Engelli Yönetmeliği Resmî Gazete’de Yayınlandı

Engelli Yönetmeliği Resmî Gazete’de Yayınlandı
A+
A-

Yürürlüğe giren engelli yönetmeliğin  içeriğinde çocuk ve yetişkinleri ayrı ayrı ele almaktadır. Tebliğ ile çocuk ve yetişkinler için terör, kaza, yaralanma gibi durumlara bağlı olarak sağlık raporu alınması, bu raporların geçerlilik süreleri, derece ve sınıflandırmaları gibi konulara açıklık getirilmiştir. İçeriğimizden yeni engelli rapor yönetmeliği neler getirdi, engelli raporu yönetmeliği, engelli yönetmeliği pdf, sürekli engelli raporu yenilenir mi ve süresiz engelli raporu hangi hastalıklara verilir araştırdık.

Engelli Yönetmeliği pdf

Yürürlüğe giren engelli yönetmeliğinde yeni düzenlenen 30692 Sayılı resmi gazete yönetmeliği geçerli olacağından engelli sağlık kurulu raporları yeni yönetmelik hükümlerine göre düzenlenecektir. Yeni yönetmeliğinin yürürlüğe girdiği tarihten önde 18 yaş üstü engelliler için düzenlenmiş sürekli ibaresi bulunan sağlık kurulu tarafından onaylanmış raporlarıyla olan tüm vücut fonksiyonlarını kaybı oranları geçerliğini koruyacak olup, bu oranlara dayanılarak eğitim, sosyal destek ve yardım hizmetlerinin sürdürülmesi için sürekli raporlarda rapor süresi bitinceye kadar yeni bir rapor düzenlemesine gerek duyulmayacaktır.

Yeni Engelli Raporu yönetmeliği Neler Getirdi?

Engelli yönetmeliği hakkında yapılan değişiklikler ile ilgili karar 30692 sayılı resmi gazetede yayınlandı.

 • Çocuklar için özel gereksinim değerlendirmesi hakkında yönetmelik,
 • Erişkinler için engellilik değerlendirmesi hakkında yönetmelik yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
 • Yayınlanan yeni tebliğ le yürürlükte bulunan engellilik ölçütünün sınıflandırması ve sağlık raporu hakkındaki yönetmelik kaldırılmıştır.
 • Yetişkinler ve çocuklar için terör, kaza, yaralanma durumlarında alınan sağlık raporlarının geçerlilik süresi derece ve sınıflandırmaları düzenlenmiştir.

Raporların geçerlilik süreleri ve engelli raporları yenilenmesi ile ilgili araştırılması yapılan konular yazımızda.

Engellilik Raporunun Geçerlilik Süresi

Engellilik durumlarının değerlendirmesi için uzman doktorlar tarafından oluşturulan kurul tarafından engelli durumuna göre düreli yada sürekli olarak rapor düzenlenir ve raporun üzerinden süresi belirtilir. Hastanın durumunda ilaç tedavisi rehabilitasyon uygulama yada cerrahi tedavi yolları ile hastalığın iyileşme olacağı ve azalma ihtimali bulunan kişilerin raporları sürekli düzenlenir. Kişilerin engelli durumunun sabit kalması yada artması söz konu olan hastalar için sürekli rapor düzenlemesi yapılır. Rapor süresi esnasında yeni bir engel durumunun çıkması yada durumunda değişiklik meydana gelmesi halinde kişinin başvurması ile ilgili kurulda bulunan uzman doktorların sevki uygun görmesi üzerine engellilik durumu yeniden değerlendirilir ve yeni rapor düzenlenir.

Sürekli Engelli Raporu Yenilenir Mi?

Sürekli engelli raporunun üzerinde sürekli engelli ibaresi bulunuyorsa yenilenmesi gerekmez. Bu engelli raporları  tedavi ile düzelemeyen ve doğuştan gelen rahatsızlıklar için verildiği için ömür boyu geçerlidir. Sürekli olarak verilenler raporun üzerinde kaç yılda bir yenileneceği yada kaç ayda bir yenileneceği yazmaktadır. doktor kontrollerine tabi tutulan bu raporlar kişilerin rapor tarihinin bitim tarihinden 3 ay önce başvuru yapılarak yenilenmesi gerekmektedir. Başvuru sonrasında kişiye yeniden rapor verilir.

Sürekli engelli raporuna örnek vermek gerekirse;

 • Zihinsel engelliler,
 • Bir bacağı yada bir kolu olmayanlar,
 • Doğuştan gözleri görmeyen ve tedavi ile düzelmeyen hastalıklar,

gibi tedavi edilemeyen hastalıklar için verilmektedir.

Engellilere Sosyal Yardım
Engellilere Yönelik Çalışmalar

Yetişkinlerin Engellik Durumunun Değerlendirilmesi

Erişkinlere engelli raporu verilmesi için 7 üyeden oluşan kurul bulunmaktadır. 7 üyeden oluşan kurul ise;

 • Nöroloji uzmanı,
 • İç hastalıkları uzmanı,
 • Göz hastalıkları uzmanı,
 • KBB (Kulak Burun Boğaz) hastalıkları uzmanı,
 • Genel cerrahi uzmanı,
 • Ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanından oluşur.

Bu alandaki uzmanlar haricinde, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanının yer alması zorunludur. Kararlar oy çokluğu ile alınmaktadır. Ancak oyların eşit olması durumunda kurul başkanının aldığı karar esas alınmaktadır. Kararın oy birliği ya da oy çokluğu usullerinden hangisi kullanarak verildiği deftere yazılır ve defter kurulda bulunan üyeler tarafından imzalanmaktadır.

Çocukların engellilik Durumlarının Değerlendirilmesi

18 yaş altındaki erişkin olmamış çocukların engellilik durumlarının değerlendirilmesi ile ilgilenen 4 kurul yani uzman hekim bulunmaktadır. Kurulda daimi olarak 6 üye bulunmaktadır. Çocuklar için Özel Gereksinim Raporu (ÇÖZGER) sağlık kurulunca hazırlanan çocuğun özel gereksinimlerini belirten belgeyi ifade etmektedir. Kurulu oluşturan uzman doktor branşları ise;

 • Çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanları,
 • Kulak, burun boğaz hastalıkları,
 • Çocuk cerrahisi uzmanı,
 • Göz hastalıkları uzmanı,
 • Çocuk nörolojisi uzamın,
 • Fizik tıp rehabilitasyonu,
 • Ortopedi ve travmatoloji,

Diğer branş uzmanlarının gerekmesi durumunda bunlar da davet edilmektedir. Çocuk cerrahisinin bulunmadığı alanlarda genel cerrahi uzmanı, çocuk ruh sağlığı hastalığı uzmanı bulunmayan yerlerde ise ruh sağlığı uzmanları kurula dahil olacaktır. Ayrıca çocuk nöroloji uzmanlarının bulunmadığı yerler de kurula nöroloji uzmanları çağrılabilir. Mevcut üyelerden müteşekkil olan kurul, toplanır. Kararlar oy çokluğu sistemi kullanarak alınmaktadır. Verilen kararlar deftere geçirilir ve üyeler tarafından imzalanır.

Çocukların Sağlık Raporlarının Geçerlilik Süresi

Hazırlanan raporda, raporun geçerlilik süresinin belirtilmesi zorunlu olacaktır. Şayet engel durumunda zamanla azalma meydana gelebileceği şeklinde bir ihtimalin olması durumunda raporun bir süre belirtilerek düzenlenmesi gerekecektir. Ancak hasarlar kalıcı olacaksa, bu duruma yine raporda yer verilmesi gerekmektedir. Çocuğun özel ihtiyaçlarının değişmesi söz konusu ise, bu değişikliğe yine raporda yer verilmesi ya da raporun yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.

 • Şayet rapor süreli olarak düzenlenmiş ise, sürenin bitmesine 6 ay kala talep üzerine yeniden rapor verilmesi söz konusu olabilir.
 • Rapor süreli olarak düzenlenmişse, geçerlilik süresi çocukların 18 yaşını doldurmalarının ardından geçersiz olmaktadır.
 • 18 yaşını doldurmalarına 3 ay kala yine vasilerinin talebi ile kendilerine yeni bir rapor verilmesi söz konusu olabilir.
 • Tam bağımlı engelli bireylerin engel durumlarının %50’nin üzerinde olması gerekmektedir.
 • Raporların alınması için işlem ücretleri kurumlar tarafından karşılanacaktır.
 • Raporlarda geçerlilik sürelerinin belirtilmesi muhakkaktır.
 • Hazırlanan raporlar yeni düzenleme ile birlikte elektronik sistemlere aktarılacaktır.

Çocuklar için özel gereksinim alanları ve ÇÖZGER raporuna ulaşmak için tıklayınız.

Yeni  Engelli Hakları Nelerdir?

Engelli vatandaşların haklarına eklenen yeni haklar aşağıda sıraladığımız gibidir.

 • Tayin hakları,
 • Kurumsal alanda indirim,
 • Erken Emeklilik hakları,
 • Engelli çalışan hakları,
 • Engelli ebeveyn hakkı,
 • %3 su, elektrik ve doğalgaz fatura indirimi
 • Ulaşım alanlarında indirim hakkı,
 • Sosyal yardım hakları,
 • Araç alımlarında indirim,
 • Özel eğitim hakları,
 • EKPSS’ye (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı) girmek hakkı,
 • Tıbbi malzeme alım hakları,
 • Müze ve ören yerlerine girme hakkı,
 • Emlak vergisi,
 • TOKİ çekilişleri,
 • Belediye hizmetleri,
 • KDV muafiyeti,
 • Fizik tedavi seansları,
 • Konutta düzenleme,

Hakları verilmektedir. Yeni Engelli Hakları (DEVLET DESTEKLERİ)  yazımızın içeriğinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

Engelliler için verilen eğitim desteği tutarları belirlendi

2021 yılında geçerli olmak üzere Özel eğitim okulları ile rehabilitasyon merkezlerinde engellilere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı, bireysel eğitim için aylık 862 lira, grup eğitimi için aylık 241 lira olacak.

Tebliğe göre; Erişkinler İçin Engellilik Sağlık Kurulu Raporuyla asgari yüzde 20 oranında engelli olduğu, 18 yaş altı çocukların ilgili raporla özel gereksinimi olduğu tespit edilen özel eğitim okullarıyla özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen destek eğitimini almaları uygun görülen görme, işitme, zihinsel, bedensel yetersizliği olan bireylerle dil ve konuşma, özel öğrenme güçlüğü, otizm spektrum bozukluğu olan bireylerden ilgili destek eğitim programında belirtilen yaşlardaki bireylerin eğitim giderlerinin her yıl Bakanlıkça belirlenen tutarı Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanıyor. Bu kapsamda özel eğitim okullarıyla özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı, KDV hariç olmak üzere bireysel eğitim için aylık 862 lira, grup eğitimi için aylık 241 lira olarak belirlendi.

Tıkla, Telegram'da Bize Katıl!

Yorumlar

Yorumunuzun Önemi

 1. Avatar Hüseyin Çetindere dedi ki:

  100/80 sürekli karaciğer nakli transplasyon raporum var 2008 tarihli vergi indirimi icin bas vuru yaptım evrağın ankaraya gönderildi 5 ay dir sıra bekliyor simde diyorki ankara evrağın barkot numarası sistemde yok 6 ay daha bekleyeceksin ve ya evrağın barkot yuklet onaylayalım izmir vergi içersinde diyorki raporun evraklarin geçerli sisteme yükleyemiyoruz barkot yok 6 ay daha bekle emekli timden 11 ay gidiyor bu rapora barkot nasil yükleyebilirim ve nasıl evrenimi erken alabilirim saygılar.

 2. Avatar Nihat dedi ki:

  Diyaliz hastası dedem var onun adına ÖTV araç istiyoruz 2 günde bir hastaneye gitmek zorunda onun için heyette sadece diyaliz hastası diye verirler mi yoksa heyette 7 doktorun muayene etmesi zorunlu

 3. Avatar mehmet kasım bayrak dedi ki:

  2010 doğumlu kızım için 8 mayıs 2018 aldıgım yüzde 99 engelli raporum var fakat su an ötv siz arac aldım yeni barkodlu olmadığı için surec uzadı mevcut raporumu ıslak imzalı değilde barkodlu olarak alabılırmıyım

 4. Avatar Ferzende guneş dedi ki:

  Ben rapor aldim %83 ama kismi bagimli yuruyemiyorum iki beyin kanamasi gecirdi sag tarafim

 5. Avatar Ali dedi ki:

  Ben %46 olaraninda engelli MS hastasıyım çalışamıyorum yeni düzenleme olmuş galiba benim engelli maaşım kesildi vakıf a gidip sorduğumda ise rapor oranı düştü maaşın o yüzden kesildi dediler vakıfta rapor sürekli olmasına rağmen rapor oranı nasıl dustude maaşım kesildi

  1. Avatar Rukiye dedi ki:

   Siz direkt malulen emeklilik için bir başvuru yapabilirsiniz. Ben de MS hastasıyım malulen e emekliyim

 6. Avatar Ece dedi ki:

  Benim kızım 1 buçuk yaşındayken anjiyo oldu kalbinde deliğine büyüme vardı ilerlemiş ti bide damarı testi 2 sene önce açık kalp ameliyatı oldu tekrar 2 ay önce kalbin damarında daralma vardı 100/50 açtılar stent takılırak 100/50 açılmadı ileride de gerekebilir dediler bunun için rapor alabilirmiyim acaba

 7. Avatar Hülya dedi ki:

  Hpv virüsü pozitif rahim alınma durumu için engel oranı nedir

 8. Avatar Yaşar telli dedi ki:

  Mrb benim akciyerden birlop amaliyatla alındı şeker hastaligim var iltihaplı romatizma var yuzde kaç alırım

 9. Avatar tuncay dedi ki:

  rapor oranları devamlı değişiyor yapabileceğin pek birşey yok

 10. Avatar Sayim bingöl dedi ki:

  Ben sol ayakta özürlü yüm 2000 askerlik yapamadım ve özürlü raporu verdiler 2000 yılında maaşa bağlandım 2018 yılında rapor yenilenmemi istediler %40 olan raporum %18 indirildi ve maaşımı kestiler 2 yıldır çok mağdurum benim askeri raporum var nereye başvurduysam bir sonuç alamadım lütfen yardım istiyorum maaşımı geri istiyorum SAYGILAR

  1. Avatar Zekiye dedi ki:

   Zekiye mezarcı sizlerbizimle alaymıkeciyorsunuz biber bileş banda hicvedemiyorlar konuşurlarken haklarcok verirkenyok