Balthazard Formülü Engelli Raporu Hesaplama 2023 (Yeni Engelli Rapor Oranları)

Engelli bireyler için sağlık raporu ve heyet raporu oranlarının nasıl hesaplanabileceği ile ilgili tüm soruları detaylandırdık.

Balthazard Formülü Engelli Raporu Hesaplama 2023 (Yeni Engelli Rapor Oranları)

Engelli raporu almak isteyen vatandaşlar için engelli oranları nasıl bulunur, engelli raporu nasıl hesaplanır, ortopedik engelli raporu oranları nasıl hesaplanır, Ortopedi, göz, işitme, zihinsel, dil, konuşma engelli raporu hesaplama formülleri ve engelli raporu hesaplama örnekleri Hesaplama Balthazard hesap makinesi ile engelli raporu, yeni engelli raporu oranları, Kurul karnesi puan cetveli, hangi hastalıklara süresiz engelli raporu verilir, hangi hastalıklar için kaç rapor verilir, hangi hastalar engelli raporu alabilir, malul raporu ve malul raporu hesaplayabilir, Hesaplama Robotu üzerinden kurul rapor oranınızı bulabilirsiniz.

Balthazard Formülü Engelli Raporu, mevcut koşullar altında bir kişinin çalışabilmesi için gereken fiziksel ve zihinsel yeterlilikleri değerlendirmek için kullanılan bir rapordur. Bu formül, hipotonik spastik felçi çocuklar, hastalıklılar ve fiziksel engelliler gibi topluluklar için özellikle önerilmektedir. Raporun amacı, bu kişilerin fiziksel veya mental bozukluklara sahip olabilecekleri konusunda doktorları uyarmak ve tanı ve tedavi için önlemler almalarını sağlamaktır.

2023 Engelli Raporu Hesaplama

Engelli raporları Balthazard formülü kullanılarak hesaplanır. Engel oranı hesaplamaları, Balthazard formülü kullanılarak bu programlardan ayrı olarak yapılır. Yetkilendirme raporlarını ve maluliyet raporlarını hesaplamak için birçok hesaplama programı oluşturulmuştur.

Engelli Raporu Hesaplaması, bir kişinin kayıtlı engelli durumunu belirlemeye ve onun velayeti, bakım, yardımlaşma ve sağlık hizmetlerinden faydalanmasına olanak sağlamaya yönelik bir süreçtir. Hesaplamaların ne kadar zaman alacağı, kişinin engelli durumu ve gereken belgeler gibi birçok faktöre bağlıdır. Engelli raporu hesaplamaları için aşağıdaki adımları izleyin:

 • Engelli kişinin ayrıntılı bir sağlık raporunu ve engelli sertifikasını toplayın.
 • Engelli durumunu raporlayan bir hekime başvurun.
 • Teknik hekimler tarafından önerilen engellilik belgesinin doldurulmasını isteyin.
 • Yetkili mercileri ile iletişime geçin ve engelli raporu isteyin.
 • Engelli raporundaki tüm bilgiyi doğru olarak doldurun.
 • Raporu kontrol etmek için yetkili mercilere başvurun ve onay bekleyin.
 • Engelli raporu almaya hak kazandığınızda, bu önemli belgeyi temin edin.

Engelli Oranları Neye Göre Belirlenir?

Engelli oranları, kişinin durumuna göre belirlenir. Kişinin engellilik seviyesi, hak talebinin niteliği ve hak istemeye ilişkin riskler gibi faktörlere göre değerlendirilir. Ayrıca, belirli bir engel seviyesine sahip bir kişiyi desteklemek için öngörülen teşvikler veya indirimler de etkileşimini ortaya koyarak, emniyetli orana kadar olan engelli oranlarını belirler.

Terör, kaza, yaralanma gibi nedenlerle engelli olan yetişkin ve çocukların engellilik oranlarında Balthazard formülü üzerinden hesaplanan engellilik oranına göre rapor alınmaktadır. Örneğin kişinin görme engeli %50 İşitme bozukluğu %25 olsun. Ayrıca bu kişi 65 yaş üstü ise sonuca %10 eklenecek yani ihbar oranı yüzde 72.5 olacak.

Erişkinlerde terör, kaza ve yaralanma durumlarını bildiren sağlık kurulu raporlarında, tıbbi tedavi ve rehabilitasyon sürecindeki fonksiyonel kayıplar, tamamlandıktan sonra sürekli veya periyodik rapor ile değerlendirilir.

Engelli Raporu Hesaplama Nasıl Yapılır?

Rapor oranlarının hesaplanmasında kullanılan ve temel alınan formül balthazar’dır. Engelli raporu hesaplama, belirlenmiş bir veri kümesine göre engelli durumunun tanınması için kullanılan bir yöntemdir. Engelli raporu hesaplama işlemi, kişinin yaşı, cinsiyeti, medeni durumu ve sağlık durumu gibi özellikleri değerlendirerek ve belirli bir algoritmaya göre kişinin engelli raporuna ulaşılmasını sağlar. Personelin verilerini İş Kurumu tarafından toplanan ve sağlık kurulu tarafından değerlendiriliyor. Sağlık Raporu alan personel, hastalıkların derecesi ve hangi oranda özürlülük raporu alıp alamayacağının belirlenmesi için sağlık kurulunca değerlendirilir.

Engelli Raporu 2023 Hesaplama Programı

Maluliyet raporu hesaplaması Balthazard formülü kullanılarak yapılır. Balthazard formülünü kullanarak sakatlık oranını hesaplamak için internette birçok yazılım bulunmaktadır. Bu yazılımlardan doğru sonuç alabilmek için yaş alanının doldurulması gerekmektedir.

Özellikle 65 yaş ve üzeri kişilerde farklı oranlar üzerinden hesaplama yapıldığı için yaş seçimi yapılmadığı takdirde sonuçlar sağlıksız olacaktır. 65 yaş ve üstü engellilik oranları için kullanılan formüle yüzde 10 ekleniyor.

Engelli Raporu Hesaplama Programı üzerinden terör, kaza ve yaralanma sonucu engelli olan yetişkinlerin engelli raporu oranları Balthazard formülü ile hesaplanmaktadır. Bu hesabı yaparken engelli oranlarını bilmek gerekir. Yetişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Yönetmeliği geçen yıl 30692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu yönetmeliğe eklenen ikinci geçici maddede birden fazla hastalığı veya engeli bulunanların özür oranlarının nasıl hesaplanacağı belirtilmektedir.

Engelli Raporu Hesaplama Programı
Balthazard Formülü İle Engelli Raporu Hesaplama

Engellilik oranlarını hesaplamak için bu programları kullanabilirsiniz. Bu yazılımlar basit yöntemlerle yapılır ve sadece rahatsızlık oranlarını girip hesapla butonuna bastıktan sonra toplam sakatlık oranınız üzerinden hesaplama yapılır. Bu programlardan birden fazla engeli olanlar faydalanabilir.

Engelli Raporu 2023 Oranları Cetveli

Balthazard cetveli, bir veya daha fazla engeli olanların toplam engel oranlarını hesaplamak için kullanılır. Hesaplamada dikkate alınması gereken nokta, en yüksek düzeyde engelliliği sağlayan orandır. Tabii hesaplamada başka oranlar da kullanılıyor. Ancak hesaplamanın başlangıç ​​noktası en büyük orana sahip engeldir.

Balthazard Formülü İle Engel Oranı Hesaplama Nasıl Yapılır?

Balthazard formülünü kullanarak engel oranını hesaplamak için uygulamalar ve yazılımlar bulunmaktadır. Bu uygulamalardan doğru sonuç alınabilmesi için yaş ve engellilik oranlarının doğru girilmesi gerekmektedir.

Birden fazla engeli olan kişilerin engellilik oranlarının hesaplanması Balthazard hesap makinesi ile aşağıdaki şekilde yapılmaktadır. Kanunun kapsamına göre Balthazard formülü şu şekilde uygulanmaktadır:

 • Hastalıkların engel oranları ayrı ayrı tespit edilir.
 • Bu oranlar en yükseğinden başlanarak sıraya konulur.
 • En yüksek oran, engellinin tüm vücut fonksiyonunun tamamını gösteren %100’den çıkarılır.
 • Bu çıkarmada kalan miktar, sırada ikinci gelen engel oranı ile çarpılır.
 • Çarpımın 100’e bölünmesiyle elde edilen sayı en yüksek sakatlık oranına eklenir, böylece birinci ve ikinci rahatsızlıkların sakatlık oranı bulunur.
 • Engel ikiden fazla ise birinci ve ikinci engel oranı birinci sıraya, üçüncü sıradaki engellerin oranı ikinci sıraya yerleştirilerek formül tekrarlanır.
 • Balthazard formülünün uygulanması için Balthazard Hesaplama Tablosu da kullanılabilir.

Hesaplamalarda 65 yaş üstü kişiler farklı engellilik oranlarına sahip olacaktır. Yaşına girmemek de sağlıksız sonuçlara yol açacaktır. 65 yaş üstü kişiler için engellilik oranları, uygulamalarda formüle %10 eklenerek bulunur.

Balthazard Formülüne Göre Hesaplama 2023 Yılında Nasıl Yapılır?

Balthazard Hesap Çizelgesi, bir veya daha fazla engeli olanların hesaplamalarında toplam engel oranlarını bulmak için kullandıkları hesaplama tablosudur. Engellilik oranlarının hesaplanmasında en yüksek engellilik düzeyini sağlayan oran bulunmakta olup, birden fazla engellilik olması durumunda bu durum diğer oranların hesaplanmasında da kullanılmaktadır.

Ancak hesaplamanın başlangıç ​​noktası en büyük orana sahip engeldir. Engelli raporu oranları Balthazard Formülüne göre hesaplanmaktadır.

Örnek bir hesaplama yapacak olursak, birinci sakatlık oranı %50, ikinci sakatlık oranı %20 olacak şekilde balthazard’ı hesaplayalım:

 • En yüksek oran 100’den çıkartılıyor 100-50 = 50
 • Çıkan sonuç ikinci oran ile çarpılıyor 50×20 = 1.000
 • Elde edilen sonuç 100’ e bölünüyor 1.000/100 = 10
 • Bulunan sonuç en yüksek engellilik oranı ile toplanması sonucunda kişinin engellilik oranı bulunuyor 50+10 = %60.
 • Engellilik oranları ikiden fazla olur ise, birinci ve ikinci oranların sonucu birinci sıraya ve üçüncü sıradaki oran ikinci sıraya alınarak aynı işlemler tekrarlanıyor.
 • Kişinin 65 yaşın üzerinde olması durumunda bu orana %10 ekleme yapılıyor.
 • Engelli rapor hesaplamaları bu şekilde Balthazard Formülüne göre yapılacaktır. Balthazard Hesaplama Tablosunu aşağıdaki görselde görebilirsiniz.
Balthazard Formülü

Balthazard Çizelgesi engelli raporu oranlarının hesaplanması için hazırlanmıştır. Bu ölçek ve oranları yukarıdaki tabloda gösterilmiştir. Elbette bu resim hepimize kafa karıştırıcı gelecektir. Bu nedenle, doğrudan hesaplamanın nasıl yapılacağına geçelim.

Engelli Raporu Oranları Nasıl Hesaplanır?

Engelli raporu oranları, belirli bir bölgedeki engellilerin ve toplam nüfusun oranına göre hesaplanır. Her ülkenin kendi engelli raporu oranlarına sahip olduğu dikkate alınmalıdır. Genellikle, her bir bölgedeki engellilerin sayısını bölgenin toplam nüfusuna böleriz ve elde edilen sonuç oran olarak dağıtılır. Bu, engellilerin oranının ne kadar yüksek veya düşük olduğunu gösterir.

Hesaplamada başlangıç ​​noktamız en büyük engel oranı olacaktır. Bu oranlar kurulan kurullar tarafından her hastalık için ayrı ayrı ifade edilmektedir.

Engel durumu formu
Engel durumu formu

Hesap cetvelini kullanarak engel oranınızı hesaplayabilir veya balthazard formülü yardımıyla hesaplamalarınızı yapabilirsiniz.

Engelli Sağlık Raporu Boş Örnek

En yüksek engel oranı A, ikinci engel oranı ise B olsun.

 • İşte kurul hekimleri tarafından verilen bu oranların ilk aşamada büyükten küçüğe doğru sıralanır.
 • En büyük oran – %100 işlemi yapılmalıdır. (%A – %100)
 • Daha sonra en yüksek oran üzerinden elde ettiğimiz sonuç 2. engel oranı ile çarpılmalıdır. (%A – %100) * (B)
 • Bu işlemden ortaya çıkan sonucun 100′ e bölünmesi gerekmektedir. (%A – %100) * (B) / 100
 • Bu sonuca da en yüksek engel oranı tekrar eklenmelidir.  (%A – %100) * (B) / 100 + (A)
 • Bu şekilde iki engelin oranı bulunmuş olacaktır.

Yetişkin engelli komiteleri 7 üyeden oluşur. Ortopedi, göz, kulak burun boğaz, akıl ve sinir hastalıkları, nöroloji, genel cerrahi, dahiliye gibi hekimlerin kontrollerinden geçmek gerekiyor. Engelli Sağlık Kurulu Raporu Boş Örneğinde de görebileceğiniz gibi aşağıdaki görseldeki gibi formda boş alanlar bulunmaktadır. Bu alanlar kurulda yer alan hekimler tarafından yapılan incelemeler sonucunda doldurulur.

Engelli şahsın yaşının 65 ve üzerinde olması durumunda bu oranlara yüzde 10 eklenecektir.

Balthazard Cetveli İle Engel Oranı Bulma Hesaplama Örnekleri

Engel raporunun hesaplanması Kişinin maluliyeti terör, kaza veya yaralanmanın sonucuysa, maluliyet raporu oranları Balthazard tarafından hesaplanır.

Balthazard cetvelinde engel oranlarını bulmak için 3 farklı örnek hesaplama yaptık:

Örnek Hesaplama 1:

 • Görme engeli: %50
 • İşitme engeli: %25 olsun.

Formülü kullanmaya başlayalım. İlk aşamada bir sıralama yapılacağından bahsetmiştik. Bu iki oran içinde en yüksek görme engelli olduğu için ilk etapta baz alacağımız rakam yüzde 50 olacak.

Balthazard Formülüne Göre Engelli Raporu Hesaplamaya göre:

 • %100-%50=%50
 • Elde edilen sonucun ikinci engel oranı ile çarpılması gerektiği için, 50×25=1.250
 • Sonucun 100′ e bölünmesi gerekiyor. 1.250/100=12,5
 • Çıkan sonucu en yüksek engel oranının yeniden eklenmesi gerektiği için 50+12,5=62,5
 • Şayet bu kişi 65 yaşın üzerinde ise sonuca yüzde 10 ekleneceğinden dolayı rapor oranı %72,5 olacaktır.

Örnek Hesaplama 2:

 • Zihinsel engel: %40
 • Ortopedik engel: %60 olsun.

Formülü kullanmaya başlayalım.

 • Bu iki oran içerisinde en büyük paya sahip olan oran ortopedik engellilik olduğu için bu oranı esas alacağız. İlk adım, bu oranı% 100’den çıkarmak olacaktır.
  • %100-%60=%40
 • Bu sonucun ikinci oran ile çarpılması gerekiyor. 40×40= 1.600
 • Çarpımdan çıkan sonuç 100’e bölünmelidir. 1600/100= 16
 • En yüksek oran ile çıkan sonucun toplanması gerekmektedir. 60+16= 76

Rapor almak isteyen kişinin yaşı 65 yaş ve üzerinde ise yüzde 10 oranı eklenmelidir. Bu durumda sonuç yüzde 86 olacaktır.

Örnek Hesaplama 3:

 • Dil ve konuşma: %30
 • Ruhsal ve duygusal: %20 olsun.

Formülü kullanmaya başlayalım.

 • En büyük oran %30 olduğundan dolayı yapılması gereken bu oranın baz alınması olacaktır.
  • %100-%30=%70
 • Daha sonra çıkan sonucun ikinci sırada yer alan engel oranı ile çarpılması gerekmektedir. 70×20=1.400
 • Çarpımdan çıkan sonucun 100’e bölünmesi gerekiyor. 1.400/100= 14
 • En yüksek oran ile bölme sonucunda ortaya çıkan rakamın toplanması ile engel oranı bulunacaktır. 30+14=44
 • Kişinin engel oranı %44 olarak bulunmuştur.
 • Şahıs 65 yaşın üzerinde ise bu durumda hesaplamaya 10 eklemek gerekecektir.

44+10 =54 (65 yaş ve üzeri) Sigortası Olmayanlar Sağlık Ocağına Gidebilir mi? bilgi alarak sağlık ocağına muayene olabilirsiniz.

Göz Engelli Raporu Hesaplama Nasıl Yapılır?

Körlük Raporu Hesaplaması, Görme Sistemi Bozukluk Oranı (GSYO) Hesaplama Yöntemi ile yapılır. Göz için GSYO hesaplaması aşağıdaki gibi yapılır:

 • Görme keskinliği ölçülür. Ölçülen keskinlik değeri öncelikle görme keskinliği puanına (GKP) çevrilir.
 • GKP 100’ün üzerinde olabilir, ancak yeti kaybı görme keskinliği TAM (1,0 veya 20/20) den az olduğu zaman hesaplanır.
 • İşlevsel Keskinlik Puanını (İKP) belirlerken, her bir gözdeki görme keskinliği puanını
  birleştirmek için
  • 3 x GKP binoküler +
   1 x GKP sol +
   1 x GKP sağ / 5 formülü kullanılır.

Tek göz kayıplarında Heyet hastanelerinden verilen raporların oranı %32’dir.

Özürlü Raporu Oranları Cetveli Hesaplaması 2023 Güncel

Değerler A+B (1-A) şeklinde A ve B’nin kombine değerleri formülünden derive edilmiş olup buradaki A ve B özür oranlarının ondalık karşılıklarıdır. Tabloda tüm değerler yüzde olarak ifade edilmişlerdir.

Herhangi iki yaralanma oranını birleştirmek için; büyük değeri tablonun dikey sol kenarına koyun ve tablonun altındaki küçük değere ulaşana kadar sırayı takip edin, kesişimler birleşik değeri verecektir.

Örnek: %35 ve %20’yi kombine etmek için tablonun dikey sol kenarından aşağıya doğru büyük olan % 35’lik değeri bulana kadar gelin. Daha sonra bu sırayı takip ederek yatay tabanda %20 olarak ifade edilen sütuna ilerleyin kesişim noktasındaki değer 48’i gösterecektir. Yani %35 ile %20’nin birleşimi %48 olacaktır.

Bu tablonun oluşturulma şeklinden dolayı büyük olan sakatlık oranı değeri tablonun sol dikey tarafında yer almalıdır. Üç veya daha fazla sakatlık oranının birleştirilmesi gerekiyorsa, herhangi iki değeri seçin ve yukarıdaki gibi tek bir değer bulun. Daha sonra bu değeri ve üçüncü değeri kullanarak toplam değeri bulun. Bu süreç süresiz olarak devam ettirilebilir. Son değer, önceki değerlerin birleşimidir. Her işlem sırasında, büyük değer sol dikey kenar boşluğuna yerleştirilmelidir.

Yönetmelikte bulabileceğiniz özür oranlarından bazıları şunlardır:

 • Ortopedi engel oranı
 • Psikiyatri engel oranı
 • Nörolojik özür oranı
 • Onkoloji özür oranı
 • Kanser Hastalığı özür oranı olarak sıralayabiliriz.

Engelli Raporu Hangi Hastaneden Alınır?

Engelli raporu, temel sağlık hizmetleri, adli tıp ve rehabilitasyon hastanelerinden alınabilir. Ayrıca, ilgili mahkemeden de engelli raporu almak mümkündür.

Engelli raporları tam teşekküllü hastanelerden alınmaktadır. Her hastanenin bildirim yapma yetkisi yoktur. Devletin belirlediği hastaneler rapor verme yetkisine sahiptir ve sadece bu hastanelerden rapor alabilirsiniz. Bu hastanelerde raporlama yapmak üzere bir komite oluşturulur. Heyetteki hekimler gerekli tetkikleri yaptıktan sonra uygun gördükleri kişilere rapor verirler.

Engelli Raporu Nasıl Alınır?

Engelli raporu alabilmek için öncelikle yukarıda da belirttiğimiz gibi rapor vermeye yetkili hastanenin bulunması gerekmektedir. Bu hastanelere yetişkinler şahsen, engelli çocuklar ise velileri aracılığıyla başvurabilmektedir. Raporun sunulması için kurul günleri vardır. Hastaneye gittiğinizde mutlaka kurul raporu alacağınıza dair bir dilekçe hazırlamanız gerekmektedir. Heyete katılmak isteyenlerden dilekçeler alınır ve toplu olarak teslim edilir. Kayıt aşamasında gerekli sorular sorulur. Bu noktada dikkat edilmesi gereken nokta, rapor almak isteyen vatandaşın dilekçeyi kendisinin doldurması gerektiğidir.

Engelli Raporu Nasıl Alınır? 
Engelli Raporu Nasıl Alınır?

Kayıt işlemi sırasında adayın fotoğrafları çekilecektir. Bu aşamadan sonra sağlık kontrollerinin yapılması ve engellilik durumunun tespiti için kişinin hangi birimlere gitmesi gerektiği konusunda bilgi verilir. Muayeneden sonra doktorlar ilgili alanları damgalamalıdır. Belge daha sonra raporlama görevlisine teslim edilmelidir.

Rapor almak için başvuru sahibi bizzat gidebilir veya bir yakını aracılığıyla rapor alabilir. Rapor alacak kişilerin kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları zorunludur. Daha sonra rapor aslı gibi yapılmalıdır.

Engellilik oranları başvuru aşamasından sonra yapılan incelemeler sonucunda belirlenecektir. Handikap oranı birden fazla ise handikap oranı balthazard formülü ile hesaplanacaktır.

Engelli Memur Alımı Nasıl Yapılıyor? Hemen bilgi alabilir ve ilanları inceleyebilirsiniz.

Hangi Hastalar Engelli Raporu Alabilir?

Engellilik oranının belirlenebilmesi için bireylerde aşağıdaki rahatsızlıkların bulunması ve bu hastalıkların türüne göre engellilik durumu hesaplanarak oranın belirlenmesi gerekmektedir.

Aşağıdaki hastalıklara sahip olanlar engelli raporu alabilirler.

 • Zihinsel, davranışsal veya ruhsal rahatsızlıklar
 • Deri rahatsızlıkları
 • Sinir sistemi hastalıkları
 • Kanser gibi onkolojik rahatsızlıklar
 • Hemopoetik
 • Yanıklar
 • Görme kaybı
 • İşitme kaybı
 • Kadın hastalıkları
 • Kardiyovasküler hastalıklar
 • Kulak, burun ve boğaz
 • İdrar yolları rahatsızlıkları
 • Solunum rahatsızlıkları
 • Hormonal durumlar
 • Kas ve iskelet sistemi rahatsızlıkları
 • Sindirim sistemi hastalıkları gibi engeller varsa bu durumlar sakatlık oranı hesabında yazılmalıdır.

Hangi Hastalığa Yüzde Kaç Rapor Verilir?

En az %40 oranında engeli bulunanlara engelli raporu verilir. %40’ın altında maluliyet raporu almak mümkün değildir. Engelli raporu alabilmeniz için gerekli tüm test ve muayenelerden geçmeniz gerekmektedir. Tek gözde kayıp oranı %32 iken, tek kulakta işitme kaybı oranı %12 olarak verilmektedir.

60 yaş üstü kişilerin sağlık raporlarına %10 engellilik puanı eklenirken bu oran onlarda %22’ye çıkıyor. Hastalıkların özürlülük oranları tek bir veriye göre verilmemekte, iki veya 3 hastalığın ayrı ayrı oranlar verilerek toplamı özürlülük oranını oluşturmaktadır.

Hastalıkların engellilik durumu üç dereceye ayrılır. Bu dereceler şu şekildedir:

 • Birinci derecede %80’den fazla engeli olan kişiler.
 • İkinci derecede %60’tan fazla engeli olan kişiler.
 • Üçüncü derecede ise %40’tan fazla engeli olan kişiler olarak belirlenmiştir.

Solvente göre hafif, orta, ağır, ileri vb. olabilir. Çok gelişmiş gibi sakatlık oranları şu şekildedir:

 • Özel gereksinim var (ÖGV): %20-39
 • Hafif düzeyde özel gereksinim var: %40-49
 • Orta düzey özel gereksinim var: %50-59
 • İleri düzeyde özel gereksinim var: %60-69
 • 5.Kategori: Çok ileri düzeyde özel gereksinim var: %70-79 (ağır engelli)
 • 6.Kategori: Belirgin düzeyde özel gereksinim var (BÖGV): %80-89 (ağır engelli)
 • 7.Kategori: Özel Koşul Gereksinimi var (ÖKGV): %90-99 (ağır engelli)

Engelli Rapor Geçerlilik Süresi Ne Kadar?

Rapor süresi engellilik oranına göre değişmektedir. Belirli bir süre için verilen raporların süresi 1-2 yıl olup, bu süreden sonra rapor alabilmek için tekrar başvurup yeniden inceleyip yeni bir rapor düzenlemeleri gerekmektedir.

Aşağıdaki linkten engelli raporunu sorgulayarak raporunuz ve geçerlilik süresi hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Dediğimiz gibi engelli vatandaşlara sağlanan ayrıcalıklardan faydalanmak için engellilik oranı %40 ve üzerinde ise ve %40 engellilerin tedaviye cevap verecek durumda olduğu kabul edilirse ilgili kurumların raporları alınır. Alınan. bu durumdaki kişiler belli bir süre için hazırlıklı olacaktır.

Tedaviye olumlu yanıt alınamazsa ve kalıcı bir maluliyet söz konusu ise, engel oranı %90 ve üzerinde olan kişilere verilen maluliyet raporu süresiz olarak verilecektir.

Engellilere Tanınan Ayrıcalıklar Nelerdir?

Engelliler, kendilerine engelli raporları ile sunulan birçok hakka sahiptir. Ayrıca sağlık raporu alarak birçok haktan yararlanabilmektedirler. Bu engelli oranları ile ülkemizde engelli raporu alan vatandaşlar belirli hak ve ayrıcalıklara sahip olmaktadır.

Engelli raporu alan engelli vatandaşlarımıza tanınan ayrıcalıklar aşağıdaki gibidir:

 • Uçak biletinde indirim
 • ÖTV indirimi
 • Kurumlarda öncelik hakkı
 • Emlak vergisi ödemelerinde indirim
 • Müze ziyaretlerine ücretsiz giriş hakkı
 • Bütün toplu taşıma araçlarında indirim
 • Enerji tüketiminde indirim gibi pek çok farklı alanı kapsamaktadır.
 • Engelli raporu bulunan kişilerin bu özel avantaj ve ayrıcalıklardan faydalanabilmesi için engellilik oranının %40 ve üzerinde olması gerekmektedir.
 • Tüm ayrıcalıklar ve hakları Engellilere Devletin Sağladığı İmkanlar 2023 Listesi yazımızdan inceleyebilirsiniz.

Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelikler:

Yetişkinlerin engelli raporu oranları geçtiğimiz yıl 30692 sayılı Resmi Gazete’ de Erişkinler İçin ve Çocuklar için Engellilik Değerlendirmesi Hakkında yönetmelik yayınlanmıştı.

Bu yönetmeliğe eklenen ikinci geçici maddede birden fazla hastalığı veya engeli bulunanların maluliyet oranlarının hesaplanmasına ilişkin maddeler yer almaktadır.

Yürürlüğe giren bu Yönetmelik, Engelli Yetişkin ve Çocuk Sağlık Kurulu Raporu, Terör, Kaza ve Yaralanma Raporlarına İlişkin Sağlık Kurulu Raporu, bu raporları düzenleyebilecek yetkili sağlık kurum ve kuruluşları ile engellilerin sınıflandırılması ve kriterlerini kapsar.

30692 sayılı Resmi Gazete‘ de yayınlanan Tebliğname’de raporun başvurulan hastaneden alınmasının zorunlu olduğu ibaresi yer almaktadır. Çeşitli haklara sahip olmak için haksız rapor alma olayları mevcut olduğundan bu konuya sınırlama getirilmiştir.

Raporların kişinin başvurusundan itibaren en geç 30 gün içinde düzenlenmesi gerekmektedir. Ayrıca hazırlanan raporların dönem beyanı içermesi zorunludur. Kurullar, periyodik raporlar vermenin yanı sıra, yapılan incelemeler sonucunda süresiz olarak rapor verme hakkına da sahiptir.

Engelli Raporu Nasıl Hesaplanır?

Engelli Raporu Balthazard formülüne göre hesaplanır.

Balthazard Formülü Nedir?

Balthazard formülü, birden fazla iş kazası veya meslek hastalığı sonucu kalıcı iş göremezlik dereceleri ile birden fazla maluliyet derecesinin birleştirilmesi ve maluliyet bildirim oranlarının bulunması için kullanılan hesaplamadır.

Engelli Raporu Nasıl Sorgulanır?

Engelli raporları e-Devlet e-İmzalı Erişkin Engelli Sağlık Kurulu Raporları Sorgula sekmesinden sorgulanmaktadır.

Süresiz Engelli Raporu Ne Demektir?

Süresiz maluliyet raporu, herhangi bir şekilde tedavi edilemeyen kişilere verilen bir rapordur. Rapor, engelli başvuru yapmadığı sürece ömür boyu geçerlidir. Engellilik oranının artması veya yeni hastalıkların eklenmesi durumunda talep üzerine süresiz engelli raporu revize edilebilir.

Süresiz Engelli Raporu Hangi Hastalara/ Kimlere Verilir?

Daimi Sakatlık Raporu: Doğuştan hastalık ve rahatsızlıkları bulunan kişiler. Bunlar: Vücut uzuvları eksik olanlara, Zihinsel özürlülere, Doğuştan görme özürlülere süresiz malul raporu verilir.

Sürekli Engelli Raporu Nasıl Alınır?

Sürekli maluliyet raporu almak için tam teşekküllü devlet hastanelerinden veya üniversite hastanelerinden birinin rapor merkezine başvurmanız veya birebir görüşerek randevu almanız gerekmektedir. Randevuya gittiğinizde rapor ücretini ve bir adet vesikalık fotoğraf ödemeniz gerekmektedir.
Randevu günü tüm bölümlerde rahatsızlığınıza göre tetkikler yapılır. Yapılan incelemelerin ardından heyete o gün girilir. Komite, engel durumunuza göre bir rapor hazırlar. Komite tarafından hazırlanan sürekli maluliyet raporu elden veya posta ile alınır.

Engelli Raporu Almak İçin En Önemli Şartlar Nelerdir?

Engelli raporu alabilmek için iki önemli şart vardır. Birincisi Türk vatandaşı olmak, ikincisi ise %40’tan fazla engel sahibi olmak.

Yorumlar

 1. Avatar of Hüseyin Hüseyin dedi ki:

  Kanser hastası yüz de seksen oranı var halen tedavi görüyor.kurula girdik KBB yüzde 35 dedi diğerlerini bilmiyorum.hasta 69 yaşında oran ne çıkar yardımcı olursanız sevinirim

 2. Avatar of Fatma Fatma dedi ki:

  Merhaba bende astım guatır anemi siroz çölyak migren var tüm hastalıklarımın raporları var ömür boyu ilaç kullanmam gerekiyor bunun için engelli raporu alabilir miyim alırsam ne kadar oran alabilirim şimdiden teşekkür ederim

 3. Avatar of Gülçin Gülçin dedi ki:

  Merhaba ben 2 yasimda falan ameliyat olmusum kolum o zmandan beri yamuk acilmiyo 100 de 70 kadari aciliyo ve kisa 5 6 7 santim kadar tam olcu bilmiyorum esya tasiyamiyorum agir hemennagri yapiyo kolumu cok acmaya calissam cok aciyor engelli raporu alabilirmiyim 33 yasimdayim