Cezaevi Katibi Nasıl Olunur? (Yeni Kadro Bilgisayar İşletmeni 2022 Alımı)

Adalet Bakanlığı Cezaevi Katibi Personel Alımı ile ilgili tüm bilgileri detaylandırdık.

Cezaevi Katibi Nasıl Olunur? (Yeni Kadro Bilgisayar İşletmeni 2022 Alımı)

2022 yılında da Adalet Bakanlığı CTE’lerine kadrolu ve sözleşmeli olarak alımı yapılacak olan cezaevi katiplerinin özlük hakları, yaptıkları işler ve maaş durumu nedir ne iş yapar tüm bu konular hakkında detaylı ve oldukça kapsamlı bir araştırma yaptık.

Cezaevi Katibi kadrosu 2021 yılında Bilgisayar işletmeni olarak değiştirilmiştir. Bu kapsamda ceza infaz kurumu katipleri artık bilgisayar işletmeni olarak görev alırlar.

Cezaevi Katibi Kimdir? Nasıl Olunur?

Cezaevi katipleri Ceza Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne bağlı olarak görev yapan ve ceza infaz kurumlarında görevinden başka başka bir kurumda çalıştırılamayan memurlardır. Adalet Bakanlığı Basın ve Yayın İlan Birimi tarafından cezaevi katibi alımı ilanının yayınlanmasıyla cezaevi katibi olma süreci başlamaktadır. Cezaevi katibi olmak isteyenler ilk olarak KPSS’ye girerek en az 70 puan alan adaylar cezaevi katibi olmak için başvuru yapabilir. Cezaevi katibi olmak için başvuru yapmış kişiler, Adalet Bakanlığı Memur Atama ve Sınav Yönetmenliği’ ne göre işe alınmaktadır.

Adalet Bakanlığı tarafından cezaevi katibi alımı ilanının yayınlanmasıyla başlatılan bu süreçte katip olmak isteklilerin başvuru şartlarını sağlanması istenir.

Ceza İnfaz Kurumu Katibi Olmak İçin 2022 Şartları Nelerdir?

Cezaevi katibi olmak için 9 genel şart şunlardır:

 1. Tc. vatandaşı olmak
 2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak
 3. Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,(…) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak
 4. Askerlikle ilişiği bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak
 5. Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak, (Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sözlü sınav ve mülakat sonucunda başarılı olan adaylar için yaptırılacaktır.)
 6. Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek
 7. Merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 puan almak,
 8. Yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak (sınav yayınlandığında KPSS sınavına atıfta bulunularak doğum tarihi ayrıca belirtilir)
 9. Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak.

Cezaevi katibi olmak için gerekli 3 özel şart şunlardır:

 1. Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulu veya meslek yüksekokullarının adalet, adalet ön lisans veya ceza infaz ve güvenlik hizmetleri programı, lise veya meslek liselerinin adalet alanı ve ilgili mevzuat uyarınca bunlara denkliği kabul edilen program veya alanları ile diğer lise ve dengi okulların bilgisayar veya bilişim teknolojileri alanlarından mezun olmak. (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)
 2. Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya son başvuru tarihi itibarıyla Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarıyla tamamladığını resmi olarak belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)
 3. Uygulamalı sınavdan en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için ilgisine göre sınav kurulu veya komisyon tarafından kura yöntemiyle belirlenerek adaylara verilen ya da UYAP sistemi üzerinden otomatik olarak seçilerek elektronik ortamda gönderilen bir metinden bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız ve tekrarsız en az doksan kelime yazmak. 

Cezaevi Katipliği Başvuru Nasıl Yapılır? 2022

Cezaevlerine katibi başvuru süreci, Adalet Bakanlığı Basın ve Yayın Birimince ilanın yayınlanması ile başlar. Sonrasında gerekli olan evraklar hazırlanır ve şartları sağlayan kişiler başvurularını yapabilir. Başvuru sahipleri girmiş oldukları KPSS’den en az 70 puan almalıdır.

Her cezaevi katip alımı öncesinde bir ilan yayınlanır. Alım İlanlar Adalet Bakanlığının Resmi İnternet sayfası üzerinden duyurular kısmındadır. Bilgisayar işletmenleri, infaz koruma memurları, müdürler, idare memurları, psikolog, öğretmen, yardımcı hizmetli, teknisyen gibi cezaevinde çalışan tüm personel Adalet Bakanlığı Memur Atama ve Sınav Yönetmeliği içeriğine göre mesleğe alınırlar. Cezaevi katibi olmak isteyen adayların başvuruları Adalet Bakanlığı Memur Atama ve Sınav Yönetmeliğine göre yapılmaktadır.

Eğer sizin katıldığınız bir sınavda, 70 puandan daha az KPSS puanı olmasına rağmen katip olduğunu bildiğiniz bir kişi varsa, bu hususta vakit geçirmeden kanun yoluna başvurabilirsiniz. İlgili şikayetleri Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına başvurabilirsiniz.

Adliyelerde görevli katip olmak isterseniz Zabıt katibi isimli içeriğimizden alım şartları hakkında bilgi alabilirsiniz.

Cezaevi Katipliği Sınavında İstenen Eğitim Şartı Nelerdir?

Büro personeli olarak alınacak olan Katiplik sınavında istenen eğitim şartı merak edilmektedir. Büro personeli olmak isteyen adaylarda bazı özel şartlar aranmaktadır.

Katiplik sınavında istenilen eğitim şartı şu şekildedir:

 • Adalet Meslek Yüksekokulundan mezun olmak Üniversitelerin 4 yıllık lisans bilgisayar bölümü mezunu olmak,
 • 2 yıllık ön lisans bilgisayar bölümünden mezun olmak,
 • Meslek Yüksekokullarında ki ön lisans adalet bölümünden mezun olmak,
 • Adalet meslek lisesinden mezun olmak,
 • Lise ya da dengi okuldan mezun olan adaylardan ise Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından onaylanmış ya da kamu kurum ve kuruluşları aracılığı ile düzenlenmiş olan kurslardan daktilo ya da bilgisayar sertifikası almış olması istenmektedir.
 • Yapılacak klavye sınavında 3 dakikada en az 90 kelime yazabilmek ve yazılan kelimelerde noksan ya da yanlış bulunmaması.
 • Yüzde 40 oranından fazla yanlışı bulunan cezaevi katibi adayları elenmektedir. Cezaevi katiplik eğitim şartları bu şekildedir.

Cezaevi Katibi sınav şekli nasıldır?

Adalet Bakanlığı Kadrolu Ceza infaz Kurumu katibi alım ilanlarında sınavlar hakkında yer alan bilgilere göre adaylar sınav sözlü ve uygulamalı olarak 2 farklı sınava tabi tutulacaktır.

Cezaevi Katibi Sözlü Sınav Konuları Nelerdir?

Cezaevi katipliği sözlü sınav konuları aşağıdaki gibidir:

 • İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan),
 • Genel kültür (20 puan),
 • Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi (20 puan),
 • Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan) konularından oluşmaktadır.

Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecektir

Cezaevi Katipliği Uygulamalı Sınav Süresi ve Soruları

Cezaevi katipleri uygulamalı sınavda 3 dakika içerisinde kendilerine verilen metin üzerinden en az 90 kelime yazmaları gerekmektedir. 3 dakika içerisinde verilen metinde 90 kelime altı yazan adaylar sözlü sınavdan geçseler dahi kabul edilmez. Diğer adaylar 3 dakika da 140 kelime yazdığında sizin 90 kelime ile tercih edilmeniz için sebepleriniz olması gerekir. Normal şartlarda bir katip zorlanmadan 3 dakikada 100 civarında yazabilmektedir. Göreve alındıktan sonra sizi hiç kimse test etmez ancak giriş için bu şart mevcuttur.

Cezaevi Katibi Maaşları 2022 yılı Maaşları

Cezaevi katibi maaşları 2022 yılında 9.235 TL ve 9.376 TL arasındadır. Cezaevi katipliğine yeni başlayan bekar, lisans, ön lisans ve yüksekokul mezunu katipler ortalama olarak 9.235 TL ve 9.376 TL civarında maaş alırlar. Döner sermaye bu hesaplamanın dışındadır. Bu durular haricinde görev parası, dış görev harcı ve ben zeri durumlarda maaşlardan kesilme yapılmamaktadır. Kadrolu olanlar 4’ün 1’ine düştüklerinde maaşları da artış gösterir.

Cezaevi Katibi Maaşları 2022 yılında yapılan zamlar ile değişkenlik göstermiş olsa da yeni göreve başlayan kadrolu cezaevi katibi ortalama olarak 9.235 TL maaş almaktadır.

Ceza infaz kurumu Katibi Maaşı 2022 Kadro Derecesi Hizmet Süresi Maaşı (Gelir Vergisi %15)’ine göre şu şekildedir:

Cezaevi Katibi Derecesi Cezaevi Katibi Görev Yılı Cezaevi Katibi Maaşı
1/425 yıl üzeri9,376 TL
1/121 Yıl9,376 TL
2/118 Yıl9.280 TL
3/112 Yıl9.280 TL
4/112 Yıl9.280 TL
5/19 Yıl9.235 TL
6/16 Yıl9.235 TL
7/35 Yıl9.235 TL
8/13 Yıl 9.235 TL
9/1Yeni Başlayan 9.235 TL
Cezaevi Katibi Maaşları Ortalamadır!

Bu maaş hesaplamaları yıllık döner sermaye dışarıda tutularak yapılmıştır. Aylık dışında görev ücreti ya da dış görev ücreti gibi maaşlarına ek olarak bir ücret almazlar. Kadrolu olarak çalışan cezaevi katibi sayısı 4/1 oranında düşmesi halinde maaşları da aynı oranda artış gösterebilir.

Cezaevi Katipleri Ne İş Yapar?

Cezaevi katiplerinin görev aldığı birimler ve görevleri ne iş yaptıkları merak ediliyor. Genel itibariyle katipler açık ve kapalı cezaevlerinde bürolarda görev yaparlar. En çok görev yaptıkları birimler infaz, emanet, ambar, eğitim gibi birimlerdir. Başlıca görevlerini bu şekilde 4 ana başlıkta toplayabiliriz.

Cezaevi katiplerinin görev yaptığı birimler şunlardır:

 • İnfaz Kalemi (hükümlü kayıt ve diğer işler)
 • Saymanlık birimi bilgisayar işleri
 • Emanet Para Birimi
 • Eğitim Birimi Eğitim İşleri
 • Mektup Okuma Birimi
 • Personel kalemi ve mutemetlik birimi
 • Genel bütçe ambarı
 • İş yurdu atölyelerinde yapılan katiplik işleri
 • Ziyaret kabul birimi (ziyaretçi kayıt işleri)

Cezaevi Katiplerinin Görev Birimlerinde Yaptıkları İşler Nelerdir?

Cezaevi katiplerinin görev birimlerinde yaptıkları işler şu şekildedir:

 • İnfaz Kalemi: Hükümlü ve tutukluların infaz dosyalarının tutulduğu birimdir. Bu birimde çalışan katiplere infaz katibi de denir. İşleri oldukça yoğun ve UYAP sistemi üzerinden çalışan bir birimdir. Tahliyeler, denetimli serbestlik sevkleri, disiplin, ödüllendirme bu birim tarafından tutulur. Cezaevi katipleri en çok bu birimde çalışırlar.
 • Emanet Para Birimi : Cezaevlerinde hükümlü ve tutukluların cebinde nakit para yoktur. Şahıs cezaevine geldiğinde tüm parası alınır ve emanet para hesabına yatırılır. Birim hükümlü/tutukluya gelen paraların kaydını ve takibini yapar.
 • Saymanlık: Muhasebe birimidir. İş yurtlarında çalışan atölye ve tesislerin işlemlerini yapar. Bu birimlerde en az 2-3 cezaevi bilgisayar işletmeni çalışır.
 • Mektup okuma: Az da olsa, kapalı cezaevlerinde bu birimde üniversite mezunu katipler çalışabilir.
 • Eğitim birimi: Cezaevi öğretmeni ile birlikte yoğun olan kurumlarda katipler de görev yapabilir.
 • Ambar: Genel iaşe hizmetlerinin sağlandığı birimdir.
 • Personel/mutemet: Ceza infaz kurumu personellerinin özlük dosyalarının tutulduğu, maaşlarının ödendiği birimdir. Katipler görev yaparlar.
 • İşyurtları: Genel itibariyle saymanlık, satın alma ve diğer kalemlerde katipler mevcuttur. Ancak bilgisayar ve yazışma hizmetlerinin yoğun olduğu işyurtları ve atölyelerde katiplerde görev yapabilir.

Kurumların asıl işleyişleri ve hizmetleri İnfaz ve Koruma Memurları ile sağlanır. İnfaz ve Koruma Memurları hem bürolarda hem de hükümlülerin bulunduğu bölümlerde çalışabilirler. Katip ne kadar az ise, o sayıda infaz koruma memuru bürolara alınır.

Ceza İnfaz Kurumlarında Yıllarca Görev Yapanların Katip Olmak İsteyenlere Tavsiyeleri

Ceza İnfaz Kurumlarında yıllarca görev yapanların katip olmak isteyenlere tavsiyeleri şu şekildedir:

 • Cezaevleri filmlerde ve dizilerde gördüğünüz gibi değildir. Çekinmeyin.
 • İnfaz ve Koruma Memurluğuna kriterleriniz uyuyorsa bu işi de tercih edebilirsiniz.
 • 3 dk’da 90 kelime yazdığınız zaman kimse sizi alnınızdan öpmez. Sizin gibi yüzlerce aday var. Daha fazla çalışmalısınız.
 • Zabıt katipleri ve cezaevi katipleri aynı maaşı alırlar.
 • Komisyona bağlı olduğunuzdan eğer komisyon isterse sizi bağlı olduğu tüm mülakat kurumlarda değerlendirebilir. Ancak siz talep etmezseniz tayininiz çıkmaz. İstediğiniz şehirde emekli olana kadar çalışabilirsiniz. Rotasyon olmaması büyük avantajdır.
 • Cezaevleri yoğun olsa da, iş yükü zabıt katipleri (adliyeler) kadar yoğun değildir. Duruşmaya çıkmazsınız ve anlık olarak hızlı yazı yazmanız gerekmez. Bu sebeple tercih edilebilir.
 • Ceza infaz kurumlarında cep telefonu kullanmak yasaktır. Eksi olarak algılanabilir.
 • Eğer isterlerse 2 yıl hizmet süresi sonunda istedikleri illere tayin olabilirler. Sözleşmeliler hariçtir.
 • Şuan ceza infaz kurumlarında sözleşmeli olarak başlayıp kadro almayan hiçbir memur yoktur. İlerleyen süreçte kadro verilir.
 • Örneğin Konya’lısınız ancak Konya iline 3 cezaevi katibi alınıyor. Ancak tercih etmediğiniz Edirne iline 50 memur alındığını varsayalım. Başvuranların içinde ilk 3’e girmek, ilk 50’ye girmekten daha zordur. Bu kapsamda Edirne’ye başvurup Edirne’de göreve başlarsanız ve yıllar sonra Ankara’ya tayin isteyebilirsiniz. Ancak sözleşmeden kadroya geçmeniz ve orada ki hizmet süresini beklemeniz gerekir.
 • Görevde yükselme sınavlarına katılarak Sosyal çalışmacı, psikolog, idare memuru olabilirsiniz. Katip olmak için doğmadınız.

Cezaevi Katibi Alımları Nereden Yapılır?

Adliye yazı işleri müdürlüğü tarafından yapılır. Başvurula alımı yapan adliyelerde bulunan komisyonlara yapılır.

Katiplik sertifikası Nasıl Alınır?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onay verilen kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo veya bilgisayar sertifikası almak gerekmektedir. MEB onaylı belge veren kurum ve kuruluşlardan alınabilir.

Cezaevi Katibi Çalışma Saatleri 2022 Yılında Nasıl?

Eğer kurum tarafından başka bir görev verilmemiş ise cezaevi katipleri Hafta için sabah işe giriş 08:30 işten çıkış 17:30 Hafta sonu cumartesi pazar tatil kullanarak çalışmaktadır.
Ayrıca cezaevi katibi kurumun gerekliliğine göre nöbete kalabilir. Bu nöbet karşılığında ayrıca ücret almaz.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.