Esnaf Kefalet Kredi Hesaplama Ocak 2022 (5 YIL VADELİ)

Esnaf Kefalet Kredi Hesaplama Robotumuz 2022 yılı Ocak ayında %9,5 faiz oranları ile tablo oluşturur. 2022 yılında esnaf kefalet faiz oranı %9,5 olarak güncellenmiştir. 04 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Halkbank Esnaf kredi faizleri %50 oranında indirim yapıldı.

Esnaf Kefalet Kredi Hesaplama Ocak 2022 (5 YIL VADELİ)

Esnaf kefalet kredisi çekme şartlarını 2022 yılında araştırdık. Araştırma sonucunda tüm esnaflar için kefalet kredi hesaplama tablosu oluşturduk. 2022 yılı Ocak ayına ait güncel esnaf kredisi faiz oranları, kredi üst limiti, hesaplama robotu aracı ile hazırlanan Halkbank esnaf kefalet kredi geri ödeme planı ve tüm bilgileri yazımızda bulabilirsiniz. İstanbul, Ankara, Bursa, Atakum, Adana, İzmir, Kocaeli, Antalya, Diyarbakır, Balıkesir, Bolu, Buca, Bafra kooperatiflerine kredi başvurusu yapabilirsiniz.

Esnaf Kefalet Kredileri 2022 Faiz İndirimi

Her yıl esnaf kefalet kooperatiflerinin kefaletiyle Halkbank şubelerinden kredi çekmek isteyen esnaflara indirim uygulanmaktadır. Bu indirim kredi hesaplamasında tutarlara yansıtılmaktadır. Eğer esnaflar Halkbank şubelerinden %50 faiz indirimi olmadan kredi kullanması durumunda senelik ortalama %19 civarında faiz ödemektedir. Ancak bu karar gereğince esnaflar %50 faiz indiriminden yararlanarak 2022 yılı için şuan itibariyle %9,5 yıllık faizle kredi kullanabilir.

04 OCAK 2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 5061 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile Esnaf ve Kefalet Kredilerine %50 faiz indirimi geldi. Resmi Gazete’de yer alan metin şöyle:

MADDE 1-

 • (1) Esnaf ve sanatkârların finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması amacıyla, önceki yıllarda alınan kararlar kapsamında Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince (Banka) Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) kefaletiyle veya doğrudan esnaf ve sanatkârlara kullandırılmış olup bakiyesi 2022, 2023 ve 2024 yıllarına devreden krediler ile 1/1/2022-31/12/2024 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) bankacılık usul ve esasları çerçevesinde Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğine (TESKOMB) bağlı bölge birliklerine ortak olan ESKKK’lar kefaletiyle veya ESKKK’ların kefaleti olmaksızın Bankaca doğrudan esnaf ve sanatkârlara kullandırılacak kredilere, 1/1/2022-31/12/2024 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) geçerli olmak üzere, 3 üncü maddede belirlenen faiz indirim oranları uygulanır.
 • (2) TESKOMB’a bağlı bölge birliklerine ortak olmayan ESKKK’lar kefaletiyle önceki yıllarda yayımlanmış Bakanlar Kurulu kararları doğrultusunda kullandırılmış olup bakiyesi 2022, 2023 ve 2024 yıllarına devreden krediler için de 3 üncü maddede belirlenen faiz indirim oranları uygulanır.
 • (3) Kuzey Kıbris Türk Cumhuriyetinde faaliyet gösteren Banka şubelerince doğrudan veya ESKKK kefaletiyle esnaf ve sanatkârlara kullandırılmış olup bakiyesi 2022, 2023 ve 2024 yıllarına devreden krediler ile 1/1/2022-31/12/2024 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) bankacılık usul ve esasları çerçevesinde kullandırılacak kredilere, 1/1/2022-31/12/2024 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) geçerli olmak üzere, 3 üncü madde uyarınca belirlenen faiz indirim oranları uygulanır.

Gelir kayıplarının karşılanması MADDE 2-

(1) Bankanın, bu Karar kapsamında açılan kredilerden doğacak gelir kayıpları, kredilerin faiz tahakkuk tarihlerinde Bankanın kooperatif kredilerine özgü kaynak maliyeti dikkate alınarak belirlediği cari faiz oranları ile esnaf ve sanatkârlara uygulanan indirimli faiz oranları esas alınarak hesaplanır. Bankanın bu Karar kapsamında açılan kredilerden doğacak gelir kayıpları, ilgili yıl bütçelerine bu amaçla konulan ödenekten Hazine ve Maliye Bakanlığınca (Bakanlık) karşılanır. Banka, bu Kararın uygulanması sürecinde, belirlenen ödenek tutarının aşılmaması için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.

(2) Banka, bu Karar ile önceki yıllara ait kararlar kapsamında kullandırılan kredilere ilişkin bilgileri ve vade/taksit vadesi sonuna kadar hesaplanmış tahmini gelir kaybı tutarını, projeksiyon yapılabilmesini teminen, aylık olarak Bakanlığa iletir. Ödemeler, Bankanın, bu Karar ve daha önceki yıllara ait kararlar kapsamında kullandırılan kredilere ilişkin vade/taksit vadesi sonuna kadar hesaplanan ve her ay kendi kayıtlarına göre kesinleşmiş aylık gelir kaybı tutarlarını ve yılın kalan aylarına ilişkin aylık projeksiyonları Bakanlıkça bildirilen formatta iletmesini müteakip Bakanlıkça gerçekleştirilir.

Faiz indirim oranı MADDE 3-

 • (1) Bu Karar kapsamında, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında kullandırılacak krediler ile önceki yıllarda kullandırılan kredilerden bakiyesi 2022, 2023 ve 2024 yıllarına devreden kredilere, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fikralar kapsamında kullandırılan krediler hariç olmak üzere %50 faiz indirim oranı uygulanır. Ayrıca, önceki yıllarda kullandırılıp bakiyesi 2021 yılına devreden krediler için faiz tahakkuk tarihlerinde Bankanın kooperatif kredilerine özgü kaynak maliyetini dikkate alarak belirlediği cari faiz oranları ile bu maddenin yürürlük tarihi itibariyle bu kredilere uygulanan faiz oranları arasında fark olması halinde esnaf aleyhine tahakkuk eden ilave faiz tutarı da, 31/12/2024 tarihine kadar 2 nci maddenin birinci fıkrası kapsamında Bakanlıkça karşılanır.
 • (2) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinde belirtilen, geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında (el dokuma işleri, bakır işlemeciliği, çini ve çömlek yapımı, sedef kakma ve ahşap oyma işleri, kaşıkçılık, bastonculuk, semercilik, yazmacılık, yorgancılik, keçecilik, lüle ve oltu taşı işçiliği, çarıkçılık, yemenicilik, oyacılık ve bu işlere benzerlik gösterdikleri Bakanlıkça kabul edilen) faaliyet gösteren ve “Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi” sahibi esnaf ve sanatkârlara bu Karar kapsamında 2022, 2023 ve 2024 yıllarında kullandırılacak krediler ile önceki yıllarda bu kapsamda kullandırılan kredilerden bakiyesi 2022, 2023 ve 2024 yıllarına devreden krediler için % 100 faiz indirim oranı uygulanır.
 • (3) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında, kredi başvuru tarihi itibarıyla en az 1 yıllık ustalık belgesine sahip olan ve ustalık belgesiyle ilgili meslek kolunda, son 1 yıl içinde kendi adına işletme kurduğunu belgeleyen girişimci esnaf ve sanatkârlara, bu Karar kapsamında 2022, 2023 ve 2024 yıllarında kullandırılacak krediler ile önceki yıllarda bu kapsamda kullandırılan kredilerden bakiyesi 2022, 2023 ve 2024 yıllarına devreden krediler için %100 faiz indirim oranı uygulanır. Bu destekten son bir yıl içinde ticari faaliyetini veya vergi mükellefiyetini sonlandıranlar faydalanamaz.
 • (4) Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından sağlanan hibe ve faizsiz kredi desteğinden yararlananlar hariç olmak üzere; KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini bitiren, başvuru tarihinde 30 yaşını tamamlamamış olan genç girişimci esnaf ve sanatkârlara KOSGEB tarafından onaylanan projelerini Bankaya sunmaları durumunda 100.000 TL’ye kadar % 100 faiz indirim oranı uygulanarak kredi kullandırılabilir. Ancak, bu imkândan bakiyesi 2022, 2023 ve 2024 yıllarına devreden kredi borcu bulunanlar yararlanamaz. Bu Karar kapsamında 2022, 2023 ve 2024 yıllarında kullandırılacak krediler ile önceki yıllarda bu kapsamda kullandırılan kredilerden bakiyesi 2022, 2023 ve 2024 yıllarına devreden krediler için %100 faiz indirim oranı uygulanır.
 • (5) Esnaf ve sanatkârlara makine, ekipman ve demirbaş alımları, işyeri modernizasyonu veya hammadde ve döner sermaye ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 30.000 TL’ye kadar kullandırılan kredilerden bakiyesi 2022, 2023 ve 2024 yıllarına devreden krediler için %100 faiz indirim oranı uygulanır.

Esnaf Kefalet Kredi Hesaplama Tablosu 2022

2022 yılında Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi sonrasında %50 oranında ve %100 oranında faiz indirimi uygulanacak olan esnaflarımız:

 1. Halkbankasından doğrudan veya esnaf kefalet aracılığıyla önceki kararlar kapsamında kredi çeken esnaflar,
 2. Esnaf kefalet aracılığıyla veya direk Halkbank şubelerinden 2022 yılı ve 2024 yıl sonuna kadar kredi çekecek olan esnaflar

Yüzde 50 Faiz indiriminden yararlanacaklar.

2022 yılında esnaf kefalet kredi hesaplamasında uygulanan faiz oranı yıllık %19 olduğu hesaplandığında bu faiz oranı ortalama olarak yıllık %9,5 oranında olacaktır. Esnaflarımız senelik ortalama %9,5 oranlı (%50 faiz indirimli) kredi çekebileceklerdir.

Bankalardan %19 oranında faizli kredi çeken esnaflar ise başvuru yaparak kredi faizlerinde %50 oranında indirim alabileceklerdir.

Halkbank tarafından 2022 yılında esnaf kredisi faizlerinin %50 oranı Devlet tarafından karşılanmaktadır.

Konu hakkında detaylı bilgi için youtube videosunu izleyebilirsiniz.

Aşağıdaki Esnaf kefalet kredisi hesaplama tablosu esnaf ve sanatkarlar odası kredileri için hesaplama aracı ile hazırlanan tablodur.

KREDİ TUTARI NET ELE GEÇEN PARAAYLIK KREDİ TAKSİTİ
10.000 TL9.425 TL654 TL
20.000 TL 18.950 TL 1.308 TL
30.000 TL 28.475 TL 1.963 TL
40.000 TL 38.000 TL 2.617 TL
50.000 TL 47.525 TL 3.271 TL
60.000 TL 57.050 TL 3.925 TL
70.000 TL 66.575 TL 4.579 TL
75.000 TL 71.338 TL 4.907 TL
80.000 TL 76.100 TL 5.233 TL
90.000 TL 85.625 TL 5.887 TL
100.000 TL 95.150 TL 6.542 TL
110.000 TL 104.675 TL 7.195 TL
120.000 TL 114.200 TL 7.849 TL
130.000 TL 123.725 TL 8.503 TL
140.000 TL133.250 TL 9.158 TL
150.000 TL 142.775 TL 9.813 TL
160.000 TL 152.300 TL10.466 TL
170.000 TL 161.825 TL 11.120 TL
180.000 TL 171.350 TL 11.774 TL
190.000 TL 180.875 TL 12.428 TL
200.000 TL190.400 TL 13.084 TL
Geri ödeme planı

Halkbank esnaf kefalet kredisi çekmek isteyen esnaflar için ödeme planını gösteren tablo yukarıdadır. Esnaf Kefalet Kredi Hesaplama Tablosu 2021 yılında 5 yıl vadeli olarak 200 bin TL üst limitli Halkbank esnaf kredisi hesaplamasıdır. Hesaplama aracı ile 1-2-3-4-5 yıl vadeli 10-20-30-50-100-150 ve 200 bin TL esnaf kredisi hesaplanabilir.

Esnaf kefalet kredi hesaplama robotu

Esnaf kefalet kredihesaplama robotu esnafkredi.net/esnaf-kefalet-kredisi-hesaplama-robotu/ sayfasında mevcuttur. Robota çekilecek kredi miktarı girilir. Robotta hesaplama yapılırken vade seçilir ve HESAPLA butonuna basılır. Hesaplama robotu aylık ödemeniz gereken taksit miktarını, kesinti tutarlarını hesaplar. Hesaplama robotu ile hazırlanan geri ödeme planı aşağıda tabloda gösterilmektedir:

KREDİ TUTARI3 AYLIK KREDİ TAKSİTİTOPLAM GERİ ÖDEME
20.000 TL1.308 TL26.164 TL
30.000 TL1.962 TL39.246 TL
50.000 TL3.270 TL65.411 TL
70.000 TL4.578 TL91.575 TL
100.000 TL4.578 TL91.575 TL
150.000 TL9.811 TL196.232 TL
200.000 TL13.082 TL261.643 TL
Esnaf kefalet kredi hesaplama robotu ile hazırlanan tablo

Esnaf kefalet kredi faiz oranları 2022

Esnaf kefalet kredi faiz oranları 2022 yılı için şu şekildedir:

 • 1 yıldan fazla vadeli esnaf kefalet kredisi faiz oranı: %9,5 (yıllık)
 • 1 yıldan fazla vadeli esnaf kefalet kredi faizi oranı: %0,79’dur. (aylık)

Esnaf kefalet dükkan kredisi hesaplama

Esnaf kefalet dükkan işyeri kredisi çekmek isteyen esnaflarımız için hesaplama tutarları şöyledir:

 • Çekilen kredi miktarı: 500.000 TL
 • Dükkan kredisi faiz oranı: %0,79
 • Kredi vadesi: 60 ay
 • 3 aylık taksit tutarı ortalaması: 32.705,36 TL
 • 1 aylık taksit tutarı: 10.900 TL

Halkbank ve Esnaf Kefaletten 5 yıl vadeli 500 bin TL dükkan satın alma kredisi çekilebilir. Bu kredi sadece işyeri satın almak için kullanılabilir. İşletme ihtiyaçları için 500 bin TL kredi verilmez.

Esnaf kefalet kredi şartları nelerdir? 2022 Faiz İndirimi

2021 yılında Esnaf kefalet kredisi çekme şartları şunlardır:

 1. En az 1 yıldır esnaf olmak ve esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifine üye olmak
 2. Kredi çekmek istediğiniz kooperatife şahsen başvuru yapmak
 3. TESKOMB‘a bağlı bulunan başka bir kooperatife üyeliği bulunmamak
 4. Esnafın yıllık cirosunu gösteren belgedeki kazancının kredi taksitlerini ödemeye yeterli olması
 5. Tapu veya araç teminatı göstermek
 6. 2022 Ocak ayı %50 faiz indiriminden yararlanmak için kooperatife üye olmadan direk bankaya da başvuru yapılabilmektedir.
esnaf kefalet kredisi şartları
Esnaf kefalet kredi şartları 2022

Halkbank esnaf kredisi hesaplama aracı 2022

Halkbank esnaf kefalet kredisinin hesaplama aracıyla hazırlanan tablo da geri ödeme planı ve aylık taksitler gösterilmektedir. Halkbank esnaf kredisi aylık ödemeli olup, faiz oranı %1,63’tür. Halkbank şubelerinden esnaflarımız ihtiyaç kredisi çekmeleri durumunda tablo şöyledir:

KREDİ TUTARIAYLIK TAKSİTTOPLAM GERİ ÖDEME
10.000 TL390 TL14.024 TL
20.000 TL779 TL28.048 TL
40.000 TL1.558 TL56.097 TL
50.000 TL1.948 TL70.121 TL
Halkbank esnaf kredisi hesaplama tablosu

Esnaf kefalet kredisi kesintileri ne kadar?

Esnaf kefalet kredi kesintileri ve banka komisyonu ana sözleşmenin 11-21-62 ve 72. maddelerinde belirtilmektedir. Esnaf kefalet kredi kesintileri aşağıda listede gösterilmektedir:

 1. %3 bloke sermayesi kesintisi: Kredi taksitleri bitince esnafa geri ödenir. 100 bin TL kredi için 3.000 TL kesinti hesaplanır.
 2. %1,5 yıllık masraf kesintisi: Her yıl için %1,5 kesinti yapılır. Eğer 5 yıl vadeli kredi çekiliyor ise %1,5×5= %7,5 oranında hesaplanır.
 3. Risk fonu kesintisi: 100/1
 4. Üst kuruluş payı kesintisi: 1000/5
 5. Bloke sermaye kesintisi: 100/3 (Kredi taksitleri bitince geri ödenir)
 6. Faiz oranı kesintisi: 2022 yılı Ocak ayında yıllık:100/9,5 aylık:100/0,79 oranında faiz alınır. Ancak 04 OCAK 2022 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesi gereğince %50 oranında faiz indirimi uygulanacak.

Esnaf kefalet kredisi dosya masrafı ne kadar?

Esnaf kefalet kredi masrafları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Esnaf Kredisi TutarıGeri İade Bloke SermayesiDosya Masrafı
10.000 TL300 TL 600 TL
20.000 TL 600 TL 1.200 TL
30.000 TL 900 TL 1.800 TL
40.000 TL 1.200 TL 2.400 TL
50.000 TL 1.500 TL 3.000 TL
60.000 TL 1.800 TL 3.600 TL
70.000 TL 2.100 TL 4.200 TL
80.000 TL 2.400 TL 4.800 TL
90.000 TL 2.700 TL 5.400 TL
100.000 TL 3.000 TL 6.000 TL
110.000 TL 3.300 TL 6.600 TL
120.000 TL 3.600 TL 7.200 TL
130.0003.900 TL 7.800 TL
140.0004.200 TL 8.400 TL
150.0004.500 TL 9.000 TL
160.0004.800 TL 9.600 TL
170.0005.100 TL 10.200 TL
180.0005.400 TL 10.800 TL
190.0005.700 TL 11.400 TL
200.0006.000 TL12.000 TL
Esnaf kredisi geri ödeme planı

Esnafın kefalet kredi limiti ne kadar?

Esnaf kefalet kredi üst limiti kooperatifin risk grubuna göre belirlenir. 2022 yılı için esnaf kefalet üst limitleri şöyledir:

 • Esnaf kefalet işletme kredisi üst limiti: 200.000 TL
 • Esnaf kefalet araç kredisi üst limiti: 500.000 TL
 • Esnaf kefalet dükkan kredi üst limiti: 500.000 TL
esnaf kefalet kredi faiz oranları 2021
esnaf kefalet kredi faiz oranları

En uygun esnaf kredisi veren banka hangisi?

En uygun esnaf kredisi veren bankalar ve hesaplama tablosu aşağıda ki gibidir:

Banka AdıFaiz OranıAylık Taksit
KOBİ İşe Devam Kredisi1,50%1.830,27 TL
İşbank 3 Ay Ödemesiz Anında Esnaf Kredisi1,68%1.888,07 TL
Garanti Esnaf Kredisi1,79%1.923,88 TL
Akbank Taksitli Esnaf Kredisi2,01%1.996,62 TL
Yapı Kredi Esnaf Nakit Destek Kredisi2,25%2.077,65 TL
Denizbank Esnaf Destek Kredisi3,75%2.621,50 TL
En uygun esnaf kredisi veren bankalar listesi ve faiz oranları 2022

Esnaf kefalet kredi yorumları sayfasında daha önce kredi çeken esnafın tavsiyelerini inceleyebilirsiniz.

Esnaf kefalet kredisi kullanan ve dönem borçlarını ödemekte zorlanan esnaflar esnaf kredi borcu yapılandırma 2022 yılı mevzuatı ile borçlarını yapılandırabilir.

Esnaf kefalet kredisi başvurularında kefil şartı aranmaktadır. Kredi için kefil olan vatandaşlar Esnaf Kefalet Kefillik İptali ve Şartları hakkında bilgi alabilirler.

6 aylık esnaf kredi çekebilir mi?

6 aylık esnaf, esnaf kefaletten kredi çekemez. En az 1 yıl kooperatif üyesi olmak zorundadır.

Esnaf kefalet kredisi çekmek için ne gerekli?

Esnaf kefalet kredisi çekmek için kooperatife üye olmak ve başvuru yapmak şarttır. Diğer şartları esnaf kefalet kredi şartları bölümünden detaylı bilgi alabilirsiniz.

Esnaf kefalet kredisi en fazla kaç ay?

Esnaf kefalet kredisi en fazla 60 aydır. 60 ay sınırlaması işletme, araç ve dükkan kredileri için geçerlidir.

Esnaf kefalet kredisi kaç aylık esnaf olmak gerekir?

Esnaf kefalet kredisi çekmek için 12 aylık esnaf olmak şarttır. 1 aylık, 3 aylık ve 6 aylık esnaflar kredi çekemez. 12 ayı tamamlamış olan esnaflar ipotek tesis ederek kredi çekebilirler.

Esnaf kefalet kredisi olan tekrar kredi çekebilir mi?

Esnaf kredisi olan kredi taksitleri aylık kazancını aşmaması şartı ile tekrar kredi çekebilir. Aylık kazanç esnafın yeniden kredi çekme durumunu doğrudan etkiler.

Esnaf kredisi için oda kaydı şart mı?

Esnaf kredisi çekebilmek için ilk şart kooperatife üye olmaktır. Zira oda kaydı olmayan esnaflar kooperatife üye olamayacakları gibi esnaf kredisi çekemezler.

Esnaf kefalet kaç kefil istiyor?

Esnaf kefalet 2 kefil istemektedir. Esnaf kefalet kefilliği Esnaf kefalet kefillik iptali isimli araştırma yazısını okuyabilirsiniz.

Esnaf kefalet kredisi devir edilebilir mi?

Esnaf kefalet kredisi tamamen kapatılmadan devir edilemez. Kredinin devir edilebilmesinin tek şartı tamamının kapatılmasıdır.

Esnaf kefalet kredi işyeri kapatma durumunda ne olur?

İşletmesini kapatan esnafın esnaf kefalet kredi taksitleri aynı şekilde ödenmeye devam eder. Eğer kredi taksitlerinde aksama olursa, icra ve benzeri hükümler uygulanabilir.

Esnaf kredisi kaç para veriyor?

Esnaf Halk Bankasından kooperatif kefaletiyle işletme ihtiyaçları için 200.000 TL işyeri ve araç alımı için 500.000 TL kredi çekebilir.

Esnaf odaları kime bağlı?

Türkiye’de ki tüm esnaf odaları Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu‘na bağlıdır.

Esnaf Odasını nereye şikayet edebilirim?

Esnaf odası Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kofederasyonu’na şikayet edilebilir. Eğer konusu suç teşkil eden bir durum için şikayet edilecek ise, Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurulabilir.

Esnaf ve Sanatkarlar Odası kimlere kredi verir?

Esnaf ve sanatkarlar odası kredi vermemektedir. Esnaf ve sanatkarlar odası ile kooperatifleri karıştırmamak gerekir. Esnaf odaları işyerinin açılışında kooperatiften önce üye olma şartı bulunan kuruluşlardır. Esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifleri tarafından tüm üyelere kredi verilir.

Esnaf ve Sanatkarlar Odasını kim denetler?

Esnaf ve Sanatkarlar Odasını  Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı ve Ticaret İl Müdürlükleri denetlemektedir.

Halkbank esnaf kredisi devam ediyor mu?

Halkbank tarafından esnaflarımıza pandemi döneminde verilen 25.000 TL kredi sona ermiştir. Ancak Halkbank esnaflarımıza sıfır faizli ve kooperatif kefaletiyle düşük faizli kredi vermeye devam etmektedir.

Halkbank esnaf kredisi kredi notu kaç olmalı?

Halkbank esnaf kredisi alabilmek için kredi notu en az 1000 olmalıdır. Kredi notu düşük olanlar ancak ipotek göstererek (bankanın kabul etmesi durumunda) kredi çekebilir.

Hangi esnaflar kredi çekebilir?

Esnaf Odası ve Kefalet Kooperatiflerine üye olan tüm esnaflar kredi çekebilir.

Esnaf kefalet kredi kefil eş rızası şartı aranır mı?

Esnaf kefaletten kredi çekebilmek eş rızası almak şarttır. Kredi kefilliğinde eş rızası konulu Gümrük Ticaret Dergisinde yayınlanan ayrıntılı inceleme yazısını okuyabilirsiniz.

Esnaf kefalet yeni işyeri açma kredisi veriyor mu?

Yeni işyeri açmak için esnaf kefalet kredi vermemektedir. İşyeri açma kredisi veren bankalara ve KOSGEB Desteklerine başvuru yapabilirsiniz.

Esnaf kefalet kredisi gecikme faizi hesaplama nasıl yapılır?

Esnaf kefalet kredi ödemelerinin gecikmesi durumunda Halk Bankasına kefil olan kooperatif tarafından ödeme yapılır. Bu durumda kredi borçlusu esnafa gecikme faizi kooperatif tarafından uygulanır. Gecikme faiz oranını hesaplamak için kredi çektiğiniz tarihte imzaladığınız sözleşmede yer alan gecikme faiz oranına bakmanız gerekir.

Kredi Kaç Ayda Bir Ödenir?

Esnaf Kefalet kredilerini dilerseniz 3 ayda bir, dilerseniz 6 ayda bir ödeyebilirsiniz.

Esnaf kefalet faiz indirimi 2022

2022 yılında esnaf kefalet kooperatifleri ve Halkbank kredisi çeken esnaflara %50 oranında faiz indirimi uygulanacak.

2022 yılında Esnaf Kefalet Kredi faiz oranları ne kadardır?

Esnaf Kefalet Kredi faiz oranları yıllık %9,5 Aylık %0,79’tür.

Halkbank& ESKK Esnaf Kredisi Faizleri Değişti mi?

Aralık ayında T.C. Merkez Bankası faiz oranlarını %18’den %16’ya indirdi. Ancak Halkbank faiz oranlarında değişiklik yapılmadı. Yılda %2 baz oranında düşürülen faiz oranları maalesef meslek odasından kredi çekmek isteyen esnafımızın işine yaramadı. Görüldüğü gibi esnaf odaları halen yıllık %9,5 faizle işletme kredisi vermektedir. Bu nedenle Halkbank üzerinden verilen esnaf kefalet kredisi hesaplama robotumuzun geri ödeme planlarında herhangi bir değişiklik olmamıştır.

850 bin esnafa vergi muafiyeti geldi

850 bin esnafa vergi muafiyeti geldi. Yeni Vergi paketi kapsamında esnaflara gelen vergi muafiyetinden yararlanabilmek için yıllık cirosu 240 bin TL altı olması gerekiyor. Yani yıllık cirosu 240 bin lira ve altında olan küçük esnaflardan artık vergi alınmayacak. Bununla birlikte internetten kazanç sağlayanlarda yeni vergi düzenlenmesi ile muaf olacaktır. Bu uygulamada ise internetten kazanç sağlayanlar ödeme aldıkları bankalara bildirimde bulunacak. Banka %15 stopaj kesintisini kendileri uygulayacak. Uygulama 1 ocak 2022 tarihi itibarıyla başlayacak.

Halkbank En Uygun Esnaf Bankasıdır!

Kefalet kooperatifleri faiz oranları ile diğer bankalarının tamamından daha uygun şartlar sağlamaktadır. Nakit paraya ihtiyacı olan esnafların kooperatif kredisi çekememesi durumunda, ilk başvurması gereken bankanın Halk Bankası olmalıdır. Halkbank esnaf kredileri sıfır faizli olarak 3 farklı kategoride verilmeye devam etmektedir.

Yorumlar

 1. Avatar of Mehmet ozkok Mehmet ozkok dedi ki:

  10 aylık esnafız 200 binlira ihtiyaca var ev hipotek verebiliriz evin ekperdiz degerli 550 bin

 2. Avatar of Melih Melih dedi ki:

  Esnaf kefaletten 600-700 bin arası kredi çekmek istiyorum bunun için benden istenen şartlar ne olur ipotek edebileceğim ev ve arsa var kefil de çıkartırım 2-3-4-5 tane

 3. Avatar of Yönetim Yönetim dedi ki:

  2021 yılı faizleri 5 Temmuzda değişti. Aylık %0,79 oranında faiz avantajından faydalanılabilir.

 4. Avatar of Adem Adem dedi ki:

  Esnaf kefaletten kullanabilirmiyim

 5. Avatar of Adem Adem dedi ki:

  2 trilona işyeri almak istiyoruz 2 ortak 800 bin tl kredi kullanmak istiyoruz.10 yılında için aylık ödeme nekadar olur.

 6. Avatar of Tolga Tolga dedi ki:

  Oto yıkama dükkanım var basit usul gözüküyorum banka puanım yüksek bu kredilerden kullanabilirmiyim 100 bin tl düşünüyorum bilgisi olan yazarsa sevinirim

 7. Avatar of Fatma YILDIRIM Fatma YILDIRIM dedi ki:

  Kime sorsanız dünyada İslam ülkesiyiz.bu ne perhiz bu ne yani ..faiz nedir ya.bu bela bitmedikçe kimse iflah olmaz. Allah cc muhtaç etmesin

 8. Avatar of hamza hamza dedi ki:

  esnaf kredisi kullanmak istiyorum kefilim yok ev ipotek yaparak alabilirmiyim

 9. Avatar of İhsan Dogan İhsan Dogan dedi ki:

  Merhabalar sayın yetkililer ben bir esnafim ve ariyetem kamudan emekliyim iki ofisim vardı birini kapatmak zorunda kaldım ve yanım da çalışan iki sigortalı eleman vardı biri emekli oldu biride işi bıraktı tabiki ben bu pandemi nedeniyle işlerim çok düştü veben bu ara borclandim borcuna sadık bir esnaf ve vatandaş olarak borçlarımı bir yerde toplamak istiyorum uygun olursa sizin kredinizden kullanmak istiyorum ve çok sıkışık durumdayım yardımcı olursanız memnun olurum saygılar dilerim

 10. Avatar of soner soner dedi ki:

  s.a benim is yerim var 225 tl kredi nasil ceke bilirim

 11. Avatar of Selma Selma dedi ki:

  Ben 4 senelik bayan kuafiruyum kendi isyerim hiçbir şekilde banka gecmisim yok 100 bin kredi çekmek istiyorum konut için bir miktar birikmiş var kredi cikarmi esnaf kefaletten

 12. Avatar of Ufuk Ufuk dedi ki:

  İyi günler,2020 yılında esnaf kefalet kredi faiz oranları 4.5 du.Aralik 2020 yılında kredi başvurusunda bulunduk.Paranın 25-29 Ocak 2021 tarihleri arasında hesaba yatacağını söyledi halkbankası 4 puanlık faiz artışı ile karşı karsiya kaldık ilerleyen zamanda farzedelim 6 ay veya 1 sene sonra faiz indirimi olduğunda bize faydası olurmu teşekkürler….

 13. Avatar of Ev ipotekli esnaf kredileri Ev ipotekli esnaf kredileri dedi ki:

  Esnaf kefalet kredileri için kaç kefil gerekiyor. Kefilim yok ev ipotekli veriliyor mu?

 14. Avatar of Hasan Kalem Hasan Kalem dedi ki:

  Ben TESKOMB tarafından verilen kredilerin en uygun esnaf kredisi olduğuna inanıyorum. Halkbank olsa vermez bence.

 15. Avatar of Hakkı Özer Hakkı Özer dedi ki:

  Taksitler bence doğru. Yinede TESKOMB sitesinde faizler yok. bi sorcam.

 16. Avatar of Aslı Aslı dedi ki:

  Ziraat Bankası ve Vakıfbank esnaf kefalet kredisi veriyor mu? Halkbanka özel bişi mi bu?

 17. Avatar of Cemal aktaş Cemal aktaş dedi ki:

  Gerekli evraklar listesi tam olarak verilmiş.

 18. Avatar of sibel sibel dedi ki:

  Esnaf kefalet kredi çekenlerin yorumlarına baktımda, bence en iyisi bu.

 19. Avatar of Mecit Mecit dedi ki:

  8,5 oranına göre doğru hesap.

error: Content is protected !!