Evde Bakım Parası Nasıl Alınır? 2022 Şartları Nelerdir?

Evde bakım parası nasıl alınır, 2022 şartları nelerdir, başvuruları nereye yapılır, gerekli evraklar nelerdir ve gelir kriteri nasıl hesaplanır araştırdık.

Evde Bakım Parası Nasıl Alınır? 2022 Şartları Nelerdir?

Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı evde bakıma muhtaç olanlara engelli aylığı ve muhtaç olan yaşlı vatandaşlara yaşlılık aylığı sağlamaktadır. Bakım parası desteğinden yararlanmak ve bilgi almak isteyen vatandaşlar ise bu konu için evde bakım parası kimler alabilir, şartları nelerdir, 2022 yılında evde bakım maaşı ne kadar, şartları nelerdir, toplu alınıyor mu, başvuru ve dilekçesi gibi tüm bilgileri detaylandırdık.

Evde Bakım Başvurusu Nereye Yapılır?

Evde Bakım Başvurusu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının tüm il ve ilçelerde bulunan temsilciliklerine gerekli evraklar ve belgeler ile birlikte yapılmaktadır. Başvuru hastanın yerine aile bireyleri veya vasisi tarafından yapılabilmektedir.

Evde bakım maaşı başvuru dilekçe örneğinden gerekli alanları doldurup form ile birlikte yetkili kurumlara gerekli evraklar ile başvuru yapmanız gerekmektedir.

Evde Bakım Maaşı için Gerekli Evraklar 2022 Yılında Nelerdir?

Evde bakım maaşı için gerekli evraklar şu şekildedir:

 • T.C Kimlik Numarası beyanı
 • Bakıcı olacak kişinin kimlik fotokopisi
 • Heyetten alınmış ağır engelli raporu
 • Özürlü sağlık kurulu raporu
 • Bakıcı olacak kişinin ve engellinin son 6 ayda çekilmiş 3 adet fotoğraf
 • Bakıcı olacak kişinin eğitim durumunu gösteren belge
 • Bakıcı olacak kişinin vasi olduğuna dair mahkeme kararı Bakmakla yükümlü olunan bireyler kapsamındaki kişilerin gelir ve mal durumuna ilişkin yazılı beyanı ve taahhüdü ile beyanın içeriğine dair belgeler gerekmektedir.
 • Yatılı ve sürekli bakımı için resmi veya özel bakım merkezine yerleştirilecek olan ve 18 yaşını tamamlamamış bakıma muhtaç özürlü için ilgili mahkemelerden alınacak karar
 • Koruma altına alınması ve bir bakım merkezine yerleştirilmesi kararı ile velayet altında değil ise vesayet altına alınması ve vasi atanması karar
 • 18 yaşını tamamlamış olup akıl hastalığı veya akıl zayıflığı sebebiyle işlerini görememesi veya korunması ve bakımı için kendisine sürekli yardım gerekmesi ya da başkalarının güvenliğini tehlikeye sokması nedenleriyle kısıtlanması gerekli bakıma muhtaç özürlü için ilgili mahkemelerden alınacak karar
 • Kısıtlanması ve bir bakım merkezine yerleştirilmesi kararı ile velayet altında değil ise vesayet altına alınması ve vasi atanması kararı ile belgeler istenmektedir. 

Evde Bakım Parası Kimler Alabilir?

2022 yılında evde bakım maaşı alabilecek kişiler şu şekildedir:

 • Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu olan kişiler
 • Bakıma muhtaçlık kriterini oluşturan vatandaşlar
 • Evde bakım aylığı, bir evde kişi başına düşen ortalama maaş gelir miktarının, asgari ücretin aylık net miktarının altında ve daha az olan kişiler evde bakım desteği alabilir.
 • Bu destek Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca verilen destek parasıdır.
 • Gelir kriterlerinin uygun olması halinde sizde evde bakım maaşı alabilirsiniz.

Evde bakım parası almak için aranan şartların tümünü sağlayan kişilere maaş bağlanır.

Heyetten alınmış ağır engelli raporu ile ilgili bilmeniz gereken bazı ayrıntılar bulunmaktadır. Önceki uygulamalarda engelli raporlarında ağır engelli mi? sorusu bulunmaktaydı ve bunun karşısında evet yada hayır seçenekleri işaretlenirdir. Ancak son uygulamalarda ve yeni engelli raporlarında bu seçenekleri belirtilmemektedir.

Yeni Engelli Raporunda Belirtilen Seçenekler 2022’de Nelerdir?

Yeni engelli rapora sahip kişiler ağır engelli olarak nitelendirilmektedir ve şartları uyması durumunda bakıcı maaşı alabilmektedirler. Engelli raporunuz sonucunda yukarıda da belirttiğimiz gibi Çok İleri Düzeyde Özel Gereksinime Var, Belirgin Düzeyde Özel Gereksinim Var (BÖGV) ve Özel Koşul Gereksinimi Var (ÖKGV) ifadelerinden biri geçmelidir. Aksi takdirde engelli bakım maaşı alamazsınız.

Engelli raporunda belirtilen yeni seçenekler aşağıdaki gibidir:

 • Özel Gereksinim Var: Bu rapora sahip kişiler %20 ile %39 oranına sahiptir. Bakıcı maaşı alamazlar.
 • Hafif Düzeyde Özel Gereksinim Var: Rapora sahip kişiler %40 ile %49 oranına sahiptir. Bakıcı maaşı alamazlar.
 • Orta Düzeyde Özel Gereksinimi Var: Rapora sahip kişiler %50 ile %59 oranına sahiptir. Bakıcı maaşı alamazlar.
 • İleri düzeyde Özel Gereksinimi Var: Rapora sahip kişiler %60 ile %69 arasında rapora sahiptirler. Bakıcı maaşı alamazlar.
 • Çok İleri Düzeyde Özel Gereksinime Var: Bu rapora sahip kişiler %70 ile %79 oranında rapora sahiptir. Ayrıca bu rapor sahipleri Ağır engelli olarak nitelendirmektedir. Ayrıca bu rapora sahip kişiler ağır engelli olarak nitelendirilmektedir ve şartları uyması durumunda bakıcı maaşı alabilmektedirler.
 • Belirgin Düzeyde Özel Gereksinim Var (BÖGV): Bu rapora sahip kişiler %80 ile %89 oranında rapora sahiptir. Ayrıca bu rapora sahip kişiler ağır engelli olarak nitelendirilmektedir ve şartları uyması durumunda bakıcı maaşı alabilmektedirler.
 • Özel Koşul Gereksinimi Var (ÖKGV): Bu rapora sahip kişiler %90 ile %99 oranında bir rapora sahiptirler.

Evde Bakım Parası Almak için Aranan Şartlar Nelerdir?

Evde bakım para alabilmek için ailenin gelir kriterine uygun olası, hastanın bakıma muhtaç olması ve hastanın sağlık kurulu raporu alması şartı aranmaktadır.

Evde bakım aylığı için bireyin %50 ve üzerinde engelli olması lazımdır. Aranan şartlar içerisinde raporun içinde yer alan “ağır engelli” bölümüne “evet” cevabının verilmesi büyük önem taşıyor. Bireyin engel durumuna hastanelerdeki heyet karar verir. Evde bakım maaşı, yaşlı, hasta ve muhtaç olan kişilere değil, onların bakımını üstelenen yakınlarına veriliyor. Evde bakım maaşı başvuruları Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı İl Müdürlüklerine yapılır.

Evde bakım parası almak için aranan şartlar sağlanmadan, hasta bakım parası almanız mümkün değildir. Bu şartların tamamını sağlamanız gerekmektedir. Kişinin hastalığı ne olursa olsun, isterse bir kaç aylık ömrü kalsın, eğer şartları uymuyorsa evde bakım parasından yararlanamaz.

Ailenin Gelir Kriterine Uygun Olması 2022 Şartı

Ailenin gelir kriterine uygun olması, maaştan yararlanmak için, o ailede ikamet eden ve nüfus kaydı olarak o ailede ikamet ettiği görülen kişiler başına düşen ortalama gelirin hesaplanmasıdır. Bu hususta SGK tarafından 2/3 şartı getirilmiş olup, (AGİ) asgari ücretin 3’te ikisinden fazla ailenin kişi başı geliri var ise, evde bakım maaşı verilemez. Bu tutar bu yıl 2.835,60 TL’dir.

Hastanın Bakıma Muhtaç Olması Şartı 2022 Güncel

Hastanın bakıma muhtaç olması durumunda, engelli olmasına rağmen kendi işlerini görebilen hayatını başkasının yardımına ihtiyaç duymadan kendi başına idame ettirebilen kişi anlamına gelmektedir. Bu işlevleri yerine getiremeyen günlük temel ihtiyaçlarının başkası tarafından karşılanması bakıma muhtaç deyimi kullanılmaktadır. Yine bir diğer maddede göreceğimiz ağır özürlü maddesine ilaveten Sağlık Bakanlığı Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik maddelerinde yer alan tüm şartların yeni engelli raporunda taşıması gerekmektedir. Aksi takdirde bakım maaşı verilmemektedir.

Bakıma muhtaçlık şartları şu şekildedir:

Hastanın “Günlük hayatın alışılmış, tekrar eden gerekleri” ifadesi: 23 EKİM 2007 tarihinde Resmi Gazete‘de yayımlanan Bakıma muhtaç özürlülerin tesbiti ve bakım hizmeti esaslarının belirlenmesine ilişkin yönetmelikte belirtilmiştir.

 • Öz bakım ihtiyaçlarını giderebilmeyi: Beden temizliğini yapabilmeyi, tuvalet ve beslenme ihtiyacını giderebilmeyi, tuvalet sonrası temizliğini yapabilmeyi belirtir.
 • Güvenlikte olmayı: Kendisine ve çevresine zarar verme riskinin olmamasını, tehlike anında tehlikede olduğunu algılayabilmesini, tehlikeden kurtulmak için çaba sarf edebilmeyi ifade eder.
 • Hareket edebilir olmayı: Yürüyebilmek, giyinip-soyunabilmek, merdiven inip çıkabilmek gibi kaba motor aktivitelerini anlatır.
 • Ev işlerini ve idaresini yapabilmeyi: Bir evde kendi başına yalnız ve başkasının yardımı olmadan yaşayabilmeyi, alışveriş yapabilmeyi, yemek pişirebilmeyi, evi temizleyebilmeyi, bulaşık ve çamaşır yıkayabilmeyi, sobasını yakarak ısınabilmeyi anlatmaktadır.

Hastanın Sağlık Kurulu Raporu Şartı 2022 Güncel

Hastaneden %40 oranı ile rapor alan bireylerin engelli oldukları saptanmaktadır. Ancak sağlık kurulu raporunda hastaların ağır engelli olup olmadıklarını belirtir bir bölüm mevcuttur. Bu bölümün işaretlenebilmesi için, sağlık kurulunda görevli tüm doktorların onay vermesi gerekir. Sağlık kurulunda oy çokluğu ile alınan rapor sonucunda bu bölüm işaretlenir. Dahiliye, fizik tedavi, kalp damar, genel cerrahi vb. bölüm doktorlarının kontrolü esnasında bir puanlama cetvelleri mevcuttur.

Bu puanlama cetveli içerisinde BALTHAZAD adı verilen bir puanlama tablosu mevcuttur. Doktor teşhisi koyar ve bu teşhisin hangi puana denk geldiğini tespit ederek hastanın raporuna puanlama yapar.

Geçtiğimiz yıllarda ağır özürlü tanımı yetişkinlerde ve çocuklarda farklı olmak üzere değiştirilmiştir. Yetişkinlerde “tam bağımlı” ifadesi, çocuklarda ise “özel ya da çok özel koşul” olarak değiştirilmiştir. Konuya ilişkin yönetmelik 20 Şubat 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Şartları sağlamayan kişilerin başvuruları kabul edilmemektedir.

2022 Evde Bakım Maaşı Ne Kadar?

2022 yılında evde bakım maaşı 3.340 TL‘dir. Evde bakım maaşında kişi başı gelir kriteri değişti.

e-Devlet Evde Bakım Maaşı Sorgulaması Nasıl Yapılır?

Evde Bakım Maaşı ödemeleri yatmış mı öğrenmek ve son durumu sorgulamak isteyenler, e-Devlet kapısı üzerinden T.C kimlik numarası ile e-Devlet şifresi kullanılarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” ekranına tıklayarak sorgulayabilirler.

Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur. e-Devlet üzerinden evde bakım parasının yatıp yatmadığını öğrenebilirsiniz.

Evde Bakım Aylığı Nedir?

Evde bakım aylığı Devletin özel bakım gerektiren vatandaşlara sağladığı her ay düzenli olarak ödenen bir maaş türüdür. Bu maaşın verilmesinin amacı, maddi durumu olmayan vatandaşlarımızın evde bakım maaşı sayesinde kişisel ihtiyaçlarını karşılayabilmesidir.

Evde Bakım Maaşı Kimler Alabilir?

Üveyler dahil olmak üzere bakıma muhtaç engelli kişiye akraba sayılabilecek herkes evde bakım maaşı alabilir.

Emekli Maaşı Olan Bakım Parası Alabilir Mi ?

Emekli maaşı olan bakım parası alabilir mi sorularının yanıtları da araştırılmaktadır Kişiler istenen şartları sağlaması durumunda, emekli maaşı alan engelli ayrıca bakım maaşı da alabilir.

Evde Bakım Maaşı Onaylandıktan Sonra Toplu Para Alınıyor mu?

Normalde hasta, yaşlı ve bakıma muhtaç olan vatandaşlara ve engelli bireylere 2022 yılında da engelli aylığı bağlanmaktadır. Bu aylık, başvuru tarihi itibari ile birikmekte ve aylık bağlanma şartlarını taşıyan kişilere ilk maaş toplu bir şekilde verilir. Fakat bu evde bakım aylığı için geçerli değildir. Evde bakım aylığına toplu maaş verilmemektedir.

Evde Bakım Maaşı Başvuruları Nereye Yapılır?

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı İl Müdürlüklerine başvurular yapılmaktadır.

Evde Bakım Maaşı Gelire Dahil mi?

Evde bakım maaşı hane gelir tespitine dahil edilmemektedir.

Bakıcının Maaşı Olması Evde Bakım Aylığı Alınmasına Engel Teşkil Eder mi?

Bakıcı sigortalı olarak çalışıyor olsa bile, ailede ki kişi başına düşen net gelir 2.835,60 TL’yi aşmadığı müddetçe bakıcı parası alınmasına engel değildir. Ancak bakıcı olarak gösterilen kişi, hastaya bakmıyor ise başka bir işte çalışıyor ise evde bakım maaşı alınma kriterlerinin aksamasına neden olabilmektedir.

Evde Bakım Maaşı Toplu Alınıyor mu?

Evde bakım maaşı her ay verilmektedir. Toplu olarak evde bakım maaşı verilmemektedir.

Sağlık Raporu Alma Zorunluluğu Var mı?

Engelli vatandaşlarımız için özellikle ileri yaştaki yaşlılarımız için bu ve benzeri hizmetlerin tespitinde Sağlık Bakanlığı’ nın üzerinde durması gereken en önemli konu sağlık raporu alınmasıdır. Zira engelli vatandaş kendi evinde dahi bakıma muhtaç durumda iken sağlık raporu alınmak üzere hastaneye sevk edilmesi ve doktor doktor gezerek muayene edilmesi hasta ve hasta yakınlarına sorun teşkil etmektedir. Özellikle solunum veya diyaliz makinesine bağlanan, yerinde kaldırılıp hastaneye götürüldüğünde sağlığı açısından problem oluşan hastalar için önlem alınmalıdır.

Evde Bakım Aylığı Neden Kesilir?

Engelli sağlık raporu yenilendiğinde %40 altında engelli olan bir kişiye tekrardan bakım için maaş verilmez. Sağlık raporunda ağır engel ibaresi kaldırıldığında maaş kesilmektedir.

Yorumlar

 1. Avatar of Ayten aktaş Ayten aktaş dedi ki:

  Merhabalar annem 85 yaşında Demans hastası babamdan kalan bagkur emekli maaşı alıyor 1725 tl tek başına yaşıyamıyor ben bakıyorum evde bakım parası alabilimiyim teşekkürler

 2. Avatar of Emin Zeki Başkent Emin Zeki Başkent dedi ki:

  Güzel bir hizmet. Ancak babam evde yatalak, doktor doktor nasıl gezdirip de heyet raporu alacam. Yardımcı olursanız sevinirim

 3. Avatar of Arjin Arjin dedi ki:

  Merhaba ben kanser hastasıyım ve bana annem bakıyor. Ama engelli değilim, hastalığım dolayısı ile annem bakım parası alabilir mi? Engelli olmak şart mı?

 4. Avatar of Venus Venus dedi ki:

  Merhabalar. Anneannem 84 yaşında sağ tarafı tamamen felcli yatalak annesinden 2.200 maaş almakta ben kızı sol ayağım düşük ayak 6 yıldır emekliyim 2.600 maaşım var anneme 4 yıldır bakıyorum kirasıyız başka hiçbir gelir ve yardımmimiz yok baska bir dikili agacimiz da yok . Bilginiz ve bilgilendirmenizi rica ederim. Teşekkürler.

 5. Avatar of MEHMET MEHMET dedi ki:

  Merhaba ben yüzde 98 engelli solunum makinesine baglı yaşayan yatalak biryim evde bakım yardımı almak için gelir hesaplamasına hangi gelirler dahil ediliyor
  kira , ev , araba , tarla , mevduat hesabı gibi şeyler dahil mi.

 6. Avatar of Neşe Neşe dedi ki:

  Ben kayinpederime bakıyorum yatalak artı bacağı kesildi. Bezlenen ve mama ile beslenen durumda , kendisinin emekli maaşı ve son eşinden kalan emekli maaşı ile.toplamda 3 bin 900 tl geliri var. Benim hiç bir gelirim yok,bu konuda devletimden destek rica ediyorum.

 7. Avatar of Mine Özyurt Mine Özyurt dedi ki:

  Annem 100/100 engelli raporu var ikimizin de maaşı var ama iki kişi olduğumuz için maaş olmuyo cezaevinde kardeşim var bizimle yaşıyordu girmeden cezaevine onu kabul ederlermi maaş bağlamak için üç kişi olunca oluyo dediler maaş teşekkürler

 8. Avatar of Erkut Tetik Erkut Tetik dedi ki:

  Babam lenf kanseri, ayrıca böbreklerde ve omurgada tümör var, (hepsi kötü huylu) ve 78 yaşında oldukça yaşlı, yürümekte zorluk çekiyor. yürürken sık sık düşüyor.
  düzenli olarak, kemoterapi görüyor ve devamlı iki kişinin desteğiyle hayatını sürdürüyor.

  2.400.-tl emekli maaşı var, gelir bakımından kriterleri tutuyor, iki kişiler, fakat, Engelli literatürüne giriyormu acaba?

  Destek alabilirler mi?

 9. Avatar of Haci Altun Haci Altun dedi ki:

  Kişi yanlız yaşıyorsa evde bakım ücreti şartları nelerdir?

 10. Avatar of Nazmiye Nazmiye dedi ki:

  Annem 85yasinda alzheimer teşhisi kondu ve beyinde küçük ödemler oluşmuş..kisa zaman öncede düştü ve yürüme güçlüğü çekiyor.. aşırı unutma ve duyma sorunu var..2ay önce oğlu yani abim vefat etti ve depresyona girdi ben yurtdisindayim diğer abim dışarı arttı bakmak istemiyor şuan dayımın kızı bakıyor onların bakım parasına başvurma hakları varmi

 11. Avatar of Elif Elif dedi ki:

  Merhaba soruma cevap verirseniz çok sevinirim. Ben kayınvalidemle birlikte yaşıyorum kayınvalidem 75 yaşında 110 kg dizleri ameliyatlı gözleri çok az görüyor astım hastası ve idrar tutamama gibi sorunları var merdiven inip çıkamıyor çok zor çıkarıyorum evde yemek temizlik gibi hiç bir işi yapamıyor çünkü ayakta duramıyor her şeyi ile ben ilgileniyorum ve emekli maaşıda yok eşim asgari ücretle çalışıyor ben de kayınvalidemi bırakamadığım için çalışamıyorum 2 çocuğum var para sıkıntısı çekiyoruz geçinmek çok zor oluyor kayınvalidem için bakım parası alabilir miyim LÜTFEN bana cevap verin

 12. Avatar of Selçuk Selçuk dedi ki:

  Merhaba hocam babam prostat kanseri En ileri seviye yasi 87 ayriyetten sari nokta hastasi gozlerinde %90 gorme engelli

 13. Avatar of Fatma çelik Fatma çelik dedi ki:

  Annem gorme engeli ona bakıcı maş almak istiyorum annem 67 yasinda

 14. Avatar of Yeşim Yeşim dedi ki:

  Merhaba babam 67 yaşında parkinson hastası ve kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda . Bağkur emeklisi olan babam 2000 tl maaş alıyor bir de evde asgari ücretle çalışan kardeşim var. Ev babamın bir de annemin evi var ancak kardeşlerimden biri oturuyor. Dolayısıyla kira geliri falan yok.annemin evinin olması bakım parası almasına engel mi .Evde 3 kişiler ve toplam gelir 4850 tl

 15. Avatar of nevim nevim dedi ki:

  evde bakım maaşı alan anne babaya devredebilirmi maaşı

 16. Avatar of Esma Esma dedi ki:

  Merhabalar anneannem 97 yaşında ve kişisel ihtiyaçları (tuvalet, yeme-içme vs ) tek başına karşılayamayacak durumda. Bu yüzden kendisine biz bakıyoruz. Bilinci yerinde. Bakım aylığı alma durumumuz söz konusumudur?

  1. Avatar of Behiye Behiye dedi ki:

   2022 yılı için kişi başı düşen aylık gelir miktarı nedir acaba? Daha önce vardı sayfanızda bu defa bulamadım. Üçte ikilik miktar nedir bilgilendirirseniz sevinirim.

 17. Avatar of Fatma Fatma dedi ki:

  Merhaba ben fatma
  Benim babam %98 akıl yönünden
  Bağımlı engelli raporu var. Geliri olmadığı için engelli maaşı alıyordu
  Annem de 65 yaşında olduğu için yaşlılık aylıpı alıyordu
  Annem babamın rahatsızlığından dolayı hiç bir zaman çalışamadı.
  Abim evli ve ayrı yaşıyor. Ben de evliyim ve ayrı yaşıyorum ev hanımıyım
  Abim babamın adına engelli raporu ile birlikye hakim onayı ile bir araba aldı. Arabanın fatura değeri 318 bin tl. Buna istinaden annem ile bababım maaşını kesdiler. Şimdi evde annem ile babamın hiç geliri kalmadı zaten aldıkları para yetmediğinden abim yardım ediyordu, şimdi çok zor durumda kaldılar. Evde vakım maaşı daha önce hiç başvuru yapmamıştık, annem için babama bakıyor diye evde bakım maaşı alabilir miyiz. Teşekkürler

 18. Avatar of Ali emrah indibi Ali emrah indibi dedi ki:

  Merhaba ben 39 yaşında evli ve 1 çocuk babası bir kişiyim bından 5 ay önce trafik kazası sebebi ile sol kolumun dirsek bölümünde eklem ler ve sol omuz uzantısı ve kol bölümümde parçalı kırık diye hitap edilen kemiklerde parçalanma yaşadım ve sonuç itibari ile ameliyat oldum kolumun belirli yerlerine platin takıldı fakat eklem yani dirsek hareketli olan bölüme yapılan müdahale sonucu maalesef sol kolum dirsek bölümündeki hareket kısıtlandı ve kolumu artık açamaz oldum gündelik hayatıma etkisi oldumu evet oldu örneğin kıyafetlerimi giyemez wc temizliğimi yapamaz ve herşeyden önemlisi cep telefonu tamir ustasıydım şuanda çalşamaz oldum kolumu açamadığı için iş becerim % 70 oranında düştü
  Ssk m yok
  Gss sından faydalanmaktayım
  Ek bir gelirim yok fakat zamanında almış olduğum bir aracım var ailemde çalışanım yok eşim ve oğlum a ben bakmaktayım evim kira şu durumda çalıştığım ile ancak evimin geçimini sağlayabiliyorum kaza sonucu kolumu kullanamaz hale gelmesi sosyal yaşantımı etkiledi ve para kazanamaz oldum bu devletimizin vermiş olduğu evde bakım aylığından faydalana bilmemiz için ne yapmamız gerekmetedir diğer bir konuda ben ameliyatımı devlet hastanesinde oldum ve yanlış ameliyat sonucu ve takılan pilatinlerin uzun olmasından dolayı ağrılar çekmekteyim ve ameliyat eden doktorumun tekrar kolumu cerrahi operasyonla açıp platinleri yeniden kısaltılması gerektiğini beyan etmektedir yine aynı hastanenin fizik tesavi doktorlarının görüşü bu yöndedir ben bu sıkıntılı dönemde çalışamadığım için memleketime aile büyüklerimin yanına geldim ve burada öğrendim devletimizin evde bakım ücreti taktim ettiğini ben bu destek ten faydalanabilirmiyim gerekli evreklar ı nereden almalıyım ve nereye teslim etmeliyim saygılarımlar…

 19. Avatar of Nesrin Nesrin dedi ki:

  Annem %95 engelli raporu adik kismen bağımlı tam bağımlı yazmadığı için alamadık 6 ay sonra tekrar alın dediler maaş ne ile çarpılıyor nasıl yapılıyor onu anlamadım beraber kalıyoruz yardımcı olur musunuz

 20. Avatar of Heval Heval dedi ki:

  Nereye basvuru yapılıyor

 21. Avatar of Heval Heval dedi ki:

  Benim engelim var cocugum engelli var ama 50 raporu egtim alıyor babadan ayrıyız sadece babasının soy adını tasıyor sigortalı alabilir miyim evde bakım maaşı

 22. Avatar of Aysun sayıs Aysun sayıs dedi ki:

  İki kişiye bakarak evde bakım parası veriliyor mu

 23. Avatar of Mesude Özdemir Mesude Özdemir dedi ki:

  Merhaba 46 yaşında engelli kızkardeşim var babamla beraber yaşıyor engeli yüzde 70 babam bağkur emeklisi maaşı 2.200 civarında bakıcımız var sigortalı çalışıyor kardeşim için yardım alabilirmiyiz

 24. Avatar of leman kurt leman kurt dedi ki:

  kayınvalidem %56 engelli % 46 si sizofren %10 astim cok zorlaniyorum ilac icmiyor icmeyince kendine zarar veriyor 2 çocuğum var gidip calisamiyorum heyet raporunda agir engelli yazmadigi icin bakim parasina yazilamiyirum gelirimiz yok bana yardimci olurmusunuz

 25. Avatar of Halil ülü Halil ülü dedi ki:

  Merhaba annem 87 yaşında kögde yanlız oturuyodu fakat yürüyemiyor tuvalet ihtiyacını kendisi gideremiyor yemeğini yapamıyor kendiiktiyaclarını gideremiyor ben İzmir’de oturuyorum annemi yanıma aldım bence eşim ilgileniyoruz ben emekliyi 2400 TL emekli maaşım var evim kira eşim çalışmıyor zordurumdayız anneme bakım parası allabilirmiyiz

 26. Avatar of Fatma çelik Fatma çelik dedi ki:

  Annemi ben bakıyorum ayzermer hastası şekerde var gece sahada hastalıklar var gözlerinde gormuyor para alabilirmiyim kirada oturuyorum

 27. Avatar of Ayşe güzel Ayşe güzel dedi ki:

  Merhaba
  Ben yatalak annem için müracaat etmek istiyorum kiminle irtibat kurmalıyım.

 28. Avatar of Melek Melek dedi ki:

  merhaba kaynanam ben bakıyorum bir kolu tamamen ferçli temel ihtiyaçlarını hepsini ben yapıyom bu durumda acaba bakıcı maaş çikarmı bana 3 kucuk cocuğum var

 29. Avatar of Nese Nese dedi ki:

  Merhaba babam %60 raporlu beyin enfeksiyonu gecirdi ilaclarini kendi icemiyor disariya cikamiyor nobet gecirme durumlari da olabiliyor raporunda kismen bagimli yaziyor annem bakim parasi alabilir mi acaba

  1. Avatar of Ebru Ebru dedi ki:

   Tabiki alabilirsiniz ne duruyorsunuz hemen baş vurun ilk olarak 182 den heyet için randevu alın ve randevü günü hastayla birlikte hastaneye gidin sonrasını tarif ederler zaten size

  2. Avatar of Halil ülü Halil ülü dedi ki:

   Merhaba annem 87 yaşında kögde yanlız oturuyodu fakat yürüyemiyor tuvalet ihtiyacını kendisi gideremiyor yemeğini yapamıyor kendiiktiyaclarını gideremiyor ben İzmir’de oturuyorum annemi yanıma aldım bence eşim ilgileniyoruz ben emekliyi 2400 TL emekli maaşım var evim kira eşim çalışmıyor zordurumdayız anneme bakım parası allabilirmiyiz

 30. Avatar of Ali ihsan Ali ihsan dedi ki:

  Babam 90 yaşında köyde kalıyoruz yatalak durumda .sağlık raporu yok zaten götürme şansımızda yok.rapor olmadan baş vuramazmiyiz teşekkürler

  1. Avatar of meftun meftun dedi ki:

   merhaba adım Meftun 75 yaşında koah hastası aynı zamanda fiziksel felçli yatakta kendisi emekli maaşı 1600 tl benim 2200 tl emekli maaşım var ev kira 2000 tl vs alabilirmiyiz bakım ücreti teşekkürler

 31. Avatar of Ayşe Ayşe dedi ki:

  Annem şeker, ramotit astrit, tansiyon, hastalıkları var bunlara istinaden kendi işlerini yapamıyor sürekli benim gelip gitmem gerekiyor buna istinaden bakım parası alabilir miyim 72 yaşında

 32. Avatar of Melek Melek dedi ki:

  Merhaba benim 73 yasinda bizimle yasayan babam var kendisi koah hastasi ve gözlerinde sari nokta hastaligi var az goruyor bana yasli bakim ayligi baglanirmi

 33. Avatar of Tarkan Tarkan dedi ki:

  Merhaba babamın %95 var kendisi emekli annemle beraber yaşıyorlar ama vasilik bende ve ayrı evlerde ikamet etmekteyiz ve tüm ihtiyaç ve hastane olsun seyahat olsun ben ilgileniyorum annem ev hanımı ve emeklilik yok yaşları babamın 68 annemin 66 anneme yardım parası çıkarmam mümkünmü babam ayzaymir başlangıcı var dediler rapor zihinsel özürlü olarak geçiyor

 34. Avatar of Mehmet sarı Mehmet sarı dedi ki:

  Merhaba babam 82 yaşında ve parkinson hastası olduğu için kendi işlerini halledemiyor. Sağlık raporu evde rapor düzenleyebilirlermi.

 35. Avatar of Yasin Akol Yasin Akol dedi ki:

  %86 olan raporu m şimdi%58 e indi ruhsal ve duygusal olarak duruyor daha önce evde bakım maaşı anne m alıyor di şimdi ekpss ile müftülüğ memuru olarak görev yapıyor um kriterleri yerine getirdiğim halde bana bakım maaşı verilmedi

 36. Avatar of Özlem Erdağı Özlem Erdağı dedi ki:

  Merhaba benim babam kalp hastasi yüzde 84 engeli var ve emekli annemden bosandi ben bakim maasi alabilirmiyim kendi evimde baksam babama ama tam bagimli falan yazmiyir raporda sadece suresiz yaziyor

 37. Avatar of ayşe çetinkaya ayşe çetinkaya dedi ki:

  eşimin beynine temmuz 2019 yılında pıhtı attı şu anda sol tarafı fellçli bastonla evde yürüyebiliyor fakat kendi ihtiyaçlarını yardımsız karşıiıyamıyor ben emekliyim 3.190 tl maaşım evimiz var engelli bakım ücreti alabilirmiyim

 38. Avatar of cevdet güneş cevdet güneş dedi ki:

  aile bireylerinin adına araç ve ev olması bu aylığın kesilmesine gerekçe olabilir mi

 39. Avatar of Fazlı Ergenç Fazlı Ergenç dedi ki:

  Evde bakıma muhtaç olan hastayı hastaneye taşımadan aile hekimi eve gelerek rapor düzenleyebilirmi.

 40. Avatar of Yunus Yunus dedi ki:

  Merhaba
  Annem 77 yaşında evde eşim bakıyor annemin babadan kalma emekli maaşı var artı olarak üzerinde ev tapusu var eşim çalışmıyor evde bakım ücreti alabilir mi
  Teşekkürler

  1. Avatar of İsmail ATASEVEN İsmail ATASEVEN dedi ki:

   Annemin babamdan kalma emekli maaşı var evde bakım maaşı alabilir miyim

 41. Avatar of Ayse Ayse dedi ki:

  Şizofren hastasiçin bakim parasi alablirmiyim

 42. Avatar of Bediha kunduz Bediha kunduz dedi ki:

  Kayınpederim akciğer kanseri radyo terapi alıyor bakıma muhtaç eşi bakıcı maaşı alabilir Bağkur maaşı alıyor köyde kalıyor lar yol masrafı çok oluyor bilgi verirseniz sevinirim teşekkürler

 43. Avatar of Berivan Berivan dedi ki:

  Merhaba evde bir ninemiz var 95 yaşında kendi ihtiyacını kendisi karşılamıyor ben yapıyorum bakım parasını alsak yardımcı olun bize

 44. Avatar of Şeref gün Şeref gün dedi ki:

  Merhaba eşim epilepsi hastası ve ayağından engelli birde çocuğumuz var gündüzleri nöbet geçiriyor epilepsi ilaçları kullanıyor daha rapor almadık raporu alsak bakım parası alabilir miyiz

 45. Avatar of Ozan Fırat Ozan Fırat dedi ki:

  Merhaba, abimin
  %83 agir engelli: evet
  Sürekli raporu var. Şimdi ameliyat oldu, yürüyemiyor. Evde bakim parasi için mevcut raporla muracaat edilebilir mi? Yoksa tekrar saglik kurulu raporu almak mi gerekir?

  1. Avatar of Fatos Fatos dedi ki:

   Merhaba,
   Babam %91 engel raporu var.yarı bağımlı olarak verdiler raporu.babam kendi öz bakımını kendisi yapamıyor. Bez raporu da var. Fakat evde bakim maasi alamıyor. Farklı olarak aranan şart var mi?

 46. Avatar of Ozan Fırat Ozan Fırat dedi ki:

  Engelli raporu olan kisi ameliyat oldu ve şuan yuruyemiyor. Evde bakim parasi icin tekrardan rapor almasi gerekir mi? Gerekirse diger raporu iptal mi edilir? Yada ayaga kalkabilecegi gune kadar gecerli olmak uzere yeni bir saglik kurulu raporu mu duzenlenir?

 47. Avatar of Rüstem Olğun Rüstem Olğun dedi ki:

  Bir iki hususta sorum olacak; Evde bakım maaşı alabilme kriterleri düşünüldüğünde, bakım gören hastanın kendi maaşı da aile gelirine dahil ediyor mu? Gelir ortalaması alınıyorken, ailedeki kişi sayısına bakım görmekte olan hasta da dahil ediliyor mu?

 48. Avatar of Naime Naime dedi ki:

  Annem 81 yasinda kismi felc yardimsiz tek basina yureyemiyor kendi ihtayicini gideremiyor bakim maasi nasil alabilirim