekir.
 • Tüzel kişi üreticilerin ortaklarının asgari %51 hisseye sahip kısmının kadın olması ve bu şartı sağlayan ortağın kredi vadesi boyunca ortaklıklarının devam etmesi gereklidir.

Yürürlüğe giren karar kapsamında gerekli şartları açılımları bu şekildedir. Karar Tebliği kapsamında küçükbaş hayvancılıkla uğraşan çiftçilerin Ziraat bankasından küçükbaş hayvancılık kredisinden yararlanabilmesi için yerine getirmesi gereken diğer şartlar ise şu şekilde belirlenmiştir.

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği kredisinden yararlanabilmek için gerekli şartlar ise; (Resmi Gazete’de yer alan kredi kullandırım usul ve esaslarına göre) belirlenmiştir.

Karar kapsamında küçükbaş hayvan yetiştiriciliği kredisinden yararlanabilmek için şartlar aşağıdaki gibidir:

 • Çiftçilerin en az 250 baş koyun ve en az 100 baş keçiye sahip işletme kurmaları ya da mevcut kapasitelerini belirtilen kapasitelere veya üzerine çıkarmaları gereklidir.
 • Küçükbaş hayvan besiciliğinde ise bu rakam 250 baş ve üzerinde besi işletmesi kurmaları veya işletme kapasitesini 250 baş ve üzerine çıkarmaları gerekir.
 • Küçükbaş hayvan besiciliği için erkek hayvan alımı işletme kredisi kapsamında, küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde dişi hayvan alımı yatırım kredileri kapsamında değerlendirilir.
 • Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği amacıyla alınacak dişi hayvanların Bakanlık kayıt sisteminde kayıtlı ve 6-24 aylık yaşta, küçükbaş hayvan besiciliği amacıyla temin edilen erkek hayvanların ise en az 3 aylık yaşta Bakanlık kayıt sisteminde kayıtlı olmaları gerekir.

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ve besiciliği için yatırım kredileri ile küçükbaş hayvancılık ile uğraşan çiftçilerin işletmelerinde gerekli her türlü giderlerin karşılanması için bu krediden yararlandırılmaktadır.

Bu giderler aşağıdaki gibidir:

 • Barınak yapımı ve barınak tadilatını.
 • Yem hazırlama ünitesi.
 • Balya makinesi.
 • Çayır biçme makinesi.
 • Silaj makinesi.
 • Tartı sistemi.
 • Kurulu işletmelerin çeşitli alet ekipman alımlarını ve diğer yatırım giderleri için kullandırılmaktadır.

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği için:

 • Süt sağım ünitesi ve
 • Süt soğutma tankı alımlarını kapsamaktadır.

Küçükbaş Hayvan Kredisi Çekmek İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Banka tarafından çiftçilere kredilerin kullandırılabilmesi için bazı evrakların tamamlanması istenecektir. Küçükbaş Hayvan Kredisi Çekmek İçin Gerekli Evraklar aşağıdaki gibidir:

 • ÇKS belgesi
 • Gelir durumu gösterir belge
 • İşletme tescil belgesi
 • Gelir belgesi
 • Başvuru sahibine ait kimlik belgesi
 • İşletme faaliyetini gösteren mali durumunu beyan edici belge
 • Krediye teminat olarak gösterilecek ve ipotek edilecek taşınmaz mülke ilişkin belgeler
 • Kefil gerekli görülürse kefil için istenen gelir belgeleri, imzaları ve diğer teşvik edici belgeler olacaktır.

Küçükbaş hayvancılık yatırım ve  işletme kredisinin üst limiti geçtiğimiz yıllara oranla tam 3 katına yani 15 milyon TL çıkarılmıştır. Belirlenen bu üst limitin yanında genç çiftçi, kadın girişimci ve bu sene resmi gazeteye dahil edilen diğer niteliklere sahip bir çiftçiyseniz, faizsiz olarak da 8 yıla varan koyun kredisi fırsatlarından yararlanabilirsiniz.

2 Yıl Geri Ödemesiz Ziraat Bankası Hayvancılık Kredisi Hesaplama (5 Yıl Vadeli)

Ziraat bankasından küçükbaş hayvan kredisi kullanmadan önce örnek ödeme planına göre ne kadar ödeme yapacağınızı kendinizde hesaplayabilirsiniz. Sizler için oluşturduğumuz örnek hesaplama tablosu üzerinden de hayvan kredilerinin değişen vadeler ki aylık taksit ödemelerini inceleyebilirsiniz.

 • 25.000.000 TL üst limitli, yüzde 75 faiz indirimi ile uygulanacak olan faiz oranı %14 olmaktadır.
 • Yüzde 14 faiz oranı ile yüzde 75 faiz indirimi hesaplandığında yıllık yüzde 3,5 aylık ise yüzde 0,29 olmaktadır.

Ziraat bankasından kullanılacak olan 2 yıl geri ödemesiz 5 yıl vadeli küçükbaş hayvan kredisinin 36 ay, 48 ay ve 60 ay vadeli (5 yıl) olarak örnek hesaplaması aşağıdaki gibidir:

Kredi Tutarı 36 AY/3 YIL 48 AY/ 4 YIL 60 AY/ 5 YIL
10.000 TL292,93 TL223,47 TL181,83 TL
20.000 TL585,86  TL446,94 TL363,66 TL
30.000 TL878,80 TL670,41 TL545,48 TL
40.000 TL1.171,73 TL893,88 TL727,31 TL
50.000 TL1.464,66 TL1.117,36 TL909,14 TL
60.000 TL1.757,59 TL1.340,83 TL1.090,97 TL
70.000 TL2.031 TL1.545 TL1.254 TL
80.000 TL2.343,46 TL1.787,77 TL1.454,62 TL
90.000 TL2.636,39 TL2.011,24 TL1.636,45 TL
100.000 TL2.929,32 TL2.234,71 TL1.818,28 TL
Koyun Kredisi Hesaplama Tablosu

Koyun Kredisi Şartları hakkında detaylı bilgi içeriğimizde.

Ziraat Küçükbaş Hayvancılık yatırım kredisi faiz indirim oranı %75’e ilave olarak:

 • Öncelikli bölge yatırımı indirim oranı %10
 • Atıl işletme alımı üzerine ek olarak %10
 • Yurt içinde doğan hayvan alımı/kullanımına ilişkin olarak %10
 • Genç çiftçi 40 yaş ve altı olması halinde %10 indirim oranına
 • Kadın girişimci olması durumunda %10 ilave indirim oranı uygulanacaktır.

İşletme kredisi kullanımı faiz indirim oranı %75’e ek olarak:

 • Öncelikli bölge yatırımı indirim oranı %10
 • Yurt içinde doğan hayvan alımı, kullanımına ilişkin olarak %10
 • Kendi yemini üretme/mera kullanımı dahilinde %10 indirim oranına
 • Genç çiftçi 40 yaş ve altı olması halinde %10 indirim oranı
 • Kadın girişimci olması durumunda %10 ilave indirim oranlarının toplamında:
 • Yatırım kredisi için %100 faiz indirimi 
 • İşletme dönemi %100 indirim oranı ile “FAİZSİZ kredi” kullandırılacaktır.

Öncelikli İllerde %10 İndirim Oranı

Yüzde 10 indirim yapılacak öncelikli iller listesi aşağıdaki gibidir:

AdanaAdıyamanAfyonkarahisar
AnkaraAntalyaBalıkesir
BitlisBurdurBursa
DiyarbakırEdirneElazığ
EskişehirGaziantepHakkari
İzmirKahramanmaraşKaraman
KonyaKütahyaMalatya
MersinMuşNiğde
ŞanlıurfaŞırnakTokat
VanYozgatAksaray
AğrıBatmanDenizli
BingölÇanakkaleIğdır
ErzincanErzurumKayseri
IspartaKarsSiirt
MardinManisaUşak
SivasTunceli 
%10 İNDİRİM ORANI GEÇERLİ OLAN ÖNCELİKLİ İLLERDE

10 Yıl Vadeli Ziraat Bankası Faizsiz 1 Milyon Lira Hayvan Alım Kredisi

Ziraat bankası tarafından 2 yıl geri ödemesiz 1 milyon liraya kadar 10 yıl vadeli faizsiz hayvan alımı için kredi desteği veriliyor.

Genç çiftçi kredi paketi adı altında çiftçilere kullandırılacak olan kredin %100 faizsiz olarak devlet destekli kredi paketidir.

Süt hayvancılığı, besicilik, arıcılık, et tavukçuluğu, serada sebze üretimi, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği kapsamında;

 • Canlı hayvan alınmasına Devlet destekli olarak 10 yıl vadeli kullandırılacak olan hayvan alım kredisi başvuruları 31 Aralık 2023 tarihine kadar devam edecek olup, başvurular alınmaya devam etmektedir.
 • İş kurmak isteyen genç ve kadın çiftçilerde aranan tüm koşullar ile üretim yaptıkları konu uygunsa ve ilgili yılda yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı’nda yer alan kriterleri sağlıyorsanız, sübvansiyonlu kredi uygulamaları kapsamında, düşük faizli kredi imkânından yararlanabilirsiniz.

Faizsiz 1 milyon bin liraya kadar kullandırılacak kredinin özellikleri ise:

Kredi KonusuFaizVadeKredinin üst limiti
Genç ve Kadın Çiftçi kredisi%100 Faizsiz2 yıl ana para ödemesiz 10 yıl vadeli1.000.000 TL
10 YIL VADELİFAİZSİZ 1.000.000 LİRA HAYVAN ALIM KREDİSİ

Hayvan alım kredisi hakkında tüm detaylar için aşağıdaki bağlantıdan bilgi alabilirsiniz.

Yorumlar

 1. Avatar of Mustafa alsaç Mustafa alsaç dedi ki:

  İyi geceler ben hali hazırda Ankara kavaklı köyü ve aydıncık köyü arasında yerimiz var 10 yıllık sözleşme imzaladım ama burda şuan 100 koyunum ve kuzusu var elektirik yok su ise kuyu suyu kullanıyorum BULUNDUGUM yer eskiden tapu üzerinde zift FABRİKASI ve bag evi diye geçiyor ama ben buraya işletme ruhsatı alamıyorum bana nasıl yardımcı olursunuz veya yardımcı olacak varmı varsa irtibat Mustafa ŞİMDİDEN teşekkür ederim

 2. Avatar of Güngör Kutlu Güngör Kutlu dedi ki:

  Bu şekilde kimse hayvancilik yapmaz ziraat bankasi calişacak üretecek kişiye sosyal güvenlik sigortasini ödeyecek veteriner ilac giderlerini karşilayacak Hayvan barinagini yapacak ne kadar hayavan bakacaksa kefilsiz faizsiz hayvanlarini verecek ciftciyi takip edecek ciftci üretim yaptikca karindan verdigi krediyi alacak

 3. Avatar of Rıdvan TUNÇ Rıdvan TUNÇ dedi ki:

  Ben 200koyun almak istiyorum

 4. Avatar of Yücel bardakcı Yücel bardakcı dedi ki:

  100 koyunum var 150 daha istiyorum

  1. Avatar of Veli inan Veli inan dedi ki:

   100koyun almak istedim dosya ilce tarıma verdim 3ay oldu hiçbir cep yok bekliyoruz ve nezam cıkar bu koyon bir bilği alabilir miyim

 5. Avatar of Hasan Büyükdere Hasan Büyükdere dedi ki:

  Büyük baş hayvan başvurusu için

 6. Avatar of Servet yılmaz Servet yılmaz dedi ki:

  Gerçekmi bu

  1. Avatar of Ali arslan Ali arslan dedi ki:

   150 koyun istiyorum

 7. Avatar of Hakan karayel Hakan karayel dedi ki:

  Ben 150koyun istiyorum şehirden kurtulmak istiyorum eski mesleğime dönmek istiyom yardım edin

 8. Avatar of Erdem Demircioğlu Erdem Demircioğlu dedi ki:

  100 koyun istiyorum