2024 Yılı Evde Bakım Maaşı İçin Hanede Kişi Düşen Gelir Hesaplama!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hasta, engelli ve yaşlı yani bakıma muhtaç olan kişilerin bakımını sağlayan kişilere evde bakım maaşları verilir. 2023 yılında bu yardımdan faydalanmak isteyenler tarafından araştırılan Evde bakım maaşı ne kadar olacak, Yatırılan maaş ne kadar, T.C No ile maaşı sorgulama nasıl yapılır, kimlere verilir ve şartları nelerdir, Engelli evde bakım Ödeme Bilgileri sorgulama ve öğrenme ile ilgili tüm detaylı konularını detaylandırdık.

2024 Yılı Evde Bakım Maaşı İçin Hanede Kişi Düşen Gelir Hesaplama!

Evde bakım maaşı, sağlık sorunları ya da yaşlılık nedeniyle evde kalan kişilerin hayatlarını kolaylaştırmak ve onlara destek olmak için kurulmuş bir sistemdir. Bu sistem kişi başına düşen geliri de beraberinde getirmektedir. Devlet bakıma muhtaç durumda engelliler için 2023 yılında 5.670 TL evde bakım maaşı ödemektedir. Bu destekten faydalanmak için hanede yaşayan kişi sayısının aylık gelirinin aşağıda belirtilen tutardan az olması gereklidir.

Evde bakım maaşı için kişi başına düşen gelir 2023 yılı için belirlendi

Evde bakım maaşı için kişi başına düşen gelir 2023 yılında 2.835 TL olarak belirlendi. 2023 yılı Ocak ayı ve 2024 yılına kadar asgari ücrete herhangi bir zam yapılmaz ise evde bakım maaşı alabilmek için kişi başına 2835 TL’den fazla gelir elde edilmemesi gerekiyor.

Evde bakım maaşı, bir kişinin hayatını kolaylaştırmak için verilen ve özel durumlar için tasarlanmış bir yardımdır. Özellikle yaşlılar ve engelliler için çok önemli bir kaynaktır. Bu yardımlar, kişi başına düşen geliri arttırmak için verilen ödemelerden oluşur.

Evde bakım maaşı alan bireylerin, bu maaşlarla elde ettikleri gelirleri kullanmaları önemlidir. Bu maaşlar, sağlık sorunlarından dolayı evde kalan bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmıştır. Bu nedenle, kişi başına düşen gelirleri çok iyi kullanmak gerekir..

Evde Bakım Maaşı Kişi Başına Düşen Gelir Nasıl Hesaplanır?

2023 yılının Ocak-Temmuz dönemi için evde bakım yardımı aylık miktarı uygulanacak zam oranına göre değişecek. Evde bakım aylığı alabilmek için ailenin gelirinin yoksulluk sınırının altında olması gerekir. Muhtaçlık sınırı hesaplamasında o yıl için geçerli olan asgari ücret esas alınır.

2023 yılı için net asgari ücret olan 8.506 TL‘nin 3’e bölünmesi sonrasında elde edilen rakam 2.835 TL olarak hesaplanır. Bu hesaplamaya göre 2023 yılında muhtaçlık sınırı 2.835 TL‘dir. Bu rakam muhtaçlık gelir sınırıdır. Bakım aylığı alabilmek için asgari ücretin üçte ikisi 5.670 TL olmalıdır.

2022 Temmuz verilerine göre aylık kişi başı geliriniz 5.670 TL’yi geçmemelidir. 2023 için Evde bakım maaşı ise yeniden belirlenecek.

Bu kapsamda evde bakım maaşı almak için belirlenen şartlara uygunluk sağlandığı takdirde alınacak olan evde bakım maaşı alınabilecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen bu yardımın başvuruları ise Aile ve Sosyal Politikalar il ve ilçe müdürlüklerine yapılmaktadır.

Evde bakım maaşı 2023‘te kaç para oldu?

Evde bakım maaşı alabilmek için en önemli koşul kişi başına düşen gelir kriterdir. Kişi başına düşen gelir hesaplaması ise aşağıdaki gibidir:

  • 2023 yılı ile asgari ücret 8.506 TL olmuştur.
  • Buna ek olarak asgari geçim indirimi kaldırılmıştır.
  • Asgari ücretten vergi desteği olan asgari geçim indirimi çıkarılarak gelir kriteri hesaplanmaktaydı ancak 2023 yılında AGİ kaldırıldığından 3/2’i doğrudan hesaplanarak Kişi başına düşen gelir bulunacaktır.
  • Kişi başı gelir 8506 TL’nin 2/3’sinin altında olması durumda kişi evde bakım maaşı alabilir.

AGİ’nin kalkması ile gelir sınır hesaplaması yapılacak olursak: 01.01.2023 – 31.12.2023 tarihleri arasında 2023 aylığı için muhtaçlık sınırı/kişi başına düşen aylık gelir sınırı 2.835 TL olmuştur.

01 OCAK 2023 – 31 ARALIK 2023 tarihleri ​​arasında evde bakım aylığı için muhtaçlık sınırı/kişi başı aylık gelir sınırı 2.835,60 TL olarak belirlendi.

  • Net asgari ücret 8.506 TL
  • 2023 aylığı için üçte biri 2.835 TL
  • 2023 yılı evde bakım maaşı 5.670 TL oldu.

Hane halkı için hesaplama yapılırken kişi başına düşen gelir kriteri dikkate alınmalıdır.

Engelli Maaşı Kişi Başına Düşen Gelir 2023 Yılında Ne Kadar?

2023 yılında yapılan zamlar ile birlikte engelli maaşı kişi başı gelir kriteri 2.835 TL‘dir. Hanenin kişi başına düşen geliri asgari ücretin altında değilse ve gelir kriterini sağlamıyorsa bakım parası ödenmez. Evde bakıma muhtaç iki engelli varsa birinin evde bakım maaşı, diğerinin gelir ölçümünde hane gelirine dahil edilmez.

Evde Bakım Maaşı Şartları 2023 Yılında Nelerdir? (Kişi Başına Düşen Gelir Kriteri)

2023 yılında evde bakım maaşı alabilmek için, öncelikle bakım alan kişinin sosyal güvenlik kurumlarından (SGK) belirli bir miktarın üstüne geçen yaşlılık veya engellilik aylığı alması gerekmektedir.

Ayrıca, evde bakım alan kişinin SGK tarafından belirlenen sağlık durumu ve yaşı koşullarını da taşıması gerekmektedir.

Bunun dışında, bakım alan kişinin evde bakım hizmeti almasını sağlamak için herhangi bir SGK kurumundan bakım hizmeti alması gerekmektedir.

2023 yılında SGK’dan evde bakım maaşı alabilmek için kişilerden 3 şart aranmaktadır.

Bu şartlar ise şu şekildedir:

  1. Engelli kişinin sağlık raporunda “ağır engelli” kısmının işaretli olması gerekir.
  2. Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılacak olan incelemeler sonucunda engelli kişinin bakıma ihtiyacının olup olmadığı tespit edilmektedir.
  3. Eve giren her türlü gelirin toplanıp kişi sayısına bölünmesinde kişi başı gelirin asgari ücretin üçte ikisinin altında yani 5.670 TL gelir olmalıdır.

Evde Bakım Maaşı İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

2023 yılında bakıma muhtaç engelliden, ailesinden veya kanuni temsilcilerinden evde bakım maaşı hesaplaması için istenilecek belgeler aşağıdaki gibidir:

  • T.C Kimlik numarası beyanı
  • Sağlık durumunu kanıtlayan doktor raporu
  • 2 adet vesikalık fotoğraf
  • Evde bakım talebinin yazılı olarak yapılması
  • Evde bakım hizmetleri alınacak kişinin kimlik bilgileri
  • Bakım hizmetleri alınacak kişinin son üç aylık gelir kayıtları
  • Bakım hizmetleri veren kişinin kimlik bilgileri
  • Engellinin vasisi varsa buna ilişkin mahkeme kararı
  • Bakım hizmetleri veren kişinin son üç aylık gelir kayıtları
  • Bakım hizmetleri alan kişinin mevcut sağlık durumu ile ilgili ek bilgiler
  • Bakım hizmetleri veren kişinin mevcut sağlık durumu ile ilgili ek bilgiler
  • Kişilerin gelir ve mal durumunu belirten yazılı beyan ve taahhüt beyanı ile ilgili belgeler
  • Anne ve baba boşanmış ise boşanmaya ilişkin mahkeme kararı gerekmektedir

e-Devlet Üzerinden T.C No ile Evde Bakım Maaşı Sorgulama Yöntemi

Aylık alan kişilerin aylıklarını sorgulamasının iki yolu bulunmaktadır. Bunlar SMS ya da e-Devlet sistemi üzerinden yapılmaktadır.

Evde Bakım Maaşı sorgulama için, T.C vatandaşlarının T.C Kimlik numaralarını kullanması gerekmektedir. İlgili kişi bu bilgileri ile devlet tarafından sağlanan online hizmetlerden yararlanarak evde bakım maşı sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilir. Öncelikle ilgili kişinin T.C Kimlik numarasını ve diğer gerekli bilgileri ile Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) internet sitesine giriş yapması gerekmektedir. ilgili kişinin T.C. Kimlik numarası, adı ve soyadı gibi bilgileri eksiksiz olarak girilmesi gerekmektedir. Böylece, evde bakım maşı sorgulama işlemi gerçekleştirilebilir. Daha sonra, SGK internet sitesinde “Hizmetlerimiz” bölümüne girilmesi ve “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” sayfası sayesinde maaşlar sorgulanabilmektedir.

Engelli Maaşı Ödeme Bilgileri Sorgulamak isteyen ancak sistemde kayıtlı olmayan kişiler PTT’den şifre alarak e-devlet sistemine kayıt olabilirler. SMS ile sorgulama yapmak isteyenler maaşlarını Ziraat Katılım Bankalarından alıp almadıklarını öğrenebilirler. BAKIYE yazıp 4747′ SMS göndererek yapılabilir.

Evde bakım maaşı 2023 neden yatmadı

2023 yılında evde bakım maaşının yatmamasının nedenleri şunlardır.

  1. Başvurunun tamamlanarak onay verilmemiş olması
  2. Engellinin maaşın kesilmesini ortaya koyacak durumlardan birinin veya birkaçının gerçekleşmiş olması
  3. Bakanlık tarafından ilgili döneme ait henüz ödeme yapılmamış olması

Evde Bakım Maaşı Gelire Dahil mi?

Engelli aylığı alanların aylıkları ile yaşlılık aylığı ve evde bakım maaşı, gelir ölçümünde hane gelirine dahil edilmez.

Evde Bakım Maaşı Hangi Durumlarda Kesilir?

Evde bakım maaşı için sağlık raporundan ağır malul beyanı çıkarıldığında evde bakım maaşı kesilir.
1. Engelli sağlık raporu yenilendiğinde, raporda 1ağır engellilik” ibaresi kalkarsa, maaş kesilir.
2. Engelli raporunun süresi bitmeden, mümkünse yeni rapor teslim edilmeli. Zamanında teslim edilemeyen durumlarda, yetkililer haberdar edilmelidir. Aksi halde maaş kesilir.
3. Maaş kesildikten sonra yeniden bağlanma şartları oluşursa, ilk müracaat gibi başvuru yapılır. Bakım maaşını yeniden hak etmiş olmak, daha önce geri ödemesi olanların ödemesini durdurmaz.

Yaşlılık Aylığı ile Engelli Aylığı Birlikte Alınabilir mi?

Yaşlılık Aylığı ile Engelli Aylığı Birlikte alınamaz. Yaşlı ve engelli aylıkları sosyal yardım kapsamında olduğu için vatandaşlar sadece bir destekten yararlanabilmektedir.

Yorumlar

  1. Avatar of Isimsiz Isimsiz dedi ki:

    Bu parayı hakeden almalı diyorum bazıları hiç bakıma muhtaç olmadığı halde aliyor hemde kendi çocuğundan yiyip içebiliyor gezebiliyor normal bir insandan farkı yok kendi çocuğuna bakmak için bakım parası alıyor diğer taraftan asıl ihtiyacı olan felçli 70 yaşındaki hastaya bakım parası çıkmıyo nerde adalet

  2. Avatar of Veysel Veysel dedi ki:

    4 çocuk ve iki ebeveynli toplam 6 kişilik bir ailenin 2 çocuğu %90 üzeri engellidir. Ailenin tek geçim kaynağı 2 engelli cocuğun evde bakım maaşı ve engelli maaşıdır.
    Söz konusu 2 engelli çocuğun üzerlerine iki ÖTV indirimli araç alınırsa evde bakım ücreti ve engelli maaşları kesilir mi ?
    Not: ailenin merkeze bağlı ilçede köyünde 2 katlı yaşadığı normal bir evi var

    1. Avatar of İstanbul 34 İstanbul 34 dedi ki:

      Eylül evde bakım maaşı yatmadı bize eşim engelli nedendir ?

  3. Avatar of Cevat Cevat dedi ki:

    gelirler hesaplanıyor da giderler hesaplan mıyor mu. benim dairem a şehrinde 1200 tl kira alıyorum. B şehrinde kirada oturuyorum 2400 tl. kira ödüyorum. 3 çocuğum okuyor. Masrafları dikkate alınmıyor.

  4. Avatar of Çelik Çelik dedi ki:

    Kayın valdem için evde bakım aylığı na basvurcam eşim askari ücretli bekar ogluda var 7kisiyiz demas alzaymir hastası sizce alabilirmiyim

    1. Avatar of Yardim Sever Yardim Sever dedi ki:

      Alirsiniz Bulundugunuz Bölgede Aile ve Sosyal politikalar bakanliginin ofisine ugrayip Yardim isteyin.. Ama en önce yapmaniz gereken hasta olan kişiye rapor almaniz gerekli….

    2. Avatar of Feray sarı Feray sarı dedi ki:

      Ben evde bakım ücreti alıyordum 4 aydır maaşım durduruldu dosyam araştırmada eşim hastanede çalışıyor bayramda çalıştığı mesai ucretleriyle maaşında düzensizlik oluyormuş bayram çalıştığı mesailer gelire giriyormu

  5. Avatar of Nergiz nedime özuçak Nergiz nedime özuçak dedi ki:

    Kira raiş bedeli varmı hesaplamasan düşülmesi gereken gelir neye gore hesaplanıyor ev araba sayılamazken ödediğimiz kira neden sayilmiuor

  6. Avatar of Alp Alp dedi ki:

    2835tl kışı başı kaç kisisiniz evde

  7. Avatar of Türkan Türkan dedi ki:

    Selamlar bence devlet bu sistemi değiştirmelidir çok yanlış bir uygulamadır istenilen derecedeki engel durumu göz önüne getirilmeli bu gelire göre değil engelli seviyesi konulmalı agır engelli bir evde bakanı yoksa yada yetersiz kalıyorsa bakıcı tut diyorlar bir bakıcı nın malıyetinden haberleri yok sanıyorum. Ağır engellinin medikal malzemeleri ilaçlarının bazılarını devlet hiç ödemiyor. Bütün bunları göz önüne getirmeli resmen sana çalışma verdiğime yetin diyor. Eşim yüzde yüz engelli ben yüzde kırk dört tek emekli maaşı la napabilirim oglum bize bakmak için çalışamıyor eşim çok sıkıntılı ve obozite benim indirip kaldırmak çok zor iki kuruş veriyorlar hem oğlumun hayatıyla oynuyorlar hem aç kalın diyorlar gelir limiti olmasa oglum çalışır bizde iyi kotu yanımıza yardımcı buluruz bu gelir seviyesini kaldırılmasını rica ediyorum