Devlet Destekli

Ziraat Bankası TKK Düşük Faizli Tarım ve Hayvan Kredisi 2020

Ziraat Bankası TKK Düşük Faizli Tarım ve Hayvan Kredisi 2020

03.01.2020 tarihli ve 2015 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince tarımsal üretime dair düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullandırılmasına ilişkin karara ilişkin hükümlerine dayanılarak hazırlanan, Ziraat Bankası Tarım Kredi Kooperatiflerince tarımsal üretime dair düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullandırılmasına ilişkin 2020/4 nolu uygulama esasları ve şartları ile ilgili hazırlanan tebliğ 25.03.2020 tarihli Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe girdi. İlgili tebliğ, 01.01 2020 -31.12. 2022 yılları arasında Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince üreticilere kullandırılacak yatırım ve işletme kredileri ile ilgili uygula ve teknik esasları kapsar.

Cumhurbaşkanlığı kararı ile yürürlüğe giren karar kapsamında Ziraat bankası aracılığıyla çiftçilere kullandırılacak olan tarım kredisinden yararlanacak olan çiftçi ve üreticiler karar ile uygulamaya konan bütün kriter ve şartları sağlamaları halinde faaliyet gösterecekleri üretim konuları için belirlenen taban indirim oranlarına ek,  şartlarını sağladıkları özellikli kriter indirim oranlarından da yararlandırılır.

2020 yılında Ziraat bankası Faizsiz Tarım ve hayvancılık kredisi hakkında bilgi alabilirsiniz.

Geleneksel bitkisel üretim yapan işletmeler, 50 bin liraya kadar faizsiz kredi kullanabilecek. 50 bin üzeri krediler ise en az yüzde 50 oranında sübvanse edilecek.

  • Düşük faizli kredi kullanım üst limiti ise 2.5 milyon TL olarak belirlenmiştir.

Geleneksel yaygın hayvansal üretim yapan işletmeler, 100 bin liraya kadar faizsiz kredi kullanabilecek. 100 bin TL krediler ise % 50 faiz indirim oranında sübvanse edilecek.

  • Düşük faizli kredi kullanım üst limiti ise 1.5 milyon TL olarak belirlenmiştir.

blank

Ziraat Bankası Düşük Faizli Tarım Kredisi Şartları 2020

Bitkisel Üretim Konularında tarım kredisi kullanacak olan çiftçilere kullandırılacak Tarım kredisinin şartları ise aşağıdaki başlıklar halinde belirtilmiştir.

Kontrollü Örtüaltı Tarımı Kredisi

Kontrollü örtüaltı tarımı 25 milyon üst limitli olarak % 100 faiz indirimli kullandırılacak olan kredinin uygulama esasları ise;

Yatırım kredileri ile ilgili olarak, kontrollü örtüaltı üretme koşullarına sahip en az on dekar büyüklüğündeki seralarda Örtüaltı Kayıt Sistemi Yönetmeliğine uygun olarak örtüaltı yetiştiriciliği yaptığı il, ilçe müdürlüğünce tespit edilerek Örtüaltı Kayıt Sisteminde (ÖKS) kayıt altına alınan işletmeler ile kontrollü örtüaltı üretme koşullarına sahip en az on dekar büyüklüğünde sera kuracak, sera modernizasyonu yapacak ya da mevcut serasının ölçeğini asgari on dekar ve üzerine çıkaracak üreticilerin il, ilçe müdürlüklerince onaylanan projeleri çerçevesindeki kredi talepleri Karar kapsamında değerlendirilir.

Yeni kurulacak işletmelerin başvuruları ve özlük bilgileri ile işletmeye ait yapısal bilgiler, projenin tamamlanmasının ardından, başvuru sahibinin ilave beyanı aranmaksızın il, ilçe müdürlüğü tarafından Örtüaltı Kayıt Sistemine kaydedilir. Üretim ile ilgili bilgilerin kaydında üreticinin beyanı aranır.

İşletme kredileri ile ilgili olarak; kontrollü örtüaltı üretme koşullarına sahip en az on dekar büyüklüğündeki seralarda Örtüaltı Kayıt Sistemi Yönetmeliğine uygun olarak örtüaltı yetiştiriciliği yaptığı Bakanlıkça tespit edilerek Örtüaltı Kayıt Sisteminde (ÖKS) kayıt altına alınan işletmelerin işletme kredisi talepleri Karar kapsamında değerlendirilir.

Örtüaltında yapılan süs bitkisi üretimi ve muz yetiştiriciliği ile ilgili işletme ve yatırım kredileri ; yurt içinde süs bitkisi, dış mekan, iç mekan, kesme çiçek ve soğanlı yumrulu bitkiler, doğal çim bitkisi ve doğal rulo çim ve süs bitkisi çoğaltım materyali, fidan, fide, çelik, soğan, yumru, doku kültürü, tohum ve benzeri elde etmek amacıyla üretim yapan özel sektör yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu olması veya sözleşmeli üretim yapması, tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği esaslarına göre süs bitkisi üretici belgesine ve süs bitkileri üretim işletmesi kapasite raporuna sahip olması şartlarının yerine getirilmesi ile yapılabilir.

Yem Bitkisi Üretimi Kredisi

Yem bitkisi üretimi için 5 milyon üst limitli olarak işletme ve yatırım dönemi için %75 faiz indirimli kullandırılacak olan kredinin uygulama esasları ise;

Karar kapsamında üreticilerin her türlü tek yıllık, çok yıllık yem bitkileri ve yapay çayır mera tesisi oluşturmak amacıyla düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullanabilmesi için;

Kaba, kesif yem üretimi yapmak amacıyla yem bitkileri ekilişi yaparak hasat etmeleri veya edecek olmaları,

Toplam ekiliş alanının en az on dekar olması,

Yapay çayır mera tesisleri için ilin ekolojisine uygun olarak hazırlanan projenin il müdürlüğünce onaylanması,

Gerçekte sulu şartlarda yetiştirildiği halde bazı bölgelerin iklim şartlarına uygun olarak kuru şartlarda yetiştirilen yonca için, üniversite ya da araştırma enstitülerinin görüşünün bulunduğu yazının il müdürlüklerinden alınması gerekir.

Yurtiçi Sertifikalı Tohum Fide Fidan Üretimi Kredisi

Yurtiçi sertifikalı tohum fide fidan üretimi 20 milyon üst limitli % 100 faiz oranları ile kullandırılacak olan kredinin uygulama esasları ise;

Üreticilerin aşağıdaki üretim konularında Karar kapsamında, faiz indirimli kredi kullanabilmeleri için;

Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği kapsamında Yetkilendirilmiş Tohumculuk Kuruluşu Belgesine sahip olması ve sertifikasyon sistemi dahilinde yurt içi sertifikalı tohum, fide, fidan veya doku kültürü ile tohumluk üretimi yapması veya sözleşmeli üretim yapması,

31.10.2006 tarihli ve 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu hükümlerine göre tohumluk üretim, sertifikasyon, pazarlama konularında, standart veya sertifikalı olarak tohum (hibrit tohum dahil), sebze fidesi, çilek fidesi, tohumluk patates, meyve fidanı, asma fidanı veya meyve, asma üretim materyali üretimi yapması veya yapacak olması gerekir.

Yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşlarının, sertifikasyon sürecinde yer alan hasat sonrası tohum alımı, tohum çıkarma, işleme, temizleme, ilaçlama, sertifikalandırma, etiketleme, ambalajlama, depolama, ısı ve nem kontrollü depo yatırımları gibi faaliyetler karar kapsamında işletme ve yatırım kredisine konu edilebilir. Bu fıkra kapsamındaki makine-ekipman alımlarında zirai kredilendirme belgesi veya deney raporu aranmaz.

Yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşlarının tohumluk üretimi ile ıslah-araştırma ve geliştirme sürecinde ihtiyaç duydukları sera yatırımları, tohum test laboratuvarları, biyoteknoloji laboratuvarları, iklimlendirme sistemleri, sulama sistemleri kapsamında kullanılan alet-ekipmanlar ve diğer altyapı hizmetleri karar kapsamında işletme ve yatırım kredisine konu edilebilir.

Sebze tohumu ve standart olarak üretilen yem bitkileri ve yemeklik dane baklagil tohumları üretimi hariç, bu madde kapsamındaki taleplerde onaylı tohumluk beyannamesi alınır.

Meyve, asma üretim materyali 1 nolu damızlık ünitesi, 2 nolu damızlık ünitesi, 3 nolu damızlık ünitesi kurulması, çilek fidesi, ön temel blok, temel blok, sertifikalı blok kurulması üretimine yönelik işletme ve yatırım kredilerinde üreticilerden damızlık ünitelerinin, blokların kurulmasına dair Bakanlık tarafından verilen yetki belgesi istenir.

Üretim sezonu sonunda üretilen tohum, fide ve fidanlar için düzenlenen sertifika ilgisine göre Ziraat bankasına veya Tarım Kredi Kooperatifine ibraz edilir.

Süs Bitkisi Üretimi Kredisi

Süs bitkisi üretimi için 10 milyon üst limitli olarak işletme ve yatırım dönemi için % 50 faiz indirimli olarak kullandırılacak olan kredinin uygulama esasları ise;

Üreticilere, örtüaltı üretimi dahil olmak üzere süs bitkilerinin üretimi konusunda işletme ve yatırım kredisi kullandırılır. Karar kapsamında faiz indirimli kredi kullanabilmeleri için;

Yurt içinde süs bitkisi, dış mekan, iç mekan, kesme çiçek ve soğanlı yumrulu bitkiler, doğal çim bitkisi ve doğal rulo çim) ve süs bitkisi çoğaltım materyali, fidan, fide, çelik, soğan, yumru, doku kültürü, tohum vb. elde etmek amacıyla üretim yapan özel sektör yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu olması veya sözleşmeli üretim yapması,

Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği esaslarına göre süs bitkisi üretici belgesine ve süs bitkileri üretim işletmesi kapasite raporuna sahip olması gerekir.

Stratejik Bitkisel Üretim Kredisi

Stratejik bitkisel üretim için 10 milyon üst limitli işletme ve yatırım dönemi için % 75 faiz indirimli olarak kullandırılacak olan kredinin uygulama esasları ise;

Üreticilerin stratejik bitkisel üretim konusunda Karar kapsamında faiz indirimli kredi kullanabilmeleri için; aspir, yağlık ayçiçeği, yağlık mısır, kolza, soya, susam, yağlık zeytin ve tıbbi aromatik bitkilerden “kekik, yağlık gül, yağlık lavanta, oğulotu, zencefil, sahlep, biberiye, adaçayı, sığla yağı, sumak, keçi boynuzu, defne, fesleğen, likapa, ıhlamur, safran ve jojoba” üretimini yapıyor veya yapacak olması gerekir.

Fındık ve çay bahçelerinin yenilenmesi ve gençleştirilmesi ile ilgili harcamalar bu kapsamda kredilendirilir.

Fındık ve çay bahçelerinin yenilenmesi ve gençleştirilmesi amacıyla yatırım kredisi kullandırılabilir. Diğer konularda bu başlıkta yalnızca işletme kredisi kullandırılabilir.

Meyve  Yetiştiriciliği ve Bağcılık Kredisi Şartları

Meyve  yetiştiriciliği ve bağcılık için 10 milyon üst limitli % 75 faiz indirimli olarak kullandırılacak olan kredinin uygulama esasları ise;

Karar kapsamında meyve yetiştiriciliği ve bağcılık konusunda işletme veya yatırım kredilerinden yararlanabilmek için üreticilerin aynı parsel veya bitişik parseller üzerinde üzümde en az on dekar, diğer meyve türlerinde en az yirmi beş dekar ve üzerinde yeni kapama meyve bahçesi tesis etmeleri ya da mevcut meyve bahçesi veya üzüm bağını belirtilen asgari işletme büyüklüğüne çıkarmaları gerekir.

Kullandırılacak yatırım kredileri, arazinin tesfiyesi ve drenajı ile ilgili altyapı harcamaları, fidan alımı, gölgeleme, sisleme, don ve dolu önlemeye yönelik makine ve ekipmanların alımı, kendi üretim kapasitesi ile sınırlı olmak kaydıyla boylama ve paketleme tesisi yatırımlarına ilişkin harcamalar ile diğer yatırım giderlerini kapsar.

Geleneksel Yaygın Bitkisel Üretim Kredisi Şartları

Geleneksel yaygın bitkisel üretim için 50.000 TL ‘ ye kadar 2.5 milyon üst limitli % 100 faiz indirimli olarak kullandırılacak olan kredinin uygulama esasları ise;

Geleneksel yaygın bitkisel üretim için 50.000 TL’ nin üzerindeki 2.5 milyon üst limitli  % 50 faiz indirimli olarak kullandırılacak olan kredinin uygulama esasları ise;

Karar kapsamında bitkisel üretim konu başlığı altında belirtilmeyen bitkisel üretim konularında faaliyette bulunan üreticiler ile kararda belirtilen bitkisel üretim konularında yer almakla birlikte, bu Tebliğde belirtilen kapasitelere veya kriterlere uymayan koşullarda üretim yapan, Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kayıt sistemlerine kayıtlı üreticilerin faiz indirimli kredi talepleri bu başlık altında değerlendirilir.

Tarım Makineleri Kredisi Şartları 2020

Tarım makineleri için 2.5 milyon üst limitli yatırım dönemi için % 50 indirimli kullandırılacak olan kredinin uygulama esasları ise;

Karar kapsamında, 11.10. 2000 tarihli ve 24197 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tarımsal Mekanizasyon Araçlarının Kredili Satışına Esas Deney ve Denetimlerle İlgili Tebliğ kapsamında değerlendirilen ve zirai kredilendirme belgesi olan tüm tarımsal mekanizasyon araçları için yatırım kredisi kullandırılabilir.

Sabit süt sağım tesisleri, tam otomatik süt sağım makineleri sağım robotları ve sabit güneş enerjisi sistemlerinde zirai kredilendirme belgesi yerine işletme bazında düzenlenen deney raporu esas alınır.

Traktör Alımı Kredisi Kriterleri 2020

Traktör alımı için 500.000 nim lira üst limitli yatırım dönemi için % 25 indirimli olarak kullandırılacak olan kredinin uygulama esasları ise;

Karar kapsamında, Tarımsal Mekanizasyon Araçlarının Kredili Satışına Esas Deney ve Denetimlerle İlgili Tebliğ hükümlerine göre zirai kredilendirme belgesi olan traktörler için yatırım kredisi kullandırılabilir.

Traktör kredisi kullandırılabilmesi için üreticilerin faaliyet konuları arasında bitkisel üretim veya küçükbaş, büyükbaş hayvancılık ve kanatlı üretimi damızlık dahil konularından en az birisinin bulunması şartı aranır.

Elektrikli traktör alımı ve mevcut traktörlerin elektrikli traktöre dönüştürülmesi için yapılacak harcamalar bu kapsamda değerlendirilir.

Alınacak olan 2. el traktörlerde sekiz yaş ve altı olması şartı aranır.

Modern Basınçlı Sulama Sistemi Yatırımı Kredisi 

Modern basınçlı sulama sistemi yatırımı için 5 milyon üst limitli yatırım dönemi için % 75 indirimli kullandırılacak olan kredinin uygulama esasları ise;

Üreticilerin, su kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yüzey altı damla, sadece meyve ağaçları ve bağ sulamasında, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulması ve bu sistemlerin otomasyonuna ilişkin teknolojik sistemler, akıllı sulama sistemleri, akıllı otomasyon sistemleri ve benzeri sistemler ile hareketli sulama makineleri, dairesel hareketli, doğrusal ve tamburlu sistem yağmurlama sulama makineleri vb. konusundaki kredi talepleri karar kapsamında değerlendirilir.

Modern basınçlı sulama sistemi kullanacak üreticilerin elektrik temini, derin kuyu açılması, derin kuyu teçhizatı ve suyun kaynağından tarlaya taşınmasına ilişkin kredi talepleri, modern basınçlı sulama içerisinde değerlendirilir.

Modern basınçlı sulama sistemlerini kullanmayan üreticilerin tarımsal sulama,derin kuyu,suyun tarlaya taşınmasına yönelik kredi talepleri (çeltik üretimi hariç) bu Tebliğ kapsamında değerlendirilmez.

Modern basınçlı sulama sistemlerinde kullanılmak üzere, 16.12.1960 tarihli ve 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun esaslarına göre su temini maksadıyla kazılar ve kuyular açılmasına yönelik yatırım kredisi, 167 sayılı Kanun hükümlerine göre arama belgesi alınan kazılar ve kuyular için kullandırılır.

Proje kredi talebi uygun bulunan her başvuru için, üretici iki adet Basınçlı Sulama Sistemi Bilgi Formu düzenleyerek, Ziraat’ e veya TKK’ya ibraz eder. Formun bir nüshası Ziraat veya TKK tarafından uygulamanın yapıldığı il müdürlüğüne gönderilir.

Kredi talep konusu olan ve Tarımsal Mekanizasyon Araçlarının Kredili Satışına Esas Deney ve Denetimlerle İlgili Tebliğ esaslarına göre zirai kredilendirme belgesi olan sulama ekipmanları için yatırım kredisi kullandırılabilir.

Üreticilerin modern basınçlı sulama konusunda Karar kapsamında faiz indirimli kredi kullanabilmeleri için;

Üreticiye ait güncel ÇKS belgesi yani Çiftçi Kayıt Sistemi belgesini,

Sulama Projesi Dispozisyonuna uygun olarak  Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzük hükümlerine göre yetkili ziraat mühendisleri tarafından hazırlanmış, Bakanlık il, ilçe müdürlüklerince onaylanmış basınçlı sulama projesini,

Su kaynağı çeşidi yer üstü su kaynağı olan başvurular için ilgili kurumdan (DSİ) alınacak su kullanım izin, tahsis belgesi, yeraltı suyu kullanımlarında kuyu ruhsatını,

Sulama sisteminin elektrik kullanımını gerektirmesi durumunda ilgili elektrik idaresinden abonelik yapıldığına dair belgeyi sunması gerekir.

Tarım Makineleri Parkı Kredisi

Tarım makineleri parkı için 5 milyon üst limitli yatırım dönemi için % 75 indirimli kullandırılacak olan kredinin uygulama esasları ise;

Tarımsal üreticilere ücret karşılığı hizmet vermek üzere, toprak işleme, ekim, dikim, bakım, söküm, hasat vb. işlemlerin tamamı için yeterli ve uygun makine parkı kurarak faaliyet gösterecek tarımsal amaçlı üretici birlikler, tarımsal amaçlı kooperatifler ve diğer tüzel kişilere bu kapsamda yatırım kredisi kullandırılabilir.

Tarımsal üreticilere faaliyetleri ile ilgili olarak toprak işleme, ekim, dikim, söküm, hasat vb. konularda makinelerle yapılan işlerde hizmet vermek üzere yukarıda belirtilen tüzel kişiler tarafından makine parkı oluşturmak amacıyla, hizmet verilmesi öngörülen yerde mevcut potansiyel için yeterli ve uygun ölçüde ve sayıda traktör, biçerdöver, diğer hasat makineleri, çayır biçme makinesi, balya makinesi, silaj makinesi, silaj paketleme makinesi, pulluk, kültüvatör, patoz, mibzer vb. gibi mekanizasyon araçlarının alımına yönelik yatırım kredileri bu kapsamda değerlendirilir.

Tarımsal makine ve ekipmanların üretimi veya alım satımı, ticareti konusunda faaliyet gösteren kişilerle bu kişilerin hisse payına bakılmaksızın ortağı olduğu tüzel kişiler bu kapsamda kredilerden yararlandırılmaz.

Yalnızca tek bir işleme örneğin yalnızca ekim, yalnızca hasat, yalnızca ilaçlama gibi, yönelik makine alımları bu kapsamda değerlendirilmez.

Yalnızca yeni ve kullanılmamış tarımsal mekanizasyon araçlarının alımı kredilendirilebilir.

Kredilendirilecek tarım makinelerinden Tarımsal Mekanizasyon Araçlarının Kredili Satışına Esas Deney ve Denetimlerle ilgili tebliğ kapsamında değerlendirilenlerin zirai kredilendirme belgesinin bulunması gerekmektedir.

Arazi Alımı Kredisi

Arazi alımı için 2.5 milyon üst limitli yatırım dönemi için % 25 indirimli kullandırılacak olan kredinin uygulama esasları ise;

Dağınık ve parçalı arazilerin birleştirilmesi suretiyle tarımsal işletmelerin ekonomik ölçeğe kavuşturulmasının sağlanmasına yönelik olarak, tarımsal üretim ya da tarımsal yatırım yapmak amacıyla, hisseli tarım arazilerindeki hisselerinin diğer hissedarlar tarafından satın alınması ya da hisseli olup olmadığına bakılmaksızın bitişik tarım arazilerinin satın alınmasına yönelik kredi talepleri Ziraat bankası ve Tarım Kredi Kooperatifinin kendi iç mevzuatı  çerçevesinde olmak kaydıyla bu kapsamda değerlendirilir.

Lisanslı Depoculuk Yatırımları Kredisi 2020

Lisanslı depoculuk yatırımları için 50 milyon üst limitli  yatırım dönemi için % 50 indirimli kullandırılacak olan kredinin uygulama esasları ise;

Lisanslı depoculuk yatırımları için aşağıdaki kriterler aranır;

Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliği hükümleri kapsamında kurulmuş ya da kurulacak lisanslı depo işletmelerine inşaat yatırımları, depo, silo ve benzeri ile makine-ekipman, elevatör, kantar, fan, jeneratör, forklift, vinç, soğuk hava-iklimlendirme ve havalandırma üniteleri, depo içi bölmeler, raf sistemleri, bilgi işlem sistemleri vb. alımlarına yönelik yatırım kredisi kullandırılır. Kapasite artışları ve yenilemeler de bu kapsamda değerlendirilir.

Kredi başvurusunda, yeni kurulacak işletmelerden Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliği kapsamında kuruluş izni, kurulu işletmelerden ise faaliyet izni ve depoculuk lisansı istenir. Kurulacak işletmelerde ise faaliyet izni ve depoculuk lisansı, yatırımın tamamlanmasını müteakip ibraz edilir, söz konusu evrakların ibraz edileceğine dair müteşebbislerden taahhütname alınır.

Lisanslı depoculuk kriterlerini haiz depo yatırımı yaparak, depolarını ve işletmeciliğini Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğüne (TMO) uzun süreli olarak kiralayan gerçek veya tüzel kişilerin lisanslı depo yatırımları da Karar kapsamında değerlendirilir.

Kamu kurum ve kuruluşları da lisanslı depo yatırımları ile ilgili olarak bu kapsamda kredilerden yararlanabilir.

Elektronik Ürün Senedi ELÜS Karşılığı Kredisi Şartları

Elüs karşılığı kredi işletme dönemi için 5 milyon üst limitli işletme dönemi için % 100 faiz indirimli kullandırılacak olan kredinin uygulama esasları ise;

ELÜS Elektronik Ürün Senedi karşılığı kredi kullanımında aşağıdaki kriterler esas alınır; ÇKS’ye kayıtlı olarak üretimini yaptıkları tarımsal ürünlerini lisanslı depolara bizzat teslim ederek ELÜS alan üreticiler ile ortaklarının, üyelerinin ÇKS’ye kayıtlı olarak ürettikleri ürünlerini lisanslı depolara teslim ederek ELÜS alan tarımsal amaçlı kooperatif ve üretici birliklerine, Karar kapsamında ELÜS karşılığı kredi kullandırılır.

Lisanslı depoya teslim edilecek ürünlerin, ilgili üretim dönemine ilişkin ÇKS’de kayıtlı olması gerekir.

Tarımsal amaçlı kooperatif ve üretici birlikleri tarafından lisanslı depoya teslim edilerek karşılığında ELÜS alınan ürün miktarının, tarımsal amaçlı kooperatif ve üretici birliklerinin ortaklarının, üyelerinin ilgili üretim dönemine ilişkin ÇKS’de kayıtlı üretim alanları ile uyumlu miktarda olması gerekir.

Soğuk Hava Deposu Yatırımları Kredisi 2020

Soğuk hava deposu yatırımları için 10 milyon üst limitli yatırım dönemi için % 50 faiz indirimli kullandırılacak olan kredinin uygulama esasları ise;

Soğuk hava deposu yatırımları için aşağıdaki kriterler aranır:

Meyve sebzelerin korunması ve saklanması amacıyla yapılacak soğuk hava depoları için karar kapsamında yatırım kredisi kullandırılabilir.

Sebze ve meyve toptan ve perakende ticareti ile iştigal eden kişilerin bu ticari faaliyetleri ile ilgili olarak yaptıracakları soğuk hava deposu yatırımları bu kapsamda değerlendirilmez.

Mevcut soğuk hava depolarının modernizasyonu amacıyla yapılacak harcamalar da bu kapsamda değerlendirilecektir.

Sözleşmeli Üretim Kredisi Şartları 2020

Sözleşmeli üretim için 50 milyon üst limitli  işletme dönemi için  % 50 indirimli kullandırılacak olan kredinin uygulama esasları ise;

 Yürürlükteki sözleşmeli üretime ilişkin mevzuat çerçevesinde, üreticilerin tarımsal ve hayvansal girdilerini temin etmek ve ürün almayı garanti etmek suretiyle tarımsal üretim yaptıran gerçek ve tüzel kişilere, söz konusu üretim finansmanı amacıyla işletme kredisi açılabilir. Sözleşmeli üretim yaptıran kişilerle, sözleşmeli üretim yapan kişilere aynı üretim konusu için mükerrer kredi kullandırılmaz.

Özel Ormancılık Kredisi Şartları

Özel Ormancılık için 10 milyon üst limitli işletme ve yatırım dönemi için % 50 faiz indirimli olarak kullandırılacak olan kredinin uygulama esasları ise;

Her çeşit ağaç, ağaççık ve çalılardan elde edilen asli orman ürünlerinden tomruk, direk, sanayi odunu, kağıtlık odun, lif-yonga odunu üretimi amacıyla Ağaçlandırma Yönetmeliğine uygun olarak özel orman kurulması ve işletilmesi ile orman ağaçlarının fidanlarının üretimine yönelik olarak özel orman fidanlığı kurulması ve işletilmesine yönelik yatırım ve işletme kredisi kullandırılabilir.

Ormancılık kredilerden yararlanılabilmesi için, Tarım ve Orman Bakanlığının yasal düzenlemelerine uygun olarak, kurulacak ormanların asgari 50 hektar; fidanlıkların en az 5 hektar olması veya mevcut orman ya da fidanlığın bu büyüklüğe yükseltilmesi; kurulacak orman ve fidanlıkların; kızılçam (pinus brutia), sahil çamı (pinus pinaster), dişbudak (fraxinus), okaliptüs (e.camaldulensis, grandis), kızılağaç (alnus), sakız ağacı ve kavak (populus) türlerindeki ağaçlardan oluşması gerekmektedir.

Yatırım kredileri, arazi hazırlığı, drenaj ve tesviye, fidan alımı, saha etrafının ihatası, su deposu, sulama ve yangın havuzu, su ihale hattı, su kuyusu, damla sulama tesisi, prefabrik bekçi evi, karavan, konteynır, seyyar tuvalet, prefabrik hangar-depo yapımı, elektrik tesisi, don kırıcı tesisler, fidanlık için sera ve fidanlık yönetim binası yapımı, yetiştirme kabı, saksı, sepet vb., boylu-formlu fidan üretiminde kullanılan dayanak, gergi teli, bambu gibi destek malzemeleri ile faaliyete yönelik olarak makine ekipman, pulluk, diskaro, fidan sökme makinesi, budama platformu, ürün işleme makineleri vb. alımı ile diğer yatırım giderlerini;

İşletme kredileri ise üretim, dikim, bakım, budama vb. için yapılan işçilik, tohum, gübre, ilaç vb. girdilerin alımı ile diğer işletme giderlerini kapsar.

Kredilerden yararlanacak gerçek veya tüzel kişiler, il, ilçe müdürlükleri tarafından onaylanan proje ve fizibilite raporu ile ilgisine göre Bankaya veya TKK’ya müracaat ederler.

blank

Düşük Faizli Hayvancılık Kredisi Şartları

Sütçü ve Kombine Sığır Yetiştiriciliği Kredisi Şartları

Sütçü ve kombine sığır yetiştiriciliği 25 milyon üst limitli verilecek olan kredilerde yatırım ve işletme dönemlerinde uygulanacak olan en yüksek indirim %100′ dür. Üreticilere faiz indirimli işletme ve yatırım kredisi kullandırılabilmesi için;

50 baş ve üzeri kapasitede, manda veya damızlık sığır işletmesi kurmaları veya işletme kapasitesini elli baş ve üzerine çıkarmaları gerekir.

Sığır yetiştiriciliği için kullandırılacak olan yatırım kredileri, sütçü ırklar (Jersey, Holstein ve Avrupa kırmızıları), kombine ırklar (Montbeliard, Brown Swiss ve Simental) ile manda alımları, barınak yapımı ve tadilatı, süt sağım ünitesi ve süt soğutma tankı, yem hazırlama ünitesi, balya makinesi, çayır biçme makinesi, silaj makinesi, hayvan yatağı, travay, gübre yönetimi ile ilgili altyapı ve alet-ekipman alımı, kurulu işletmelerin münferit alet-ekipman alımları ile diğer yatırım giderlerini kapsar.

Kredi ile temin edilecek sığırların,  Tarım Bakanlık kayıt sistemine kaydedilmiş, damızlık belgesine sahip, ilk yavrusuna gebe veya en fazla ilk doğumunu yapmış ve azami 36 aylık yaşta olması gerekir. Kredi ile temin edilecek mandalar ise Bakanlık kayıt sistemine kaydedilmiş, ilk yavrusuna gebe veya en fazla ilk doğumunu yapmış ve azami 48 aylık yaşta olması gerekir.

Üreticilere işletme veya yatırım kredisi kullandırılabilmesi için, hayvan alımı amacıyla kredi kullandırılmasa dahi işletmeye alınacak hayvanların belirtilen nitelikleri taşıması gerekir.

Kurulu işletmelerin hayvan alımı dışındaki işletme veya yatırım kredisi taleplerinde ise hayvanların yaşı dışındaki diğer tüm kriterler (damızlık belgesine sahip olma, HBS’de kayıtlı olma) aranır.

Yalnızca işletme kredisi taleplerinin değerlendirilmesinde, işletmedeki hayvanlar için damızlık belgesi yerine ilgili Damızlık Birliği tarafından onaylanmış e-ıslah veri tabanı na kulak küpe numaraları belirtilerek kayıtları alınarak işlem yapılabilir.

Sütçü kombine sığır yetiştiriciliği için öncelikli bölge yatırımı yapacakları iller ise; Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Eskişehir, Isparta, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Tekirdağ, Uşak.

Damızlık Düve Yetiştiriciliği Kredisi Şartları

Damızlık düve yetiştiriciliği 10 milyon üst limitli işletme ve yatırım dönemi için % 75 faiz indirimli olarak kullandırılan kredinin uygulama esasları ise;

Damızlık düve yetiştiriciliği kredisinden yararlanabilmek için; 50 baş ve üzeri kapasitede işletme kurmaları veya mevcut işletme kapasitesini 50 baş ve üzerine çıkarmaları gerekir.

Damızlık düve yetiştiriciliği kredisinden yararlanabilmek için;

Sütçü ırklar ; Jersey, Holstein ve Avrupa kırmızıları,

Kombine ırklar; Montbeliard, Brown Swiss ve Simental,

Manda ile 50 baş ve üzeri kapasitede işletme kurmaları veya işletme kapasitesini 50 baş ve üzerine çıkarmaları gerekir.

Damızlık düve yetiştiriciliği için yatırım kredileri, barınak yapımı ve tadilatı, yem hazırlama ünitesi, balya makinesi, çayır biçme makinesi, silaj makinesi, hayvan yatağı, travay,  gübre yönetimi ile ilgili altyapı ve alet-ekipman alımını, kurulu işletmelerin münferit alet, ekipman alımlarını ve diğer yatırım giderlerini kapsar.

İşletme kredisi ile temin edilecek damızlık sığırlar, HBS’ye kayıtlı, damızlık belgesine sahip, 4-13  aylık yaş aralığında olmalıdır. Yurt içinden alınacak damızlık sığırlar hastalıktan ari işletmelerden alınmış olmalı veya işletme düve satışından önce arilik statüsü kazanmış olmalıdır. İl, ilçe müdürlüklerinden işletmenin ari olduğuna dair belge alınır.

Kredi ile temin edilecek mandalar ise HBS’de kayıt altına alınmış, 12- 24 aylık yaş aralığında olmalıdır.

Damızlık düve yetiştiriciliğinde öncelikli bölge yatırım olarak belirlenen iller ise; Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Konya, Malatya, Muş, Osmaniye, Samsun, Sivas, Tunceli, Trabzon, Van, Yozgattır.

Büyükbaş hayvan besiciliği kredisi

Büyükbaş hayvan besiciliği 10 milyon üst limitli işletme ve yatırım dönemi için % 50 faiz indirimli olarak kullandırılan kredinin uygulama esasları ise;

Büyükbaş hayvan besiciliği kredisinden yararlanabilmek için; manda dahil olmak üzere 50 baş ve üzerinde besi sığırcılığı işletmesi kurmaları veya işletme kapasitesini 50 baş ve üzerine çıkarmaları gerekir.

Besi sığırcılığı için yatırım kredileri, barınak yapımı ve tadilatı, yem hazırlama ünitesi, balya makinesi ve çayır biçme makinesi, travay, tartı sistemi, gübre yönetimi ile ilgili altyapı ve alet-donanım alımı, kurulu işletmelerin münferit alet-ekipman alımlarını ve diğer yatırım giderlerini kapsar.

İşletme kredisi ile temin edilecek hayvanların azami 20 aylık yaşta, erkek ve Bakanlık kayıt sisteminde kayıtlı olmaları gerekir.

Büyükbaş hayvan besiciliğinde yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere öncelikli bölge yatırımına ilave % 10 faiz indirimi yapılacaktır. Bu iller ise; Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Gaziantep, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Malatya, Manisa, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Uşak, Şanlıurfa olarak belirlenmiştir.

Küçükbaş hayvancılık kredisi

Küçükbaş hayvancılık 15 milyon üst limitli işletme ve yatırım dönemi için % 75 faiz indirimli olarak kullandırılan kredinin uygulama esasları ise;

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği kredisinden yararlanabilmek için; koyunda en az 250 baş, keçide en az 100 baş kapasiteye sahip işletme kurmaları ya da mevcut kapasitelerini belirtilen kapasitelere veya üzerine çıkarmaları,

Küçükbaş hayvan besiciliğinde ise 250 baş ve üzerinde besi işletmesi kurmaları veya işletme kapasitesini 250 baş ve üzerine çıkarmaları gerekir.

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ve besiciliği için yatırım kredileri barınak yapımı ve tadilatını, yem hazırlama ünitesi, balya makinesi, çayır biçme makinesi, silaj makinesi, tartı sistemi, kurulu işletmelerin münferit alet-ekipman alımlarını, diğer yatırım giderleri ile küçükbaş hayvan yetiştiriciliği için süt sağım ünitesi ve süt soğutma tankı alımlarını kapsar.

Küçükbaş hayvan besiciliği için erkek hayvan alımı işletme kredisi kapsamında, küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde dişi hayvan alımı yatırım kredileri kapsamında değerlendirilir.

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği amacıyla temin edilecek dişi hayvanların Bakanlık kayıt sisteminde kayıtlı ve 6-24 aylık yaşta, küçükbaş hayvan besiciliği amacıyla temin edilen erkek hayvanların ise en az 3 aylık yaşta ve Bakanlık kayıt sisteminde kayıtlı olmaları gerekir.

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği öncelikli bölge yatırımı için belirlenen iller; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bitlis, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Iğdır, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kayseri, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Niğde, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Tunceli, Uşak, Van, Yozgat.

Arıcılık kredisi 

Arıcılık 2.500.000 TL üst limitli işletme 50 ve yatırım dönemi için % 50 faiz indirimli olarak kullandırılan kredinin uygulama esasları ise;

Bakanlık Arıcılık Kayıt Sistemine kayıtlı, asgari 50 adet arılı kovanı olan işletmeler, mevcut arılı kovan sayısını 50 ve üzerine çıkarmak isteyen işletmeler ile Bakanlıktan bombus arısı ön izinli veya izinli işletmeler arıcılık kredisinden yararlandırılır.

Arıcılık kapsamında kullandırılacak yatırım kredileri; arılı kovan, polen kapanlı yeni kovan (boş), elektrikli çit sistemi, bal süzme makinesi, bal dolum ve paketleme makinesi, polen kurutma ve temizleme, kek hazırlama makineleri alımı, iki yüz adet ve daha fazla sayıda arılı kovan ile gezginci arıcılık yapan üreticiler için jeneratör, güneş enerji sistemi, arıcı barakası veya karavanı alımı, yüz adet ve daha fazla sayıda arılı kovana sahip ana arı üretimi yapmak isteyen arıcılara; ana arı üretimi için jeneratör, güneş enerji sistemi, çiftleştirme kovanı veya kutusu (en az bin adet) ve arıcı barakası veya karavanı alımı, bombus arısı yetiştiricileri için, bina yapımı ve tadilatı, raf sistemleri, ilgili alet ve ekipman alımı ile diğer yatırım giderlerini kapsar.

Arıcılık faaliyetleri kapsamında kullandırılacak işletme kredileri; arıcılık malzemeleri, maske, körük, el demiri, pürmüz, mahmuz, çıta delme ve biz gibi) şeker, temel petek, kek, ruhsatlı arı ilacı alımı, gezginci arıcılık yapan arıcılara, işçilik dahil arı nakliye giderleri, ana arı üretimi yapan işletmelere ise şeker, temel petek, kek, ana arı üretim malzemeleri, larva transfer kaşığı, yüksük kalıbı, zımba tabancası, mum cezvesi, larva çantası, ana arı nakliye kafesi ve ana arı ızgarası gibi, bombus arısı üretimine yönelik ihtiyaç duyulan polen, şeker, plastik kap ve ambalaj malzemesi gibi alımları kapsar.

Bal arısı yatırım ve işletme kredilerinde, Arıcılık Kayıt Sistemine kaydedilmiş kovan ve sayılarını gösterir belge istenir.

Bombus arısı yatırım ve işletme kredilerinde, il müdürlüğünden alınacak ön izinli ya da izinli olduğuna dair yazı istenir.

Kanatlı sektörü kredisi

Kanatlı sektörü 5 milyon üst limitli işletme ve yatırım dönemi için % 50 faiz indirimli olarak kullandırılan kredinin uygulama esasları ise

Etlik piliç yetiştiriciliği için asgari 10 bin adet; kaz, ördek, hindi için asgari bin adet; bıldırcın için asgari 2 bin adet; deve kuşu için asgari 50 adet ve üzeri kapasitelerde işletme kuran veya kurulu işletme kapasitesini asgari bu kapasitelere çıkaran üreticilere kanatlı hayvan yetiştiriciliği kapsamında yatırım ve işletme kredisi kullandırılır.

Yumurta tavukçuluğunda asgari 7.500 adet ve üzerinde kapasiteye sahip kurulu mevcut işletmelere işletme kredisi ve mevcut kurulu işletme kapasitesini artırmaya yönelik yatırım olmamak kaydıyla tesislerinde bakım, onarım, modernizasyon ve makine ekipman alımı, yenilenmesi vb. amaçlarla yapılacak harcamalar için yatırım kredisi kullandırılabilir.

Yumurta tavukçuluğunda yeni tesis yapımı veya kapasite artırımı amacıyla yatırım kredisi ve kapasite artıran işletmelerin artırılan kapasiteli kısmı için işletme kredisi kullandırılmaz.

Kanatlı sektörüne yönelik yatırım kredileri; kümes yumurta tavukçuluğunda yeni ve ilave kümesler ayrık, gübre işleme tesisi, yumurta işleme, tasnif, paketleme ünitesi, tesisi, yapımı ve tadilatlarını, biyogüvenlik önlemlerini, yem deposu, silosu, diğer ilgili alet-ekipman ve makine alımı ile diğer yatırım giderlerini kapsar.

Kanatlı sektörüne yönelik işletme kredileri; ruhsatlı kanatlı üretim işletmelerinden, yetiştirilmek üzere alınacak ticari civciv ve yarka alımı ile bu hayvanların yem ve diğer işletme giderlerini kapsar.

Kanatlı sektörü damızlık yetiştiriciliği kredisi

Kanatlı sektörü damızlık yetiştiriciliği 10 milyon üst limitli işletme ve yatırım dönemi için % 50 faiz indirimli olarak kullandırılan kredinin uygulama esasları ise

Damızlık kanatlı yetiştiriciliği kredisi kullanabilmek için asgari; damızlık etlik tavuğu 10 bin adet, damızlık yumurta tavuğu 10 bin adet, Ankara Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce ülkemiz için geliştirilmiş hatlarla yapılacak damızlık yumurta tavuğu 1.000 adet, damızlık hindi 5.000 adet, damızlık kaz, ördek veya bıldırcın 1.000 adet, damızlık deve kuşunda 100 adet ve üzeri kapasitelerde işletme kurulması veya kurulu işletmelerin kapasitelerinin asgari bu kapasitelere çıkarılması gerekir.

Damızlık kanatlı hayvanların, damızlık büyük ebeveyn grandparentstock) damızlık ebeveyn parentstock)olduklarını belirten sağlık sertifikası ve fatura istenir.

Damızlık kanatlı yetiştiriciliği yatırım kredileri; damızlık kümes, damızlık kanatlı üretimi yapmak kaydıyla kuluçkahane, gübre işleme tesisi, yapımı ve tadilatını, biyogüvenlik önlemleri, yem deposu, silosu, ilgili alet, ekipman ve makine alımı ile diğer yatırım giderlerini kapsar.

Damızlık kanatlı yetiştiriciliği işletme kredileri; yetiştirilmek üzere alınacak kuluçkalık damızlık yumurta, damızlık civciv ve damızlık yarka alımı ile bu hayvanların yem, ilaç ve diğer işletme giderlerini kapsar.

 Su ürünleri yetiştiriciliği kredisi

 Su ürünleri yetiştiriciliği 10 milyon üst limitli yatırım ve işletme döneminde % 50 faiz indirimli olarak kullandırılacak kredinin uygulama esasları ve şartları ise;

blank

Su ürünleri yetiştiriciliği yapacak olan üreticilerin karar kapsamında faiz indirimli yatırım kredisine başvurabilmeleri için projelerinin Bakanlık tarafından onaylanmış olması gerekir.

Yatırım kredileri projede yer alan kafes ve havuz gibi her türlü su ürünleri yetiştiricilik sistemleri veya kuluçkahane kurulması veya bu sistemlerin kapalı devre üretim sistemine dönüştürülmesi dahil modernizasyonları, alet-ekipman alımı, tekne ve barç alımı ile bakım, onarımı, hidrolik yükleme ve boşaltma aparatı alımı gibi konuların finansmanını kapsar.

İşletme kredisi ise, Bakanlıkça verilen su ürünleri yetiştiricilik belgesine veya su ürünleri kuluçkahane belgesine sahip üreticilerin işletme giderlerinin finansmanını kapsar.

Su ürünleri yetiştiriciliği yapacak üreticilere kullandırılacak yatırım kredilerinde Bakanlıkça onaylanan projeler, işletme kredilerinde ise Bakanlıkça verilen su ürünleri yetiştiricilik belgesinde veya su ürünleri kuluçkahane belgesinde belirtilen kapasite esas alınır.

Su ürünleri avcılığı yapmak üzere Bakanlıkça ruhsat tezkeresi düzenlenmiş balıkçı gemisi sahiplerinin gemileri için jeneratör, soğuk muhafaza odası yapımı ile buz makinesi alımı, balık ağları ile diğer av araç ve gereçlerinin alımı, Bakanlıkça belirlenen özellikleri taşıyan gemi takip cihazları ile elektronik kayıt defteri cihazlarının alımı, mevcut balıkçı gemilerinin modernizasyonu, mevcut balıkçı gemilerinden geçerli ruhsata sahip olan balıkçı gemisi satın alımı, mevcut ruhsatla ruhsata uygun veya boy uzatma hakkı kapsamında yeni gemi inşası gibi konularda yatırım kredisi; bakım, onarım, yakıt işçilik ve benzeri giderler ile takip ve kayıt cihazları için ihtiyaç duyulan işletme giderlerine yönelik işletme kredisi talepleri Karar kapsamında değerlendirilir. Boy uzatma hakkının kullanılmasına yönelik yatırım kredisi taleplerinde üreticilerce geminin boy uzatma hakkının bulunduğuna dair il, ilçe müdürlüklerince onaylanmış yazı ile başvuruda bulunulacak, yatırımın tamamlanmasını müteakip yeni ruhsat tezkeresi ibraz edilir.

Yatırım kredilerinde; münferit alet-ekipman alımları hariç ve işletme kredilerinde Bakanlıkça verilen su ürünleri ruhsat tezkeresinde belirtilen tam boy uzunluğu esas alınır.

Geleneksel (Yaygın) Hayvansal Üretim Kredisi

Geleneksel (yaygın) hayvansal üretim için 1.500.000 üst limitli yatırım ve işletme döneminde % 100 faiz indirimli olarak kullandırılacak kredinin şartları ise;

blank

Hayvansal üretim konu başlığı altında kararda belirtilmeyen hayvansal üretim konularında veya kararda belirtilen hayvansal üretim konularında yer almakla birlikte yukarıda ilgili konu başlığı altında belirtilen kapasite, ırk ve yaş şartı gibi teknik kriterleri taşımayan konularda faaliyet gösteren üreticilerin faiz indirimli kredi talepleri bu başlık altında değerlendirilir.

] }Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.