Zirai İlaç Bayilik Başvuru Şartları 2023

Zirai İlaç Bayiliği almak isteyenler için bayilik şartları, gerekli belgeler, bayi kazancı ve bitki koruma bayilik sınavı hakkında tüm merak edilenleri detaylandırdık. Açıklanacak olan Zirai ilaç bayilik sınav tarihlerini takip ederek, Zirai İlaç Bayilik Başvuru Şartları hakkında bilgi alabilir ve başvurularınızı yapabilirsiniz.

Zirai İlaç Bayilik Başvuru Şartları 2023

Tarım alanında kullanılan zirai ilaçlar satabileceği bir işyeri açmak için; Zirai ilaç bayilik başvuru nasıl yapılır, Zirai İlaç Bayilik Başvuru Şartları 2023 nelerdir, bitki koruma ürünleri bayilik sınavı konuları, bitki koruma bayilikleri internet satışları, zirai ilaç bayilik sınavı tarihi ne zaman, Bitki Koruma Bayilik Sınavı sınav nasıl uygulanır, kaç sorudan oluşur, kimler girebilir, zirai ilaç bayi açma şartları nedir, gerekli olan belgeler hangileridir, zirai ilaç bayilik yönetmeliği, bayilik kazancı nedir, kiralık zirai bayilik belgesi ne kadar? konuları ile ilgili tüm bilgileri detaylandırdık.

Zirai İlaç Bayilik Başvurusu Nasıl Yapılır?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Zirai ilaç Bayilik ve Toptancılık sınavı yapılmakta olup, Zirai ilaç bayilik sınavına girmeye hak kazanan kişiler, zirai ilaç satışı yapabilecek ve depolayabilecektir. Zirai ilaç bayilik başvurusunda bulanarak ilaç bayiliği açmak isteyen kişiler öncelikle bayilik başvurusunda istenen gerekli evrakları hazırlaması gerekmektedir. Bitki koruma bayilik, depo izin belgesi ve toptancı izin belgesi olarak bilinen için gerekli belgeleri tamamlayarak faaliyette bulunulacak ildeki Tarım il/ilçe müdürlüğüne müracaat edilmelidir.

Bitki koruma bayilik, depo izin belgesi ve toptancı izin belgesi, Zirai Mücadele Alet ve makineleri bayiliği İçin İstenilen Belgeler tüm aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır.

Zirai İlaç Bayilik Başvurularında istenen belgeler aşağıdaki gibidir:

 • 2/3 adet vesikalık resim
 • T.C kimlik belgesi
 • Başvuru dilekçesi
 • BKÜ (Bitkisel Koruma ürünleri) sınav başarı belgesi
 • Depo, bayi ve toptancılık yapılacak iş yerinin açık adresi
 • Mezuniyet belgesi yada diploma fotokopisi gibi evraklardır.

Zirai ilaç ve bayilik başvuruları yukarıda istenen bilgi ve belgelerle faaliyette bulunulacak ildeki Tarım il/ilçe müdürlüğüne başvurarak, Zirai ilaç Bitki koruma bayilik, depo izin belgesi ve toptancı izin belgesi ve Zirai Mücadele Alet ve Makineleri Bayilik İzin Belgesi almak zorundadırlar. Bunun için zirai ilaç bayilik sınavına girilmelidir.

Sınavlar Ankara üniversitesi tarafından düzenlenir. Bayilik sınavı başvurusu Belirlenen tarih aralığında, Ankara Sınav Yönetim Merkezi (ASYM) internet sitesi üzerinden yayınlanır ve düzenlenir..

Belirlenen tarih aralığında Ankara üniversitesi zirai ilaç bayilik sınavı başvurusu, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ile Ankara Sınav Yönetim Merkezi (ASYM) internet sitesi üzerinden belirtilen tarihlerde yapılmaktadır.

ZİRAİ MÜCADELE ALET VE MAKİNELERİ BAYİLİĞİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

Zirai mücadele alet ve makinesi satmak isteyen, 19 uncu maddede belirtilen koşulları taşıyan kişi veya kuruluşlar, bir dilekçe ekinde aşağıdaki bilgi ve belgelerle faaliyette bulunulacak ildeki il/ilçe müdürlüğüne başvurarak, Zirai Mücadele Alet ve Makineleri Bayilik İzin Belgesi almak zorundadırlar.

 • Md 19: Bayilik İzin Belgesi verilecek girişimcilerin ziraat mühendisi veya ziraat yüksek mühendisi unvanlarından birine sahip olması gereklidir.
  • Durumu birinci fıkrada belirtilen koşula uymayan, ancak; bayilik yapmak isteyen kişi ve kuruluşlar, birinci fıkrada belirtilen unvanlardan birine sahip olan bir kişiyi, bayi olmak üzere, “satıştan sorumlu teknik eleman” olarak istihdam etmek koşulu ile Bayilik İzin Belgesi alabilirler.

Zirai Mücadele Alet ve makineleri bayiliği İçin İstenilen Belgeler aşağıdaki gibidir:

a) 19 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen unvanlara sahip kişilere ait;

 • Diploma veya mezuniyet belgesinin il/ilçe müdürlüğünce onaylı sureti,
 • T.C. kimlik numarası beyanı (Başvuru dilekçesinde belirtilir.),
 • Vesikalık fotoğraf (3 adet),

b) Girişimcinin faaliyet alanları arasında zirai mücadele alet ve makineleri satışının bulunduğunu gösteren, aşağıda belirtilen belgelerden uygun olan herhangi biri:

 • Ticaret Sicil Gazetesinin belgesinin aslı veya il/ilçe müdürlüğünce onaylı sureti,
 • Bağlı olduğu Mesleki Oda Kayıt Belgesinin aslı veya il/ilçe müdürlüğünce onaylı sureti,
 • Kuruluş bilgilerinin yer aldığı resmi bir belgenin aslı veya il/ilçe müdürlüğünce onaylı sureti,
 • Bayi Kontrol Defteri,
 • Açık adres ve iletişim bilgileri (Başvuru dilekçesinde belirtilir.),
 • Durumu 19. maddenin ikinci fıkrasında belirtilen koşula uygun olan girişimciler için, satıştan sorumlu teknik elemanın adı, soyadı, T.C. kimlik numarası ve iş sözleşmesi tarihi beyanı bilgi ve belgelerle faaliyette bulunulacak ildeki il/ilçe müdürlüğüne başvurarak, Zirai Mücadele Alet ve Makineleri Bayilik İzin Belgesi almak zorundadırlar.

Başvurular için 2023 yılına ait başvuru dilekçesi ve yukarıdaki belgeleri ile bayilik veya toptancılık açmak isteyen kişilere verilecek olan izin belgeleri için kişide aranan bazı şartlar da bulunmaktadır. Bu şartlar:

Zirai İlaç Bayilik Şartları Nelerdir?

Zirai ilaç bayiliği veya toptancılık açmak isteyen kişilere verilecek olan izin belgeleri için kişide aranan şartlar bulunmaktadır. Öncelikle bayilik almak isteyenlerin TC. vatandaşı olması gerekmektedir.

T.C vatandaşı olan ve zirai ilaç bayiliği alacak kişilerden aranan şartlar aşağıdaki gibidir:

 • Eczacılar
 • Kimyagerler
 • Kimya mühendisleri
 • Ziraat mühendisleri
 • Orman mühendisleri
 • Orman endüstri mühendisleri
 • Bitki sağlığı derslerinden mezun olmuş teknikerler ya da ziraat teknisyenler,

unvanlarından birine sahip kişiler veya bu unvanlardan birine sahip bir kişiyi sorumlu yönetici olarak istihdam eden tüzel kişiler ile kamu kurumları ve kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar ve birlikler, bitki koruma ürünlerinin toptan veya perakende satışını yapmak amacıyla bitki koruma ürünleri bayi veya toptancı izin belgesi almak için Bakanlığa müracaatta bulunabilir.

Birinci fıkrada belirtilen unvanları yurt dışında almış olanların, eşdeğerliliklerinin belgelendirilmesi ve yetkili idarelerce onaylanması zorunludur.

Yukarıda sıralamış olduğumuz meslek dallarına sahip olan tüzel ve gerçek kişiler, kamu kurum ve kuruluşlar, kooperatifler ve birlikle bitki koruma ürünleri bayilik veya toptancılık izin belgesi almak için Bakanlığa başvuru yapabilirler. Bir diğer şart ise yapılacak olan sınavda 70 puan almaktır.

Bayilik başvurusu yapabilecek kişi kriterlerinin yanında diğer bir şart ise; bakanlık tarafından gerçekleştirilen bayilik sınavından en az 70 puanın alınmasıdır. 100 tam puan üzerinden hesaplanan sınav türünden, belirlenen 70 puan barajının geçilmesi gerekmektedir.

Zirai İlaç Bayilik Sınavı Tarihi

Sınav 17 Eylül 2022 tarihinde, cumartesi günü, saat 10.00’da başlayan başvurulara müracaat eden adaylar için sınavlar Ankara, İstanbul (Anadolu-Avrupa), İzmir, Antalya, Adana, Samsun ve Diyarbakır illerinde 17 Aralık 2022 tarihinde sınav yapılacaktır. Uygulama kılavuzu için tıklayınız.

Sınav, zirai ilaçlar üzerine depolamada faaliyet göstermek veya satış yapmak isteyen kişilerin katılması zorunlu tutulan sınav yapılmaktadır. Yapılacak olan sınavdan geçerli puan alan kişiler ilaç bayiliğinde faaliyet gösterme hakkında sahip olacaklardır. Mevcut yıl için belirlenen ücret ödenmektedir. Ödemeler sanal pos uygulaması ile kredi kartı ile ödenebilmektedir.

Sınavına girecek olan kişilerin başvuruları Ankara Sınav Yönetim Merkezi üzerinden yapılacaktır. Ancak, sınav tarihleri henüz yayınlanmamıştır. Sınav tarihleri yayınlandığında bilgi alabilmek için devletdestekli.com sayfamızı takip edebilirsiniz.

Zirai ilaç bayilik sınavı başvurusu için tıklayınız.

Zirai ilaç satış dükkanı açmak için bayilik almak isteyenler, bayilik sınav başvurusunu Tarım Orman Bakanlığı ve Ankara Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi internet sitesinden online olarak yapılacaktır. Duyurular bölümünden bayilik sınavı ile ilgili gerekli olan açıklamalar yapılacaktır.

Bitki Koruma Ürünleri Bayilik Sınavı Konuları

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan sınav konu dağılımı aşağıda belirttiğimiz gibi yapılmıştır.

Zirai ilaç bayilik konuları aşağıda ki gibidir:

 • Mevzuat
 • Bitki koruma ürünlerinin ruhsatlandırılması hakkında yönetmelik
 • Bitki koruma ürünlerinin toptan ve perakende satılması ile depolanması hakkında yönetmelik
 • Bitki koruma ürünleri kontrol yönetmeliği
 • Bitki koruma ürünlerinin sınıflandırılması,
 • Ambalajlanması ve etiketlenmesi hakkında yönetmelik
 • Bitki koruma ürünlerinin önerilmesi
 • Uygulanması ve kayıt işlemleri hakkında yönetmelik
 • Zirai mücadele alet ve makineleri hakkında yönetmelik
 • Bitki koruma ürünlerinin çevreye ve insan sağlığına etkileri ve koruma yolları
 • Bitki koruma ürünlerinin uygulamaya hazırlanması, formülasyon şekilleri ve karışabilirlikleri
 • Tarım ürünlerinde bitki koruma ürünlerinin kalıntı sebepleri ve kalıntının önlenmesi
 • Bitki koruma ürünlerinde direnç ve yönetimi
 • Toksikoloji ve ekotoksikoloji
 • Entegre zararlı yönetimi, entegre ürün yönetimi ve organik tarım
 • Zirai mücadele ve entegre mücadele teknik talimatları
 • Bitki hastalıkları
 • Bakteriyoloji
 • Mikoloji
 • Viroloji
 • Herboloji
 • Bitki zararları
 • Entomoller
 • Nematoloji
 • Mücadele Metotları
 • Diğer konular.

Zirai İlaç Bayilik Sınavı Nasıl Yapılır?

Zirai ilaçlar üzerine depolamada faaliyet göstermek ya da satış yapmak isteyen kişilerin katılması zorunlu tutulan sınav yapılmaktadır. Yapılacak olan sınavdan yeterli puan alan kişiler ilaç bayiliğinde faaliyet gösterme hakkında sahip olacaklardır. Belirlenen yıl için istenilen ücret ödenmektedir. Ödemeler sanal pos uygulaması ile kredi kartı ile ödenebilmektedir. Sınav İstanbul, İzmir ve Ankara illerinde düzenlemektedir. Sınavda 80 puan alanlar başarılı sayılır.

Zirai İlaç Bayilik Belgesi Kaç Yıl Geçerlidir?

Zirai ilaç bayilik yönetmeliği değişikliği ile, izin belgesi alan bayi ve toptancıların, bayilik veya toptancı izin belgeleri beş yıl süre ile geçerli olması ve yeni belge almak için sınava girmelerini öngören madde yürürlükten kaldırılmıştır.

Not: Yönetmelik değişikliği ile 5 yıl olan geçerlilik süresi kaldırılmıştır.

Bitki Koruma Bayilikleri İnternet Satışları

Bakanlık tarafından ruhsatlandırılmış olan bitki koruma ürünleri online kanallar aracılığı ile satışları yapılmamaktadır. Adına ruhsat verilmiş olan kişi zirai ilaç ürünlerinin satışını yapabilmek için internet sitesi açılamamaktadır. İnternet üzerinden tanıtım ve satış yasağı hakkında bilinmesi devletdestekli.com gereken diğer bir kural olan, Bakanlık tarafından onay verilmemiş ürünler bitki koruma ürünü olarak tanımı yapılamaz ve satışa sunulamaz. Bakanlık tarafından kullanımı sonlandırılmış olan ürünlerin satışları yapılamaz.

Zirai İlaç Bayiliği Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Zirai bayilik sınavına katılacak olan adayların en çok sorduğu soruların cevaplarını araştırdık.

Kimler Zirai İlaç Bayilik Sınavına Girebilir?

Zirai ilaç bayilik almak isteyen kişilerin alması gereken eğitim alanları; Eczacılar, Ziraat Mühendisleri, Kimyagerler, Kimya mühendisleri ve sağlık ile ilgili dersler alarak mezun olan ziraat teknisyenleri ve teknikerleridir. Bu meslek gruplarından mezun olan kişiler zirai ilaç bayiliği alabilirler.

Ziraat Teknikeri Zirai İlaç Bayii Açabilir mi?

Evet. Ziraat teknikerleri zirai ilaç bayisi açma yetkisi bulunmaktadır. Kimyagerler, kimya mühendisleri, eczacılar, Ziraat mühendisleri, Orman mühendisleri, orman endüstri mühendisleri bayilik başvuru yapabilirler.

Sınav Ücreti Ne Kadardır?

Her yıl değişen ve yapılacak olan yıl içerisinde belirlenen sınav ücretleri 210 TL olarak belirlenmiştir.

Zirai İlaç Bayilik Sınavı Nereden Yapılacak?

Sınavları, diğer sınav türleri gibi her ilde yapılmıyor. 2017 yılında sadece Ankara’da yapılmış olsa da 2020 yılı bayilik sınavları Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde gerçekleştirilmiştir.

Bitkisel Koruma Ürünleri Bayilik Belgesi Ne İşe Yarar?

Zirai ilaç depolama ve satış faaliyetleri göstermek isteyen kişilerin bayilik belgesi alması şartı vardır. Bitkisel koruma ürünleri bayilik belgesi olmadan zirai ürün satışı ve depolanması mümkün değildir.

Sınavdan Kaç Puan Alınması Gerekiyor?

Sınav 100 puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekiyor. Belirlenen 70 puan barajının geçilmesi gerekmektedir.

Kiralık Zirai İlaç Bayilik Belgesi Ne Kadar?

Bayilik alma şartlarını taşıyan, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanan sınavdan da başarılı sonuç olan kişilere, zirai ilaç bayiliği belgesi veriliyor. Bu belgeyi almaya hak kazanan kişiler, zirai ilaç satışı ve depolaması yapılabilmektir.
Eczacılar, kimyagerler, ziraat mühendisleri, kimya mühendisleri zirai ilaç bayiliği açabileceği gibi, belgelerin kiralayabilme imkanları da vardır. Birden fazla platformda bayilik belgeleri kiralanıyor. Kiralık zirai ilaç bayilik belgesi fiyatları 1.000 TL ve 2.000 TL aralığında değişiyor. Bu ücretler 500 TL olabileceği gibi 5.000 TL de olabilir. Belgelerin fiyatları alınacak olan kişilere göre değişmektedir.

Zirai İlaç Bayilik Belgesi Kaç Yıl Geçerlidir?

Belgenin geçerliliği ile ilgili bir süre yoktur. Duruma göre sınırsız ve bazı şartlara göre geçersiz sayılabilir. Geçerlilik süresi olmamasından kaynaklı 5 yıl sonunda sınav uygulaması da yapılmamaktadır.

Zirai İlaç Bayilik Sınav Sonuçları İlan ne Zaman Yayınlanır?

Zirai ilaç bayilik sınav ve sonuç tarihleri henüz belirlenmemiştir. Tarım ve Ormancılık Bakanlığı resmi internet sayfasında yer alan duyurular menüsünde sınava ilişkin tüm bilgiler açıklanacaktır.

Yukarıda vermiş olduğumuz konuları inceleyerek gıda ve tarım konuları hakkında detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz.

Yorumlar

 1. Avatar of mehmt mehmt dedi ki:

  ankusem sitesinde basvuru neden yapamıyouz sınav secimi kısmı acılmıyor neden acaba.

 2. Avatar of Rıdvan çelebi Rıdvan çelebi dedi ki:

  Merhaba AÖF tarım bölümünü okuyorum zirai ilaç bayilik sınavına girmek istigorum 4 dörtinci dönem dört dersim kalmış mayısa kadar mezunum bu sınava gire biliyormuyum.