Besicilik Kredisi Nasıl Alınır? Ziraat Bankası GÜNCEL FAİZ ORANLARI!

Ziraat bankası hayvan ve bitkisel üretim konularında bu sektörlerdeki çiftçilere düşük faizli ve sıfır faizli kredi vermeye devam ediyor. Ziraat Bankası besicilik kredisi faiz oranları, 2 yıl geri ödemesiz hayvancılık kredisi şartları nelerdir tüm merak edilenler içeriğimizde yer almaktadır. Besicilik kredisi nasıl alınır sorularının cevapları yazımızda.

Besicilik Kredisi Nasıl Alınır? Ziraat Bankası GÜNCEL FAİZ ORANLARI!

Besicilik Kredisi Nasıl Alınır konusu çiftçilerin özellikle hayvancılık işletmelerine hayvan alacak üreticilerin yakından ilgilendiği konulardan biridir. Ziraat bankası Büyükbaş Hayvan Besiciliği işletme ve yatırım kredisinin kullandırılması için şartlarının belirlenmesi amacıyla yayınlanan Tebliğ’deki şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Çünkü düşük faizli Besicilik kredisi şartları karar baz alınarak sağlanmaktadır. Bu tebliğde krediye ilişkin faiz oranları ve faiz indirim için özellikli indirim kriterleri belirlenmiştir.

2023 yılında Ziraat Bankasından %50 indirimli hayvancılık kredisi aldığınızda %0,58 oranında faiz ödersiniz. Ziraat Bankası %50 indirimli hayvan kredisi faizi ortalama olarak %0,58’dir.

Hayvancılık üretim konularında verdiği düşük faizli ve faizsiz krediler:

 • Sütçü ve kombine sığır yetiştiriciliği
 • Damızlık Düve Yetiştiriciliği
 • Büyükbaş hayvan besiciliği başlıkları altında işletme ve yatırım kredisi veriyor.

Kredilendirme konuları teknik kriterleri belirlenmiştir. Bu iki Tebliğ’de yer alan şartları sağlayan çiftçilere düşük faizli ve faizsiz büyükbaş hayvancılık kredisi kullandırılacaktır.

18 ay faizsiz Hayvan Kredisi 2023

Ziraat Bankası tarafından çiftçilere verilen 18 ay faizsiz hayvan kredisi yem kredisi için geçerlidir. Bu kredide yer alan şartları yerine getiren çiftçiler 18 ay faizsiz hayvan kredisi çekebilirler. Kredi üst limiti 250 bin TL. olup aylık taksitler halinde ödenmektedir.

2 yıl geri Ödemesiz Hayvancılık kredisi

Ziraat Bankasından 2 yıl geri ödemesiz hayvancılık kredisi almak için çiftçinin 2 yıl boyunca bilançosunu öne sürerek kâr etmediğini ispatlaması gerekir. Bu şekilde yılda bir kez olan hayvancılık kredisi geri ödemesi 2 yıl ödemesiz dönem olarak kullanılabilir. Ancak Ziraat Bankası hayvan kredisinin ilk çekilme aşamasında 2 yıl ödemesiz dönemli hayvan kredisi çekmek mümkün değildir.

Besicilik kredisi alma şartları 2023

Ziraat Bankası besicilik kredisi alma şartları hakkında hayvancılık kredilerinin kullandırılmasına ilişkin yayınlanan 6 Nisan 2022 tarihinde yayımlanan 5362 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararına göre kredinin limit, faiz oranları ve faiz indirimlerinden yararlanabilmek için yerine getirilmesi gereken kriterler belirlenmiştir.

Besicilik kredisi şartları arasında büyükbaş hayvan besiciliğinde kullandırılacak olan işletme ve yatırım kredilerinin üst limiti 20.000.000 TL olarak belirlenmiştir. Yatırım ve işletme kredilerine uygulanacak indirim oranı iste en yüksek şekilde yatırım kredisi için %90 iken işletme kredisi için ise %100 olarak belirlenmiştir. Ancak ilave faiz indirim oranlarının uygulanabilmesi için de 6 kriterin sağlanıyor olması gereklidir.

Büyükbaş hayvancılık yatırım kredisi için belirlenen yüzde 50 indirim oranının uygulanabilmesi ve bu oranın uygulanabilecek en yüksek indirim oranı olan %90’e çıkabilmesi için;

 • Öncelikli bölge yatırımı kapsamında 30 ilden birinde faaliyet gösteriyor olmak ve
 • Atıl İşletme alımı %10 ilave indirim oranı ile
 • Genç çiftçi 40 yaş ve altı ise %10, kadın çiftçi olması durumunda %10 ilave faiz indirimleri oranlarının uygulanabilmesi için yayınlanan ve yürürlüğe giren Tebliğ’ de belirlenen şartların yerine getirilmesi gereklidir. Bu tebliğde belirlenen şartları yazımızın devamında işleyeceğiz.

Yine Büyükbaş hayvancılık işletme kredisi için belirlenen %50 indirim oranının %100’e çıkarabilmesi için gerekli şartların sağlanıyor olması gereklidir. Bu şartlar yine:

 • Büyükbaş hayvan besiciliğinde belirlenen %50 indirim oranına uygulama esasları tebliğinde belirtilen illerden biri olması,
 • Yurt içi hayvan alımı veya kullanımı,
 • Kredi kullanacak kişinin kendi yemini üretme veya merak kullanımı,
 • Genç çiftçi 40 yaş altında 
 • Kadın girişimci olması halinde en yüksek uygulanacak indirim oranı %100 belirlenmiştir.

Bu şartları sağlayan üreticiler İşletme kredisi %90, yatırım kredisi ise %100 faizsiz olarak kredi kullandırılacaktır.

Ziraat Bankası faizsiz Besi Kredisi 2023

Büyükbaş hayvan besiciliği yatırım ve işletme kredisinin üst limiti 20 milyon lira olarak belirlenmiştir. Büyükbaş hayvan besiciliği kredisinin %10 faizli işletme ve faizsiz yatırım kredisinden yararlanabilmek için de Tebliğ’ de belirlenen tüm şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

Besicilik Kredisi Hesaplama 2023

Besicilik kredisi hesaplama da Ziraat bankasının cari faiz oranının 2023 yılıdna YILLIK güncel %14 olduğu üzerinden büyükbaş hayvancılık için kredi veriyor. Buda %50 faiz destekli (sübvansiyonlu) yıllık %7.00 faiz oranı ile kullandırıldığı anlamına geliyor. Aylık olarak 7/12=%0.58 oranı üzerinden besicilik kredisi veriliyor.

Büyükbaş Hayvancılık besicilik kredisi hesaplaması:

MİKTAR VADEAylık ÖdemeToplam Maliyet
250.000 TL12 Ay21.627,08 TL259.524,92 TL
250.000 TL24 Ay11.118,61 TL268.526,69 TL
250.000 TL36 Ay7.714,70 TL277.729,30 TL
250.000 TL48 Ay5.981,92 TL287,132,29 TL
250.000 TL60 Ay4.945,58 TL296.734,98 TL
250.000 TL72 AY4.257,45 TL306,536,50 TL
250.000 TL84 AY3.768,28 TL316.535,81 TL
250.000 TL96 AY3.403,45 TL326.731,68 TL
250.000 TL120 AY2.897,56 TL347.707,29 TL
Besicilik kredisi hesaplama tablosu

Özellikli İndirim Kriterleri

Öncelikli bölge yatırımı işletme ve yatırım kredisinde %10 ilave faiz indiriminden yararlanmak için:

Tebliğ’ de belirlenen; Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Gaziantep, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Malatya, Manisa, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Uşak, Şanlıurfa olarak belirlenen 30 ilden birinde faaliyet gösteriyor olmak gereklidir.

Atıl işletme alımı işletme kredisinde ilave %10 faiz indiriminden yararlanmak için:

Atıl işletme olarak işletmesinin bir yıl süre ile atıl pozisyonda olması yani en az bir yıldır faaliyet göstermemesi şartını sağlıyor olması gereklidir.  Bu kriterde konusu geçen işletmenin faaliyetinin son bir yıllık süre zarfında atıl durumda olması halinin  hesaplaması ise;  işletme sahibinin hayvancılık işletmesi için en son kaydı yapılan hayvanın işletmeden çıkış tarihine göre hesaplanarak belirlenir. Bu hesaplama işlemi ise Hayvan Kayıt Sistemi tarafından yapılır.

Yurt içinde doğan hayvan alımı, kullanımı işletme kredisinde ilave %10 faiz indirim oranından yararlanmak için:

Ziraat Bankası tarafından büyükbaş hayvan besiciliğinde kullandırılacak olan düşük faizli tarımsal işletme kredisini kullanacak olan çiftçinin mevcut işletmesinde bulunan hayvanların ve yeni hayvan alım işlemine tabii olacak hayvanların yurt içinde doğmuş olma şartını sağlıyor olması gerekmektedir.

Kendi yemini üretme mera kullanımı işletme kredisinde ilave %10 indirim oranından yararlanmak için:

Büyükbaş hayvancılık faaliyetlerinde işletmedeki hayvan başına asgari bir dekar, küçükbaş hayvancılık faaliyetlerinde ise her on hayvan başına bir dekar yem bitkisi ekilişi bulunması ve yem bitkisi ekilişlerinin Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı olması gereklidir. Mera kullanan üreticiler ise Tarım il, ilçe müdürlüklerine veya köy muhtarlıklarından alacakları belgeyle tevsik etmeleri gereklidir.

Genç çiftçi girişimci işletme ve yatırım kredisinde ilave %10 indirim oranından yararlanmak için:

Büyükbaş hayvancılık sektöründen geçimini sağlayan veya büyükbaş hayvancılığa yeni başlayacak ola girişimcilerin genç yaşta olması kriteri ayrıca belirlenmiştir. Ziraat bankasına başvuruda bulunan gerçek kişilerin bizzat başvuruları kendileri yaparak; düşük faizli kredi kullanım kapsamında kredi kullanabilmeleri için başvuru yaparak kredi kullandıkları tarihte 40 yaşını aşmamış olmaları ve 40 yaş üstü olmama şartını sağlamaları halinde ilave indirim oranı uygulanacaktır.

Eğer bankaya gerçek kişi değil de tüzel kişi olarak işletme sahibi ve ortaklarından en az %51 hisseye sahip olanlarının, gerçek kişilerde aranan şart olarak 40 yaş ve üstü şartını sağlaması gerekmektedir.

Kadın çiftçi girişimci işletme ve yatırım kredisinde ilave %10 faiz indiriminden yararlanmak için:

Gerçek kişilerde kadın üreticinin kendi adına üretim yapacak olması ve tüzel kişi üreticilerin ortaklarının asgari %51 hisseye sahip kısmının kadın olması ve bu şartı sağlayan ortakların kredi vadesi boyunca ortaklıklarının devam etmesi şartını sağlamaları şartıyla ilave faiz indirimi uygulanacaktır.

Her şartı sağlayan kişilerin ilave faiz indirimleri toplanarak işletme ve yatırım kredisi faiz oran %100′ ü geçmeyecek şekilde kredi kullandırılacaktır.

Büyükbaş Hayvan Besiciliği Kredisi Kullanım Şartları Nelerdir?

Cumhurbaşkanlığı Kararına göre büyükbaş hayvan besiciliği kredi kullanımından yararlanabilmek için Kredilendirme konuları teknik kriterleri sağlıyor olması gerekmektedir.

Büyükbaş Hayvan Besiciliği Kredisi Kullanım Şartları aşağıdaki gibidir:

 • Büyükbaş besicilik yapan çiftçilerin işletme hacmini 50 baş ve üzerine çıkarması ya da 50 baş ve üzerinde besi sığırcılığı ve manda alımı dahil olmak üzere işletme kurması şartını sağlıyor olması gereklidir. Yani 50 baş altında işletme sahipleri bu kredilerden yararlanamaz.
 • Belirtilen şartları sağlayan çiftçiler Ziraat bankasından alacakları büyükbaş besicilik yatırım kredisi ile aşağıdaki giderleri de sağlayabilirler
 • % 50 indirim ile sağlanan büyükbaş hayvan besiciliği yatırım kredisi  kapsamına; gübre ile ilgili altyapı, gübre ile ilgili ekipman alımı, barınak yapımı ve tadilatı, yem hazırlama ünitesi, balya makinesi ve çayır biçme makinesi, travay, tartı sistemi, kurulu işletmelerin ayrı alet-ekipman alımlarını ve diğer yatırım giderlerinin karşılanması için kullandırılır.
 • % 50 indirim ile sağlanan büyükbaş hayvan besiciliği işletme kredisi kapsamına ise alımı yapılacak hayvanların en yüksek 20 aylık ve erkek olması ayrıca ilgili bakanlık kayıt sisteminde kayıtlı olmaları şartını sağlıyor olması gerekmektedir.
Büyükbaş Hayvan Kredisi Kullanım Şartları

Büyükbaş Hayvan Besiciliği Öncelikli Yatırım İlleri 2023

Resmi Gazete’de yayınlanan Ziraat Bankası Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama usul esasları tebliğine göre büyükbaş hayvan besiciliğinde öncelikli yatırım illeri olarak belirlenen illerdeki üreticiler öncelikli olarak yararlanabilecektir.

Bu iller aşağıdaki gibidir:

Aşağıdaki gibi dört sütunlu bir tablo oluşturdum:

AdanaAnkaraAydınBalıkesir
AfyonAntalyaBursaÇanakkale
AksarayBurdurDenizliDiyarbakır
EdirneElazığGaziantepIsparta
İzmirKahramanmaraşKayseriKırklareli
KırşehirKonyaMalatyaManisa
MuğlaNiğdeŞanlıurfaTekirdağ
Uşak

2023 Büyükbaş Hayvan Besiciliği Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Cumhurbaşkanlığı kararı kapsamında yukarıdaki özellikli indirim kriterleri ile, kredilendirme konuları teknik kriterleri yerine getiren çiftçiler yatırım ve işletme kredisi başvurularını gerçek kişi veya tüzel kişi olarak Ziraat  bankasına veya TKK’ya başvurularını yapabilirler.

Ziraat bankası ve TKK başvuru sahibini kendi usul, esas ve mevzuatları dahilinde değerlendirdikten sonra eğer kredi kullanımına uygun görürse düşük faizli ve faizsiz hayvancılık kredisinden yararlandırılmaktadır.

Tebliğde belirtilen büyükbaş hayvan besiciliği faaliyetinde bulunacak olan çiftçiler Tarım ve Orman bakanlığı tarafından kayıt sistemiyle takip ve kontrol edilecektir. Başvuruda bulunduğu konularda faaliyet gösterecek üreticilerin Bakanlığın ilgili kayıt sistemine kayıtlı olması zorunludur.

Büyükbaş hayvancılık besiciliği yapılacak olan işletmelerin satın alınmasında; işletmenin kredi geri ödemeleri tamamlanıncaya kadar amacı dışında kullanılmayacağına dair noterden  Ziraat banka veya Tarım Kredi Kooperatifi mevzuatında belirtilen taahhütname ile başvurulması gerekmektedir.

Eğer işletme krediye başvuru tarihinden önce satın alındıysa bu durumda da işletmenin satın alındığını gösteren belge de başvuru sırasında verilmelidir.

Ziraat Bankası düşük faizli ve faizsiz büyükbaş hayvan besiciliği kredisinden yararlanmak isteyenlerin bankaya başvuruda bulunması gereklidir. Bu yıl için Resmi Gazete’ de belirlenen kriterleri sağlayan üreticiler faizsiz hayvancılık kredisi kullanarak mevcut işletmelerin büyütebilir ve işletme alabilir.

Ziraat Bankası Büyükbaş Hayvan Kredisi Başvuru Evrakları aşağıdaki gibidir:

 • Gerçek ve tüzel kişilerden istenen belgeler değişiklik göstermekle birlikte öncelikle başvuru sahibine başvuru dilekçesi ile birlikte kişiye ait T.C kimlik numaralı nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi istenmektedir.
 • Krediye başvuruda bulunan çiftçi ve üreticilere ait Çiftçi Kayıt Belgesi (ÇKS Belgesi),
 • İşletmeye ait tapu kaydı ve  kiracı ise kira kontratı gibi evraklar,
 • Yerleşim yeri belgesi,
 • Kefil veya ipotek gibi krediye karşılık gösterilecek teminatlara ilişkin belgeler,
 • Tarımsal işletmenin son üç yıla ait bilanço ve gelir tablosu istenmektedir.

Tüzel kişilerden istenen belgeler ise aşağıdaki gibidir:

 • Tüzel kişi olarak işletmeye ait Ticaret Sicili gazetesi,
 • Oda kayıt belgesi,
 • Vergi levhası,
 • Temsile yetkili kişiler,
 • Temsil yetkisine ilişkin kararlar,
 • Noter onaylı imza sirküleri,
 • Yeni kurulan tüzel kişilikler için son yıla ait bilanço ve gelir tablosu,
 • Halihazırda Tüzel kişiler için en az son 3 yıla ait bilanço ve gelir tablosu gibi evraklar istenmektedir.

Başvuru belgeleri ile birlikte Ziraat bankası veya TKK’ lar kredi başvurusunda bulunarak faizsiz büyükbaş yatırım kredisinden sizlerde yararlanabilirsiniz.

Besi kredisi veren bankalar 2023 listesi

Büyükbaş hayvan besicilik kredisi veren bankalar aşağıdadır:

 1. Ziraat Bankası
 2. Şekerbank
 3. Akbank
 4. Yapı ve Kredi Bankası
 5. Denizbank
 6. Qnb Finansbank

Besicilik yapmak isteyen çiftçiler 2023 yılında bu bankalardan besicilik için tarımsal kredi kullanabilirler.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.