Ziraat Bankası Sıfır Faizli Sığır Yetiştiriciliği Kredisi 2021

Sıfırdan hayvancılığa başlamak ve hayvan alımı için bankalardan uygun faiz oranları ile kredi kullanmak isteyenlere Ziraat Bankası faizsiz hayvancılık kredisi veriyor.  Ziraat bankası tarafından araştırılan Ziraat Bankası büyükbaş hayvan Kredisi, sığır, inek kredisi faiz oranları ne kadar oldu, büyükbaş hayvancılık için sıfır faizli yatırım dönemi kredisi için Ziraat Bankası faiz oranları, krediye uygun büyükbaş hayvan hangisidir, sıfır faizli sığır kredisi alabilmek için gereken tüm bilgileri içeriğimizden öğrenebilirsiniz.

Ziraat Bankası Sıfır Faizli Sığır Yetiştiriciliği Kredisi 2021

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin ortak çalışması sonucunda tarım ve hayvancılık yapan çiftçilere kredi faiz indirimleri ve en yüksek limit ile düşük faizli yatırım ve işletme dönemi kredi kullandırılacaktır.

Ziraat Bankası Sıfır Faizli Sığır Yetiştiriciliği Kredisi Faiz Oranları Resmi Gazete’de

2015 karar sayısı ile Resmi Gazete‘ de Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin tarımsal üretimde düşük faizli yatırım ve işletme dönemi kredi kullandırılmasına ilişkin Yayınlanan karar kapsamında verilecek kredilerin içerisinde bitkisel üretim konuları ve hayvansal üretim konuları olarak birçok sektörde düşük faizli kredi kullandırılacaktır. Bu krediden hayvancılık sektöründe mevcut işi olanlara ya da yeni girişimcilere kredi şartları yayınlanan tebliğ ile belirtilmiştir. İncelemek için tıklayınız.

Ziraat Bankasının Hayvancılık Kredileri ve Faiz İndirimleri

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin tarımsal üretime dair düşük faizli kredi kullandırılmasının kararı Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından çiftçiler tarafından oldukça merak edilmeye başlanmıştır. Hayvancılık sektöründe olan kişileri oldukça yakından ilgilendirir kararın uygulama tebliğinin yayınlanmasından sonra Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden kullanılacak olan kredinin gereklilikleri tüm devletdestekli.com çiftçilere duyurulmuştur. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri düşük faizli kredisiyle, Kredi limit ve faiz indirimleriyle çiftçileri destekler niteliktedir. Sığır Yetiştiriciliği gibi Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin sunduğu hayvansal kredi türleri aşağıda sıralanmıştır.

Ziraat Bankası Sıfır Faizli Sığır Yetiştiriciliği Kredisi 2021
Ziraat Bankası Sıfır Faizli Sığır Yetiştiriciliği Kredisi

Yukarıda sıralanmış kredi türlerinde uygulanacak olan kredi limiti, işletme dönemi ve yatırım dönemi faiz indirimleri farklı olmaktadır.

 • Sığır yetiştiriciliği yatırım ve işletme dönemleri için faiz indirimi yüzde 50,
 • Büyükbaş hayvancılıkta her iki dönem yüzde 50,
 • Kanatlı sektöründe yatırım dönemi için yüzde 25 ve işletme dönemi yüzde 50,
 • Küçükbaş hayvancılıkta işletme ve yatırım dönemleri faiz indirimi yüzde 75,
 • Damızlık düve yetiştiriciliği için işletme ve yatırım dönemi faiz indirimi yüzde 75,
 • Su ürünleri sektöründe her iki dönem için faiz indirimi yüzde 50,
 • Kanatlı damızlık yetiştiriciliğinde yatırım ve işletme dönemlerinde  indirim yüzde 75,
 • Arıcılık sektöründe işletme ve yatırım dönemleri için yüzde 50 ve
 • Geleneksel hayvansal üretim işletme ve yatırım dönemleri için yüzde 50 oranında faiz indirimi yapılmaktadır.

Bu faiz indirimleri haricinde sıfır faizli/ faizsiz kredi kullanmak isteyen kişiler bazı kriterlere uygun olması şart aranmaktadır. Ziraat Bankasından sıfır faizli sığır yetiştiriciliği kredisi kullanmak isteyen çiftçilerden kriterler uygun olunması isteniyor. Bu özellikli kriterler uygun olan kişilere yüzde 100 yani sıfır faizli kredi hakkı tanımlanacaktır. devletdestekli.com Sıfır faizli sığır kredisi için belirtilmiş 8 özellikli kriter aşağıda sıralamıştır.

 • ÖNCELİKLİ BÖLGE YATIRIMI
 • ATIL İŞLETME ALIMI
 • YURT İÇİNDE DOĞAN HAYVAN KULLANIMI/ALIMI
 • KENDİ YEMİNİ ÜRETME/MERAK KULLANIMI
 • JEOTERMAL/ YENİLENEBİLİR/ATIK ENERJİ KULLANIMI
 • ORGANİK TARIM/İYİ TARIM UYGULAMALARI
 • GENÇ ÇİFTÇİ
 • KADIN GİRİŞİMCİ

Sıralanmış bu kriterlere uygun olana kişilere sığır yetiştiriciliğine ilave kredi faiz indirimi yapılacaktır. Bu kriterler sağlandığı takdirde sıfır faizli sıfır kredisi Ziraat Bankası tarafından kullandırılacaktır. Sütçü ve kombine sığır yetiştiriciliğinin kredi üst limiti 25.000.000 TL’dir. İşletme ve Yatırım dönemleri için faiz indirimi yüzde 50 olmaktadır. Uygulanabilecek en yüksek faiz indirimi ise yüzde 100 olan sütçü ve kombine sığır yetiştiriciliğinde kriterlere göre ilave faiz indirimleri şu şekildedir:

 • Öncelikli bölge yatırımında işletme ve yatırım dönemi için yüzde 10,
 • Atıl işletme alımında sadece yatırım dönemi için yüzde 10 indirim,
 • Yurt içinde doğan hayvan alımında yatırım ve işletme dönemi için ilave yüzde 10 indirim,
 • Kendi yemini üretme de sadece işletme döneminde yüzde 10 faiz indirimi,
 • Atık enerji kullanımında işletme ve yatırım dönemleri için yüzde 10 faiz indirimi,
 • Organik tarım/iyi tarım uygulamalarında sadece işletme dönemi yüzde 10 faiz indirimi,
 • Genç çiftçi ve kadın çiftçi için işletme ve yatırım dönemlerinde  yüzde 10 faiz indirimi sağlanacaktır.

Uygulanabilecek en yüksek faiz oranı yüzde 100 olacaktır. Özellikli kriterlere uygun olduğunda çiftçiler Ziraat Bankasından sıfır faizli sığır kredisi çekebileceklerdir. Öncelikli bölge yatırımı kriterlerinde iller, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenmekte ve düşük faizli işletme ve yatırım dönemi kredi uygulanmasına dair yayınlanan tebliğde belirtilmektedir. Öncelikli yatırım illeri sadece sığır yetiştiriciliğinde değil, damızlık düve yetiştiriciliği, büyükbaş hayvancılık ve küçükbaş hayvancılıkta da belirtilmektedir. Tebliğde yayınlanan öncelikli bölge yatırım illeri ise;

 • İstanbul
 • Sakarya
 • Afyon
 • Aydın
 • Çanakkale
 • Edirne
 • Balıkesir
 • Kütahya
 • Isparta
 • Uşak
 • İzmir
 • Karaman
 • Adana
 • Denizli
 • Manisa
 • Aksaray
 • Antalya
 • Burdur
 • Bursa
 • Tekirdağ
 • Niğde
 • Eskişehir
 • Bilecik
 • Kayseri
 • Kırklareli
 • Muğla
 • Mersin
 • Konya
 • Nevşehir
Ziraat Bankası Sıfır Faizli Sığır Yetiştiriciliği Kredisi 2021
Ziraat Bankası Sıfır Faizli Sığır Yetiştiriciliği Kredisi

Ziraat Bankası Sığır Kredisi Şartları

25 Mart tarihinde yayınlanan tebliğe göre Ziraat Bankasından sığır yetiştiriciliği için kredi kullanacak olan kişilerin yerine getirmeleri gereken şartlar;

Sığır yetiştiriciliğinde üreticilere faiz indirimli işletme ve yatırım kredisi kullandırılabilmesi için; 50 baş ve üzeri kapasitede, manda veya damızlık sığır işletmesi kurmaları veya işletme kapasitesini 50 baş ve üzerine çıkarmaları gerekir.

Sığır yetiştiriciliği için kullandırılacak olan yatırım kredileri,

 • Sütçü ırklar (Jersey, Holstein ve Avrupa kırmızıları),
 • Kombine ırklar (Montbeliard, Brown Swiss ve Simental) ile manda alımları,
 • Barınak yapımı ve tadilatı,
 • Süt sağım ünitesi ve süt soğutma tankı,
 • Yem hazırlama ünitesi,
 • Balya makinesi,
 • Çayır biçme makinesi,
 • Silaj makinesi,
 • Hayvan yatağı,
 • Travay,
 • Gübre yönetimi ile ilgili altyapı ve alet-ekipman alımı,
 • Kurulu işletmelerin münferit alet-ekipman alımları İle diğer yatırım giderlerini kapsar.
 • Kredi ile temin edilecek sığırların,
 • Bakanlık kayıt sistemine kaydedilmiş,
 • Damızlık belgesine sahip,
 • ilk yavrusuna gebe veya en fazla ilk doğumunu yapmış ve azami 36 aylık yaşta olması gerekir.
 • Kredi ile temin edilecek mandalar ise Bakanlık kayıt sistemine kaydedilmiş, ilk yavrusuna gebe veya en fazla ilk doğumunu yapmış ve azami 48 aylık yaşta olması gerekir.

Bu kapsamda işletme ve/veya yatırım kredisi kullandırılabilmesi için, hayvan alımı amacıyla kredi kullandırılmasa dahi işletmeye alınacak hayvanların belirtilen nitelikleri taşıması gerekir. Kurulu işletmelerin hayvan alımı dışındaki işletme veya yatırım kredisi taleplerinde ise hayvanların yaşı dışındaki diğer tüm kriterler (damızlık belgesine sahip olma, Hayvan Bilgi Sisteminde kayıtlı olma) aranır.

İşletme kredisi taleplerinin değerlendirilmesinde, işletmedeki hayvanlar için damızlık belgesi yerine ilgili Damızlık Birliği tarafından onaylanmış e-ıslah veri tabanı (kulak küpe numaraları belirtilerek) kayıtları esas alınarak işlem yapılabilir.

Sığır Yetiştiriciliği Kredisinde İstenen Belgeler

Yukarıdaki şartlar dikkate alınarak başvuru yapacak olan kişiler başvurularını Ziraat Bankası şubelerinde gerçekleştirmektedirler. Başvuru esnasında kredi kullanımı gerçekleştirecek kişiden talep edilen belgeler sırasıyla;

 • Kredi Kullanımına İlişkin Başvuru Dilekçesi
 • Başvuru Sahibinin T.C Kimlik Kartı
 • Üreticiye ait ÇKS Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi
 • Üreticinin Yerleşim Yeri Belgesi
 • Üreticinin İşletmesine Dair Vergi Levhası
 • Krediye Gösterilecek Olan Teminat
 • Faaliyet Gösterilecek Yerin Tapusu
 • Kiracı ise Kira Kontratı

Sığır Cins ve Özellikleri

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden düşük faizli sığır kredisi kullanmak isteyen kişilere sütçü ve kombine sığır cinslerinin özelliklerini belirtmek gerekirse;

Sütçü sığır cins ve özellikleri;

 • Holştayn (Hollanda): Bir yıl için ortalama 4000 – 5000 kg aralığında süt verimi sağlarlar.
 • Kırmızı Hol Stein: Bir yıl içinde yaklaşık 8000 kg süt verirler.
 • Jersey: Jersey ırkı ağırlığının ortalama 13 katına kadar süt verir. Ortalama Jersey ırkından olan ineklerden 7 bin 270 kg süt elde edilir. Sütlerdeki yağlılık oranı ise %5’tir.
 • Angler: Bir yılda yaklaşık 4000 kg süt verirler. Sütlerindeki yağlılık oranı Guernsey sığırlı ile eş değerdir. Oranı ise % 4,5’tir.
 • Guernsey: Bu ırk ortalama 3500 kg süt verir. Sütteki yağlılık oranı ise % 4,5’tir.

Kombine sığır cins ve özellikleri;

 • Sarı alaca inekleri iri ve sağlam yapısıyla yetiştiricilerine canlı ağırlıkları ortalama 650 – 800 kilo civarındadır. Sarı alaca ırktan süt elde etmek isteyen yetiştiriciler rahatlıkla 4.000 ve 5.000 kilo civarında süte sahip olabilirler.
 • Simental sığırları hem etçi hem de sütçü olmalarından dolayı kombine sığır ırkı olmaktadır. Et kalitesi oldukça fazla olan simental sığırlarında % 55, % 60 oranında et elde edilmektedir. Bu sığır ırkından yıllık  ortalama 6.000 ile 10.000 litre süt verimi sağlanabilmektedir.
 • Montofon ırkı kazanç bakımından oldukça verimli ve yüksektir. Montofon sığır ırklarına kökeni İsviçre olmasından dolayı İsviçre Esmeri olarak bilinmektedir. Montofon sığırları Simental sığırları gibi hem sütçü hem etçi sığır ırkındandır.

Ziraat Bankası Sıfır Faizli Sığır Yetiştiriciliği Kredisi Hesaplama

Ziraat Bankası Sığır yetiştiriciliği kredisine uygulanacak faiz oranları %17,04 ‘tür. Ancak bu faiz oranına %50 faiz indirimi uygulanacağından ödeme planı % 8,50 faiz üzerinden hesaplanacaktır.

% 8,50 faizli kredilere ise aylık 8,50/12:0,70 faizli sığır kredisi kullandırılacaktır.

%0,70 faizli kredinin ödeme planını oluşturacak olursak:

50 bin liralık sığır kredisinin 1.023,42 TL aylık ödemesi olacak toplam geri ödemesi ise 61.405,11 TL olacaktır.

Yorumlar

 1. Avatar of Ismail Ismail dedi ki:

  Buyuk bas hatvan kredisi nasıl alabilirim

error: Content is protected !!