Sigortası Olmayanlar Sağlık Ocağına Gidebilir mi? 2022 Güncel Ücretler

Sigortası olmayanların sağlık merkezine gidip gidemeyeceklerini, sağlık güvencesi olmayanların nereye başvuracağını, sigortasızların muayene ücretlerinin ne kadar olduğunu araştırdık.

Sigortası Olmayanlar Sağlık Ocağına Gidebilir mi? 2022 Güncel Ücretler

İşsiz ve sosyal güvencesi bulunmayan vatandaşlar tarafından araştırılan sigortasız sağlık ocağı kan tahlili yapılır mı, sağlık ocağı sigortasız muayene ücreti ne kadar oldu, hiçbir sağlık güvencesi olmayanlar nasıl muayene olur, sağlık ocağı tahlil ücretleri ne kadar, sosyal güvencesi olmayanlar sağlık hizmetlerinden nasıl yararlanır şartları nelerdir, Sağlık güvencesi olmayanlar nereye başvuracak, Sigortası Olmayanlar Sağlık Ocağına Gidebilir mi? içeriğimizde detaylandırdık.

Sosyal Güvencesi Olmayanlar Sağlık Hizmetlerinden Nasıl Yararlanır?

Herhangi bir kapsamda sosyal güvencesi olmayan vatandaşlar aylık 258,84 TL GSS primi ödeyerek kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları yakınları için sağlık hizmetlerinden yararlanabilir.

SSK Olmayan Aile Hekimine Gidebilir mi?

Sağlık ocaklarında sunulan Aile Hekimliği Hizmetlerinden Sosyal Sağlık Kurumuna kayıtlı olmayan kişiler de yararlanabilmektedir. Aile hekiminde muayene olmak için sigortalı olmanıza ve herhangi bir ücret ödemenize gerek yoktur.

Sağlık Güvencesi Olmayanlar Nereye Başvuracak?

Sağlık güvencesi olmayan, işsiz ve sigortası olmayan vatandaşlar sigortasız muayene ücretini ödeyerek sağlık ocağında tedavi olabildikleri gibi, Genel Sağlık Sigortası primlerini düzenli ödeyen vatandaşlar da sağlık merkezlerine başvurarak sağlık ocağında tedavi olabiliyor.

Sigortasız Sağlık Ocağı 2022 Muayene Ücreti

Sigortasız devlet hastanesi muayene ücretinin ödenmesi gerekmektedir. Sağlık ocağı muayene ücreti sigortasız muayene ücreti 50 TL‘dir. Genel Sağlık Sigortası primi 2022 yılı için 258,84 TL’dir.

Sosyal güvencesi olmayanlar, herhangi bir işte çalışmayanlar ve sigortasız olanlar, Kaymakamlıklarda bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına giderek, gelir testi yaptırarak ve Genel Sağlık Sigortasını düzenli olarak ödeyerek sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanabilirler.

Genel Sağlık Sigortası Primi Ne Kadardır?

Genel Sağlık sigortası primleri asgari ücret baz alınarak hesaplanmaktadır. Herkesin ödeyeceği GSS primleri değişiklik göstermektedir. Çünkü gelir testinde o hanede yaşayan kişilerin eş, çocuk büyükanne ve büyükbabanın aylık gelirlerinin toplamlarının kişi başına düşen gelirlerinin asgari 3/1’e birine denk gelen rakamlarına göre hesaplanarak 258,84 TL olarak belirlenen GSS primlerini ödeyerek sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanmak mümkündür.

Genel sağlık sigortası kapsamında olan ve GSS primlerini düzenli ödeyen kişiler ücretsiz muayene olabiliyor. Bunun dışında sosyal güvencesi olmayan, GSS primi ödemeyen, emekli olmayan ve bakmakla yükümlü olunan kişinin GSS’si kapsamında olmayan kişiler için sağlık merkezlerindeki sağlık hizmetlerinden muayene ücreti kesilecektir. Bu ücret, ilaçlar eczaneden alınırken alınacak ücrete eklenerek tahsil edilir.

Yani sağlık merkezinden alınan sağlık hizmetinin bedeli ilaçlara eklenerek halktan tahsil edilmektedir. Bunun için her muayene sonrası muayene ücretinin ne kadarını ödeyeceğinize dair eczaneden dekont alarak ödediğiniz muayene ücretini takip edebilirsiniz.

Eczaneden alacağınız muayene ücreti makbuzunu fatura ile birlikte almayı unutmayınız çünkü haksız yere alınan muayene ücretine itiraz edebilmek için mutlaka eczaneden alınan muayene ücreti makbuzu gerekecektir.

Bu makbuzlar Gelir testi yaptırdıktan sonra ilçe Kaymakamlıklarında ki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakfından talep edilen yardımlarda ibraz edilerek makbuzun karşılığında ücreti Kaymakamlıktan geri alabilirsiniz.

Sosyal Güvencesi Olmayanlar Sağlık Hizmetlerinden Nasıl Yararlanır?

Sigortasız ve işsiz olanlar aile hekimliği hizmeti almak için sağlık merkezlerine giderek muayene olabilirler. Ayrıca bir yerden başka bir yere misafir olarak gidenler aile hekimliği tarafından misafir hasta olarak muayene edilebilirler. Bölgenizdeki aile hekimliği uygulamasını değiştirmek isterseniz, talebiniz memnuniyetle karşılanır.

Ayrıca, işsiz ve genel sağlık sigortanız olsa dahi, tercih ettiğiniz aile hekimliği ve sağlık merkezlerinde muayene olmanız mümkündür. Misafir hastalardan ekstra ücret alınmamaktadır.

Ancak bölgenizde 3 aydan fazla kalacaksanız sağlık merkezlerinde muayene olabilmek için bölgenizdeki hekime kayıt yaptırmanız gerekmektedir.

Muayene Katılım Ücreti Ne Kadardır?

Sigortalıların güncel muayene ücretleri aşağıdaki gibidir:

  • Devlet hastanelerinde muayene katılım ücreti: 6 TL
  • Özel sağlık hizmeti verilen yerlerde katılım ücreti: 15 TL
  • 2. ve 3. sağlık hizmetlerinde muayene katılım ücreti: 7 TL
  • Üniversite hastanelerinde muayene katılım ücreti: 8 TL olarak ödeniyor.

Devlet hastanelerinde, aile hekimliğinde, özel hastanelerde ve üniversite hastanelerinde muayene olduğunuzda SGK’nın ödediği ücretler dışında sizden ücret alınır. İlaçlar için maaşınızdan yapılan kesintilere ek olarak, bir kısmı kurum tarafından ödenir.

Sağlık hizmeti alıcıları tarafından ödenen tutarlara katkı payı denir. Bu pay emeklilerden %10, çalışanlardan %20 olarak alınır.

Emeklilerin ilaç katkı payları, maaşlarından kesilerek tahsil edilmektedir. Çalışanlar eczanelere ilaç kesintisi yapıyor. Diş muayenesi ve ayakta muayene ücretleri eczaneye ödenir.

Sigortasız Sağlık Ocağı Kan Tahlili Ücreti 2022 Yılında Ne Kadar?

Sigortasız vatandaşlara sigortasız sağlık ocağı kan testi ücretsizdir. Yıllarca sigortasız ve sosyal güvencesi olmayan kişiler sağlık merkezlerinde kan tahlillerini ücretsiz yaptırabiliyor. Sağlık merkezlerinde ücretsiz kan testleri mevcuttur. Bunun dışında kişinin hastalığına göre tedavisi için reçete edilen ilaçların parası eczaneden tahsil edilir.

Kayıtlı Olmadığım Sağlık Ocağına Gidebilir Miyim?

Vatandaşlar, kayıtlı olmadıkları sağlık merkezlerinde muayene olamıyor. Ancak şehir dışına çıkmaları halinde misafir hasta kontenjanından sağlık merkezlerinde muayene olabilirler. Misafir hastaların sağlık kayıtları elektronik ortamda bağlı oldukları aile hekimine iletilir.

Sigortası Olmayan Biri Acile Gidebilir mi?

Hastanın sosyal güvencesi olup olmadığına, bağlı olduğu sosyal güvenlik kurumunun türüne, hastanın diğer özelliklerine, sağlık sigortası olup olmadığına ve ödeme gücüne bakılmaksızın acil servis, hasta olmasa bile tüm sağlık hizmetlerini sunar. sağlığına kavuşana kadar sigortası var.

Hiçbir Sağlık Güvencesi Olmayanlar Nasıl Muayene Olur?

Devlet hastanelerinde sigortasız muayene ücreti olan 15-30 TL muayene ücreti ödeyerek sağlık hizmetlerinden yararlanabilirler ve vezneden verilen paralı hasta muayene ücret makbuzunu da ilçe Kaymakamlıklarında ki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına ibraz ederek sizden alınan ücreti geri alma imkanınız olduğundan dolayı devlet hastanelerinde hiçbir sağlık güvencesi olmayanlar muayene olabilir.

Sağlık Ocağı Muayene Ücreti Ne Kadar?

Sağlık ocağında sigortasız muayene ücreti 50 TL’dir. Aylık Genel Sağlık Sigortası prim ücreti olan 258,84 TL ödemeleri durumunda 1 ay ücretsiz muayene olma hakları bulunmaktadır.

Sağlık Sigortası Olmayan Nasıl Muayene Olur?

Sigortası olmayan vatandaşlar sağlık merkezine giderek muayene olabiliyor. Muayene ücretleri Genel Sağlık Sigortasına yansıtılır.

Sağlık Ocağında Herkes Muayene Olabilir mi?

Sağlık ocaklarında herkes kendi aile hekimine muayene olabilir.

Sağlık Ocağından Kimler Yararlanabilir?

Aile hekimliği hizmetlerinden herkes ücretsiz olarak yararlanabilir. Aile Hekimlerine kayıt olmak ve sağlık hizmeti almak için sağlık sigortası şartı aranmaz.

Yorumlar

  1. Avatar of İsmet özkaleli İsmet özkaleli dedi ki:

    Aile hekimliği merkezlerinin ücretsiz olduğunu yazıyorsunuz.Bu merkezlerden hizmet alan bir emekliyim az önce maaş kesintilerimi kontrol ettim.şubat ayı maaşımdan aldığım hizmet karşılığı 15 TL muayene ücreti kesildiğini gördüm.