Ziraat Bankası Hayvancılık Kredisi KASIM 2023 GÜNCEL

2023 yılında Hayvancılığa Başlayanlara Sıfır Faizli Kredi veriliyor. Bu yıl hayvancılığa başlayacak olan girişimcilere ve hali hazırda hayvan işletmesi bulunan çiftçilere faizsiz hayvancılık kredisi veren tek banka Ziraat’ın Sıfır faizli hayvancılık kredilerini yeni mevzuata göre yeniden ele aldık.

Ziraat Bankası Hayvancılık Kredisi KASIM 2023 GÜNCEL

2023 yılında Hayvancılığa Başlayanlara Sıfır Faizli Kredi veriliyor. Çiftçilerimiz için sıfır faizli kredi imkanı sunan tek banka olan Ziraat Bankası, hayvancılığa yeni başlayanlar için faizsiz kredi imkanını 2023 yılı için devam ettiriyor. Yeni hayvan alımı ve mevcut işletme kapasitesini artırmak amacıyla kullandırılan yatırım ve işletme kredileri faizsiz ve düşük faiz oranları ile kullandırılıyor.

6 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazete‘de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Hayvancılık sektöründe kullandırılacak olan sübvansiyonlu kredilerin limitleri artırılmış ve faiz indirim oranları yeniden revize edilerek kredi kullandırım süresi 2023 yılına kadar uzatılmıştır.

(Banka tarafından faizsiz kredi verme imkanı yalnızca RESMİ GAZETE’de yayımlanan mevzuata göre belirlendiğinden kanun kapsamında yer alan tüm şartları sağlayan çiftçiler sıfır faizli kredi kullanabilecektir. Bunun dışında kalan çiftçiler ise bahsi geçen faizsiz kredilerden yararlandırılmaz ancak banka tarafından uygulanan sübvansiyon oranlarına yıllık cari faiz uygulanarak ödeme planı oluşturulur.) (2023 yılında bankanın belirlediği yıllık tarımsal cari faiz oranı ise %14’tür.)

Bu kapsamda Ziraat bankası tarafından kullandırılacak olan kredilerin üst limitleri, kredi kullandırım şartları ve kimlerin faizsiz kredilerden yararlanabileceğini ve şartları gibi merak edilenleri bu yazımızda detaylandırdık.

Ziraat Bankasından Hayvancılığa Sıfır Faizli Krediler

Ziraat bankasından 2 yılı geri ödemesiz 10 yıl vadeli olarak sunulan Sıfır faizli krediler için tüm detaylar aşağıda başlıklar halinde sunulmuştur.

Sıfır faizli kredi türleri İŞLETME ve YATIRIM kredileri olmak üzere ikiye ayrılır. 2 farklı kredi kampanyasını birbirinden ayıran özellikler ise şu şekildedir:

 • İşletme kredisi ile yem, mazot, kira bedeli, ilaç gibi giderlerin karşılanması sağlanırken,
 • Yatırım kredisi ile tarla alımı, ahır yapımı ve süt ekipmanları gibi yatırım amacıyla yapılacak harcamaların karşılanması için kredi kullandırılır.

Bu iki farklı kredi için uygulanacak faiz indirim oranları da farklıdır. Aşağıdaki tabloda hayvancılık sektörü için kredi konularına göre yatırım ve işletme döneminden en fazla uygulanabilecek faiz indirim oranları ve kredi üst limitleri belirtilmiştir.

FAİZSİZ HAYVANCILIK KREDİ KONULARI Yatırım dönemi faiz indirim oranlarıİşletme dönemi faiz indirim oranlarıKredi üst Limitleri
Sütçü, etçi ve kombine sığır yetiştiriciliği kredisifaizsizfaizsiz40 milyon TL
Büyükbaş hayvan besiciliği kredisi% 90%100 20 milyon TL
Damızlık düve kredisi0 faiz0 faiz20 milyon TL
Küçükbaş hayvancılık kredisi0 faiz 0 faiz 25 milyon TL
Yaygın hayvansal üretim kredisi%100 faizsiz%100 faizsiz5.000.000 TL
DİĞER DÜŞÜK FAİZLİ HAYVANCILIK KREDİLERİ
Arıcılık kredisi%70%805 milyon TL
Su ürünleri kredisi%80 %80 15 milyon TL
Kanatlı sektörü kredisi%55%80 7 milyon 500 bin TL
Kanatlı damızlık yetiştiriciliği kredisi%75 %75 15 milyon TL
ZİRAAT BANKASI FAİZSİZ HAYVANCILIK KREDİLERİ 2023

Büyükbaş hayvancılık kredileri: Büyükbaş hayvan alımlarında banka çiftçilere iki farklı kredi kampanyası ile 3 farklı sektör için faizsiz kredi imkanı sunuyor. Bu sektörler:

 1. Besicilik, (%50 faiz indirimli 20 milyon üst limitli,)
 2. Damızlık süt hayvancılığı (sütçü kombine %50 faiz indirimli 40 milyon üst limitli)
 3. Damızlık düve kredisi (%75 faiz indirimli 20 milyon üst limitli) 3 ayrı büyükbaş hayvan kredisi verilir.
Faizsiz büyükbaş hayvancılık kredileri

1) Büyükbaş Hayvan Besiciliği

50 baş ve üzerinde besi sığırcılığı işletmesi kurmak ya da işletmenizin kapasitesini 50 baş ve üzerine çıkarmak istiyorsanız:

 1. Barınak yapımı ve tadilatı, yem hazırlama ünitesi, balya makinesi ve çayır biçme makinesi, travay, tartı sistemi, gübre yönetimi ile ilgili altyapı ve alet-donanım alımı, kurulu işletmelerin münferit alet-ekipman alımlarını ve diğer yatırım giderlerinizin finansmanı amacıyla azami 10 yıl vadeli YATIRIM KREDİSİNDEN,
 2. En fazla 20 aylık erkek hayvanların alımı, tek yıllık yem bitkisi üretimi ve diğer işletme giderlerinizin finansmanı amacıyla azami 24 ay vadeli İŞLETME KREDİSİ ürünlerinden yararlanabilirsiniz.

Kredi talepleriniz 20.000.000 TL’ye kadar değerlendirilecek olup, tüm özellikli kriterleri sağlayan ve ilave indirim oranları eklendiğinde İŞLETME KREDİSİNİ FAİZSİZ, yatırım kredisini ise en fazla %90 faiz indirimli olarak cari tarımsal kredi faiz oranı (%14) ile değerlendirilerek ödeme planı oluşturulacaktır.

Kredi ile temin edilecek hayvanların “Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği” kapsamında tanımlanmış (küpelendirilmiş) ve Türkvet veri tabanında en az 3 ay süre ile kayıtlı olmaları gerekmektedir.

10 Yıl Vadeli Hayvancılık Kredisi!

2) Damızlık Düve Yetiştiriciliği

Sütçü ırklar (Jersey, Holstein ve Avrupa kırmızıları), kombine ırklar (Montbeliard, Brown Swiss ve Simental), manda ile 50 baş ve üzeri kapasitelerle işletme kurmak veya mevcut hayvan sayınızı 50 baş ve üzerine çıkarmak istiyorsanız;

 1. Barınak yapımı ve tadilatı, yem hazırlama ünitesi, balya makinesi, çayır biçme makinesi, silaj makinesi, hayvan yatağı, travay, gübre yönetimi ile ilgili altyapı ve alet-ekipman alımını, kurulu işletmelerin münferit alet-ekipman alımlarını ve diğer yatırım ve diğer yatırım giderlerinin finansmanı amacıyla azami 10 yıl vadeli YATIRIM KREDİSİ
 2. Temin edilecek damızlık sığırlar, HBS’ye kayıtlı, damızlık belgesine sahip, dört-on üç aylık yaş aralığında olma şartını sağlayarak, Tek yıllık yem bitkisi üretimi ve diğer işletme giderlerinizin finansmanı amacıyla azami 24 ay vadeli İŞLETME KREDİSİ kullanabilirsiniz.

Kredi ile temin edilecek mandalar ise HBS’de kayıt altına alınmış, 12-24 aylık yaş aralığında olmalıdır.

Damızlık düve kredisi: Damızlık düve kredisi 2 yıl ödemesiz 20 milyon liraya kadar %75 faiz indirim oranları ile sunuluyor. Aşağıdaki görsel de öncelikli bölge yatırımı, atıl işletme, yerli hayvan alımı gibi sıralanan ve ayrı ayrı olarak Mevzuatta belirlenen tüm özellikli kriterleri sağlayan çiftçiler %100 faizsiz damızlık düve kredisi kullanabilecektir.

Ziraat Bankası Sıfır Faizli Damızlık Düve Kredisi Veriyor

Kredi taleplerinizin, 20.000.000 TL’ye kadar değerlendirilecek olup istenen tüm kriterleri sağlayan çiftçilere tamamen FAİZSİZ, kriterleri sağlayamayan çiftçiler için ise cari tarımsal kredi faiz oranı ile değerlendirilmektedir.

3) Sütçü ve kombine sığır yetiştiriciliği  

50 baş ve üzeri kapasiteli Sütçü ırklar (Jersey, Holstein ve Avrupa kırmızıları), kombine ırklar (Montbeliard, Brown Swiss ve Simental) ile manda veya damızlık sığır işletmesi kurmak isteyen çiftçiler:

 1. Sütçü ırklar ve kombine ırklar ile manda alımları, barınak yapımı ve tadilatı, süt sağım ünitesi ve süt soğutma tankı, yem hazırlama ünitesi, balya makinesi, çayır biçme makinesi, silaj makinesi, hayvan yatağı, travay, gübre yönetimi ile ilgili altyapı ve alet-ekipman alımı, kurulu işletmelerin münferit alet-ekipman alımları ile diğer yatırım giderlerini karşılamak amacıyla 10 yıl vadeli YATIRIM KREDİSİ,
 2. Tek yıllık yem bitkisi üretimi ve diğer işletme giderlerinizin finansmanı amacıyla azami 24 ay vadeli İŞLETME KREDİSİ kullandırılır.

Kredi taleplerin, 40 milyon TL’ye kadar üst limitli kullandırılacak olup tüm özellikli kriterleri sağlayan çiftlere FAİZSİZ kredi kullandırılacaktır., Şartları sağlayamayan çiftçilere ise yıllık 14 yıllık cari tarımsal kredi faiz oranı ile değerlendirilerek ödeme planı oluşturulacaktır.

Faizsiz Hayvan Kredisi İçin Aranan Özellikli Kriterler Nelerdir?

Bu kredilerin sübvansiyon oranları ve kredi üst limitlileri yukarıda belirtildiği gibidir ancak Sıfır faizli kredi kullanabilmek için mevzuatta yer verilen özellikli kriterlerin sağlanması sonrasında sübvansiyon uygulanacak ilave %10’luk indirimlerin her biri eklendikten sonra %90 ve %100 faiz indirimleri uygulanarak tamamen FAİZSİZ HAYVAN KREDİSİ kullandırılacaktır.

Mevzuatta çiftçilerden istenen Özellikli kriterler aşağıdaki gibidir:

 • Öncelikli bölge yatırımı,
 • Atıl işletme alımı,
 • Yurtiçinde doğan hayvan alımı,
 • Kendi yemini üretme, mera kullanımı,
 • Genç çiftçi, girişimci <40 yaş şartlarını sağlamaları durumunda işletme kredileri %100 faiz indirimli olarak, yatırım kredilerini ise %90 faiz indirimi ile kullanabilecektir.

Bunun dışında yukarıdaki faiz indirimleri uygulanacağı bilinmelidir. Mevzuatta istenen özellikli şartların birini taşımamanız durumunda ek indirim oranı uygulanmayacağından en fazla %75’lik indirim söz konusu olacaktır.

Faizsiz Büyükbaş hayvancılık kredilerden yararlanabilmek için alınacak hayvanın Mevzuatta belirlenen hayvan cinsinden olması ve yaş şartı ve hayvan sayısı gibi özel şartların sağlanması gerekiyor. Besicilik için büyükbaş hayvan edinimi amacıyla ÇKS’ye kayıtlı ve hayvan işletme belgesi ile başvuruda bulunan çiftçilere %100 faiz indirim oranları uygulanarak kredi kullandırılıyor.

Büyükbaş hayvan besicilik kredisinin hesaplamaları ve aranan şartlar 31 Aralık 2023 yılına kadar geçerli olan Yeni mevzuatta ki faiz indirim koşulları geçerli olacaktır.

Küçükbaş Hayvan Besiciliği

En az 250 baş koyun ve en az 100 baş keçi kapasiteye sahip işletme kurmak isteyenler yada 250 baş ve üzerinde küçükbaş hayvan besi işletmesi kurmak veya işletmenizin kapasitesini 100 baş ve üzerine çıkarmak isteyen çiftçilere:

 1. Barınak yapımı ve tadilatını, yem hazırlama ünitesi, balya makinesi, çayır biçme makinesi, silaj makinesi, tartı sistemi, kurulu işletmelerin münferit alet-ekipman alımlarını, süt sağım ünitesi ve süt soğutma tankı alımlarını yatırım giderlerinin finansmanı amacıyla azami 10 yıl vadeli YATIRIM KREDİSİ,
 2. En az 3 aylık erkek ve 24 aylık dişi hayvanların alımı, tek yıllık yem bitkisi üretimi ve diğer işletme giderlerinin finansmanı amacıyla azami 24 ay vadeli İŞLETME KREDİSİ ürünlerinden yararlandırıyor.

Küçükbaş Hayvancılık Kredisi faiz oranları ise: Koyun, keçi alımları için banka çiftçilere Yatırım ve işletme kredileri için 25 milyon liraya kadar %75 sübvansiyon uygulayacak olup, aşağıdaki görsel de görüldüğü üzere ayrı ayrı ek %10 indirim oranlarının uygulanabilmesi için belirlenen tüm özellikli kriterlerin her birini sağlayan çiftçiler bu sektörde faiz kredi imkanından yararlanabilecektir.

kucukbas-hayvancilik

Kredi talepleri 25 milyon üst limitli olup tüm şartları sağlayan çiftçilere FAİZSİZ, sağlamayanlar için de yıllık cari tarımsal kredi faiz oranımız ile değerlendirilmektedir.

Ayrıca Kredi ile temin edilecek hayvanların Türkvet veri tabanında en az 3 ay süre ile kayıtlı olmaları gerekmektedir.

Faizsiz yem Kredisi

Faizsiz Yem Kredisi: 18 ay vadeli olarak sunulan bu kredi yem ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kullandırılan kredi türüdür. Banka burada çiftçilere yem ihtiyaçlarının karşılanması noktasında büyük kolaylık sağlamaktadır. 18ay vadeli kredilerden yararlanmak için çiftçilerin ÇKS kayıtlarının olması ve TKK kayıtlarının tamamlanması gerekmektedir. 2 Yıl ödemesiz 18 ay vadeli olarak sunulan faizsiz yem kredisinin hesaplamaları ve diğer detaylarını öğrenmek için tıklayınız.

Ayrıca, Ziraat bankası yem bitkisi üretimi yapacak olan çiftçilere 10 milyon lira üst limitli %100 faiz indirimli kredi kullandırıyor. En yüksek uygulanabilecek faiz indirim oranları yatırım dönem için %95 olurken, işletme dönemi için %100 faizsiz kredi kullandırılacaktır.

Faizsiz YEM Kredisi
Faizsiz YEM Kredisi

Faizsiz Geleneksel Yaygın Hayvansal Üretim Kredileri

Ziraat bankası, 5 milyon lira üst limitli geleneksel yaygın hayvansal üretim konularında 200 bin liraya kadar olan kredilerde %100 faizsiz kredi kullandırırken, 200 bin lira üzeri krediler için yatırım döneminde %90 işletme kredisi olarak ilave indirim oranları eklendiğinde ( bu %10 puanlık ilave faiz indirimlerin eklenebilmesi için tüm özellikli kriterlerin sağlanması gerekiyor) %100 faizsiz kredi veriliyor.

Faizsiz Geleneksel Yaygın hayvansal Üretim Kredileri

Diğer Düşük Faizli Hayvancılık Kredileri

Hayvancılık sektöründe Ziraat bankası arıcılık, kanatlı sektörü ve damızlık kanatlı sektörü için de kredi imkanlarını sunmaktadır.

 • Arıcılığa 5 milyon üst limitli
 • Kanatlı sektörü için 7,5 milyon lira üst limitli
 • Damızlık kanatlı sektörü için 15 milyon üst limitli
 • Su ürünleri için 15 milyon limitli en fazla %80 oranında faiz indirimi uygulamaktadır.
Faizsiz Hayvancılık Kredisi Şartları Nelerdir?
Faizsiz Hayvancılık Kredisi Şartları Nelerdir?

Faizsiz Hayvancılık Kredisi Şartları 2023

Bankaya başvurularda, çiftçilerin ÇKS kayıtlarının ve TKK kayıt işlemlerinin tamamlanması Bankaya teminat ve 3 yıllık bilanço sunmanız gerekiyor. Alınacak olan hayvan sayısının belirterek, İşletme tescil belgesi ile birlikte iki adet kefil, ipotek ve hayvan küpe numaraları ile bankanın Zirai ve Tarım kredileri departmanına başvuruda bulunulması gerekiyor. Kullanılacak kredi limiti ve alınacak hayvan cinsi belirten çiftçinin maddi durumu ve banka tarafından mevzuatta yer alan diğer tüm şartların sağlanıp sağlanmadığı gibi durumlar değerlendirildikten sonra Bilir kişi onayından geçildikten sonra faizsiz kredi kullandırılacaktır.

Ziraat Bankası Hayvancılık Kredisi Hesaplama

Büyükbaş hayvancılık yukarıda da belirttiğimiz üzere 3 farklı sektör için kullandırılıyor. Ayrı ayrı değerlendirilen kredi başvurularında uygulanacak sübvansiyon yani faiz indirimleri ile kullandırılacak kredilerde uygulanacak faiz oranı ise Banka tarafından belirlenen yıllık cari faiz oranına göre yapılan hesaplama ile bulunuyor. 2023 yılında bankanın belirlediği yıllık cari faiz oranı %14 olduğundan aylık uygulanacak faiz %1,16 olacaktır. Aşağıdaki uygulanacak faiz indirim oranlarına göre kullandırılacak kredilerin faiz oranları hesaplanmıştır.

 1. Süt, Et, Kombine Sığır Yetiştiriciliği için %50 faiz indirimi uygulanmaktadır. Böylece yatırım ve işletme dönemi için senelik %14, % 50 faiz desteği ile % 7=aylık ise %0.58 faizli olarak kredi verilir.
 2. Büyükbaş Hayvan Besiciliği için ise yine her iki dönem için %50 faiz indirimi sağlanır. Böylece senelik %7 aylık olarak da %0.58 faiz oranında kredi kullandırılır.
 3. Damızlık Düve Yetiştiriciliği için ise %75 faiz indirimi desteği sağlanır. Bu indirim sonrası yatırım ve işletme dönemleri için senelik %3,50 aylıkta ise %0.29 oranında kredi imkanı sağlanır.
 4. Küçükbaş hayvancılık yetiştiriciliği için ise yüzde 75 faiz indirimi ile uygulanacak olan faiz oranı %14 olmaktadır. Yüzde 14 faiz oranı ile yüzde 75 faiz indirimi hesaplandığında yıllık yüzde 3,5 aylık ise yüzde 0,29 olmaktadır.

Bu hesaplamalar üzerinden ödeme planı oluşturulacaktır. Eğer tüm özellikli kriterleri sağlıyorsanız bu durumda %100 faizsiz kredi alabilirsiniz.

Yeniden hatırlatma yapacak olursak: Ziraat bankasından FAİZSİZ HAYVANCILIK KREDİSİ kullanabilmek için 6 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan YENİ KARAR’da belirlenen tüm şartların sağlanması gerekmektedir.

Şartları sağlayamayan çiftçiler için oluşturulacak ödeme planında ise yukarıda ki hesaplama geçerli olacaktır.

2023 yılında Sıfırdan hayvancılığa başlayanlar, En yakın Ziraat Bankasına başvuru yaparak Sıfır Faizli Kredi imkanından yararlanabilir.

Yorumlar

 1. Avatar of Hamdi DEMIRKAN Hamdi DEMIRKAN dedi ki:

  1.000.000 milyon yollayin devletin asil adamina

 2. Avatar of Adem Yılmaz Adem Yılmaz dedi ki:

  Benim köyde yerim var kredi verirmiler akşam hayvan cılık yapsam.

 3. Avatar of Erdal korkmaz Erdal korkmaz dedi ki:

  Benim 20 buyuk bas hayvan yapabilecek kilit sistemli acik agilli isletmem var suan atli büyük bas hayvanim var bunlari dahada cuvaltmak istiyorum besi danalari alip besicilik yapmak istiyorum kiredi imkanindan yararlanabilirmiyim ve ne istiyor banka bizden

 4. Avatar of Burhan bozdag Burhan bozdag dedi ki:

  Koyume gıdıp hayvan beslemek istiyorum aankarada yasıyorum 20 bas hayvan alacak sekılde barınak mevcut kendi adıma ev bahce samanlık hersey var cıftcı ye kayıtlı degılım ama bana kredi cıkar mi

  1. Avatar of Abdul Abdul dedi ki:

   250 baş diyor 20 baş için vermezler asıl işi yapmak isteyene yok malesef

   1. Avatar of Şeref Şeref dedi ki:

    Asıl işi yapmak isteyene destek verilir en az 50 baş hayvan yani 10 veya 20 olmaz
    Benimde 20 hayvanım var fazlasına bakamam bakabileceğimi bilsem bende gider alırım.
    Yani büyük yapacaksın yapıyor isen
    Yoksa 3. 5 ile olmaz