Engelli Yönetmeliği Resmî Gazete’de Yayınlandı! 2022

Yeni engelli rapor yönetmeliği neler getirdi, engelli raporu yönetmeliği, engelli yönetmeliği pdf, sürekli engelli raporu yenilenir mi ve süresiz engelli raporu hangi hastalıklara verilir konularını detaylandırdık.

Engelli Yönetmeliği Resmî Gazete’de Yayınlandı! 2022

Yürürlüğe giren engelli yönetmeliğin  içeriğinde çocuk ve yetişkinleri ayrı ayrı ele almaktadır. Tebliğ ile çocuk ve yetişkinler için terör, kaza, yaralanma gibi durumlara bağlı olarak sağlık raporu alınması, bu raporların geçerlilik süreleri, derece ve sınıflandırmaları gibi konulara açıklık getirilmiştir.

Engelli Yönetmeliği pdf

Engelli yönetmeliği hakkında yapılan değişiklikler ile ilgili karar 30692 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı.

Yeni yönetmeliğinin yürürlüğe girdiği tarihten önde 18 yaş üstü engelliler için düzenlenmiş sürekli ibaresi bulunan sağlık kurulu tarafından onaylanmış raporlarıyla olan tüm vücut fonksiyonlarını kaybı oranları geçerliğini koruyacak olup, bu oranlara dayanılarak eğitim, sosyal destek ve yardım hizmetlerinin sürdürülmesi için sürekli raporlarda rapor süresi bitinceye kadar yeni bir rapor düzenlemesine gerek duyulmayacaktır.

Yeni Engelli Rapor Yönetmeliği Neler Getirdi?

Yürürlüğe giren engelli yönetmeliğinde yeni düzenlenen 30692 Sayılı resmi gazete yönetmeliği geçerli olacağından engelli sağlık kurulu raporları yeni yönetmelik hükümlerine göre düzenlenecektir.

 • Çocuklar için özel gereksinim değerlendirmesi hakkında yönetmelik,
 • Erişkinler için engellilik değerlendirmesi hakkında yönetmelik yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
 • Yayınlanan yeni tebliğ le yürürlükte bulunan engellilik ölçütünün sınıflandırması ve sağlık raporu hakkındaki yönetmelik kaldırılmıştır.
 • Yetişkinler ve çocuklar için terör, kaza, yaralanma durumlarında alınan sağlık raporlarının geçerlilik süresi derece ve sınıflandırmaları düzenlenmiştir.

Raporların geçerlilik süreleri ve engelli raporları yenilenmesi ile ilgili araştırılması yapılan konular yazımızda.

Engelli Raporunun Geçerlilik Süresi Ne Kadardır?

Engellilik durumlarının değerlendirmesi için uzman doktorlar tarafından oluşturulan kurul tarafından engelli durumuna göre düreli yada sürekli olarak rapor düzenlenir ve raporun üzerinden süresi belirtilir. Hastanın durumunda ilaç tedavisi rehabilitasyon uygulama yada cerrahi tedavi yolları ile hastalığın iyileşme olacağı ve azalma ihtimali bulunan kişilerin raporları sürekli düzenlenir. Kişilerin engelli durumunun sabit kalması yada artması söz konu olan hastalar için sürekli rapor düzenlemesi yapılır. Rapor süresi esnasında yeni bir engel durumunun çıkması yada durumunda değişiklik meydana gelmesi halinde kişinin başvurması ile ilgili kurulda bulunan uzman doktorların sevki uygun görmesi üzerine engellilik durumu yeniden değerlendirilir ve yeni rapor düzenlenir.

Sürekli Engelli Raporu Yenilenir mi?

Sürekli engelli raporunun üzerinde sürekli engelli ibaresi bulunuyorsa yenilenmesi gerekmez. Bu engelli raporları  tedavi ile düzelemeyen ve doğuştan gelen rahatsızlıklar için verildiği için ömür boyu geçerlidir. Sürekli olarak verilenler raporun üzerinde kaç yılda bir yenileneceği yada kaç ayda bir yenileneceği yazmaktadır. doktor kontrollerine tabi tutulan bu raporlar kişilerin rapor tarihinin bitim tarihinden 3 ay önce başvuru yapılarak yenilenmesi gerekmektedir. Başvuru sonrasında kişiye yeniden rapor verilir.

Sürekli engelli raporuna örnek vermek gerekirse:

 • Zihinsel engelliler,
 • Bir bacağı yada bir kolu olmayanlar,
 • Doğuştan gözleri görmeyen ve tedavi ile düzelmeyen hastalıklar,

gibi tedavi edilemeyen hastalıklar için verilmektedir.

Yetişkinlerin Engellik Durumunun Değerlendirilmesi

Erişkinlere engelli raporu verilmesi için 7 üyeden oluşan kurul bulunmaktadır.

7 üyeden oluşan kurul aşağıdaki gibidir:

 • Nöroloji uzmanı,
 • İç hastalıkları uzmanı,
 • Göz hastalıkları uzmanı,
 • KBB (Kulak Burun Boğaz) hastalıkları uzmanı,
 • Genel cerrahi uzmanı,
 • Ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanından oluşur.

Bu alandaki uzmanlar haricinde, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanının yer alması zorunludur. Kararlar oy çokluğu ile alınmaktadır. Ancak oyların eşit olması durumunda kurul başkanının aldığı karar esas alınmaktadır. Kararın oy birliği ya da oy çokluğu usullerinden hangisi kullanarak verildiği deftere yazılır ve defter kurulda bulunan üyeler tarafından imzalanmaktadır.

Çocukların Engellilik Durumlarının Değerlendirilmesi

18 yaş altındaki erişkin olmamış çocukların engellilik durumlarının değerlendirilmesi ile ilgilenen 4 kurul yani uzman hekim bulunmaktadır. Kurulda daimi olarak 6 üye bulunmaktadır. Çocuklar için Özel Gereksinim Raporu (ÇÖZGER) sağlık kurulunca hazırlanan çocuğun özel gereksinimlerini belirten belgeyi ifade etmektedir.

Çocukların Engellilik Durumlarının Değerlendirilmesinde görev alan Heyet Kurulunu oluşturan uzman doktor branşları aşağıdaki gibidir:

 • Çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanları,
 • Kulak, burun boğaz hastalıkları,
 • Çocuk cerrahisi uzmanı,
 • Göz hastalıkları uzmanı,
 • Çocuk nörolojisi uzamın,
 • Fizik tıp rehabilitasyonu,
 • Ortopedi ve travmatoloji,

Diğer branş uzmanlarının gerekmesi durumunda bunlar da davet edilmektedir. Çocuk cerrahisinin bulunmadığı alanlarda genel cerrahi uzmanı, çocuk ruh sağlığı hastalığı uzmanı bulunmayan yerlerde ise ruh sağlığı uzmanları kurula dahil olacaktır. Ayrıca çocuk nöroloji uzmanlarının bulunmadığı yerler de kurula nöroloji uzmanları çağrılabilir. Mevcut üyelerden müteşekkil olan kurul, toplanır. Kararlar oy çokluğu sistemi kullanarak alınmaktadır. Verilen kararlar deftere geçirilir ve üyeler tarafından imzalanır.

Çocukların Sağlık Raporlarının Geçerlilik Süresi

Hazırlanan raporda, raporun geçerlilik süresinin belirtilmesi zorunlu olacaktır. Şayet engel durumunda zamanla azalma meydana gelebileceği şeklinde bir ihtimalin olması durumunda raporun bir süre belirtilerek düzenlenmesi gerekecektir. Ancak hasarlar kalıcı olacaksa, bu duruma yine raporda yer verilmesi gerekmektedir. Çocuğun özel ihtiyaçlarının değişmesi söz konusu ise, bu değişikliğe yine raporda yer verilmesi ya da raporun yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.

 • Şayet rapor süreli olarak düzenlenmiş ise, sürenin bitmesine 6 ay kala talep üzerine yeniden rapor verilmesi söz konusu olabilir.
 • Rapor süreli olarak düzenlenmişse, geçerlilik süresi çocukların 18 yaşını doldurmalarının ardından geçersiz olmaktadır.
 • 18 yaşını doldurmalarına 3 ay kala yine vasilerinin talebi ile kendilerine yeni bir rapor verilmesi söz konusu olabilir.
 • Tam bağımlı engelli bireylerin engel durumlarının %50’nin üzerinde olması gerekmektedir.
 • Raporların alınması için işlem ücretleri kurumlar tarafından karşılanacaktır.
 • Raporlarda geçerlilik sürelerinin belirtilmesi muhakkaktır.
 • Hazırlanan raporlar yeni düzenleme ile birlikte elektronik sistemlere aktarılacaktır.

Çocuklar için özel gereksinim alanları ve ÇÖZGER raporuna ulaşmak için tıklayınız.

Yeni Engelli Hakları Nelerdir?

Engelli vatandaşların haklarına eklenen yeni haklar aşağıdaki gibidir:

 • Tayin hakları
 • Kurumsal alanda indirim
 • Erken Emeklilik hakları
 • Engelli çalışan hakları
 • Engelli ebeveyn hakkı
 • %3 su, elektrik ve doğalgaz fatura indirimi
 • Ulaşım alanlarında indirim hakkı
 • Sosyal yardım hakları
 • Araç alımlarında indirim
 • Özel eğitim hakları
 • EKPSS’ ye (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı) girmek hakkı
 • Tıbbi malzeme alım hakları
 • Müze ve ören yerlerine girme hakkı
 • Emlak vergisi
 • TOKİ çekilişleri
 • Belediye hizmetleri
 • KDV muafiyeti
 • Fizik tedavi seansları
 • Konutta düzenleme Hakları verilmektedir.

 Yeni Engelli Hakları (DEVLET DESTEKLERİ)  yazımızın içeriğinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

Engelliler için Verilen Eğitim Desteği Tutarları Belirlendi!

Özel eğitim okulları ile rehabilitasyon merkezlerinde engellilere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı, bireysel eğitim için aylık 1.513 lira, grup eğitimi için aylık 424 lira olacak.

Tebliğe göre: Erişkinler İçin Engellilik Sağlık Kurulu Raporuyla asgari yüzde 20 oranında engelli olduğu, 18 yaş altı çocukların ilgili raporla özel gereksinimi olduğu tespit edilen özel eğitim okullarıyla özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen destek eğitimini almaları uygun görülen görme, işitme, zihinsel, bedensel yetersizliği olan bireylerle dil ve konuşma, özel öğrenme güçlüğü, otizm spektrum bozukluğu olan bireylerden ilgili destek eğitim programında belirtilen yaşlardaki bireylerin eğitim giderlerinin her yıl Bakanlıkça belirlenen tutarı Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanıyor.

Bu kapsamda özel eğitim okullarıyla özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı, KDV hariç olmak üzere bireysel eğitim için aylık 1.513 lira, grup eğitimi için aylık 424 lira olarak belirlendi.

Engelli Raporu Sistemden Ne Zaman Silinir?

İl Sağlık Müdürlükleri tarafından, kişinin e-rapor sisteminden silinmek istenen raporu ile Ulusal Engelli Veri Bankasına kayıtlı raporlarında tarih ve referans numarası aynı anda eşleşen bir rapor bulunması durumunda uyarı mesajı gösterilmesi ve onay verilmesi halinde e-Rapor ve UEVB sistemlerinde kayıtlı raporları birlikte silinmesi özelliği eklenmiştir.

Engelli Raporları Değişecek mi?

Geçerlilik süresi 01.01.2020 -31.12.2020 tarihleri arasında sona ermiş süreli engelli sağlık kurulu raporlarının geçerlilik süresi 30.06.2022 tarihinde kadar; Geçerlilik süresi 01.01.2021 tarihi ve sonrasında sona ermiş/erecek süreli engelli sağlık kurulu raporlarının geçerlilik süresi 31.12.2022 tarihinde kadar uzatılmıştır.

Sağlık Kurulu Raporları Kim Tarafından Onaylanır?

Sağlık kurulu raporları Başhekim tarafından onaylanır.

Yorumlar

 1. Avatar of Mehmet Fikri Tüysüzoğlu Mehmet Fikri Tüysüzoğlu dedi ki:

  Merhaba. 2009 tarihinden beri Tip 2 diyabet hastasıyım. Yaşım 52.%37 Engel raporu aldım.Raporda Diyabetik retinapati ve diyabetik nöropati rahatsızlıkları teşhisi konduğu halde dahiliye doktorunun teşhisi TANIMLANMAMIŞ KOMPLİKASYONLAR olduğu için %40rapor almadım. Bu konuda bana bilgi verebilir misiniz?
  İlginize şimdiden teşekkür ederim. Saygılarımla.

 2. Avatar of Meltem Meltem dedi ki:

  Benim oğlum atipik otizmli yüzde doksan verdiler gelecek sene yine aynı oranda verilir mi

 3. Avatar of Yaren Yaren dedi ki:

  Ayşe hanım size çok katılıyorum gerçekten benimde sürekli olan engelli raporumla hem yılımı fazlasıyla doldurup emeklilik dilekçesi verdim red geldi eski yil olduğu için zannettim tekrar engelli raporumu yeni çıkardım basvurdum tekrar dilekçe yine red geldi anlayamadığım oranı düşürüyorlar sa dilekçeye yazmamislar geçen hafta geldi siz ne yaptınız itirazmi ettiniz ne yapmam gerekiyor bilemedim.biz sağlammiyiz şimdi kanun degisegini bilseydim on yıl önce erken emekli olurdum gerçekten sahte rapor ayiklanacak diye bizi daha çok mağdur edildik çalışırken ölmemiz mi gerekiyor

 4. Avatar of Yıldırım Sakarya Yıldırım Sakarya dedi ki:

  Yenilediğim heyet raporumda ilk rapor kutucuğu işaretlenmiş yenile yapmıştım ilk rapor şeklinde kayıt edilmiş

 5. Avatar of Doğan Kaptan Doğan Kaptan dedi ki:

  Böbrek kanseri hastasıyım. Bir böbreğim kanser nedeniyle alındı. Diğer böbreğimde yetmezliği var. böbrek üstü bezim yeterli hormon üretemiyor. Şeker hastasıyım, ilaç kullanıyorum. yüksek tansiyon ilacı kullanıyorum, kullanılan ilaçlarım raporlu. Yüzde kaç engelli raporu alabilirim.

 6. Avatar of Burçin Oğuz Burçin Oğuz dedi ki:

  Babamın karaciğer nakli ve epilepsi hastalığı dolayısıyla rapor oranı %88 verilmiş. 61 yasinda sanırım bu orana yaştan dolayı %10 eklemeleri gerekiyordu. İtiraz etsek sonuç alınabilir mi ? Nereye itiraz edilmeli

  1. Avatar of Furkan S Furkan S dedi ki:

   Hesapladıkları orana onu eklemişlerdir zaten.

 7. Avatar of Fikret Oruç Fikret Oruç dedi ki:

  Kayseri Melikgazi SGK Engelli vergi indirimi emeklisiyim. 18 yıl 5880 gün tamamlayıp 2018 01 25 de emekli oldum. SGK mu sürekli engelli raporu olmasına rağmen temmuz 2021 de iki ilden rapor almam için iki ilde rapor almam için sevk ediyor. Bu ne demek. Sosyal güvenlik kurumu iki ilden rapor istenecek diyor. İki il mecburi diyor. Yeni kanun ne zaman çıktı. Kanunda var mı? Bilgilendirirseniz. Yoksa SGK benimle dalga mı geçiyor?

 8. Avatar of Yasin Terzioğlu Yasin Terzioğlu dedi ki:

  2003 yılında %85 oranında görme engelli olarak rapor aldım aradan yıllar geçti 2011 yılında mı yanlış hatırlamıyorsam yapılan bir yönetmelik değişikliği ile sürekli olan Raporum kamu kurumlarınca geçersiz sayıldı 2015 yılında tekrar rapor için hastaneye gittim ve raporum %50 ye düşürüldü Eğer Raporum düşürülmesi Seydi an itibariyle itibarı ile en az iki buçuk yıllık emekli olacaktım �imdi İlginç olan şey yarın bir gün emekli olurken muhakkak ki tekrar hastaneye sevk edecekler bu sefer 2003’te verdikleri %85 rapor zaten 50’ye düştü Bir de bu sefer 40’ın altına düşürürler se ki ben onlarda o kapasiteyi görüyorum nerede engellilere kolaylık merak ediyorum acaba insanların devletin imkanlarından faydalanabilmesi için tamamen yatalak veya başkalarına muhtaç mi olması gerekiyor Evet bazı sağlık sorunlarımız var ama en azından ülke ekonomisine katkı mızda var çalışıyoruz emek sarf ediyoruz Onun da artık kıymetinin bilinmesi lazım

 9. Avatar of Musa kotil Musa kotil dedi ki:

  Benim bir oğlu 12 yaşında evresi 2 lenfoma holdin kender tedavisi gördü kontrolleri ediyor heyet raporu alabilirmi Diyer oglum 9 yaşında sol göz korna nakli oldu buna heyet raporu çıkarmı cevap verirseniz sevinirim

 10. Avatar of Ayşe Ayşe dedi ki:

  2002 de işe girdim %45engelli raporum vardı.Ortapedik engelli olarak vergi indirimi için gittiğimde %12 düşürüldü.19 yil bekledim engellilere bu kadar engel olunmaz.Bizlere bu kötülüğü neden yapıyorlar bu mağduriyetinizi duysunlar artık.Benim gibi oranları düşürülen çok madur insan var .Umarım devlet bu yanlışı düzeltir. Bize daha fazla engel çıkarmasınlar artık.Lütfen duyun sesimizi.Sahte raporluları ayıklayacagiz diye gerçek engeli olan ve hak kazanmış oldugumuz oranlarımızı düşürmeyin artık …

  1. Avatar of Yasemin Yasemin dedi ki:

   Ayşe hanım size çok katılıyorum gerçekten benimde sürekli olan engelli raporumla hem yılımı fazlasıyla doldurup emeklilik dilekçesi verdim red geldi eski yil olduğu için zannettim tekrar engelli raporumu yeni çıkardım basvurdum tekrar dilekçe yine red geldi anlayamadığım oranı düşürüyorlar sa dilekçeye yazmamislar geçen hafta geldi siz ne yaptınız itirazmi ettiniz 25 yılımı doldurdum memurum ne yapmam gerekiyor bilemedim.

 11. Avatar of Hüseyin Çetindere Hüseyin Çetindere dedi ki:

  100/80 sürekli karaciğer nakli transplasyon raporum var 2008 tarihli vergi indirimi icin bas vuru yaptım evrağın ankaraya gönderildi 5 ay dir sıra bekliyor simde diyorki ankara evrağın barkot numarası sistemde yok 6 ay daha bekleyeceksin ve ya evrağın barkot yuklet onaylayalım izmir vergi içersinde diyorki raporun evraklarin geçerli sisteme yükleyemiyoruz barkot yok 6 ay daha bekle emekli timden 11 ay gidiyor bu rapora barkot nasil yükleyebilirim ve nasıl evrenimi erken alabilirim saygılar.

 12. Avatar of Nihat Nihat dedi ki:

  Diyaliz hastası dedem var onun adına ÖTV araç istiyoruz 2 günde bir hastaneye gitmek zorunda onun için heyette sadece diyaliz hastası diye verirler mi yoksa heyette 7 doktorun muayene etmesi zorunlu

 13. Avatar of mehmet kasım bayrak mehmet kasım bayrak dedi ki:

  2010 doğumlu kızım için 8 mayıs 2018 aldıgım yüzde 99 engelli raporum var fakat su an ötv siz arac aldım yeni barkodlu olmadığı için surec uzadı mevcut raporumu ıslak imzalı değilde barkodlu olarak alabılırmıyım

 14. Avatar of Zekiye Zekiye dedi ki:

  Zekiye mezarcı sizlerbizimle alaymıkeciyorsunuz biber bileş banda hicvedemiyorlar konuşurlarken haklarcok verirkenyok

 15. Avatar of Ferzende guneş Ferzende guneş dedi ki:

  Ben rapor aldim %83 ama kismi bagimli yuruyemiyorum iki beyin kanamasi gecirdi sag tarafim

 16. Avatar of Ali Ali dedi ki:

  Ben %46 olaraninda engelli MS hastasıyım çalışamıyorum yeni düzenleme olmuş galiba benim engelli maaşım kesildi vakıf a gidip sorduğumda ise rapor oranı düştü maaşın o yüzden kesildi dediler vakıfta rapor sürekli olmasına rağmen rapor oranı nasıl dustude maaşım kesildi

  1. Avatar of Rukiye Rukiye dedi ki:

   Siz direkt malulen emeklilik için bir başvuru yapabilirsiniz. Ben de MS hastasıyım malulen e emekliyim