Bedelli Askerlik 28 gün mü? 21 gün mü? 2022 Ücreti 80.000 TL

Askerlik görevlerini bedelli yapmak isteyen kişiler, yeni askerlik sisteminin yürürlüğe girmesi ile birlikte askeri görevlerini bedelli yapacak adaylar 2022 yılında kaç para ödeyecek? Bedelli Askerlik Süresi ne kadar? tüm detayları görebilirsiniz.

Bedelli Askerlik 28 gün mü? 21 gün mü? 2022 Ücreti 80.000 TL

Bedelli askerlik ücreti 2022 yılının son 6 aylık döneminde ücretinin 80 bin lira olarak açıklandı.

Askerlik görevlerini bedelli yapmak isteyen kişiler, yeni askerlik sisteminin yürürlüğe girmesi ile birlikte askeri görevlerini bedelli yapacak adaylar 2022 yılında şartları, yaş sınır, bedelli askerlik süresi ve ne kadar ücret ödeyecekleri hakkında araştırma yapıyor. Milli Savunma Bakanlığı’ndan gelen açıklama ile tarihler açıklandı. Askerlik görevlerini bedelli olarak yapmak isteyen adaylar için Bedelli Askerlik Süresi ve Koşulları ve bedelli askerlik hakkında tüm merak edilenleri detaylandırdık.

2022’de Bedelli Askerlik Tutarı Ne Kadar Oldu?

Çıkarılan son kanunla birlikte bedelli askerlik süresiz hale geldi. Bedel tutarı 6 ayda bir artarken, 2022 yılı Temmuz ayında askerlik ücreti memur maaş katsayısı kapsamında 80 bin lira olarak açıklandı. Geçen yıl askerlik ücreti 43 bin 151 lira 28 kuruştu.

Yıllara göre Bedelli Askerlik Ücretleri

Yıllara göre ödenen Askerlik Ücretleri aşağıdaki gibidir:

 • 2019 Ocak-Haziran – 31 bin 343 TL
 • 2019 Temmuz- Aralık – 33 bin 230 TL
 • 2020 Ocak-Haziran – 35 bin 54 TL
 • 2020 Temmuz-Aralık – 37 bin 70 TL
 • 2021 Ocak-Haziran – 39 bin 788 TL
 • 2021 Temmuz-Aralık – 43 bin 150 TL
 • 2022 Ocak- Temmuz- 55 bin 194 TL
 • 2022 Temmuz- Aralık 80 bin 064 TL

Yıllara göre Bedelli Askerlik Ücreti Ne Kadardır?

01 Temmuz 2022 – 31 Aralık 2022 tarihleri ​​arasında askerlik ücreti 80 bin liradır. 01 Temmuz 2022 – 01 Ocak 2023 tarihleri ​​arasında bedelli askerlik kapsamında ödenmektedir. Ödemeler belirlenen bankalara tek seferde yapılır ve taksit yapılmaz.

Bedelli Askerlik Nedir?

Askerlik hizmeti Türkiye’de 21 HAZİRAN 1927 tarihinde yürürlüğe giren 1111 sayılı Askerlik Kanunu nedeniyle yapılmaktadır. Kanun da şöyle anlatılmaktadır:

Madde 1 – Türkiye Cumhuriyeti tebaası olan her erkek, işbu kanun mucibince askerlik yapmağa mecburdur. (Mevzuat Sitesinde Tam Olarak YAPMAĞA yazmaktadır.) 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 72. maddesine göre her Türkün hak ve ödevi olan vatan hizmetinin Kanun esaslarına göre yerine getirilmelidir.

Bedelli askerlik ücreti ve şartları 26 Haziran 2019 tarihli Askeralma Kanunu ile düzenlenir. Kanun 9’uncu maddesinde

“İstekli olanlardan Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenecek sayıda yükümlü, 240.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak bedel tutarını silahaltına alınmadan önce Bakanlıkça belirlenecek sürede peşin ödemeleri ve bir aylık temel askerlik eğitimini tamamlamaları hâlinde askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılırlar.” şeklinde ifade edilir.

Bedelli Askerlik Başvuru Şartları Nelerdir?

Ücretli askerlik yapmak isteyen adayların başvurmadan önce yerine getirmesi gereken şartlar bulunmaktadır.

Askerlik yapacak adaylarda aranan şartlar ise şöyle:

 • 20 ile 40 yaş aralığında olmak,
 • Yoklama yapıldığı tarihte asker kaçağı veya bakaya kalmamış olmak,
 • Yoklaması olmayan askerlerin 31 Aralık tarihine kadar askerliğe elverişlidir raporunun alınması gerekiyor.
 • Kanunda belirlenen askerlik bedeli ücretini 31 Aralık tarihine kadar başvuru yaparak ödenmesi gerekmektedir.
 • Temel askerlik eğitiminin alınacağı dönem içerisinde celp ve sevk tercihi yapmak,
 • Sınıflandırma ve kura işlemleri sonucunda bedelli askerlik yapmaya hak kazanmış olmak,
 • Kura sonucu olumlu sonuç alamayan askerlerden tecil hakkı olanlar ile diğer statüde sınıflandırılanların kalacakları tarihe kadar tekrar başvurmaları,
 • Askerlik şubelerine başvuruda bulunmak,
 • Ücretini istenilen şekilde ödemek,
 • Hizmetlerin bedelli askerlik süresi içinde tamamlanmış olması gibi şartlar, bedelli askerlik başvurusunun şartlarıdır.

Bedelli Askerlik Başvuruları Nereye Yapılır?

Bedelli askerlik başvuruları e-Devlet kapısı üzerinden yapılmaktadır.

e-Devlet sistemi üzerinden Milli Savunma Bakanlığı’nın tüm hizmetlerine Milli Savunma Bakanlığı sekmesinden ulaşabilecek olup, açılacak yeni sayfada ‘Ödemeli Askerlik Yapmak İste‘ özelliğini seçenler ‘ASAL askerlik tercih işlemleri‘ sekmesine tıklayarak başvuruları kabul edilenler kanunla belirlenen askerlik ücretlerini almaya hak kazanırlar. ödemelerini yapabilirler.

e-Devlet üzerinden ücretli askerlik başvurusu yapan kişiler, e-Devlet üzerinden ücretli sınıf sorgulama yaparak askerlik sınıfları hakkında bilgi alabilirler.

2022/2. Dönem Bedelli Askerlik Ücreti Nereye Ödenir?

2022/2. Dönem askerlik ücretinin ödeneceği bankalar şu şekildedir:

 • Ziraat Bankası,
 • Vakıflar Bankası,
 • Halk Bankası,
 • Ziraat Katılım Bankası,
 • Vakıf Katılım Bankası,
 • Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine T.C. Kimlik Numarası beyan ederek yatırabileceklerdir.

Konuyla ilgili tüm detaylar için AskerAlma Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesine göz atabilirsiniz.

Bedelli Askerlik Ücreti Nasıl Hesaplanır?

Bedelli askerlik tutarı ‘240.000 * memur aylık katsayı’ formülüyle belirleniyor. Yeni askerlik sisteminde bedelli askerliğe ilişkin detaylar daha önce açıklanmıştı.

240000 x 0,333603= 80.064

Bu formüle göre, Bedelli askerlik ücreti Temmuz-Aralık 2022 dönemi için 80 bin 64 lira olarak hesaplanıyor.

Memur maaşlarındaki değişiklik nedeniyle askerlik ücreti 6 ayda bir güncellenmektedir.

2022 Bedelli Askerlik Kaç Gün MSB?

Toplamda askerlerin askerlik süreleri 7179 sayılı AskerAlma Kanunu’nun 9 uncu maddesine göre belirlenir. Bedelli askerlik süresi 1 aydır. İdari izin, askerlik yapılacak bölgeye göre en fazla 2 gün, kanuni izin olarak 1 gün, yemin töreni için 1 gün olmak üzere askerlik süresinden kesilir. Bu süre gittiğiniz ayda 30 veya 31 ay ise ayrı ayrı hesaplanır.

Böylece kışlada kaldığınız süre hesaplanır. 800 km’ye kadar 1 gün, 801 km’den fazla ise 2 gün olarak verilir. İkamet ettiğiniz yer ile kışla arasındaki mesafeyi ifade eder. Sevkiyat belgesinde otomatik olarak hesaplanır ve size gönderilir.

Örneğin: Ağustos 2022 celplerinde sevk tarihiniz 07.08.2022 ise tahliye tarihiniz 07.09.2022’dir. Seyahat süresini, yasal ve idari izinleri kaldırdığımızda 28 gün askerlik yapılıyor.

Bedelli Askerlik 28 gün mü sorusunun cevabı 28 gün olarak hesaplanmaktadır.

Bedelli Askerlik İşlemleri (Celp ve Sevk Dönem Değişikliği)

Bedelli Askerlik Tebligat ve Sevk celp değişikliği süreci aşağıdaki gibidir:

 • Bedelli askerlikten yararlandırılacak yükümlü sayısı Genelkurmay Başkanlığı ile koordine edilerek Milli Savunma Bakanlığınca tespit edilir. Bunların temel askerliklerini yapacakları birlikleri ile bu birliklerin kontenjanları Genelkurmay Başkanlığınca, belirlenen tarihler aralığında Milli Savunma Bakanlığına bildirilir.
 • İstekli sayısının yükümlü sayısından fazla olması halinde hak sahipleri, Milli Savunma Bakanlığınca belirlenen tarihlerde takip eden yılın Ocak ayında tasnif kurulunca belirlenir. Bedelli askerlik hizmetinden yararlanacak yükümlü sayısının, istekli sayısından az olması halinde, isteklilerin tamamı bu hizmetten kura çekmeksizin yararlandırılacaktır.
 • Yükümlülerin kuvvet komutanlıklarına tahsisi, sınıflandırılması ve temel eğitimini alacakları birlik komutanlıklarına dağıtımı, kuraya tabi tutma işlemleri sınıflandırma kurulunca yapılır.
 • Kura sonucu askerliğe seçilmeyenler, kanuni tehir hakları devam ettiği müddetçe, sonraki yıllarda yeniden askerlikten yararlanmak için başvurabilirler.
 • Yükümlülerin bu hizmete ilişkin celp ve sevk sürelerinde değişiklik talepleri, temel askerlik eğitimlerini o yıl içinde başka bir celp döneminde tamamlamak istemeleri halinde Askerlik İşleri Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirilir.

Ücretli askerlikten yararlanmaya hak kazananlar için Askere Alım Yönetmeliğinin 59. maddesinde belirtilen mazeretler şunlardır:

 • Kendisinin tutukluluğu veya hükümlülüğü,
 • Herhangi bir sağlık raporu ile belgelenmiş istirahat gerektiren hastalık,
 • Eşi veya ikinci derece dahil kan/kayın hısımlarından birinin sağlık kurumu heyet raporuyla belgelendirilmiş hayati tehlike içinde olduğunu gösteren hastalığı,
 • Sevkten önce veya sonraki on beş gün içinde eşinin veya ikinci derece kan/kayın hısımlarının ölümü,
 • Sevk tarihinden önceki veya sonraki 15 gün içinde kendisinin veya ikinci dereceden kayın hısımlarından birinin evlenmesi,
 • Çocuğun sevkten önceki veya sonraki iki ay içinde doğması durumu dışında erteleme yapılmaz.

Dövizle Bedelli Askerlik Düzenlemesi

Dövizle askerlik kapsamından çıkarılanlardan; ödemeleri gereken yabancı ülke parasını ödemedikleri veya herhangi bir takvim yılında toplam olarak 184 gün ve daha fazla süreyle yurt içinde bulundukları için dövizle askerlik kapsamından çıkarılanlar, yurt dışı temsilciliklere veya askerlik şubelerine 31 Aralık 2025’e kadar müracaat etmeleri ve 240.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı, müracaat tarihinde Merkez Bankasınca tespit edilen döviz alış kuruna göre euro veya karşılığı kadar konvertibl yabancı ülke parasını müracaat tarihinden itibaren 10 iş günü içinde ayrıca ödemeleri halinde; önceden ödemiş oldukları tutar, müracaat tarihinde düzenlemede öngörülen tutardan az olanlar, eksik kalan tutarı müracaat tarihinden itibaren 10 iş günü içinde ödemeleri halinde askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak.

Peşin ödenen döviz tutarının başvuru tarihinde ilgili yönetmelikte belirtilen tutara eşit veya fazla olması halinde askerlik görevini yerine getirmiş sayılır. Ancak ödedikleri döviz iade edilmeyecektir.

Bu Yönetmelik kapsamındaki döviz ödemeleri, yurt dışında dış temsilcilikler, yurt içinde ise Merkez Bankası tarafından tahsil edilerek bütçeye gelir kaydedilecektir.

2022 Bedelli Askerlik Celp Dönemleri

Sevk TarihleriKovid-19 Testinin Yapılacağı ve Sevk Belgesinin Alınacağı Tarihler
10 Kasım 202209-10 Kasım 2022
08 Aralık 202207-08 Aralık 2022

Dövizle Askerlik Şartları ve Başvuruları 2022

18 yaşını tamamlayan yurt dışında en az 3 (1095 gün) sene boyunca çalışan Türk Vatandaşları belirli bir ücret karşılığında 1 aylık bedelli askerlik süresi içinde askerlik hizmeti yaparlar. Buna dahte askerlik, dövizle askerlik adı verilir. Türkiye’de geçici olarak bulunan vatandaşlar da 21 gün yapmışlardı.

Dövizle askerlik başvuru için gerekli belgeler aşağıdaki gibidir:

 • Pasaport aslı,
 • Çalışma veya oturma izni belgesi,
 • Kimlik fotokopisi,
 • 2 Adet biyometrik fotoğraf,
 • İşyerinde çalıştığınızı gösteren belge ve fotokopisi,
 • İşsizler için, işsizlik belgesi,
 • Esnaflar için işyeri açma izin belgesi, esnaf odasından alınacak başlangıç tarihini belirten esnaflık belgesi ve 2 fotokopisi,
 • Sigortalılık belgesi (daha önceki çalışmışlığını göstermeli)
 • Bankaya hizmet bedelini yatırdığınızı gösteren belgeleri gerekmektedir.

Milli Savunma Bakanlığı dövizle askerlik uzaktan eğitim portalına giriş yaparak uzaktan eğitimlerini tamamlamış olmaları gerekmektedir. 7179 sayılı Askeralma Kanunu 39. maddesine göre, dövizle askerlik hizmetinden yararlanacak olan yükümlülerin yapması gereken uzaktan eğitim, bu portaldan verilir.

Kullanabilmek için, askerlik çağına giren, göreve başlamamış, oturma, çalışma izni olan yurt dışındaki işçi, işveren, sanat ve meslek erbabı, gemi adamı olanlar Türkiye’deki süreler hariç en az 3 yıl fiili olarak çalıştıysanız, çok vatandaş statüsünde en az 3 yıl fiili yurtdışında olmuş olma şartınız vardır.

Dövizle Askerlik Ücreti Ne Kadar?

Bu yılın ikinci döneminde belirlenen tutarı ortalama 4.402,27 Euro ve karşılığı yabancı ülke parası olarak ödenmektedir. Ne zaman yatırılacaksa o dönemdeki kura göre yatırılmaktadır. Döviz tutarı kura göre değişiklik göstermektedir. Detaylar.

2022 Yılında Bedelli Askerlik Kredisi Veren Bankalar

Bedelli Askerlik Kredisi Veren Bankalar içinde Türkiye’de faaliyet gösteren 10 banka şubesine başvuru yapabilirsiniz.

Bedelli Askerlik Ücretinde Taksit Yapılıyor mu?

Bedelli askerlik ücretlerinde taksit yoktur. Ödeme tek seferde yapılmalıdır.

Bedelli Askerlik Kurada Çıkmazsa Ne Olur? 2022

Bedelli askerlik kurasında çıkmayan kişiler askerlik tecil koşulları bir sonraki kura için geçerli ise tekrardan kuraya girer. Tecil koşulları geçerli değiş ise kuraya tekrardan giremezler.

Yorumlar

 1. Avatar of uğur uğur dedi ki:

  gazi antep

 2. Avatar of Kenan Kenan dedi ki:

  Ben bedelli askerliğe basvuru yapmayı düşünüyorum başvuru sayfasında sevk dönemi sona ermiştir yazıyor ne yapmam gerekiyor bilgisi olan varsa yardım olursalar sevinirim

 3. Avatar of Semih Semih dedi ki:

  2021 ücreti ne kadar

  1. Avatar of afasf afasf dedi ki:

   40 bin

   1. Avatar of DDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDD dedi ki:

    hiç bir şey hiç bir şey bilmiyore