Köy Korucusu Olma 2023 Şartları ve Başvuru Formu

2023 yılında köy korucusu olma şartları nelerdir başvuruları nasıl yapılır araştırdık.

Köy Korucusu Olma 2023 Şartları ve Başvuru Formu

Bilindiği üzere Köy Korucuları ülkemizin özellikle teröre maruz kalan Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görev yapmaktadır. Bu nedenle korucu olma şartlarının neler olduğunu, hangi illerde korucu alımı yapıldığını, başvuruların nerelere ve nasıl yapıldığını, yeni gönüllü koruculuk başvurularını, silah taşıma hakkı olup olmadığını içeriğimizde tüm detayları ile anlattık.

Köy Korucusu Nedir?

442 sayılı Köy Kanunu’nun 70. maddesine göre görevlendirilen köy korucularını ifade eder. Köy Korucusu (Güvenlik Korucusu), Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da Polis ve Silahlı Kuvvetlere birincil yardım sağlayan birimdir. Köy korucuları, kırsal kesimde güvenlik güçlerine yardımcı olan memurlar olarak da adlandırılabilir.

Gönüllü Korucu Nasıl Olunur?

Gönüllü korucu olma şartlarını taşıyanlar korucu olmak için gerekli yerlere başvurur ve başvuruları olumlu sonuçlanan adaylar korucu olabilir.

Köy Korucusu Olma 2023 Şartları Nelerdir?

Korucu olmak isteyen vatandaşlarımız için korucu alımı yapılan illerde ve Türkiye’nin tüm illerinde geçerli korucu olma şartları sıralanmıştır. Köy Korucuları Yönetmeliği’nin ikinci bölümünün 5. maddesinde köy korucularında aranacak genel ve özel 10 şart bulunmaktadır.

Köy korucusu olma şartları aşağıdaki gibidir:

 • T.C Vatandaşı olmak.
 • Türkçe okur-yazar olmak.
 • Askerliğini yapmış olmak.
 • 22 yaşından küçük, 60 yaşından büyük olmamak.
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • Bir suçtan dolayı hüküm giymemiş olmak.
 • Görev yapacağı köyde ikamet ediyor olmak.
 • Görevini yapmasına engel olacak vücut ve akıl sağlığı veyahut vücut sakatlığı ile özürlü bulunmadığını sağlık raporu ile belgelemek gerektiği belirlenmiştir.
 • Görevini yapmasına engel olacak vücut ve akıl sağlığı veyahut vücut sakatlığı ile özürlü bulunmadığını sağlık raporu ile belgelemek gerektiği belirlenmiştir.

Ayrıca bazı ilanlarda tüm eğitimlere katılmak ve herhangi bir siyasi partiye üye olmamak gibi özel şartlar aranabilmektedir. Bu kapsamda, Türkiye’nin diğer bölgelerinde ve terörle mücadele edilen bölgelerde Kanun Hükmünde Kararname ile emekliye ayrılan köy korucularının yerine yenileri korucu alımı yapılacak. Yeterli olması durumunda memur ve güvenlik görevlisi alımı için de başvurabilirsiniz.

Köy korucusu yönetmeliğinde detaylar belirtilmiştir.

Köy Korucusu Başvuruları Nasıl Yapılır?

Köy koruculuğu başvuru süreci, ihtiyar heyeti kararı ile başlar ve T.C kimlik numarası ve kimlik bilgileri, eğitim belgesi, 4-6 adet fotoğraf ve sağlık raporu eklenerek fiziki yeterlilik sınavında başarılı olunması ile başlar. Kaymakamlık sınavı başarıyla geçen adayları onaylayınca işe alım gerçekleşir ve kaymakamlık bu vatandaşlara bekçi kimlik kartını teslim eder. Bu kararın nöbetçi köy korucularına tebliği itibariyle cephane, silah, teçhizat, giyecek, alet ve teçhizat ile diğer eşyalar ihtiyar heyeti tarafından teslim edilerek zimmete geçirilir.

Gönüllü Korucu Başvurusu Nereye Yapılır?

Köy koruculuğu başvuruları için yayınlanan ilanlar sonucunda köy korucu adaylarının ad ve soyadlarını bulunduğunuz yerdeki İhtiyarlar Kurulu belirler. Muhtarlığa sevk edilen bu kişiler, muhtar tarafından Kaymakamlığa bildirilir.

Kaymakamlıklardan ilan olunur. İstekliler, alım yapılacak olan İlçe Kaymakamlığı Resmi Internet Sitesinden (www….gov.tr) Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğünden ya da .. İlçe Jandarma Komutanlığından temin edecekleri Güvenlik Korucusu Alımı Başvuru Kılavuzunda belirtilen şartları taşımaları halinde müracaat edebileceklerdir. Başvuruda istek dilekçesi doldurulmalıdır. Dilekçe ekine istenen belgeler eklenmelidir.

Köy Korucusu 2023 Başvuru Formu

Ayrıca, güvenlik koruculuğu başvuru ilanlarına da aşağıda ki başvuru dilekçesi doldurarak Kaymakamlıklara teslim edilmelidir.

MÜRACAAT VE TAAHHÜTNAME FORMU

…. ili …ilçesi …………mahallesinde ikamet etmekteyim. Mahallemize tahsis edilen güvenlik koruculuğu kadrosuna alınmak istiyorum. İlanda belirtilen şartları taşıyorum. Komisyon tarafından tabi tutulacağım fiziki yeterlilik testine engel olacak herhangi bir sağlık problemim yoktur. Güvenlik korucusu seçilmem durumunda askerlik durum belgesi ve sağlık kurulu raporunu bana bildirilen tarihte teslim edeceğimi, aksi takdirde müracaatımın geçersiz sayılacağını bu konuda idareden bir hak talep etmeyeceğimi taahhüt ederim.

……./08/2023

İmza:

Adı Soyadı:

T.C Kimlik Numarası:

ÖZEL DURUMU
( ) Gönüllü Güvenlik Korucusu Olarak Görev Yapmaktayım.
( ) Terörle mücadelede şehit olan birinci derece yakınıyım.
( ) Terörle Mücadelede çalışamayacak derecede malül olanların 1 inci derece
yakınıyım.
İRTİBAT ADRESİ VE TELEFONU

EKLER:

 • (1) Adet nüfus hüviyet cüzdanının tasdikli bir örneği.
 • (1) Adet vukuatlı nüfus kayıt örneği.
 • (1) Adet diploma veya okuryazar olduğuna dair belge.
 • (1) Adet sabıka kaydı.
 • (1 )Adet yerleşim yeri belgesi (İkametgah)
 • (6) Adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş)
 • (1) Adet Askerlik terhis belgesi.

Köy Korucu Görevleri Nelerdir?

Köy korucu görevleri aşağıdaki gibidir:

 • Köy halkının canına, ırzına, malına ve tasarruf emniyetine yönelik saldırıları önlemek.
 • Saldırıda bulunanları yakalamak ve suç delillerinin kaybolmamasını sağlayacak tedbirleri almak.
 • Görev alanında bulunan kamu ve özel kurumlara ait tesislere yönelik her türlü saldırıları önleyecek tedbirleri almak.
 • Tesislerin korunmasında, genel ve özel kolluk kuvvetlerine yardımcı olmak.
 • Afetlerde verilecek görevleri yapmak.
 • Bağlı olduğu mülki amirce verilecek ve önleyici kolluk kapsamında olan diğer görevleri yapmak güvenlik korucularının görevleridir.

Gönüllü Korucu Başvuruları 2023 Güncel

Güvenlik korucusu olmak isteyenler valiliğe veya kaymakamlığa başvururlar. Gönüllü korucu başvuruları ikamet edilen il ve ilçedeki mülki amirlerine, profesyonel olarak Jandarma Komutanlıklarına bağlıdır.

Gönüllü Köy Koruyucu Başvuru Formu 2023

Gönüllü olarak köylerde koruyuculuk yapmak isteyen kişilerin öncelikle başvuru yapmaları gerekiyor. Gönüllü köy korucusu başvuru formu 2023 yılında ilgili makamlarca verilen ilanlar sonrasında online olarak doldurulmaktadır. Başvurularını köy korucu idari olarak mülki amirlerine, mesleki olarak ise jandarma komutanlıklarına bağlıdır. Güvenlik korucusu olmak isteyenler valiliğe yada kaymakamlığa başvuruyorlar.

Köy korucusu gibi mahalle ve gece bekçisi olmak isteyen adaylar bekçi nasıl olunur inceleyerek başvuruda bulunabilir.

Gönüllü Köy Korucusu Silah Taşıma Hakkı Var mı?

Gönüllü köy korucuları kendilerini korumak ve çevrenin güvenliğini sağlamak için silah taşıma hakkına sahiptir. Ancak koruma altına alınan kişilerin talepleri doğrultusunda silah verilecek. Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe göre emekli güvenlik görevlileri ve güvenlik görevlileri can güvenlikleri nedeni ile Devletdesekli.com’dan silah taşıma ruhsatı alabilirler. 6136 sayılı Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Diğer Aletler Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelik hükümleri gereğince ruhsat başvurusunda bulunabilir ve uygun görülmesi halinde silah taşıma ruhsatı alabilirler.

Köy korucusu silah ve zor kullanma şartları aşağıdaki gibidir:

 • Görev sırasında kendi hayatını tehlikeye atan ve saldıran kişilere karşı kendisini korumak amacıyla
 • Korumakla yükümlü olduğu yerlerdeki vatandaşların ırzına veya canına kasteden bir durumda başka çaresi yoksa
 • İşlenen veya işlenmekte olan bir cinayetin silah kullanan failini yakalarken
 • Tutulan bir cani kaçtığında dur emrine uymazsa yakalamak için
 • Eşkıyaların takibinde yatak olan yerlerden çıkan eşkıya dur emrine uymazsa korucu silah kullanabilir.

Bu durumlar dışında silah ile müdahale yapılırsa cezai işlem uygulanır. Öldürme amaçlı değil gerektiğinde yaralayarak yakalamaya gayret etmelidir.

Ülkemizi ve vatanımızı korumak için Türk Silahlı Kuvvetleri’nde özel veya astsubay olmak isteyenlerin sayısı da oldukça fazladır. Rütbesiz paralı asker olmayı inceleyebilir, daha uzun süreler daha fazla maaşla sözleşmeli özel ve astsubay olmak için başvurabilirsiniz.

Güvenlik Korucularına Yaş Düzenlemesi

Türkiye’de görev yapan güvenlik korucusu sayısının 54.760’a çıkarılması hedefleniyor. Bundan böyle güvenlik korucularımızın yaşı 22’den az ve 30’dan çok olmayacak. Yaşına rağmen gönüllü olarak çalışmaya devam eden korucularımızın yaşı 37’yi geçmemesi gerekmektedir. Bazı ilanlarda ise 40 yaşını aşmamış olmak şartı bulunmaktadır.

Köy Korucularının, görevleri, şartları, bağlı oldukları birimler, aylık maaşları, emeklilikleri, özlük hakları, hangi görevleri yerine getireceği, kısaca köy korucusunun bağlı olduğu mevzuat 442 sayılı Köy Kanununda belirtilmiştir.

Geçici Köy Korucusu ve Hak Sahiplerine aylık bağlanması başvurusu e-devletten yapılıyor. Sgk e-devlet başvuru sayfasından Geçici Köy Korucusu ve Hak Sahiplerine Aylık Bağlanması Talebi linkinden başvuru yaparak aylık bağlanıyor.

Gönüllü Köy Korucusu Maaş Alıyor mu?

Gönüllü köy korucuları 8.500 TL’den başlamaktadır.

Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar?

Köy korucuları her yıl değişen asgari ücret tutarına göre maaş almaktadır. 2023 yılında korucuların almış oldukları maaş tutarı 8.500 TL‘dir.

Güvenlik Korucu Olmak İçin Nereye Başvurulur?

Korucu, idari olarak mahalli amirlerine, profesyonel olarak Jandarma Komutanlıklarına bağlıdır. Güvenlik görevlisi olmak isteyenler valiliğe veya kaymakamlığa başvururlar.

2023 Güvenlik Korucusu Alımı Var mı?

2023 yılında güvenlik korucu alımları devam etmektedir.

Yorumlar

 1. Avatar of Cengiz Cengiz dedi ki:

  Köy korucusu olacam

 2. Avatar of Hasan babur Hasan babur dedi ki:

  Selamın aleyküm hayırlı günler ben vatanım için köy korucusu olmak istiyorum ben şuna istanbul da ikahmet ediyorum memleketim Van için başvurmak istiyorum bana yardımcı olursanız sevinirim saygılarımla hayırlı akşamlar diliyorum

 3. Avatar of Hamdi Karakoç Hamdi Karakoç dedi ki:

  Sealmun aleyküm sayın başkanimz Diyarbakır Çermik köksal köy den köy korucusu olmak istiyorum lütfen yardımcı olursanız sevinirim

 4. Avatar of Delal Delal dedi ki:

  Sayın başkanımız benim eşim vefat etti eşim köy koruyucusuydu eşimin maaşı ile geçiniyor duk 4 tana çocuğum var erkek oğluma iş vermiyorlar bana eşimin silahını bana vermenizi istiyorum çocuklarıma bakmak istiyorum evim yıkılmak üzere bana yardım edin sizden ricam

 5. Avatar of nazlı nazlı dedi ki:

  ben ankarada oturuyorum ama güvenlik korucusu olmak istiyorum bence ikamet şartı kalksın ve vatanını seven herkese önünü açık tutunda vatanını korusunlar sayın cumhurbaşkanım sesimizi duyun artık

  1. Avatar of ekrem ekrem dedi ki:

   evet cok haklısınız nazlı hanım bende baş vurmak istiyorum dogu tarfındayım bana yardımcı olursanız sevinirim

 6. Avatar of Vedat vargün Vedat vargün dedi ki:

  Sayın cumhur başkanım gönüllü korucu kadrosu istiyoruz bizleride Sesimiz olursanız sevinirim yılardır vatanımıza hizmet ediyoruz bu konuda siz devlet büyüklerimizin yardımcı olmanızı istiyorum lütfen saygılar

 7. Avatar of Yunus akar Yunus akar dedi ki:

  Güvenlik korucu alımı varmi

 8. Avatar of Barış aslan Barış aslan dedi ki:

  Barış aslan

 9. Avatar of Bahar ulaş Bahar ulaş dedi ki:

  Ben 21 yaşindayım bu yaşima kadar tek hayalim vatan için savaşmakti ve şuraya canımı bile ortaya koyarak sizden tek ricam geri çevirmeyin beni şuan vandayim Van’da yapmak için geldim Antalya’dan sizden haber bekliyorum sayın başkaınm salığiniza duaciyiz saygılarımla

  1. Avatar of Ceren Ceren dedi ki:

   Nasıl başvuru yapıcam

 10. Avatar of Şaban Şaban dedi ki:

  1998 Kasım 2000 Nisan arası askerlik görevimi Şırnak ve kuzey ırak ta yaptim 18 ay askerlikhayatimda çok sayıda çatışmalara ve sıcak temaslara girdim .bir özel görevde bir kellem var .yaşım 44 sivil dosyamda bisbir sıkıntım ve vukatim yok.koy koruyucusu olmak istiyorum devletime ve milletime tekrar vatan borcumu hayatımın sonuna kadar ödemek istiyorum.bekarim ve hizmete daima hazırım saygılarımla arz ederim

 11. Avatar of İrfan çay İrfan çay dedi ki:

  Sayın başkanım bizim köyde hiç korucu güvenlikleri Yok terörle mücadele 1.derecede gazi yakınım gerek hem devletime hem köyüme hizmet yapmak için korucu olmak istiyorum

 12. Avatar of Faruk yıldız Faruk yıldız dedi ki:

  Askerlik yaptım devlete sahip çıkmak istiyorum yaşım 25 bu vatana hizmet yapmak istiyorum

 13. Avatar of Salim g Salim g dedi ki:

  Benim 3 tane abim kurucu abilerim kurucu olduğu için ben rahatlıkla bir yerlere gidemiyorum koy kurucusu olmak istiyorum

 14. Avatar of Ramazan Ramazan dedi ki:

  Sn başkanım küy koruyucusu olmak istiyorum ve köyüme hizmet etmek istiyorum saygılar

 15. Avatar of Okan yıldız Okan yıldız dedi ki:

  Güvenlik köy koruyucusu olmak istiyorum

 16. Avatar of Burhan Burhan dedi ki:

  Ailem denkurucuvar.bendeolmakistiyorum.

 17. Avatar of Burhan Burhan dedi ki:

  Bende kurucu olmak istiyorum

 18. Avatar of Metin Metin dedi ki:

  Bende korucu olmak istiyorum nasıl başvuru yapacam

 19. Avatar of Ömer ay Ömer ay dedi ki:

  Koruyucu olmak istiyorum

 20. Avatar of İbrahim durgunsu İbrahim durgunsu dedi ki:

  Koruyucu olmak istiyorum

 21. Avatar of nurullahcakir nurullahcakir dedi ki:

  Ben de devlet hizmet etmek istiyorum

 22. Avatar of Fatih minaz Fatih minaz dedi ki:

  Sn başkanımız bende bir vatandaş olarak köyume hizmet vermek istiyorum

 23. Avatar of Umut Orak Umut Orak dedi ki:

  Ben de koy kurucusu olmak istiyor ben devletim sayıp çıkmak istiyorum

  1. Avatar of Murat Murat dedi ki:

   Bitlis Mutki in köylerinde ikamet etmekteyim koruyucu
   Olmak istiyorum

 24. Avatar of Ahmet Aydın Ahmet Aydın dedi ki:

  Diyarbakır dicle güvenlik korucu alımı başvuru

 25. Avatar of Ahmet Aydın Ahmet Aydın dedi ki:

  Ben güveni korucu olmak istiyorum

 26. Avatar of Ahmet Aydın Ahmet Aydın dedi ki:

  Başvuru

 27. Avatar of Seyat ayışık Seyat ayışık dedi ki:

  Ağrı Diyadin de ikamet etmekteyim ve korucu olmak istiyorum devlet büyükleriminde yardım bekliyorum

 28. Avatar of Berivanpolat Berivanpolat dedi ki:

  Başvuru yapmak istiyorum

 29. Avatar of Murat ayhan Murat ayhan dedi ki:

  Vatan saolsun

 30. Avatar of Murat ayhan Murat ayhan dedi ki:

  Vatan saolsun

 31. Avatar of Mehmet Mehmet dedi ki:

  Askerliği seviyorum yaşım 32 hatay iskendurun da yasıyorum

 32. Avatar of Serdar inanır Serdar inanır dedi ki:

  Siverek te alım yokmu

 33. Avatar of Vedat vargün Vedat vargün dedi ki:

  Gönüllü koruyucusuyum 3 çocuğum var korucu sözleşmesine geçmek istiyorum bu konuda siz devlet büyüklerimizin yardımcı olmanızı istiyorum saygılar

 34. Avatar of TURGAY yılmaz TURGAY yılmaz dedi ki:

  Korucu olmak istiyorum

 35. Avatar of hasret hasret dedi ki:

  başvuru nasıl yapilir

 36. Avatar of Yunus Yunus dedi ki:

  Koruyucu olmak istiyorum

 37. Avatar of Mustafa şey Mustafa şey dedi ki:

  Söz konusu Devletimiz ve milletimiz ise gerisi teferruattır. her kimki kasti yada hainlik gibi fiili bir eylemde bulunursa cezasını çekecektir.korumak vazifemiz görevimizdir. canla başla bu böyle bilinmelidir.☝☝

 38. Avatar of Vedat Vedat dedi ki:

  Korucu olmak istiyorum

  1. Avatar of Medet Medet dedi ki:

   Korucu alimi ne zaman

 39. Avatar of Seyfettin Seyfettin dedi ki:

  Koruyucu olmak istiyorum

 40. Avatar of Mehmet Mehmet dedi ki:

  Ben bitlis tatvan dan Mehmet tatvanda kurucu alımı ne zaman yapılacak 4 gözle alımı bekliyoruz

  1. Avatar of Muhammet Muhammet dedi ki:

   Nereden basvuru yapılıyor

 41. Avatar of Mehmet koca Mehmet koca dedi ki:

  Ben başvurmak istiyorum

 42. Avatar of Yunus Yunus dedi ki:

  Bingölde yaşıyorum korucu olup vatana millete hizmet talebinde bulunmak istiyorum

  1. Avatar of Adem Adem dedi ki:

   Ben seve seve can qonulden korucu olmaya hazırım

 43. Avatar of Osman deniz Osman deniz dedi ki:

  Kayseri’de yaşıyorum koruyucu olmak istiyorum

 44. Avatar of Orhan arslan Orhan arslan dedi ki:

  Sn Ben Diyarbakır Çınar yaşıyorm 14 yaşında babamı kaybettim hiç bir gelirimiz yok mal varlığımız yok sabit bir işimiz yok gecenemiyoruz bir erkek kardeşim iki kız kardeşim var devletimiz rica bu görevi bana arz ederseniz çok sevinirim babamın daha önce yaptığı görevi sonuna kadar yapıp onun gibi bende yapmak istiyorum saygılar sunarım

 45. Avatar of Berzan Berzan dedi ki:

  Diyarbakır Silvan da yaşıyorum korucu olup vatana hizmet telbinde bulunmak istiyorum erzaderim

 46. Avatar of Cangiz Cangiz dedi ki:

  Hakkari yoksekova ınanli köyünde bende korucu olmak istiyorum jandarma oyesi olmak en büyük isteğim teşekür ederim

 47. Avatar of Burak Yılmaz Burak Yılmaz dedi ki:

  Iğdır a niye alım olmuyor her yere var Iğdır Yok sayın bakan Iğdır a da korucu alsa çok iyi olur

 48. Avatar of Hamza pulat Hamza pulat dedi ki:

  Mardin Kızıltepe ilçesinde aşağı azikli mahallesi ben korucu olmak istiyorum

 49. Avatar of Yasar Yasar dedi ki:

  Arkadaslar bilgi yi nerden alırız

 50. Avatar of erdem şahinoğlu erdem şahinoğlu dedi ki:

  gonlunlu korucu ıcın nereye basvurmam gerlkıyor

 51. Avatar of Mehmet gül Mehmet gül dedi ki:

  Korucu olmak istiyorum

 52. Avatar of Aysun alpsoy Aysun alpsoy dedi ki:

  Koruyucu olmak istiyorum

  1. Avatar of Efsane Efsane dedi ki:

   bulunduğunuz ilçe kaymakamlığına dilekçe ile başvuru yapabilirsiniz

 53. Avatar of Mustafa susen Mustafa susen dedi ki:

  Ben başvurusu yapıyorum hiç cevap gelmiyor gönüllü korücu Siverek

 54. Avatar of Mustafa susen Mustafa susen dedi ki:

  Ben başvurusu yapıyorum hiç cevap gelmiyor gönüllü korücu

 55. Avatar of Cengiz Cengiz dedi ki:

  Diyarbakır da kurucu alımı ne zaman başlayacak dicle ilçesinde

 56. Avatar of Murat kaya Murat kaya dedi ki:

  Ardahan göle korucu alımı olmicakmı

 57. Avatar of Ferhat Ferhat dedi ki:

  Mardin Kızıltepe Hakverdi mahallesi ne zaman köy kurucusu alımı yapar

 58. Avatar of Mustafa Mustafa dedi ki:

  Ben ş urfa siverek gürakar demircide ikamet etmekteyim bizim köyde kurucu sayısı az oldğu için bende onlara yardimcı olmak icin gönülü olmak istiyorum lütfen birk yardimci olsun sagılarımla.

 59. Avatar of Sami Sami dedi ki:

  Bülgemizde artan terür ürgütü baskıları nedeniyle bende güvenlik küy korucusu olmak istiyorum güvenlik güçleri ile birlikte mücadele etmeye her zaman hazırız

  1. Avatar of Rıdvan kurnaz Rıdvan kurnaz dedi ki:

   Van saray çartak MH sinde oturuyorum ben korucu olmak istiyorum bizim köyde korucu sayısı az sayın bakanım beni korucu yapın bende vatanıma ve bayrağıma hizmet etmek istiyorum saygılarımla

 60. Avatar of Abdulkadir Abdulkadir dedi ki:

  Diyarbakır hazro ne zaman alım olacak

 61. Avatar of Özgen Esmer Özgen Esmer dedi ki:

  Şanlıurfa Viranşehir ışıldar usluca köyünde oturuyorum köy korucusu olmak istiyorum sayın bakanım

  1. Avatar of Cengiz Cengiz dedi ki:

   Bende istiyorum köy korucusu

   1. Avatar of Ebu El Mahmudi Ebu El Mahmudi dedi ki:

    Ben ister korucu devlet dede