Özel Hastane Doğum Ücretleri SGK 2022 (Fazla Ücret İadesi)

Özel hastanelerde hastalardan alınan fazla ücretin geri alınması mümkün .Özel Hastane Doğum Ücretleri SGK 2022 fazla ücret iadesi içeriğimizde fazla ödediğiniz ücreti nasıl geri alacağını detaylandırdık.

Özel Hastane Doğum Ücretleri SGK 2022 (Fazla Ücret İadesi)

Özel hastanede doğum için randevu alıp yatış yapmadan önce vazgeçmiş olabilirsiniz. Ücretinizi geri almak için hastaneye ücretinizi geri alma talebinde bulunabilirsiniz. Özel hastanelerde muayene, ameliyat ve tedavi sonrası hastaneye yapmış olduğunuz ödemeleri geri mi almak isteyenler böyle bir hakları vardır.

Özel hastane doğum ücreti geri almak için ne yapılmalı, muayene ücretini geri almak için şartlar nelerdir, SGK özel hastane ücretleri 2022 yılında ne kadar oldu? yeni doğan bebek özel muayene ücretleri, özel hastanelerin ayrıntılı fatura ve bilgisi gibi tüm merak edilenleri sizler için detaylandırdık.

Özel Hastane Doğum Ücretleri SGK Fazla Ücret İadesi Alma 2022

Hastanelerin karşısında hastalar, hizmet alıcı olduğundan dolayı tüketici konumundadır. Tüketici olarak hukuka aykırı olarak tarafımıza tahsil edilen ücretlerin bedeline göre iade edilmesi için ilçe/il tüketici hakem heyetine veya mahkemeye başvurma imkanımız bulunmaktadır.

Hastalardan alınan ücretin aşırı olup olmadığını nasıl anlarız ve iadesini nasıl talep ederiz?

Hastaneler için ek ücretler 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 73 üncü maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenmiştir.

MADDE 73- (Değişik: 17/4/2008-5754/45 md.) Bu Kanuna göre sağlık hizmetleri, Kurum ile yurt içindeki veya yurt dışındaki sağlık hizmeti sunucuları arasında yapılan sözleşmeler yoluyla ve/veya bu Kanun hükümlerine uygun olarak genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucularından satın aldıkları sağlık hizmeti giderlerinin ödenmesi suretiyle sağlanır. Kamu idaresi sağlık hizmeti sunucuları dışındaki vakıf üniversiteleri dahil sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularınca, Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca belirlenen sağlık hizmetleri bedeline ek olarak, genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerden sağlık hizmeti sunucularının giderleri ve ürettikleri sağlık hizmetlerinin maliyetleri, yapılan sübvansiyonlar gibi kriterler dikkate alınarak bu bedellerin iki katına kadar alınabilecek ilave ücretin tavanını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.(1) Bu tavan dahilinde alınabilecek ilave ücret oranları Kurumca belirlenir.

Özel Hastane Doğum Ücretleri SGK Fazla Ücret İadesi Hesaplaması 2022

Tavan tutarını sınırlamaya Bakanlar Kurulu yetkili olup, 2016 yılı itibari ile belirlenen tutarın en fazla %200’ü kadar hastaneler fark ücreti alabilir. Sosyal Güvenlik Kurumuna ait olan ek ilave ücret hesaplama uygulamasından hastanelere en fazla ne kadar ücret ödeyebileceğinizi hesaplayabilir ve sizden fazla ücret alınması durumunda alınan fazla ücreti geri alma işlemlerini başlatabilirsiniz.

Özel Hastaneler Fazladan Ücret Aldığında Ne Yapılmalı?

Hastaneler 100 TL üzerinde olan ödemeler için her durumda fatura vermek zorundadır. Özel hastaneler fazla ücret aldığında öncelikle yapmanız gereken SGK Müdürlüğünde yer alan Sağlık Sosyal Merkezlerine şikayet etmektir. SGK dilekçe ile başvuran ve şikayet konusu ücretin iadesi olan olan hastaneye para cezası kesmektedir. Şikayetçi hasta veya hasta yakını fark etmez, fazladan ödediği ücretin iadesi konusunda başka bir ceza yaptırımı yoktur.

Hastane ise SGK’ ya olan şikayetinizden sonra ücretin iadesi yolunu seçerse kendisine kesilecek cezanın yarısını ödeyerek bu şekilde çözümleyebilmektedir. Ancak sektörün büyük oyuncuları genelde bu yolu tercih etmez ve kendilerine kesilen cezayı ödeseler bile fazladan aldıkları ücreti iade etmemek için direnebilir.

Şikayet olması durumunda hastanelerin karşılaşabileceği olumsuz durumlar şu şekildedir:

 • SGK, hastaneye fazla aldığı doğum, muayene ücreti ve diğer ücretler için fazladan aldığı her ücret için 5 katı ceza kesiyor.
 • Eğer hastaneler bu ücreti ödemez ise ceza bedeli 10 katına çıkabiliyor.
 • Eğer SGK şikayetiniz sonrasında olumlu bir yanıt alamazsanız bu durumda ‘‘Hakem Heyeti” seçeneğine başvurabilirsiniz.
 • Bu durumda hastanenin hakem heyetiyle işlemlerinizi gerçekleştirebilir ve bilgi alabilirsiniz.
 • Özel hastanelerde aldığınız tüm sağlık hizmetleri için fatura alınız.
 • Burada ödediğiniz miktarları karşılaştırıp fazla bir ödeme yapıp yapmadığınızı kontrol etmeniz ve şikayet dilekçenizde yer vermeniz işinizi kolaylaştıracaktır.

Doğum Ücreti Geri Almak İçin Nereye Başvurulur?

Doğum ücreti geri almak için öncelikle SGK’ya şikayet bildirimiz yapmanız gerekmektedir. İlgili hastane bilgileri ve muayene olduğunuz birimi, ödediğiniz tutarı yazarak bir şikayet formu oluşturabilir veya diğer bir çözüm olarak ” hakem heyeti ” bölümüne başvuru yapabilirsiniz. Hastanelerin çözüm olarak oluşturduğu bir heyet bulunmakta ve burada hastanenin sizden almış olduğu fazla ücret için dilekçe vererek çözüm bulabilirsiniz.

Tüm iade taleplerinize olumsuz yanıt verilir ise, ”ALO 70”i arayarak şikayetinizi bildirebilir talep açabilirsiniz. Son olarak,  bizzat il ve ilçelerdeki SGK Müdürlüklerindeki Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezleri’ne başvurabilirsiniz.

Özel Hastane Doğum Ücreti Geri Alma Süreci 2022

Özel hastaneler artan kaliteye ve sayıya bağlı olarak vatandaşın tercihi haline gelmiştir. Özel hastanelerde doğum ücretleri için çoğu hastane paket halinde sunum yapmaktadır.

Doğum paketlerinin içinde gebelikte yapılan işlemler şunlardır:

 • Tetkik ve testler
 • Doğum ücreti
 • Duruma göre hastanede 1 veya 2 gece kalma
 • Bebeğin ilk aşısı
 • Refakatçi
 • İlk doktor muayenesi
 • Topuk kanı testi
 • İşitme testi

Özel hastanelerde doğum yapmak için anlaştığınız ücretin dışında ödediğiniz bir miktar vardır.

Muayene Ücreti Geri Alma 2022

Özel hastanelerde ödenecek muayene ücret farkını SGK belirlemesine rağmen özel hastaneler, tedavi ücretinin %200’ü kadar ücret farkı talep edebiliyor. Vatandaşın, SGK’nın belirlediği ücretin üzerinde bir ödeme yaptıysa ve bunu ödemek istemiyorsa artık geri alması mümkün. Öncelikle hastaneye yapılan ödeme sonrası mutlaka ayrıntılı fatura (hizmet dökümü) talep edilmelidir. Yapılan ödemelerin fazla olup olmadığını web sitesi üzerinden karşılaştırılmalıdır.

İlave ücret: SGK resmi sitesinden sorgu yaparak “İlave Ücret Hesaplama” kısmından sorgulama yaparak öğrenebilirsiniz.

Ödemenin fazladan yapıldığına eminseniz hastaneye karşılaştırdığınız belge ve makbuzunuz ile giderek geri ödeme ücreti talep edebilirsiniz. Buna ”iadeli taahhütlü dilekçesi” denmektedir. Bu durumu hastaneye şikayet etmeniz durumunda Hastaneden olumsuz yanıt alabilirsiniz. PTT’den iadeli taahhütlü dilekçe yazarak şikayetinizi bildirebilirsiniz.

Özel Hastane Fazla Ücret Şikayet Dilekçesi Örneği

Özel hastanelerde sizden fazla ücret alındığını düşünüyorsanız şikayet dilekçesi yazarak ödemenizi yeniden hesaplatabilirsiniz. Hesaplanan ödemelerde fazla ödediğiniz kanıtlandığında fazla ödediğiniz fark ücretini geri alabilirsiniz.

SGK Özel Hastane Ücretleri Ne Kadardır?

Özel hastanelerde SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) ile anlaşmalı hastaneye muayene için giden sigortalı bir hasta 15 lira katkı payı ödemektedir.

Devlette muayene başına alınan katkı payı 5-7 TL’ dir. Özel hastaneler ayrıca SGK’nın ödediği tedavi ücretinin üzerinde %200′ ü kadar fazla fark ücreti de talep edebiliyor.

Ancak bu ücretler hastanelere göre değişiklik gösterebilir. Muayene ücreti yine devlet hastanelerinde olduğu gibi eczaneler tarafından kesilmektedir. Ayrıca muayene ücreti dışında yapılan tetkik ve tahlil ücretleri hastane tarafından alınmaktadır.

Ancak unutmayalım ki, özel hastaneler SGK’ ya bağlı olsa bile muayene ücreti ve yapılan müdahale işlemleri hastanelere göre değişkenlik göstermektedir.

SGK Özel Hastane Masraflarını Karşılar mı?

SGK özel hastane muayene ücretlerini karşılaması için bazı şartların sağlanması gerekiyor. SGK ile anlaşmalı özel hastanelerde muayene olmanız durumunda, masraflarınızın belirli bir kısmını SGK karşılamaktadır. Geriye kalan ücret ise hastane tarafından ödenmektedir. Özel hastanelerde talep edilen diğer ücrete ise fark ücreti denmektedir. Ayrıca, özel hastanelere belirlenen acil durumlarda gidildiğinde ücret ödenmemektedir.

Yeni Doğan 2022 Yılı Fark Ücreti

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu‘nun Genel Sağlık Sigortası uygulamaları esasında hiçbir hastane gerek yeni doğan gerekse yoğun bakımı gereken yeni doğan bir bebek için kimseden fiyat farkı talep edemez. SGK ile sözleşmede bulunan, özel hastaneler ve vakıf üniversitesi hastaneleri de dahil, normal zamanlarda her iş ve işlem için %90 oranına kadar fark isteyebilir.

Acıbadem Doğum Fiyatları Ne Kadardır?

Acıbadem hastanesinin doğum ücretleri aşağıdaki gibidir:

HASTANE ADINORMAL DOĞUM FİYATIEPİDURAL DOĞUM FİYATISEZERYAN DOĞUM FİYATIUZMAN DOKTOR MUAYENE FİYATI
ACIBADEM6.100 TL- 13.000 TL11.300 TL12.220 TL-18.000 TL200 TL – 229 TL
En net bilgiyi hastaneden alınız

İzmir Özel Hastane Doğum Ücretleri Ne Kadardır?

İzmir Özel Hastane doğum ücretleri aşağıdaki gibidir:

HASTANE ADINORMAL DOĞUM ÜCRETLERİSEZERYAN DOĞUM ÜCRETLERİEPİDURAL DOĞUM ÜCRETLERİMUAYENE ÜCRETLERİ
MEDİFANE1.500 TL3.000 TL 100 TL- 200 TL
EGEPOL1.500 TL- 2.000 TL3.000 TL2.500 TL100 TL
İzmir özel hastane doğum ücretleri

Yukarıda vermiş olduğumuz tablomuz da sizler için İzmir ilimizde ortalama araştırma yaparak örnek hastanelerle doğum ücretlerini tablo halinde derledik. Doğum ve ücretleri için detaylı bilgiyi hastanelerden alabilirsiniz.

Dilerseniz, SSK’ sız Kadın doğum özel muayene ücretlerini inceleyerek bilgi alabilirsiniz.

SGK Özel Hastanede Doğumu Karşılıyor mu?

SGK özel hastanede doğum ücretinin sadece 400 TL’sini karşılamaktadır. Özel hastane doğum ücretlerinin tamamının SGK tarafından karşılanması mümkün değildir. Özel Hastane doğum ücretleri içeriğimizden ücretler hakkında bilgi alabilirsiniz.

SGK ile anlaşmalı özel hastaneler hangileridir içeriğimizde listeledik.

Özel Hastane Muayene Ücretleri

Özel hastanelerin muayene ücretlerini sizin için tablo halinde derledik. Dilerseniz aşağıdaki tablodan bilgi alarak dilediğiniz bölüm için ücreti öğrenerek hastaneye randevu talebinde bulunabilirsiniz.

PolikliniklerÖzel Hastane Muayene Ücretleri Sigortasız Özel Hastane Muayene Ücretleri
Kadın Hastalıkları200 TL-450 TL245 TL -450 TL
Genel Cerrahi175 TL-450 TL 250 TL-550 TL
Plastik Cerrahi180 TL-500 TL300 TL-650 TL
Göz Hastalıkları190 TL -300 TL250 TL-550 TL
Nöroloji175 TL-500 TL250 TL-500 TL
Üroloji170 TL-450 TL 230 TL-500 TL
Beyin Cerrahi180 TL-700 TL 250 TL-570 TL
Kardiyoloji200 TL-400 TL230 TL-280 TL
Dermatoloji180 TL-300 TL150 TL-350 TL
Göğüs Hastalıkları170 TL-300 TL150 TL-450 TL
Kulak Burun Boğaz200 TL-450 TL 250 TL-500 TL
Dahiliye180 TL-300 TL 250 TL-600 TL
Ortopedi170 TL-350 TL 200 TL-450 TL
Fizik Tedavi150 TL-350 TL245 TL-450 TL
Dahiliye Profesör Ücreti500 TL-800 TL250 TL-550 TL
Doçent Doktor350 TL-500 TL 250 TL-600 TL
Kadın doğum özel muayene ücretleri190 TL-500 TL240 TL-550 TL
Özel hastane muayene ücretleri

Özel Hastane Tahlil Ücretleri Ne Kadardır?

Ek bir bilgi olarak özel hastanelerde kan, idrar, MR ve EKG gibi çeşitli tahlil ücretleri aşağıdaki gibidir:

 • Kan ve idrar tahlili 50 TL ile 100 TL arasındadır.
 • MR ve Ultrason ücreti 150 TL ile 500 TL arasındadır.
 • EKG ücreti 100 TL ile 300 TL arasındadır.

SGK İlave Ücret Alınmayacak Kişiler ve Sağlık Hizmetleri Nelerdir?

SGK ilave ücret alınmayacak sağlık hizmetleri şunlardır:

 • Yoğun bakım hizmetleri
 • Kanser tedavisi
 • Yeni doğana verilen sağlık hizmetleri
 • Organ, doku ve kök hücre nakillerine ilişkin sağlık hizmetleri
 • Doğumsal anomaliler için yapılan cerrahi işlemlere yönelik sağlık hizmetleri
 • Hemodiyaliz tedavileri
 • işitsel implant işlemler
 • Kardiyovasküler cerrahi işlemler
 • Yanık tedavisi hizmetlerine ilişkin sağlık hizmetlerinden ek ilave ücret alınmamaktadır.

Özel Hastaneler Hangi Durumlarda Para Alamaz?

Özel hastaneler elektrik çarpması sonucu hastanenin acil servislerine gidildiğinde herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Dondurucu sıcak çarpması için herhangi bir ödeme yapılmaz, iç kanama ve iç kanamaya neden olabilecek kırık, omurilik kırıkları, yanıklar ve göz yaralanmaları için özel hastanelerin acil servislerine ücret hastalardan alınmamaktadır.

SGK ile Anlaşmalı Özel Hastaneler Ne Kadar Ücret Alabilir?

Sigorta Sağlık Kurumu ile anlaşmalı özel hastanelerde devlet tarafından 32 TL gibi bir ücret ödeniyor. SGK’ nın anlaşmalı olduğu hastanelerde muayene ücretini belirli bir miktar ile ödeyebilirsiniz. Sigortalı iseniz muayene ücretinizi 10 TL ile 15 TL arasında bir ücret ödeyebilirsiniz. Ancak sigortanız yoksa bu ücret özel hastanelerde 30 TL ile 50 TL arasında farklılık göstermektedir.

Özel Hastanelerde Doğum Ücreti Geri Alınıyor mu?

SGK’nın belirlemiş olduğu ücretin üzerinde Özel Hastaneler Vatandaştan ücret aldığında ve bu ispatlandığında ücretin geri alınması mümkün.

Özel Hastanelerde Ücretsiz Doğum Ne Zaman Başlayacak?

Özel hastanelerde doğum yapmanın ücretsiz olması hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmamıştır.

Özel Hastanelerde Acilden Doğum Ücret Alınır mı?

Hamile kadın sigortalı olsun veya olmasın, en yakın özel hastaneye gittiğinde hastanenin doğum yapacak kadının durumunu acil görüp doğum yapması durumunda özel hastane fark ücreti almamaktadır.

Özel Hastaneye Ödenen Parayı Geri Alabilir miyim?

Özel hastanelere haksız yere ödenen ücretler şikayet yolu ile geri alınabilmektedir. Ancak, özel hastanelerin ücret tarifesine uygun ödeme yapıldığında herhangi bir ödeneği geri alamazsınız.

SGK ile anlaşmalı özel hastaneler ne kadar ücret alabilir?

SGK ile anlaşmalı özel hastaneler ek ilave ücretin en fazla Yüzde 200’ü kadar hastalardan fark ücret talep edilebilmektedir.

Yorumlar

 1. Avatar of Merve Merve dedi ki:

  Bu ödeme özel ve tamamlayıcı sağlık sigortası için de geçerli mi

 2. Avatar of Hasan Hasan dedi ki:

  Başarılı artık özel hadtaneler düşünsün sikayetvedecem hepsini