Orman Kanunu 2023 Yılı Değişikliği ve Destekleri

Orman Kanunu 2023 Yılı Değişikliği ve Destekleri

Kenevir yetiştiriciliği ile ilgili kanunlar Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenmektedir. İlaç etkin maddesi elde etmeye yönelik çiçek ve yaprak üretimi amaçlı kenevir yetiştiriciliği, Tarım ve Orman Bakanlığının iznine tabidir.

İlaç etkin maddesi üretimi amaçlı kenevir yetiştiriciliği veya işlenmesi, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğünce yapılacak ya da yaptırılacak. İlaç etkin maddesi üretimi amaçlı kenevir yetiştiriciliğinde, münhasıran esrar elde edilmesini engelleyecek her türlü tedbirin alınması, kenevirin hasadı, işlenmesi, ihzarı, ihracı veya satışına ilişkin usul ve esaslar, İçişleri ve Sağlık bakanlıklarının görüşü alınarak Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenmektedir.

Tarım sektörüyle ilgili politikaların tespit edilmesi, planlanması ve koordinasyonuyla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak, uygulanmasında Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilidir.

Orman Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair 422 kanun ne getiriyor? işte detayları.

Planlı Üretime Geçilecek

 • Arz ve talep miktarını dikkate alarak tarım havzası veya İşletme bazında hangi ürün veya ürün gruplarının Üretileceği belirlenecek.
 • Hasat döneminde hiçbir çiftçimiz pazarlama sorunu yaşamayacak, alın terinin karşılığını hakkıyla alacak.
 • Stratejik ürünlerde arz güvenliği korunacak.

Suya Göre Tarım Yapılacak.

 • Ülke ihtiyacına göre asgari ve azami üretim miktarları tespit edilerek, ürün fazlası veya eksikliğinin oluşmasının önüne geçilecek.
 • Bu düzenlemeyle Türkiye Yüzyılında; “Sen Üret Yeter” dediğimiz bir anlayış ülke tarımına kazandırılacak.
 • İklim değişikliği dikkate alınarak, doğal kaynaklarımızın sürdürülebilir kullanımına önem verilecek
 • Suyu merkeze alan bir planlama ile hem bitkisel üretim hem de hayvansal üretim planlanacak.

Üretim Kaynakları Optimize Edilecek – Tarımsal Hasıla Artırılacak

 • Böylece hem verimlilik, hem de tarımsal hasıla artacak, çiftçilerimizin refah düzeyi yükselecek.
 • Arz ve talep durumu dikkate alınarak, ihtiyaç duyulan miktarda Ürün, en uygun yerde üretilecek, kaynak kullanımında optimizasyon sağlanacak

Ekilmeyen Arazi Kalmayacak

 • Ekilmeyen Arazi Kalmayacak
 • Üst üste iki yıl süreyle işlenmeyen tarım arazileri tespit edilecek ve bu arazilerin üretime kazandırılması için geliri arazi maliklerine ait olmak üzere kiraya verilecek
 • Bir karış tarım toprağımızın boş kalmasına veya amacı dışında kullanılmasına izin verilmeyecek,
 • Kiralamada arazinin bulunduğu yerleşim yerinde ikamet edenler ile sivil toplum kuruluşlarına ve meslek odalarına Öncelik verilecek.

Üretim Yapılan Tüm Alanlar Kayıt Altına Alınacak

 • Arazinin vasfının değiştirilmemesi şartıyla rayiç bedelden
  aşağı olmamak üzere kiraya verilecek
 • Tapu veya mülkiyete dayanan kayıt yerine, üretimin yapıldığı tüm alanlar kayıt altına alınarak bu alanların desteklemelerden yararlandırılmasına imkan tanınacak.
 • Bitkisel üretimle ilgili destekleme ödemelerinde çiftçi kayıt sistemi ile birlikte Bakanlıkça belirlenen kayıt sistemleri esas alınacak
Orman Kanunu

Sözleşmeli Üretim Yaygınlaştırılacak

5488 Sayılı Tarım Kanunun 13’üncü maddesinde sözleşmeli üretim ile ilgili olarak düzenleme yapılmak suretiyle:

 • Tarımsal üretim planlamasına katkı sağlanacak.
 • Çiftçilerimiz hasat döneminde pazarlama sorunu yaşamayacak, tarıma dayalı sanayicimiz istediği miktar ve kalitede ham maddeye erişim sağlayacak.
 • Sözleşme özgürlüğü esas alınmakla birlikte, tarafların hak ve sorumlulukları ile üretimin sürdürülebilirliğini koruyacak şekilde sözleşmeye ilişkin genel şartlar Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenecek.
 • Fiyat dalgalanmalarının önüne geçilerek, tarım ve gıda piyasalarında istikrar sağlanacak.
 • Üretim sözleşmesine tabi ürünlere ve üretim varlıklarına sigorta yaptırılarak oluşacak risklere karşı hem alıcı hem de Üretici korunacak.
 • Çiftçi ile alıcı arasındaki güç dengesizlikleri giderilecek ve özellikle küçük üreticilerimizi korumak amacıyla, tüm yargılama ve icra takip giderlerinden üreticilerimiz geçici olarak muaf tutulacaktır. Bu giderler avans olarak ödenecektir.
 • Kanun değişikliği ile getirilen uzman ara bulucu ve basit yargılama usulü, sözleşmeli üretimde ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkları kısa sürede çözüme kavuşturacak.

Hayvan Kredisi Nasıl Alınır? 2023 Yılı Güncel Faiz Oranları

İlaç Etkin Maddesi Amaçlı Kenevir Yetiştiriciliği Yapılabilecek

 • Ülkemizde lif ve tohum üretimi amacıyla izinli olarak üretilen kenevir, yapılan değişiklik ile ilaç etkin maddesi olarak da Üretilebilecek.
 • Gerektiğinde ülke arz ve talep durumuna göre Cumhurbaşkanınca belirlenen kota doğrultusunda,
 • Uluslararası anlaşmalara uygun olarak halen haşhaş üretim ve İşleme süreçlerini uzun yıllardır başarı ile yürüten Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü kontrolünde ilaç etkin maddesi için kenevir üretilmesi ve işlenmesi sağlanacak
 • Kenevir üretiminin tüm aşamaları etkin bir şekilde kontrol edilecek ve izlenecek.
 • TMO kontrolünde gerçek veya tüzel kişilere yaptırılabilecek
 • Orman köylümüzün sigortalaşması teşvik edilecek
 • Orman Köylüsü Güçlendirilecek
 • Orman köylülerinin gelir seviyeleri artacak
 • Orman köylümüz yakacak odununu ve ev yaparken kullandıkları keresteyi yüzde 70 indirimli alabilecek
 • Ormanla ilgili mülkiyet sorunları çözüme kavuşturulacak
 • Ormanların daha etkin korunması sağlanacak
 • Ormancılıkta dijitalleşmede önemli yenilikler getirilecek
 • Orman yangınlarında hayatını kaybeden orman personeli ile diğer kamu görevlileri ve gönüllüler şehit statüsüne alınacak.
 • Ormanlık alanlardaki rehabilitasyon işlemleri daha hızlı yürütülecek.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.