Köye Ev yapmak İçin Belediye Ruhsat Fiyatları 2023 (DEVLET DESTEĞİ)

Köye Ev yapmak İçin Belediye Ruhsat Fiyatları 2023 (DEVLET DESTEĞİ)

Köyde ev yapmak isteyen ve finansmana ihtiyacı olanlara bankalar kredi veriyor. Ayrıca köyde ev yapmak isteyenlere devlet tarafından devlet yardımı yapılıyor. Köyde ev yaptırmak isteyenlerin izlemesi gereken bazı prosedürler var. Köyde ev yaptırmanın maliyeti yapılacak evin büyüklüğüne göre değişmektedir. Halkbank, köyde ev yapmak isteyenler için de finansman imkanı sağlıyor. Konu hakkında detaylı bilgiyi içeriğimizden alabilirsiniz.

Tarımsal Alan İçin Yapı Ruhsatı Nasıl Alınır?

Tarımsal ekonomik faaliyetlerde kullanılmak üzere; Kümes, ahır, barınak, ambar, soğuk hava deposu, yem ve yem hazırlama tesisleri, mandıra, balık üretim tesisleri, arı evi, tarım alanlarında su ve yem deposu, gübre yapımı için mutlaka ilgili kurumlara başvurulması gerekmektedir. ve silaj çukurları ve bu tesislerin açılması. Bir inşaat ruhsatı gereklidir.

Tarım arazilerinin farklı amaçlarla kullanılmasının önlenmesine yönelik tüm işlemler ve hangi durumlarda tarım arazilerinin kullanılabileceği yönetmelikle belirlenir.

Köyde Ev Yapmak İçin Ruhsat Nasıl Alınır?

Yazımızda tarım alanında yapı ruhsatı nasıl alınır, nereye başvurulur gibi tüm sorularınızı yanıtladık. İsterseniz başvuruların aşamalarını anlatarak ve izinleri alarak başlayalım.

Burada anlatılanların tamamı “Yapı kullanma ve işletme ruhsatı” almak için yapılması gereken işlemlerdir. Tarım arazilerinin kullanılması ve korunmasına dair yönetmeliğe Resmi Gazete‘de ulaşabilirsiniz.

Çiftçilerin tarımsal üretime teşvik edilmesi amacıyla, alternatif alanlarda kümes, ahır, ağıl, depo, soğuk hava deposu, yemlik ve yem hazırlama tesisleri, mandıra, balık üretim tesisleri, arı hane, su ve yem deposu, gübre ve silaj çukuru ile plan ve projeleri İl müdürlüğü tarafından incelenerek tarımsal nitelikli olduğuna karar verilen diğer tesislerle ilgili olarak Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü veya belediyelere, belediye sınırları dışında kalan yerler için başvuruların İl özel idarelerine ve oradan da İl müdürlüğüne yollanır. Tüm tarımsal faaliyetlerin ruhsatı için İl müdürlüğü tarafından bu talepler incelendikten sonra tesislerin uygun görülmesi halinde projede verilecek olan miktarda alana izin verilir.

Alternatif arazi bulunamaması durumunda İl Müdürlüğünce plan ve projeler incelenip tarımsal nitelikli olduğuna karar verildikten sonra, tüm illerde üretilecek ürünlerin işlenmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili tesisler için ihtiyaç duyulan tarım arazileri, iller, Tarımsal Faaliyetler İl Müdürlüğü tarafından tarım dışı kullanıma tahsis edilmiştir.

Köye Ev Yapmak İçin Kredi Veren Bankalar Hangileridir?

Köyde ev yapmak için kredi veren bankalar arasında en uygun vade ve faiz avantajları ile kredi sağlayan Akbank, İş Bankası, Vakıfbank, Halkbank gibi bankalara başvurabilirsiniz.

Bankalar genellikle köyde ev yapmak için ihtiyaç kredisi veriyor. Köyde tarım veya hayvancılıkla uğraşıyorsanız Ziraat Bankası’na başvurmanız en doğru seçenektir. Yine Devlet tarafından verilen teşvik ve destekler için desteklenen sektörler kategorimizi inceleyebilirsiniz.

Ayrıca tarımsal alanlarda yapı izni alarak tarımsal amaçlı yapılar yapılabilmektedir. Mutlak tarım arazilerinde toplam inşaat alanı emsal değeri 0,20’dir. Çiftçinin yapacağı arazide barınabileceği kadar yapı emsale dahildir ve yapılacak yapı için izin verilen inşaat alanı 75 m2′ yi geçmeyecek şekilde izin verilmektedir. Mutlak tarım arazilerinde bu şartlar mevcutken, marjinal tarım arazilerinde ise tarımsal alanlarda  tarımsal amaçlı yapılar için toplam inşaat alanı E(Emsal): 0,30’dur. Çiftçinin barınabileceği yapı emsale dahildir ve inşaat alanı 150 m2′ yi geçmeyecek şekilde izin verilmektedir.

Köye dönüş projesi kapsamında köyüne dönenlere devlet tarafından yol ve ev yapım yardımı verilmektedir. Projeyi inceleyebilirsiniz.

Devlet Hibeleriyle Proje Yapılmasında Ruhsat Alınması Oldukça Önemlidir

TKDK ve Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından verilen hibelerden yararlanılarak tarım ve hayvancılık faaliyetlerine açılabilecek bina ve tesislerin yapı ruhsatı alması gerekmektedir. Bu hibelerle yapı ruhsatı alınmadan projelerin hayata geçirilmesi mümkün değildir. Söz konusu projelerin yatırımları desteklenmemekte ve ruhsat alınmadan projelerin yapımına izin verilmemektedir.

2023 Yılı Fiyatıyla Köy Evi Yapmanın Maliyeti ve Ruhsat Ücreti

2023 Bedeli ile Köy Evi Yaptırma Maliyetini ve Ruhsatını aşağıdaki ücretler üzerinden hesaplayabilirsiniz.

Ev Ruhsat Fiyatları 2023 Güncel

Köye ev yapmak için ruhsat fiyatları 2023 yılında yükseldi. 2023 yılı harç tarifesine göre çizilen imar durum belgesi harçları ve imar durum belgesi harçları aşağıdaki gibidir:

 • 0-500 m2 arası hizmet bedeli: 1.752,00 TL
 • 5001-10.000 m2 arası hizmet bedeli: 2.909,00 TL
 • 10.001-20.000 m2 arası hizmet bedeli: 4.067,00 TL
 • 20.001 m2 üzeri hizmet bedeli: 5.815,00 TL‘dir.

100 m2 Ev Ruhsat Maliyeti 2023

Yeni ve ek yapı ruhsatı muayene ücret tarifesine göre yeni yapı ruhsatı almak için 1 metrekare 13.00 TL, yani konutlar ve 1000 metrekareye kadar olan konutlarda metrekare 13.000 TL’dir.

Ev Yapmak için Belediyeye Ödenen Para 2023

2023 yılında, Tapu kaydı düzenleme bedeli 345 lira, altyapı abone başvurusu 50 lira, pafta tasdik ücreti 125 lira, kat irtifakı/kat mülkiyeti tesisi ücreti 87 TL ile 150 TL imar durumu ücreti çizili imar 400 TL ile 1.600 TL, yazılı imar durumu ücreti 115 lira olarak uygulanacak.

Köye Ev Yapmak İçin Maliyeti Fiyatları

Köyde ev yapmak ruhsat için fiyatları Proje giderleri (elektrik projesi, statik proje, proje çizimi , mekanik tesisat proje çizimi, zemin etüt raporu), Kaba inşaat bedeli, Elektrik-su işçiliği, Pencere ve kapılar, Mutfak dolapları, Sıva ve boya, Fayans, klozet, lavabo ve duşakabin, Zemin kaplaması gibi çeşitli giderler için de yaklaşık olarak bir fiyat vermemiz gerekirse; inşaat maliyetlerinin son zamanlarda artışlar göz önüne alındığında 1.000.000-2.000.000 bin TL arası bir fiyatla karşılaşabilirsiniz.

Yapı Ruhsatı İçin Başvurular Nereye Yapılır?

Tarımsal faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla yatırım yapılacak bağlı belediyelere tarımsal yapı ruhsatı verilecektir.

Belediyelerden yapı ruhsatı alma şartları ve imar planı olan alan için yapı ruhsatı ve ruhsat alma süreci şu şekildedir; İmar planı olan alanlarda ruhsat alabilmek için öncelikle bağlı olduğunuz belediyeye başvurmanız gerekmektedir.

Belediyelerden istenen belgeler ve başvurularda götürülecek olan evraklar aşağıdaki gibidir:

 • Başvuru dilekçe, tapu fotokopisi, ve 1/5.000 ve 1/25.000 lik haritalar gereklidir.
 • Ardından çevre ve şehircilik müdürlüğünün görüşünün alınması gereklidir.
 • Tüm şartların yerine getirilmesi ile şartlı uygundur yazısının alınması gereklidir.
 • Tarımsal yapılarda elektrik, tesisat, mimari ve statik projelerin zemin ve etüdünün sunulması lazımdır.

Tüm bu işlemler sırasıyla gerçekleştirilmelidir.

Yapı Ruhsatı İçin Başvurusu

Mimari projelerin mutlaka ”Tarım İl Müdürlüklerine” onaylatılması lazımdır. Yapı ruhsatı, yapı kullanma ruhsatı alınarak işyeri açılış ruhsatı işyeri açma izninin alınması ile tarımsal faaliyetler için verilen hibe projelerinin hayata geçirilebilir. Ruhsat ve yap kullanım izinlerinde bir diğer önemli noktada izin verilen inşaat alanıdır. İnşaat alanı tüm projeleri etkileyecek olup mimari projeye başlanılmadan önce Belediye ve ruhsat izni konusunda bilgi alınması gereklidir. Tüm bu akış aşamaları imar planlı alanlar için geçerlidir.

Şimdide imar plansız alan için yapılması gereken işlemlerin ve basamakların ne olduklarına geçebiliriz.

Yapı Ruhsatı İçin Başvurusu
Tarımsal Alan İçin Yapı Ruhsatı Nasıl Alınır?

Plansız bir alan için ruhsat alınmasında en önemli etken İl Tarım Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Devlet Su İşleri, Karayolu Ulaşım Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Karayolları İl Özel İdaresi, Askeriye ve ilgili diğer tüm yetkililerin görüşleridir. kuruluşlar. Tüm bu görüşler sonrasında yapı kullanma izin belgesi uygun görülürse; Ruhsat başvurusunda bulunduğunuz arsa ile ilgili tüm ilgili kurumlardan olumsuz rapor almazsanız yatırıma başlayabilirsiniz.

Köyde Ev Yapma Şartları 2023’de Nelerdir?

Ruhsat için yapı kullanma izin ve ruhsatı ile ilgili tüm kurumlardan olumsuz rapor aldıysanız yani ruhsat iptali için başka arsa ve arsa aramanız gerekiyor. Olumsuz raporla ruhsatı iptal ederek uygun değilse bürokrat yetkiniz varsa uygun yazı alabilir veya başka bir alanda yatırım için ruhsat başvurusunda bulunabilirsiniz.

Uygun rapor ve izin onayı alındıktan sonra mimari, elektrik, tesisat ve zemin etüt ve statik projeleri sunulabilir. Ayrıca belediyeye başvurulması, ilgili kurumlardan onay alınması ve proje için gerekli olan tüm mimari projelerin il tarım müdürlüklerince onaylanması da gerekmektedir.

Köye dönüş kredi ve destekleri hakkında bilgi alabilir ve devlet destekli olarak köye yerleşebilirsiniz.

Sırasıyla bu aşamaları geçerek Köyde Ev Yapma İzni Nasıl Alınır? Sorulara verdiğimiz cevaplardan yararlanarak yapı ruhsatı, yapı kullanma ruhsatı ve plansız alan için çalışma izni alarak tarımsal faaliyetlerinizi yürütmeye başlayabilirsiniz.

Bağ Evi Yapmak Yasak mı? 2021 Düzenlemesi 2023’de Geçerli

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ‘İmarsız Alanlar İmar Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu yönetmelik kapsamında köyüne ve tarlasına dönenlere getirilen kolaylıklar belirlendi. Büyükşehir Belediyeleri tarafından belirli kurallar çerçevesinde “kırsal yerleşim yeri” olarak belirlenen mahalleler,

Köyün yerleşim yeri koşullarına tabi olması sağlanmıştır. Yönetmelik ile tarımsal yapı tanımı genişletildi ve bu tanıma “bağ evleri” de eklendi.

Mesafe Düzenlemesi Yapıldı

Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği‘ne göre birden fazla yapı yapılan parsellerde, binalar arası asgari mesafe sınırı bitişik yapılar hariç 10 metreden 6 metreye düşürüldü. Bina azami yükseklikleri 6,50 metreden 7,50 metreye çıkarıldı. İskan dışı alanlarda 1.500 metrekare üzeri hisseli parsellerde Tarım ve Orman Bakanlığı’nın uygun görüşü alınarak en çok 1 konut amaçlı yapı yapabilme imkanı 3’e çıkarıldı. Yapıların komşu parsel sınırına 5 metre mesafe bırakma zorunluluğu 3 metreye düşürüldü.

Emsal Sınırlandıran Madde İptal

Çevre Düzeni Planları’nda yer alan ve kırsal yerleşim alanları için emsali 0,50 ile sınırlandıran madde kaldırıldı. Emsal sınırlandırılan madde iptal edildi ve köy yerleşik alanı civarı sınırları için tespit edilebilecek mesafe 100 metreden 300 metreye yükseltildi.

İkametgat Belgesi İstenmiyor

Karadeniz bölgesinde ki gibi dağınık yerleşimlerin bulunduğu alanlarda, arası en çok 200 mt olan 2 ve daha fazla binayı içerecek şekilde “Dağınık Yerleşik Alan” olarka belirlendi. Bu alanlarda da köy yerleşik alanı kuralları geçerli olacak. Konut yapabilmek için köy nüfusuna kayıtlı olmak ve köyde sürekli oturmak şartları da ARTIK YOK..

Bağ Evine Ruhsat Zorunluluğu Yok

Tarımsal amaçlı yapıların tanımı genişletildi ve bu tanıma “bağ evleri” de dahil edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı da bu kapsamdaki diğer yapıları bu tanıma ekledi. İskan dışı alanlarda taban alanı 75 metrekareyi ve 2 katı geçmemek üzere yapılacak 1 bağ evi için bakanlığın uygun görüşü alınarak, köy içi yapılara benzer şekilde ruhsat zorunluluğu artık yok. Köylerde bina çatılarında yapılan güneş enerji sistemleri yapı ruhsatından muaf tutuldu.

Devlet Destekli Köye Ev Yapılır mı?

Evet, devlet destekli bir köyde ev inşa etmek mümkündür. Ancak bu destekler bölgeden bölgeye farklılık gösterebilmektedir. Örneğin bazı bölgelerde köye yerleşmek isteyenlere arazi tahsis edilirken, bazı bölgelerde evlerin yapılması için maddi destek sağlanmaktadır. Bu desteklerin nasıl alınacağı ilgili yerel kurumlar tarafından belirlenir.

Köye Ev Yapmak Ne Kadar Tutar?

Köyde bir ev inşa etmenin maliyeti birçok faktöre bağlıdır. Bu faktörler arasında evin büyüklüğü, kullanılacak malzemeler, bölgenin iklim koşulları, belediyeden alınacak ruhsat bedeli ve inşaat çalışmalarının yapılacağı firmaların fiyatları yer alıyor. Genel olarak köyde ev yapımı, şehir merkezinden daha uygun olabilir. Bununla birlikte, ev inşaatı maliyetleri bölgeden bölgeye değişebilir.

Yorumlar

 1. Avatar of Abdullah Abdullah dedi ki:

  Devletin desteği nekadar
  Köy evi için

 2. Avatar of Şennur Aydın Şennur Aydın dedi ki:

  KÖYDE TARİHİ EVİ TADİLAT YAPIP TURİZM AMAÇLI KULLANIMA SUNULACAKTIR. DEVLET DESTEĞİ VARMIDIR.