Engelli Yönetmeliği Resmi Gazete’de Yayınlandı!

Yeni engelli rapor yönetmeliği neler getirdi, engelli raporu yönetmeliği, engelli yönetmeliği pdf, sürekli engelli raporu yenilenir mi ve süresiz engelli raporu hangi hastalıklara verilir konularını detaylandırdık.

Engelli Yönetmeliği Resmi Gazete’de Yayınlandı!

Yürürlüğe giren engelli yönetmeliğin  içeriğinde çocuk ve yetişkinleri ayrı ayrı ele almaktadır. Tebliğ ile çocuk ve yetişkinler için terör, kaza, yaralanma gibi durumlara bağlı olarak sağlık raporu alınması, bu raporların geçerlilik süreleri, derece ve sınıflandırmaları gibi konulara açıklık getirilmiştir.

Engelli Yönetmeliği pdf

Engelli yönetmeliği hakkında yapılan değişiklikler ile ilgili karar 30692 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı.

Yeni yönetmeliğinin yürürlüğe girdiği tarihten önde 18 yaş üstü engelliler için düzenlenmiş sürekli ibaresi bulunan sağlık kurulu tarafından onaylanmış raporlarıyla olan tüm vücut fonksiyonlarını kaybı oranları geçerliğini koruyacak olup, bu oranlara dayanılarak eğitim, sosyal destek ve yardım hizmetlerinin sürdürülmesi için sürekli raporlarda rapor süresi bitinceye kadar yeni bir rapor düzenlemesine gerek duyulmayacaktır.

Yeni Engelli Rapor Yönetmeliği Neler Getirdi?

Yürürlüğe giren engelli yönetmeliğinde yeni düzenlenen 30692 Sayılı resmi gazete yönetmeliği geçerli olacağından engelli sağlık kurulu raporları yeni yönetmelik hükümlerine göre düzenlenecektir.

 • Çocuklar için özel gereksinim değerlendirmesi hakkında yönetmelik,
 • Erişkinler için engellilik değerlendirmesi hakkında yönetmelik yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
 • Yayınlanan yeni tebliğ le yürürlükte bulunan engellilik ölçütünün sınıflandırması ve sağlık raporu hakkındaki yönetmelik kaldırılmıştır.
 • Yetişkinler ve çocuklar için terör, kaza, yaralanma durumlarında alınan sağlık raporlarının geçerlilik süresi derece ve sınıflandırmaları düzenlenmiştir.

Raporların geçerlilik süreleri ve engelli raporları yenilenmesi ile ilgili araştırılması yapılan konular yazımızda.

Engelli Raporunun Geçerlilik Süresi Ne Kadardır?

Engellilik durumlarının değerlendirmesi için uzman doktorlar tarafından oluşturulan kurul tarafından engelli durumuna göre düreli yada sürekli olarak rapor düzenlenir ve raporun üzerinden süresi belirtilir. Hastanın durumunda ilaç tedavisi rehabilitasyon uygulama yada cerrahi tedavi yolları ile hastalığın iyileşme olacağı ve azalma ihtimali bulunan kişilerin raporları sürekli düzenlenir. Kişilerin engelli durumunun sabit kalması yada artması söz konu olan hastalar için sürekli rapor düzenlemesi yapılır. Rapor süresi esnasında yeni bir engel durumunun çıkması yada durumunda değişiklik meydana gelmesi halinde kişinin başvurması ile ilgili kurulda bulunan uzman doktorların sevki uygun görmesi üzerine engellilik durumu yeniden değerlendirilir ve yeni rapor düzenlenir.

Sürekli Engelli Raporu Yenilenir mi?

Sürekli engelli raporunun üzerinde sürekli engelli ibaresi bulunuyorsa yenilenmesi gerekmez. Bu engelli raporları  tedavi ile düzelemeyen ve doğuştan gelen rahatsızlıklar için verildiği için ömür boyu geçerlidir. Sürekli olarak verilenler raporun üzerinde kaç yılda bir yenileneceği yada kaç ayda bir yenileneceği yazmaktadır. doktor kontrollerine tabi tutulan bu raporlar kişilerin rapor tarihinin bitim tarihinden 3 ay önce başvuru yapılarak yenilenmesi gerekmektedir. Başvuru sonrasında kişiye yeniden rapor verilir.

Sürekli engelli raporuna örnek vermek gerekirse:

 • Zihinsel engelliler,
 • Bir bacağı yada bir kolu olmayanlar,
 • Doğuştan gözleri görmeyen ve tedavi ile düzelmeyen hastalıklar,

gibi tedavi edilemeyen hastalıklar için verilmektedir.

Yetişkinlerin Engellik Durumunun Değerlendirilmesi

Erişkinlere engelli raporu verilmesi için 7 üyeden oluşan kurul bulunmaktadır.

7 üyeden oluşan kurul aşağıdaki gibidir:

 • Nöroloji uzmanı,
 • İç hastalıkları uzmanı,
 • Göz hastalıkları uzmanı,
 • KBB (Kulak Burun Boğaz) hastalıkları uzmanı,
 • Genel cerrahi uzmanı,
 • Ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanından oluşur.

Bu alandaki uzmanlar haricinde, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanının yer alması zorunludur. Kararlar oy çokluğu ile alınmaktadır. Ancak oyların eşit olması durumunda kurul başkanının aldığı karar esas alınmaktadır. Kararın oy birliği ya da oy çokluğu usullerinden hangisi kullanarak verildiği deftere yazılır ve defter kurulda bulunan üyeler tarafından imzalanmaktadır.

Çocukların Engellilik Durumlarının Değerlendirilmesi

18 yaş altındaki erişkin olmamış çocukların engellilik durumlarının değerlendirilmesi ile ilgilenen 4 kurul yani uzman hekim bulunmaktadır. Kurulda daimi olarak 6 üye bulunmaktadır. Çocuklar için Özel Gereksinim Raporu (ÇÖZGER) sağlık kurulunca hazırlanan çocuğun özel gereksinimlerini belirten belgeyi ifade etmektedir.

Çocukların Engellilik Durumlarının Değerlendirilmesinde görev alan Heyet Kurulunu oluşturan uzman doktor branşları aşağıdaki gibidir:

 • Çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanları,
 • Kulak, burun boğaz hastalıkları,
 • Çocuk cerrahisi uzmanı,
 • Göz hastalıkları uzmanı,
 • Çocuk nörolojisi uzamın,
 • Fizik tıp rehabilitasyonu,
 • Ortopedi ve travmatoloji,

Diğer branş uzmanlarının gerekmesi durumunda bunlar da davet edilmektedir. Çocuk cerrahisinin bulunmadığı alanlarda genel cerrahi uzmanı, çocuk ruh sağlığı hastalığı uzmanı bulunmayan yerlerde ise ruh sağlığı uzmanları kurula dahil olacaktır. Ayrıca çocuk nöroloji uzmanlarının bulunmadığı yerler de kurula nöroloji uzmanları çağrılabilir. Mevcut üyelerden müteşekkil olan kurul, toplanır. Kararlar oy çokluğu sistemi kullanarak alınmaktadır. Verilen kararlar deftere geçirilir ve üyeler tarafından imzalanır.

Çocukların Sağlık Raporlarının Geçerlilik Süresi

Hazırlanan raporda, raporun geçerlilik süresinin belirtilmesi zorunlu olacaktır. Şayet engel durumunda zamanla azalma meydana gelebileceği şeklinde bir ihtimalin olması durumunda raporun bir süre belirtilerek düzenlenmesi gerekecektir. Ancak hasarlar kalıcı olacaksa, bu duruma yine raporda yer verilmesi gerekmektedir. Çocuğun özel ihtiyaçlarının değişmesi söz konusu ise, bu değişikliğe yine raporda yer verilmesi ya da raporun yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.

 • Şayet rapor süreli olarak düzenlenmiş ise, sürenin bitmesine 6 ay kala talep üzerine yeniden rapor verilmesi söz konusu olabilir.
 • Rapor süreli olarak düzenlenmişse, geçerlilik süresi çocukların 18 yaşını doldurmalarının ardından geçersiz olmaktadır.
 • 18 yaşını doldurmalarına 3 ay kala yine vasilerinin talebi ile kendilerine yeni bir rapor verilmesi söz konusu olabilir.
 • Tam bağımlı engelli bireylerin engel durumlarının %50’nin üzerinde olması gerekmektedir.
 • Raporların alınması için işlem ücretleri kurumlar tarafından karşılanacaktır.
 • Raporlarda geçerlilik sürelerinin belirtilmesi muhakkaktır.
 • Hazırlanan raporlar yeni düzenleme ile birlikte elektronik sistemlere aktarılacaktır.

Çocuklar için özel gereksinim alanları ve ÇÖZGER raporuna ulaşmak için tıklayınız.

Yeni Engelli Hakları Nelerdir?

Engelli vatandaşların haklarına eklenen yeni haklar aşağıdaki gibidir:

 • Tayin hakları
 • Kurumsal alanda indirim
 • Erken Emeklilik hakları
 • Engelli çalışan hakları
 • Engelli ebeveyn hakkı
 • %3 su, elektrik ve doğalgaz fatura indirimi
 • Ulaşım alanlarında indirim hakkı
 • Sosyal yardım hakları
 • Araç alımlarında indirim
 • Özel eğitim hakları
 • EKPSS’ ye (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı) girmek hakkı
 • Tıbbi malzeme alım hakları
 • Müze ve ören yerlerine girme hakkı
 • Emlak vergisi
 • TOKİ çekilişleri
 • Belediye hizmetleri
 • KDV muafiyeti
 • Fizik tedavi seansları
 • Konutta düzenleme Hakları verilmektedir.

 Yeni Engelli Hakları (DEVLET DESTEKLERİ)  yazımızın içeriğinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

Engelliler için Verilen 2023 Eğitim Desteği Tutarları Belirlendi!

Hazine ve Maliye Bakanlığının, 2023 Yılı Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Bireylere Verilecek Eğitim Desteği Tutarlarına İlişkin Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Ocak 2023’ten itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Buna göre, 2023’te özel eğitim okullarıyla özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı, KDV hariç bireysel eğitim için aylık 2 bin 421 lira, grup eğitimi için aylık 678 lira olarak belirlendi.

Tebliğe göre: Erişkinler İçin Engellilik Sağlık Kurulu Raporuyla asgari yüzde 20 oranında engelli olduğu, 18 yaş altı çocukların ilgili raporla özel gereksinimi olduğu tespit edilen özel eğitim okullarıyla özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen destek eğitimini almaları uygun görülen görme, işitme, zihinsel, bedensel yetersizliği olan bireylerle dil ve konuşma, özel öğrenme güçlüğü, otizm spektrum bozukluğu olan bireylerden ilgili destek eğitim programında belirtilen yaşlardaki bireylerin eğitim giderlerinin her yıl Bakanlıkça belirlenen tutarı Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanıyor.

Bu kapsamda özel eğitim okullarıyla özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı, KDV hariç olmak üzere bireysel eğitim için aylık 2.421 lira, grup eğitimi için aylık 678 lira olarak belirlendi.

Engelli Raporu Sistemden Ne Zaman Silinir?

İl Sağlık Müdürlükleri tarafından, kişinin e-rapor sisteminden silinmek istenen raporu ile Ulusal Engelli Veri Bankasına kayıtlı raporlarında tarih ve referans numarası aynı anda eşleşen bir rapor bulunması durumunda uyarı mesajı gösterilmesi ve onay verilmesi halinde e-Rapor ve UEVB sistemlerinde kayıtlı raporları birlikte silinmesi özelliği eklenmiştir.

Engelli Raporları Değişecek mi?

Geçerlilik süresi 01.01.2020 -31.12.2020 tarihleri arasında sona ermiş süreli engelli sağlık kurulu raporlarının geçerlilik süresi 30.06.2022 tarihinde kadar; Geçerlilik süresi 01.01.2021 tarihi ve sonrasında sona ermiş/erecek süreli engelli sağlık kurulu raporlarının geçerlilik süresi 31.12.2022 tarihinde kadar uzatılmıştır.

Sağlık Kurulu Raporları Kim Tarafından Onaylanır?

Sağlık kurulu raporları Başhekim tarafından onaylanır.

Yorumlar

 1. Avatar of Mehmet Fikri Tüysüzoğlu Mehmet Fikri Tüysüzoğlu dedi ki:

  Merhaba. 2009 tarihinden beri Tip 2 diyabet hastasıyım. Yaşım 52.%37 Engel raporu aldım.Raporda Diyabetik retinapati ve diyabetik nöropati rahatsızlıkları teşhisi konduğu halde dahiliye doktorunun teşhisi TANIMLANMAMIŞ KOMPLİKASYONLAR olduğu için %40rapor almadım. Bu konuda bana bilgi verebilir misiniz?
  İlginize şimdiden teşekkür ederim. Saygılarımla.

 2. Avatar of Meltem Meltem dedi ki:

  Benim oğlum atipik otizmli yüzde doksan verdiler gelecek sene yine aynı oranda verilir mi

 3. Avatar of Yaren Yaren dedi ki:

  Ayşe hanım size çok katılıyorum gerçekten benimde sürekli olan engelli raporumla hem yılımı fazlasıyla doldurup emeklilik dilekçesi verdim red geldi eski yil olduğu için zannettim tekrar engelli raporumu yeni çıkardım basvurdum tekrar dilekçe yine red geldi anlayamadığım oranı düşürüyorlar sa dilekçeye yazmamislar geçen hafta geldi siz ne yaptınız itirazmi ettiniz ne yapmam gerekiyor bilemedim.biz sağlammiyiz şimdi kanun degisegini bilseydim on yıl önce erken emekli olurdum gerçekten sahte rapor ayiklanacak diye bizi daha çok mağdur edildik çalışırken ölmemiz mi gerekiyor

 4. Avatar of Yasemin Yasemin dedi ki:

  Ayşe hanım size çok katılıyorum gerçekten benimde sürekli olan engelli raporumla hem yılımı fazlasıyla doldurup emeklilik dilekçesi verdim red geldi eski yil olduğu için zannettim tekrar engelli raporumu yeni çıkardım basvurdum tekrar dilekçe yine red geldi anlayamadığım oranı düşürüyorlar sa dilekçeye yazmamislar geçen hafta geldi siz ne yaptınız itirazmi ettiniz 25 yılımı doldurdum memurum ne yapmam gerekiyor bilemedim.