Desteklemeler Açıklandı! Çiftçinin Ödenecek Net Tutarlar 2023-2024

Desteklemeler Açıklandı! Çiftçinin Ödenecek Net Tutarlar 2023-2024

2023 yılında yapılacak tarımsal desteklemeler ve 2024 yılında uygulanacak sertifikalı tohum kullanım desteğine ilişkin karar 15/09/2023 tarihli resmi gazetede yayınlandı.

2023 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2024 Yılında Uygulanacak Sertifikalı Tohum Kullanım Desteğine İlişkin 7613 sayılı karara göre arpa, buğday, çavdar, tritikale, yulaf için 2023 yılında mazot gübre desteği 149 TL olarak belirlendi. Çeltik, fındık, kuru soğan, yaş çay, zeytin, şeker pancarı, kütlü pamuk, yem bitkileri ve diğer ürünler aşağıda tabloda belirtilmiştir.

Tarımsal üretim destekleme tutarları tablosu

tarımsal desteklemeler 2023
desteklemeler 2023

Tarımsal Desteklemeler Hangi Hesaba Yatırılacak?

Çiftçilerimizden arpa, buğday, çavdar, yulaf, tritikale ve çeltik üreticileri 2023 üretim yılına ait ve 2024 bütçe yılında ödenecek mazot gübre desteklerini Ziraat Bankasının sağladığı finansman ile 2023 yılında başlanmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığının belirleyeceği tarihlerde mazot gübre alımında kullanabilecekler.

2023 YILI HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ

2023 Yılı Buzağı Desteklemeleri

Temel Destek: 4 ay ve üzeri yaşta olan programlı aşıları tam olan buzağılara 750 TL ödeme yapılacak. Üreme parametresine uygun olan buzağılara +300 Tl destekleme ödemesi yapılacak,

Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Muş, Ordu, Rize, Sivas, Şırnak, Trabzon, Tunceli, Van illerinde doğan buzağılara + 400 TL buzağı desteği ödemesi yapılacaktır.

Suni tohumlamadan doğan buzağılara +450 TL ödeme, döl kontrolü protokolü kapsamında boğalardan, suni tohumlama sonucu doğan buzağılara ilave 200 TL ödeme yapılacak.

  • HASTALIKTAN ARİ İŞLETME DESTEKLEMESİ 1.200 TL
  • ONAYLI SÜT ÇİFTLİĞİ DESTEĞİ 200 TL
  • BESİLİK ERKEK SIĞIR DESTEĞİ 500 TL
  • SÜRÜ YÖNETİCİSİ İSTİHDAM DESTEĞİ 30.000 TL
  • ANAÇ KOYUN KEÇİ 100 TL
  • ARILI KOVAN DESTEĞİ 60 TL

Büyükbaş hayvancılık destekleri:

Buzağı/malak/dişi manda desteği:

1) Temel destek: Programlı aşıları tamamlanmış, 4 ay ve üzeri yaşta, ineklerin doğan buzağılarına 750 TL/baş ödenir.

2) Üreme parametreleri uygunluk desteği: İlkin buzağılama yaşı en fazla 960 gün veya son iki buzağılama arası süre en fazla 600 gün olan ineklerin doğan buzağılarına ilave 300 TL/baş ödenir.

3) Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Muş, Ordu, Rize, Sivas, Şırnak, Trabzon, Tunceli, Van illerinde doğan buzağılara ilave 400 TL/baş ödenir.

4) Soy kütüğü ve genomik değer tespiti ilave desteklemesi, Bakanlıkça belirlenecek birim fiyat ve şartlar doğrultusunda yapılır.

5) Suni tohumlamadan doğan buzağılara ilave 450 TL/baş ödenir.

6) Döl Kontrolü Protokolü kapsamındaki boğalardan, suni tohumlama sonucu doğan buzağılara ilave 200 TL/baş ödenir.

7) Buzağı desteklemesi şartlarını karşılayanlar için; buzağı başına ödeme birim miktarlannın 1-20 başa kadar tamamı, 21-100 başa kadar %75’i, 101-500 baş için %50‘si ödenir.

8) Dişi mandalara 1.000 TL/baş, soy kütüğüne kayıtlı dişi mandalara ilave 600 TL/baş, programlı aşılan tamamlanmak kaydıyla 4 ay ve üzeri malaklara 1.000 TL/baş, soy kütüğüne kayıth malaklara ilave 600 TL/baş, suni tohumlamadan doğan malaklara ayrıca ilave 1.000 TL/baş destek ödenir.

Düve alım desteği:

En az 1 baş, en fazla 50 baş düve (manda dahil) alımına, Bakanlıkça belirlenecek düve bedelinin %30’u, yurt içinde doğmuş; hastalıktan ara işletmelerden, düve merkezlerinden temin edilen veya genomik testi yapılmış düvelere ise %50’si kadar destek ödemesi yapılır.

Hastalıktan ara işletme desteği:

Hastalıktan ara işletme sertifikasma sahip olan işletmelerin, Bakanlıkça belirlenecek kriterlere uygun tüm sığırları için yetiştiricilere 1.200 TL/baş ödeme yapılır. Ari sığır başına ödeme birim miktarları 500 başa kadar tam, 501 baş ve üzeri için %50’sine karşılık gelen tutar ödenir. Ayrıca Onaylı Süt Çiftliği Sertifikasına sahip olan işletmelerdeki ara işletme desteği alan tüm sığırlar için, ilave olarak hayvan başına 200 TL ödeme yapılır.

Besilik erkek sığır desteği:

Bakanlık Hayvancılık Bilgi Sistemine (HBS) kayıtlı, yurt içinde doğmuş, besi süresini tamamlamış erkek sığırların! (manda dâhil), mevzuatma uygun kesimhanelerde kestiren yetiştiricilere, Bakanlık tarafından ırk ve tür bazında belirlenecek karkas ağırlığı kriterini sağlamak koşulu ile Bakanlığın belirleyeceği kesim dönemlerine göre 1-200 baş için (200 baş dâhil) hayvan başına 500 TL ödeme yapılır.

10 YIL VADELİ TARIM VE HAYVANCILIK KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN!

Küçükbaş hayvancılık destekleri:

Sürü yöneticisi istihdam desteği:

100 baş ve üzeri anaç koyun-keçi varlığına sahip işletmelere veya sürü yöneticilerine 30.000 TL olarak ödenir.

Anaç koyun/keçi desteği

Damızlık koyun/keçi yetiştiricileri birliklerine üye yetiştiricilerin, Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı anaç koyun ve anaç keçilerine 100 TL/baş, anaç tiftik keçilerine ilave 40 TL/baş, göçer yetiştiricilerin anaç koyun-keçilerine ilave 4 TL/baş destek ödenir.

Sürü yenileme desteği:

Damızlık koyun/keçi yetiştiricileri birliklerine üye yetiştiricilerin, Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı anaç koyun ve keçilerinin 16/8/2021- 15/8/2022 tarihleri arasında doğanlanna ilave 200 TL/baş destek ödenir.

Yorumlar

  1. Avatar of Ahmet Ahmet dedi ki:

    bilgi