Memur Olma Yaş Sınırı 2023 Düzenlemesi (35-50 Yaş Arası Memuriyet)

Memur olma yaş sınır var mı, memur olma yaş sınırı aramayan kurumlar hangileridir, 35 yaş üstü ve 40 yaş üstü memur alımı, 40 yaşında KPSS ile kamuya girilir mi? Kpss Yaş Sınırı konularını araştırdık.

Memur Olma Yaş Sınırı 2023 Düzenlemesi (35-50 Yaş Arası Memuriyet)

Memur olma yaş sınır 2023 yılında var mı, Kamu Personeli Seçme Sınavı olan KPSS’ ye girerek devlet kadrolarına devlet memuru olmak isteyenler memurluk yaş sınırı kaçtır, devlet memuru olmanın şartları nelerdir, 35 yaş üstü ve 40 yaş üstü memur alımı 2023 yılında yapılıyor mu, KPSS B yaş sınırı nedir ve KPSS yaş sınırı olmayan kurumlar hangileridir içeriğimizde detaylandırdık.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Şartları Nelerdir?

657 memur olmak için genel ve özel şartlar aşağıdaki gibidir:

 • Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olma.
 • En az ortaokulu bitirenler memur olabilirler.
 • Kamu haklarından mahrum olmamak.
 • Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olanlar ve Genel olarak 18 yaşını tamamlayanlar Devlet memuru olabilir.
 • Askerliğini yapmış veya askerlik çağına henüz gelmemiş olan erkekler devlet memuru olabilir.
 • Memur adaylarından Akli dengesinin yerinde olması aranmaktadır.

657 Memur olma özel şartları aşağıdaki gibidir:

Teknik, sağlık, yardımcı sağlık, eğitim ve öğretim, avukatlık, dini hizmetler, emniyet, jandarma, sahil güvenlik ve yardımcı hizmetler sınıflarından herhangi birinden diploma almış olmak.

Devlet Memuru olabilmek için sınavlara katılma şartları aşağıdaki gibidir:

İlan edilen Devlet kamu hizmet ve görevlerine Devlet Memuru olarak girmek isteyenler, belirtilen şartları yerine getirerek başvuruda bulunurlar. Devletin kamu hizmet ve görevlerine girmek isteyenlerden ilan edilen şartları taşımayanlar bu sınavlara giremezler ve bu husus ilgili makamlarca yazılı olarak bildirilir.

Devlet Memuru olabilmek için sınav şartları şu şekildedir:

Devlet kamu hizmet ve görevlerine memur olarak atanacakların açılacak memurluk sınavlarına girmeleri ve sınavda başarılı olmaları zorunludur.

Sınavların yapılmasına, sınava tabi tutulmadan girilebilecek hizmet ve görevler ile bunların tabi olacağı esaslara ilişkin usul ve esaslar Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak genel yönetmelikle düzenlenir.

Memurluk Yaş Sınırı Var mı?

Kamu kurumlarına atanacak olan memur alımlarında yaş sınırı şartı bulunmaktadır. Devlet memuru alımı için aranan şartlar arasında bazı kurumlar tarafından memurlukta yaş sınırı yer almaktadır. Memur olmak için yaş sınırı kanunla belirlenir. Birçok memur alımında 35 yaş sınırı veya 40 yaşını doldurmamış olmak aranan şartlar arasındadır. Özellikle Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) A Grubuna katılacak olan adaylardan 35 yaş sınırı bulunmaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40. maddesine göre yaş şartı aranmayan memurlar, alım ilanlarında yaş üst ve alt sınırı getirmeyen her kadroda çalıştırılabilir. Alım yapılacak personele yaş sınırı getirilmediği takdirde, işe alım ilanlarında yaş sınırı belirtilmemiş olsa dahi 40 yaşını geçmiş olsa dahi personel alımı yapılabilir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40. maddesinde A grubu alımlarda 35 yaşını doldurmamış olmak şartıyla alımlarda üst yaş sınırı belirlenmiştir.

Memur Olma 2023 Yaş Sınırı Kaçtır?

Devlet memuru olmak için yaş sınırı kanunla belirlenir ve devlet memuru olabilmek için 35 yaşını doldurmamış veya en az 40 yaşını doldurmuş olmak gerekir. 657 sayılı Kanun’un 40. maddesinde memur olma yaş sınırı belirlenmiştir. Devlet Memurları Kanunu’nda belirlenen maddeye göre 18 yaşını dolduranlar memur olabilir. Birçok memurda yaş haddi için 35 yaşını doldurmamış olmak veya 40 yaşını doldurmamış olmak gibi ibareler bulunmaktadır. Ancak çoğu kurum, yaş sınırlaması olmaksızın memur alımı yapmaktadır.

35 Yaş Üstü 2023 Memur Alımı

35 yaş ve üzeri kişiler birçok kamu kurum ve kuruluşuna atanma hakkına sahiptir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen durumlara göre yaş sınırı net olarak belirlenmiştir. 18 yaşını doldurmuş ve herhangi bir meslek veya sanat okulunu bitirmiş olan vatandaşlar, 18 yaşına gelmeleri halinde memur olabilme imkânına sahiptirler.

40 Yaş Üstü 2023 Memur Alımı

Memur ilanlarının yaş bölümünde kesin yaş belirtilmediği takdirde 40 yaşını dolduran vatandaşlar memurluk başvurusunda bulunabilirler. Ancak, 35 ve 40 yaşını doldurmuş kişiler, yaş sınırı olmaksızın kamu hizmeti kadrolarına başvuramazlar. Yaş sınırı olmaksızın memur alımı yapan kurumlara yaş grubunun üzerindeki kişiler başvurabilir.

KPSS B Yaş Sınırı Kaçtır?

Kamu Personeli Seçme Sınavında gruplar bulunmaktadır. Devlet kadrolarında görev almak ve çalışmak isteyen personel tiplerine göre sınav türleri belirlenmiştir. İlgili üniversitelerin lise ve önlisans bölümlerinden mezun olan vatandaşlar B grubu sınavına girerek memur olabilirler. Devlet kadrolarında yer almak için genel kriterleri tamamladıktan sonra sınav tarihlerini takip ederek başvuru yapabilirsiniz.

KPSS Yaş Sınırı Olmayan Kurumlar 2023’de Hangileridir?

Memur olmak isteyenler için yaş sınırı olmayan mesleklerin detayları şöyle:

 • Üniversite Hastaneleri tarafından yapılan sağlık personeli alım ilanlarında da yaş şartı aranmamaktadır.
 • Kredi Yurtlar Kurumu KYK 4 B Sözleşmeli yurt memuru alımlarında da yaş şartı aranmaz.
 • Askeri kurumlara sivil memur alımlarında yaş sınırı yoktur.
 • MEB Öğretmen alımlarında yaş şartı 40 olarak belirlenmiştir. İlk kez öğretmen kadrolarına atanacak kadrolara yönetmeliğin 11/g bendi gereğince, başvuruların ilk günü itibarıyla 40 yaşından gün almamış olmak şartı aranmaktadır. Bu düzenleme kaldırılmış olup öğretmen atamalarında yaş sınırı şartı kaldırılmıştır.
 • İşçi alımı üst yaş sınırı aranmaz.
 • İtfaiye alımı yaş şartı aranmaz.
 • Sağlık Bakanlığı sözleşmeli alımlarda.
 • Adalet Bakanlığı sözleşmeli alımlarda.
 • Tarım Bakanlıklarının sözleşmeli alımlarında.
 • Askeri kurumlara alımlarında yaş şartı aranmaz.
 • Devlet kamu kurumlarının doktor, öğretmen, imam kadrolarına yapılacak alımlarında yaş şartı yok veya 40 yaş üzeri olmaktadır.
 • Diyanet İşleri Başkanlığının imam, müezzin, kuran kursu öğreticisi kadrolarına alımlarda yaş şartı aranmaz.
 • Orman Genel Müdürlüğü orman mühendisi, orman muhafaza memurluğu kadrolarında ve kalkınma ajanslarında da üst yaş sınırı konulmuyor.

Yaş Şartı Arayan Kurumlar 2023 Güncel Liste

Bunların yanı sıra devlet kadrolarına alımlarda bazı kadroların durumuna göre yaş sınırlaması getirilebilir. Yaş sınırı ve KPSS olmayan memurlar için yaş sınırı şu şekildedir:

 • KPSS-A grubu alımlarında yaş şartı aranmaktadır. KPSS-A grubu alımları olan
  • Uzman Yardımcılığı, Denetmen Yardımcılığı, Denetçi Yardımcılığı, Stajyer Kontrolörlük, Müfettiş Yardımcılığı gibi kadroların alımlarında yaş sınırı bulunmaktadır.
 • POMEM alımlarında yaş şartı vardır.
  • Kadınlar için 28 erkek adaylar için 30 yaşından gün almamış olmak şartı vardır.
 • Adalet Bakanlığı devlet memuru alımlarında da yaş şartı aranır. Zabıt katipliğinde 35 yaş sınırı getirilmiştir.
 • Kalkınma ajanslarına uzman ve destek personeli alımlarına 50 yaş şartı konulmuştur.
 • Fakültelerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu KPSS den geçerli puan alan adaylarda veya 4001 linin başvuracağı kadrolarda yaş sınırı vardır.

Yaş Sınırı Olmayan Memurluklar Hangileridir?

KPSS için yaş sınırı olmayan kurumlar arasında Milli Eğitim Bakanlığı da yaş sınırı olmaksızın memur alımı yapan kurumlar arasında yer alıyor. Ayrıca üniversite hastaneleri, KYK 4B memurları ve askeri kurumlarda görev yapacak memurların atanmalarında yaş şartı aranmamaktadır.

35 Yaş Sınırı Olmayan Memurluklar Hangileridir?

MEB ve KYK 4B görevlileri için yaş sınırı yoktur. Ayrıca belediyeler ve diğer kamu kurumlarında yapılan ilanları takip ederek yaş sınırı olmaksızın memur alımına başvurabilir ve yaş sınırı olmaksızın memur olma imkanına sahip olabilirsiniz.

40 Yaşındayım KPSS ile Kamuya Girebilir miyim?

Kanuna göre memur alım ilanlarında alt ve üst yaş sınırı yoksa 18 yaşını doldurmuş kişiler olabilir. Buna göre 40 yaşında kamuya girmek mümkündür.

Memur Olma 2023 Yaş Sınırı 2023 yılında kamudan kamuya değişmekle birlikte genelde 35 yaş sınırı bulunmaktadır. Devlet memuru olmanın yaş alt ve yaş üst sınırı 657 sayılı kanunun 40. maddesine göre belirlenmiş olup, 18 yaşını tamamlayanlar ve herhangi bir meslek okulunu veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olma ve mahkeme kararı ile ergin olmak (yargısal erginlik) şartıyla atanabilirler şeklinde belirlenmiştir yani 18 yaşını dolduranlar 40 yaşına kadar kurum üst yaş sınırı belirlemediği takdirde memur olabilecektir.

Devlet memurluğu alınacak olanlar genel ve özel şartlara sahip olmalıdır. Engelli memur alımı hakkında tüm detaylar içeriğimizde.

KPSS B Yaş Şartı Var mı?

KPSS B grubunda yaş şartı yoktur.

Öğretmenliğe Atanmada Yaş Sınırı Kaçtır?

Genel kültür, genel yetenek, eğitim bilimleri ve öğretmenlik alan bilgisi olmak üzere toplam 3 oturumdan oluşan KPSS sınavına girebilir ve belirlenen taban doğrultusunda derece yaparak yaş sınırı olmaksızın devlet kadrolarına atanabilir. ve tavan puanlar.

Devlet Memuru Olmak İçin Ne Yapmak Lazım?

Devlet memuru olmak için KPSS’ ye girerek yeterli puan almak gerekmektedir. KPSS şartı olmayan kurumlara başvuruda bulunarak devlet memuru da olunabilir.

KPSS’ye Girmek İçin Kaç Yaşında Olmak gerekir?

KPSS’ye girmek için 18 yaşında olmalısınız. Devlet memuru olmak için asgari yaş 18’dir.

Yorumlar

 1. Avatar of Birgül Birgül dedi ki:

  Okumanın yaşı olmaz denildiği gibi kpssninde yaş sınırı olmamalı.

 2. Avatar of Ugur tek Ugur tek dedi ki:

  Devlet sınır koyarsa özeldeki patron ikse yeridir

 3. Avatar of Sema Sema dedi ki:

  Kesinlikle yaş şartı kaldırılmalı.insan istediği zaman okuyup bir yere atanabilmeli.yaş sınırı.na hayır diyoruz…. zaten 35 yaştan sonra aklın ehli olunabiliniyor.

 4. Avatar of Uğur aslan Uğur aslan dedi ki:

  Bence de saçmalık zaten açık lise mezunları aşağı yukarı 35 ila37yasinda bu yaş sınırı ortadan kalksın herkese fırsat verilmelidir aksi halde boşuna KPSS ve sınavlara boşuna para ve zaman verilmemelidir

 5. Avatar of Sade vatandaş Sade vatandaş dedi ki:

  Bence de saçmalık zaten açık lise mezunları aşağı yukarı 35 ila37yasinda bu yaş sınırı ortadan kalksın herkese fırsat verilmelidir aksi halde boşuna KPSS ve sınavlara boşuna para ve zaman verilmemelidir

  1. Avatar of Moon wolker Moon wolker dedi ki:

   3mwklilik yaşını 42 ye geri ceksinker yada memurluk yaşını emeklilik yaşına gelmeden bir iki yıl önceye ceksinker bunların ki afedersin ne üstümüzden iniyorlar ne de şey yapıyorlar yazık insanlar üzülüyor bu duruma hep

  2. Avatar of Arzu can Arzu can dedi ki:

   Ben bu sene başladım kpss ye, ön lisans sağlık mezunuyum. Yaş sınırı varmış ve çok üzüldüm modum düştü.36 yaşındayım. Lütfen yaş sınırı kalsın!!!!!!

 6. Avatar of Ahmet Ahmet dedi ki:

  Emeklilik yasini 65 e cikarip ozel ve kamuya 40 yasindan sonra eleman almamak..insanlara öl demek.ölün

 7. Avatar of Sibel Sibel dedi ki:

  82 doğumluyum.ihl mezunuyum.kpss ortaöğretim sınavından bu sene 73 aldım.bir şansım varmı bir yere girebilmek için

 8. Avatar of Ferya Ferya dedi ki:

  45 yaşındayım orta öğretim 2022 kpss den sınavından 61 puan aldım devlet bünyesinde çalışabilirmiyim

 9. Avatar of Reyhan Reyhan dedi ki:

  Devlet senede bir sadece 35 40 45yas olanları alsa bukadar yığılma olmaz diye düşünüyorum bu insanlara yazikk

  1. Avatar of Zehra Zehra dedi ki:

   Haklısınız,45 yaşa kadar çıkartılmalı.Para verip o kadar kurslara gidip belge alıp yaşa takılmak sinir bozucu,o zaman bu kurslara da yaş sınırı koysunlar bizde boşuna kürek çekmeyelim .Adamlar işçi alımına bile yaş şartı koyuyorlar oysa yukarıdaki yazı öyle anlatmıyor

 10. Avatar of Reyhan Reyhan dedi ki:

  Devlet senede bir sadece 35 40 45yas olanları alsa bukadar yığılma olmaz diye düşünüyorum bu insanlara yazikk

 11. Avatar of Zeynep Zeynep dedi ki:

  Günümüzde yaş kavramı artık değişti 35 artık yeni yeni evlendigimiz çocuk sahibi olduğumuz yaşlar en üretken yaslardayiz bu yaşta çöp gibi kenara atılmak istemiyoruz hem özelde hem memuriyette yaş şartı kaldırılmalıdır

 12. Avatar of Naz Naz dedi ki:

  Merhabalar,kamuda 35 yaş şartı yüzünden mağdur olan çok fazla insan var ve bu konuda sesimizi duyurmamız özellikle de seçim önü olduğu için önem arz ediyor. Bu yüzden birlik olmamız lazım buraya yorum yazan tüm arkadaşlardan destek bekliyoruz

  1. Avatar of Meltem Meltem dedi ki:

   Bence de sesimizi duyuralım twet atalım sürekli başlattığımız bir link varsa paylaşırsanız memnun olurum

 13. Avatar of ERDAL ERDAL dedi ki:

  YAŞ OTUZ BEŞ İŞ BİTMİŞ DİYORSANIZ EMEKLİLİK YAŞINI İNDİRİN O ZAMAN BEN 35 TEN SONRA BİR KURUMA BAŞVURAMAYACAKSAM NEDEN ONCA YIL NEDEN OKUDUM . MEMURLUKLARDA 35 YAŞ SINIRLAMAMASININ KALKMASI GEREKİYOR

  1. Avatar of Naz Naz dedi ki:

   Merhabalar,kamuda 35 yaş şartı yüzünden mağdur olan çok fazla insan var ve bu konuda sesimizi duyurmamız özellikle de seçim önü olduğu için önem arz ediyor. Bu yüzden birlik olmamız lazım buraya yorum yazan tüm arkadaşlardan destek bekliyoruz

   1. Avatar of Esra Esra dedi ki:

    Maalesef gerekli yerlere de yazdım ama sesimizi duyan olur mu acep

 14. Avatar of Engin G. Engin G. dedi ki:

  Yaş şartı olmadığını bahsettiğiniz tüm kurumlar yaş şartı koyuyor malesef böyle saçma bi sistem işleri güçleri insanların duygularını sömürmek kpss ye her yaş girebiliyor ama memurluğa gelince kimi 30 kimi 35 kimi 40 yaş sınırı koyuyor her kurum kafasına göre takılıyor. gecenlerde Aile bakanlığı 65 yaş şartı koymuş artık hangi adamlarını yerleştireceklerse ….

 15. Avatar of elf elf dedi ki:

  itfaiye eri alımlarında yaş sınırı var 30 🙂 nasıl saçma bir sistem biz sizden iyi biliyoruz her kurum 30 yaş sınırı koymuş lise meuznu kpss için böyle saçma bişey olamaz okuldan mezun ol askerlik evlilik vs derken yaş 28-30 oluyor eee kpss girmeye vakit yok kpss girsen atama için yaşın büyük komedisiniz

 16. Avatar of mersiye mersiye dedi ki:

  35 yas ne dir bna bunu açıklasın artık .yoruldum her yıl iş aramaktan .işkur cıkarıldı hak yok yıpranma paran yok herseye boyun ey her gelen potronun oluyor.allah korkusu olana dek gelirsen eyvallah. Güvenlik belgesi alacagım diye 5 ay işkurdan typ cevre ve parke düzenlemesinde çalıştım.acıktan orta liseyi okudum .neye yarar.şimdi sitede koruma ve danışmanilk yapıyorum.bizde devlet kadrosu istiyoruz.sabah 7.45 aksam 8.10 da evdeyim .12 saat asgari ücret .yemek yok yol yok üstümüzden kazanıp duruluyor.yeter adalet istiyorum .birileri duysun sesimizi en azından daimi işimiz olsun hakkımız yenilmesin.bende bu vatanın evladıysam elbet döner birileri bize.

  1. Avatar of Gülay Gülay dedi ki:

   Kesinlikle cok doğru bir tespit katılıyorum size

 17. Avatar of Ceylan Ceylan dedi ki:

  Adalet yok 65 yaş emeklilik kazanan sigorta şirketleri memnuniyet içinde yaş sınırlaması ile meslek ve işler emeklilik yaşı azaltılması sınırlanmadı öğrenim uzun zor zaman yok yaş sınırı var 60 da akıl yok huzur evi parasına göre maaş yetmez bu yoklukta 3 çocuk bakim parasını toplar belki oda zor herşey zamlı hayat güzel şartlar zor berbat

 18. Avatar of Ahmet Ahmet dedi ki:

  Ülkemizin bazı uygulamalarda düzeltmeye gitmesi elzem bir hâl almıştır.Özellikle yaş konusunda emeklilik yaşı 62 iken KPSS yaş sınırı 35 adaletsizlik bu

  1. Avatar of Havva Havva dedi ki:

   Bence de 35 yaş sınırı kalksın en 40 yaş olmalı iki üniversitesi bitirdim kpss 68 aldım temizlikçi bile yerleşemiyorum yaşa takıldım haksızlık bence