Hayvancılığa Yüzde 50 Hibe Desteği Müjdesi!

Hayvancılığa Yüzde 50 Hibe Desteği Müjdesi!
A+
A-

Teke, Koç, Boğa almak isteyen, ahır veya besi çiftliği kurmak isteyen çiftçilerimize sağlanacak olan büyükbaş, küçükbaş hayvancılık hibe desteği şartları, hayvancılık hibe destekleri, büyükbaş hayvan desteği ile ilgili bu projelere sağlanacak olan hibe desteği verilecek. Hayvancılığa sağlanan %50 hibe desteğinin 30692 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğ kapsamında Gap, Dop, Dokap ve Dap projesinde yer alan illerimizde ikamet eden çiftçilerimiz projeye başvuru yapabilir.

Yüzde 50 Hayvancılık Hibesi Verilen Sektörler

Büyükbaş, küçükbaş hayvancılık hibe desteği şartlarını sağlayan ve desteklere başvuru yapacak çiftçilerimize en az 1 senedir aktif halde olanlar ve Tarım ve Orman Bakanlığının sistemine kayıtlı olanlara,

Büyükbaş hayvancılık alanında en az 10 en çok 50 büyükbaş anaç hayvan kapasiteli,

Küçükbaş koyun ve keçi yetiştiren çiftçiler için en az 100 en fazla 200 baş anaç hayvan kapasiteli projeler destekleniyor.

 • SIFIRDAN YENİ AHIR VE AĞIL YAPIMI
 • AHIR VE AĞIL TADİLATI
 • DAMIZLIK BOĞA ALIMI
 • DAMIZLIK TEKE / KOÇ ALIMI
 • MAKİNE VE EKİPMAN ALIMI

alanında hibe desteği veriliyor.

Uygulama rehberi için tıklayınız.

Hibe Desteğinin Uygulandığı Yıllar

Hibe Desteği geçtiğimiz yıllarda başladı ve 2023 yıllına kadar bu uygulanmaya devam edecek.

Tarım ve hayvancılığa başlamayı hedefleyenler, sermayesi olmayanlar, Hayvan kredisi çekmek isteyenler, krediden önce bu desteğin şartlarını inceleyebilirler.

Hibe Desteği Sağlanan Alanlar

Yatırım konularını 3 farklı kategoriye ayırabiliriz. Bunlarda bir tanesi İNŞAAT,  diğeri HAYVAN ALIMI ve son olarak EKİPMAN ALIMI olacak.

 1. Damızlık hayvan alımında ki %50 oranında hibe sadece Teke-Koç ve Boğa alımına veriliyor. (Dişi hayvan alımına verilmiyor)
 2. Hayvan Çiftliği kurulumu amacıyla Yeni Ahır veya ağıl yapımı için %50 hibe veriliyor.
 3. Süt sağma makinesi ve Gübre sıyırıcı sistemi içinde %50 oranında geri ödemesiz hibe veriliyor.

Aşağıda yer alan görselde konular Resmi Gazete’den alınmıştır.

Yüzde 50 Hayvancılık Hibe Desteği 2019-2023
Yüzde 50 Hayvancılık Hibe Desteği

Başvuru Şartları Nelerdir?

Hibe desteğinin ilk başvuru şartı gerçek veya tüzel kişilerin her bir yatırım konusuna sadece bir defa başvurmasıdır. Örneğin hem hayvan alımı için hem de ahır yapımı için %50 + %50 hibe alınabilecek. Kaç para üst sınır olacağı ise Tarım ve Orman Bakanlığı belirliyor.

Hibe almak isteyen çiftçi bir proje ile başvuru yapacak. Projesi onaylanan çiftçilerimizin bahsedilen süreler içerisinde yatırımını tamamlaması gerekiyor. Tarım ve Orman Bakanlığı başvuru tarihlerini bölgesel durumları göz önüne alarak belirleyecek. Eğer çiftçimiz verilen sürede (veya belirttiği sürede) yatırımını tamamlayamaz ise yine Bakanlık ek süre verilmesine karar verebiliyor.

Projeye tahmini başvuru şartları şöyle olacaktır;

 1. 18 yaşını tamamlamış T.C. vatandaşı olmak,
 2. Son 1 yıldır hayvancılıkla uğraşıyor olmak,
 3. Başvuru için bir proje hazırlamak ve İl/İlçe Müdürlüklerinin onayına sunulmalı,
 4. Projenin kabul olması sonrasında gerekli yatırımı yapmak,
 5. Daha önce aynı konuda hibe almamış olmak,
 6. Tebliğname de belirtilen hayvan sayıları kadar büyükbaş veya küçükbaş hayvana sahip olmak,
 7. ÇKS kaydı yaptırmak gerekebilir.

Bu şartları sağlayanlara yüzde elli hibe desteği nasıl ödeneceğini araştırdık.

%50 Hibe Ödeme Usulü

Projenin ödemeleri DOKAP, GAP, KOP ve DAP projeleri kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığınca o yıla ait olan bütçeden tahsis edilmiş olan sermaye transferleri ödemelerinden karşılanıyor.

Tarımsal faaliyetlerin tümünde olduğu gibi yine finansman Ziraat Bankası tarafından yapılıyor. Bunun karşılığında Ziraat Bankasına destekleme tutarının %0,2 oranında hizmet komisyonu ödeniyor. Bu hibe ödemelerinde başvuru yapamayacak olanlar ise;

Kimler Başvuru Yapamaz?

Hibe ödenmeyenler 2 farklı madde de yer alıyor. Bunlar;

 • Desteklemelerden Devlet kurumları faydalanamayacak.
 • Diğer Devlet kurumlarınca bu karar için aynı destek projesinden yararlananlar veya yararlanacak olan kişiler başvuru yapamaz.

İdari bir hatadan kaynaklanan sebeplerle ödeme alanlar hariç olmak üzere, Tarım Kanunun 23. maddesi uyarınca 5 sene boyunca hiçbir destekleme programından yararlanamayacak.

Hibe Desteği Verilecek İller

Tarım ve Orman Bakanlığı 2020-2023 yılları arasında devam edecek olan %50 hayvan hibe projesinden 41 ilimizin yararlanabileceğinden bahsetti. Bu illerimiz,

 • Konya Ovası Projesi (KOP): Aksaray, Karaman, Konya, Niğde, Nevşehir, Yozgat, Kırıkkale, Kırşehir.
 • Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP): Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak.
 • Doğu Karadeniz Projesi (DOP): Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon, Tokat.
 • Doğu Anadolu Projesi (DAP): Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Sivas, Tunceli, Van.

Diğer Başvuru Şartları Nelerdir?

Başvuruların hazırlanan projeler ile İl veya İlçe Müdürlüklerine yapılacağı değerlendiriliyor.

Bakanlık tarafından yakında yeni bir tebliğname içeriğinin internet sitesinde veya Resmi Gazete’de yayınlanması muhtemeldir. Bu tebliğnamede hangi evrakların gerekeceği, nereye başvuru yapılacağı, hazırlanan proje içeriğinde hangi hususların olması gerektiği gibi önemli ayrıntılar yer alacak. Facebook sayfamızdan Devlet Destekleri hakkında güncel bilgilere erişebileceğiniz gibi bu proje ve benzer projelerin içeriklerini anlık olarak takip edebilirsiniz.

Hayvancılık Sektörü Yatırım Destekleri Listesi

21.10.2020 tarihli Resmi Gazete‘ de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre gerçek ve tüzel kişilerin damızlık manda düvesi yetiştiriciliği, damızlık küçükbaş hayvan yatırımları olarak damızlık koç teke alımı, ipekböcekçiliği, arıcılık, kaz ve hindi yetiştiriciliği, işletmesi kurmasına yönelik yatırımları, kapasite artırımı ve rehabilitasyon, makine alet ve ekipman ile hayvan alımları devlet tarafından hibe desteği verilecek. Hayvancılık Yatırımlarına Devlet Hibesi 2020-2022 (Çiftçiye Müjde!) Yazımızda detaylar mevcuttur.

Hayvancılığa %100’e Kadar Hibe Desteği

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayvancılığa hibe desteği ve hibe oranları şunlar olacaktır;

 • Manda (yeni inşaat yapımı, kapasite artırımı ve rehabilitasyon, makine, alet ve ekipman ile hayvan alımı) için % 50,
 • Damızlık teke-koç alımı için % 50,
 • Damızlık küçükbaş hayvan yatırımı için ( 1500 başa kadar koç veya teke alımında) % 85,
 • Kaz ve hindi yetiştiriciliği (yeni inşaat yapımı, makine, alet ve ekipman alımı) için % 75,
 • İpekböcekçiliği (besleme evi yapımı, makine, alet ve ekipman alımı ve dut bahçesi tesisi) için % 100,
 • Arıcılık (makine, alet, ekipman ve arıcı barakası alımı) için (50 ve üzeri arılı kovan varlığına sahip üreticilerin arı ürünleri üretimi yatırımlarına) % 50 oranında hibe desteği ödemesi yapılır.
Yatırım KonularıUygulanacak Hibe Oranları
Manda( yeni inşaat yapımı, kapasite artırımı ve rehabilitasyon, makine, alet ve ekipman ile hayvan alımı)% 50
Damızlık teke-koç alımı için%50
Damızlık küçükbaş hayvan yatırımı için ( 1500 başa kadar koç veya teke alımında)% 85
Kaz ve hindi yetiştiriciliği (yeni inşaat yapımı, makine, alet ve ekipman alımı)% 75
İpekböcekçiliği (besleme evi yapımı, makine, alet ve ekipman alımı ve dut bahçesi tesisi)% 100
Arıcılık (makine, alet, ekipman ve arıcı barakası alımı) için (50 ve üzeri arılı kovan varlığına sahip üreticilerin arı ürünleri üretimi için yapacakları yatırımlarına% 50

Yetiştiricilerce, 21.10.2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yürürlüğe konulan Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar kapsamında;

21.10.2020 tarihli 3099 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre hayvancılık yatırımlarına hibe desteği verilecektir. 3099 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararına dayanılarak hazırlanan Tebliğe göre hayvancılık yatırımlarında %50 oranında hibe desteği detayları belli oldu.

Damızlık Manda Düvesi Yetiştirenlere % 50 Hibe Desteği

3099 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararına dayanılarak hazırlanan Tebliğe göre Damızlık Manda Düvesi Yetiştiriciliğinin desteklenmesine ilişkin uygulama Esasları Tebliği 16 Şubat 2020 Tarihli Resmi Gazete‘ de yayımlandı. Buna göre; Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliklerine üye olan gerçek ve tüzel kişi üreticilerin yapacakları, 150 baş kapasiteye sahip, damızlık manda düve üretimi ve ticari gebe manda satışı için yeni işletme kurulması veya mevcut işletmelerin kapasitelerinin 150 baş olacak şekilde artırılması ve bu işletmelerin rehabilitasyon yatırımlarınına % 50 hibe desteği verilecektir.

Damızlık Teke-Koç Alımı İçin % 50 Hibe Verilecek

Karar kapsamında; Kurulmuş veya yatırımı devam eden işletmelerden 1500 başa kadar koç veya teke alımına % 50 hibe desteği sağlanacak. Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı 12-36 aylık (360-1080 gün) yaş aralığındaki damızlık koç-tekeyi, Damızlık koç teke alımı için verilecek hibe desteğinin uygulama usul ve esaslarını kapsayan tebliğ 20.03.2021 tarihli Resmi Gazete‘ de yayımlandı. Tebliğ incelemek için tıklayınız.

Damızlık Küçükbaş Hayvan Yatırımları İçin % 85 Hibe Desteği

Yayınlanan karara göre; Küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla Bakanlıkça belirlenecek iller ve şartlar doğrultusunda damızlık küçükbaş hayvan yatırımları %85 oranında hibe desteği verilecektir.

Kaz ve Hindi Yetiştiriciliği İçin %75 Hibe

Gerçek ve tüzel kişilerin, 1000 adet kapasiteli damızlık kaz, aynı kapasiteli ticari hindi ve 500 kapasiteli ticari kaz yetiştiriciliği için yapacakları inşaat, makine, alet ve ekipman yatırımları %75 oranında destek veriyor. Kaz hindi yetiştiriciliği hibesi ayrıntılarını inceleyebilirsiniz.

Arıcılığa % 50 Hibe Desteği

Karara göre; Arı Yetiştiricileri veya Bal Üreticileri birliklerine üye, AKS’ye Arıcılık Kayıt Sistemi’ne kayıtlı, 50 ve üzeri arılı kovan varlığına sahip üreticilerin arı ürünleri üretimi için yapacakları yatırımlarına % 50 hibe desteği verilecektir.

Arıcılık yatırım rehberi yatırım maliyeti hesaplamasını yapabilirsiniz.

İpekböcekçiliği Yetiştiricilerine % 100 oranında Hibe Desteği

İpek böceği yetiştiriciliğinin geliştirilmesi için besleme evi yapımı, makine, alet ve ekipman alımı ve dut bahçesi tesisi, gerçek ve tüzel kişilerin bu alanda yapacakları yatırımlara da % 100 hibe imkanı tanınacak.

İpek böceği yatırım maliyetini hesaplamak isteyenler linke tıklayarak yatırım rehberini inceleyin.

Gerçek veya tüzel kişiler, hibe desteğine ilişkin yatırım konularından sadece bir proje için ve bir kez yararlandırılacak. Yatırım tutarının desteklemeye esas üst sınırı Bakanlıkça belirlenecek. Destekten projesi onaylanan ve projesinde belirtilen süre içinde yatırımını tamamlayanlar yararlanabilecek.

Hibe Ödemeleri Ziraat Bankası Yapacak

Hibe desteği ödemeleri Ziraat bankası yapacaktır. Hibeler Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tespit edilen illerde ki hayvancılık yatırımı yapan yetiştiricilere ödenecek.

Tıkla, Telegram'da Bize Katıl!

Yorumlar

Yorumunuzun Önemi

 1. Avatar Rrrt dedi ki:

  Edirne ye neden yok bütün illerde uygulansın

 2. Avatar ayhan dedi ki:

  ben düzcede kendi besane mi kurmak istiyorum yüzde elli hibe desteginden yararlanıyor muyum

 3. Avatar Burak dedi ki:

  Ben corum alacadan burak kendi koyumde kendi yerimse. Yasamak istiyorum yasarken uretmek. Uretirkende. Buyumek istiyorum

 4. Avatar Yüksel Koç dedi ki:

  Ben Bolu’da hayvan çıkık yapmak istiyorum hibe veya düşük faizli kredi veriyormu devlet bilgi verirseniz sevinirim

 5. Avatar Mehmet Topçu dedi ki:

  Bursa da süt ve besi hayvancılığı yapmak istiyorum.nsasil faydalanirim.aydinlatmalarinizi bekliyorum.simdiden teşekkürler

 6. Avatar Ali dedi ki:

  Dolandırıcı sahtekar

 7. Avatar Erkan keten dedi ki:

  Merhabalar yaşım 28 Sivas’ta büyükbaş hayvancılık yapmak istiyorum tahmini büyükbaş sayım 10 adet hibe ve krediler ile ilgili bilgi almak istesem bu işe nasıl başlarım nasıl yaparım konusunda beni aydınlatabilecek bilgilerinize ihtiyacım var. Lütfen bilgi verir misiniz?

 8. Avatar Ece dedi ki:

  Yeni bayan girisimcisi buyuk bas hayvan beslemek istiyorum testeginizi bekli yorum

  1. Avatar Yasin dedi ki:

   Nerede büyük baş hayvancılık yapmak istiyorsunuz ece hanım.

  2. Avatar Tuncay dedi ki:

   Ben yaşım 35 Sinop’ta büyük baş süt. Ve besi yapmak istiyorum desteklerinizi bekliyorum