Köy Korucusu Olmak İsteyenlere Genel Bilgiler

Köy Korucusu Olmak İsteyenlere Genel Bilgiler

Köy Korucusu Olmak İsteyenlere Genel Bilgiler

Köy Korucuları bilindiği üzere özellikle teröre maruz kalan ülkemizin Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görev yapmaktadırlar. 2017 yılı itibariyle Başbakanlığımızca, terörle mücadelede görev almak üzere yeni emekli olan geçici köy korucularının yerine 25 bin yeni köy korucusu alınacağı açıklandı. Geçici köy korucularının ismi 2016 yılında yapılan düzenleme ile güvenlik korucusu olarak değiştirildi ve koruculara 2016 yılında kadro ile birlikte birçok hak verildi.

678 SAYILI KHK İLE KÖY KORUCULARINA EMEKLİLİK

22 KASIM 2017 tarihinde yayımlanan 29896 sayılı ve 678 Resmi Gazete sayılı kararname ile geçici köy korucularının ismi değiştirilerek güvenlik korucuları ismi verilmiş ve kendilerine aşağıda belirtilen haklar verilmişti.

 1. 49 yaşını dolduran köy korucularının 22 KASIM 20167 tarihinden 6 ay içinde ilişikleri kesilecek ve önceden peşin ödenmiş olan ücretin geri kalanı alınmayacak. Yani 22 MAYIS 2017 tarihine kadar 49 yaş ve üzeri geçici köy korucularının ilişikleri kesilecek.
 2. 44 yaşını dolduran ancak 50 yaşından gün almayan köy korucularıın onbeş yıl ve üzerinde görev yapmaları şartıyla, başvuruda bulunmaları durumunda 22 MAYIS 2017 tarihine kadar görevlerinden ilişikleri kesilecek ve peşin ödenen maaşları geri alınmaz.

Yukarıda belirtilen her iki koşulda geçici köy korucularına emeklilik hakkı verilmiş olup, bu maddeler gereğince ilişiği kesilen koruculara Devlet tarafından maaş bağlanır ve 15 yıldan daha az görev yapan ve yaşı 50’yi dolduran köy korucularının hizmet yılı 15 yıl olarak esas alınacaktır. Yani isterse korucu 5 yıl görev yapsın, bu madde gereceğince emekli maaşını 15 yıl üzerinden alacaktır.

ÇOCUĞA VE KARDEŞE KÖY KORUCULUĞU DEVRİ

Kanun Hükmünde kararname maddesi gereğince, yukarıda belirtilen şartlarda görevden ilişiği kesilen, maaş bağlananan geçici köy korucularının yerlerine aynı yerleşim yerinde babasının kardeşinin yerine göreve devam etmek üzere 30 yaşını tamamlamamış olan çocuklarından veya çocuğu yoksa kardeşlerinden biri görev alabilecektir.

KÖY KORUCULARINA TAZMİNAT ÖDENMESİ

Yukarıda belirtilen kanun hükmünde kararname maddeleri gereğince görevlerinden ilişikleri kesilen köy korucularına tazminat ödemesi yapılacaktır. Tazminat ödemesinin hesaplanmasına aşağıda ki madde esas alınacaktır.

Birinci fıkranın (b) bendine göre ilişiği kesilen güvenlik korucularına, ilişiklerinin kesildiği tarihi takip eden aybaşından 50 yaşından gün alacakları tarihi takip eden aybaşına kadar olan ay sayısının, en son aldıkları aylık ücretleri ile ilişiklerinin kesildiği tarihi takip eden aybaşında bu Kanunun ek 16 ncı maddesi uyarınca bağlanan ilk aylıkları arasında oluşan farkın yarısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda tazminat defaten ödenir. Verilecek tazminat tutarından herhangi bir vergi ve kesinti yapılmaz.”

Bu esaslar çerçevesinde 2017 yılında göreve alınacak olan köy korucuları içinde uygulamaya devam edilecek ve 2017 yılında güvenlik korucusu olarak göreve başlayan korucularımız için emeklilik hakkı, oğula ve kardeşe mesleğin devri ve tazminat ödeme hakkı aynen uygulanmaya devam edecektir.

686 sayılı KHK. ile terör bölgelerinde görev yapmakta olan 18.066 köy  korucusu emekli edildi. Bu korucuların yerine yukarıda belirtilen esaslar kapsamında 30 yaşını aşmamış olan köy korucuları alınacak. Emekli olanlar haricinde 7.250 yeni köy korucusu alımı yapılacak.

GÜVENLİK KORUCULARINA YAŞ DÜZENLEMESİTürkiye’de görev yapmakta olan güvenlik korucusu (eski adıyla geçici köy korucusu) sayısının 54.760 sayısına çıkarılması hedefleniyor. Bundan sonra güvenlik korucularımızın yaşları 22 yaşının altında ve de 30 yaşının üzerinde olamayacak. Gönüllü olarak yaşına rağmen göreve devam eden korucularımızın ise yaşları 37′ yi geçemeyecek.

Köy Korucularının, görevleri, şartları, bağlı oldukları birimler, aylık maaşları, emeklilikleri, özlük hakları, hangi görevleri yerine getireceği, kısaca köy korucusunun bağlı olduğu mevzuat 442 sayılı Köy Kanununda belirtilmiştir.

KORUCU MAAŞLARI MEMUR MAAŞLARINA EŞİTLENECEK

Halen görevde olan ve yaşları 42 civarında olan korucularımızın yaşlarının 31 yaşa indirilmesi amaçlanırken, korucuyucu maaşlarının memur maaşlarına aynı seviye getirilmesi için İç İşleri Bakanlığı ve Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Fedarasyonu arasında bir görüşme yapıldı ve henüz bir karar çıkmadı ancak, Konferedasyon Başkanı Ziya bey, bu konuşma sonucunda olumlu bir karar beklediklerini ifade etti.

MAAŞLARI HAKKINDAKİ KANUN

(Ek fıkra: 27/5/2007-5673/1 md.) Güvenlik korucularına hizmetin devamı süresince her ay 11.500 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda ücret ödenir. Bu ücret, herhangi bir vergi ve kesintiye tâbi tutulmaksızın ve peşin olarak ödenir. Güvenlik korucuları arasından, toplam güvenlik korucusu sayısının yüzde onunu geçmeyecek şekilde tefrik edilen korucu başlarına güvenlik korucularına ödenen ücretin yüzde onu kadar ilave ücret ödenir. Ay sonundan önce kendi isteğiyle görevden ayrılanlar ile disiplin hükümlerinin uygulanması sonucu görevlerine son verilenler hariç olmak kaydıyla, görevlerine son verilen veya ölen güvenlik korucuları için önceden peşin ödenmiş olan ücretin kalan günlere isabet eden tutarı geri alınmaz.

 (Ek fıkra: 27/5/2007-5673/1 md.) Güvenlik korucularından güvenlik güçleriyle birlikte operasyonlara katılanların iaşeleri, birlikte operasyona katıldıkları güvenlik güçlerinin bağlı olduğu birimlerce ve bu birimlerin bütçesinden karşılanmak üzere sağlanır. Bu Kanunda belirtilen görevler ile tabii afetlerde ve diğer olağanüstü hal ve durumlarda emsallerine göre başarılı görev yaptıkları görülen veya büyük yararlılık gösteren güvenlik korucularına, valinin teklifi ve İçişleri Bakanının onayı ile yılda bir defa aylık ücretlerinin iki katına kadar ödül verilebilir. Bir malî yılda bu şekilde ödül verilecek güvenlik korucusu sayısı, o ilde görevli güvenlik korucusu sayısının yüzde birini geçemez.

(Değişik son cümle: 15/8/2016-KHK674/21 md.: Aynen kabul: 10/11/2016-6758/21 md.) Güvenlik güçleriyle birlikte operasyonlara katılan güvenlik korucularına herhangi bir vergi ve kesintiye tâbi tutulmaksızın her ay 225 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ve operasyona çıktıkları gün sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ek tazminat ayrıca ödenir. 

Şartlar

Aşağıda ki görselde, köy korucusu olmak isteyen vatandaşlarımız için Köy Korucusu Alımı illerinde ve Türkiye’nin tüm illerinde geçerli olan korucu olma şartları yer almaktadır.

Bu kapsamda 2017 yılında terörle mücadele edilen bölgelerde ve Türkiye’nin diğer bölgelerinde Kanun Hükmünde Kararname ile emekli edilen köy korucularının yerine yeni güvenlik korucusu alımı 2017’de yapılacak olup, bu alım için şartlarınız haiz ise, köy korucu kardeşi ve oğlu iseniz veya yaş ve fiziksel şartlarınız köy korucusu alımı için yeterli ise sizde, memur alımına ve güvenli korucusu alımlarına başvuru da bulunabilirsiniz.
BEĞEN DEVLET DESTEKLERİNİ TAKİP ET!Köy Korucusu Olmak İsteyenlere Genel Bilgiler Konusuna 34 Yorum Yapıldı
 1. harun dedi ki:

  Merhabalar ben37 yaşındayım ASKERLİĞİMİ diyarbakır lice hani kırsalında yaptım koruyucu olmak istiyorum görev yerim neresi olursa olsun umrumda değil tek iş vatan borcumuzu ölene kadar yapmak

 2. Bahattin küçükoğlu dedi ki:

  Gönüllü korucu olmak istiyorum, tek derdim, bu yaştan sonra, vatanıma, hainlik yapanların, karşısında durmak, emekli yim derdim para değil, tek derdim, vatanı mı savunmaktır, hiç olmazsa mezarda huzurlu oluruz

 3. ERHAN KOÇAŞ dedi ki:

  YAŞIM 52 EMEKLİ GUVENLIK GÖREVLİSİYIM. NEREDE GÖREV VERİLİRSE VATANIM İÇİN HAZIRIM. .

  1. ERHAN KOÇAŞ dedi ki:

   GÖREV MAASIM ŞEHİT ÇOCUKLARI İÇİN. BEN PARA İSTEMEM GONULLUYUM DEDİM.

 4. Tahir Köse dedi ki:

  Vatanımın her yerinde bayrağı mı ve devletimi savunmak için başvuracağım. Vatana hizmet, her Türk ‘ün boynunun borcudur. “Tek bayrak tek millet tek vatan.” Allah yardimcim olsun insallah bu gorevi alma sansini yakalarim.

 5. Mehmet lalealp dedi ki:

  Ben korucu olmak istiyorum

 6. Bayram Savaş dedi ki:

  Selamin aleyküm ben bayram savaş 24 yaşındayım tek isteğim bu vatana millete devlete hizmet etmek para pul hiç birşey istemem tek isteğim güvenlik korucusu olmak vatanın her bölgesinde görev yapmaya hazırım..
  Canımız vatana feda olsun Vatan sağ olsun

 7. Hüseyin dedi ki:

  Ben konyadan Hüseyin askerliğimi hepatit b hastalığı olduğu için tamamlayamadım geri gönderdiler ve ben milliyetçi bir kişiliğe sahibim vatanım için canımı vermeye hazır birisi olarak uzman çavuşluk ve sözleşmeli erlik için başvuru yapmayı düşündüm ama bu hastalık engel olduğu için yapamadım. Korucu olmak için ne yapabilirim bana yardımcı olursanız sevinirim.

  1. Murat Vurman dedi ki:

   Hepatit b den askerlik yapamamak saçma değil mi. Bende de var hepatit b virüsü. Ama yaptim geldim

 8. Saban dedi ki:

  Mrb
  İsmin Şaban Şırnak cakirsogut de askerlik yaptım
  Özel görev olarak uzun zaman ırak ta bulundun üç lesim ve üstün başarı belgelerimin hepsi var 38 yaşındayım
  Hiçbir sağlık sorunu yok devletim den isteyim Türkiye’nin neresi olursa olsun bu vatana ve 15 temmuz şehitleri ruhları için devletim ve milletim için güvenlik koruyucusu olmak istiyorum

 9. köy kurucusu dedi ki:

  Merabalar ben veysi kelen mardin artuklu kumlu mahallesinde kurucu olmak istiyorum devletime en buyuk hayalim hizmet etmektir yasm 26 ya yeni girdim

 10. koruyucu dedi ki:

  merhabalar ben erhan tufan 31 yaşındayım askerliyimi kıbrız lefkoşa şirinyerde yaptım köy korucusu olmak istiyorum vatanım ve milletim için hizmet vermek istiyorum arzederim

 11. Köy korucusu olmak dedi ki:

  Merhabalar ben düzenden yasin 26 yaşındayım askerliğimi ağrı doğum Beyazıt telcekerde 14. Hudut bölügünde yaptım koy korucusu olmak istiyorum vatanımızın her yerinde görev yapmaya hazırım devlet büyüklerimizden yardım bekliyorum.

 12. Guvenlik korucusu dedi ki:

  Ben hakkari Yüksekova da askerliğimi yaptım taktir belgesi var Bingöl Genç Güvercinlik köyünde ikametgah ediyorum bende güvenlik koruyucu olmak istiyorum

1 2
Sayfa başına git