Gebe Düve Hibe Desteği 2023-2024 Başvuru Şartları Gerekli Evraklar (YÜZDE 50)

Çiftçilere verilen damızlık düve hibe desteği başvuruları başladı.

Gebe Düve Hibe Desteği 2023-2024 Başvuru Şartları Gerekli Evraklar (YÜZDE 50)

2023/41 Sayılı Tebliğ Kapsamında Düve Alım Desteği Uygulama Esasları yayınlandı. Daha önce
Tarımsal desteklemelere ilişkin 14/09/2023 tarihli ve 7613 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile
yürürlüğe konulan 2023 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar’a dayanılarak
hazırlanan “Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği (Tebliğ No:2023/41) 26 Kasım 2023 tarih ve
32381 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştı. Buna göre destek miktarları belirlendi.

Hibeli Düve Alım Desteği Şartları Nelerdir?

 • Başvuru sahibinin TÜRKVET kayıtlı işletmesi bulunması,
 • Yetiştiricilerin, Karar yayım tarihinden önce TÜRKVET’e kayıtlı olan işletmelerindeki hayvan
  varlığının en az 8 aylık ve üzeri dişi sığır/manda olmak üzere işletme kapasitelerini en fazla
  50 başa tamamlayacak şekilde olması

Hangi Düvelere Destek Veriliyor?

 • Etçi Irklar: Angus, Charolais, Limousin, Hereford, Belgium Blue,
 • Kombine Irklar: Simental (Fleckvieh), Brown Swiss, Mondbeliard,
 • Sütçü ırklar: Jersey (Karadeniz Bölgesindeki iller), Holstein,
 • Manda.
Düve – MandaFiyatı
Damızlık Gebe Düve100.000 TL
8-15 Aylık Boş Düve50.000 TL
Damızlık Gebe Manda70.000 TL
8-15 Aylık Boş Manda35.000 TL
Yüzde 50 Hibeli Düve Desteği Üst Limit Miktarları

Gebe Düveler Nereden Satın Alınacak?

 • Düve/manda düvesi yetiştirici merkezlerinden, hastalıktan ari işletmelerden, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden, Tarım Kredi Kooperatifleri ve iştirakleri ile yetiştirici/üretici örgütlerinden temin edilen düvelerde %30’undan,
 • Yurt içinde doğmuş olması şartıyla hastalıktan ari işletmeler ile düve merkezlerinden temin edilen düvelerde %50’sinden,
 • Yurt içinde doğmuş olması şartıyla Bakanlığa bağlı laboratuvarlarda SNP (Single Nucleotide Polimorphism) genotiplemesi yapılarak Genomik Damızlık Değeri hesaplanması sonucunda damızlık değerleri haiz düvelerin, hastalıktan ari işletmelerden, düve/manda düvesi yetiştirici merkezlerinden, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden, Tarım Kredi Kooperatifleri ve iştirakleri ile yetiştirici/üretici örgütlerinden temin edilmesi durumunda ise %50’den,

fazla olamaz.
e) Temin edilecek hayvanlar gerçek kişilerde anne, baba, kardeş, çocuk ve eş arasında alım satıma konu olamaz.

Hibeli Düve Desteği Başvurusu Ne Zaman?

2023 yılına ait hibeli Düve alım desteği başvuruları 11 Aralık 2023 – 07 Ocak 2024 tarihleri arasında alınmaktadır.

Hibeli Düve Desteği Başvurusu Nasıl ve Nereye Yapılır?

Çiftçilerimizin dilekçe ve gerekli evraklar ile birlikte Tarım il veya ilçe müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekiyor. Yine yetiştiricilerin başvurularında Düve alım desteği kapsamında, TR…………………… nolu işletmemde yetiştirmek üzere satın alacağım……….baş 8-15 aylık boş dişi sığır veya…………baş damızlık gebe düve için düve alım desteğinden yararlanmak istiyorum. şeklinde beyanda bulunmaları gerekiyor. Başvuru dilekçesinde satın alınacak hayvanlar ve cinsleri aşağıda gösterilen şekilde belirtilmelidir.

Damızlık Gebe Düve:

 • Angus……. baş, Hereford … .baş, Limuzin…… .baş, Belçika Mavisi …baş,
 • Şarole……..baş, Simental …….baş, Brown Swiss…… .baş, Montbeliard ………baş,
 • Jersey……..baş, Holstein ………..baş, Manda ……..baş.

8-15 Aylık Damızlık Boş Dişi Sığır:

 • Angus……. baş, Hereford ………..baş, Limuzin… ….baş, Belçika Mavisi ……baş,
 • Şarole……..baş, Simental ……….baş, Brown Swiss…….baş, Montbeliard ………baş,
 • Jersey……..baş, Holstein ………..baş, Manda ……..baş.
 • Satın alınacak damızlık hayvanlar yukarıda belirtilen aynı ırktan sadece boş dişi veya gebe
 • olmalıdır.

Hibeli Düve Desteği Başvuru Evrakları

1 – EK-1 Düve Alım Desteği 2023-2024 Yılı Uygulama Takvimi (1 Sayfa)
2 – EK-2 Basvuru Dilekçesi (1 Sayfa)
3 – Ek-3 Düve Alım Desteği Başvuru Formu (1 Sayfa)
4 – EK-4 Düve Alım Desteği Taahhütnamesi (1 Sayfa)
5 – EK-5 Satın Alınacak Damızlık Gebe Düve ve 8-15 Aylık Damızlık Boş Dişi Sığırların Teknik ve
Sağlık Şartnamesi (2 Sayfa)
6 – EK-6 Proje Ön Değerlendirme Kriterleri Tablosu (2 Sayfa)
7 – EK-7 İşletme Denetim Formu (1 Sayfa)
8 – EK-8 Tespit Tutanağı (1 Sayfa)

2023-2024 yılı hibeli düve alım desteği evraklarını bu sayfadan temin edebilirsiniz.

Resmi Gazete tebliğine bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

Yorumlar

 1. Avatar of Mehmet Özkaradaş Mehmet Özkaradaş dedi ki:

  Bende almak istiyorum