İzinsiz Kuyu Açma Cezası Ne Kadar? 2023 Tutarı

Kuyu açmak için yapılması gerekenler, yer altı sularını kullanmak için ruhsat alma şartları, kaçak kuyu suyu kullanmanın cezası var mı, izinsiz kuyu ve kaçak sondaj cezası, kaçak sondaj ihbar hattı, sondaj kuyusu açma ruhsatı, ruhsatsız kuyu açma ruhsatı nedir? İşletmelerin kuyu suyu satın alabilmesi için gerekli belgeler ve 167 Sayılı Kanun’un idari para cezasını detaylandırdık.

İzinsiz Kuyu Açma Cezası Ne Kadar? 2023 Tutarı

İzinsiz kuyu açma cezası hakkında kimsenin mağduriyet yaşamaması için önemli konular arasında yer alan kaçak sondaj ile kuyu açanlara izinsiz kuyu açmanın cezası nedir detaylandırdık.

Kaçak Sondaj İçin Yasal Yaptırımlar Nelerdir?

Kaçak sondaja ve İzinsiz kuyu açmaya 167 sayılı kanun kapsamında idari para cezası uygulanır. Kaçak sondaj ihbar hattı ve DSİ kaçak kuyu ihbar hatları üzerinden ihbar edilenlere 167 sayılı kanun kapsamında belirlenen her yıl güncellenen tutarlarda idari para cezaları uygulanır.

Kaçak sondaj İdari Para Cezası Ne Kadardır?

Kaçak sondaj, izinsiz kuyu açma 167 Sayılı Kanunun Cezası, idari para cezası 2023 yılında 3.469 TL’den 17.399 TL’ye çıkıyor.

DSİ Kaçak Su Kuyusu Açanları Denetlemeye Devam Ediyor

Küresel ısınma ve kuraklık riskiyle karşı karşıya kaldığımız bu günlerde havaların ısınmasıyla birlikte kaçak sondajların sayısı da artmaya devam ediyor. Özellikle tarımsal sulamada yer altı kaynaklarının dikkatli kullanılması gerektiğini düşünen DSİ, kaçak su kuyusu açanlar hakkında 2023 yılında da denetimlerini sürdürüyor.

İzinsiz kuyu açmanın cezasını merak eden tarla sahipleri kuyu suyunun kullanılması ve aranması için sondaj çalışmaları yaptıracaksa mutlaka bir jeoloji mühendisi bulup kuyu açma ruhsatı almaları gerekir ki Vatandaş mağdur olmasın. Kuyu suyunun kullanılması ve temini ile her türlü arama, tadilat ve iyileştirme çalışmaları için kuyu açmak isteyenler, ruhsatsız kuyu açmaları halinde mağdur olmanın yanı sıra idari para cezası ile karşı karşıya kalmaktadır.

167 Sayılı Kanun İdari Para Cezası 2023

Kuyu açmak için gerekli belgeleri tamamlamayan ve ilgili yerlerde bildirimde bulunmayanlara 167 sayılı Kanun idari para cezası verilir. Yeraltı sularının kullanılmasıyla ilgili olarak, bu Kanuna aykırı olarak açılmış olan 10 metre ve üzerindeki su kuyularını bu Kanuna aykırı olarak açıp işletenlere idari para cezası verilir.

167 sayılı Yeraltı Suları Kanununa göre izinsiz kuyu açanlara uygulanacak idari para cezası aşağıdaki tabloda yer alıyor:

Kanun MaddesiCeza Maddesiİhlal Edilen Madde Konusuİdari Para Cezası
818/aDSİ’den İzin alınmadan Kuyu açılması / Su sondaj yapılması/ kasten yanlış bilgi verilmesi3.469 TL/ 17.399 TL
8/ Son fıkra18/bBu kazıların yapılması ve kuyuların açılması su teminin amacını gütmemesi halinde bunlar hakkında belge aranmamakla beraber DSİ müdürlüğü talebi üzerine bilgi verilmesi mecburidir. ( Hükmüne aykırılık)1.730 TL/ 6.952TL
167 Sayılı Yeraltı Suları Kanuna Göre Uygulanacak Para Cezası

8/b, 10 ve 11. maddede yer alan hükümlere de aykırı hareket edenlere arama, kullanma, tadil ve ıslah çalışmaları sırasında istenen şartları sağlamayanlar, başvuru formlarındaki belgeleri vermeyenlere 1.730 TL/ 6.952TL’ ye ceza uygulanır.

10 maddenin 18/b bendine göre Arama belgesi olup kendi arazinde yeraltı suyu olanlar bu suyu kullanabilir. Ancak bir ay için DSİ başvuru yaparak kullanma belgesi alır. Kuyu tünel ve vb. ölçüm sistemleri kurulmadan kullanma belgesi verilmez Hükmüne aykırılık. 11. maddenin 18/b ceza maddesine göre kullanma belgesi alarak arazisinde kuyuların verimini artırmak ve arama kullanma tadil ıslah faaliyetleri sırasında şartlara uymayanlar kendiliğinden müdahalede bulunamaz kuyuların kullanma şeklini değiştiremez . Ancak DSİ’den ıslah ve tadil belgesi alarak bu müdahale girişebilir. Hükümlerine aykırı davranan vatandaşlara 1.730 TL/ 6.952 TL’ ye kadar para cezası kesilir.

Kuyu Açmak İçin Yapılması Gerekenler Nelerdir?

Su kuyusu açmak için yasal izin gereklidir. İzinsiz açılan su kuyularına kaçak olduğu için cezai işlem uygulanıyor.

Kanuna uygun olarak açacağınız su kuyuları için yapmanız gerekenler şu şekildedir:

 • Noter onaylı imza beyannamesi,
 • T.C kimlik belgesi,
 • 1/5000 ölçekli koordinatlı çap kadastrodan,
 • Tapu fotokopisi

Su kotası dekar başına 200 ton olarak, 1 dekar=100M2 dir. Tarlanın tapu bilgilerine göre kaç M2 olduğu tespit edilerek kullanılacak olan su miktarı hesaplanmaktadır.

Sulama ve yağmurlama sulama amacıyla kurulan su kanallarının su kotaları belli oldu. Kuyu sahiplerinin damla sulama yöntemine geçmesi hedefleniyor.

Yeraltı Suyu Kullanma Ruhsatı Almak İçin Gereken Şartlar Nelerdir?

İzinsiz olarak yeraltı suyu arama ruhsatı ile kuyu açan kişiler, faaliyetlerinden itibaren 1 ay içerisinde kuyu suyu ruhsatı almak zorundadır. Yeraltı suyunu kullanma izni alınırken gerekli tüm yollara uyulmalıdır. Arama lisansının alınmasından itibaren bir ay içinde kullanıcı lisansı başvurusu kaydedilmezse, çalışma yasa dışı olacaktır.

Yeraltı suyu kullanma lisansı almanın şartları şunlardır:

 • DSİ başvurusu,
 • Başvuru yapacak olan kişinin kimlik belgesi,
 • Kuyunun açıldığı arsanın tapu fotokopisi,
 • Arama izni alarak açılan su kuyusundaki suyu kullanmak için başvuru yapılması gerekmektedir.
 • Atık testi sonuçlarının sabit bir oranda belgelenmesi,
 • Kuyuya ait laboratuvar çalışmalarının sonuçlarına ait belgeler,
 • Kuyu hakkında çeşitli değerler ve gerekli bilgiler içeren kuyu kaydır.( Koordinatlar, sıvı kaybı, derinlik, su seviyesi, sondaj ile açılan suyun filtre tüpleri.)

Yeraltı suyu kullanım izni almak için açık bir kuyu gereklidir. Açık kuyudan sulama veya kullanma suyu için kaçak kuyu açma cezası kıyı malikinin yetkilendirdiği su kimyası laboratuvarına teslim edilmeli ve analiz ücreti bankaya bildirilmelidir.

Laboratuvar tarafından su ile ilgili sonuçlar birkaç gün içinde alınabilir. Sonuçlarınız çıktıkça belgelerinizi alabilirsiniz.

Köye Ev Yapmak İçin Kredi ve Devlet Desteği ile ilgili yazımızı okuyabilirsiniz.

Kaçak Kuyu Suyu Kullanmanın Cezası

İzinsiz kuyu ve kaçak sondaj cezası Su kuyusu açmak, işletmek ve çeşitli maksatlar ile sondaj yapan ve ruhsatı bulunmayan işletme ve kişilere 167 sayılı yeraltı suları kanunu kapsamında idari para cezası bulunmaktadır.

Belge almadan kuyu açanlara 1.000 TL’den 5.000 TL’ye kadar para cezası verilir. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün kuyunun açılması ve işlenmesi nedeniyle para cezası ile birlikte itiraz etmesi halinde gerekli belge sahibine verilir. Belge verilmediğinde kuyu kapatılır ve masraflar kuyuyu açan kişi ve kişiler tarafından karşılanır.

Kaçak Kuyu Suyu Kullanımı Cezası Var mı?

Kaçak su kullanımına yönelik cezalar uygulanmakta, ruhsatsız sondaj yapanlara idari para cezası uygulanmaktadır. Sondaja kapalı alanlarda su sondajı yapmak isteyenler, derinliği 10 metrenin üzerindeki kuyular için sondaj yapılacaksa mutlaka DSİ’den ruhsat almalıdır. Derinliği 10 metreden az ve küçük olan su kuyularına sığ ve keson kuyular denir.

Bu kuyuların açılması ve işletilmesi için yetkili kuruluştan keson kuyu ruhsatı alınması gerekmektedir. Kaçak su kullanımının tespiti ile yüzlerce kaçak kuyu kapatılıyor.

Kaçak Sondaj İhbar Hattı (İzinsiz Kuyu Açmak)

Bu tür kullanımlardan rahatsız olan vatandaşların ihbarı üzerine ruhsat almayla ilgili düzenlemelerin daha da genişletilmesi için Devlet Su İşleri Müdürlüklerine şikayette bulundu. Tüm bu ihbar ve şikayetler gerekli kurumlar tarafından değerlendirilerek ihbar hatları oluşturulmuştur.

Kaçak veya usulsüz su kullanımlarını ALO 185, www.tiski.gov.tr üzerinden başvurularınızı yapabilirsiniz. Ayrıca, 0530 676 67 67 Whatsapp ihbar hattı üzerinden ASAT Genel Müdürlüğüne şikayetlerinizi iletebilirsiniz.

DSİ kaçak kuyu ihbar için e-devlet üzerinden şikayetlerini yazabilirsiniz.

Kaçak Sondaj Nereye İhbar Edilir?

Devlet Su İşlerinden izin almadan ve arama, kullanma, iyileştirme ve tadilat ruhsatı almadan kaçak su kuyusu açanlar hakkında vatandaşlar DSİ müdürlüklerine bildirimde bulunabilir.

DSİ kaçak su kuyusu bildirimi yapabileceğiniz DSİ iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:

 • Devlet Mahallesi İnönü Bulvarı No:16 Çankaya/ANKARA 06420 
 • Santral Telefon: 0 312 454 54 54 İletişim.

Sondaj Kuyusu Açma İzni Şartı

Herkesin bildiği gibi 10 metreden daha uzun kuyu açılabilmesi için yeraltı suyu için Devlet Su İşleri’nden izin alınması gerekiyor. Bu kapsamda kuyu kazmak isteyenlerin kuyu kazmak için Devlet Su İşlerinden önceden belge almaları gerekmektedir.

Sondaj Maliyeti Ne Kadar?

DSİ tarafından belirlenen fiyatlara bağlı kalarak güncel sondaj fiyatları metresine göre 250 TL ile 25 bin TL’ye kadar çıkabilir. Zemin durumu ve ortamdaki diğer değişkenlere bağlı olarak değişen fiyatlar, tecrübesi olan profesyonel mühendisler ile tamamlanmaktadır.

İşletmelerin Kuyu Suyu Almaları İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

İşletmelerin kuyu suyunu yasal olarak kullanabilmeleri için bir takım belge ve belgeleri hazırlamaları gerekmektedir.

Bu belgeler şu şekilde sıralanmıştır:

 • Başvuru sahibine ait kimlik belgesi,
 • Başvuru sahibinin noter tasdikli imzası için başvurusu,
 • Su gereksinim belgeleri,
 • 1/500 ölçeğinde çap, envanter tarafından onaylanan anlaşmaya varılır,
 • Kuyu açılacak olan araziye ait tapu,
 • Ticari sicil belgeleri,
 • Ticari sicil gazetesi,
 • Şirket üzerinde yetkili kişilerin imzaları ve abonelik broşürleri gereklidir.

Su Kullanma İzin Belgesinin Verilmesi ve Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik

Su kuyusu ve örülmemiş kuyular dışında sondaj kuyusu olarak açılan yerlere ruhsat verilemez. Su kaynağı olarak keson kuyu gösteriliyorsa keson kuyuların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir.

 • Keson kuyular sızıntı şeklindeki yüzey sularının depolandığı, dere yataklarında ve alüvyon sahalarda açılan açık kuyular olup dunların çapı 2.00 metre ve daha yukarı derinliği 10.00ye kadar ve içerisinde minumum 1.00 metre civarında suyla dolu olmalıdır.
 • Tutarsız zeminlerde açıldığında daire beton, betonarme, taş tuğla veya briket ile inşa edilmelidir,
 • Kendi kendine yeten çatlak kaya zeminlere ihtiyaç yoktur.
 • Galeri, havza ve tüneller, sulama kanalları, biriktirme havuzları, göletler ve diğer su kaynaklarından alınacak sular için belge istendiğinde tesislerin yapım tekniğine uygun olarak tamamlanmış olması gerekmektedir.
 • Belgenin verilmesi için ilgili su kaynağı, sulanması düşünülen alan için yeterli oranda olmalıdır.
 • Keson kuyular belgenin alınacağı tapulu alan içerisinde olmalı,
 • Belge istenilen su kaynakları için etüt aşamasında tesisler yapılmış ve gerektiğinde su etüdü için pompa kurulu ve çalışır durumda olmalıdır.
 • Parsel dışında ve dere içine açılan kuyular olması halinde bu kuyunun kendisine ait olduğu araştırılarak tespit edilecektir.
 • Köy, Belediye ve kooperatif halkının tamının yada bir kısmının yararlandığı tesislerden elektro motopomp ile su alınması durumunda suyun alınmasına izin verildiğini gösteren belgenin verilmesi mecburidir.
 • Kooperatif ise Genel Kurul kararı, belediye ise Belediye Encümeni kararı, Köy Muhtarı ise kararın bir örneğinin köy karar defterinde olması zorunludur.

Kuyu Açma İşleri Kim Tarafından Yürütülmektedir?

Su sondajı veya kuyu açma taleplerine ilişkin işlemler Devlet Su İşleri tarafından yürütülür.

Kuyu Açma Cezası Var mı?

10 metrenin altındaki her artezyen kuyu işleminde izin zorunludur.

Kaçak Sondaj Cezası Ne Kadar?

Kapatma masrafları kuyu sahibinden alınır ve ayrıca yerel yönetimler tarafından kuyu sahibi 2.000’den 7.000’TL ye kadar cezaya çarptırılır.

İzinsiz Kuyu Açma Cezası Ne Kadardır?

Ruhsat almadan ve şartlara riayet etmeden izinsiz kuyu açanlar 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun idari para cezası cezası olan 500 Türk Lirasından 2.000 Türk Lirasına kadar idarî para cezası ile cezalandırılır.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.