fbpx

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Kayıt ve Aidat Ücreti 2022 (Güncel Tarife)

Esnaf odası kayıt ücreti 2022 yılı değişti mi? Esnaf ve Sanatkarlar Odası Kayıt Ücreti detayları yazımızda.

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Kayıt ve Aidat Ücreti 2022 (Güncel Tarife)

Esnaf ve Sanatkarlar Odası 2022 yılı oda kayıt ücretleri ve yıllık aidat ücretleri 31/12/2022 tarihine kadar geçerli olmak üzere tarihinde İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odalar birliğinin yazısı ile bildirilecektir. Yeni yazı genelge ile duyuruluncaya kadar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Kayıt ve Aidat ücretleri eski genelgedeki ücretler geçerlidir.

Esnaf Odası Kayıt Ücreti 2022

Esnaf odası ilk kayıt ücreti ve yıllık aidatlar 31 Aralık 2018 tarihinde yayınlanan 30642 sayılı Resmi Gazete‘ de yayınlanan tarifelere yapılan değişik ile ücretler belirlenmiştir.

Esnaf Odası Kayıt Ücreti 2022 yılında değiştimi?

Esnaf Odası Kayıt Ücret 2022 yılı tarifesi henüz yayınlanmamıştır. Yeni genelge yayınlanıncaya kadar: 01.01.2021- 31.12.2021 tarihleri arasında geçerli olacak şekilde yıllık aidat ve kayıt ücretleri İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından 05.01.2021 tarihli yayınlanan 004 No’lu Genelge ile kayıt ücreti, yıllık aidatları 2022 yılı için geçerli olacaktır.

Buna göre: Esnaf odası kayıt ücretleri 2022 yılı tarifesi:

 • 1 grub esnaf odaları kayıt ve belge ücretleri: Ankara, İstanbul, İzmir ve bu illerin Büyükşehir’e dahil tüm ilçelerinde esnaf odası kayıt ve yıllık aidat ücreti: 375 TL. belge ücreti: 38 TL.
 • 2. grup esnaf odaları kayıt ve belge ücretleri: Ankara, İstanbul, İzmir ile Kalkınmada öncelikli iller dışında kalan illerin merkez ilçeleri ve Büyükşehir’e dahil ilçelerinde esnaf odası kayıt ve yıllık aidat ücreti: 358 TL belge ücreti: 36 TL
 • 3. grup esnaf odaları kayıt ve belge ücretleri: Kalkınmada öncelikli illerin Büyükşehir’e statüsünde bulunan iller ve büyükşehir belediyesi sınırlarına dahil tüm ilçelerinde esnaf odası kayıt ve yıllık aidat ücreti: 375 TL. belge ücreti: 38 TL.

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Aidatları Ne Kadar?

 • 1 grup esnaf odaları yıllık aidatları: 50 TL
 • 2. grup esnaf odaları yıllık aidat ücreti: 50 TL
 • 3. grup esnaf odaları yıllık aidat ücreti: 50 TL

Esnaf Odası Belge Ücretleri 2022

 • 1. grup esnaf odası belge ücreti: 38 TL
 • 2 grup esnaf odası belge ücretleri: 36 TL
 • 3. grup esnaf odası belge ücreti: 38 TL

Esnaf Odaları Kayıt Ücretinden Muaf Olanlar Listesi (358 TL)

 • 30/03/2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan özürlü ölçütü Sınıflandırılması, özürlülere verilecek sağlık kurulu raporları hakkında yönetmeliğe göre özürlü sayılanlar,
 • Gelir vergisi kanuna göre vergiden muaf sayılan esnaf ve sanatkarlar,
 • Gazi, şehit, gazi dul ve yetimleri,
 • Esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı kadın esnaflar

Esnaf Odası Kayıt Ücretleri Ne Kadar?

İstanbul ve İzmir Haricindeki illerde Esnaf Odası Kaydı İçin Ortalama 750 TL. civarında ücret alınmaktadır.

 • Gazete ilan ücreti: 85.00 TL
 • Birlik kayıt fiyatı: 173.63 TL
 • Birlik payı ücreti: 5.21 TL
 • Esnaf sicil harcı ücreti: 221.25 TL
 • Evrak ücreti: 34.92 TL
 • Konfederasyon payı ücreti: 6.61 TL
 • Oda kayıt ücreti ücreti: 173.63 TL
 • Tasdikname harcı ücreti: 36.30 TL
 • Birliğe bağlı odalardan alınacak kayıt ücreti: 125 TL

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odası Kayıt Ücreti Ne Kadar Oldu?

Birinci grupta yer alan İstanbul Esnaf odasının yıllık aidat ve kayıt ücretleri İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından 05.01.2021 tarihli yayınlanan 004 No’lu Genelge ile 31 Aralık 2021 tarihine kadar geçerli tarifleri görüntülemek için tıklayınız. Adres değişikliği için ise Oda Faaliyet Belgesi esnafa ait kimlik fotokopisi ve vergi levhası fotokopisi istenir. Sicil kapanış işlemlerin de ise vergi dairesi kapanış evrakı ve kimlik fotokopisi istenecektir.

İstanbul ve Sanatkarlar Odası 2022 yılı ücretleri:

 • Adres Değişikliği (Tadil) 213,905 TL
 • Sicil Kapanış İşlemleri 62,65 TL
 • Yeni Kayıt ise; Erkek 755,56 TL’ Kadın 736,55 dir.

Ticaret Odası 2022 Yılı Aidatları

Esnaf odaları haricinde Limited şirketlerinin kayıt olduğu Ticaret odalarının aidatları aşağıdaki gibidir.

ESNAF DERECELERİ Özsermaye Limitleri (TL) YILLIK AİDAT ÜCRETİ (TL)
Fevkalade500.000,00 – Yukarısı1320
1. Derece esnafların yıllık aidat ücreti 250.000,00 – 499.999,991300
2. Derece esnafların yıllık aidat ücreti 120.000,00 – 249.999,991180
3. Derece esnafların yıllık aidat ücreti 60.000,00 – 119.999,991010
4. Derece esnafların yıllık aidat ücreti 1,00 – 59.999,99890
8. Derece esnafların yıllık aidat ücreti  620

Esnaf Odası Aidatı Ne Zaman Ödenir? Ödenmezse Ne Olur?

5362 Sayılı yasa 61 nci madde gereğince esnaf odası yıllık aidatı Nisan ve Ekim aylarında iki eşit taksitte ödenir. Yıllık aidatlarını süresi içinde ödemeyen üyelerin Yönetim Kurulu’nca verilen kararlar ilam hükmünde olup icra dairelerince yerine getirilir. Yıllık aidatlarını ödemeyen üyelere ödeme yapılıncaya kadar Odaca yapılacak hizmetler ile düzenlenecek ve onanacak belgeler verilmez.

Bu kapsamda oda aidatlarının ödenmemesi ve zaman aşımına girmesinde doğan borçlu firmalara ödeme tebligatı yapılmaktadır. Bu süreçte eğer üyeler oda aidatını ödemezler ise esnaflar için takip süreci başlatılır. Oda yönetim tarafından esnaf odalarına yıllık aidatların ödenmemesinden doğacak kamu zararı nedeniyle bu süreçte yönetimin bu uygulamaları mutlaka yerine getirmek mecburiyetindedir.

Esnaf odalarına ödenmeyen ve gecikmeye düşen kayıt ücretleri, yıllık aidat, munzam aidat, navlun hasılatından (ODA PAYI) alınacak oda payları ve birlik aidatı ile borsa tescil ücreti ve bunlara ait kesinleşen gecikme zamları ile para cezaları tahsilinin yapılması gereklidir. Odalar tarafından uygulanan para cezaları oda, borsa ve Birlik Yönetim Kurulunca verilen kararlar ilam hükmünde olmaktadır ve ödenmeyen aidatlar yüzünden esnaflara icra takibi başlatılarak tahsil işlemlerini icra daireleri yerine getirir. Burada süre 5 yıldır. Ayrıca odaya yıllık aidatlarını ödemeyen üyelere ödeme yapılıncaya kadar Odaca yapılacak hizmetler ile düzenlenecek ve onanacak belgeler verilmez.

Esnaf Odası Siciline Kayıt Nasıl Olunur?

Esnaf odasına kayıt E-devlet ESBİS üzerinden başvuru yapılarak alınır. Esnaf ve sanatkarlar sicili yönetmeliğine göre: Esnaf ve sanatkarların ticari faaliyette bulunabilmeleri için mutlaka odaya sicil ve kayıt işlemlerini yaptırmaları gereklidir. Esnafların işyeri açılışından sonraki 30 gün içinde mutlaka bağlı bulundukları sicile tescil ve sicil gazetesinde ilan ettirmekle yükümlüdürler.  Esnaf odasına kayıt olanlar ticaret odasına kayıt olamaz.

Esnaf Odasına Online Kayıt Nasıl Yapılır?

Esnaf odasına online kayıt E-devlet kapısından yapılır. E-devlet şifresi ile esnaf odasına kayıt şöyle yapılır:

 • E-devlet üzerindeki ESBİS sayfasına giriş yapmanız gereklidir.
 • e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra Uygulamaya git üzerinden tüm esnaf bilgilerinize görüntüleyebilirsiniz.
 • Sistem üzerinde sorun bulunuyorsa bu durumda esbis@gtb.gov.tr elektronik posta adresleri üzerinden odalar ile iletişime geçmek olacaktır. Esnaf odası bilgisi sorgulama için bu kanallar haricinde odaların numaraları üzerinden telefon ile iletişime geçerek bilgi alabilirsiniz.
 • Esnaflar e-devlet ESBİS üzerinden kayıt sorgulama işlemi yapabilecekleri gibi esnaf odası belge sorgulama işlemlerini de T.C. kimlik ve belge numaraları ile GTB belge doğrula linki üzerinden kolaylıkla yapabileceklerdir.
 • Kooperatiften kredi çekmek isteyenler Esnaf kefalet kredisi hesaplama tablosunu inceleyebilir.

Esnaf Sicil Tahsilatları Halkbank Kobiden Nasıl Yapılır?

Esnaf sicil tahsilatlarını Halkbank Kobi üzerinden sadece tahsilat ID numarası ile yapmak artık çok kolay. Halkbank kobi Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü ESBIS veri tabanına kayıtlı olan;

 • Ticari faaliyete başlayan esnafların (Tescil),
 • Durumunda değişiklik olan esnafların (Tadil),
 • Ticari faaliyetini bırakan esnafların (Terkin) tahsilat işlemleri elektronik ortamda online olarak yapılmaktadır.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

error: Content is protected !!