Devlet Destekli

Ziraat Bankası Tavuk Çiftliği Kredisi 2020 Şartları

Ziraat Bankası Tavuk Çiftliği Kredisi 2020 Şartları

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından bitkisel ve hayvancılık üretim konularında bu sektördeki üreticilere 2020 yılında düşük faizli ve faizsiz kredi 3 Ocak 2020 tarihli Resmi Gazete’ de yayınlanan karar ile yürürlüğe girmiş olup, birçok sektördeki çiftçiye bu yıl da düşük ve faizsiz kredi imkanı sunulmaya devam etmektedir. Karar kapsamında tavuk çiftliği kurmak ve kanatlı sektöründe faaliyet göstermek isteyen üreticilere Ziraat bankası tarafından verilecek olan kredilerin limitleri, faiz indirim oranları ile kredinin uygulama teknik usul ve esasları da belirlenmiştir.

Bu karar kapsamında verilecek olan düşük faizli hayvancılık ve tarım kredilerinin uygulama usul ve esasları olarak belirlenen kriterleri de; 25 MART 2020 tarihli Resmi Gazete’ de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararında netlik kazanmıştır. Bu karar ile belirlenen şartları ve kriterleri sağlayan çiftçilere düşük faizli krediler verilecektir.

Ziraat Bankası Tavuk Çiftliği Kredisi 2020 Şartları

Karar kapsamında özellikli kriterleri sağlayan kişilere düşük faizli krediler kullandırılacaktır öncelikle kararda belirtilen faiz indirimlerinden yararlanabilmek için belirlenen şartlar nelerdir bunları inceleyelim.

Karar kapsamında Kanatlı sektörü ve kanatlı sektörü damızlık yetiştiriciliği olarak iki başlık altında düşük faizli kredi verilmektedir.

Kanatlı sektöründe sağlanacak olan kredinin üst limiti  5.000.000 TL olarak belirlenmiştir. Yatırım kredisi % 25 faiz indirimli olarak, işletme kredisi ise % 50 faiz indirimli olarak kullandırılacak olup. özellikli kriterleri sağlayan kişilere; yatırım kredisi ilave faiz indirim oranları uygulandığı takdirde % 55,  işletme kredisi ilave faiz indirimleri uygulanarak en yüksek % 80 faiz indirimi üzerinden kredi kullandırılacaktır.

Kanatlı sektörü damızlık yetiştiriciliği sektöründe 10 milyon lira olarak beliren  kredi üst limiti ile yatırım ve işletme kredileri % 75 indirimli olarak kullandırılacaktır.

Ziraat bankası tarafından sağlanacak olan işletme ve yatırım kredilerindeki faiz indirimleri ise % 25 ve % 50 olarak belirlenmiştir. İşletme kredisinde % 25 faiz indirimi ve yatırım kredisindeki % 50 faiz indirimi yanında % 10 ilave faiz indirimlerinden yararlanmak için belirlenen kriterleri yerine getirmek gereklidir.

blank

Düşük faizli kanatlı sektörü kredisi kullanmak isteyenler yönetmelikte belirtilen özellikli kriterleri yerine getirmeleri getirmelidir. Ziraat bankasından düşük faizli kredi kullanabilmek için devletdestekli.com belirtilen kriterler Tebliğ de belirlenen özellikli kriterlerdir.

İlave % 10 faiz indirimleri uygulanabilmesi için sağlanması gereken Özellikli kriterler ise;

 • Atıl işletme alımı
 • Sözleşmeli üretim
 • 40 yaş ve altı Genç çiftçi, girişimci
 • Kadın çiftçi girişimci

Kanatlı sektöründe yatırım kredisi uygulanabilecek en yüksek faiz indirimi olan % 55 olabilmesi için;

Yatırım kredisi kullanımı için üreticiye sunulan yüzde 25 indirim oranına ilave olarak;

 • Atıl işletme alımı yüzde 10 indirim oranı
 • Sözleşmeli üretimde indirim oranı uygulanmaz.
 • Genç Çiftçi ve girişimci olarak 40 yaş veya altı olmak şartıyla yüzde 10 indirim oranı
 • Kadın girişimci olma şartı ile de yüzde 10 indirim oranı sağlanarak yatırım kredisinin faizi % 55 olacaktır.

Kanatlı sektöründe işletme kredisi uygulanabilecek en yüksek faiz indirimi olan % 80 olabilmesi için;

İşletme kredisi kullanımı için üreticiye sunulan yüzde 50  indirim oranına ilave olarak;

 • Atıl işletme alımı indirim oranı uygulanmaz.
 • Sözleşmeli üretimde % 10 indirim oranı
 • Genç Çiftçi ve girişimci olarak 40 yaş veya altı olmak şartıyla yüzde 10 indirim oranı
 • Kadın girişimci olma şartı ile de yüzde 10 indirim oranı sağlanarak işletme kredisinin faizi % 80 olacaktır.

blank

Atıl işletme alımında  ilave % 10 faiz indirim uygulanması için özellikli kriterinden yararlanabilmek için karar kapsamında belirlenen şart ise;

 • Kredi ile satın alınacak hayvancılık işletmesinin asgari bir yıldır gayrifaal olması gerekmektedir. Bir yıllık süre, işletmeye kayıtlı son hayvanın işletmeden çıkış tarihi esas alınarak belirlenir. Hayvan çıkış tarihinin belirlenmesinde güncel Hayvan Bilgi Sistemine kayıtları esas alınır.

Sözleşmeli üretim özellikli kriterinden yararlanılabilmesi için,

 • Üreticilerin, sözleşmeli üretim ile ilgili usul ve esaslar hakkındaki yürürlükteki mevzuat kapsamında, sözleşmeli üretim yapmaları gereklidir.

Genç çiftçi ilave % 10 faiz indirimi için özellikli kriterinden yararlanılabilmesi için;

 • Gerçek kişi girişimcilerin tavukçuluk için Ziraat bankası ve TKK’ dan kredi kullandıkları tarihte 40 yaşını aşmamış ve 41 yaşından gün almamış olmaları gereklidir.
 • Kendi adlarına tarımsal üretim faaliyetinde bulunmaları gerekir.
 • Tüzel kişi üreticilerin ortaklarının asgari %51 hisseye sahip olanlarının, gerçek kişilerde aranan şartı sağlaması ve bu şartı sağlayan ortakların kredi vadesi boyunca ortaklığının devam etmesi gerekir.
 • Yatırım kredilerinin dilimler halinde kullandırılması durumunda, ilk kredi diliminin kullandırıldığı tarihte yukarıdaki kriterlerin sağlanması aranır.

Kadın çiftçi ilave % 10 faiz indirimi için özellikli kriterinden yararlanılabilmesi için;

 • Gerçek kişilerde kadın üreticinin kendi adına üretim yapacak olması,
 • Tüzel kişi üreticilerin ortaklarının asgari %51 hisseye sahip kısmının kadın olması ve bu şartı sağlayan ortakların kredi vadesi boyunca ortaklıklarının devam etmesi gerekir.

Ziraat Bankası Tavuk Çiftliği Kredisi Başvuru Şartları

31 Aralık 2020 tarihine kadar TKK ve Ziraat bankasına başvuru yapacak olan çiftçilerden istenen şartlar iseşu şekilde olacaktır.

Tavuk Çiftliği kurmak için kredi ye başvuruda bulunan kişiler ;

 • Etlik piliç yetiştiriciliği için 10 bin adet, yumurta tavuğu yetiştiriciliğinde ise 7 bin 500 tane hacmi bulunan tarıma dayalı işletme kurulması gerekmektedir.
 • Mevcut işletmesi bulunan kişilerde ilave hindi yetiştiriciliğinde 1000 adet;
 • Bıldırcın, ördek veya kaz yetiştiriciliğinde 2000 adet ve
 • Damızlık deve kuşu yetiştiriciliğinde ise en az 50 adet olmak üzere işletme hacimlerini arttırmaları gerekmektedir.
 • Yumurta tavukçuluğunda en az 7. 500 adet ve üzerinde kapasiteye sahip kurulu mevcut işletmelere işletme kredisi ve mevcut kurulu işletme kapasitesini artırmaya yönelik yatırım olmamak kaydıyla tesislerinde bakım, onarım, modernizasyon ve makine ekipman alımı, yenilenmesi vb. amaçlarla yapılacak harcamalar için yatırım kredisi kullandırılabilir.
 • Bu kapsamda, yumurta tavukçuluğunda yeni tesis yapımı veya kapasite artırımı amacıyla yatırım kredisi ve kapasite artıran işletmelerin artırılan kapasitesine isabet eden kısmı için işletme kredisi kullandırılmaz.

blank

TKK tavuk yemi fiyatları 2020 öğrenmek için tıklayınız.

Kanatlı Sektörü Damızlık Yetiştiriciliği Kredisi 2020

Ziraat bankası ve TKK ‘ dan damızlık kanatlı yetiştiriciliği kredisi kullanabilmek için;

 • Damızlık etlik tavuğu en az 10 bin adet,
 • Damızlık yumurta tavuğu 10 bin adet,
 • Ankara Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce ülkemiz için geliştirilmiş hatlarla yapılacak damızlık yumurta tavuğu 1000 adet,
 • Damızlık hindi 5.000 adet,
 • Damızlık kaz, ördek veya bıldırcın 1000 adet,
 • Damızlık deve kuşunda 100 adet ve üzeri kapasitelerde işletme kurulması veya kurulu işletmelerin kapasitelerinin asgari bu kapasitelere çıkarılması gerekir.

Ayrıca damızlık hayvanların;

 • Damızlık büyük ebeveyn (grandparentstock),
 • Damızlık ebeveyn (parentstock) olduklarını gösteren ve ispatlayan sağlık sertifikası ve alım faturası istenir.

Yatırım kredileri; damızlık kümes, damızlık kanatlı üretimi yapmak kaydıyla kuluçkahane, gübre işleme tesisi, yapımı ve tadilatını, biyogüvenlik önlemleri, yem deposu, silosu, ilgili alet ekipman ve makine alımı ile diğer yatırım giderlerini kapsar.

İşletme kredileri; yetiştirilmek üzere alınacak kuluçkalık damızlık yumurta, damızlık civciv ve damızlık yarka alımı ile bu hayvanların yem, ilaç ve diğer işletme giderlerini kapsar.

Ziraat Bankası Tavuk Çiftliği Kredisi Başvuru Evrakları

Başvuruda gerçek kişilerden istenen belgeler ise;

 • Çiftçiye ait T.C Kimlik kartı,
 • ÇKS Çiftçi Kayıt Sistemi kaydı,
 • Tarımsal işletmeye dair tapu kaydı, kiralıksa kira kontratı,
 • Kredi kullanımına karşı talep edilebilecek teminatlı belgeler
 • İşletmenin bilanço esasına dayalı olması halinde son 3 yılın bilanço ve gelir tablosu gerçek kişi başvurularından istenen belgelerdir.

Tüzel kişilerin başvurularında gerekli evraklar ise

 • Ticaret Sicili Gazetesi
 • Oda kaydına ait belge
 • İşletmenin Vergi levhası
 • Temsile yetkili kişilerin noter onaylı imza sirküleri ve temsil yetkisi kararları istenir.

Tavuk çiftliği kredisi prefabrik hazır kurulum devlet desteği incelemek için tıklayınız.

Hangi Banka Tavukçuluk Kredisi Veriyor?

Yumurta tavukçuluğu, serbest gezen salma tavukçuluk ya da et pilici beslemek için tavuk çiftliği kurmak isteyen kişilere tavukçuluk için özel kredi imkanı sağlayan bankalar;

 • Ziraat Bankası ( 7 vadeli hayvan kredisi kapsamında)
 • Halkbank
 • Türkiye Ekonomi Bankası
 • QNB Finansbank
 • Şekerbank
 • Denizbank

] }Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.