fbpx

İBB Personel Alımı İş Başvurusu (e-Devlet) 2022

İstanbul Büyükşehir Belediyesi personel (işçi) alacak. İstanbul’da çalışmak isteyen vatandaşlar için 2022 yılında güncel boş kadroları ve personel ilanları hakkında bilgi alabilirsiniz. Başvuruları devam eden Şoför, zabıta, büro memuru ilanları için, ilkokul, lise, lisans, ön lisans ve diğer mezunlar için tüm şartları inceleyebilirsiniz. İBB e-Devlet iş başvurusu nasıl yapılır, CV güncelleme, İstanbul Büyükşehir Belediyesi kariyer genel başvuru nasıl yapılır? inceleyebilir ve hemen başvuru yapabilirsiniz.

İBB Personel Alımı İş Başvurusu (e-Devlet) 2022

İBB Personel Alımı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş ilanları resmi sitesinde farklı zamanlarda sözleşmeli ve kadrolu iş ilanları ve şartlarını yayınlamaktadır. Başvuru koşulları, ilgili alanlara göre değişiklik göstermektedir. Kendi sitesinden genel başvurularını yapabilirsiniz.

İBB Personel Alımı Başvuru Şartları

 • T.C. Vatandaşı olmak,
 • Görev yapmaya engel akıl sağlığı veya bedensel engeli olmamak,
 • TCK. 53. maddesine göre, kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma , hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından, kamu haklarından mahrum olmamak,
 • Askerlik ile ilişiği olmamak veya ertelenmiş olması gerekmektedir.
 • İlanda yer alan alanlar ilgili şartları sağlamak sitede yer alan genel başvuru şartlarındandır.

İBB’ye İş Başvurusu Nasıl ve Nereden Yapılır?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışacak personeller için tüm ilanlar İBB kariyer sitesinde yer almaktadır. İlan verilmemiş olsa bile, genel başvuru ekranından alınan başvurular, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştiraklerindeki tüm pozisyonlar için değerlendirilmektedir.

 • Belediyeye şahsen başvurarak,
 • İBB resmi sitesi üzerinden,
 • e-Devlet İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş başvurusu ekranı aracılığı ile başvurularınızı yapabilirsiniz.

İBB resmi sitesinden yapacağınız başvurularda 6 ayda bir başvurularınızı güncellemeniz, güncel alımlar için olumlu olacaktır. İBB İş Başvuru formunu belediyelerde veya kariyer sitesi üzerinde doldurarak gönderebilirsiniz.

İBB İş Başvurularında İstenen Belgeler

Büyükşehir Belediyesi personel başvuruları şahsen veya internet üzerinden yapıldıktan sonra istenen başlıca belgeler:

 • Elektronik ortamda veya fiziki doldurulan başvuru formu,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Mezuniyet belgesi aslı ve fotokopisi
 • Biyometrik Fotoğraf
 • Yabancı dil şartı aranan kadrolar için sınav sonuç belgesi,
 • KPSS sonucu istenen bölümler için Kamu personeli seçme sınavı sonuç belgesi,
 • İlgili kadrolarda, istendiği takdirde gösterilecek ek evraklar, Belediyeye şahsen ibraz edilmelidir.

Belediye İş İlanları İstanbul 2022 Kadrolar

Her alanda iş arayanlar için Belediye bünyesinde güncel alımlar devam ediyor. Son başvuru tarihlerini kaçırmayın! Genel başvuru ekranı üzerinden CV’nizi sürekli güncel tutarak personel alımı için müracaatlarınızı yapabilirsiniz. Aktif iş arayışında olanlar için başvuruları:

İETT Otobüs Şoförü Alımı
Gemici Alımı
Yaşlı Bakım Elemanı
İş Analisti
ATT (acil Tıp Teknisyeni)
Belediye İş İlanları İstanbul

İBB İSPER Memur Alım İlanı

Büyükşehir belediyesi iştiraki İSPER bünyesinde KPSS şartı olmadan lisans, ön lisans ve lise mezunu personel alacak. İlanlar İŞKUR sayfasında yayınlandı. İŞKUR sayfasında bulunan ilana göre çok sayıda bölüme büro memuru, bilişim personeli alımı yapılarak boş kadrolar doldurulacak.

İSPER Kurum Dışı Alınacak Olan Memur Kadroları ve Şartları:

Proje YöneticisiAsgari Lise veya dengi okul mezunu, En az 5 yıl tecrübeli,Linux/RedHat/Suse/Solarls/Unix Sistem yönetiminde deneyimli, Linux, firewall, proxy, mail sunucu, ids/ips,loglama ve monitoring teknolojilerine hakim olan, Esnek çalışma saatlerine uyumlu, Takım çalışmasına yatkın, Analitik düşünebilen, problem çözümü, planlama ve takip becerisi olan.
Büro MemuruTakım çalışmasına uyumlu, Esnek çalışma saatlerine uyabilecek, En az ön lisans mezunu, En çok 30 yaşında.
Kontrol Mühendisi Üniversitelerin mühendislik bölümlerinden mezunu, IT sektöründe çalışan, Esnek çalışma saatlerine uyumlu, Takım çalışmasına yatkın, Analitik düşünebilme, problem çözme, planlama ve takip yeteneği olan.
Bilgi İşlem Destek Elemanı En az Bilgisayar Programcılığı Ön lisans Bölümü mezunu olmak, En fazla 30 yaşında Takım çalışmasına yatkınWindows-Linux OS işletim sistemlerinde deneyimli, Sorumluluk alabilen ve analitik düşünebilen ve problem çözme becerisine sahip, Esnek çalışma saatlerine uyumlu, Microsoft Office Bileşenlerini bilen, Actlve Directory, Exchange Server, DNS, DHCP konusunda deneyimli, MySQL, Asp.net MVC,Asp.net Core, C#, Javascript, Html, Css bilgisi olan, Center Service Manager, System Center Confıguration Manager bilen, DNS, DHCP, LDAP deneyimi olan.
Bilgi İşlem YöneticisiLisans mezunu, iT sektöründe çalışan, Esnek çalışma saatlerine uyumlu, Takım çalışmasına yatkın Analitik düşünebilme, problem çözme, planlama ve takip yeteneği olan.
Yazılım GeliştiriciÖn lisans veya lisans mezunu olmak, IT sektöründe çalışmış olmak, Frontend developer, (Html, CSS, Javascript – Angular, VueJs) en az 5 sene yazılım tecrübesi olan, Dotnet framework, dotnet core teknolojilerine hakim, C#, Asp.net webform, Asp.net MVC, Asp.net Core MVC ve Asp.net Core WebApi konularına hakimSoap ve Rest servisleriyle daha önce geliştirme yapmış ve tecrübeli olmak, Message Queue sistemlerine hakim (RabbitMQ, Apache Kafka) olmak, Microservice Mimarisine hakim, Distributed Cache konularına hakim (Redis, Memcached} MsSql (diğer sqllerde yazılabilir} bilenORM konusunda Tecrübeli (EntityFramework, NHibemate, dapper)DevOps konusunda bilgili, Design Pattemler konusunda bilgili ve geliştirmelerinde faydalanmış olmak, Yeni teknolojileri takip etmek ve gelişmeye açık iyi derecede İngilizce bilgisi olan, Versiyonlama sistemleri ile çalışmış (Github, Gitlab,TFS) Database bilgisi iyi seviyede olan (NoSQL, MSSQL, T-SQL, View, Trigger, Stored procedure).
Yazılımcı ve Tasarımcı AGILE Serum ve Kanban ekip yönetimi ve proje geliştirme tecrübesi olan, En az 30 orta ve büyük ölçekli proje deneyimi olmak, Proje süreçleri ve iş süreçleri mimari tasarımı yapabilen, Kök neden analizi, risk analizi yapıp standart dokümanları oluşturan, Proje yönetimi kapsamında, Backlog, Sprint Planning, Daily Meeting, Sprint Review, Release Planning, SimplyCity, Retrospective, SOLID, Single responsibility vb. işlerini yapabilecek, Software Architect (.NET, JAVA vb. en az biri)/ QA Test Architect, Database Administration ve Data Yönetimi konularında teknik destek ve teknik mimari tasarım da yapabilen, Yazılım yaşam döngüsü kapsamında, Süreç, Tasarım, Yazılım, Test, Eğitim, Devreye Alma, Planlama-Yönetme ve Raporlama yapabilen
Veri Tabanı ProgramcısıÖn lisans veya lisans mezunu, Esnek çalışma saatlerine uyumlu, Takım çalışmasına yatkın, Sorumluluk alabilen ve analitik düşünebilen ve problem çözme becerisine sahip Analitik düşünebilme, problem çözme, planlama ve takip becerisi olan, Dinamik çalışma temposuna ayak uydurabilen.
Uygulama Programcısı Ön lisans veya lisans mezunu, Microsoft.NET/ C# ve ASP.net MVC teknolojilerinde ileri düzeyde tecrübe sahibi, ORM Frameworks {NHibemame, Entity Framework vb.), Windows Service, Web API / XML Web Service konusunda tecrübeli JS Framework ve library.ler konusunda yaptığı projeleri referans olarak gösterebilen, İyi düzeyde JS, HTMLS, CSS3, Bootstrap bilgisine sahip, Web API – Rest mimarisi konusunda tecrübeli, Design Pattem {MWM, MVC, Singleton vb.) konusunda bilgi sahibi Unit Test – lntegration Test deneyimli, OSM, Google Maps, Leaflet vb. harita APl’lerini kullanan
Uygulama Destek Uzmanı (Java Yazılımcı)Ön lisans veya lisans mezunu, Android ve 10S native mobil uygulamalar geliştirme konusunda bilgi sahibi Java ve SwifVObjective C konusunda tecrübeli Xcode, Android Studio ortamlarında bilgi ve deneyim sahibi, Web Servisler, RESTFul, JSON, SOAP/XML hakkında bilgili, Sürüm kontrol sistemleri konusunda bilgi sahibi, yazılım mimarisi ve tasarım kalıpları hakkında bilgili, Android UI uygulamaları geliştirmede deneyimli, Java programlama dili ile ileri düzeyde tecrübeli SOLID prensiplerine hakim, JAVA Spring MVC ve/veya Spring Boot ile yazılım geliştirmiş, iyi derecede PL/SQL bilgisine sahip, ORM Framework (Hibemate / JPA) kullanmış olanGit ve Maven araçlarını kullanmış olmak, SOAP, REST/JSON web servis tecrübesi olmak, Design Pattern (MWM, MVC, Singleton vb.) konusunda bilgi sahibi Unit Test- lntegration Test deneyimi olan, Daha önce RabbitMQ / ActiveMQ, Kalka, IBM MQ teknolojilerinden en az birini kullanmış olan çalışan alınacaktır.

KPSS şartsız, İBB İsper memur alımı için İŞKUR ve İBB kariyer sitesi üzerinden iş başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İş İlanları (KPSS Şartsız)

Bu yıl itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi  iş ilanları, personel alım başvuruları için son tarihleri güncellenmiştir.

 • Yazılım Uygulama Uzmanı
 • Network Uzmanı
 • GES Proje Mühendisi
 • İETT Şoför ilanları,
 • İtfaiye eri alımları,
 • Zabıta ilanları gibi bir çok boş kadroya ulaşabilirsiniz.
 • Genel Başvuru ekranı herkese açıktır. Özgeçmiş bilgileriniz ile başvurularınızı yaparak, aktif tüm ilanlardan haberdar olabilirsiniz.

İtfaiye alım başvuruları e-Devlet, İBB web sayfası üzerinden ve belediyeye şahsen başvuruda bulunarak tamamlanmıştır.

İBB İştirakler Daire Başkanlığı Personel Alımı

Belediye bünyesinde 6 sektörde faaliyet gösteren iştiraklerin personel ilanları büyükşehir belediyesi sitesinde yer almaktadır. İştirakler ve belediye bünyesinde alım yapılan, açık ilanlar ise şöyle:

 • Engelli personel ilanları,
 • Elektrikli araç sürücüsü
 • Vatman/Tren sürücüsü
 • Genç yetenek İstanbul
 • Bilgi teknolojileri şefi
 • Uzman Öğretici
 • Acil Durum ve Afet Yönetimi Saha Personeli
 • Veri bilimcisi
 • Otobüs şoförü
 • Gemici
 • Deniz Taksi Kaptanı
 • Siber Güvenlik Uzmanı
 • İş analisti
 • Mobil yazılım uzmanı
 • Network Uzmanı
 • Genel Başvuru ve Zorunlu Üniversite Stajı Başvuruları (İstanbul Senin Staj Senin) sürekli güncel olarak devam etmektedir. İBB web sayfasına giriş yaparak müracaatlarınızı başvuru son tarihine kadar yapabilirsiniz.
 • İBB ve İştirakleri İş İlanlarına sonraki yıla kadar müracaat edebilirsiniz. Bu başvurular genel başvuru olarak dikkate alınır ve bütün boş kadrolar için CV’niz değerlendirilir.

Genel Başvuru İlanı Aday Kriterleri:

 • Tecrübe: Tecrübesiz
  Eğitim Seviyesi: Diğer , Okuryazar , İlköğretim , Lise , Ön Lisans , Lisans , Yüksek Lisans , Doktora
 • Pozisyon Bilgisi:
  Çalışma Şekli: Tam Zamanlı
  Pozisyon: Diger
  Sektör: Diger
  Bölge: İstanbul(Avrupa, Asya)
 • Son Başvuru Tarihi: 01.01.2022 olarak belirlenmiştir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İş Başvuruları (Bölgesel İstihdam Ofisi)

İstanbul’da belediye iş ilanları için iş arayanların buluştuğu platformlardan biri olan İstihdam Ofisi işverenlerin verdikleri ilanlar sayesinde acil iş ihtiyaçlarını karşılamaktadır. İŞKUR iş arayan platformuna benzetmektedir. İşleyişi hemen hemen aynıdır. Bu ofis ile başvuruları gerçekleştirmek için:

 • Bölgesel İstihdam Ofisi resmi sitesi üzerinden ücretsiz olarak iş arayan kaydı yapılmaktadır.
 • TC kimlik bilgileri ve e-mail, gsm numaraları ile sözleşme imzalanarak kaydınızı tamamlayabilirsiniz.
 • Kayıt tamamlandıktan sonra kariyer danışmanına başvuru yaparak açık iş ilanları hakkında bilgi alabilirsiniz.
 • Destek aldıktan sonra size uygun işleri seçerek doğru zamanda iş sahibi olabilirsiniz.
 • Beşiktaş, Beyoğlu, Kağıthane, Sarıyer, Kartal, Maltepe, Tuzla, Pendik, Başakşehir, Esenyurt, Beylikdüzü, Sultanbeyli, Esenler, Bağcılar, Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Şişli, Arnavutköy, Ümraniye gibi bir çok ilçede işçi alımları yapılmaktadır.
 • Şu anda 533 personel alım ilanı yayındadır. Aşağıdaki link üzerin den başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

İBB İş Başvurusu e-Devlet

Başvurular şahsen yapılabildiği gibi, internet üzerinden e-Devlet kapısı üzerinden de İBB personel alımı iş başvurusu kayıtları alınmaktadır.

 • e-Devlet şifresi ile sisteme giriş gerçekleştirilmektedir.
 • Belediye hizmetleri bölümünde İstanbul Büyükşehir Belediyesi  İş Başvurusu ekranından yeni başvuru seçeneğinden alım yapılan ilgili kadroları sıralayabilir ve başvuru yapabilirsiniz.
 • e-Devlet üzerinden yapılan başvurulan sadece alım yapılacak kadrolar içindir. Alım yapılacak kadroları belediyenin resmi sitesinden kontrol edebilirsiniz.

153 Beyaz Masa İş Başvurusu

Beyaz Masa başvuruları alınmaya devam ediyor. Acil başvurular için, 7/ 24 saat aktif olan ALO 153 Çağrı Merkezini aramak gereklidir. Burada yapılan bildiriye göre: Değerli İstanbulluların iş başvuruları kariyer.ibb.istanbul adresi üzerinden yapılabilmektedir.

Kariyer.İBB Sitesi Üzerinden İş Başvurusu

 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi kariyer sitesi üzerinde açık ilanlar ve genel başvuru seçenekleri ile güncel özgeçmişler online olarak yüklenir ve ilgili ilanlara başvurulur.
 • İBB kariyer linkinden giriş yapıldıktan sonra, giriş yap/kayıt ol sekmesinden yeni üyelik oluşturulur.
 • Yeni kullanıcı adı ve şifre ile oturum açıldıktan sonra özgeçmişlerim sekmesinden, iletişim, eğitim, iş deneyimleri, yabancı dil, sertifikalar, yetenekler, referans ve ek belgeler bölümleri ile CV doldurulur.
 • Özgeçmiş bilgileri doldurulduktan sonra iş başvuruları tamamlanır.
 • Aynı site üzerinden e-mail aracılığı ile formu doldurarak detaylı bilgi alabilirsiniz.

İstanbul Zabıta Alımı Başvuru İlanı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’deki boş kadrolara alımlar devam ederken, zabıta alım ilanı Beylikdüzü Belediyesinden geldi. 10 adet zabıta alınacak. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre yapılacak başvurular için detaylar:

Başvurular 11 Ekim 2021’de başlayacak ve 15 Ekim 2021 tarihinde sona ermiştir.

Zabıta Memuru Olmak için genel şartlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen koşulları kapsamaktadır.

İstanbul Beylikdüzü Belediyesi bünyesinde zabıta olmak için belirlenen özel şartlar ise:

 • İlandaki zabıta kadrosu için mezuniyet şartlarını taşımak,
 • Kadın ve erkek zabıta adayları lisans mezunu ve KPSS P3 puanından en 75 puan almış olmalıdır.
 • Önceki çalışılan yerler ile kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,
 • 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartları taşımak,
 • Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta olmak için ise:
  • Erkek adaylar için en az 1.67 metre,
  • Kadın adaylarda en az 1.60 metre boyunda olması,
  • 1 metreden fazla olan kısım ile adayların kilosu arasında + veya – 10 kilogramdan fazla fark olması gerekir. Bu ölçümleri belediye kendisi yapacaktır.
 • Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olma şartı vardır.
 • 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az B sınıfı ehliyete sahip olmak.

Zabıta İlanı Başvurusu için gerekli evraklar:

 • İş Başvuru Formu
 • T.C. kimlik kartı/Nüfus Cüzdanı fotokopisi
 • Diploma aslı veya noter onaylı sureti
 • Mezuniyet belgesi varsa barkodlu e-Devlet çıktısı
 • Yabancı okul mezunu olanlardan Denklik belgesi aslı veya noter onaylı sureti
 • KPSS sonuç evrakı
 • Erkeklerin askerlik ile ilişiğinin bulunmadığına dair belge,
 • Hizmetine engel teşkil edecek engellilik durumunun olmadığına ilişkin beyan
 • Sürücü Belgesi
 • Son 6 ayda çekilen 3 adet vesikalık fotoğraf
 • İş Başvuru Formu

Başvuru Şekli, Zamanı ve Yeri:

Müracaat edecek olan adaylar 11.10.2021-15.10.2021 tarihleri arasında belediye tarafından boy ve kilo ölçümlerini de yaptırmak üzere İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları birimine, Büyükşehir Mahallesi Enver Adakan Caddesi No:2 Beylikdüzü-İSTANBUL adresine evrakları ile şahsen başvuracaklardır.

İsper İş Başvurusu Nasıl Yapılır?

İBB personel alımı yapmaya devam ediyor. İBB İsper en az lise mezunu personel alacağını belirtmişti. Başvurular online olarak adayların iş başvuru kayıtlarını belirten tarihler arasında başvuru@isper.istanbul adresine yaparak işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.

bio.ibb.istanbul iş başvurusu TIKLAYINIZ.

Yorumlar

 1. Avatar of özgür onuk özgür onuk dedi ki:

  merhabalar ben 29 yıldır uludağ et lokantasında garsonluk yapıyorum hiper tansiyon polikistik böbrek hastasıyım oğlum kalp tansiyon astım ve polikistik böbrek hastası şu an için yüzde otuz engelli sizden tek bir istirhamım olacak belediye ve isparkta bana uygun bir iş bulursanız sizlere minnettar kalırım saygılarımı sunarım

 2. Avatar of Zehra Zehra dedi ki:

  Benim kuzenim var belediyeye girmek iştik kendisi kirada yetim evli ona yardimci olabilirmisiniz çok zor durumda

 3. Avatar of Adile Şahin Adile Şahin dedi ki:

  4Yil temizlik çay kahve ofis işinde çalıştım iş arıyorum geçinemiyorum kiracıyim öğrenci okutuyorum Hamidiye su ofisler temizliğinde çalışmak istiyorum bana bu konuda bana yardımcı olursanız sevinirim Küçükköy de oturuyorum hamidiyenin sevisi var buraya bana ulaşırsınız sevinirim

 4. Avatar of Barış Barış dedi ki:

  Dokuz yıllık özel halk otobüs şoförlüğüne yapıyorum İBB şartı altında çalışmak isterim

 5. Avatar of Emine sahin Emine sahin dedi ki:

  50 yıl mahallesine yapilan yeni kültür merkezi sağlık bakanlığı çağı kutup hanede çalışmak istiyorum evime yakın olduğu için ikitane çocuğum var okula gidiyor uzak biyere gidemiyorum lütfen ilgilenirmisinz rica ediyorum ihtiyacım var evim kira

  1. Avatar of Emine sahin Emine sahin dedi ki:

   Evine yakin yapılan 50 yıl mahallesinde olan kukturmerkezi sağlık ocağı kütüphane yerleri olan binada çalışmak istiyorum iki çocuğum var okula gidiyor uzak biyere gidemiyorum lütfen ilgilenirmisinz rica ederim

 6. Avatar of merve merve dedi ki:

  psikologum ibb de kayitim var is basvurusu yaptim ama hala ses seda yok acilll calismam lazim lutfen yardimci olurmusunuz

 7. Avatar of Yücel şahin Yücel şahin dedi ki:

  Ahçı yardımcılığı baş vurusu yaptım yaklaşık 7 aydan bu zamana işsizim bana yardımcı olurmusunuz ibb de ağaç aş iştiraklerde işlerde kaydım var…?

 8. Avatar of Simge Esen Simge Esen dedi ki:

  Benim oğlum yeni mezun elektrik teknikeri ibb de açık pozisyon olduğu görünüyor istihdam merkezine kayıtlı neden geri dönüş olmadı ogrenebilirmiyim

 9. Avatar of Nursen Nursen dedi ki:

  Bahcelievler Yenibosna zafer mahalesinde oturuyorum evime yakin huriyet ilköğretim şehitterhanbulut orta okulda 10sene çalıştım Pandemiden dolayi çıkarıldık okullar ana sınıflarında Çay cilik mutfak ta temizlik olursa okula sevinirim 3 üncü sınıfta giden kızım var onun için yakin civarlardaki okullar da olursa sevinirim işe ihtiyacım var kirada oturuyorum lütfen is istiyorum

 10. Avatar of Faruk yol Faruk yol dedi ki:

  Esenyurt ta ikamet ediyorum c sınıfı ehliyet src ve piskoteknik şoför kartım mevcut lütfen bana yardımcı olun

 11. Avatar of Ali Ali dedi ki:

  İş 2021 yorumuna ihtiyacım var

 12. Avatar of Tanju Tanju dedi ki:

  Sizde kaydım var bir işe ihtiyacım var. Yardımcı olursanız sevinirim.

 13. Avatar of Yücel şahin Yücel şahin dedi ki:

  İbbde kaydım var işe ihtiyacım var bana yardımcı olun

error: Content is protected !!