Evde Bakım Maaşı Nasıl Alınır? 2019 Başvuru Şartları

Evde Bakım Maaşı Nasıl Alınır? 2019 Başvuru Şartları

Evde Bakım Maaşı Nasıl Alınır? 2019 Başvuru Şartları
24 Mayıs 2018 tarihinde eklendi.

Bir yakınınız felç oldu veya sürekli olarak bakıma muhtaç duruma düştü. Bu yakınınızın sürekli evde bakım gerektirdiğinden, Devletin verdiği aylıktan yararlanmak istiyorsunuz. Bu maaşın belirli şartları var. Bu içeriğimizde evde bakım aylığı almak istiyorum diyen vatandaşlarımız için, gerekli şartlar, başvuru koşulları, bu yıl itibariyle ödenen maaş miktarı, evde bakım maaşı almak için gelir hesaplaması sorularını yanıtlayacağız. Konu hakkında sorularınız olursa, içeriğimiz en alt bölümünden YORUM yazarak bizlere ulaşabilirsiniz.

EVDE BAKIM AYLIĞI NEDİR? KİMLERE VERİLİR?

Evde bakım aylığı Devletin özel bakım gerektiren vatandaşlara sağladığı her ay düzenli olarak ödenen bir maaş türüdür. Bu maaşın verilmesinin amacı, maddi durumu olmayan vatandaşlarımızın evde bakım maaşı sayesinde kişisel ihtiyaçlarını karşılayabilmesidir. Maaştan yararlanmak için belirlenmiş şartlar vardır.

EVDE BAKIM MAAŞI ŞARTLARI NELERDİR?

Kişinin hastalığı ne olursa olsun, isterse bir kaç aylık ömrü kalsın, eğer şartları uymuyorsa evde bakım parasından yararlanamaz. Bu hususta belirlenen şartlar şunlardır.

# Ailenin Gelir Kriterine Uygun Olması Şartı (1. ŞART)

Maaştan yararlanmak için, o ailede ikamet eden ve nüfus kaydı olarak o ailede ikamet ettiği görülen kişiler başına düşen ortalama gelirin hesaplanmasıdır. Bu hususda SGK tarafından 2/3 şartı getirilmiş olup, (AGİ) asgari ücretin 3’te ikisinden fazla ailenin kişi başı geliri var ise, Evde bakım maaşı verilemez. 2019 yılı için bir hesaplama yapmak gerekirse, şuan itibariyle asgari ücret agi hesabı 1.270,75 TL. olarak hesaplanmaktadır. Bu tutarın 3’e bölünüp iki paydasının alınması sonucunda ortaya 847 TL. tutarında bir rakam çıkmaktadır. Farzedin evde 4 kişi yaşıyor. Bu kişiler için ortalama hesapama 967.27 x 4 şeklinde yapılmaktadır. 4 kişilik olan aileye, ev kiraları, emekli maaşları, çalışanların gelirleri ve diğer gelirlerin toplamı olarak 3.338,68 TL.’den fazla para geliyorsa, maaş verilmez. 2019 yılı için ortalama hesaplama şöyledir;

 • 2 kişilik ailelerde 1.694,34 TL.
 • 3 kişilik aile için 2.541,51 TL.
 • 4 kişilik ailede 3.388,68 TL.
 • 5 kişilik  aile 4.235,85 TL.
 • 6 kişi gelir toplamı 5.83,02 TL,
 • 7 kişi için 5.930,19 TL.

# Hastanın Bakıma Muhtaç Olması Şartı (2. ŞART)

Hastanın bakıma muhtaç durumda olması demek, engelli olmasına rağmen kendi işlerini görebilen hayatını başkasının yardımına ihtiyaç duymadan kendi başına idame ettirebilen kişi anlamına gelmektedir. Bu işlevleri yerine getiremeyen günlük yemek yeme, tuvalet ve banyo ihtiyacı gibi ihtiyaçlarını başkalarının yardımına ihtiyaç duyarak giderebilen kişilere bakıma muhtaç durumda deyimi kullanılmaktadır.  Yine bir diğer maddede göreceğimiz ağır özürlü maddesine ilaveten Sağlık Bakanlığı Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik maddelerinde yer alan şartları taşıması gereklidir.

HER AĞIR ÖZÜRLÜ BAKIMA MUHTAÇ DEĞİLDİR!

Yukarıda ki cümlenin gereği olarak, hasta her ne kadar sağlık raporunda ağır özürlü olarak bildirilse de, yönetmelik bunun aksini söylemektedir. Örneğin küçük çocuklarda bu durum mevcuttur. Çocuk küçük olduğu için hayatını idame ettiremeyebilir ancak büyüyünce bu durum ortadan kalkabilir. Bu sebeple alınacak sağlık raporunda hastanın bakıma muhtaç olduğu belirtilmelidir. Bakıma muhtaçlık kriterleri şunlardır;

bakıma muhtaç kriterleri

Bakıma muhtaç kriterleri belirlenerek yardım sağlanmaktadır. 

Hastanın “Günlük hayatın alışılmış, tekrar eden gerekleri” ifadesi: 23 EKİM 2007 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan BAKIMA MUHTAÇ ÖZÜRLÜLERİN TESBİTİ VE BAKIM HİZMETİ ESASLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK içeriğinde anlatılmıştır.

 1. Öz bakım ihtiyaçlarını giderebilmeyi; Beden temizliğini yapabilmeyi, tuvalet ve beslenme ihtiyacını giderebilmeyi, tuvalet sonrası temizliğini yapabilmeyi belirtir.
 2. Güvenlikte olmayı; Kendisine ve çevresine zarar verme riskinin olmamasını, tehlike anında tehlikede olduğunu algılayabilmesini, tehlikeden kurtulmak için çaba sarf edebilmeyi ifade eder.
 3. Hareket edebilir olmayı; Yürüyebilmek, giyinip-soyunabilmek, merdiven inip çıkabilmek gibi kaba motor aktivitelerini anlatır.
 4. Ev işlerini ve idaresini yapabilmeyi Bir evde kendi başına yalnız ve başkasının yardımı olmadan yaşabilmeyi, alışveriş yapabilmeyi, yemek pişirebilmeyi, evi temizleyebilmeyi, bulaşık ve çamaşır yıkayabilmeyi, sobasını yakarak ısınabilmeyi anlatmaktadır.
 5. Bu bilgiler Resmi Gazete ve  Mevzuat sitesinden alıntıdır.

# Hastanın ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu olmalıdır (3. ŞART)

Hastaneden %40 oranı ile rapor alan bireylerin engelli oldukları saptanmaktadır. Ancak sağlık kurulu raporunda hastaların ağır engelli olup olmadıklarını belirtir bir bölüm mevcuttur. Bu bölümün işaretlenebilmesi için, sağlık kurulunda görevli tüm doktorların onay vermesi gerekir. Oy çokluğu ile alınan onay sonucunda bu bölüm işaretlenir. Dahiliye, fizik tedavi, kalp damar, genel cerrahi vb. bölüm doktorlarının kontrolü esnasında bir punlama cetvelleri mevcuttur. Bu puanlama cetveli içerisinde BALTHAZAD adı verilen bir puanlama tablosu mevcuttur. Doktor teşhisi koyar ve bu teşhisin hangi puana denk geldiğini tespit ederek hastanın raporuna puanlama yapar.

Özürlülük Oranı belirlenmesine ilişkin yönetmelik içeriğinde ise ağır özürlü tanımı şöyle yapılmıştır.

Ağır özürlü: Özür durumuna göre özür oranı %50 ve üzerinde olduğu tespit edilenlerden günlük yaşam aktivitelerini başkalarının yardımı olmaksızın yerine getiremeyeceğine özürlü sağlık kurulu tarafından karar verilen kişileri,

ağır özürlü bölümünün doldurulması

Yine bahse konu yönetmelik ağır özürlü bölümünün boş bırakılmaması gerektiğini yukarıda ki 5. madde ile ifade etmektedir.Sonuç itibariyle doktorlar evde bakım maaşı almak için sağlık kurulu raporu başvurusunda bulunan hastaları engel durumlarına göre tetkik ve muayene ederek, raporda ağır özürlü olup olmadıklarını belirtirler. Raporun Ağır Özür Bölümünü aşağıda görüldüğü gibi;

ağır özür bildirimi

Ağır Özürlü ……. EVET/HAYIR şeklinde doldururlar. Bu hanesi EVET olarak işaretlenen vatandaşlarımız, Evde Bakım Maaşı almanın 3. şartını da yerine getirmiş olmaktadır.

Evde Bakım Maaşı için gerekli evraklar

 • T.C. Kimlik Numarası beyanı, 
 • Özürlü sağlık kurulu raporu,
 • Bakmakla yükümlü olunan bireyler kapsamındaki kişilerin gelir ve mal durumuna ilişkin yazılı beyanı ve taahhüdü ile beyanın içeriğine dair belgeler,
 • Yatılı ve sürekli bakımı için resmi veya özel bakım merkezine yerleştirilecek olan; 18 yaşını tamamlamamış bakıma muhtaç özürlü için ilgili mahkemelerden alınacak, koruma altına alınması ve bir bakım merkezine yerleştirilmesi kararı ile velayet altında değil ise vesayet altına alınması ve vasi atanması kararı; 18 yaşını tamamlamış olup akıl hastalığı veya akıl zayıflığı sebebiyle işlerini görememesi veya korunması ve bakımı için kendisine sürekli yardım gerekmesi ya da başkalarının güvenliğini tehlikeye sokması nedenleriyle kısıtlanması gerekli bakıma muhtaç özürlü için ilgili mahkemelerden alınacak, kısıtlanması ve bir bakım merkezine yerleştirilmesi kararı ile velayet altında değil ise vesayet altına alınması ve vasi atanması kararı.” 

Bu evraklar yönetmelik içeriğinden alınmıştır. Belgeler ilgili kaynaklar şunlardır: Kaynak 1 – Kaynak 2

Evde Bakım Başvurusu Nereye Yapılır?

Başvurular Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının tüm il ve ilçelerde bulunan temsilciliklerine gerekli evraklar ve belgeler ile birlikte yapılmaktadır. Bu bağlantıya tıklayarak google haritalar uygulamasından size en yakın Aile , Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüklerine ulaşabilirsiniz. Başvuru hastanın yerine aile bireyleri veya vasisi tarafından da yapılabilmektedir. Müdürlüklerin başvuru için sedye ile hastayı istemeyeceklerini düşünmekteyiz.

Evde Bakım Maaşı Kaç Para 2019

2022 sayılı yasadan 3 ayda bir alınan engelli maaşları için kişi başına 2019 yılı gelir oranı 483.64 TL olarak belirlenmiştir.

Ağır engelliler için alınan evde bakım maaşında ise kişi başı 2019 yılı gelir oranı 967.27 TL’dir. 2022 sayılı yasada engelli zamlı maaşları şöyle oldu; raporu yüzde 40-69 arası olanlar bin 247 TL alacak. Raporu yüzde 70’den yukarı olanlar bin 845 TL alacak.

Bakıcının Maaşı Olması Evde Bakım Aylığı Alınmasına Engel Teşkil Eder mi?

Bakıcı sigortalı olarak çalışıyor olsa bile, ailede ki kişi başına düşen net gelir 967.27 TL’yi aşmadığı müddetçe bakıcı parası alınmasına engel değildir. Ancak bakıcı olarak gösterilen kişi, hastaya bakmıyor ise başka bir işte çalışıyor ise evde bakım maaşı alınma kriterlerinin aksamasına neden olabilmektedir.

Sağlık Raporuna Dikkat

Evde bakım parası alanların en çok dert yandıkları husustan biri de, maaşın kesilmesidir. Maaş gerekli 3 kriterin varolduğu süreler içinde geçerlidir. Bu nedenle hastaya verilen ağır özürlü ve bakıma muhtaç engelli raporunun süresi bitmeden yenilenmesi gerekmektedir. Raporun bittiği tarihten sonra herhangi bir şekilde engelli raporu alınamaz ise, raporun alındığı tarihten itibaren geriye dönük olarak maaşların ödemeleri yapılmaktadır.

Engellinin ikamet adresinin değişikliği ve gelir durumunda ki değişiklikler hemen ilgili Müdürlüklere bildirilmelidir. Eğer bu bildirim yapılmaz ve haksız yere engelli maaşı alındığı tespit edilirse, başvuru sahipleri hakkında yasal işlem başlatılır.

Emekli maaşı olanlar evde bakım parası alabilir mi? Eğer kişi başına düşen gelir yukarıda anlatılan tutarları aşmıyor ise maaş bağlanabilir.

65 yaş aylığı almak isteyen okuyucularımız 65 yaş alığı nasıl alınır?

Sağlık Raporu Alma Zorunluluğu

Ağır özürlü vatandaşlarımız için özellikle ileri yaştaki yaşlılarımız için bu ve benzeri hizmetlerin tespitinde Sağlık Bakanlığı’ nın üzerinde durması gereken en önemli konu sağlık raporu alınmasıdır. Zira engelli vatandaş kendi evinde dahi bakıma muhtaç durumda iken sağlık raporu alınmak üzere hastaneye sevk edilmesi ve doktor doktor gezerek muayene edilmesi hasta ve hasta yakınlarına sorun teşkil etmektedir. Özellikle solunum veya diyaliz makinesine bağlanan, yerinde kaldırılıp hastaneye götürüldüğünde sağlığı açısından problem oluşan hastalar için önlem alınmalıdır.

sağlık raporu kuyruğu

sağlık raporu kuyruğu

Ağır özürlü vatandaşlarımızın özellikle de devlet hastanelerine uzak köylerde ikamet ettiği düşünüldüğünde, evde bakım hizmetleri yoğunluk nedeniyle haftanın belirli günlerinde bakım sağlayabilmekte ve ambulans gönderebilmektedir. 112 acil servis ambulansları ise, acil durum olmaması nedeniyle hizmet verememektedir. Eğer hastanın ikamet ettiği il veya ilçenin Belediyesine ait ambulanslar var ise ne mutlu. Belediye başkanlığından ambulans talep edilebilmektedir. Ayrıca hasta bezi konusunda da destek alınmaktadır.

Sigortasız hastaların muayene işlemleri, güncel muayene ücretleri, cenaze ve ölüm ödenekleri, çalışan annelere kreş yardımı gibi bilgiler için devletdestekli.com isimli sitemizin SGK Sigorta ve Sağlık bölümünü ziyaret edebilirsiniz.

Evde bakım maaşı hakkında sorularınız var ise, aşağıda bulunan YORUM bölümünden bize ulaştırmanız durumunda, cevaplanacaktır. Sağlıklı günler dileğimizle..Evde Bakım Maaşı Nasıl Alınır? 2019 Başvuru Şartları Konusuna 84 Yorum Yapıldı
 1. Bakıcı parası dedi ki:

  Benim engelli kardeşim var bir tane yüzde 54 raporu var altına kaçırıyor bakıcı parası çıkarmı şimdiden teşekkür ediyorum

 2. Evde bakım parası 2020 dedi ki:

  Anneme bakım parası almak için ilk nereye müracaat yapamam gerekiyor

 3. 2022 saylı yasayla ilgili bilgilendirme dedi ki:

  merhaba,ben sultan öztürk,1942 tevellüdlü olup, İstanbul/esenyurtda ikamet ediyorum,65 yaşüstü yaşlılık maaşı alıyorum,omurgailigimden ameliyat oldum,şu anda kemoterapi görüyorum,ağır engelli raporum var,merak etdiğim konu şudur::2022 yasayla yaşlılık maaşı ve aynı zamanda engelli maaşı ala bilirmiyim ?cevaplandırırsanız memnun kalırım,önceden teşekkür ediyorum,Saygılarla….

  merhaba 2022 yasaya uygun ,65 yaşüstü maaş alıyorum,ve %80 üstü ağır engelli raporum var, yine 2022 yasaya uygun, engelli maaşını da aynı zamanda ala bilirmiyim ?cevaplarsanız memnun kalırım,
  Saygılarla

 4. Yaşlı bakım maaşı dedi ki:

  6nc. 85 yaşında kayınvalidem bakıma muhtaç. Eşinden 1600 TL maaş alıyor. Bakıcı tuttuk. Bakım maaşı alabilir miyiz

 5. Hasta bakım aylığı nasıl alabilirim dedi ki:

  Babam emekli felç oldu sol tarafı komple hiç tutmuyor 2 aydır yatalak hastane arada bir fizik tedavi yapıyor iyileşme süreci uzun diyor şuan bakıcı tuttuk yemek yedirme alt değiştirme işlerini yapıyor babama hasta bakım maaşı alabilir miyiz şuan hastanede 2 gün sonra taburcu edilip evde bakalicak. Ayrıca hasta bezini sigorta reçete karşılar mı

 6. bakici maaş dedi ki:

  imam nıkahlı esim engelli yuzde 56 raporu var ve bakıma muhtac oldugu için herseyını ben yapıyorum bakıyorum bakım parası nerde ve nasıl alabilirım iş ten çiktım onun için ve hiç bir gelirim yok ev kira onunda hiç bir geliri yok.aydınlatırmısınız rica etsam

 7. Evde hasta bakım maaşı dedi ki:

  Benim komşum yaşlı annesini bakıyor annesi bakıma muhtaç bezleniyor,komşum kanser hastası kirada oturuyor yüzde 78 rapor vermişler alamıyormuş bu konuda bilgi verir misiniz?

 8. Özürlü raporu dedi ki:

  Annemi yüzde 63 uzurlu rapor verilmişti yaklaşık 9 yıl önce raporumuz süresiz şimdi agirlasti raporumuz yukseltmek için nasıl yapmamız lazım saygilar

 9. Hasta bakım maaşı dedi ki:

  Ben evimde ayzymır lı olan yatılı teyzeye bakıyorum 1.
  100 93 ozurlü raporda belirlenmış olup vasıgsi olarak elimde makkwme keatları olmak üzere calışmıyorum hasta bakım parası alabiliyormuyum altı bezleniyor bilgilendırırseniz sevınırim

 10. Bakım parası dedi ki:

  Özel sağlık sigortası olan ve asgari ücretin üstünde geliri olan %65 raporlu ihtiyaç karını karşılayamayan engelliye bakım parası ödenir mi

 11. Evde bakım ücreti dedi ki:

  Merhabalar,ben kayınpederime bakıyorum,yatalak kendisi,yatağa bağımlı,kendisinin bağkur emekli maaşı var.Ben hasta bakım ücreti alabilirmiyim kendisine baktigim için,maaşı var diye vermezlermi? Benim maaşım yok ev hanımıyım,şimdiden teşekkür ederim.

 12. Annem Alzemir ileri hasta. dedi ki:

  ileri alzemir astası annem 1069 maas alıyor , emekli 1928 maaş alıyorum eşim ben hasta bakım parası alabilirmiyım

 13. Yasli bakim parasi dedi ki:

  Anneme bakiyorum calismiyorum esimim emekli. Maasi yetmiyor 2 unuverise ogrencim 1 ilkokul ogrencim var maatdi sikintim var annem 85 yasinda buyuk saglik sorunu yok ama yaninda biri olmak zorunda yemegini kendi yiyebiliyor tuvaletine gidiyor tuvalet sonrasi temizlik gibi baska ihtiyaclarini kendisi karsilayamiyor ben bakim parasi alabilrmiyim

 14. Bakım parası dedi ki:

  Merhaba halam yüzde 40 engeli var 89 yaşında Bu zamana kadar babam ve biZler yardım ettik şimdide 15 yıldır babam ve ,annemle yaşıyor ama onlarda yaşlılar bakıma ihtiyaçları var, halamın 480 tl maaşı var hiç bir mal varlığı yok, kendisi kua, hastası yardımı almadan hiç bir ihtiyacını yapamaz babamın evinde kalırkende bakım parası alınırmı?
  Halamın aldığı 480 tl kesilirmi?
  Babam emekli annemin maaşı yok. Cevabınızı bekliyorum teşekkürler. Saygılarımla, Serpil…

 15. engelli bakım ücreti dedi ki:

  MERHABA
  BEN ÇALIŞAN BİR ANNEYİM. SGK YA BAĞLI. EŞİM EMEKLİ. 12 YAŞINDA İKİZLERİM VAR KİMYA MÜHENDİSLİĞİ 3. SINIFTA OKUYOR. 12 YAŞINDA KIZIM ENGELLİ. ONA BAKICI TEYZEMİZ BAKIYOR. BEN BAKICI TEYZEYE BAKIM ÜCRETİ NASIL ALABİLİRİM.

 16. Hastaneye gitme zorunlugu dedi ki:

  Hasta yatalak yerinden kalkamıyorum sağa sola bile dönemiyor bu hastayı hastaneye goturmeden sağlık ekibi evde kontrol edip rapor veremez mi mecburen hastaneye gitmek zorunda mı

 17. Filiz kalender dedi ki:

  Annem Alzemir ve kronik myeloid lösemi hastası heyet sonucu %48 engelli ve kısmi bağımlı yazıyor. Evde bakım parası için basvurabilirmiyiz.

  1. bakici maaş alabilme dedi ki:

   yasli ananem var 1500 emekli maaşı alıyo evde tek başına yasiyo bakici tutduk 2500 maaş veriyoz bakici maasi alabilirmiyiz

1 2 3 4
Sayfa başına git