Ziraat Bankası Meyve Bahçesi Kredisi ve Şartları 2023

Resmi Gazete’de yayınlanan tarımsal üretim ile alakalı konular arasında Ziraat Bankası Meyve Bahçesi Kredisi kullanımı için üreticiler sıfır faizli / yüzde 100 indirim oranı sağlanacaktır. Konu ilgili detaylar haberimizde.

Ziraat Bankası Meyve Bahçesi Kredisi ve Şartları 2023

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan Ziraat Bankası ve Tarım Kooperatiflerince tarımsal üretime ilişkin düşük faizli kredi kullanımını yatırım işletme kredisi ve kredi üst limiti hakkında 6 Nisan 2022 Cumhurbaşkanlığı kararında belirtilmiş ve detaylarıyla konu edilmiştir.

Meyve Bahçesi Kredisi

6 Nisan 2022 ‘de Resmi Gazete‘de 30997 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararına göre Meyve Yetiştiriciliği ve Bağcılık üzerine kullanılacak kredi üst limiti 20.000.000 TL olarak belirlenmiş ve tarım üreticileri için sıfır faizli kredi imkanı sunulmuştur. Ziraat Bankası Meyve yetiştiriciliği ve bağcılık için uygulanacak olan yüzde 75 indirim oranı ilave şartların sağlanması halinde yüzde 100’u bulacaktır.

Buna göre Meyve yetiştiriciliği ve bağcılık için uygulanacak olan yüzde 75 yatırım kredisine uygulanacak faiz indirim oranları aşağıdaki gibidir:

 • Yurt içi sertifikalı tohum, fide ve fidan kullanımda yüzde 20 indirim oranı
 • Genç Çiftçi ve girişimci olarak 40 yaş veya altı olmak şartıyla yüzde 10 indirim oranı
 • tarımsal üretim yapacak kişinin kadın girişimci olma şartı ile de yüzde 10 indirim oranı sağlanacaktır.

İşletme kredisi kullanımı için üreticiye sunulan yüzde 75 indirim oranına ilave olarak yapılacak indirimler aşağıdaki gibidir:

 • Modern basınçlı sulama sistemi kullanımı için yüzde 10 indirim oranı
 • Yurt içi sertifikalı tohum, fide ve fidan kullanımı koşulu ile yüzde 20 indirim oranı
 • Sözleşmeli üretim yapılacaksa uygulanacak indirim oranı yüzde 20
 • Organik ve iyi tarım uygulamaları için yüzde 10 indirim oranı
 • Genç çiftçi 40 yaş ve altı olması durumunda yüzde 10 indirim oranı
 • Meyve yetiştiricisinin kadın çiftçi olması halinde yüzde 10 indirim uygulanacaktır.
Faizsiz Meyve Bahçesi Kredisi

Meyve Bahçesi ve Bağcılık Kredisi için Şartlar

Meyve bahçesi ve bağcılık ile ilgili konularında yer aldığı Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince TKK Tarımsal üretime dair düşük faizli yatırım ve ve işletme kredisi kullandırılmasına ilişkin uygulama esasları tebliğinde kredi kullanımında yararlanmak isteyen tarımsal üreticilerin aynı parsel veya bitişik olma şartıyla en devletdestekli.com az on dekar ve üzeri üzüm, diğer meyveler içinde en az 25 dekar ve üzeri kapama meyve bahçesi kurulumu veya halihazırda var olan meyve bahçesi, üzüm bağını belirlenen kriterlerle sağlanmalıdır. Meyve bahçesi ve bağcılık için bahsedilen kriterlerin ve kredi oranlarının neye değindiğine bakılacak olunursa; yatırım kredileri için  fidan alımı, sisleme, don, gölgeleme ve dolu önlemek adına alınan makine ve ekipmanlar, arazinin tamamlanması ve drenajı ile alakalı altyapı çalışmaları, belirlenen kriterler ile boylama ve paketleme tesisine yönelik finansman harcamalarında kullandırılacaktır.

Ziraat Bankası Meyve Bahçesi Kredisi İçin Gerekli Evraklar

Ziraat bankası meyve bahçesi kredisi İçin gerekli evraklar aşağıdaki gibidir:

 • Kredi kullanımı gerçekleştirecek üreticinin, T.C Kimlik Kartı,
 • çiftçi olduğunuza dair ÇKS kaydı
 • işletmesine ait kira kontratı, tabu vs.
 • teminat gösterebileceği belgeler
 • halihazırda işletmesi var ise son 3 yılı kapsayan ait bilanço ve gelir tablosu

Modern Basınçlı Sulama Sistemi İndirim Oranı

Modern basınçlı sulama sistemi üzerine ilave indirim oranında yararlanmak isteyen tarımsal üreticinin bilmesi gereken elektrik temini, derin kuyu açılması, derin kuyu teçhizatı ve suyun kaynağından tarlaya taşınmasına ilişkin konular kredi kullanımı dahilindedir. Aynı zamanda modern basınçlı sulama sistemi kapsamına dahil edilen diğer konular;

 • Damla ve yüzey altı damla çalışmaları
 • yağmurlama sulama sistemleri kurulması
 • Mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulması
 • Akıllı sulama sistemleri
 • Akıllı otomasyon sistemleri
 • Dairesel hareketli sulama makineleri
 • Doğrusal hareketli sulama makineleri
 • Tamburlu sistem yağmurlama sulama makineleri

Yurt İçi Sertifikalı Tohum, Fide, Fidan Üretimi İndirim Oranı

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince TKK Tarımsal üretime dair düşük faizli yatırım ve ve işletme kredisi kullandırılmasına ilişkin uygulama esasları tebliğine göre meyve bahçesi ve bağcılık üzerine kredi kullanımına yönelik ilave indirim oranı için yurt içi sertifikalı tohum, fide ve fidan üretimi indirim oranı konu gereğince yararlanmak isteyen tarımsal üretici “tohumluk üretim, sertifikasyon ve pazarlamaya ilişkin olarak standart veya sertifikalı olarak tohum (hibrit tohum dahil), sebze fidesi, çilek fidesi, tohumluk patates, meyve fidanı, asma fidanı veya meyve/asma üretim materyali üretimi” yapması amacıyla kredi kullanımında yararlanabilir. Tohumluk üretimi kapsamında ilgili üretim dönemi sonundaki “tohum; alımı, çıkarma, işleme, temizleme, ilaçlama, sertifikalandırma, etiketleme, ambalajlama, depolama, ısı ve nem kontrollü depo yatırımları” gibi konular üzerine yatırım ve işletme kredisi kullanımı gerçekleşebilir. Aynı zamanda makine alımlarında tarımsal üreticiler için zirai kredilendirme belgesi veya deney raporu şartı bulunmaz.

Sözleşmeli Üretim İndirim Oranı 

Tarımsal üreticiler ile tarımsal üretim yaptıran kişiler arasında gerçekleşen sözleşmeli üretim kapsamında tarımsal ve hayvansal maliyetleri hususunda kredi kullanım amacıyla harcamalarını finanse etmek için Ziraat Bankası bünyesinde sağlanan işletme kredisidir. Ancak belirtilmelidir ki  üretici ve üretimi yapan kişi için aynı kapsamda aynı kredi kullanımı mümkün değildir.

Organik Tarım/İyi Tarım Uygulamaları İndirim Oranı

Tarım üreticisi işletmesi için iyi tarım uygulamaları yapıyorsa ilgili kuruluşlar ile yaptıkları sözleşmeleri Tarım Kredi Kooperatiflerine bildirmelidir. Bireysel ve grup olarak gerçekleşen iyi tarım uygulamaları sertifikasyonu TTK ya da söz konusu bankaya üretim süreci sonunda sözleşmeyi iletmelidir. Organik tarım uygulamaları içinde OTBİS Organik Tarım Bilgi Sistemi’ne oluşturdukları kaydı yine banka veya TTK’ya bildirmelidir.

Genç Çiftçi İndirim Oranı 

Ziraat Bankası tarafından sağlanacak kredi kullanımından yararlanmak için ilave olarak belirlenen genç çiftçi olma şartı olarak kredi kullanımının gerçekleşeceği takvim gününde 40 yaşını aşmamış olmak gerekmektedir. Aynı zamanda kredi kullanımı söz konusu olan tarımsal üretimde kendileri işletmede bulunacak olması gerekir. Bahsedilen gerçek kişilere yönelik idi. Ancak tüzel kişilerde genç çiftçi şartı ise gerçek kişilerde aranan şarta ilave ortaklardan en az yüzde 51 hisseye sahip olunması ve ortaklığın kredi süresi boyunca devam etme koşulu aranacaktır.

Kadın Çiftçi/Girişimci İndirim Oranı 

Meyve bahçesi ve bağcılık üzerine kredi kullanımı uygulanacak tarımsal üreticinin (gerçek kişi) kadın olması gerekmektedir. Tüzel kişilerde ise ortaklardan en az yüzde 51 hisseye sahip olan kısmının kadın olması ve kredi süreci boyunca ortak kalınması şartına uygunluk sağlanacak olmasının tespiti halinde belirlenen yüzde 75 indirim oranına kadın çiftçi indirim oranı da ilave edilebilir.

Çiftçi Kayıt Belgesi Almak İçin

Ziraat Bankası’nın çiftçilere özel sağladığı tarım kredilerinden yararlanmanın ilk şartı faaliyet türü ne olursa olsun kullanılacak finansman desteğinin tutarı ne olursa olsun kredi kullanımı yapacak çiftçi veya işletmenin ÇKS Çiftçi Kayıt Sisteminde kaydı olması gerekmektedir. T.C Kimlik Kartından sonra kesin talep edilen belge türüdür. ÇKS belgesine sahip değilseniz Çiftçilere yönelik sağlanan tarım kredilerinden yararlanmanız mümkün olmayacaktır.

Bu kapsama dahil olan ÇKS kaydı için gereken belge ve bilgiler sırasıyla;

 • Başvuran kişinin T.C Kimlik kartı
 • ÇKS için başvuru formu
 • Muhtarlıktan alınan onaylı dilekçe
 • Döner sermaye belgesi
 • Tarıma yönelik taşınır taşınmaz mal beyanı
 • Tüzel kişilerden ticaret sicil gazetesi
 • Tüzel kişilerden imza sirküleri
 • Tüzel kişilerden yetkiye dair belge
 • Taahhütname
 • Vergi numarası
 • Tapu kadastrodan tapu kaydı belgeleri başvuruda bulunmalıdır.

Çiftçi Kayıt Belgesi ÇKS için gerekli belgelerin temini halinde tarımsal kredilerden yararlanma imkanı sağlanacaktır.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.