Toki Köy Konut Projesi 2022 (GÜNCEL İLLER LİSTESİ)

2022 yılında da Toki Köy konut projesi çalışmaları devam ediyor! Hayvancılık ve tarımın yapıldığı köylerde ekonomik faaliyetleri hızlandırmak, kaliteyi arttırmak ve konut projeleri ile desteklemek amacıyla TOKİ tarafından Tarımköy faaliyetleri sürüyor. TOKİ tarım köy evleri projesi başvurusu, şartları, köy evlerinin fiyatları, TOKİ e-Devlet başvurusu hakkında tüm bilgiler içeriğimizde..

Toki Köy Konut Projesi 2022 (GÜNCEL İLLER LİSTESİ)

Köylere TOKİ projesi nedir? Toki köy konut projesi fiyatları, uygulanacak taksit süreleri, köy evi projelerine başvuru süreci, ödemeleri ne zaman başlıyor? 2022 yılı başvuruları hakkında tüm merak edilenler içeriğimizde..

Köylere TOKİ Projesi Nedir?

Kültürel dokuyu bozmadan, şehirlerde bulunan altyapı olanağını ve sosyal tesisleri köylere taşıma projesi TOKİ tarım köy projesi olarak adlandırılır. Gayrisafi yurtiçi hasılanın büyük bir ölçüde hayvancılık ve tarım sektörüne dayandığı Türkiye’deki toki, kırsal yerleşimlerin devamında nüfus kaybı sorununa karşı, bölge sakinleri için gelişmiş alternatifler sunma çabasındadır.

1980 yılından bu yana Türkiye nüfusunun yaklaşık olarak %18’i kentsel göç etmiştir. TOKİ projeleri köylerde uygulanmaya 81 ilde devam etmektedir. Bu köy projeleri kapsamında göç nüfus hareketinin yol açtığı krizler için bu gidişatı birazda olsa durdurmak nedeni faaliyetlerini sürdürmektedir.

Tarım Köy Konut Projesi Amaçları aşağıdaki gibidir:

 • TOKİ tarafından geliştirilen tarım köy projeleri ile köylerde ve kırsal bölgelerde yaşayan insanların tarımsal faaliyetlere devam etmesi,
 • Geçim kaynaklarını arttırması,
 • Ülke içinde ve dışında pazarlanabilir nitelikte tarımsal ürünlerin üretilmesi, işlenmesi, değerlendirilmesi, depolanması, bozulmadan saklanması,
 • Kooperatifler veya şirketler tarafından pazarlanması,
 • Üretim ve verimliliği geliştirici bilgi ve yüksek teknoloji yaratılmasına yönelik ve verimliliği geliştiren köylüler oluşturması,
 • Atıl duran yada verimli kullanılmayan köy kaynaklarının devletin yönlendirilmesi ve kamu imkanları çerçevesinde desteklenerek işler hale getirilmesi,
 • Sosyal yaşamların iyileştirilmesi,
 • Köy mimarisini geliştirilmesi,
 • Yöresel mimarilerin korunup yenilenmesi,
 • Halkın yerinde iskanının sağlanması,
 • Sağlıklı yaşanabilir konutlara kavuşturulmasına yönelik projeler oluşturmak belli başlı amaçlarındandır.
 • Ayrıca, kurum ve kuruluşlarının mevcut imkanlarını bir araya getirmek iş birliği geliştirip güçlendirmek mevcut kaynakların verimli kullanılmasını hedeflemektedir.
 • Baraj veya benzeri altyapı projelerinin inşası için arazileri istimlak edilmiş olan köylülere yönelik yeni yerleşim alanları üretilmektedir.
 • Köylülerin daha önce uyguladıkları tarım ve hayvancılık faaliyetlerine uyumlu bir alana yerleştirilmelerine özel olarak özen gösterilmektedir.
 • Ayrıca idarenin, talep örgütlenmesine dayalı projelendirme çalışmaları biçiminde de uygulamaları mevcuttur.
 • Köyden şehirlere göç etmiş gençleri köye dönüş projesidir. Köye geri dönüş yapan gençleri tarımsal ve hayvansal üretime katkı sağlamaları amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda bir ilin belediye veya valilikler düzeyindeki yetkili sakinlerinin geçim kaynaklarını ve olanaklarını iyileştirmek üzere TOKİ’ye başvuruda bulunabilmektedir. Başvurular, ekonomik ihtiyaçlara ve bölgenin yakın gelecekte bir doğal afetten etkilenme durumu gibi faktörlerden oluşan ölçütlere bakılarak değerlendirilmektedir. İdare konut satın almak için başvuruda bulunan vatandaşların sayısının satış kriterleri çerçevesinde yeterli olması durumunda inşaat sürecini başlatmaktadır.

TOKİ Köy Evi Projeleri Uygulaması

Afet İşleri Genel Müdürlüğü ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) aracılığıyla yerleşim alanları uygulama projeleri devam etmektedir. Bu kapsamda baraj, altyapı proje inşaatları, arazisi istimlak edilen yani kamulaştırılan köylüler için yerleşim yerleri yapılmaktadır.

 • Bu projede köy evleri uygulama modelinde, planlar dahilinde işlem yapılması için il belediyeleri ve valilik yetkililerine yerleşik halkın geçim kaynaklarını iyileştirmek için başvuruda bulunabilir.
 • Başvurular belediyeler, kaymakamlık ve valilikler aracılığı ile alınmaktadır.
 • Yapılan başvurular değerlendirilirken o yerin doğal afet riski, ekonomik ihtiyaçları ve gereksinimleri de dikkate alınıyor.
 • Yeterli sayıda konut satın almak için vatandaşların başvuruları toplandıktan sonra, bu sayı proje koşullarına uygun ve yeterliyse inşaat aşamaları başlatılmaktadır.

Tarım Köy Konut Projesi Başvuru Süreci

Konut projesinin başlatılması için belirli bir sayı üzerindeki talepler dikkate alınacağından, yaşadığınız köydeki muhtara T.C kimlik numarasını vererek toki köy projesi için talepleri toplayabilirsiniz.

 • Talep sayısının beklenenden çok olması durumunda kişilerin seçmen kağıtlarının yaşadıkları köy üzerinde gözüküyor olması gerekmektedir.
 • Ön başvuru talepleri köylerde yapılacak konut tipi ve sayılarını belirlemek için valilik, kaymakamlık yada belediye tarafından anket formu doldurulup değerlendirme başlatılır.
 • İlgili kurumlar tarafından konut talebinin belirlenmesine yönelik yapılan anket sonuçlarının değerlendirme formu talep yazısına dahil edilerek başkanlığa gönderilmesi gereklidir.
 • Anket sonuçlarının değerlendirilmesinin ardından konut talep yazısı TOKİ’ye gönderilerek başvuru için belirlenen sayıda talep olması halinde proje için çalışmalar başlatılıyor.
 • Aile başına parsel büyüklüğü yöresel farklılıklar göz önünde bulundurularak en uygun görülen projeler başlatılmaktadır.
 • Nüfusu 40.000’den az olan ilçe belediyelerinde belediye ve kaymakamlıklar, 40.000’den fazla olan ilçeler için belediyeler, kaymakamlık ve valilikler tarafından çalışmalar yürütülmektedir. Ayrıca en az 100 adet konut talebinin karşılanması beklenir.

Bu şartlar arasında daha önceki TOKİ projelerine başvuru yaparak faydalanmamış olmak ilk şartlar arasında yer almaktadır.

Köy Konut Projesi Başvuru Şartları

Proje kapsamında başvuru yapacak olan kişilerden aranan genel koşullar vardır. Başvuru sahiplerinde aranan şartlar aşağıdaki listede sıralanmıştır.

 • Başvuru sahibinin T.C vatandaşı olması,
 • Projenin bulunduğu il/ilçede 1 yıldan fazla ikamet etmesi, (Şehit aileleri harp, vazife malulleri, dul ve yetimlerin en az 3 yıldır aynı il yada ilçede ikamet ediyor olması ve il nüfusuna kayıtlı olması şartı aranmaktadır.)
 • Toplu konut idaresinde konut satın almamış olması,
 • Şehit aileleri harp, vazife malulleri, dul ve yetimler hariç toplu konut idaresinden konut kredisi kullanmamış olması,
 • Kendisine eşine yada çocuklarına ait tapuda kayıtlı bir mülkiyetin olmaması,
 • Başvuru yapan kişini başvuru itibari ile 25 yaşını doldurmuş olması,
 • Aylık hane halkının gelirinin en fazla 6.500 TL olması,
 • İstanbul’da gelir şartı 7.000 TL olarak uygulanmaktadır.
 • Bir hane içerisinde sadece 1 kişi başvuru yapabilir.

Toki köy konut projelerinde aranan şartlar bu şekildedir. Ayrıca, yukarıda sıralamış olduğumuz başvuru şartlarına sahip olan kişilerin;

 • Birinci kategori olan şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimler,
 • İkinci kategoride olan en az %40 engelli vatandaşlar,
 • Üçüncü kategoride emekli vatandaşlar,
 • Dördüncü kategoride ise diğer alıcı adayların başvuruları ayrı olarak dört kategoride kabul edilecektir.

Köy TOKİ Evleri Fiyatları

TOKİ köy konut projeleri özellikle doğal afetlerin oluşmasında zarar gören köylerdeki kişiler toplanarak talep doğrultusunda başlatılmaktadır. Tarım TOKİ köy evleri fiyat uygulaması konut tipi ve ortalama ücret aralıklarda satışa sunulmaktadır.

Yaklaşık Brüt m2 ‘lik Konut Fiyat Aralığı aşağıdaki gibidir:

 • 45-46m2 67.500 TL-97.500 TL
 • 65-80m2 97.500 TL-120.000 TL
 • 80-100m2 150.000-160.000 TL
 • 100-1200m2 160.000-170.000 TL
 • 110-120m2 170.000-180.000 TL
 • 120-130m2 180.000-195.000 TL olarak belirlenmektedir.

Yukarıda vermiş olduğumuz fiyatlar ortalama fiyatlardır, aşağı yukarı değişiklikler olabilir.

Toki Köy Konut Projeleri Taksit Süreleri

Tarım köy projesi 5 farklı proje ile kırsal alana ve köye yapmak isteyenler için taksitli olarak sağlanan projedir. Fiyat aralıkları m2 oranına göre değişiklik göstermektedir. Köyün coğrafi konumu ve çevre düzenlemesi içinde yer alacak olan cami, sosyal tesisler ve okulların var olup olmamasına bağlı olarak fiyatlar değişkenlik gösterebilir. Binaların yapımı talep doğrultusu ve yöreye uygun idarenin tip projelerinde seçilerek başlatılmaktadır. Konut bedelinin yüzdelik dilimine göre vade oranları da değişiklik göstermektedir.

Konut bedelinin:

 • %12’si peşin olmak üzere 15 yıl vadeli
 • %15 peşinatsız 18 yıl
 • %20 peşinat 20 yıl vade aralıkları ile satışa sunulmaktadır.

Peşin olarak ödenen miktara göre taksit süreleri ve vade sürelerine göre değişmektedir.

Toki Köy Evleri Planları

Birden fazla ilde yapımı devam eden köy evi planları, yüklenici firma veya kişiler ile anlaşılarak yürütülmektedir. 2022 yılında da devam eden bu uygulama ve illerin tüm listesi aşağıda verilmiştir. Proje planlanırken;

 • Altyapı ve Çevre düzenlemesi için neler yapılacağı,
 • Tarımköy kapsamında kaç adet konut yapılacağı,
 • Bu yapım ve inşaa için ne kadar bedel gerektiği belirlenmektedir.
 • Oluşturulan bu plan sayesinde kısa zamanda yapım, gerçekleştirme aşamaları tamamlanarak anahtar teslimleri gerçekleştirilmektedir.

Toki Köy Konut Projesi Ödemeleri Ne Zaman Başlıyor?

Toki tarafından talepler doğrultusunda gerekli yeterli sayıya ulaşıldığında yapılan köy evlerinde inşaatın bitmesinden ve sahiplerine teslim edilmesinin ardından geçecek 30 gün sonra ilk ödeme alınmaktadır.

Köye dönüş devlet destekleri nelerdir? Köyüne geri göç etmek isteyen vatandaşlarımız için devlet birçok destek vermektedir. Bunlardan biriside köye dönüş kredisidir. Köye dönüş kredisi başvuruları 2023 yılına kadar devam edecektir. Köyünüze geri dönerek devlet destekleri sayesinde güzel kazançlar elde edebilirsiniz.

Tamamlanan Tarım Köy Evleri ve Projeler 2022

Toki tarafından yapımı tamamlanan projeler aşağıdaki gibidir:

 • Bayburt Arpalı,
 • Bingöl Kiğı,
 • Aydın İncirliova,
 • Erzincan Yaylabaşı,
 • Isparta Büyükkabaca,
 • Isparta Senirkent,
 • Gümüşhane Kale,
 • Afyon Çay,
 • Yozgat Çandır
 • Van Yeşilköy,
 • Adana Yüreğir Buruk köyü gibi çeşitli illerin köylerinden başlatılarak tamamlanan köy tarım uygulamalarına buradan ulaşabilirsiniz.

TOKİ 2022 Tarımköy Projeleri Hangi İllerdedir?

Yukarıda köy evleri projeleri için tamamlanan uygulamaları listeledik. Bununla birlikte Uygulama kapsamına giren ve il il devam eden köy evleri uygulamalarını takip edeceğiniz TOKİ resmi adresi, www.toki.gov.tr 2022 yılı planlarını görebileceğiniz internet sitesidir. Bununla birlikte, yüklenici firma, konut sayısı, toplam bedeli ve gerçekleştirmesi devam eden tamamlanmayan illerin bilgileri aşağıdaki gibidir:

 • Bingöl Kığı Yazgünü (Tarımköy)
  • Umut İnş. Tic. Turz. San. Ltd. Şti.
  • 2.660.000,00 TL
  • 89 konut
  • 99%
 • Erzurum Aşağı Çat (51 konut), Yukarı Çat(68 konut) (tarım köy uygulaması)
  • Yüklenici Pasin İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
  • 5.736.440,00 TL
  • 119 konut
  • 98%
 • Yozgat Çandır (60) (Tarım köy) konut + Ticaret Merkezi
  • Metek İnşaat Teks. Turz. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
  • 00,00 TL
  • 60 köy evi
  • 97%
 • Muğla Yeşilbağcılar 127 Konut ve Sağlık Ocağı
  • C.C İnş. Turz. San. ve Tic. Limited Şirketi
  • 4.675.017,00 TL
  • 127
  • 98%
 • Adana Merkez Kürkçüler Konut + Ticaret Merkezi, İlköğretim5, Cami, Şadırvan, Sağlık Ocağı
  • Alan içi İnş. İma. Taah. Turz. Teks. San. Tic. Ltd. Şti. & Yitaş Müh. İnş. Malz. Taah. Plan Proje Teks. Nak. Turz.
  • 6.694.000,00 TL
  • 97
  • 97%
 • Siirt Merkez Doluharman Köyü (tarımköy)
  • Saçarlar İnş. Taah. Tic. Ve San. Ltd. Şti.
  • 5.550.000,00 TL
  • 163
  • 97%
 • Kahramanmaraş Türkoğlu + ilköğretim 5, ticaret merkezi, cami
  • Alaniçi İnş. İma. Taah. Turz. Teks. San. Tic. Ltd. Şti & Yitaş Müh. İnş. Malz. Taah. Plan Proje Teks.
  • 7.925.000,00 TL
  • 119
  • 99%
 • Afyonkarahisar İli Çay İlçesi 95 Adet Tarımköy Konutu, Susuz Beldesi 44 Adet konut Ticaret Merkezi
  • Karaalp İnşaat Tekstil Gıda Nak. San. Tic. Ltd. Şti.
  • 3.195.000,00 TL
  • 139
  • 100%
 • Şanlıurfa İli Halfeti İlçesi Argıl Beldesi 148 Adet Tarım köy Konutu ve 1 Adet Ticaret Merkezi ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi
  • Sağır İnş. Gıda Teks. Turizm San. Ve Tic. Ltd. Şti.
  • 12.320.000,00 TL
  • 148
  • 97%
 • Nevşehir İli Ürgüp İlçesi Karain Köyü 126 Adet Tarımköy Afet Konutu İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi
  • Karamehmetoğlu İnş. Taah. San. Turz. ve Tic. Ltd. Şti.
  • 14.571.000,00 TL
  • 126
  • 96%
 • Erzincan İli Üzümlü İlçesi Bayırbağ Belediyesi 190 Adet Tarımköy Konutu İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi
  • Birhan Yapı Petrol İnş. Teks. Gıda Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti.
  • 17.100.000,00 TL
  • 190
  • 90%
 • Şanlıurfa İli Harran İlçesi 74 Adet Tarım köy Konutu, 1’er Adet Camii ve Şadırvan İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi
  • Dida İnş. Müh. Mim. Taahhüt San. Ve Tic. Ltd. Şti. & Tuna İnş. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı
  • 9.335.000,00 TL
  • 74
  • 99%
 • Erzincan İli Akyazı İlçesi 89 Adet Konut, 1 Adet Büfe İnşaatları İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi
  • Şahinler İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
  • 11.356.000,00 TL
  • 89
  • 98%
 • Afyonkarahisar İli, Sinanpaşa İlçesi Ahmetpaşa Beldesi 100 Adet Tarımköy Tipi Konut ve 1 Adet 2 Dükkanlı Ticaret İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi
  • N.Doğuş İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. & Güngör İnş. Ve Doğ. Taah. Tic. San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı
  • 18.729.000,00 TL
  • 100
  • 98%
 • Çanakkale Ayvacık Bektaş Köyü 20 Konut, Çamkalabak Köyü Çamiçi Mevkii 25 Konut Çamtepe Mevkii 28 Konut, Kızılkeçili Köyü 16 Konut, Yukarıköy Köyü 116 Konut Olmak Üzere Toplam 205 Afet Konutu
  • Ensar İnş. Tic. Ltd. Şti. & Biroğlu İnş. Harf. Nak. Tur. İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı
  • 40.250.000,00 TL
  • 205
  • 99%
 • Niğde İli Ulukışla İlçesi Kılan Mahallesi 105 Adet Tarımköy Konutu ve 1 Adet 2 Dükkanlı Ticaret Merkezi İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi
  • Seal İnşaat Ve Ticaret A.Ş.
  • 29.570.000,00 TL
  • 105
  • 89%
 • Karaman İli Merkez İlçesi Bölükyazı Köyü 265 Adet Konut ve 1 Adet Cami İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi
  • Tusan Yapı Malzemeleri Mühendislik İnşaat Harfiyat Nakliyat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi, Eniscan İnşaat Taahhüt Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığı
  • 73.900.000,00 TL
  • 265
  • 4%

TOKİ Köy Konut Projesi Bilecik İlinde Devam Ediyor!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yürüttüğü Köy konut projesi kapsamında geçtiğimiz yıl çevre illerdeki köylerden talepler alınmıştı. Köy muhtarlarının topladığı bu başvurular İlçe Kaymakamlığına gönderildi. 44 köy için yapılacak uygulama müracaatları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından toplanıldı. Şehirlerden köye gidecek olan vatandaşlar için bu planların gerçekleşmesi ile yoğun talepler sonucu hayvancılık ve tarım faaliyetleri ile ekonomik yönde bir artışın sağlanması hedefleniyor. Bilecik ili ile birlikte, köylere yapılan projeler kapsamında Siirt, Kahramanmaraş, Adana, Kütahya gibi illerde tarım köy uygulamaları devam ediyor.

Yorumlar

 1. Avatar of Fatma Arıkan Fatma Arıkan dedi ki:

  merhaba, adım Fatma henuz 17 yaşındayım fakat ilerisi için bu projeye dahil olmak başvurmak isterim. T.C vatandaşıyım. Aöl öğrencisiyim, 4. sınıftan sonra hiç örgün okumadım. çalışmıyorum, hanemde sigortalı çalışan kimse de yok. tapulu bir malımız bulunmamaktadır. ben bu projesiyi Antepte hayata geçirmek isterim. kentleşme her nekadar güzel olsada biz gençler bu ülkenin üreticileri olarak ülkemize sahip çıkmalıyız diye düşünüyorum. en kısa zamanda geri dönütünüzü bekliyorum. saygılar.