MEB Özel Okul Devlet Desteği 2022-2023 Dönemi Başvurusu

Eğitim şartlarının daha kaliteli olduğu özel okullar için verilen destekler 2022 yılında da devam etmektedir. Özel okul devlet desteği teşvikleri 2021-2022 yılında ne kadar, kimler alabilir, MEB özel okul teşvik başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, Milli Eğitim Bakanlığı teşvik verilen özel okular hangileridir? Başvuru yapabilirsiniz.

MEB Özel Okul Devlet Desteği 2022-2023 Dönemi Başvurusu
13 Temmuz 2022 08:40

Özel okul devlet desteği teşvikleri 2022 yılında da devam etmektedir. Özel okul programlarında belirlenen şartları taşıyan herkes bu yardımlardan yararlanabilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığının sunmuş olduğu teşviklerden yararlanmak isteyen öğrenciler için şartlar açıkça belirlenmiştir. Hem özel okul devlet desteği 2021-2022 yılı şartlarına hem de okul şartlarına uymalıdır. Peki 2022 özel okul teşvikleri için MEB özel okul devlet desteği şartları nelerdir, özel okullarda devlet desteği kimler alabilir, özel okul devlet desteği başvurusu nasıl yapılır, başvuru tarihleri, koşullar ve detaylar içeriğimizdedir. Hemen bilgi alabilir ve özel okul teşvik başvuru yapabilirsiniz.

Özel Okullarda Devlet Desteği Kimler Alabilir?

Özel okullarda devlet desteği olarak verilen teşviklerden kimler yararlanabilir hemen öğrenebilir ve başvuru sağlayabilirsiniz.

 • Yukarıda listelenmiş genel koşullarını taşıyan,
 • Sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ülkemizde ikamet eden her vatandaş bu imkandan yararlanabilmektedir. T.C. Vatandaşı olmayanlar bu teşvikten yararlanamazlar.
 • Bu yıl Haziran ayı ödemeleri ile birlikte 2022 eğitim öğretim yılı bitmiştir.
 • Yeni dönem Eylül ayı itibariyle başlayacağından, 2021-2022 yılı için Eğitim Desteği Tebliği henüz yayınlanmamıştır. Yayınlandığında tutarlar ve şartlar güncellenecek, başvurular da başlayacaktır.

Özel Okul Devlet Desteği ve Şartları

Özel okullarda ve bazı mesleki ve teknik Anadolu liselerinde öğrenim gören öğrenciler için öğretim desteği verileceğiyle ilgili tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre ilk ve ortaöğretimde destekten yararlandırılacak öğrenciler için 4.165 TL ile 4 bin 849 TL arasında ödeme yapılacak.

Buna göre ilk ve ortaöğretimde destekten yararlandırılacak öğrenciler için 4 bin 165 ile 4 bin 849 lira arasında ödeme yapılacak.

5580 sayılı Kanun kapsamında açılan 2022 eğitim öğretim yılında; ilkokul 3, 4. sınıf, ortaokul 7, 8. sınıf ve ortaöğretim 10, 11, 12. sınıf okul kademelerinde öğrenim gören her bir öğrenciye verilecek eğitim ve öğretim desteği tutarları aşağıdaki tabloda ki gibidir;

Okul Kademesi Sınıf Destek Tutarı
İlkokul3 ve 4. Sınıf4.165,92 TL
Ortaokul7 ve 8. Sınıf4.849,72 TL
Ortaöğretim10, 11 ve 12. Sınıf4.849,72 TL
Özel Okul Devlet Desteği

Bu kapsamındaki eğitim ve öğretim desteğinden özel okul öncesi eğitim kurumlarından eğitim alanlar da, 48-66 ay arasında olmak şartıyla en fazla bir eğitim-öğretim yılı süresince yararlandırılabilir.

MEB Özel Okul Devlet Desteği Başvuru Şartları 2021-2022

Öğrenciler için verilen özel okul teşvikleri 2021-2022 döneminde de devam ediyor. Başvuru işlemlerini gerçekleştirebilmek için belli başlı şartlar bulunmaktadır. MEB tarafından verilen destek ve teşviklerden öğrenciler aşağıdaki koşulları sağladıkları takdirde başvuru yaparak yararlanabilir. Bununla birlikte, başvuru yapacağınız eğitim ve öğretim yılında gittiğiniz okulun sunduğu şartlara da uymanız gerekmektedir.

MEB Özel Okul Teşvik Kredi Destekleri 2022 şartları şunlardır;

 • T.C. vatandaşı olmak.
 • İlkokul birinci sınıflarda ilgili tarihte kayıt şartlarına sahip olmak.
 • Beşinci sınıfa devam edeceklerde  ortaokul veya imam hatip ortaokulu kayıt şartlarını sağlamak.
 • Ortaöğretime devam edeceklerde ortaöğretim kurumlarının kayıt şartlarına uygun olmak.
 • Eğitim ve öğretim desteği alırken bir önceki yıl için sınıf tekrarı yapmamış olmak.
 • Okul öncesi eğitimde 17 Mart 2014 ile 17 Eylül 2015 tarihlerinde veya arasında doğmuş olanları kapsamaktadır.
 • Resmî/özel ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okullarının ara sınıflarında kayıtlı olanlar başvurabilir.
 • Eğitim ve öğretim desteği almak istediği okul türünün kayıt ve nakil şartlarına haiz olmak koşullarına uygun olan öğrenciler için başvuru yapabilirsiniz.

Aranan şartların başında eğitim öğretim yılı içerisinde devlet teşvikinden yararlanacak olan öğrencilerin başvuruda bulunmuş olduğu okulun şartlarına da uyum sağlıyor olması gerekmektedir. Yukarıdaki listede belirtmiş olduğumuz maddeler daha önceki yıllarda aranan genel şartlara göre belirlenmiştir.

Bu sebeple de resmi içerik taşımaz. Ayrıca her özel okulun öğrencilerde aramış olduğu şartlar farklılık göstereceği için genel şartlar dışında diğer özel şartları da incelemeniz gerekmektedir.

2022 Özel Okul Devlet Teşvik Başvurusu Nereye Yapılır?

Her yıl yeni öğrenim dönemi için başvurular online alınmaktadır. Ağustos ayı sonları ve Eylül ayı başında belirlenen tarih aralıklarında güncel başvurularınızı yapabilirsiniz.

 • e-Okul sistemi üzerinden öğrenciler veya onların velileri giriş yaparak işlemlerini tamamlayabilir.
 • Ayrıca öğrencinin kayıtlı olduğu özel okul müdürlüklerine müracaat edilir.
 • Kılavuzda istenen, gerekli belgeler e-okul üzerinden online olarak öğrencilerin velisi/vasisi tarafından doldurulur ve hazırlanır.
 • Başvuru belgeleri ile birlikte okul idaresine götürülür ve okul yönetimi bu evrakları onaylayarak sisteme yükler.
 • Eğitim ve öğretim desteği alacak olan öğrencilerin daha sonra okul tercihleri ve kayıtları yapılır.
 • Bununla birlikte, ilgili okulun istediği koşulların da sağlanması gerektiğini tekrar hatırlatalım.

Özel okullar için devlet desteği başvuruları yapmak için aşağıdaki adımları takip ederek başvuru sağlayabilirsiniz.

Başvurular;

 • Anaokulu eğitimi için e-Okul sistemine kayıtlı özel okullara,
 • 1.ve 5. sınıflar için de resmi kayıtlı oldukları okula,
 • ,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,10.,11. sınıflar da kayıtlı oldukları resmi okullara,
 • 8. sınıfı bitirerek 9. sınıfa geçenler ise merkezi yerleştirme için başvurduysa yerleştirme sonuçlarını beklemeleri gerekir. Bu yerleştirmelere başvurmayarak bulundukları yerde bir özel okula kaydettirilmişse e-Okul sisteminde aday kayıt olarak gözüktüğü için hangi okuldan mezun olduysa başvurularını o kuruma yapmaları gerekir.

MEB Özel Okul Teşvik Başvurusu 2022

MEB tarafından ilgili dönem başvurularına dair özel okul teşviklerinin kılavuz her yıl için ayrı ayrı yayınlanmaktadır. Bu kılavuzda yer alan belgeler okullara teslim edilir. Öğrencilerin velileri veya vasileri aşağıdaki evrakları hazırlayarak başvuru için müracaat edebilirler. Tebliğde yer alan gerekli belgeler aşağıda listelenmiştir.

 • ‘Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrenci Tespit Formu‘nda yer alan bilgilere göre başvuru yapılır. Bilgilerin doğruluğu ve kesinliği önemlidir.
 • Yanlış belgeler ve bilgiler varsa, hak kazananların müracaatları iptal edilir ve yasal işlem başlatılır.
 • İlgili öğretim yıllarına ait uluslararası federasyonların yaptığı olimpiyatlar, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Spor ve Gençlik hizmetleri il müdürlükleri ile ilgili federasyonlar tarafından il düzeyinde veya uluslararası yarışmalarda 1.2. ve 3. derecelere ait belgelerin aslı ve suretleri,
 • Destek alacak olan öğrencilerle birlikte yaşayan aile bireyleri, anne, baba ve diğer veli/vasilere ait ilgili yıllarda belirlenen aylar için gelir belgeleri, aylık gelir durumunu gösteren maaş bordrosu, diğer belgeler ile hazırlanmış Gelir Beyan Taahhütnamesi hazırlanır. Bu belgeler;
  • Kira geliri,
  • Nafaka,
  • Bilirkişi ücreti,
  • Görev tazminatı,
  • Döner sermaye,
  • Ek ders ücreti gibi ek ödemeler ve diğer gelirlerin hepsi muhasebe birimleri, vergi daireleri ve ilgili kurumlardan alınarak kılavuz ekindeki taahhütnameye eklenir.
 • Geliri olmayan anne, baba, veli veya vasiler resmi kurumlardan herhangi bir işte çalışmadığına ve sigorta kaydının olmadığına dair evrak alarak okul müdürlüğüne teslim ederler.
 • Öğrenim gören diğer kardeşlerin, e-Okul sisteminde kayıtlı olmayan kardeş öğrencilerin öğrenim evrakları hazırlanır.
 • ‘Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu’nda yer alan, 5580 sayılı kanunun 13. maddesinde yer alan çocukların da diğer tüm evraklar müracaat sırasında ilgili okul müdürlüklerine teslim edilir.
 • Bu destek kapsamında başvuru tarihlerinin açıklandığı takvime göre e-Okul sisteminde en çok 15 tane tercih yapılabilmektedir.

Tebliğ her yıl yeniden yayınlamakta olduğundan, yukarıdaki koşullar ve başvuru belgeleri önceki yıllara göre listelenmiştir. Listede değişiklik yapılabilir ve güncel tebliğ yayınlandığında detaylar da güncellenecektir.

Özel Okul Devlet Desteği 2022 Başvuru Tarihi

Yeni eğitim ve öğretim yılı için özel okul destek başvuruları başlamamıştır. Tatil dönemi Temmuz ayı itibariyle başlamış ve devam etmektedir. Yeni Eğitim öğretim yılı içerisinde özel okullara kaydını yaptırmak isteyen öğrenciler için teşvik başvuruları her yıl ilan edilen tarihlerde alınmaktadır. Müracaatların yapılacağı MEB Özel Okul Devlet Desteği 2022 Başvuru Tarihleri  MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) tarafından belirlenmektedir.

Her yıl genellikle Ağustos ayı sonu ve Eylül ayı başında MEBBİS, e-Okul, e-Devlet aracılığı ile T.C. kimlik numaranız ile kayıtlı olunan okula, öğrenci veya veliler tarafından yapılabilmektedir. Olumlu sonuçlandığında maddi desteğinizi alırsınız.

Özel Okullara Devlet Desteği Başvurusu Sorgulama Yapılır?

Her yıl yeni öğrenim dönemi için alınan müracaatları yıl içinde Ağustos ayı sonları ve Eylül ayı başında belirlenen tarih aralıklarında güncel olarak online yapabilirsiniz. Başvuru sorgulama işlemleri e-devlet üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Okul Öğretim Desteği Sorgulama

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi Teşvik Başvuru Aşamaları

Öğrencilerin veya velilerinde yapacağı tüm işlemler için veri bilgilendirme sistemi açıktır. Başvuru için e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ana sayfasına giriş yapılır. Giriş yapmak için öğrencinin T.C. kimlik numarası ve okul numarasını şifre olarak bilmeniz yeterlidir. Doğrulama kodu da yazılarak sisteme giriş yapıldıktan sonra, açılacak olan menüden bilgi edinebilir ve başvurularını gerçekleştirebilirsiniz.

Ayrıca, mayıs ayında öğrenci nakil işlemleri tamamlanmıştır. e-Okul öğrenci veya VBS üzerinden yapılan teşvik başvuruları neticesinde Haziran ödemeleri ile bu yıl müracaatlar bitmiştir.

1 Haziran 2021 tarihi itibariyle de özel ortaöğretim kurumlarında da geçiş ve nakil işlemleri kapatılmıştır. Sınıf ve dönem atlama işlemleri tamamlanıncaya kadar kapalı kalacaktır.

MEB Özel Okul Teşviği için Devlet Desteği Ne Kadar? 2022

Özel okul devlet desteği ne kadar? Tüm merak ettiğiniz bilgileri 2022 yılı teşvikleri hemen öğrenebilirsiniz.

Özel okullarda eğitim almak isteyen öğrenciler için devlet desteği teşvik rakamları bu yıl 3 bin TL ile ortalama 4 bin 800 TL arasında değişiklik göstermektedir. Devlet teşvikleri okul öncesi eğitim, ilk öğretim, orta öğretim, lise ve temel lise alanlarında eğitim alacak olan öğrenciler için verilmektedir.

Geçtiğimiz yıl aralık ayında yayımlanan ‘5580 Sayılı Kanun Kapsamında Açılan Özel Okullarda Öğrenim Gören Ve Önceki Yıllarda Eğitim Ve Öğretim Desteği Kapsamına Alınıp Öğretim Kademesini Tamamlamayan Öğrencilere 2022 Eğitim Öğretim Yılında Eğitim Ve Öğretim Desteği Ödemesine İlişkin Tebliğ‘ gereğince eğitim ve öğretim yılında ilkokul 3. ve 4. sınıf, ortaokul 7. ve 8. sınıf, orta öğretim/lise 10.,11. ve 12. sınıfta okuyan öğrenciler için destek miktarları belirlenmiştir. Buna göre MEB Özel Okul Teşviği için Devlet Desteği 2022 yılında;

 • Okul öncesi eğitim alanında öğrenim görecek olan öğrencilerden 3.290 TL oranında devlet desteği verilmektedir.
 • İlkokul öğrencileri 3. ve 4. sınıf için verilecek olan teşvik tutarı 4.165,92 TL olarak belirlenmiştir.
 • 7. ve 8. sınıfta okuyan orta okul öğrencilerinin özel okulların teşviklerinden yararlanması için belirlenmiş olan rakam 4.849,72 TL’dir.
 • 10.11. ve 12. sınıfta okuyan Orta öğretim öğrencileri için belirlenen tutar 4.849,72 TL.’dir.
MEB Özel Okul Devlet Desteği 2022-2023 Dönemi Başvurusu

Milli Eğitim Bakanlığı Teşvik Verilen Özel Okullar 2022

MEB aracılığı ile destek verilen ilköğretim, orta öğretim, lise olarak aşağıda listelenen başlıca özel okullara, e- Okul teşvik başvurusu yapabilirsiniz.

 • Fen Liseleri,
 • Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Liseleri,
 • Sosyal Bilimler Liseleri,
 • Laboratuvar Lisesi ve Özel Fen ve Teknoloji Lisesi,
 • Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi,
 • Anadolu Lisesi,
 • Rum İlkokulu ve Orta öğretim Kurumu,
 • Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi,
 • Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi,
 • Türk Ortaokulu,
 • Ermeni Orta öğretim Okulu,
 • Ermeni Ortaokulu,
 • Musevi İlkokulu,
 • Süryani Okul Öncesi Kurumu,
 • Türk İlkokulu,
 • Türk Okul Öncesi Kurumu,
 • Musevi Okul Öncesi Kurumu olarak sıralayabiliriz.

Meslek Liseleri Devlet Desteği 2022 Yılında Ne Kadar?

Son eğitim yılında organize sanayi bölgesi dışında veya bu bölgede açılan Özel Mesleki ve Teknik Liselerdeki öğrenciler için destek tutarları alanlarına göre tek tek belirlenmiştir. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile MEB tarafından düzenlenen, aşağıdaki listede tüm alanları ve verilen tutarları inceleyebilirsiniz. Bu tutarlar Bakanlık bütçesindeki ödenekten karşılanmaktadır.

Özel mesleki ve teknik lise öğrencilerine verilecek destek Tutarları Belirlendi

“2022 yılı Eğitim Öğretim Yılında Organize Sanayi Bölgeleri İçinde ve Organize Sanayi Bölgeleri Dışında Açılan Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde Öğrenim Gören/Görecek Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete‘de yayımlandı.

Buna göre, organize sanayi bölgeleri dışında açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde öğrenim gören öğrenciler için eğitim ve öğretim desteği verilen alanlar ve tutarları şöyle belirlendi:

“Biyomedikal cihaz teknolojilerinde 6 bin 585 lira,

 • Denizcilikte 7 bin 186 lira,
 • Elektrik-elektronik teknolojisinde 7 bin 549,2 lira,
 • Endüstriyel otomasyon teknolojilerinde 7 bin 186 lira,
 • Gıda teknolojisinde 6 bin 739,2 lira,
 • Hayvan yetiştiriciliği ve sağlığında 5 bin 984,
 • İnşaat teknolojisinde 6 bin 585 lira,
 • Kimya teknolojisinde 7 bin 63 lira,
 • Makine teknolojisinde 7 bin 549,2 lira,
 • Makine ve tasarım teknolojisinde 7 bin 210 lira,
 • Motorlu araçlar teknolojisinde 7 bin 775,
 • Radyo-televizyonda 6 bin 674 lira,
 • Tarımda 7 bin 775 lira,
 • Tasarım teknolojilerinde 5 bin 108,40 lira,
 • Uçak bakım alanında 6 bin 585 lira,
 • Yenilenebilir enerji teknolojilerinde 8 bin 20 lira.”

Organize sanayi bölgelerinde açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde öğrenim gören öğrenciler için eğitim ve öğretim desteği verilen alanlar ve destek tutarları ise şöyle tespit edildi:

“Bilişim teknolojilerinde 5 bin 500 lira,

 • Biyomedikal cihaz teknolojilerinde 7 bin 355 lira,
 • Elektrik-elektronik teknolojisinde 8 bin 815 lira,
 • Endüstriyel otomasyon teknolojilerinde 8 bin 558 lira,
 • Gıda teknolojisinde 7 bin 674 lira,
 • Kimya teknolojisinde 8 bin 420 lira,
 • Makine teknolojisinde 8 bin 13,6 lira,
 • Makine ve tasarım teknolojisinde 8 bin 625 lira,
 • Metal teknolojisinde 8 bin 420 lira,
 • Mobilya ve iç mekan tasarımında 7 bin 613 lira,
 • Moda tasarım teknolojilerinde 6 bin 359 lira,
 • Motorlu araçlar teknolojisinde 9 bin 215 lira,
 • Plastik teknolojisinde 8 bin 470 lira,
 • Tasarım teknolojilerinde 5 bin 810,4 lira,
 • Tekstil teknolojisinde 8 bin 23 lira,
 • Tesisat teknolojisi ve iklimlendirmede 7 bin 489 lira,
 • Yenilenebilir enerji teknolojilerinde 9 bin 215 lira.

Eğitim ve öğretim desteği, belirlenen alanların dallarında eğitim görecek öğrencilere de uygulanacak.

Tebliğ, 2021-2022 eğitim öğretim yılı için geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Anaokulu Devlet Desteği 2022

Çocuğunuz okul öncesi dönemde ise devlet desteği ile özel okula göndermek istiyorsanız belirli şartları taşımanız gerekmektedir. Öncelikle çocuğunuzun 48 ay ve 66 ay arasında 17 Mart 2013 ve 17 Eylül 2014 tarihleri arasında olması gerekmektedir. Türk vatandaşı olmanız gerekmektedir. Gelir durumunuza göre planlama yapılarak destek sağlanmaktadır. Geliriniz ne kadar düşük ise puanınız o kadar yüksek olacaktır. Buna göre anaokulu devlet desteği puanlama tablosu aşağıdaki gibidir:

 • Aylık toplam geliriniz 1.000 TL’den daha az ise: 340 puan,
 • Geliriniz 1.000 TL ile 1.500 TL arasında ise: 330 puan
 • 1.500 TL ile 2.500 TL arasında ise: 320 puan,
 • 2.500 TL ile 3.500 TL arasında ise: 310 puan,
 • 3.500 TL ile 4.500 TL arasında ise 280 puan,
 • 4.500 TL ile 6.000 TL arasında ise 250 puan,
 • Aylık geliriniz 6.000 TL ile 8.000 TL arasında ise 200 puan,
 • 7.500 TL ile 9.000 TL arasında ise 100 puan,
 • 9.000 TL ile 10.500 TL arasında ise 80 puan,
 • 10.500 TL ve daha fazla aylık gelire sahipseniz 40 puan verilir.

Puanınız ne kadar yüksek olursa anaokulu için devlet desteği alma şansınız o kadar yüksek olacaktır.

Anaokulu Devlet Teşvik Başvurusu 2022

Adrese kayıtlı sistem yolu ile Milli Eğitim, birinci sınıf kayıtları gibi okul öncesi çocukları da bilgisayar ortamında kayıt yaptırabilir ve size en yakın okula gittiğinizde çocuğunuzun kaydını sorgulatabilirsiniz. Adresinize bağlı olan özel anaokuluna giderek çocuğunuzun T.C. bilgileri ile kayıt yaptırabilirsiniz. Özel okul ana sınıfında okutmak için ise devlet yardımı başvurusu yaparak okul öncesinde de bu teşvikten yararlanarak çocuğunuzu anaokuluna yazdırabilirsiniz.

Özel Okul Teşvikleri Haziran Ayı 3. Taksit Ödemeleri

Okullarda Eğitim Öğretim Desteği Haziran 2022 3.Taksit Ödeme zamanları ile ilgili işlem detayları MEB sayfasında yayınlanmıştır. Öğrencilerden 3. sınıf, 4.,5.,6.,7. ve 8. sınıflar ile 10. sınıf, 11. ve 12. sınıfların ödeme işlemleri ile OSB içinde ve dışındaki okullar için Haziran ayı ödenekleri ile ilgili resmi yazı detayları aşağıda detaylandırılmıştır.

2022 yılında eğitim ve öğretim desteği alarak eğitim gören öğrencilerin 25.12.2020 tarih ve 31345 sayılı Resmi Gazete‘de destek ile ilgili detayları belirlenmişti.

Bu tebliğ kapsamında hak kazanmış olan öğrencilerin tutarları Kasım ayı için %35, Şubat %35 ve Haziran ayında %30 olmak üzere ilgili okullarda ödenmektedir.

10.,11. ve 12. Sınıflar Özel Okul Devlet Teşvik Ödemeleri

2022 dönemi için öğrenciler 4.849,72 TL olarak ödeyeceği tutarın yüzde 30’luk dilimi öğrencilerin adına özel orta öğretim kurumlarına yani liselere ödenmektedir. İl ve ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri kontrolünde ödemeler yapılacak. KDV dahil olarak fatura karşılığında alınıyor olup, Haziran ayı itibariyle ödemeler tamamlanmıştır.

3. ve 4. Sınıf Öğrencileri

Tebliğde yayınlandığı üzere üçüncü ve dördüncü sınıfta okuyan özel okul öğrencileri destek tutarı 4.195,92 TL olmaktadır. Bu tutarın üçüncü taksiti yani %30’luk dilimi ilkokul ve ortaokullar için Haziran ayında ödeniyor.

7. Sınıf ve 8. Sınıflar

Yine yedinci ve sekizinci sınıflarda teşvik tutarı 4.849,72 TL olarak ödenecektir. Bu tutarın %30 oranındaki Haziran ayı ödemeleri 3. taksiti kapsar.

Ayrıca ilgili tüm il valiliklerine, Organize Sanayi Bölgesi içinde ve dışında açılan/açılacak özel mesleki ve Anadolu liselerinde öğrenim gören/görecek öğrenciler için ödeneğin yüzde 30’luk kısmı yani üçüncü taksit ödemesi ile ilgili yazı gönderilmiştir. Tüm lise e-Okul sisteminden online olarak alınabilmektedir. Haziran 2021 tarihinde 3. taksit ödemeleri alınmıştır.

Özel okulların yıllık fiyatları oldukça yüksek olduğu için genellikle durumu iyi olan aileler çocuklarını bu okullara göndermektedirler. Fakat orta halli bir gelire sahip olan ailenin çocuğu da devlet teşviklerinden yararlanarak bu okullara gidebilmektedir. Özel okul devlet teşvikleri bir çok ailenin merak konusu olurken ortalama olarak belirlenecek olan rakamlar sayesinde çok sayıda aile bütçesini bu duruma göre ayarlamaktadır.

Belediyeler Özel Okulda Okuyan Öğrenciler İçin Burs Veriyor mu?

Belediyeler okul öncesi eğitim alanında, ilk okul, orta okul, lise ve yüksek okul öğrencileri için maddi ve manevi destekler sağlamaktadır. Ayrıca bu öğrenciler için her ay düzenli olarak burs yardımları da yapılmaktadır. Fakat belediye burslarından faydalanacak olan öğrencilerin maddi durumlarının oldukça yetersiz olması gerekmektedir. Aile fertlerinin toplamda kazanmış oldukları gelirlerine bakılır ve belirlenmiş olan rakımın altında bir gelire sahip olan ailelerin çocuklarına burs konusunda öncelik tanınır.

Bu sebeple de özel okullarda okuyan öğrencilerin belediye burslarından yararlanabilmeleri için aranan şartlara uyum sağlıyor olmaları gerekmektedir. Ayrıca özel okullarda eğitim alan öğrenciler için bir çok okul burs imkanı sağlarken bir çok kurum, kuruluş, vakıf ve şahıslar bu öğrenciler için burs imkanı vermektedirler. Özel okula yerleşen öğrencilerin not ortalaması ve puan durumu göz önüne alınmış olduğunda verilen burs imkanları Kredi Yurtlar Kurumunun Vermiş olduğu burs yardımları ile karıştırılmaktadır.

Sağlanan bu belediye aracılığı ile verilen burslar KYK bursu değildir. Belediye bursu nasıl alınır? şartları nelerdir? adlı başlığı inceleyerek bu konu hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olabilirsiniz.

Yorumlar

 1. Avatar of aslı aslı dedi ki:

  9.sınıf için devlet desteği yok mu?

 2. Avatar of gülay yıldız gülay yıldız dedi ki:

  merak ettiğim bir durum var bu belirtilen miktarların neden %35 ini yatıracağız diyor okullar böyle bir hakları var mı..??!!
  örenğin benim hakedişim 3290 tl iken ödeyeceğiz dedikleri miktar 1152 tl ye düşüyor bununla ilgili bilgisi olan var mı?