Balthazard Formülü Engelli Raporu Hesaplama 2022 (Yeni Engelli Rapor Oranları)

Engelli raporu almak isteyen vatandaşlar için engellilik oranları nasıl bulunur, engelli raporu hesaplama nasıl yapılır, ortopedi engelli rapor oranları nasıl hesaplanır, Balthazard calculator üzerinden Ortopedi, göz, işitme, zihinsel, dil, konuşma engelli raporu hesaplama formülleri ile engelli rapor hesaplama örnekleri bulma, engelli raporu hesaplama yeni engelli rapor oranları, Heyet raporu puan cetveli, süresiz engelli raporu hangi hastalıklara verilir, hangi hastalığa yüzde kaç rapor verilir, hangi hastalar engelli raporu alabilir, engelli raporunuz için hesaplama yapabilir ve heyet raporu oranınızı engelli raporu Hesaplama Robotu üzerinden oranları bulabilirsiniz.

Balthazard Formülü Engelli Raporu Hesaplama 2022 (Yeni Engelli Rapor Oranları)

Engelli bireyler için sağlık raporu ve heyet raporlarının oranlarının nasıl hesaplanabileceği konusunda tüm merak edilen konuları detaylandırdık.

2022 Engelli Raporu Hesaplama

Engelli raporları Balthazard formülü ile hesaplanmaktadır. Bu programlardan Balthazard formülü üzerinden engel oran hesaplamaları ayrı ayrı olarak yapılmaktadır. Heyet raporlarının ve engelli raporlarının hesaplanabilmesi için birçok hesaplama programı oluşturulmuştur.

Engelli Oranları Neye Göre Belirlenir?

Engelli Oranları kişinin rahatsızlıklarının engel oranlarına göre hesaplama formülleri üzerinden yapılan hesaplama sonucunda belirlenir. Eğer kişinin engellilik durumu terör, kaza veya da yaralanma sonucu geliştiyse, engelli rapor oranları Balthazard yolu ile hesaplanır. Terör, kaza ve yaralanma gibi sebeplerle engelli olan yetişkinler ve çocukların engel oranlarının durumunda Balthazard formülü üzerinden hesaplanan engel oranı üzerinden rapor alınmaktadır. Örneğin kişinin görme engeli: %50 İşitme engeli: %25 olsun. Bir de bu kişi 65 yaşın üzerinde ise sonuca yüzde 10 ekleneceğinden dolayı rapor oranı yüzde 72,5 olacaktır.

Yetişkinler için terör, kaza ve yaralanmaya bağlı durum bildirir sağlık kurulu raporlarında tıbbi tedavi ve rehabilitasyon süreci esnasında süreli, tamamlandıktan sonra sürekli veya süreli rapor verilmek üzere fonksiyon kayıplarının değerlendirilmesi yapılır.

Engelli Raporu Hesaplama Nasıl Yapılır?

Rapor oranları hesaplamada esas alınan ve kullanılan formül balthazardır. Engelli raporu oranları cetveli üzerinden yer alan ifadeler üzerinden hastalıklar ayrı ayrı belirtilerek bu formül üzerinden hesaplama yapılarak engellilik oranı belirlenir.

Engelli Raporu 2022 Hesaplama Programı

Engelli raporu hesaplaması Balthazard formülü yapılarak yapılır. Balthazard formülü kullanılarak engel oranı hesaplamak için internet üzerinde oluşturulmuş olan pek çok yazılım bulunmaktadır. Bu yazılımlardan doğru sonuçlar alabilmek için yaş alanının muhakkak doldurulması gerekmektedir. Özellikle 65 yaş ve üzerinde yapılan kişiler için hesaplama farklı oranlar üzerinden yapıldığı için yaşın seçilmemesi durumunda ulaşılacak olan sonuçlar sağlıksız olacaktır. 65 yaş ve üzerindeki kişilerin engellilik oranları için kullanılan formüle yüzde 10 oranı eklenmektedir.

Engelli Raporu Hesaplama Programı üzerinden Terör, kaza ve yaralanmaya bağlı olarak engel sahibi olmuş olan yetişkinlerin engelli raporu oranları Balthazard formülü ile hesaplanmaktadır. Bu hesaplama yapılırken engel oranlarının bilinmesi gerekmektedir. Geçtiğimiz yıl 30692 sayılı Resmi Gazete’de Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında yönetmelik yayınlanmıştı. Bu yönetmeliğe eklenen 2. geçici maddede birden fazla hastalığı veya engeli bulunanların engel oranlarının nasıl hesaplanacağı ifade edilmektedir.

Engelli Raporu Hesaplama Programı
Balthazard Formülü İle Engelli Raporu Hesaplama

Engel oranlarının hesaplanması için bu programları kullanabilirsiniz. Bu yazılımlar basit usullerle yapılmıştır ve sadece rahatsızlık oranlarını girip hesapla butonuna bastıktan sonra toplam engel oranınız üzerinden bir hesaplama yapılacaktır. Birden fazla özür durumu olanlar bu programlardan yararlanabilir.

Engelli Raporu 2022 Oranları Cetveli

Balthazard cetveli bir ya da birden çok engel durumu bulunanların toplam engel oranlarının hesaplanması amacı ile kullanılmaktadır. Hesaplamada esas alınacak olan nokta, engel durumuna en fazla sahip olunmasını sağlayan orandır. Elbette ki diğer oranlar da hesaplamada kullanılmaktadır. Fakat hesaplamanın başlangıç noktası en büyük orana sahip olan engeldir.

Balthazard Formülü İle Engel Oranı Hesaplama Nasıl Yapılır?

Balthazard formülü kullanılarak engel oranı hesaplamak için uygulamalar ve yazılımlar bulunmaktadır. Bu uygulamalar üzerinden doğru sonuç alabilmek için de yaş, ve engel oranlarının doğru girilmesi gerekmektedir.

Birden Fazla Engeli Bulunan kişilerin engel oranlarının hesaplamaları Balthazard calculator şu şekilde yapılır. Kanun kapsamına göre Balthazard formülü aşağıdaki şekilde uygulanır:

 • Hastalıkların engel oranları ayrı ayrı tespit edilir.
 • Bu oranlar en yükseğinden başlanarak sıraya konulur.
 • En yüksek oran, engellinin tüm vücut fonksiyonunun tamamını gösteren %100’den çıkarılır.
 • Bu çıkarmada kalan miktar, sırada ikinci gelen engel oranı ile çarpılır.
 • Çarpımın 100’e bölünmesinden çıkan rakam en yüksek engel oranına eklenir, böylece, birinci ve ikinci rahatsızlıkların engel oranı bulunmuş olur.
 • Engel ikiden fazla ise birinci ve ikinci rahatsızlıkların engel oranı birinci sıraya ve üçüncü sıradaki engel oranı ise ikinci sıraya alınarak formül tekrarlanır.
 • Balthazard formülünün uygulanmasına ilişkin olarak yer alan Balthazard Hesaplama Tablosu da kullanılabilir.

65 yaş üzerindeki kişileri engel oranlarını hesaplamalarda farklı çıkacaktır. Yaşın girilmemesi de sonuçların sağlıksız olmasına neden olacaktır. 65 yaş üzerindeki kişilerin engel oranları uygulamalarda formüle % 10 eklenerek bulunmaktadır.

Balthazard Formülüne Göre Hesaplama 2022 Yılında Nasıl Yapılır?

Balthazard Hesaplama Cetveli bir ya da birden çok özür durumu olanların toplam engel oranlarını bulmak için yapacakları hesaplamalarda kullandıkları hesaplama cetvelidir. Engel oranlarının hesaplamasında engel durumuna en fazla sahip olunmasını sağlayan oran bulunmaktadır yine bunun yanında birden fazla engeli bulunuyorsa bu durum da diğer oranlar da hesaplamada kullanılır. Fakat hesaplamanın başlangıç noktası en büyük orana sahip olan engeldir.

Engelli raporu oranları hesaplamaları Balthazard Formülüne göre yapılmaktadır.

Örnek bir hesaplama yapacak olursak, Birinci engellilik oranı %50, ikincisi %20 olan balthazard hesaplaması yapalım:

 • En yüksek oran 100’den çıkartılıyor 100-50 = 50
 • Çıkan sonuç ikinci oran ile çarpılıyor 50×20 = 1.000
 • Elde edilen sonuç 100’ e bölünüyor 1.000/100 = 10
 • Bulunan sonuç en yüksek engellilik oranı ile toplanması sonucunda kişinin engellilik oranı bulunuyor 50+10 = %60.
 • Engellilik oranları ikiden fazla olur ise, birinci ve ikinci oranların sonucu birinci sıraya ve üçüncü sıradaki oran ikinci sıraya alınarak aynı işlemler tekrarlanıyor.
 • Kişinin 65 yaşın üzerinde olması durumunda bu orana %10 ekleme yapılıyor. Engelli rapor hesaplamaları bu şekilde Balthazard Formülüne göre yapılacaktır. Aşağıda ki görselde de Balthazard Hesaplama Cetveli görebilirsiniz.
Balthazard Formülü Engelli Raporu Hesaplama 2022 (Yeni Engelli Rapor Oranları)
Balthazard Formülü

Engelli raporu oranlarının hesaplaması için Balthazard Cetveli hazırlanmıştır. Bu cetvel ve oranları yukarıdaki tabloda gösterilmektedir. Elbette ki bu tablo hepimize karışık gelecektir. Bu sebeple direkt olarak hesaplamanın nasıl yapılacağına geçelim.

Engelli Raporu Oranları Nasıl Hesaplanır?

Hesaplamada hareket noktamız en büyük engel oranı olacaktır. Oluşturulan kurullar tarafından her bir hastalık için bu oranlar ayrı ayrı ifade edilmektedir.

Engel durumu formu
Engel durumu formu

Hesaplama cetvelini kullanarak hesaplama yapabilir ya da balthazard formülü yardımı ile hesaplaşmalarınızı yapabilirsiniz.

Yetişkin engelli heyetleri 7 üyeden oluşmaktadır. Ortopedi, göz, kulak burun boğaz, ruh ve sinir hastalıkları, nöroloji, genel cerrahi, iç hastalıkları gibi hekimlerin kontrollerinden geçmek gerekmektedir. Engelli Sağlık Kurulu Raporu Boş Örneğinde görebileceğiniz gibi formda aşağıdaki görselde gösterildiği gibi boş alanlar bulunmaktadır. Kurulda bulunan hekimler tarafından, bu alanlar yapılan incelemeler sonucu doldurulmaktadır.

Engelli Sağlık Raporu Boş Örnek

En yüksek engel oranı A, ikinci engel oranı ise B olsun.

 • İşte kurul hekimleri tarafından verilen bu oranların ilk aşamada büyükten küçüğe doğru sıralanır.
 • En büyük oran – %100 işlemi yapılmalıdır. (%A – %100)
 • Daha sonra en yüksek oran üzerinden elde ettiğimiz sonuç 2. engel oranı ile çarpılmalıdır. (%A – %100) * (B)
 • Bu işlemden ortaya çıkan sonucun 100′ e bölünmesi gerekmektedir. (%A – %100) * (B) / 100
 • Bu sonuca da en yüksek engel oranı tekrar eklenmelidir.  (%A – %100) * (B) / 100 + (A)
 • Bu şekilde iki engelin oranı bulunmuş olacaktır.

Engelli şahsın yaşının 65 ve üzerinde olması durumunda bu oranlara yüzde 10 eklenecektir.

Balthazard Cetveli İle Engel Oranı Bulma Hesaplama Örnekleri

Engelli raporu hesaplaması kişinin engel durumu terör, kaza veya da yaralanma sonucu olduysa engelli rapor oranları Balthazard yolu ile hesaplanır.

Balthazard cetveli üzerinden engelli oranları bulmak için 3 ayrı örnek hesaplaması yaptık:

Örnek Hesaplama 1:

 • Görme engeli: %50
 • İşitme engeli: %25 olsun.

Formülü kullanmaya başlayalım. İlk aşamada bir sıralama yapılacağından söz etmiştik. Bu iki oran içinde en büyük engel oranı görme olduğundan dolayı ilk aşamada baz alacağımız rakam yüzde 50 olacaktır.

Balthazard Formülüne Göre Engelli Raporu Hesaplamaya göre:

 • %100-%50=%50
 • Elde edilen sonucun ikinci engel oranı ile çarpılması gerektiği için, 50×25=1.250
 • Sonucun 100′ e bölünmesi gerekiyor. 1.250/100=12,5
 • Çıkan sonucu en yüksek engel oranının yeniden eklenmesi gerektiği için 50+12,5=62,5
 • Şayet bu kişi 65 yaşın üzerinde ise sonuca yüzde 10 ekleneceğinden dolayı rapor oranı %72,5 olacaktır.

Örnek Hesaplama 2:

 • Zihinsel engel: %40
 • Ortopedik engel: %60 olsun.

Formülü kullanmaya başlayalım.

 • Bu iki oran içinde en büyük paya sahip oran ortopedik engel olduğundan dolayı, bu oranı baz alacağız. İlk aşamada yapılması gereken bu oranın %100′ den çıkarılması olacaktır.
  • %100-%60=%40
 • Bu sonucun ikinci oran ile çarpılması gerekiyor. 40×40=1.600
 • Çarpımdan çıkan sonuç 100’e bölünmelidir. 1600/100=16
 • En yüksek oran ile çıkan sonucun toplanması gerekmektedir. 60+16=76

Rapor almak isteyen şahsın yaşı 65 yaş ve üzerinde ise bu durumda yapılaması gereken yüzde 10 oranı eklemek olacaktır. Bu durumda sonuç yüzde 86 olacaktır.

Örnek Hesaplama 3:

 • Dil ve konuşma: %30
 • Ruhsal ve duygusal: %20 olsun.

Formülü kullanmaya başlayalım.

 • En büyük oran %30 olduğundan dolayı yapılması gereken bu oranın baz alınması olacaktır.
  • %100-%30=%70
 • Daha sonra çıkan sonucun ikinci sırada yer alan engel oranı ile çarpılması gerekmektedir. 70×20=1.400
 • Çarpımdan çıkan sonucun 100’e bölünmesi gerekiyor. 1.400/100=14
 • En yüksek oran ile bölme sonucunda ortaya çıkan rakamın toplanması ile engel oranı bulunacaktır. 30+14=44
 • Kişinin engel oranı %44 olarak bulunmuştur. Şahıs 65 yaşın üzerinde ise bu durumda hesaplamaya 10 eklemek gerekecektir.

44+10 =54 (65 yaş ve üzeri) Sigortası Olmayanlar Sağlık Ocağına Gidebilir mi? bilgi alarak sağlık ocağına muayene olabilirsiniz.

Göz Engelli Raporu Hesaplama Nasıl Yapılır?

Göz Engelli Raporu Hesaplama Görme Sistemi Yetersizlik Oranı yani (GSYO) Hesaplama Yöntemi ile bulunur.

Göz için GSYO hesaplaması aşağıdaki gibi yapılır:

 • Görme keskinliği ölçülür. Ölçülen keskinlik değeri öncelikle görme keskinliği puanına (GKP) çevrilir.
 • GKP 100’ün üzerinde olabilir, ancak yeti kaybı görme keskinliği TAM (1,0 veya 20/20) den az olduğu zaman hesaplanır.
 • İşlevsel Keskinlik Puanını (İKP) belirlerken, her bir gözdeki görme keskinliği puanını
  birleştirmek için
  • 3 x GKP binoküler +
   1 x GKP sol +
   1 x GKP sağ / 5 formülü kullanılır.

Tek göz kayıplarında Heyet hastanelerinden verilen raporların oranı %32’dir.

Özürlü Raporu Oranları Cetveli Hesaplaması 2022

Değerler A+B (1-A) şeklinde A ve B’nin kombine değerleri formülünden derive edilmiş olup buradaki A ve B özür oranlarının ondalık karşılıklarıdır. Tabloda tüm değerler yüzde olarak ifade edilmişlerdir. Herhangi iki özür oranını kombine etmek için; büyük değeri tablonun dikey sol kenarına koyup tablonun altındaki küçük değere gelene kadar sırayı takip edin, kesişme noktaları kombine değeri verecektir.

Örnek: %35 ve %20’yi kombine etmek için tablonun dikey sol kenarından aşağıya doğru büyük olan % 35’lik değeri bulana kadar gelin. Daha sonra bu sırayı takip ederek yatay tabanda %20 ile ifade edilen kolona kadar ilerleyin, kesişme noktasındaki değer 48’i gösterecektir. Böylece %35 ve %20’nin kombinasyonu %48 olacaktır.

Bu tablonun oluşturulma biçiminden dolayı büyük olan özür oranı değeri tablonun sol dikey kenarında bulunmalıdır. Eğer üç veya daha fazla özür oranının kombine edilmesi gerekiyorsa, herhangi iki değeri seçip yukarıdaki gibi tek bir değer bulun. Daha sonra bu değerle üçüncü değeri kullanarak toplam değeri bulun. Bu işlem sonsuza kadar devam ettirilebilir. Son değer daha önceki değerlerin kombinasyonudur. Her işlem sırasında büyük değer mutlaka sol dikey kenarda yer almalıdır.

Yönetmelikte bulabileceğiniz özür oranlarından bazıları şunlardır:

 • Ortopedi özür oranı
 • Psikiyatri özür oranı
 • Nörolojik özür oranı
 • Onkoloji özür oranı
 • Kanser Hastalığı özür oranı olarak sıralayabiliriz.

Engelli Raporu Hangi Hastaneden Alınır?

Engelli raporları alım noktaları tam teşekküllü hastanelerdir. Rapor verme yetkisi tüm hastanelerde bulunmamaktadır. Devlet tarafından belirlenmiş olan hastanelerde rapor verme yetkisi bulunmakta ve yalnızca bu hastanelerden rapor alabilmektesiniz. Bu hastanelerde rapor vermek için heyet oluşturulmaktadır. Kurulda yer alan hekimlerin gerekli tetkikleri yapmalarından sonra uygun gördükleri kişilere rapor verirler.

Engelli Raporu Nasıl Alınır?

Öncelikle yukarıda belirttiğimiz gibi rapor vermeye yetkili olan hastanenin bulunması gerekiyor. Bu hastanelere yetişkinler bizzat, engelli çocuklar da vasileri aracılığı ile başvuru yapabilir. Raporun verilebilmesi için kurul günleri bulunmaktadır. Kurulun toplanacağı günler hakkında bilgi alarak erken saatlerde hastaneye giderek sıra almanız işleminizi daha kolay yapmanızı sağlar. Hastaneye giderken kurul raporu alacağınıza dair bir dilekçe hazırlamanız gerekmektedir. Dilekçeler, heyete girmek isteyen kişilerin ellerinden alınır ve topluca teslim edilir. Kayıt aşamasında gerekli sorular sorulur. Bu noktada dikkat edilmesi gereken husus, dilekçeyi rapor almak isteyen vatandaşın bizzat kendisinin doldurması gerektiğidir.

Engelli Raporu Nasıl Alınır? 
Engelli Raporu Nasıl Alınır?

Kayıt işlemleri esnasında, başvuru sahibinin resmi çekilecektir. Bu aşamadan sonra kişinin sağlık kontrollerinin yapılması ve engel durumunun tespit edilmesi için hangi birimlere gitmesi gerektiği ile ilgili bilgi verilir. Muayene sonrası doktorların ilgili alanları kaşelemesi gerekmektedir. Daha sonra evrakın rapor görevlisine teslim edilmesi gerekmektedir. Raporun alınması için başvuru sahibi bizzat gidebileceği gibi rapor yakını vasıtası ile de alınabilir. Rapor alacak kişilerin kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları zorunludur. Daha sonra raporun aslı gibidir yapılması gerekmektedir. 

Başvuru aşamasından sonra, yapılan tetkikler sonucu engel oranları tespit edilecektir. Engel oranının birden fazla olması durumunda ise, balthazard formülü ile engel oranı hesaplanacaktır.

Engelli Memur Alımı Nasıl Yapılıyor? Hemen bilgi alabilir ve ilanları inceleyebilirsiniz.

Hangi Hastalar Engelli Raporu Alabilir?

Engellilik oranının belirlenebilmesi için kişilerde aşağıdaki rahatsızlıkların bulunması ve bu hastalıkların türüne göre engel durumlarının hesaplamaları yapılarak oran belirlenmesi gerekmektedir.

Aşağıdaki hastalıkları bulunanlar engelli raporu alabilir:

 • Zihinsel, davranışsal veya ruhsal rahatsızlıklar
 • Deri rahatsızlıkları
 • Sinir sistemi hastalıkları
 • Kanser gibi onkolojik rahatsızlıklar
 • Hemopoetik
 • Kardiyovasküler hastalıklar
 • Kulak, burun ve boğaz
 • Görme kaybı
 • İşitme kaybı
 • İdrar yolları rahatsızlıkları
 • Kadın hastalıkları
 • Yanıklar
 • Solunum rahatsızlıkları
 • Hormonal durumlar
 • Kas ve iskelet sistemi rahatsızlıkları
 • Sindirim hastalıkları gibi engeller bulunuyorsa engel oranı hesaplamaya bu durumlar yazılmalıdır.

Hangi Hastalığa Yüzde Kaç Rapor Verilir?

En az %40 engeli olanlara engelli raporu verilir. %40’ın altında engelli raporu almak mümkün değildir. Engelli raporu alabilmek için gerekli tüm test ve muayenelerden geçmeniz gerekmektedir. Tek göz kaybına %32 oran verilirken, tek kulak için işitme kaybına engel oranı %12 olarak verilir. 60 Yaşın üzerinde olan kişiler sağlık raporlarına %10 engel puanı eklenmektedir ve bu durum onlar için %22’ye çıkar. Hastalıkların engel oranları sadece bir veriden yola çıkılarak verilmez, iki ya da 3 hastalığın ayrı ayrı oran verilerek toplamı engellik oranını oluşturur.

Hastalıkların engellilik durumu üç dereceye ayrılır: Bunlar:

 • Birinci derecede %80’den fazla engeli olan kişiler,
 • İkinci derecede %60’tan fazla engeli olan kişiler,
 • Üçüncü derecede ise %40’tan fazla engeli olan kişiler olarak belirlenmiştir.

Çözgere göre hafif, orta, ağır, ileri düzeyde vb. çok ileri düzeyde gibi engellilik oranlar aşağıdaki gibidir:

 • Özel gereksinim var (ÖGV): %20-39
 • Hafif düzeyde özel gereksinim var: %40-49
 • Orta düzey özel gereksinim var: %50-59
 • İleri düzeyde özel gereksinim var: %60-69
 • 5.Kategori: Çok ileri düzeyde özel gereksinim var: %70-79 (ağır engelli)
 • 6.Kategori: Belirgin düzeyde özel gereksinim var (BÖGV): %80-89 (ağır engelli)
 • 7.Kategori: Özel Koşul Gereksinimi var (ÖKGV): %90-99 (ağır engelli)

Engelli Rapor Geçerlilik Süresi Ne Kadar?

Rapor süresi engel oranına göre değişmektedir. Belirli süreli olarak verilen raporların süresi 1-2 yıl olup bu süre dolduktan sonra yeniden rapor almak için tekrar başvuru yapmaları ve aynı şekilde yeniden muayene olmalı ve yeniden rapor düzenlenmelidir.

Aşağıdaki linkten engelli raporu sorgulaması yaparak raporunuzu ve geçerlilik süresini öğrenebilirsiniz.

Dediğimiz gibi engelli vatandaşlara sağlanan ayrıcalıklardan yararlanabilmek için engel oranının %40 ve üzeri olması gereklidir ve %40 engel oranına sahip kişilerin engel durumlar tedaviye yanıt verecek durumda olması kabul edilirse bu durumdaki kişilerin raporları belirli süreli olarak düzenlenecektir. Eğer tedaviye olumlu yanıt verilmeyecek ve kalıcı bir engel durumu bulunuyorsa ve engel oranı %90 ve üzerinde engel oranına sahip olan bireylere verilen engelli raporu süresiz verilecektir.

Engellilere Tanınan Ayrıcalıklar Nelerdir?

Engelli kişilerin alacakları engelli raporlar ile kendilerine sunulan pek çok hakları bulunmaktadır. Bunun yanında sağlık raporu alarak birçok haktan yararlanabilmektedir. Bu engel oranları ile engel raporu alan vatandaşların ülkemizde bazı hakları ve ayrıcalıkları bulunmaktadır.

Engelli raporu alan engelli vatandaşlarımıza tanınan ayrıcalıklar ise şu şekildir:

 • Uçak biletinde indirim,
 • ÖTV indirimi,
 • Kurumlarda öncelik hakkı,
 • Emlak vergisi ödemelerinde indirim,
 • Müze ziyaretlerine ücretsiz giriş hakkı,
 • Bütün toplu taşıma araçlarında indirim,
 • Enerji tüketiminde indirim gibi pek çok farklı alanı kapsamaktadır.
 • Engelli raporu alan kişileri özel sağlanan bu avantaj ve ayrıcalıklardan faydalanabilmek için de engel oranlarının %40 ve üzeri olmalıdır.
 • Tüm ayrıcalıklar ve hakları Engellilere Devletin Sağladığı İmkanlar 2022 Listesi yazımızdan inceleyebilirsiniz.

Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelikler:

Yetişkinlerin engelli raporu oranları geçtiğimiz yıl 30692 sayılı Resmi Gazete’ de Erişkinler İçin ve Çocuklar için Engellilik Değerlendirmesi Hakkında yönetmelik yayınlanmıştı. Bu yönetmeliğe eklenen 2. geçici maddede birden fazla hastalığı veya engeli bulunanların engel oranlarının hesaplanması yapılmasına yönelik maddeler bulunmaktadır.

Yürürlüğe giren bu Yönetmelikler, Erişkinler ve çocuklar için Engellilik Sağlık Kurulu Raporu, İçin Terör, Kaza ve Yaralanmaya Bağlı Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporu ve bu raporları verebilecek yetkili sağlık kurum ve kuruluşlarını ve engellilerle ilgili sınıflandırma ve ölçütleri kapsar.

30692 sayılı Resmi Gazete‘ de yayınlanan Tebliğname’de raporun başvurulan hastaneden alınmasının zorunlu olduğu ibaresi yer almaktadır. Çeşitli haklara sahip olmak için haksız rapor alma olayları mevcut olduğundan bu konuya sınırlama getirilmiştir. Raporlar, şahsın başvurusundan en geç 30 gün içinde hazırlanmalıdır. Ayrıca hazırlanan raporlarda muhakkak süre ibaresi bulunması gerekmektedir. Kurulların, süreli olarak rapor vermelerinin yanı sıra yapılan incelemeler neticesinde süresiz rapor verme hakları da bulunmaktadır.

Engelli Raporu Nasıl Hesaplanır?

Engelli Raporu Balthazard formülüne göre hesaplanır.

Balthazard Formülü Nedir?

Balthazard formülü, birden fazla iş kazası veya meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik dereceleri ile birlikte birden fazla engellilik derecelerinin birleştirilmesinde ve engelli raporu oranlarının bulunması kullanılan hesaplamadır.

Engelli Raporu Nasıl Sorgulanır?

Engelli raporları e-Devlet e-İmzalı Erişkinler için Engellilik Sağlık Kurulu Raporları Sorgulama sekmesinden sorgulanmaktadır.

Süresiz Engelli Raporu Ne Demektir?

Süresiz engelli raporu hiç bir şekilde tedavisi mümkün olmayan kişilere verilen rapordur. Engelli kişi başvuru yapmadığı müddetçe raporu ömür boyu geçerli olur. Engellilik oranının da yükselme yada yeni hastalıklar eklenmesi halinde talep edilirse süresiz engelli raporu revize edilebilir.

Süresiz Engelli Raporu Hangi Hastalara/ Kimlere Verilir?

Süresiz Engelli Raporu verilenler:
Doğuştan rahatsızlığı/ rahatsızlıkları olan kişilerdir. Bunlar: Vücut uzvu eksik olanlar, Zihinsel engelliler, Doğuştan görme engelli olanlara süresiz engelli raporu verilir.

Sürekli Engelli Raporu Nasıl Alınır?

Sürekli engelli raporu alabilmek için Tam teşekküllü devlet hastaneleri veya üniversite hastanelerinden birinin rapor merkezi ile irtibata geçilmeli veya birebir görüşerek randevu almanız gerekmektedir. Randevuya giderken rapor ücretini, vesikalık fotoğraf gerekmektedir. Randevu günü rahatsızlıklarınıza bağlı olarak tüm bölümlerde tetkikler yaptırılır. Tetkikler sonrasında o gün heyete girilir. Heyet, engellilik durumunuza göre rapor düzenler. Heyet tarafından düzenlenen sürekli engelli raporu elden veya posta yoluyla alınır.

Hangi Hastalıklara Engelli Raporu Verilir?

Engelli raporu hesaplamasında bakılan tüm hastalıklar şu şekildedir:
Onkoloji,
Sinir sistemi,
Kas ve iskelet,
Kulak, burun, boğaz,
Zihinsel, ruhsal hastalıklar,
Görme,
Deri,
İşitme,
Kas ve iskelet sistemi,
Solunum,
Yanıklar,
Sindirim,
İdrar yolları,
Hormon,
Kadın hastalıkları gibi hastalıkların muayenesi yapılarak engel oranları belirlenmektedir.

Engelli Raporu Almak İçin En Önemli Şartlar Nelerdir?

Engelli Raporu Almak iki önemli şart bulunmaktadır. Birincisi T.C. vatandaşı olmak, ikincisi ise %40 üzerinde engel durumunun olmasıdır.

Yorumlar

 1. Avatar of Hüseyin Hüseyin dedi ki:

  Kanser hastası yüz de seksen oranı var halen tedavi görüyor.kurula girdik KBB yüzde 35 dedi diğerlerini bilmiyorum.hasta 69 yaşında oran ne çıkar yardımcı olursanız sevinirim

 2. Avatar of Fatma Fatma dedi ki:

  Merhaba bende astım guatır anemi siroz çölyak migren var tüm hastalıklarımın raporları var ömür boyu ilaç kullanmam gerekiyor bunun için engelli raporu alabilir miyim alırsam ne kadar oran alabilirim şimdiden teşekkür ederim

 3. Avatar of Gülçin Gülçin dedi ki:

  Merhaba ben 2 yasimda falan ameliyat olmusum kolum o zmandan beri yamuk acilmiyo 100 de 70 kadari aciliyo ve kisa 5 6 7 santim kadar tam olcu bilmiyorum esya tasiyamiyorum agir hemennagri yapiyo kolumu cok acmaya calissam cok aciyor engelli raporu alabilirmiyim 33 yasimdayim

 4. Avatar of Serhat Serhat dedi ki:

  Yaşım 38 şeker hastasıyım ve bu rahatsızlığım çalışırken oluştu bir ara hiper tansiyonumda çıkmıştı sağ omuzumda trafik kazasından lif kopuklu oluşmuştu ayrıca bel fıtığım mevcut sağ ayağımda hissizliği var ayak kaslarımda da kasılmalar ve ağrılarım oluyor özürlü raporu alabilir miyim ve malülen emekli olma şansım var mı?

 5. Avatar of Kamil Kamil dedi ki:

  Merhaba hocam bende uyku apnesi var ama henüz teste girmedim iki kalca kireçlenme doktorlar protez takılması gerekiyor diyorlar belimde l5 de kanal daralmasi ve 2 tane fıtık var iki dizimde kikirdak kaybi ve grade 2 yırtık var kasik fitigi amaliyati oldum 5 ay önce iş kazası geçirdim sol ayak bilek kemiklerim kırıldı ayakta fazla kalamıyorum topuk ezilmesi oldu sperm kanallari tikali el bilegimde sinir sikismasi var amaliyat olmadim birde sakatlik orani amaliyatlimi fazla olur amaliyatsizmi yas 41 rapor orani ne cikar tsk ederim

 6. Avatar of Özcan Ayyıldız Özcan Ayyıldız dedi ki:

  Epilepsi (12 yaşından bu yana ) ve Bel fıtığı 2 adet şeklinde engelliyim. Raporum 2019 yılına kadar sadece epilepsi üzerinden %65 idi ve süresiz görünüyordu. Lakin eskidiği söylenerek yeniden rapor için bulunduğum kasabanın devlet hastahanesine baş vurmamı söylediler ve baş vurdum. Burada 2 rahatsızlığım için %26 rapor verildi. İtiraz için il merkezi devlet hastahanesine baş vurmam gerektiği söylendi ve bunu yaptığım zaman %24 e düşürüldü raporum. 2019 dan bu yana ne yapacağımı şaşırmış durumdayım. %40 altı raporum olduğundan iş yerleri baş vurularımı kabul etmiyor raporumda epilepsi yazdığı içinde normal biri olarakta işe giremiyorum. Pandemi döneminde zaten işe girme olasılığım düşükken sıfıra düştü. Anlayacağınız bir çıkmazın içindeyim ve çözüm yolu bulamıyorum. Bütün bakanlıklara cimer üzerinden ulaşmaya çalıştım. Bana normal bir birey olarak şu kadar gün şu yaşta emekli olabilirsiniz cevapları geliyor. Sanırım mesajlarımı okuyan anlayıp cevap veren birisi yok. Sistem şu anda nasıl işliyor onu da anlamadım. %40 oran düşürüldü mü ?
  Vergi dairesinden mi nereden bilmiyorum gelir testi miydi yoksa gelir kaybı testi mi ne yapmam gerektiğini anlatanlar oldu inanın bunun ne demek olduğunu dahi anlamadım. engelli bir birey olarak çalışıp emeğim ile emekli olmak istiyorum sadece ve yapacağımın ne olduğunu dahi anlamadım. Şu sistemi değiştirip durmalarından dolayı iyice kafam karışmış durumda yardımci olursanız sevinirim.

 7. Avatar of Yahya Kaynar Yahya Kaynar dedi ki:

  Engellilik toplam puanına %10 ekleme 60 yaş üstünemi ya da 65 yaş üstünemi uygulanıyor. Çifte farklı bilgiler yazılmış Aydınlatırmısınız.

 8. Avatar of Mesut arıkan Mesut arıkan dedi ki:

  Merhaba iyi günler ayaklarımda düz tabanlık var ve 0/0 65 rapor aldım askerlikten ama engllik raporu alabilirmiyin

 9. Avatar of osman sarigül osman sarigül dedi ki:

  merhaba her iki kulakda yüzde 50 isitme kaybi var sadece kulakdan rapor ne verilir

 10. Avatar of Pınar Pınar dedi ki:

  Merhaba okb den obsesif kompülsif bozukluk ruhsal ve davranış bozukluğundan tedavi görmekteyim heyete girersem ne kadar oran alınıyor okb oranları kaç acaba yardımcı olur musunuz

 11. Avatar of Ceren Ceren dedi ki:

  İyi akşamlar efendim annem 79 yaşında osteoporoz, tip 2 dm, kolestrol, hipertansiyon, diyabetik periferik nöropatik ağrı ve nörojenik inkontinans raporları var. Artı iki kulaktada duyma kaybı var bir kulağında kulaklık cihazı kullanıyor, iki gözündende katarakt ameliyatı oldu. Annem yüzde kaç engelli raporu alır acaba tahminen.

 12. Avatar of Melek Melek dedi ki:

  3 veya daha fazla engel için hesaplama nedir? konuşmuyor, yazmıyor, çalışmıyor, bakıma ihtiyacı mu?

 13. Avatar of Ibrahim Ibrahim dedi ki:

  Selam un aleykum benim oğlum 4 yasinda isitme engelli bir kulak yuzde yüz biri yuzde 95 isitme kaybi var var ve koklear implant ameliyati olmuş bunun rapor yuzdesi nedir bilgi

 14. Avatar of Erkan Erkan dedi ki:

  Merhaba iyi akşamlar benim tek gözüm görmüyor buna 32 engelli raporu veriyorlar bununla birlikte bende kekemelikte var bunun için engelli raporu alabilir miyim

 15. Avatar of Ferhat kavak Ferhat kavak dedi ki:

  Merhaba babam kalp hastası kalpte pil takılı kalp yetmezliği var kalp nakline karar verildi bekleniyor şu anda engelli raporu alınabilir mi alınırsa oran kaç olur bunun ilgili bilgisi olan yardımcı olabilir mi

 16. Avatar of Şevket Şevket dedi ki:

  Merhabalar sırası ile aynı dizimden menüsküs çapraz bağ ve en son kıkırdak nakli ameliyatı aldım aikyetlerim geçmedi doktorda artık yapacak bı işlem olmadığını dikkat et gibisinden biseyler söyledi doger diz kapagimdada çürüme olduğunu söyledi doğuştan sağ gözüm görmüyor askerlikte yapmadım engelli raporu alma şansım varmı tesekky