Sefer Görev Emri Nasıl İptal Edilir? Yaş Sınırı? İptal Talebi Dilekçesi 2023

Sefer görev emri nasıl iptal edilir, hangi durumda sefer göre emri verilir, Yeni sefer görev emri tebliği mesajı, kimlere verilmez ve kaç yaş ile sınırlıdır araştırdık.

Sefer Görev Emri Nasıl İptal Edilir? Yaş Sınırı? İptal Talebi Dilekçesi 2023

Savunma Bakanlığı savaş veya diğer ihtiyaçlar dahilinde askere katılacak olan vatandaşların sefer görev emri kapsamında hangi birliklere katılacaklarını bildirmektedir. Seferberlik iki farklı anlamda karşılığı bulunmaktadır.

Milli seferberlik kamu ve özel kuruluşlar yurttaşları ifade ederken, silahlı kuvvetler seferberliği ise vatandaşların askerliğe tekrardan çağrılmasını ve silah altına alınmasını ifade etmektedir. Sefer görev emri nasıl sorgulanır? seferberlik iptali için yapılması gerekenler ve sefer görev emri iptal dilekçesi hakkında tüm bilgilere yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Seferberlik Aşamaları 2023

Sefer Görev Emri Nedir, Kimlere Verilir?

Seferberlik emri kapsamında tezkeresini almış ve askerliğinin tamamlamış olan vatandaşların belirli bir süre sonra askeriyede oluşan asker ihtiyacı nedeniyle tekrardan askere alınması mümkün olunduğunda çıkan bir emir olmaktadır. Sefer görev emri, seferberlik emri çıkan kişilerin savaşta hangi birliğe gideceğini, birliğe ne kadar süre içerisinde birliğe katılacağını belirleyen belgedir ve barışta verilir.

Araç Sefer Görev Emri Nedir?

Araç mal sahibi sefer görevi için çağ dışında kalsa dahi aracın tertip edildiği birlik yada kuruma götürmeye ve aracı kullanabilecek bir mükellef veya askeri personele teslim edinceye kadar görev yapma zorunluluğu bulunmaktadır.

Sefer Görev Emri Yaş Sınırı 2023

Sefer görev emri uygulamasında yaş sınırı 41 olmakta ve bu yaş sınırı Bakanlar Kurulu kararıyla birlikte 5 yıl kadar bir sürede uzatılabilmektedir. Böylelikle askere tekrardan çağırılan vatandaşların yaş sınırı 46’ya kadar yükselmektedir.

Sefer Görev Emri Kimlere Çıkar?

Sefer tertibine alınan ve birlik ve kurumlara dağıtımı ismen yapılan subay, astsubay, erbaş ve erler için sefer görev emri düzenlenerek sefer görev emri çıkan kişilere verilir. Sefer görev emrinde sefer tertibine alınan personelin genel ve kısmi seferberlik ile özel çağrı durumunda gidecekleri yerin ve katılacakları birliğin seferberlik numaraları belirtilmektedir.

Sefer Görev Emri Tebliği Cezası

Seferberlik tatbikata katılmamanın cezası mevzuatla belirlenir. Haklı bir mazeret yoksa ceza uygulanır.

Sefer görev emri tebliği cezaları aşağıdaki gibidir:

  • Suçun ilk kez işlenmesi halinde, icra tarihinde yürürlükte olan asgari ücretin 1/4’ü kadar idarî para cezası verilir.
  • Suçun tekerrür etmesi halinde tatbikat tarihinde yürürlükte olan asgari ücretin 1/2’si kadar idari para cezası kesilir
  • Cezayı ödemeyenlere ek seferberlik tatbikatı yapılır.

Sefer Görev Emri Hangi Durumlarda Uygulanır?

Ülke genelinde uygulanan seferberlik, genel bir seferberlik olarak gerçekleşmektedir. Ülkede belirli bölgelerde uygulanan seferberlik, kısmi/bölgesel seferberlik olarak anılmaktadır. Kapsam olarak seferberlik ikiye ayrılır. Bunlar, ulusal seferberlik ve silahlı kuvvetler seferberliğidir. Ulusal seferberlik, Silahlı Kuvvetler dışındaki tüm kamu ve özel kuruluşları ve vatandaşları kapsar.

Silahlı Kuvvetler seferberliği, Silahlı Kuvvetlerin barış durumundan sefer durumuna geçişini ifade eder. Bu seferberlik iki şekilde gerçekleşir. Birincisi personel seferberliği iken ikincisi lojistik seferberliktir.

Personel Seferberliği nedir?

Olağanüstü bir durumda Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarının karşılanması ve savaş sırasında istenilen seviyenin korunması için barış içinde yapılan hazırlıkların uygulanması personel seferberliğidir.

Lojistik Seferberlik Nedir?

Türk Silahlı Kuvvetlerinin seferberlik ve savaş sırasında araç, savaş sanayi, mal ve hizmet ihtiyaçlarını karşılayacak kaynakların belirlenmesi, barıştan başlayarak ihtiyaç ve tahsislerin planlanması için gerekli hazırlıkların yapılması bir lojistik seferberliktir.

Sefer görev emri almasına rağmen sağlık sorunları ve diğer sebeplerle sefer emrini iptal etmek isteyenler, askerlik şubelerine dilekçe yazarak sefer emirlerini iptal edebilirler.

Sefer Görev Emri İptali 2023

Ülkede güvenlik sorunları yaşanması halinde Milli Güvenlik Kurulu tarafından alınan tavsiyelerin Bakanlar Kurulu tarafından onaylanması halinde seferberlik ilanı gerçekleşecek. Seferberlik ilanı denilince tüm ülkeyi kapsayan askeri bir durum olduğu gibi bazı durumlarda sadece bir bölgeyi de kapsayabilmektedir.

Bu ve benzeri durumlarda Bakanlar Kurulu, duruma göre karar verir. Seferberlik ilan edildikten sonra sefer görev düzeni uygulamaya konulabilir. Askerliğini tamamlamış ve izin belgesi almış bazı vatandaşlara bu görev emri verilmektedir. Bu vatandaşların olası bir durumda askere çağrılacağı da biliniyor. Orduda asker ihtiyacının olduğu durumlarda Bakanlık kararı ile seferberlik ilanı yapılır ve bu kişiler askere çağrılır.

Sefer Görev Emri İptali Dilekçesi 2023

…. İl Başkanlığı

T.C

Milli Savunma Bakanlığı

Askerlik Şubesi Başkanlığı

                                                                                                                                                            Tarih:

…/…/2023 tarihinde Milli Savunma Bakanlığı ve diğer yetkili birimler tarafından şahsıma yapılan sefer görev emrimin sağlık sorunlarım nedeniyle iptal edilmesini istiyorum.

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.

Seferberlik Emri Hangi Durumlarda İptal Edilir?

Seferberlik çağrısı vatandaşların yaşları dikkate alınarak yapılır ve askere alınabilecek toplam kişi sayısı dikkate alındığında gençlerden başlayarak seferberlik çağrısı yapılır.

Sefere göre dilekçe, seferberlik görevini yerine getiremeyen vatandaşlar tarafından kullanılıyor.

Seferberlik emrinin iptal edilme sebepleri şunlardır:

  • Sağlık sorunlarının yaşanması,
  • Sürekli olarak yurt dışında ikamet edilmesi,

Bu ve benzeri nedenlerle sefer görev emri iptali için gerekli başvuruların tamamlanması gerekmektedir.

Sefer görev emrini sağlık nedenleriyle yerine getiremeyen vatandaşlarımızın en yakın askeri şubeye başvurarak hastalıklarını bildirmeleri gerekmektedir. Kişi, Sağlık Bakanlığınca belirlenen en yakın yetkili sağlık kurullarına sevk edilir.

Sağlık kurulunda gerekli muayenelerin yapılması sonucunda “Yedek Subay /Astsubaylar için TSK’da Görev Yapamaz” ve Yedek Uzman Jandarma/Erbaş ile Erbaş ve Erler için “Askerliğe Elverişli Değildir”,“Barışta ve Savaşta Sürekli Olarak Askerliğe Elverişli Değildir”, “Hazarda ve Seferde Görev Yapamaz” raporunun alınması durumunda Sefer Görev Emri kişi için iptal edilecektir.

Sefer Görev Emri Sorgulama

Sefer görev iptal dilekçesi dışında vatandaşlar tarafından internette en çok aranan konu sefer görev emri sorgulamaları oldu. Vatandaşlar seferberlik emri sorgulama süreci için iki farklı şekilde sorgulama yapabilirler. Bu iki yoldan biri de kişinin bağlı olduğu askeri şubeye gitmektir. Kişiler ilgili birime giderek sefer emri olup olmadığı sorulmalıdır.

Bu sorgulama yönteminin dışında bir diğer sorgulama yöntemi de çevrim içi ortamda çevrim içi olarak yapılmaktadır. İnternet üzerinden gelişen teknoloji ile birlikte birçok hizmette alınmaya devam etmekte ve her geçen gün yeni hizmetler eklenerek vatandaşların kullanımına sunulmaktadır. Devlet kurumlarının sunduğu hizmetlerin çoğu, geçmiş yıllarda uygulamaya konulan e-devlet hizmeti ile gerçekleştirilmektedir.

Sefer görev emrinin sorgulanabilmesi için kişinin öncelikle e-devlet sistemine giriş yapması gerekmektedir. e-Devlet’e giriş yapabilmek için kişinin 11 haneli TC kimlik numarası ile sisteme giriş yapması gerekmektedir. Kimlik numarası ve devlet şifresi. E-devlet şifresi olmayan erkek vatandaşlar, seferberlik sorgulamaları için öncelikle PTT şubelerinden 4 TL’ye şifre alabilirler.

Dileyenler e-imza, mobil imza ve internet bankacılığı gibi farklı yöntemlerle şifre alabilirler. Alınan şifre ile giriş yaptıktan sonra Milli Savunma Bakanlığının hizmet verdiği daireye gidilmesi gerekmektedir.

Bu hizmetler arasında “Personel Sefer Görev Emri Sorgulama” sayfası seçilmesi gerekmektedir.

Sefer Görev Emri Durumunuz İptal Edilmiştir Ne Demek?

Sefer görev emri durumunuz iptal edilmiştir uyarısı mevcut sefer görev emrinizin iptal edildiği anlamına gelir. Sefer görev emri durumu iptal edilme e-Devlet ve SMS aracılığıyla görev sahibine tebliğ edilir. Sefer görev emri durumu iptal edilenler kendilerine teslim edilen yazılı evrakı askerlik şubelerine vermeleri gerekir.

Genel itibariyle iptal edilen seferberlik eğer yaş ve sağlık durumundan iptal edilmemiş ise yapılan düzenleme sonrasında bir kaç ay içinde yenisi gönderilmektedir. Tabi bu durum MSB’nın yetkisindedir.

Sefer Görev Emri Tebliği Cezası Ne Kadar?

17/1980 sayılı Seferberlik Yasası’nın 11. maddesinde, ceza miktarı belirtilmiştir. Suçun ilk defa işlenmesi halinde, aylık asgari ücretin 1/4’ü kadar idari para cezası uygulanırken, suçta ısrar ve tekerrür halinde aylık asgari ücretin 1/2’si kadar idari para cezasına çarptırılmaktadırlar.,

Sefer Görev Emri Tebliği Geldi Ne Yapmalıyım?

Askerlik şubesine giderek sefer görev emrini tebliğ etmeli ve imzalamalısınız.

Askerlik şubesi başkanlıklarına başvuran yükümlülere, sefer görev emrinin bir kopyası tebliğ edilerek teslim edilir. Sefer görev emri iptal edildiğinde, en yakın askerlik şubesi başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir.

Seferberlik Tatbikatı Kaç Gün Sürer?

Sefer görev emri tatbikatları genel itibariyle 7 gün, 15 gün veya 30 gün sürebilmektedir. Ancak tatbikatın süresi tatbikatın türüne göre değişiklik gösterir. Bu konuda süre belirleme yetkisi Milli Savunma Bakanlığına aittir. En net bilgi askerlik şubelerinden alınır.

Seferberlik Tatbikatı Maaşı 2023

Seferberlik tatbikatı için gidiş geliş yol masrafları ve maaşı her yıl belirlenen oranlara göre yapılmaktadır. 2023 yılı için seferberlik tatbikatı maaşı net olarak belirtilmemiştir. Ancak asgari ücretin 8.500 TL olduğu değerlendirilirse günlük maaş olarak bu oranın esas alınacağını tahmin etmekteyiz.

Personel Sefer Görev Emri Durumunuz Vardır. Tebliğ Edilmiştir Uyarısı Nedir?

Adınıza sefer görev emri çıkarılmıştır. Bağlı bulunduğunuz veya size en yakın askerlik şubesine müracaat ediniz. Eğer askerlik şubesine gitmezseniz kolluk kuvvetleri ile size ulaşırlar. Bu sebeple zaman geçirmeden sefer görev emrinizi tebliğ etmeyi unutmayınız.

Sefer Görev Emri Kaç Yaşında Biter?

Sefer görev emri yaş sınırı Seferberlik Mevzuatına göre belirlenmiştir ve üst sınır 41 yaş olarak belirlenmiştir. Görevlendirme genç yaş gruplarından başlamaktadır ve TSK tarafından belirlenen ihtiyaç sayısı tamamlanana kadar sefer görev emri gönderilmektedir.

Ancak emir yaş sınırının üstünde olanlar için bir emir çıkmamaktadır. Yalnızca özel hallerde Bakanlar Kurulu kararıyla sağlıklı 19 yaş altı vatandaşlar askere çağrılabilir.

Askerliğin çağrı süresi 20-41 yaş aralığındadır. Ancak özel durumlarda Milli Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanacak teklif, Bakanlar Kurulu’na sunulabilir ve çıkacak kararla silahaltına alma süresi 5 yıl uzatılabilir veya kısaltılabilir. Bu şartlar altında seferberlik emri yaş sınırı 46’ya kadar uzatılabilir.

Eğer daha önce Subay, Astsubay veya Uzman Erbaş olarak görev yapmış iseniz seferberlik yaşı 60 yaşında bittiğinden bahsedilmektedir.

Sefer Görev Emrimi İptal Etmek İstiyorum Ne Yapmalıyım?

Seferberliğin iptali için askerlik emrinin iptali için dilekçe yazılması gerekir.

Sefer Görev Emrim Kaç Yaşımda Biter?

Sefer görev emri 41 yaşında sona erer. Ancak Bakanlar Kurulu kararı ile 5 yıl daha uzatılırsa 46 yaşında sona erer.

Sefer Görev Emri Kimlere Verilmez?

Sefer düzenine katılmaya uygun olmayan ve sefere hizmet edemeyeceklerine dair raporu bulunan kişilere verilmez.

Yorumlar

  1. Avatar of Özcan sayınyiğit Özcan sayınyiğit dedi ki:

    Araç sefer Emri iptal için nasıl bir dilekçe yazmalıyım