Hayvancılığa Geri Ödemesiz Hibe Desteği 2023 (Çiftlik Kurmak İçin)

Geri ödemesiz Hayvancılık hibe destekleri 2023 yılında nelerdir, nasıl alınır, başvuru şartları ve tarihleri ne zaman tüm bilgiler bu sayfada.

Hayvancılığa Geri Ödemesiz Hibe Desteği 2023 (Çiftlik Kurmak İçin)

2023 yılında Çiftçilere sağlanan geri ödemesiz hibe destekleri nelerdir, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir, başvuru tarihleri ve tüm merak edilenleri detaylandırdık.

Hayvancılığa Geri Ödemesiz Hibe Destekleri Nelerdir?

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık yatırımlarında bulunmak isteyen, sıfırdan yeni ahır veya besi çiftliği kurmak isteyen, hayvan barınağı amaçlı çadır alımı ve makine alet ve ekipman alım yapacak olanlara Hayvancılık İşletmelerine Yönelik Yatırımların Desteklenmesine İlişkin Karar kapsamında, Hayvancılığa Geri Ödemesiz %50 Hibe desteği Vermektedir.

Yine KKYDP Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ahır ve ağıl yapımına %50 hibe desteği verilmektedir.

Hayvancılığa bir diğer hibe imkanı sağlayan kurum ise KOSGEB’dir. Kosgeb sadece hayvancılık adına TİCARİ BİR FAALİYET YÜRÜTECEK olan girişimcilere ve KOBİ’lere destek %60 hibe desteği vermektedir. Hibe destekleri çiftlik kurmak isteyenler için bu yıl tüm hızıyla kullandırılmaya devam etmektedir.

KKYDP Geri Ödemesiz Ahır Yapımına Hibe Desteği Başvuru Tarihleri

2023 yılında Hayvancılığa Ekonomik alt yapı destekleri ve Ekonomik Yatırımları için geri ödemesiz hibe desteğinin başvuru tarihleri 9 Aralık tarihinde başlayıp 20 Ocak tarihine kadar sürecektir. Ayrıntılı bilgi için Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvurunuz.

Çiftçilere Geri Ödemesiz Hibe Veren Kurumlar Hangileridir?

Çiftçilere hayvancılık sektöründe ki yatırımlara özellikle çiftlik kurulumu ve ahır yapımı için geri ödemesiz hibe desteği veren birçok kurum bulunuyor.

Hayvancılık hibe desteklerinin 2023 yılında verildiği kurumlar aşağıdaki gibidir:

 • Doğu Anadolu Projesi (DAP) Güney Anadolu Projesi (GAP) ve Konya Ovası Projesi (KOP) ile Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) projeleri kapsamında büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerine yönelik yatırımlarına ahır yapımında TÜM illerde % 50 hibe desteği veriyor.
 • TKDK yani Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ahır yapımı için (%80 varan hibe sağlamaktadır.)
 • KKYPD tarafından, 81 ilin tamamına ahır yapımı için %50 oranında hibe desteği verecektir.
 • KOSGEB (Üretilen hayvanlar için ticari bir işletme kurulması halinde %60 varan hibe sağlamaktadır.)
 • Ziraat bankası (2023 yılı itibarı ile 100.000 liradan başlayan tamamen faizsiz hayvan kredileri vermeye başlamıştır.)

Bu içeriğimizde GAP DOKAP GAP KOP programları kapsamında verilen %50 hibe desteği konusu anlatılmıştır. 2023 yılına kadar devam edecek bu projeyle sadece yeni ahır yapımları için değil birçok alanda hibe desteği verilir.

GAP DOKAP GAP KOP Hayvancılığa %50 Hibe Desteği 2023

Bakanlık tarafından hayvancılık geri ödemesiz hibe desteği, büyükbaş hayvan desteği ile ilgili bu projelere sağlanacak olan tüm projelere yani Ahır Yapımına GAP DOKAP GAP KOP programı kapsamında %50 hibe desteği verilecek.

Hayvan bakımı için çiftlik kurmak ve ahır yapmak isteyenler yeni tebliğ kapsamında belirlenen şartları sağlamaları durumunda devletten %50 hibe desteği alabilecektir.

 • GAP DOKAP GAP KOP programları kapsamında ‘Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerine yönelik yatırımlarının desteklenmesine ilişkin karar’ 21 Mayıs 2021 tarihinde 31487 sayılı Resmi Gazete‘ de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 3999 sayılı karar Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerine Yönelik Yatırımların Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Karara ilişkin 2021/21 sayılı Tebliğ de 25.06.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
 • Bu tebliğde, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerine yönelik yatırımları TÜM İLLERDE desteklenecektir geçmektedir.

Çiftlik Kurmak İçin Yüzde 50 Hayvancılık Hibesi Verilen Sektörler

Hayvancılık yatırımlarına Yüzde 50 hibe verilecek sektörler aşağıdaki gibidir:

Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık için %50 geri ödemesiz hibe desteği:

 • Yeni ağıl ve ahır yapımı
 • Rehabilitasyon ve kapasite artırımı
 • Hayvan barınağı amacıyla çadır alımı

Hayvansal üretimde verimlilik ve küçük aile işletmelerin modern işletmelere dönüştürülmesi için %50 hibe desteği;

 • Seyyar süt sağım sistemi
 • Gübre sıyırıcı
 • Süt soğutma tankı
 • Hayvan kaşıma ünitesi
 • Otomatik sulum alımı

Hayvancılığa Geri Ödemesiz Hibe Desteği Başvuru Şartları Nelerdir?

Geri ödemesiz Hibe desteğinin ilk başvuru şartı gerçek veya tüzel kişilerin her bir yatırım konusuna sadece bir defa başvurmasıdır. Örneğin hem çadır alımı için hem de ahır yapımı için %50+%50 hibe alınabilecek. Kaç para üst sınır olacağı ise Tarım ve Orman Bakanlığı belirliyor. Hibe desteği: Hayvan barınağı amaçlı çadır alımı ile makine, alet ve ekipman alımlarına yönelik yatırımlardaki %50 hibe desteklerini kapsamaktadır.

Bu sektörlerde verilen geri ödemesiz hibe desteklerinden yararlanabilmek için aranan şartlar aşağıdaki gibidir:

 • Son 1 yıldır hayvancılıkla uğraşıyor olmak.
  • 2022 yılında işletmesi en az 1 yıldır aktif olan.
 • ÇKS belgesi olan gerçek veya tüzel kişiler.
  • Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı tüzel veya gerçek kişiler için.
 • TÜRKVET hayvan kayıt sistemi ve koyun keçi sistemine kayıtlı hayvanlarının olması.
  • Bu hayvanların 1 yıldır bakanlık bünyesinde kayıtlı gözükmesi .
 • Büyükbaş için en az 10, en fazla 50 baş anaç kapasiteli.
 • Küçükbaş için en az 100 baş ve en fazla 300 baş anaç kapasiteli yeni ahır/ağıl yapımı ve/veya kapasite artırımı/rehabilitasyonu.
 • İlgili Karar Kapsamında 81 ilde e-Islah veri tabanına kayıtlı olan saf sütçü ırklarda doğum zamanı. 01.01.2022 tarihinden sonra doğanlar hariç olmak üzere, etçi ve kombine ırklarla tohumlama yaptıran yetiştiricilere, doğan buzağıları ve anaç sığırları için destekleme ödemeleri yapılır.
 • Doğan buzağılar için brusellosis S-19 aşısının yaptırılmış olması gerekmektedir.
 • Alış ve satışların eş, anne, baba, kardeşler arasında yapılmamış olması.
 • Bakanlık ya da diğer kurumlar tarafından verilen hibe desteklerinden yararlanmamış olmak,
 • Proje kapsamında yer alan iller içinde bulunması gerekiyor.

Hibe almak isteyen çiftçi bir proje ile başvuru yapacak. Projesi onaylanan çiftçilerimizin bahsedilen süreler içerisinde yatırımını tamamlaması gerekiyor. Tarım ve Orman Bakanlığı başvuru tarihlerini bölgesel durumları göz önüne alarak belirleyecek. Eğer çiftçimiz verilen sürede (veya belirttiği sürede) yatırımını tamamlayamaz ise yine Bakanlık ek süre verilmesine karar verebiliyor.

Ahır Hibe Projesinde Destek Verilecek İller Hangileridir?

Bu proje yukarıda belirtilen GAP, KOP, DAP, DOKAP projesinde için yayımlanan tebliğ yürürlükten kaldırılarak yerine 2021/21 sayılı yeni tebliğ yayımlanmış olup, yeni tebliğ ile illerin kapsamı genişletilerek TÜM İLLERDE yani 81 ilin tamamına uygulanacak şekilde hibe desteği sağlanacaktır.

Tarım ve Orman Bakanlığı 2020-2023 yılları arasında devam edecek olan %50 hayvan hibe projesinden bir önceki yürürlükten kaldırılan tebliğ ile aşağıdaki iller yararlanıyordu.

 • Konya Ovası Projesi (KOP): Aksaray, Karaman, Konya, Niğde, Nevşehir, Yozgat, Kırıkkale, Kırşehir.
 • Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP): Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak.
 • Doğu Karadeniz Projesi (DOP): Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon, Tokat.
 • Doğu Anadolu Projesi (DAP): Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Sivas, Tunceli, Van.
 • Besilik hayvan başına materyal üretime sağlanan destek tutarları aşağıdaki gibidir:
  • Anaç sığır için 350 lira,
  • Buzağı için ise 150 liradır.

Bu proje halen 2023 yılına kadar devam etmektedir. Ancak destek verilen iller listesi yeni tebliğ sonrasında 81 ilin tamamını kapsayacak şekilde değiştirilmiştir.

Geri Ödemesiz Hibe Desteği Sağlanan Alanlar ve Konuları

Devlet bu sene içinde ahır yapımları için yüzde 50 oranında hibe desteği verecek. Bu proje yukarıda belirtildiği gibi 2023 yılı itibariyle 81 ilin tamamı için uygulanacaktır. Yatırım konularını 3 farklı kategoriye ayırabiliriz. Bunlarda bir tanesi İNŞAAT,  diğeri ÇADIR ALIMI ve son olarak MAKİNE ALET VE EKİPMAN ALIMI olacak.

Devlet Destekli ahır yapımına hibe desteği yatırım konuları aşağıdaki gibidir:

 1. SIFIRDAN YENİ AHIR VE AĞIL YAPIMI
  1. Hayvan Çiftliği kurulumu amacıyla Yeni Ahır veya ağıl yapımı için %50 hibe veriliyor.
 2. AHIR VE AĞIL TADİLATI
  1. Kapasite artırımı ve rehabilitasyonu
 3. HAYVAN BARINAĞI AMAÇLI ÇADIR ALIMI
  1. Hayvan barınağı amaçlı çadır alımı için %50 hibe veriliyor.
 4. MAKİNE VE EKİPMAN ALIMI alanında hibe desteği veriliyor.
  1. Yem Hazırlama, süt sağma makinesi ve Gübre sıyırıcı sistemi makine ekipman alımı içinde %50 oranında geri ödemesiz hibe veriliyor.
Hayvancılığa Geri Ödemesiz Destek Verilen Konular 2023

Yukarıda yer alan görselde konularda yatırım yapacak olanlar:

 • Yeni ahır yatırımlarında 3.500.000 TL
 • Tamamlama yatırımlarına 3.000.000 TL
 • Kapasite attırma yada moderninize yatırımlarınıza 2.000.000 TL kadar %50 hibe desteğinden yararlanabilirsiniz.

Hibe Desteğinin Uygulandığı Yıllar

Hayvancılığa geri ödemesiz hibe desteği geçtiğimiz yıl başladı ve 2023 yılına kadar bu uygulanmaya devam edecek.

Tarım ve hayvancılığa başlamayı hedefleyenler, sermayesi olmayanlar, Hayvan kredisi çekmek isteyenler, krediden önce bu desteğin şartlarını inceleyebilirler.

Hayvancılık %50 Hibe Desteğinden Yararlanamayacak Olanlar

Aşağıdaki şartlarda olanlar da bu destekten yararlanamayacaklardır:

 • Bakanlık ve kurumlardan daha önce hibe desteği almış olanlar.
 • Kamu kurum ve kuruluşları ve ortakları.
 • Yukarıdaki yararlanma koşullarını sağlamayanlar, 2023 yılları arasında verilecek olan % 50 hayvan desteklemelerinden yararlanamazlar. 

İdari bir hatadan kaynaklanan sebeplerle ödeme alanlar hariç olmak üzere, Tarım Kanunun 23. maddesi uyarınca 5 sene boyunca hiçbir destekleme programından yararlanamayacak.

Bu şartları sağlayanlara yüzde elli hibe desteği nasıl ödeneceğini araştırdık.

%50 Hibe Ödeme Usulü Nasıl Olacak?

Projenin ödemeleri DOKAP, GAP, KOP ve DAP projeleri kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığınca o yıla ait olan bütçeden tahsis edilmiş olan sermaye transferleri ödemelerinden karşılanıyor. Tarımsal faaliyetlerin tümünde olduğu gibi yine finansman Ziraat Bankası tarafından yapılıyor. Bunun karşılığında Ziraat Bankasına destekleme tutarının %0,2 oranında hizmet komisyonu ödeniyor.

Facebook sayfamızdan Devlet Destekleri hakkında güncel bilgilere erişebileceğiniz gibi bu proje ve benzer projelerin içeriklerini anlık olarak takip edebilirsiniz.

Hibe Ödemeleri Ziraat Bankası Yapacak

Hibe desteği ödemeleri Ziraat bankası yapacaktır. Hibeler Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tespit edilen illerde ki hayvancılık yatırımı yapan yetiştiricilere ödenecek. Ödeme tarihleri T.C. kimlik numaranızın son hanesi 0,2,4,6 veya 8 ile bitenlere ayrı ayrı tarihlerde yapılmaktadır. Siz de buna göre açıklanan tarihleri kontrol edebilirsiniz.

Ziraat Bankası Destekleme Ödeme Sorgulama

Destekleme ödemeleri, hibe alacak vatandaşların T.C. kimlik numarasının son hanelerine göre yapılmaktadır. Ziraat bankası tarafından yapılan duyurularda, hangi tarihlerde ödeme olacağı konusunda bilgi alabilirsiniz. Tüm ödeme sorgulama işlemlerini:

 • Ziraat Bankası şubelerine giderek
 • İnternet bankacılığı
 • Ziraat Android/IOS mobil uygulamasından
 • Müşteri hizmetlerine 444 00 00 ve 0850 220 00 00 numaralarını arayarak bağlanıp, 7 gün 24 saat ödemelerin yatıp yatmadığını öğrenebilir, sorgulama yapabilirsiniz.

%50 HİBELİ AHIR/AĞIL DESTEĞİ (TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLAR)

KKYDP kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlara %50 ahır hibe desteği başvuruları başladı.

KKYDP Ahır Yapımına Hibe Desteği

KKYDP Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında tarıma dayalı ekonomik yatırımların Desteklenmesi kapsamında “Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği Sabit Yatırımlar” konusunda başvuruda bulunulması gerekmektedir.

YatırımcıYeni Yatırım (TL)Tamamlama Yatırımı (TL)Teknoloji Yenileme/Kapasite
Artırımı ve Modernizasyon Yatırımı (TL)
Gerçek ve Tüzel  Kişi7.000.0005.000.0004.000.000
Başvuru bütçesinin alt sınırı 1.000.001 TL olmalıdır.

Bakanlık ne kadar hibe desteği verecektir?

Hibeye Esas Proje Tutarının % 50 sine hibe desteği verecektir. Ancak KDV’yi başvuru sahibi karşılayacaktır.

Kimler başvurabilir?

Bakanlık kayıt sistemlerinden herhangi birine kayıtlı olan gerçek ve tüzel kişiler diğer şartları yerine getirirse başvuru yapabilir.

Başvuru Kriterleri Nelerdir?

Projede yer alan tesis, süt veya et sığırı yetiştiriciliği, damızlık manda yetiştiriciliği (süt mandası) ile besi sığırcılığı için en az 51 baş kapasiteli olmalıdır. Mevcut ahırda sadece sabit süt sağım ünitesi ve diğer ekipmanlar için kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğinde hibe başvurusu yapılabilir.

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği için ise en az 75 baş kapasiteli olmalıdır. Canlı hayvan alımı hibe kapsamında değildir

Yatırımın Niteliği Nasıl Olmalıdır?

Büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik yeni tesis, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu niteliğindeki başvurular hibe desteği kapsamında değerlendirilir. Başvuru sahibinin kendisine ait olan veya nihai rapor aşamasında edineceğini taahhüt edeceği hayvan varlığı proje kapasitesinin % 50’sinden az olamaz.

 • Başvuru yeri için bir kısıtlama yoktur.

Etçi ve sütçü damızlık hayvan (sığır/manda) yetiştiriciliği için ahır projelerinde zorunlu alanlar nelerdir?

 • Anaç/Sağmal Hayvan Bölmesi: Yem yolu, yemlik ve hayvan servis yolları hariç duraklı veya duraksız sistemde, beher hayvan başına net 7-10 m² aralığında yaşam alanı planlanmalıdır. Proje içeriğinde yer verilmek koşuluyla, beher hayvan başına en fazla 10 m² gezinti alanı da ayrıca planlanabilir.
 • Sağımhane: Sütçü damızlık işletmelerde 25-50 sağmal hayvan için 2×3 ile 2×5 arası; 51- 75 sağmal hayvan için 2×4 ile 2×6 arası; 76-120 sağmal hayvan için 2×5 ile 2×8 arası süt sağım üniteli sağımhane planlanmalıdır. Kapasiteye uygun olarak süt soğutma ve depolama alanı da planlanmalıdır.
 • Doğumhane: Büyükbaş (Etçi ve sütçü damızlık) hayvan işletmelerinde her 25 sağmal hayvan başına 16-20 m² aralığında alan düşecek şekilde doğum bölmesi planlanmalıdır.
 • Revir: Büyükbaş (Etçi ve sütçü damızlık) hayvan işletmelerinde her 50 hayvan başına 16-20 m² aralığında alan olacak şekilde revir planlanmalıdır.
 • Buzağı bölmesi veya kulübeleri için sağmal inek sayısının en fazla %20 oranı gözetilerek buzağı başına 2-3 m² aralığında alan planlanmalıdır.

Genç hayvan bölmeleri toplam alanı anaç hayvanlar için ayrılan alanın en az %60’ı kadar olmalıdır. Aynı oranda gezinti alanı da ayrıca planlanabilir.

Etçi ve sütçü damızlık hayvan (sığır/manda) yetiştiriciliği için ahır projelerinde zorunlu ekipmanlar nelerdir?

 • Gübre yönetimi için; gübre sıyırıcısı, gübre karıştırıcısı, gübre pompası.
 • Süt üretimi için; komple sistem süt sağım ünitesi, süt soğutma ve depolama tankı (Sütü en az 2 gün depolayacak kapasitede olacaktır).

Sürü yönetimi için; başvuru aşamasında taahhüt edilen hayvan varlığı üzerinden belirlenen kapasiteyle orantılı; mastitis tespit cihazı, kızgınlık tespit sistemi, ineklerde doğum takip sistemi, üreme ve tohumlama takibi, muayene, aşı ve tedavi işlemleri, süt takibi sistemleri.

Yem üretimi için; yem karma (sabit/hareketli/elektrikli/şaftlı), yem kırma/ezme makinesi (elektrikli/şaftlı). Otomatik suluk.

Büyükbaş besi işletmeleri konusunda yapılacak sabit yatırım başvuru kriterleri Nelerdir?

 • Büyükbaş besi ahırı projelerinde hibe kapsamında değerlendirilecek zorunlu alanlar: -Besilik beher hayvan başına yem yolu, yemlik ve hayvan servis yolları hariç duraklı veya duraksız sistemde net 6-9 m² aralığında alan planlanmalı,
 • Büyükbaş besi işletmelerinde her 51 hayvan başına 16-20 m² aralığında revir planlanmalıdır.
 • Kapasiteye uygun gübre çukuru ve yem deposu bulunmalıdır. Kaba yem depoları sundurma olarak da projelendirilebilir.
 • Büyükbaş besi ahırı projelerinde hibe kapsamında değerlendirilecek zorunlu ekipmanlar
 • Gübre yönetimi için; gübre sıyırıcısı, gübre karıştırıcısı ve gübre pompası.
 • Yem üretimi için; yem karma makinesi (sabit/hareketli/elektrikli/şaftlı), yem kırma/ezme makinesi (elektrikli/şaftlı). Otomatik suluk.

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği Kriterleri Nelerdir?

Ayrı bölümlerde yer alması şartıyla, koyun ve keçi yetiştiriciliği aynı tesiste projelendirilebilir. Başvuru sahibinin kendisine ait olan veya nihai rapor aşamasında edineceğini taahhüt edeceği hayvan varlığı proje kapasitesinin %40’ından az olamaz.

 • Mevcut ağılda, sadece ekipmanlar için kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğinde başvuru yapılabilir.
 • Küçükbaş ağıl yapımı projelerinde hibe kapsamında değerlendirilecek zorunlu alanlar – Koyun ve keçi ağılı projelerinde; yem yolu, yemlik ve hayvan servis yolları hariç beher hayvan başına en az 2 m2, en fazla 3 m2 alan, her 10 hayvan başına en az 2,5 m² alan düşecek şekilde doğum bölmesi, her 50 hayvan başına en az 2 m² alan düşecek şekilde revir bölmesi, koyun/keçi için ayrılan alanın en az % 60’ı kadar kuzu/oğlak bölmesi planlanmalıdır.
 • Kapasitesi 500 baştan büyük olan başvurularda yıkama ünitesi planlanması zorunlu olup daha az kapasitedeki işletmeler için isteğe bağlı bütçelendirilebilir. Yem deposu (üstü kapalı), gübre çukuru, yem deposu soğutma sistem odası ve kapasitesi 500 baştan küçük olan proje başvurularında yıkama ünitesi yapımı isteğe bağlı olup zorunlu olmayan alanlardır.

Küçükbaş ağıl yapımı projelerinde hibe kapsamında değerlendirilecek zorunlu ekipmanlar Kapasitesi 500 baştan büyük olan proje başvurularında; otomatik suluk, mobil/sabit süt sağım ünitesi ve süt soğutma tankı zorunlu ekipmanlardır.

Mevcut ahırın/ağılın ve bulunduğu yer ile ilgili hangi belgeler gereklidir?

Yeni tesisler için tavan veya tatbikat projesi ile başvuru yapılabilir. Kapasite artırımı, teknoloji yenileme veya modernizasyon niteliğindeki başvurular için “Yapı kullanım izin belgesi” yada “Yapı Kayıt Belgesi”ne ilave olarak Üretim izin belgesi (İşletme kayıt belgesi/işletme onay belgesi) ile kapasite raporu veya ekspertiz raporu gerekmektedir.

Yatırım yeri yani ahır/ağılın olduğu yer başvuru sahibi adına ya da en az 5 yıl süre ile Noter kanalıyla kiralanmış olacaktır. Bu yere ait web tapudan alınan belge ve noter onaylı kiralama belgesi başvuru aşamasında sisteme yüklenecektir.

Yorumlar

 1. Avatar of Mehmet hükümdar Mehmet hükümdar dedi ki:

  Kendime hayvan besleyeceğim yerim yok bir destek verebilir misiniz

 2. Avatar of Ramazan bağra Ramazan bağra dedi ki:

  Yap allah için yapın.demir çimento yenmez.hayvan tarım olmasa şehir nefes alamaz ..altın yenmez tarım olmasa asker doktor olmaz..biz zeytini yumurtayı bulamıycak şuan var yiyemiyoruz pahalı yapanyok..şehir şehiden çiktı .köy senin kılıc ve kakanın.biteriz hiçbirşey öğretmiyoruz tüketiyoruz..

 3. Avatar of Ramazan Ramazan dedi ki:

  Ben şuan çiflik kurmak için yer aramaktayım.
  Recep tayiperdoğan .başkanım.emin olun 10 yıla kalmaz eti sütü bulamaz kimse kendi imanımla yapmak istiyorum.ama devletimin desteğine.manevi destek istiyorumm.bu gidiş iyi giden bir gidiş deyi..

 4. Avatar of fatma koçyiğit fatma koçyiğit dedi ki:

  kendim karadeniz ordu ‘luyum eşim ağrı’ lı istanbul’ da ikamet ediyoruz agrı’ da toprağımız var tarım ve hayvancılık yapmak istiyoruz nasıl bir yol izleriz devlet desteği ile

 5. Avatar of Murat aşlayan Murat aşlayan dedi ki:

  Bu şartlara sahip olan kişiler zaten işini rayına sokmuş olanlar ben bu işe sıfırdan başlayacağım veya 20 30 küçük baş hayvanım var diyenlere kol saati veriyorlar yani tüm hibe destekler gibi buda zengine yarıyor 😔

 6. Avatar of Hasan Hasan dedi ki:

  Ağrı patnostan Hasan ilga babadan kalan mesleği devam ettirmek ve ülkemize kendimize çevremize ailemize güzel bir şekilde katkıda bulunmak için başvuru yapiyorum.(inek çiftliği için)

 7. Avatar of HAFİT HAFİT dedi ki:

  KÖYE RUSATLI AHIR YAPTIM 1200 METREKARE İNŞAAT DAN DOLAYI SGK ÖDEMEM GEREKİYORMU VEYA MUAF OLABİLİRMİYİM RŞKRLER

 8. Avatar of Mehmet emin çetinkaya Mehmet emin çetinkaya dedi ki:

  Hayvancılık| yapmak istiyorum

 9. Avatar of Yusuf Erdem Yusuf Erdem dedi ki:

  Benim yerim var küçük baş hayvancılık yapmak istiyorum param yok devlet destekli hibeden faydalanmak istiyorum bana yardımcı olursanız sevinirim

 10. Avatar of Kemal Çetin Kemal Çetin dedi ki:

  Ancak; Bu proje yukarıda belirtilen GAP, KOP, DAP, DOKAP projesinde için yayımlanan tebliğ yürürlükten kaldırılarak yerine 2021/21 sayılı yeni tebliğ yayımlanmış olup, yeni tebliğ ile illerin kapsamı genişletilerek 81 ilin tamamına uygulanacak şekilde hibe desteği sağlanacaktır