Devlet Destekli

Engelli Raporu Hesaplama 2020 Yeni Yönetmelik

Engelli Raporu Hesaplama 2020 Yeni Yönetmelik

Engelli kişilerin alacakları raporlar ile kendilerine sunulan pek çok hakları bulunmaktadır. Heyet raporlarının ya da engelli raporu oranlarının nasıl hesaplanabileceği pek çok kişi tarafından merak edilmektedir. Engelli rapor hesaplaması için oluşturulmuş programlar bulunmaktadır. Rapor oranları hesaplamada esasen bir formül kullanılmaktadır. Bu formülün adı Balthazard’ dır. engelli raporu oranları cetveli üzerinden yer alan ifadelerden oranları öğrenebilirsiniz. Sizler için içeriğimizde örnek hesaplamalara yer verdik. Bu formülden yararlanarak siz de hesaplama yapabilir ve heyet raporu oranınızı öğrenebilirsiniz.

Engelli Raporu Hesaplama Programı

Terör, kaza ve yaralanmaya bağlı olarak engel sahibi olmuş olan yetişkinlerin engelli raporu oranları Balthazard formülü ile hesaplanmaktadır. Bu hesaplama yapılırken engel oranlarının bilinmesi gerekmektedir. Geçtiğimiz yıl 30692 sayılı Resmi Gazete’ de Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında yönetmelik yayınlanmıştı. Bu yönetmeliğe eklenen 2. geçici maddede birden fazla hastalığı veya engeli bulunanların engel oranlarının nasıl hesaplanacağı ifade edilmektedir.

Balthazard formülü kullanılarak engel oranı hesaplamak için internet üzerinde oluşturulmuş olan pek çok yazılım bulunmaktadır. Bu yazılımlardan doğru sonuçlar alabilmek için yaş alanının muhakkak doldurulması gerekmektedir. Özellikle 65 yaş ve üzerinde yapılan kişiler için hesaplama farklı oranlar üzerinden yapıldığı için yaşın seçilmemesi durumunda ulaşılacak olan sonuçlar sağlıksız olacaktır. 65 yaş ve üzerindeki kişilerin engellilik oranları için kullanılan formüle yüzde 10 oranı eklenmektedir.

Engelli Raporu Hesaplama Programı

Engelli Raporu Hesaplama Programı

Engel oranlarının hesaplanması için bu programları kullanabilirsiniz. Bu yazılımlar basit usullerle yapılmıştır ve sadece rahatsızlık oranlarını girip hesapla butonuna bastıktan sonra toplam engel oranınız üzerinden bir hesaplama yapılacaktır. Birden fazla özür durumu olanlar bu programlardan yararlanabilir.

Engelli Raporu Oranları Cetveli

Balthazard cetveli bir ya da birden çok engel durumu bulunanların toplam engel oranlarının hesaplanması amacı ile kullanılmaktadır. Hesaplamada esas alınacak olan nokta, engel durumuna en fazla sahip olunmasını sağlayan orandır. Elbette ki diğer oranlar da hesaplamada kullanılmaktadır. Fakat hesaplamanın başlangıç noktası en büyük orana sahip olan engeldir.

Balthazard Hesaplama Cetveli

Balthazard Hesaplama Cetveli

Engelli raporu oranlarının hesaplaması için Balthazard Cetveli hazırlanmıştır. Bu cetvel ve oranları yukarıdaki tabloda gösterilmektedir. Elbette ki bu tablo hepimize karışık gelecektir. Bu sebeple direkt olarak hesaplamanın nasıl yapılacağına geçelim.

Engelli Raporu Oranları Nasıl Hesaplanır?

Hesaplamada hareket noktamız en büyük engel oranı olacaktır. Oluşturulan kurullar tarafından her bir hastalık için bu oranlar ayrı ayrı ifade edilmektedir.

Engel durumu formu

Engel durumu formu

Hesaplama cetvelini kullanarak hesaplama yapabilir ya da balthazard formülü yardımı ile hesaplaşmalarınızı yapabilirsiniz. Yetişkin engelli heyetleri 7 üyeden oluşmaktadır. Ortopedi, göz, kulak burun boğaz, ruh ve sinir hastalıkları, nöroloji, genel cerrahi, iç hastalıkları gibi hekimlerin kontrollerinden geçmek gerekmektedir. Engelli Sağlık Kurulu Raporu Boş Örneğinde görebileceğiniz gibi formda yukarıdaki görselde gösterildiği gibi boş alanlar bulunmaktadır. Kurulda bulunan hekimler tarafından, bu alanlar yapılan incelemeler sonucu doldurulmaktadır.

En yüksek engel oranı A, ikinci engel oranı ise B olsun.

 1.  İşte kurul hekimleri tarafından verilen bu oranların ilk aşamada büyükten küçüğe doğru sıralanır.
 2. En büyük oran – %100 işlemi yapılmalıdır. (%A – %100)
 3. Daha sonra en yüksek oran üzerinden elde ettiğimiz sonuç 2. engel oranı ile çarpılmalıdır. (%A – %100) * (B)
 4. Bu işlemden ortaya çıkan sonucun 100′ e bölünmesi gerekmektedir. (%A – %100) * (B) / 100
 5. Bu sonuca da en yüksek engel oranı tekrar eklenmelidir.  (%A – %100) * (B) / 100 + (A)
 6. Bu şekilde iki engelin oranı bulunmuş olacaktır.

Engelli şahsın yaşının 60 ve üzerinde olması durumunda bu oranlara yüzde 10 eklenecektir.

Balthazard Raporu Hesaplama 2020

Örnek Hesaplama 1 :  

Görme engeli : Yüzde 50

İşitme engeli : Yüzde 25 olsun.

Formülü kullanmaya başlayalım. İlk aşamada bir sıralama yapılacağından söz etmiştik. Bu iki oran içinde en büyük engel oranı görme olduğundan dolayı ilk aşamada baz alacağımız rakam yüzde 50 olacaktır.

%100 – %50 = %50

Elde edilen sonucun ikinci engel oranı ile çarpılması gerektiği için = 50 * 25 = 1250

Sonucun 100′ e bölünmesi gerekiyor. 1250/100 = 12,5

Çıkan sonucu en yüksek engel oranının yeniden eklenmesi gerektiği için 50 + 12,5 = 62,5

Şayet bu kişi 60 yaşın üzerinde ise sonuca yüzde 10 ekleneceğinden dolayı rapor oranı yüzde 72,5 olacaktır.

örnek hesaplama

örnek hesaplama

Örnek Hesaplama 2 : 

Zihinsel engel : Yüzde 40

Ortopedik engel : Yüzde 60 olsun.

Bu iki oran içinde en büyük paya sahip oran ortopedik engel olduğundan dolayı, bu oranı baz alacağız. İlk aşamada yapılması gereken bu oranın yüzde 100′ den çıkarılması olacaktır.

%100 – %60 = %40

Bu sonucun ikinci oran ile çarpılması gerekiyor. 40 * 40 = 1600

Çarpımdan çıkan sonuç 100′ e bölünmelidir. 1600/100 = 16

En yüksek oran ile çıkan sonucun toplanması gerekmektedir. 60+16 = 76

Şayet rapor almak isteyen şahsın yaşı 65 yaş ve üzerinde ise bu durumda yapılaması gereken yüzde 10 oranı eklemek olacaktır. Bu durumda sonuç yüzde 86 olacaktı.

Örnek Hesaplama 3 : 

Dil ve konuşma : Yüzde 30

Ruhsal ve duygusal : Yüzde 20 olsun.

En büyük oran yüzde 30 olduğundan dolayı yapılması gereken bu oranın baz alınması olacaktır.

%100 – %30 = %70

Daha sonra çıkan sonucun ikinci sırada yer alan engel oranı ile çarpılması gerekmektedir. 30*20 = 600

Çarpımdan çıkan sonucun 100′ e bölünmesi gerekiyor. 600 / 100 = 6

En yüksek oran ile bölme sonucunda ortaya çıkan rakamın toplanması ile engel oranı bulunacaktır. 30 + 6 = 36

Kişinin engel oranı yüzde 36 olarak bulunmuştur. Şahıs 65 yaşın üzerinde ise bu durumda hesaplamaya 10 eklemek gerekecektir.

36 + 10 = 46 (65 yaş ve üzeri) Sigortası Olmayanlar Sağlık Ocağına Gidebilir mi? isimli içeriğimizden bilgi alabilirsiniz.

Engelli Raporu Alımında Dikkat Edilecek Olan Hastalıklar 2020

 • Onkoloji
 • Sinir sistemi
 • Kas ve iskelet
 • Kulak, burun, boğaz
 • Zihinsel, ruhsal hastalıklar
 • Görme
 • Deri
 • İşitme
 • Kas ve iskelet sistemi
 • Solunum
 • Yanıklar
 • Sindirim
 • İdrar yolları
 • Hormon
 • Kadın hastalıkları gibi hastalıkların muayenesi yapılarak engel oranları belirlenmektedir.

Engelli Raporu Hangi Hastaneden Alınır?

Engelli raporlarının alımında tam teşekküllü hastaneler yer almaktadır. Rapor verme yetkisi tüm hastanelerde bulunmamaktadır. Devlet tarafından belirlenmiş olan hastanelerde rapor verme yetkisi bulunmakta ve yalnızca bu hastanelerden rapor alabilmektesiniz. Bu hastanelerde rapor vermek için heyet oluşturulmaktadır. Kurulda yer alan hekimlerin gerekli tetkikleri yapmalarından sonra uygun gördükleri kişilere rapor verirler.

Engelli Raporu Hangi Hastaneden Alınır? 

Engelli Raporu Hangi Hastaneden Alınır?

30692 sayılı Resmi Gazete‘ de yayınlanan tebliğnamede raporun başvurulan hastaneden alınmasının zorunlu olduğu ibaresi yer almaktadır. Çeşitli haklara sahip olmak için haksız rapor alma olayları mevcut olduğundan bu konuya sınırlama getirilmiştir. Raporlar, şahsın başvurusundan en geç 30 gün içinde hazırlanmalıdır. Ayrıca hazırlanan raporlarda muhakkak süre ibaresi bulunması gerekmektedir. Kurulların, süreli olarak rapor vermelerinin yanı sıra yapılan incelemeler neticesinde süresiz rapor verme hakları da bulunmaktadır.

Engelli Raporu Nasıl Alınır?

Öncelikle yukarıda belirttiğimiz gibi rapor vermeye yetkili olan hastanenin bulunması gerekiyor. Bu hastanelere yetişkinler bizzat, engelli çocuklar da vasileri aracılığı ile başvuru yapabilir. Raporun verilebilmesi için kurul günleri bulunmaktadır. Kurulun toplanacağı günler hakkında bilgi alarak erken saatlerde hastaneye giderek sıra almanız işleminizi daha kolay yapmanızı sağlar. Hastaneye giderken kurul raporu alacağınıza dair bir dilekçe hazırlamanız gerekmektedir. Dilekçeler, heyete girmek isteyen kişilerin ellerinden alınır ve topluca teslim edilir. Kayıt aşamasında gerekli sorular sorulur. Bu noktada dikkat edilmesi gereken husus, dilekçeyi rapor almak isteyen vatandaşın bizzat kendisinin doldurması gerektiğidir.

Engelli Raporu Nasıl Alınır? 

Engelli Raporu Nasıl Alınır?

Kayıt işlemleri esnasında, başvuru sahibinin resmi çekilecektir. Bu aşamadan sonra kişinin sağlık kontrollerinin yapılması ve engel durumunun tespit edilmesi için hangi birimlere gitmesi gerektiği ile ilgili bilgi verilir. Muayene sonrası doktorların ilgili alanları kaşelemesi gerekmektedir. Daha sonra evrakın rapor görevlisine teslim edilmesi gerekmektedir. Raporun alınması için başvuru sahibi bizzat gidebileceği gibi rapor yakını vasıtası ile de alınabilir. Rapor alacak kişilerin kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları zorunludur. Daha sonra raporun aslı gibidir yapılması gerekmektedir. Evlilik İçin Sağlık Raporu Nereden Alınır? içeriğimizi inceleyerek en kolay sağlık raporu alma yöntemleri ile ilgili bilgi sahibi olabilirsiniz.

Başvuru aşamasından sonra, yapılan tetkikler sonucu engel oranları tespit edilecektir. Engel oranının birden fazla olması durumunda ise, balthazard formülü ile engel oranı hesaplanacaktır.

Yorumlar
 1. Hüseyin dedi ki:

  Ben de 50 kalp baybas oldum 10 tansiyon var bunun üstüne agır uyku apnesi cıktı şeker cıktı psikolok ada gidiyorum bunlarda kaç rapor lalırım acaba teşekkürler

 2. Cengiz dedi ki:

  Merhaba ben 45 yasındayım 6 aylıkken atese dustum sol yuzum ikinci derecede yanık var sol gozum yuzde 85 gormuyo kafamın sol yanı sacımı yarısına kadar yandı sol kulagım yandı sol Kasım yandı sol gozum de kayma var sol dudsgım cekık acaba yuzde kac rapor cıkar

 3. Serkan dedi ki:

  Merhaba benim bir sorum olacak trafik kazası geçirdim sol ayak parmağına platin takıldı yüksük parmağında kısalma var ve sinir kaybı oluştu doku kaybında var bana yüzde 1 rapor verdiler hakkımı aramam gerekiyor mu

 4. sami dedi ki:

  iyi günler akciğer tüberküloz hastalığı geçirdim akciğer de bir çok sekil var ne askerlikden muaf oldum engelli oranı kaç olur lütfen yardımcı olun

 5. Ahmet durmuş dedi ki:

  Selam benim kulagimdan%16 ve ortopedi %14 raporum var ancak dizimden ameliyat oldum diz tendonu liflerimi yenilendi ancak2 ay fizik tedavisi oldum dizimi mukemiyorum hocam bana6 ay sonra engelli raporu na girebilirsin dedi iki raporunda sürekli benim yeni oranim sizce kac olur teşekkür ederim

 6. Şahabettin dedi ki:

  Merhaba iş kazasında inşaattan düştüğüm için sol özümü kaybettim sağ gözümde 2.50 miyopluk var engel oran % kaç olur bilgi verir misiniz

 7. Melike Küçük dedi ki:

  Oğlum epilepsi hastası %20 raporumuz var hangi haklardan yararlanabiliriz

 8. ERDOĞAN ÖNLER dedi ki:

  Vede rapor oranları neder

 9. ERDOĞAN ÖNLER dedi ki:

  İyi günler dilerim şeker tansiyon vede kilo alamama gibi hastalara engelli raporu verilirmi

 10. Hüseyin dedi ki:

  Merhaba iş kazası sonrası skofoid amaliyatı oldum rapor durumum ne olur ve herhangi bi maddi hakkım varmı?Teşekkürler.

 11. Emine ateş dedi ki:

  3. Oğlanla ortada kaldim eşim kaçak polis tarafindan araniyo rezil ve perişan olmuşum suruçta yasiyodum şimdi ise antepdeyim yardimlarimin hepsi iptal oldu gerçekten eşim kan davasindan dolayi kaçiyo lütfen yardim edin

 12. Hakan dedi ki:

  Merhaba ismim hakan . daha önce kolum kırıldı amleyat oldum implant takılık çılartıldı . hiçbir hakkım varmı .

 13. Fatma dedi ki:

  Merhaba pisik yatri hastasiyim yüzde yirmi raporum var ne haklardan yararlanarak bilirim ilaç kullaniyom calisamiyom durumumda iyi deyil

 14. ali osman şen dedi ki:

  kalp duvarı büyümesi, astım ve belfıtığından ameliyat oldum %40 alır mıyım

 15. İlkay dedi ki:

  Merhaba fabry hastasıyım ve buna bağlı olarak böbrek tutulumum mevcut %70 kadar böbrek hasarı mevcut ve kreatinim şu anda 5 lerde seyriyo ve diyalize gitmiyorum şu anda engelli raporu başvurmak istiyorum ne yapılabilir buna ve ne kadar yüzde verirler bilgisi olan varsa yardımcı olursa sevinirim.