Cezaevi Katibi Nasıl Olunur? 2021 Maaşları Şartları ve Alımlar

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne (CTE) bağlı açık ve kapalı ceza infaz kurumlarında katip olmak ister misiniz? Cezaevi katibi Maaşı 2021 yılında ne kadar oldu, Cezaevi katibi alımı 2021 yapılacak mı, Cezaevi katipliği alımı ne zaman yapılacak Cezaevi katibi başvuru nasıl yapılır? İsterseniz tüm detaylar içeriğimizde inceleyelim.

Cezaevi Katibi Nasıl Olunur? 2021 Maaşları Şartları ve Alımlar

Cezaevi katipleri Ceza Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne bağlı olarak görev yapan ve ceza infaz kurumlarında görevinden başka başka bir kurumda çalıştırılamayan memurlardır. 2021 yılında da Adalet Bakanlığı CTE’lerine kadrolu ve sözleşmeli olarak alımı yapılacak olan cezaevi katiplerinin özlük hakları, yaptıkları işler ve maaş durumu nedir tüm bu konular hakkında detaylı ve oldukça kapsamlı bir araştırma yaptık.

Cezaevi Katiplerinin Kadro İsmi Değiştirildi

Adalet Bakanlığınca Ceza İnfaz Kurumlarında görevli katiplerin kadro ismini bilgisayar işletmeni olarak değiştirdi. Artık tüm katiplerin kadrosu bilgisayar işletmeni olarak geçmektedir.

Cezaevlerinde Hangi Kadrolara Alım Yapılır?

Ceza infaz kurumlarında, birçok branşta kişi görev yapmaktadır

 • İdare memuru,
 • Ambar memuru
 • Cezaevi katibi,
 • İnfaz ve koruma başmemuru ile infaz ve koruma memuru.
 • Mühendis,
 • Sayman,
 • Veznedar,
 • Tahsildar,
 • İşyurdu ambar memuru,
 • Satın alma memuru,
 • Bütçe, pazarlama ve benzeri işlerden sorumlu görevliler,
 • Mimar,
 • Santral memuru,
 • Gemi adamı,
 • Şoför,
 • Tekniker, teknisyen, teknisyen yardımcısı,
 • Psikolog ve sosyal çalışmacı, sosyolog ve çocuk gelişimi uzmanı,
 • Cezaevi tabibi, diş tabibi, eczacı, veteriner, diyetisyen, sağlık memuru ve hayvan sağlık memuru,
 • Öğretmen ve kütüphaneci,
 • İşçi statüsünde çalışan personel ile gerektiğinde bütçeden aylık alan kadrolu personel,
 • Kaloriferci, aşçı ve hizmetli ünvanların da personel çalışmaktadır.

Adalet Bakanlığı Genel Müdürlüğüne bağlı ceza evlerinde görev yapmak isteyen kişilerden bazıları Adliye, Denetimli Serbestlik Müdürlüklerini tercih ederken, cezaevlerinde katip olmak kişisel bir tercihtir. Adliyelerde görev yapan katiplere Zabıt katibi adı verilirken, cezaevlerinde bu unvan değişmiş ve bilgisayar işletmeni adını almıştır. Cezaevi Zabıt katibi nasıl olunur, şartları nelerdir, cezaevi katibi maaşları 2021 yılında ne kadar sorularını cevapladık.

Bu unvanlar içerisinde Cezaevi Katibi nasıl olunur, şartları nelerdir konusunu ele alacağız;

Cezaevi Katibi Nasıl Olunur? Cezaevi Katipliği Başvuru 2021

Cezaevlerine katip olmak süreci, Adalet Bakanlığı Basın ve Yayın Birimince ilanın yayınlanması ile başlar. Süreç ve başvuruların nasıl yapıldığını madde madde ele alacak olursak;

 • Adalet Bakanlığı ilanına göre adaylar sınav ilanında belirtilen illere gerekli evraklar ile başvuru yaparlar.
 • Cezaevi katibi olabilmek için ilk şart Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) katılmış olmak ve sınav neticesinde en az 70 puan almaktır. Zaman zaman çevremizden 70 puandan az alanların ve hatta lise mezunu olmayanların dahi cezaevi ve zabıt katibi olabildikleri söylense de, bu kesinlikle doğru değildir.
 • Eğer sizin katıldığınız bir sınavda, 70 puandan daha az KPSS puanı olmasına rağmen katip olduğunu bildiğiniz bir kişi varsa, bu hususta vakit geçirmeden kanun yoluna başvurabilirsiniz.
 • İlgili şikayetleri Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına başvurabilirsiniz.
 • Komisyon; Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığını ifade eder. Bu komisyon Adliye bünyesinde kurulur ve başkanı Ağır Ceza Mahkemesi Hakimi olmak üzere Başsavcı, diğer hakim ve savcılar ile yazı işleri müdüründen oluşmaktadır.
 • Bilgisayar işletmenleri, infaz koruma memurları, müdürler, idare memurları, psikolog, öğretmen, yardımcı hizmetli, teknisyen gibi cezaevinde çalışan tüm personel Adalet Bakanlığı Memur Atama ve Sınav Yönetmeliği içeriğine göre mesleğe alınırlar.
 • Bununla birlikte, Adliyelerde görevli olan Zabıt katipleri de bu yönetmelik içeriğine göre alınırlar.
 • Her alım öncesinde bir ilan yayınlanır.
 • Alım İlanlar Adalet Bakanlığının Resmi İnternet sayfası üzerinden duyurular kısmındadır.

Zabıt katibi nasıl olunur, merak edenler için ilgili yazımızdan detayları inceleyebilirsiniz.

Cezaevi Katibi Nasıl Olunur?

Adalet Bakanlığı Basın ve Yayın İlan Birimi tarafından cezaevi kâtibi alımı ilanının yayınlanmasıyla süreç başlar ve başvuru sürecinde adaylardan bazı şartların sağlanması istenir.

Cezaevi katibi olmak için başvuru yapacak olan adaylar gerekli olan belge ve evraklar ile birlikte, ilanlarda alım yapılacak olan illere başvurularını gerçekleştirmelidir. Her yıl düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS)’ den en az 70 ve üzeri bir puan alma şartı sağlanmalıdır ancak bu şekilde sınavdan aldığı puan ile başvurular geçerli sayılacaktır. Cezaevi katibi olmak için başvuru yapmış kişiler, Adalet Bakanlığı Memur Atama ve Sınav Yönetmenliği’ ne göre işe alınır.

Cezaevi Katibi Şartları Nelerdir?

Cezaevi katibi olabilmek için Adalet Bakanlığının alımlarda adaylardan istediği bazı şartlar bulunmaktadır. Özel şartlar olarak büro personeli olan zabıt katiplerinden aşağıdaki şartlar talep edilir.

 • Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olmak,
 • En az lise ya da dengi bir okuldan mezun olmuş olmak,
 • Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak, (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)
 • Yukarıda yazılı yerlerden mezun olmayanların, Halk Eğitimi Merkezlerinden, bilgisayar işletmenlik sertifikası almaları gerekmektedir.
 • Sınav tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak gerekmektedir.
 • 35 yaşını tamamlamamış olmak,
 • 657 Sayılı Kanununda belirtilen Devlet memuru olma şartlarına haiz olmak,
 • Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) girmiş olmak ve sınavdan en az 70 puan almış olmak,
 • Kamu hakları kullanmaktan mahrum olmamak,
 • Erkek adaylar için Askerlik ile ilişiği olmamak,
 • Güvenlik soruşturmasından onay alarak geçmek,
 • Yapılacak klavye sınavında 3 dakika da en az 90 kelime yazıyor olmak, yanlış yazılanlar, tekrar eden kelimeler, anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığı kontrol edilecek ve %40 oranından daha fazla yanlış olmaması gerekmektedir.

Ceza İnfaz Kurumu Katipliği 90 Kelime Sınırı

Başlangıçta dakika da 90 kelime yazmak zor gibi görülse de, aşılabilecek bir durumdur. Sınavdan geçebilmek için her geçen gün kota yükselmektedir. Rakipleriniz 3 dakika da 140 kelime yazdığında sizin 90 kelime ile tercih edilmeniz için sebepleriniz olması gerekir. Normal şartlarda bir katip zorlanmadan 3 dakikada 100 civarında yazabilmektedir. Göreve alındıktan sonra sizi hiç kimse test etmez ancak giriş için bu şart mevcuttur. Eğer klavyeniz yavaş ise size internet ortamından bulabileceğiniz 10 parmak klavye programlarını tavsiye ederiz.

Tüm bu şartların tümünü eksiksiz olarak sağlayan adaylar, cezaevi katibi olmak için başvuruları kabul edilecektir.

Katiplik Sınavında İstenen Eğitim Şartı

Büro personeli olarak alınacak olan Katiplik sınavında istenen eğitim şartı merak edilmektedir. Büro personeli olmak isteyen adaylarda bazı özel şartlar aranmaktadır. Katiplik Sınavında İstenen Eğitim Şartı

 • Adalet Meslek Yüksekokulundan mezun olmak Üniversitelerin 4 yıllık lisans bilgisayar bölümü mezunu olmak,
 • 2 yıllık ön lisans bilgisayar bölümünden mezun olmak,
 • Meslek Yüksekokullarında ki ön lisans adalet bölümünden mezun olmak,
 • Adalet meslek lisesinden mezun olmak,
 • Lise ya da dengi okuldan mezun olan adaylardan ise Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından onaylanmış ya da kamu kurum ve kuruluşları aracılığı ile düzenlenmiş olan kurslardan daktilo ya da bilgisayar sertifikası almış olması istenmektedir.
 • Yapılacak klavye sınavında 3 dakikada en az 90 kelime yazabilmek ve yazılan kelimelerde noksan ya da yanlış bulunmaması.
 • Yüzde 40 oranından fazla yanlışı bulunan cezaevi kâtibi adayları elenmektedir.

Sınav şekli

Adalet Bakanlığı Kadrolu Ceza infaz Kurumu katibi alım ilanlarında sınavlar hakkında yer alan bilgilere göre adaylar sınav sözlü ve uygulamalı olarak 2 farklı sınava tabi tutulacaktır.

Sözlü sınav konuları:

 • İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan),
 • Genel kültür (20 puan),
 • Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi (20 puan),
 • Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan) konularından oluşmaktadır.

Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecektir

Cezaevi Katipleri Ne İş Yapar?

Cezaevi kâtiplerinin görev aldığı birimler ve görevleri ne iş yaptıkları merak ediliyor. Genel itibariyle katipler açık ve kapalı cezaevlerinde bürolarda görev yaparlar. En çok görev yaptıkları birimler infaz, emanet, ambar, eğitim gibi birimlerdir. Başlıca görevlerini bu şekilde 4 ana başlıkta toplayabiliriz.

Cezaevi kâtiplerinin en çok görev aldığı birimler şunlardır:

 • İnfaz Kalemi
 • Saymanlık
 • Emanet Para Birimi
 • Eğitim Birimi
 • Mektup okumak
 • Mutemet ya da personel
 • Ambar
 • İş yurtlarında görev alabilirler.

Görev birimlerinde yaptıkları işler;

 • İnfaz Kalemi: Hükümlü ve tutukluların infaz dosyalarının tutulduğu birimdir. Bu birimde çalışan katiplere infaz katibi de denir. İşleri oldukça yoğun ve UYAP sistemi üzerinden çalışan bir birimdir. Tahliyeler, denetimli serbestlik sevkleri, disiplin, ödüllendirme bu birim tarafından tutulur. Cezaevi katipleri en çok bu birimde çalışırlar.
 • Emanet Para Birimi : Cezaevlerinde hükümlü ve tutukluların cebinde nakit para yoktur. Şahıs cezaevine geldiğinde tüm parası alınır ve emanet para hesabına yatırılır. Birim hükümlü/tutukluya gelen paraların kaydını ve takibini yapar.
 • Saymanlık: Muhasebe birimidir. İş yurtlarında çalışan atölye ve tesislerin işlemlerini yapar. Bu birimlerde en az 2-3 cezaevi bilgisayar işletmeni çalışır.
 • Mektup okuma: Az da olsa, kapalı cezaevlerinde bu birimde üniversite mezunu katipler çalışabilir.
 • Eğitim birimi: Cezaevi öğretmeni ile birlikte yoğun olan kurumlarda katipler de görev yapabilir.
 • Ambar: Genel iaşe hizmetlerinin sağlandığı birimdir.
 • Personel/mutemet: Ceza infaz kurumu personellerinin özlük dosyalarının tutulduğu, maaşlarının ödendiği birimdir. Katipler görev yaparlar.
 • İşyurtları: Genel itibariyle saymanlık, satın alma ve diğer kalemlerde katipler mevcuttur. Ancak bilgisayar ve yazışma hizmetlerinin yoğun olduğu işyurtları ve atölyelerde katiplerde görev yapabilir. Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İşyurtları Kurumu’nun iş akış şemasına ulaşmak için tıklayınız.

Görevleri ise;

 • Cezaevinde hüküm giyenlerin giriş, çıkış ve izin kayıtlarını alır,
 • Hükümlüler ile ilgili tüm kayıtları takip eder,
 • Disiplin cezaları ve disiplin ile ilgili tüm kayıtları tutmaktadır.
 • Tutuklu bulunan kişilerin tahliyeleri ve nakil işlemlerini yapmaktadırlar.

Kurumların asıl işleyişleri ve hizmetleri İnfaz ve Koruma Memurları ile sağlanır. İnfaz ve Koruma Memurları hem bürolarda hem de hükümlülerin bulunduğu bölümlerde çalışabilirler. Katip ne kadar az ise, o sayıda infaz koruma memuru bürolara alınır.

Cezaevi Katipleri Döner Sermayeden Faydalanır mı?

İşyurdu olan cezaevlerinde döner sermaye adı altında yılda bir kez döner sermaye dağıtımı yapılır. Cezaevi katibinin döner sermayeden faydalanabilmesi için iş yurtlarına bağlı bir birimde çalışması gerekir. Eğer cezaevi kâtibi infaz kaleminde, mektup okuma biriminde ya da iş yurdu dışında herhangi bir birimde görev alıyor ise, döner sermayeden yararlanmamaktadır. Ancak saymanlıkta görevli ise yıl sonunda belirli miktarlarda döner sermaye alır. Saymanlık biriminde görev alan cezaevi kâtipleri, sene sonunda belirli bir miktarda döner sermaye payı alabilirler. Yıllık 8 bin TL döner sermaye ücreti veren cezaevleri olduğu gibi, çalışma süresine göre değişerek senede bin TL döner sermaye ücreti veren cezaevleri de bulunmaktadır.

Adalet Bakanlığı bu paranın personele eşit olarak dağıtılması yerine işyurtlarına verilmesini uygun görmüştür.

Cezaevi Katibi Maaşları 2021

Cezaevi kâtibi alımları sözleşmeli ya da kadrolu olarak yapılmaktadır. Cezaevinde görev alan olan tüm memurlar Adalet Bakanlığı Memur Atama ve Sınav Yönetmeliği temel alınarak işe alınmaktadır. Kadrolu olarak çalışan personellerin maaşları, sözleşmeli olarak çalışan personellerin maaşlarından biraz daha fazla olabilir.

Kadrolu olarak çalışan cezaevi kâtiplerinin maaşları; kademe ve derecelerine, mezun oldukları okullara ve aile yardımı alıp almadıklarına göre değişiklik göstermektedir. Cezaevi kâtiplerinin aldığı maaş, memurların aldıkları en düşük maaşa çok yakındır.

Cezaevi katipleri yaklaşık olarak 3 bin TL ve 3 bin 500 TL arasında maaş almaktadırlar. Cezaevi katipliğine yeni başlayan bekar, lisans, ön lisans ve yüksekokul mezunu katipler ortalama olarak 4.000-4.500 TL civarında maaş alırlar. Döner sermaye bu hesaplamanın dışındadır. Bu durular haricinde görev parası, dış görev harcı ve ben zeri durumlarda maaşlardan kesilme yapılmamaktadır. Kadrolu olanlar 4’ün 1’ine düştüklerinde maaşları da artış gösterir.

Cezaevi Katibi Maaşları 2021 yılında yapılan zamlar ile değişkenlik göstermiş olsa da yeni göreve başlayan kadrolu cezaevi katibi ortalama olarak 4.300-4.500 TL arasında maaş almaktadır.

Ceza infaz kurumu Katibi Maaşı 2021 Kadro Derecesi Hizmet Süresi Maaşı (Gelir Vergisi %15)’ine göre aşağıdaki gibidri;

 • ¼ 25 Yıl ve Üzeri 5.751,1 TL
 • 1/1 21 Yıl 5.720,66 TL
 • 2/1 18 Yıl 5.688,29 TL
 • 3/1 15 Yıl 5.450,60 TL
 • 4/1 12 Yıl 5.032,27 TL
 • 5/1 9 Yıl 4.501,85 TL
 • 6/1 6 Yıl 4.485,67 TL
 • 7/3 5 Yıl 4.480,87 TL
 • 8/1 3 Yıl 4.388,33 TL
 • 9/1 Yeni Başlama 4.376,34 TL

Bu maaş hesaplamaları yıllık döner sermaye dışarıda tutularak yapılmıştır. Aylık dışında görev ücreti ya da dış görev ücreti gibi maaşlarına ek olarak bir ücret almazlar.

Kadrolu olarak çalışan cezaevi katibi sayısı 4/1 oranında düşmesi halinde maaşları da aynı oranda artış gösterebilir.

(Bu maaş oranı; eğitim durumu, evli / bekar ve çocuk sayısına göre değişiklik göstermektedir.)

 • 14 TL’lik Giyim yardımı yılda bir kez yararlanırlar. Giyim yardımı bu ise düşük bir ücrettir.
 • Cezaevi katipleri (Yıpranma) payı olan fiili hizmet zammından yararlanmaktadır.
 • Görev yaptığı süre zarfında kurum lojmanlarından yararlanabilirler.
 • Kurum yemekhanesinden ve Kurumun servis imkanlarından ücretiz yararlanma hakkına sahiptirler.
 • Silah taşıma hakkı bulunmaz.
 • Görevde yükselme hakkı mevcuttur. (İdare memurluğu ile cezaevi müdürü olma hakkı)
 • Hükümlü ve tutuklular ile ifade, tebliğ ve görüşme istekleri olduğunda karşı karşıya gelebilmektedir.
 • Cezaevi katipliği kadro derecesi 5’de kalmaktadır. Bu nedenle 3. Dereceye kadrosu düşmediğinden yeşil pasaport gibi haklardan yararlanamazlar.
 • Denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapamazlar.
 • Sendika üyesi olamazlar, sendika faaliyetlerine katılamazlar.
 • (Yönetmelik gereği ceza infaz kurumları dışında geçici olarak görevlendirilmeleri yasaktır.)

Katipler Mahkumlarla Görüşür mü?

Hükümlü ve tutukluların bulundukları bölümlerde İnfaz ve Koruma Memurları ile Başmemurlar bulunmaktadır. Birebir işleri olmasa da, katipler ifade alımı, tebliğ tebellüğ ve benzeri işlemler için mahkumlarla görüşebilir. Ancak bu esnada mutlaka yanlarında infaz ve koruma memurları bulunur.

Ceza İnfaz Kurumlarında Yıllarca Görev Yapanların Katip Olmak İsteyenlere Tavsiyeleri

 • Cezaevleri filmlerde ve dizilerde gördüğünüz gibi değildir. Çekinmeyin.
 • İnfaz ve Koruma Memurluğuna kriterleriniz uyuyorsa bu işi de tercih edebilirsiniz.
 • 3 dk’da 90 kelime yazdığınız zaman kimse sizi alnınızdan öpmez. Sizin gibi yüzlerce aday var. Daha fazla çalışmalısınız.
 • Zabıt katipleri ve cezaevi katipleri aynı maaşı alırlar.
 • Komisyona bağlı olduğunuzdan eğer komisyon isterse sizi bağlı olduğu tüm mülakat kurumlarda değerlendirebilir. Ancak siz talep etmezseniz tayininiz çıkmaz. İstediğiniz şehirde emekli olana kadar çalışabilirsiniz. Rotasyon olmaması büyük avantajdır.
 • Cezaevleri yoğun olsa da, iş yükü zabıt katipleri (adliyeler) kadar yoğun değildir. Duruşmaya çıkmazsınız ve anlık olarak hızlı yazı yazmanız gerekmez. Bu sebeple tercih edilebilir.
 • Ceza infaz kurumlarında cep telefonu kullanmak yasaktır. Eksi olarak algılanabilir.
 • Eğer isterlerse 2 yıl hizmet süresi sonunda istedikleri illere tayin olabilirler. Sözleşmeliler hariçtir.
 • Şuan ceza infaz kurumlarında sözleşmeli olarak başlayıp kadro almayan hiçbir memur yoktur. İlerleyen süreçte kadro verilir.
 • Örneğin Ankara’lısınız ancak Ankara iline 3 memur alınıyor. Ancak tercih etmediğiniz Edirne iline 50 memur alındığını varsayalım. Başvuranların içinde ilk 3’e girmek, ilk 50’ye girmekten daha zordur. Bu kapsamda Edirne’ye başvurup Edirne’de göreve başlarsanız ve yıllar sonra Ankara’ya tayin isteyebilirsiniz. Ancak sözleşmeden kadroya geçmeniz ve orada ki hizmet süresini beklemeniz gerekir.
 • Görevde yükselme sınavlarına katılarak Sosyal çalışmacı, psikolog, idare memuru olabilirsiniz. Katip olmak için doğmadınız.

CTE’lerine Kadrolu cezaevi katip alım başvuruları en son 18 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayıp, 05 Şubat 2021 Cuma günü mesai saati bitiminde (16:00) sona ermişti. Başvuru ilanlarında başvuru kılavuzunda, başvuru formu, başvuru şartları ve gerekenler yer almıştı.

Adalet Bakanlığının bir sonraki Alım İlanlarını devletdestekli.com bizi takip ederek öğrenebilirsiniz.

 O Zaman Hemen Başvurun!

Cezaevi Katibi Çalışma Saatleri 2021

Eğer kurum tarafından başka bir görev verilmemiş ise cezaevi katipleri aşağıda ki programa göre çalışırlar.

 • Hafta için sabah işe giriş 08:30 işten çıkış 17:30
 • Hafta sonu cumartesi pazar tatil

Cezaevlerinde görev yapmak yerine adliyelerde çalışmayı düşünüyor iseniz Zabıt Katibi Nasıl Olunur? isimli makaleden Zabıt katipliğinin şartları, 2021 güncel maaşları ve tüm detayları öğrenebilirsiniz.

Yorumlar

 1. Avatar of ALP ALP dedi ki:

  Merhabalar ben önlisans adalet mezunuyum ve 2020 kpss puanım 89.24 . Sizce acele etmeyip daha iyi yerler mi beklemeliyim yoksa bu iş için asılmalı mıyım. teşekkür ederim.

 2. Avatar of ayşe ayşe dedi ki:

  lisede bilgisayar bölümü (web tasrım) okudum ve görsel programlama gibi sertifikalarım da var başvuru yapsam avantajım olur mu.Şu an da üniversitede grafik tasarım okuyorum word, excel gibi programları orda da başarı ile tamamladım bunlar benim yararıma olur mu acaba ?

 3. Avatar of Hatice Hatice dedi ki:

  Bilgisayar sertifikası özel bir kurumdan alınsa olmuyor mu. Özel bir kurumdan men onaylı olsa geçerli değil mi illaki halk eğitim mi olacak.

 4. Avatar of Mihriban Mihriban dedi ki:

  Zabıt katibi gibi sözlü mülakat yok mu ?

 5. Avatar of Eda Eda dedi ki:

  Bu formu doldurup nereye kime vereceğiz, bu kadar kolay olmamalı sınava mı davet edileceğiz acaba bence eksik bilgiler var

  1. Avatar of bpink bpink dedi ki:

   kpss ye girmek zorundasın

  2. Avatar of ahmet ahmet dedi ki:

   İyi günler güncel alım ilanı yayınlandı kaç puanla yerleştiniz acaba