Devlet Destekli

Ziraat Bankası Traktör Kredisi Hesaplama 2020 Şartları

Ziraat Bankası Traktör Kredisi Hesaplama 2020 Şartları

Ziraat bankası Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından 2020 yılında kullandırılacak olan düşük faizli traktör kredisi vermeye devam ediyor. Bunun yanında çiftçilere bu yıl Vakıfbank, Denizbank, Akbank, Halkbank, İş Bankası tarafından da traktör kredisi verilmeye devam ediliyor. Ziraat bankası traktör kredisi 2020 hesaplama, bankanın istediği gerekli evraklar nelerdir, Ziraat Bankası traktör kredisi dosya masrafı ne kadar tüm merak ettikleriniz yazımızda yer alıyor.

Ziraat Bankası Traktör Kredisi

Her yıl olduğu gibi bu yılda tarım ve hayvancılık sektöründeki çiftçilere kullandırılmak üzere düşük faizli krediler kapsamında tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilmesi için tarımsal araçların alımında düşük faizli krediler verilmektedir. Ziraat bankası tarafından çiftçilere verilecek olan düşük faizli traktör kredisinin indirim oranları, üst limitleri, ve krediye uygulanabilecek olan en yüksek faiz indirimleri gibi kriterler 3 Ocak 2020 tarihinde yayınlanan tebliğde belirlenmiştir. Bu tebliğin uygulama usul ve esasları da 25 Mart 2020 tarihinde Resmi Gazete‘ de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Öncelikle köyüne dönen, tarım ile uğraşmak isteyen çiftçilerin traktör alımları nasıl kredi alabilecekleri konusunda bilgi verelim. Sonrasında ise kredinin faiz oranları ve kredi kullanım şartlarına geçelim.

Ziraat Bankası Traktör Kredisi Nasıl Alınır?

Öncelikle Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlene üst limitlerle ve faiz indirimleri ile ilgili olarak her yıl Resmi Gazete’ de tebliğ yayınlanmakta olup bu tebliğdeki özellikli kriterleri yerine getiren çiftçilere belirlenen faiz oranlarına kredi kullandırılmaktadır. Hayvansal ve bitkisel üretim konularında pek çok farklı sektörde tarım ve hayvancılık ile uğraşan çiftçilere düşük faiz oranları ile Ziraat Bankası tarafından kredi sağlanmaktadır. 2020 yılında çiftçilere bu kapsamda kullandırılacak olan faizsiz ve düşük faizli tarım ve hayvancılık kredileri ile ilgili olarak  3 Ocak 2020 tarihinde Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu karar kapsamında işletme sahiplerine, çiftçilere ve üreticilere düşük faizli kredilerin limitleri, kullanım uygulama usul ve esasları belirlenmiştir ve bu belirlenen şartları sağlayan çiftçilere TKK ve Ziraat bankası aracılığıyla düşük faizli ve faizsiz krediler kullandırılacaktır.

Ziraat Bankası % 50 Faizli Traktör Kredisi

Karar kapsamında düşük faizli traktör kredisinden yararlandırılacak olan çiftçiler için belirlenen özellikli kriterler ise şu şekilde belirlenmiştir.

Traktör kredisinin Resmi Gazeteden alınan görselinde de görüldüğü gibi yatırım ve işletme kredilerinin üst limitleri 500 bin lira olarak belirlenmiştir. devletdestekli.com Yatırım kredisi olarak % 25 faiz indirimi uygulanacağı belirtilmiş olup Yurtiçinde üretilen makine alımı kriterini sağlayan kişilere ilave % 25 faiz indirimi uygulanarak bu oran % 50′ ye çıkarılacaktır. Sonuç olarak yurtiçinde üretilen makine alımı gerçekleştiren kişiler % 25 ilave faiz indirimi uygulanarak % 50 faizli traktör kredisi kullanabilecektir.

blank

Ziraat Bankası Traktör Kredisini % 50 faiz indirimli veriyor

3 Ocak 2020 tarihinde Resmi gazete de yayımlanan yayınlanan Karara göre;  faiz indirim destek tablosu aşağıdaki gibidir;

Ziraat Bankası Traktör Kredisi Yatırım İşletme Kredi Üst Limiti
%25 500.000 TL
Yerli Traktör Alımı %25
Uygulanabilecek En yüksek Faiz İndirimi %50

Ziraat bankası traktör kredisi faiz oranları inceleyebilirsiniz.

Bu tabloyu okumak gerekirse;

Kredi üst limiti 500 bin lira ya kadar yabancı üretilen makine alımlarına uygulanacak faiz indirimi yatırım dönemi için %25 olarak uygulanır. Ziraat bankasının % 10 cari faiz oranı üzerinden faiz indirimi hesaplaması yaparsak; %10*0,25:7,5 faiz uygulanacaktır. Yıllık % 7,5 ise bu oran aylık %0,62 faiz oranı uygulanacağı anlamına gelecektir. Eğer yerli üretim traktör almak istiyorsanız bu orana % 25 ilave edilerek faiz indirim oranı % 50 ‘ ye yükselecektir. Bu durumda ise  % 5/12: 0,41 olarak uygulanacaktır.

Ziraat Bankası Traktör Kredisi Hesaplama

% 0,41 faizli 72 ay vadeli traktör kredisinin değişen limitlerdeki kredilerin hesaplamaları şu şekilde olacaktır.

Kredi Tutarı Vade Faiz Oranı Aylık Taksit  Toplam Geri Ödeme
100.000 TL 72 ay %0,41 1.606,79 TL 115.688,52 TL
150.000 TL 72 ay %0,41 2.410,18 TL 173.532,78 TL
200.000 TL 72 ay %0,41 3.213,57 TL 231.377,04 TL

72 ay vadeli traktör kredisi hesaplamasını yaparak elinize ne kadar para geçeceğini ve toplamda ne kadar ödeme yapacağınızı görebilirsiniz.

Traktör modeline göre traktör kredisi hesaplama yapmak için tıklayınız.

Ziraat Bankası Traktör Kredisi 2020 Şartları

25 Mart 2020 tarihinde Resmi gazete‘ de yayınlanan karar kapsamında kredinin kullandırılmasına ilişkin teknik usul ve esaslara göre ise;

 • Ziraat bankasından Tarımsal Mekanizasyon Araçlarının Kredili Satışına Esas Deney ve Denetimlerle İlgili Tebliğ hükümlerine göre zirai kredilendirme belgesi olan traktörler için yatırım kredisi kullandırılabilir.
 • Zirai kredilendirme belgesi olan traktörleri için % 50 faiz indirimli traktör kredisi kullandırılacaktır.
 • Üreticilerin faaliyet konuları arasında tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin bulunması şartı aranır.
 • Traktör kredisi alabilmenin diğer şartı ise faaliyet gösterilen ister tarım ister hayvancılık sektörü olsun, bitkisel üretim veya küçükbaş, büyükbaş hayvancılık ve kanatlı üretimi (damızlık dahil) konularından en az birisinin gösterilmesi gereklidir.
 • Elektrikli traktör alımı ve mevcut traktörlerin elektrikli traktöre dönüştürülmesi için yapılacak harcamalar bu kapsamda değerlendirilir.
 • Kredi kapsamında alınacak ikinci el traktörlerde 8 yaş ve 8 yaşın altında olması şart yerine getirilmelidir.

Ziraat Bankası Traktör Kredisi Başvurusunda Gerekli Evraklar

Ziraat bankası tarafından düşük faizli krediler yanından sabit faizli olarak traktör kredisi de verilmektedir.

Sabit faizli traktör kredisi almayı düşünen gerçek kişilerden istenen gerekli belgeler şu şekildedir.

 • Kimlik Belgesi, nüfus cüzdanı
 • Çiftçi Belgesi ile ÇKS yani Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi,
 • Tarımsal işletmesi kendi adına kayıtlı ise tapu kaydı, kira ise kira kontratı,
 • Krediye karşılık gösterilecek teminatlara ilişkin belgeler,
 • Bilanço esasına göre faaliyet gösteren işletmelerden son üç yıla ait bilanço ve gelir tablosu istenen belgelerdir.

Sabit faizli traktör kredisi almayı düşünen tüzel kişilerden istenen gerekli belge ve evraklar ise;

 • Tarımsal faaliyetleri gösteren Çiftçi Belgesi, ÇKS çiftçi kayıt sistemi belgesi,
 • Tüzel kişilik ana sözleşmesi yapılan Ticaret Sicili Gazetesi,
 • Tüzel kişiliği temsile yetkili kişilerin noter onaylı imza sirküleri,
 • Yeni kurulan tüzel kişilikler için kuruluş son yıla ait,
 • İşletme adına vergi levhası,
 • Bağlı bulunduğu oda kayıt belgesi,
 • Mevcut tüzel kişilerin ise en az son 3 yıla ait bilanço ve gelir tablosu
 • Tapu kaydı, kira kontratı gibi tarımsal işletmesini devletdestekli.com tevsik edici belgeler
 • Krediye karşılık gösterilecek teminatlara ilişkin belgeler istenmektedir.

Ziraat bankası traktör kredisi gerekli belgeler için tıklayınız.

Ziraat Bankası 2. El Traktör Kredisi Şartlar 2020

Sabit faizli traktör kredisinden olduğu gibi yeni ve kullanılmamış traktörlere 3-6 ve 12 ay vadelerle traktör fiyatının %75′ i oranında verilebiliyor. Faiz oranları banka tarafından bu oranlarda yıllık ve aylık düzeyde değişmektedir.

Ziraat bankası ikinci el traktör alımlarında kullandırılmak üzere yıllık yüzde 6 faiz oranı ile kredi vermektedir.

İkinci el traktör alımlarında traktörün 5 yaşından küçük olması gereklidir.

İkinci el traktör alımlarında kullandırılacak olan kredinin miktarı kasko bedeline göre hesaplandığından bu kredi yüzde 75 oranına kadar verilecektir.  Geri ödemesi ise 3, 6, 9 ve yılda bir kez kredi ödemeli yapılmaktadır.

Ziraat bankası tarafından sabit faizli tarımsal mekanizasyon ve küçük ekipman tarım aletleri kredisi çekmek isteyenlerden arazi veya bahçe tapuları kira ise kira sözleşmesi, ÇKS belgesi krediye karşılık gösterilecek olan teminatlar ve işletmeye ait son 3 yıllık bilanço gelir tablosu istenmektedir. Kişinin  TC kimlik belgesi ile başvuru evrakları ile birlikte Ziraat Bankasına başvuruda bulunarak yüzde 6 faiz oranlar ile kredi alabilirsiniz.

Ziraat Bankası Traktör Kredisi Erteleme

Ziraat bankası tarafından çiftçilere sağlanan sübvansiyonlu krediler doğal afetlerden etkilenme şartıyla 1 yıla kadar ertelenebilmekte ya da azami 5 yıla kadar taksitlendirilebilmektedir. Yine çiftçiler tarımsal kredileri yapılandırma imkanları da bulunmaktadır. Tüm detaylar için tıklayınız.

Koşulları ile üretim yapılan konu uygunsa ve 2020 yılında yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı’nda yer alan kriterleri sağlıyorsanız, sübvansiyonlu kredi uygulamaları kapsamında, düşük faizli kredi imkanından yararlanabilirsiniz.

] }Yorumlar
 1. blank Fazlı dedi ki:

  selamünaleyküm benim yazınız ile alakalı bir sorum olacak yazınızda 2.el traktör yaşı ile alakalı bir yerde 8 yaş ve altı yazmışsınız diğer bir yerde 5 yaş ve altı yazmışsınız hangisi doğru acaba tereddütte kaldım doğrusunu bilgilendirirseniz sevinirim iyi çalışmalar…