Nafaka Nasıl Hesaplanır? 2023 Yılı 11.402 TL Asgari Ücrete Göre!

Boşanma davasında nafaka hesaplaması nasıl yapılır, hesaplama biçimi, çeşitleri nelerdir, nafaka miktarı nasıl belirlenir, asgari ücretliler ne kadar nafaka öder diye merak edenler için online nafaka hesaplaması nasıl yapılır ve maaşa göre ne kadar nafaka verilir araştırdık.

Nafaka Nasıl Hesaplanır? 2023 Yılı 11.402 TL Asgari Ücrete Göre!

Boşanan eşlerin arasındaki gerginliklerin sebebi nafakanın ömür boyu ödenmesi ile ilgili olarak düzenlemelerin yapılması ile yeniden gündeme gelecek mi, boşanma sürecinde taraflar hangi haklara sahiptir, Nafaka sınırı var mı, nafaka hesaplaması nasıl yapılır, Asgari ücretli çalışan en az 11.402 TL maaş alan kişiler ne kadar nafaka verir aşağıda ki başlığımızda Nafaka Hesaplama 2023 ortalama miktarları sizler için hesapladık.

2023 Yılı Nafaka Düzenlemesinin Detayları

2023 yılında nafaka ödemelerine yeni düzenleme yapıldı ve evlilik süresine göre nafaka ödemesi yapılacak. Yeni nafaka düzenlemesi taslağına göre, bir eşin diğerine ödediği nafakaya süre sınırı gelecek. Yeni düzenlemeye göre 3 yılın altındaki evliliklerde 5 yıl, 7 yılın altındaki evliliklerde 5 ile 10 yıl arasında nafaka vermesi gerekecek. Nafaka hesaplamalarında Hakim, nafaka konusundaki kararını, çocuk sayısı ile kadının iş durumuna göre verecek.

Boşanma sürecin uzamaması için yapılacak düzenlemeyle, boşanmak için tüm anlaşmazlıkların karara bağlanması beklenmeyecek. Bu usul hükümleri ana davadan ayrılacak. Yani kusur, tazminat ve diğer uyuşmazlık konularında, boşanma gerçekleştikten sonra karar verilecek.

Nafaka Miktarı Neye Göre Belirlenir?

Nafaka miktarı, çocuğun yaşı, cinsiyeti, türü ve bakımının gerektirdiği mali durum gibi faktörlere göre belirlenir. Ayrıca, çocuğun ebeveyninin gelir durumu da nafaka miktarını etkileyebilir. Nafaka miktarı nafaka ödeyecek olan tarafın aylık gelirine göre belirlenmektedir. Bu nedenler nafaka miktarının belirlenmesinde rol oynayan birtakım unsurlar bulunmaktadır.

Örneğin: tedbir nafakası davayı açtığınız tarihten davanın kesinleşme tarihine kadar devam eder ondan sonrasında süresi bitmiş olur. Aile mahkemesi hakimi haklı taraf için dava dilekçesinde talep edilmesi halinde yoksulluk nafakası da bağlayabilmektedir. Açılan davada başvurulan taleplerin üzerinden ödeme söz konusu değildir. Dava dilekçesinde taraftan biri 100 bin liralık bir maddi tazminat istediyse hakim 200 bin liralık maddi tazminat vermez.

Verilecek tazminatın tutarı talep edilen 100 bin liranın altına düşebilir veya hiç vermeyebilir. Bu davadaki şahitlere, delillere, ispata bağlı olarak hakimin haklı görmesine bağlı olarak değişmektedir. Ödemelerde yapılacak değişiklikler bir dilekçe ile başvuruda bulunarak yapılabilir.

Nafaka Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Nafaka hesaplaması, özellikle boşanma veya boşanma sonrası durumlar için çok önemlidir. Nafaka hesaplaması yapmak için, öncelikle tarafların maaş, gelir ve giderleri ile ilgili bilgileri toplanmalıdır. Daha sonra bu bilgiler kullanılarak nafaka tutarının hesaplanması için bir matematiksel formül uygulanmalıdır. Bu formül, her durumda farklı olabilir, ancak genellikle gelirin %60’ının nafaka olarak belirlenmesi gereken bir oran olarak kabul edilir. Nafaka hesaplama için, her durumun özel koşullarını göz önünde bulundurmak önemlidir.

Ödenecek nafaka miktarı Nafakayı alacak olan tarafın aylık giderleri göz önüne alınarak hesaplanır. Ödenecek olan nafaka için Kanunda belirtilen belli bir net miktar yoktur. Dava hakimi tarafların ekonomik durumlarını gösteren belgeleri inceleyerek nafaka miktarını belirler. Nafaka talep edilen kişinin üzerine kayıtlı mal varlıkları, aldığı maaş gibi veriler analiz edilerek nafaka hesaplaması yapılır.

İştirak nafaka hesaplama Nasıl Yapılır?

İştirak nafakası: velayet hakkı kendisinde bırakılan eşe, diğer eşin çocuğun bakım ve eğitim giderleri için ekonomik gücü nispetinde yaptığı katkıdır. İştirak nafakası hesaplamasında belli bir sabit oran uygulaması olmadığından mahkeme çocuğun yaşı, sağlık durumu, eğitim durumu, kişisel geliri, ebeveynlerin sosyo-ekonomik durumu gözönüne alarak adil bir nafakaya hükmedecek şekilde çocuğa nafaka bağlar.

Ne Kadar Nafaka Ödenir?

Nafaka miktarı, çocuğun yaşına, aile durumuna ve gelir seviyesine göre değişebilir. Nafaka miktarının belirlenmesi için her durumda farklı yasal prosedürler uygulanır. Genellikle, çocuğun yaşına göre her ay belirli bir ikramiye ödenmesi öngörülür. Nafaka ödeyecek olan kişinin aylık gelirini %25’i kadar karşı tarafa nafaka verilmektedir. Hesaplamaları ise gelirinin %25’lik kısmına göre yapılmaktadır.

Asgari Ücretli Çalışanlar Ne Kadar Nafaka Öder?

Asgari ücretli çalışanlar, çalıştıkları işletmenin yürürlükteki asgari ücret kanununa göre nafaka ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu ödemeler, ücretli çalışanın çalıştığı işletme tarafından ay başına yapılmaktadır. Asgari ücretli çalışanlar, asgari ücretin üzerindeki miktarın %25’ini nafaka olarak almaktadır.

Maaş olarak asgari ücret 11.402 TL maaş alan kişi, 2.850,50 TL nafaka öder. Asgari ücretle çalışan bir kişi dahi olsa maddi gücünü zorlamayacak şekilde nafaka ödemekle yükümlü olacaktır. Tedbir nafakasında belli bir orana tabi olabilirken, iştirak ve yoksulluk nafakasında yaşam koşulları, maddi olanaklar dikkate alınarak belirli bir hesaplama yapılır. Gelirlerin düşük gösterilip daha az nafaka verilmesinin önüne geçilmesi için düzenleme yapılmıştır. Bir asgari ücretli yüksek maaşlı bir kişiye göre daha fazla nafaka ödüyor olabilir. Bu durumda hakkaniyetsizliğin önüne geçmek için gelir beyanlarının titizlikle araştırılması oldukça önemlidir.

Maaşa Göre Nafaka Hesaplama 2023

Özel ve kamu da çalışan ne kadar nafaka verir tüm hesaplamalar şu şekildedir:

11.402 TL Asgari Ücret Alan Ne Kadar Nafaka Verir?

Maaş olarak asgari ücret 11.402 TL maaş alan kişi, 2.850,50 TL nafaka öder.

12.000 TL Maaş Alan Ne Kadar Nafaka Verir?

12.000 TL maaş alan kişi 3.000 TL nafaka verir. Nafaka miktarı her durumda farklılık gösterebilir. Genel olarak, 12.000 TL maaş alan bir kişinin vermesi gereken nafaka miktarı, eşinin durumuna bağlı olarak değişebilir. Çocuklarınız varsa, çocuklar için nafaka ödemesi gerekebilir. Aynı zamanda, eşinizin durumuna göre, bazı ek nafaka ödemeleri de gerekebilir. Nafaka miktarının tam olarak ne olduğunu belirlemek için, yerel mahkeme veya avukat aracılığıyla bir danışmanlık almalısınız.

14.000 TL Maaş Alan Ne Kadar Nafaka Verir?

14.000 TL maaş alan kişi, 3.500 TL nafaka verir.

15.000 TL Maaş Alan Ne Kadar Nafaka Verir?

15.000 TL maaş alan kişi 3.750 TL nafaka verir.

18.000 TL maaş Alan ne kadar nafaka verir?

18.000 TL maaş alan bir kişi 4.500 TL nafaka öder.

20.000 TL Maaş Alan Ne Kadar Nafaka Verir?

20.000 TL maaş alan bir kişi 5.000 TL nafaka verir.

Nafaka hesaplamaları kişinin aylık gelirinin %25’i olarak hesaplanır ancak, bu tutar %60 oranına kadar gelir durumu ile bağıntılı olarak yükselebilmektedir.

2023 Yılı Nafaka Ücretleri Maaşa Göre Ödeme Hesaplama Excel

Aylık ele geçen gelir ve maaşa göre ödenecek 2023 nafaka ücretleri aşağıdaki gibidir:

Aylık Gelir-Maaş TutarıÖdenecek Nafaka TutarıNafaka Oranı
11.402 TL3.500 TL%25
15.000 TL3.750 TL%25
18.000 TL 4.500 TL%25
20.000 TL5.000 TL%25
22.000 TL5.500 TL%25
25.000 TL6.250 TL%25
Maaşa göre nafaka hesaplama tablosu 2023

Nafaka hesaplama Motoru üzerinden yapılan hesaplamalar sonrasında maaşa göre ödenecek nafaka miktarları yukarıdaki gibidir.

2023 Nafaka Artış Oranı Ne Kadardır?

TÜİK’in yayınladığı ÜFE 12 aylık ortalama artış oranı nazara alınmak suretiyle nafaka artışının yapılması gerekmektedir. Yıllık nafaka artış oranı her yıl değişebilir; bu nedenle, 2023’de geçerli olan nafaka artış oranını öngörmek için, mevcut ekonomik ve toplumsal koşulların göz önüne alınması gerekmektedir. Genel olarak, 2023’de nafaka artış oranının en düşük yüzde seviyesinden en yüksek yüzde seviyesine kadar değişebileceği tahmin edilmektedir.

Nafaka artırımı talebinde bulunduğunuzda:

 • Bağlanan nafaka 1.375 TL olsun.
 • TÜİK açıklanan TÜFE artış oranı da %20 olduğunda:
 • 1.375 X 20/100: Artış Miktarı (80) bulunur.
 • Nafaka 1.375 + Artış miktarı 275=1.650 TL Nafaka alacağı hesaplanmış olur.

Birikmiş Nafaka Hesaplama 2023 Yöntemi

Birikmiş nafaka hesaplamak için 2023 yöntemi, öncelikle çalışanın geçen yıllarda primi olarak ödediği toplam nakit miktarını belirlemek için kullanılan bir yöntemdir. Birikmiş nafaka miktarını hesaplamak için, çalışanın geçen yıllarda ödediği toplam nakit miktarının, diğer ödemeleri (vergi, prim, zorunlu katkılar, vs.) düşülmesiyle elde edilen net miktarının, toplam çalışma süresi ile çarpılması gerekir. Birikmiş nafaka miktarının hesaplanması için, çalışanın primi olarak ödediği toplam nakit miktarının, çalışma süresi ile çarpılması gerekir.

Örneğin; bir çalışanın 5 yıllık çalışma süresi için geçen yıllarda ödediği toplam nakit miktarı 1.000 TL ise, birikmiş nafaka miktarı 5×1.000 TL=5.000 TL olacaktır.

Hakimin takdir yetkisini de kullanarak 800 TL Yoksulluk Nafakası, 400 TL İştirak Nafakası ödenmesine karar verdiğini ve borçlunun 6.000 TL ücretle bir fabrikada işçi olarak çalışan bir kişinin ödeyeceği nafaka hesaplaması:

6.000 TL borcu olan bir kişinin Net Maaşı. 1.500 TL Yoksulluk ve İştirak Nafakası Toplamda 4.500 TL borçluya kalan net tutardır.

Birikmiş nafaka alacağının ödenmemesi durumunda, nafaka alacaklısı eş icra takibi başlatmalıdır.

2023 ÜFE Oranına Göre Nafaka Hesaplama Programı Güncel

ÜFE nafaka hesaplaması yapmak için aylık açıklanan ÜFE üzerinden artış tutarını görmek için aşağıdaki adımları takip edin:

 • İlk adımda hali hazırda ödenen nafaka miktarı ele alınır.
 • İkinci veri olarak bulunduğunuz (Şubat ) ayda açıklanan ÜFE oranı veri olarak alınır.
 • Nafaka 1.375 TL ve Şubat ayı ÜFE oranı %5,71 ise, 1.375×%5,17/100 işleminden 71,08 TL yeni nafaka miktarı hesaplanır.
 • Bu kapsamda 71,08 TL’lik nafaka artış miktarının eklenmesi ile yeni nafaka ödemesi 1.446,08 TL’ye ulaşır.
 • Hesaplar için her yıl güncel olarak açıklanan ÜFE oranı dikkate alınmalıdır.

Boşanma Sürecinde Taraflar Hangi Haklara Sahiptir?

Boşanma sürecinde taraflar maddi ve manevi tazminat hakkına, nafaka hakkına sahiptir. Boşanma sürecinde sadece kadınların değil erkeklerinde nafaka, maddi ve manevi tazminat talebinde bulunma hakları vardır. Tarafların talepleri de açılan davanın türüne ve kişilerin gelirlerine kusurluluk durumuna göre hesaplandığından tarafların hakları kişiden kişiye değişiklik göstermektedir.

 1. Boşanma sürecinde taraflar haklarını kullanma hakkına sahiptir. Her taraf, boşanma sürecinin yürütülmesi ve sonucunun uygulanması için gerekli adımları atabilir.
 2. Boşanma sürecinde taraflar, maddi haklarını kullanma hakkına sahiptir. Boşanma sürecinin sonunda taraflar, çocuk desteği, evlilik birliği paylaşımı, mülkiyet paylaşımı veya diğer maddi durumların paylaşımı gibi konularda anlaşmaya varabilirler.
 3. Boşanma sürecinde taraflar, haklarını savunma hakkına sahiptir. Her taraf, kendi haklarının korunması için gerekli adımları atabilir.
 4. Boşanma sürecinde taraflar, çocuklarla ilgili haklarını kullanma hakkına sahiptir. Taraflar, çocuklarının geleceği için gerekli adımları atma hakkına sahiptir.
 5. Boşanma sürecinde taraflar, kişisel verilerinin korunması hakkına sahiptir. Taraflar, kendileriyle ilgili kişisel bilgilerinin gizli tutulmasını talep edebilir.

Boşanma sürecinde taraflar yani erkek olsun kadın olsun birbirinden nafaka talep edebilir. İstisnai durumlarda ise bazen erkekler de nafaka talep edebilmektedir. Çünkü kanunda evlilik akdi sona erdiğinde ayrılık ve boşanma sebebiyle maddi durumunda bir azalma veya ayrılma sonrasında yaşam düzeyinde bir kayıp konusu olan taraf, karşı taraftan nafaka talep edebiliyor. Ülkemizde bu uygulamada daha çok kadınların aleyhine işleyen bir durum olduğundan daha çok kadınlar nafaka talebinde bulunmaktadır. Nafaka miktarlarını belirleyen bir takım etkenler bulunuyor. Bunlara göre nafaka miktarı belirlenerek bağlanmaktadır.

Nafaka Türleri Nelerdir?

Nafaka türleri: Yoksulluk nafakası, Çocuğa bağlanan İştirak nafakası ve Dava içerisinde konuya ilişkin tedbir nafakası olmak üzere 3 çeşittir.

Taraflar Birikmiş Nafaka Alacağı Üzerine Haciz Konulabilir mi?

Nafaka borçlusunun ölümü halinde birikmiş nafaka borcu, mirası reddetmeyen mirasçılara geçer.
Evet, taraflar birikmiş olan nafaka alacağı üzerine haciz konulabilir. Ancak, bu durumda tarafların öncelikle yasal süreçleri tamamlamaları gerekmektedir. Yani, taraflar arasındaki anlaşmazlığın mahkemeye intikal etmesi ve mahkeme kararının taraflara tebliğ edilmesi gerekmektedir. Bu süreçte taraflar arasında yapılan anlaşma ya da uzlaşmalar da geçerli olacaktır.

Asgari Ücretli Ne Kadar Nafaka Verir?

Asgari ücretli çalışan maaşının %25’i kadar nafaka verir.

Boşanma Nafakası Ne Zaman Sona Erer?

Boşanma nafakası alan bir eş başka biriyle evlendiğinde nafaka ödemesi sona erer.
Boşanma nafakası, eşlerin boşanma davasıyla mahkeme tarafından onaylanmış olması durumunda sona erer. Boşanma davasının kabul edilmesi veya tarafların boşanma süreci için anlaşmaya vardıkları tarihte sona erer.

Yardım Nafakası Ne Zaman Sona Erer?

İştirak nafakası çocuğun 18 yaşını doldurması sonucunda sona erer. Yardım nafakası, durumunuz ve sizin için uygun olan programa bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bazı programlar belirli bir süre sona ermezken, diğerleri süresiz olabilir, ancak sonlandırılabilir. Yardım nafakasının sona ermesi için genellikle konkret bir tarih belirlenir. Bu tarih, sizin durumunuza ve programa bağlı olarak değişebilir.

Katılım Nafakası Nasıl Belirlenir?

721 Sayılı T.M.K’ un 330. Maddesine göre, nafaka miktarı çocuğun ihtiyaçları ile anne ve babanın hayat koşulları ile birlikte ödeme güçleri dikkate alınarak belirlenecektir. Nafaka miktarının belirlenmesinden çocuğun gelirleri de göz önünde bulundurularak belirlenir.

Nafaka Ödenmezse Ne Olur? Düzenlemesi

Nafaka ödenmezse, icra mahkemesinde yargılanan nafaka borçlusu, ödemesi gereken nafaka borcunu ödemediği tespit edildiğinde mahkeme tarafından üç aylık tazyik hapsine çarpıtılır.

Yorumlar

 1. Avatar of MUTLU YILMAZ MUTLU YILMAZ dedi ki:

  KADINLAR BİR ORTA MADDİ DURUMLU BİR ERKEK BULUP EVLENİP BİR ÇOÇUK YAPIP BOŞANMANIN PEŞİNE DÜŞMÜŞLER. ADALETİ KADIN HAKLARI DİYE KANDIRIP OTURDUKLARI EVE HANE OLARAK KULLANIP BİRDE ÜSTÜNE NAFAKA BAĞLATIYORLAR. SONRA DA ERKEĞE UZAKLAŞTIRMA ALDIRIP, BAŞKA BİR ERKEKLE DOST HAYATI YAŞIYORLAR. SON KADIN ERKEK EŞİT OLUYORMUŞŞ.. HAYIR ERKEK ENAYİ KADIN KRALİÇE OLUYOR BU ÜLKEDE.. EVLENMEYİN ERKEKLER. GEZİN, YİYİN, İÇİN AMA KANMAYIN AŞKIMLARA CANIMLARA.. EVLENMEK KADAR SAÇMA BİRŞEY YOK DÜNYA DA.. KENDİ MAAŞINIZI SEVİYORUM SANDIĞINIZ BİR KADINA BAĞLIYORSUNUZ. O KEYFİNİ ÇIKARTIYOR, SEN EZİYETİNİ ÇEKİYORSUN HAYATIN..

  1. Avatar of Eylül Eylül dedi ki:

   Dünyada en rahat erkekler yaşıyor bu hayatı. Asıl bütün sıkıntıları kadınlar yaşıyor alt tarafı bi işe gidip geliyorsunuz önünüze yemek geliyor bütün hizmetciliği kadın yapıyo hem hizmetci hem çocuğuna bakıyor k. Bkmada nafakayıda vermeyip sana çocuk veren eski eşini birde çocuğunu mağdur edip gününü günmü ediceksin yazık hiç vicdan da kalmamış. Gününü gün edicekmişsin yapıp yapıp mutlu olun evlenmeyin diyosun bunu dicene elindekinin kiymetini bilinde boşanmasın eşiniz demiyosun. Senide doğuran bir kadın keşke doğurmasaymış başka kadınların hayatlarını mahfetme düşüncesiyle ancak cehenneme gidersin yazık çok yazık. Ayrıca kadına verilen nafaka çok az

 2. Avatar of Gülsen Gülsen dedi ki:

  Ben şunu anlamıyorum çocuk boşansanız dahi sizin nafaka hala verecek miyim sorusu çok garip 18 yaşına geldi diye çocuk ne yapsın doğurmasaydınız keşke madem çocuk yapmaya karar verdiniz o çocuk Allah korusun ölene kadar sizin sorumluluğunuz