Ziraat Bankası Tavuk Çiftliği Kredisi Şartları 2023 (Sıfır Faizli Destek)

Tavuk çiftliği kurmak ve kanatlı sektöründe yer almak isteyen girişimci çiftçiler kredi çekerek etlik, organik salma tavukçuluk veya yumurta tavuk çiftliği kurmak için faizsiz veya düşük faizli kredileri nasıl çekerim, hangi bankalardan destek bulabilirim araştırdıkları ilk konular arasında olmaktadır. Bu sektöre adım atmak ve yatırımları finansman desteği bulmanın yollarını arayan genç girişimciler için aşağıda hazırladığımız yol haritasını inceleyerek tüm desteklerden haberdar olabilirsiniz. İşte Ziraat Bankası Tavuk Çiftliği Kredisi hakkında genel bilgiler..

Ziraat Bankası Tavuk Çiftliği Kredisi Şartları 2023 (Sıfır Faizli Destek)

İş kurmak ve ticarete atılmak isteyenlere devletimiz birçok kurum ve kuruluş tarafında destek ve teşvik imkanları sağlamaktadır. Hayvancılık sektöründe yer almak isteyenlere hayvancılık kredi destekleri adı altında sunulan destek imkanlarını bu kurum ve kuruluşlardan geri ödemesiz, hibe kredi olarak kullandırılmaktadır. Verilen geri ödemesiz hibe desteklerinin yanında çok düşük faizli olan tavuk çiftliği kredisi sunulmaktadır. Bu yıl TKDK kurumunun IPARD-2 programı kapsamında %70 hibe desteklerinden yararlanabilecekleri gibi damızlık ve yumurta tavukçuluğu yapmak işi yapmak için Ziraat bankasının sağladığı faiz destekli hayvancılık kredilerinden yararlanarak işletmelerini rahatlıkla açabilmektedir. 

Bu içeriğimizde ise Ziraat bankası tarafından kullandırılan düşük faizli ve faizsiz tavuk çiftliği kredisinin detayları üzerinde duracağız. İçeriğimizden etlik, salma, prefabrik, gezen tavuk çiftliği kredilerinin faiz oranları, kredi örnek ödeme tablosu ve kredi hesaplamaları ve Ziraat Bankası tavuk çiftliği kredisinin tüm detaylarına ulaşabilirsiniz.

Tavukçuluk İçin Hangi Destekler Veriliyor?

Bu yıl için getirilen bir başka ayrıcalık ise 40 yaş altı genç ile kadın girişimci çiftçiler için %10 ilave faiz indirim desteğinin yanında kanatlı sektöründe faaliyet gösteren bir işletme sahibi olmak isteyen ve ürettiği yumurtaların satışını ve ticaretini yapmak isteyen girişimcilere KOSGEB’den 60 bin TL hibe destekleri imkanları sunulmaktadır. Yine Ziraat bankasından kanatlı sektöründe faaliyet göstermek isteyenlere düşük faizli tavuk çiftliği kredisi verilmektedir.

Ziraat bankası tarafından Kanatlı Kümes Hayvancılığı Yatırım Kredisi’nin Özellikleri şu şekildedir:

 • Yatırım maliyetinin %75’ini karşılar,
 • İpotek teminatlı kredilerde vade süresi maksimum 7 yıldır.
 • 6 veya 12 ayda yılda bir kez geri ödemeli olarak belirlenebilir.

Gerekli Belgeler aşağıdaki gibidir:

 • Çiftçilik belgesi
 • Kimlik fotokopisi
 • Gıda Üretim Sertifikası
 • İşletme tescil belgesi
 • Çalışma izni ve sağlık sertifikasıdır.

Ziraat Bankası Tavuk Çiftliği Kredisi Resmi Gazete’de

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından bitkisel ve hayvancılık üretim konularında bu sektördeki üreticilere birçok sektördeki çiftçiye bu yıl da düşük ve faizsiz kredi imkanı sunulmaya devam etmektedir. Karar kapsamında tavuk çiftliği kurmak ve kanatlı sektöründe faaliyet göstermek isteyen üreticilere Ziraat bankası tarafından verilecek olan kredilerin limitleri, faiz indirim oranları ile kredinin uygulama teknik usul ve esasları da belirlenmiştir.

Bu karar kapsamında verilecek olan düşük faizli hayvancılık ve tarım kredilerinin uygulama usul ve esasları olarak belirlenen kriterleri de Cumhurbaşkanlığı kararında netlik kazanmıştır. Bu karar ile belirlenen şartları ve kriterleri sağlayan çiftçilere düşük faizli krediler verilecektir.

Ziraat Bankası Tavuk Çiftliği Kredisi Faiz Oranları ve Şartları Belli Oldu

Karar kapsamında özellikli kriterleri sağlayan kişilere düşük faizli krediler kullandırılacaktır öncelikle kararda belirtilen faiz indirimlerinden yararlanabilmek için belirlenen şartlar nelerdir bunları inceleyelim.

Karar kapsamında Kanatlı sektörü ve kanatlı sektörü damızlık yetiştiriciliği olarak iki başlık altında düşük faizli kredi verilmektedir.

Kanatlı sektöründe sağlanacak olan kredinin üst limiti 7.500.000 TL olarak belirlenmiştir.

Yatırım kredisi %25 faiz indirimli olarak, işletme kredisi ise %50 faiz indirimli olarak kullandırılacak olup,

 • Özellikli kriterleri sağlayan kişilere; yatırım kredisi ilave faiz indirim oranları uygulandığı takdirde % 55, 
 • İşletme kredisi ilave faiz indirimleri uygulanarak en yüksek %80 faiz indirimi üzerinden kredi kullandırılacaktır.

Kanatlı sektörü damızlık yetiştiriciliği sektöründe ise; kredinin üst limiti 15 milyon lira olarak belirlenmiş olup ile yatırım ve işletme kredileri %75 indirimli olarak kullandırılacaktır.

 • Ziraat bankası tarafından sağlanacak olan işletme ve yatırım kredilerindeki faiz indirimleri ise %25 ve %50 olarak belirlenmiştir.
 • İşletme kredisinde %25 faiz indirimi ve yatırım kredisindeki %50 faiz indirimi yanında %10 ilave faiz indirimlerinden yararlanmak için belirlenen kriterleri yerine getirmek gereklidir.

Düşük faizli kanatlı sektörü kredisi kullanmak isteyenler yönetmelikte belirtilen özellikli kriterleri yerine getirmeleri getirmelidir. Ziraat bankasından düşük faizli kredi kullanabilmek için devletdestekli.com belirtilen kriterler Tebliğ de belirlenen özellikli kriterlerdir.

İlave %10 faiz indirimleri uygulanabilmesi için sağlanması gereken Özellikli kriterler ise yukarıda ki görselde de belirtildiği üzere:

 • Atıl işletme alımı
 • Sözleşmeli üretim
 • 40 yaş ve altı Genç çiftçi, girişimci
 • Kadın çiftçi girişimci

Kanatlı sektöründe yatırım kredisi uygulanabilecek en yüksek faiz indirimi olan %55 olabilmesi için:

Yatırım kredisi kullanımı için üreticiye sunulan yüzde 25 indirim oranına ilave olarak;

 • Atıl işletme alımı yüzde 10 indirim oranı
 • Sözleşmeli üretimde indirim oranı uygulanmaz.
 • Genç Çiftçi ve girişimci olarak 40 yaş veya altı olmak şartıyla yüzde 10 indirim oranı
 • Kadın girişimci olma şartı ile de yüzde 10 indirim oranı sağlanarak yatırım kredisinin faizi % 55 olacaktır.

Kanatlı sektöründe işletme kredisi uygulanabilecek en yüksek faiz indirimi olan %80 olabilmesi için;

İşletme kredisi kullanımı için üreticiye sunulan yüzde 50  indirim oranına ilave olarak:

 • Atıl işletme alımı indirim oranı uygulanmaz.
 • Sözleşmeli üretimde % 10 indirim oranı
 • Genç Çiftçi ve girişimci olarak 40 yaş veya altı olmak şartıyla yüzde 10 indirim oranı
 • Kadın girişimci olma şartı ile de yüzde 10 indirim oranı sağlanarak işletme kredisinin faizi % 80 olacaktır.
Tavuk sektörü kazançlı yatırımlar arasındadır.

Atıl işletme alımında ilave % 10 faiz indirim uygulanması için özellikli kriterinden yararlanabilmek için karar kapsamında belirlenen şart şu şekildedir:

 • Kredi ile satın alınacak hayvancılık işletmesinin asgari bir yıldır gayrifaal olması gerekmektedir. Bir yıllık süre, işletmeye kayıtlı son hayvanın işletmeden çıkış tarihi esas alınarak belirlenir. Hayvan çıkış tarihinin belirlenmesinde güncel Hayvan Bilgi Sistemine kayıtları esas alınır.

Sözleşmeli üretim özellikli kriterinden yararlanılabilmesi için:

 • Üreticilerin, sözleşmeli üretim ile ilgili usul ve esaslar hakkındaki yürürlükteki mevzuat kapsamında, sözleşmeli üretim yapmaları gereklidir.

Genç çiftçi ilave % 10 faiz indirimi için özellikli kriterinden yararlanılabilmesi için:

 • Gerçek kişi girişimcilerin tavukçuluk için Ziraat bankası ve TKK’ dan kredi kullandıkları tarihte 40 yaşını aşmamış ve 41 yaşından gün almamış olmaları gereklidir.
 • Kendi adlarına tarımsal üretim faaliyetinde bulunmaları gerekir.
 • Tüzel kişi üreticilerin ortaklarının asgari %51 hisseye sahip olanlarının, gerçek kişilerde aranan şartı sağlaması ve bu şartı sağlayan ortakların kredi vadesi boyunca ortaklığının devam etmesi gerekir.
 • Yatırım kredilerinin dilimler halinde kullandırılması durumunda, ilk kredi diliminin kullandırıldığı tarihte yukarıdaki kriterlerin sağlanması aranır.

Kadın çiftçi ilave % 10 faiz indirimi için özellikli kriterinden yararlanılabilmesi için:

 • Gerçek kişilerde kadın üreticinin kendi adına üretim yapacak olması,
 • Tüzel kişi üreticilerin ortaklarının asgari %51 hisseye sahip kısmının kadın olması ve bu şartı sağlayan ortakların kredi vadesi boyunca ortaklıklarının devam etmesi gerekir.

Ziraat Bankası Tavuk Çiftliği Kredisi Başvuru Şartları

TKK ve Ziraat bankasına başvuru yapacak olan çiftçilerden istenen şartlar ise şu şekilde olacaktır.

Tavuk Çiftliği kurmak için kredi ye başvuruda bulunan kişiler:

 • Etlik piliç yetiştiriciliği için 10 bin adet, yumurta tavuğu yetiştiriciliğinde ise 7 bin 500 tane hacmi bulunan tarıma dayalı işletme kurulması gerekmektedir.
 • Mevcut işletmesi bulunan kişilerde ilave hindi yetiştiriciliğinde 1000 adet;
 • Bıldırcın, ördek veya kaz yetiştiriciliğinde 2.000 adet ve
 • Damızlık deve kuşu yetiştiriciliğinde ise en az 50 adet olmak üzere işletme hacimlerini arttırmaları gerekmektedir.
 • Yumurta tavukçuluğunda en az 7. 500 adet ve üzerinde kapasiteye sahip kurulu mevcut işletmelere işletme kredisi ve mevcut kurulu işletme kapasitesini artırmaya yönelik yatırım olmamak kaydıyla tesislerinde bakım, onarım, modernizasyon ve makine ekipman alımı, yenilenmesi vb. amaçlarla yapılacak harcamalar için yatırım kredisi kullandırılabilir.
 • Bu kapsamda, yumurta tavukçuluğunda yeni tesis yapımı veya kapasite artırımı amacıyla yatırım kredisi ve kapasite artıran işletmelerin artırılan kapasitesine isabet eden kısmı için işletme kredisi kullandırılmaz.

TKK tavuk yemi fiyatları öğrenmek için tıklayınız.

Kanatlı Sektörü Damızlık Yetiştiriciliği Kredisi

Ziraat bankası ve TKK’dan damızlık kanatlı yetiştiriciliği kredisi kullanabilmek için yapılması gerekenler:

 • Damızlık etlik tavuğu en az 10 bin adet
 • Damızlık yumurta tavuğu 10 bin adet
 • Ankara Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce ülkemiz için geliştirilmiş hatlarla yapılacak damızlık yumurta tavuğu 1000 adet
 • Damızlık hindi 5.000 adet
 • Damızlık kaz, ördek veya bıldırcın 1000 adet
 • Damızlık deve kuşunda 100 adet ve üzeri kapasitelerde işletme kurulması veya kurulu işletmelerin kapasitelerinin asgari bu kapasitelere çıkarılması gerekir.

Ayrıca damızlık hayvanların:

 • Damızlık büyük ebeveyn (grandparentstock)
 • Damızlık ebeveyn (parentstock) olduklarını gösteren ve ispatlayan sağlık sertifikası ve alım faturası istenir.

Yatırım kredileri; damızlık kümes, damızlık kanatlı üretimi yapmak kaydıyla kuluçkahane, gübre işleme tesisi, yapımı ve tadilatını, biyogüvenlik önlemleri, yem deposu, silosu, ilgili alet ekipman ve makine alımı ile diğer yatırım giderlerini kapsar.

İşletme kredileri; yetiştirilmek üzere alınacak kuluçkalık damızlık yumurta, damızlık civciv ve damızlık yarka alımı ile bu hayvanların yem, ilaç ve diğer işletme giderlerini kapsar.

Ziraat Bankası Tavuk Çiftliği Kredisi Başvuru Evrakları

Başvuruda gerçek kişilerden istenen belgeler ise şunlardır:

 • Çiftçiye ait T.C Kimlik kartı
 • ÇKS Çiftçi kayıt sistemi kaydı
 • Tarımsal işletmeye dair tapu kaydı, kiralıksa kira kontratı
 • Kredi kullanımına karşı talep edilebilecek teminatlı belgeler
 • İşletmenin bilanço esasına dayalı olması halinde son 3 yılın bilanço ve gelir tablosu gerçek kişi başvurularından istenen belgelerdir.

Tüzel kişilerin başvurularında gerekli evraklar ise aşağıdaki gibidir:

 • Ticaret sicili gazetesi
 • Oda kaydına ait belge
 • İşletmenin Vergi levhası
 • Temsile yetkili kişilerin noter onaylı imza sirküleri ve temsil yetkisi kararları istenir.

Prefabrik hazır kurulum tavuk çiftçiliği devlet desteği nasıl alınır gerekli şartlar nelerdir yazımızı okuyarak detaylı bilgi sahibi olabilir işletmenizi bu sayede düşük maliyet ve az riskle açabilirsiniz.

Tavuk Çiftliği Kredisi Veren Bankalar

Yumurta tavukçuluğu, serbest gezen salma tavukçuluk ya da et pilici beslemek için tavuk çiftliği kurmak isteyen kişilere tavukçuluk için özel kredi imkanı sağlayan bankalar;

 • Ziraat Bankası ( 7 vadeli hayvan kredisi kapsamında)
 • Türkiye Ekonomi Bankası
 • QNB Finansbank
 • Denizbank

En fazla kazandıran tavuk cinsleri almak için bu bankalardan alacağınız krediler ile yumurta tavukçuluğu, serbest gezen salma tavukçuluk, et pilici besleyerek oldukça karlı ve para kazandıracak bu sektöre rahatlıkla yatırım yapabilirsiniz.

Yorumlar

 1. Avatar of Tülay gündüz Tülay gündüz dedi ki:

  ÇKS kayıt nasıl alabilirim

  1. Avatar of Mevlüt Mevlüt dedi ki:

   Ziraat odası bilgi verir.Sizi yönlendirir Zor değil evrak ,muhtar imza,zurat idadi ve il ilçe tarım kayıt.