Tarım Makineleri Yüzde 50 Hibe Desteği 2023 Başvurusu

Hibeli yem karma makinesi, süt sağma makinesi, römork, pulluk, mibzer, balya makinesi diğer ekipman desteği 2023 yılında verilmektedir.

Tarım Makineleri Yüzde 50 Hibe Desteği 2023 Başvurusu

Tüm çiftçilerin merakla beklediği Devlet Tarım aletleri destekleri olarak %50 Hibe proje başvuru kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı ahır ve makine ekipman hibe desteği Başvuru Tarihleri Belli Oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Tarım Makineleri Hibe Desteği olarak KKYDP programı kapsamında Kırsal kalkınma destekleri kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 2022/30-33 sayılı tebliğler kapsamında %50 hibe desteği sağlanıyor.

Kırsal alanlarda yapılacak yatırımlar için 1/1/2021-31/12/2025 tarihleri arasında gerçek ve tüzel kişilerin tarıma dayalı ekonomik faaliyetlerine yönelik yatırımlarında alınacak makine ekipman için % 50 hibe desteğinin yanında TKDK tarafından 302-6 Makine parkları tedbir koduyla tarım makine alımlarına %65’e varan hibe destekleri 2023 yılında sağlanmaya devam etmektedir. Bu kapsamda destek 2023 yılında da verilmeye devam etmektedir.

Ayrıca büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık yatırımlarının desteklenmesine dair Cumhurbaşkanlığı kararı kapsamında Makine alet ve ekipman alımlarına %50 hibe desteği veriliyor.

Tarım Makineleri Hibe Desteği 2023 Başvurusu

Başvurular 09/12/2022 tarihinde başlayıp, 20/01/2023 tarihi saat 23:59’da sona erecektir.

Öncelikle KKYDP kapsamında ”Kırsal Kalkınma destekleri kapsamında tarıma dayalı kırsal ekonomik altyapı yatırımlarının desteklenmesi” hakkında tebliğ de aşağıdaki yatırım konularında başvuru yapanlara sağlanacak olan hibe desteğini anlatalım. KKYDP kapsamında hibe destekleri aşağıda ki yatırımlara sağlanmaktadır:

KKYDP Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi:

Mibzer, balya- silaj makinaları, Çayır biçme makineleri, Dip kazan, Çapa makinesi, Pulluk, Tarım Romörku, Taş kırma, Toplama makinaları, Yem Dağıtma, Ezme/ Karma/ Kırma Makineleri

 • Aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri,
  • a)Bitkisel Üretim İşleme
  • b)Çelik Silo, Soğuk Depo
  • c)Tarımsal sabit yatırımlar (Ahır, Ağıl, Sera, Sulama Sistemi vb.)
  • ç)Kültür Mantarı
  • d)Yenilenebilir enerji sistemleri
  • e) Aile İşletmeciliği Faaliyetlerinin Geliştirilmesine Yönelik Altyapı Sistemleri (Süt soğutma tankları, süt sağım sistemleri, yem karma makinesi (sabit/hareketli) Vb.)
 • Arıcılık ve arı ürünlerine yönelik yatırımlar
 • Bilişim sistemleri ve eğitimi
 • El sanatları ve katma değerli ürünler
 • İpek böceği yetiştiriciliği
 • Su ürünleri yetiştiriciliği
 • Tarımsal amaçlı kooperatif ve birlikler için makine parkları
 • Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği yatırımlarını hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

Ekonomik Yatırımlar

 • Jeotermal Sera
 • Meyve-Sebze İşleme Tesisi
 • Büyükbaş/ Küçükbaş Hayvancılık için Sabit yatırımlar vb.

Tarım Makinaları Hibe Desteği 2023 Başvuru Tarihleri

Program kapsamında tarımsal mekanizasyon araçları; Balya Makinesi, Silaj Makinesi ve Yem Karma Makinesi hibe desteği kapsamındadır.

Tarım Makinaları Hibe Desteği Başvurular 9 Aralık 2022-20 Ocak 2023 tarihleri arasında İl Tarım ve Orman Müdürlüklerine yapılacaktır.

Başvurular edys.gov.tr adresinden online olarak yapılacaktır. Başvurular A İş planı üzerinden yapılacak olup, başvuruda yüklenecek belgeler aşağıdaki gibidir.

Son başvuru tarihi: 20/01/2023 (Başvuru linki henüz aktif değildir. 9 Aralık tarihinde açılacaktır.)

Program bütçeleri KDV hariç rakamlardan oluşmakta ve Hibeye Esas Proje Tutarının azami %50’si hibe olarak yatırımcıya ödenecektir.

Hibeye esas Proje Tutarı yayımlanan yeni tebliğ ile değişikliğe uğramış olup üst limit ise 1.000.000,00 TL olarak belirlenmiş olup bu rakamlar arasında yatırım yapacak olanların başvuruları kabul edilecektir.

Makine parkı yatırımları için hibe desteklerinden yararlanacak adayların üretici kuruluş olması gerekmektedir. Bu konuda ülkemizde üretilen elektrikli traktörler dışında kendinden tahrikli makineler destek kapsamında değildir.

Tebliğ kapsamında kırsal alanlara alt yapı yatırımlarında yalnızca Tarımsal amaçlı kooperatif ve birlikler için makine parkları hibe desteği verilecektir.

Tarımsal amaçlı kooperatif ve birlikler için makine parkları hibe desteği kapsamı ise:

Tarımsal amaçlı kooperatif ve birlikler için makine parkları, (faaliyetleri ile ilgili olarak makine parkı oluşturmak amacıyla),

 • Makine ve ekipmanın muhafazası için binaların inşası ile uygun ölçüde ve sayıda elektrikli traktör,
 • Sekiz yaş ve altı mevcut traktörlerin elektrikli traktöre dönüştürülmesi
 • Taş toplama makinesi
 • Çayır biçme makinesi
 • Balya makinesi
 • Silaj makinesi ve
 • Silaj paketleme makinesi araçlarının alımına yönelik yatırımlar) kapsar.

Makine parkları yatırımları için başvuru sahipleri üretici örgütü olmalıdır. Bu konuda, Ülkemizde üretilen yerli elektrikli traktörler haricinde kendinden yürür makineler desteklenmez.

Ayrıca Kırsal Kalkınma desteklemeleri kapsamında KKYDP ekonomik ve kırsal kalınma alt yapı projelerinde Tarımda Makine ve Ekipmana giderleri için çiftçilere yüzde 50 hibe desteği başvuruları başladı.

%50 Tarımsal Alt Yapı desteklemelerinde A- İş Planı kapsamında desteklenen makine ekipmanların listeleri. 0-50.000 TL arasındaki makine ekipmanlar önceliklidir. A iş planında bir makinaya başvuru yapabiliyorsunuz. Maksimum üst limit 1.000.000 TL. Diğer iş planlarında daha fazla destekleme alabiliyorsunuz.

2022 başvuru dönemindeki yatırım projelerinin son tamamlanma tarihi 30/6/2023’tür.

Tarımda Makineleri %50 Hibe Desteği Başvurusu Nasıl Yapılır?

Tarım ve Orman Bakanlığı, ”Kırsal Kalkınma alt yapı Yatırımlarının Desteklenmesi Programı’‘ kapsamında, tarımda kullanılan çeşitli tarım makinesi ve ekipmana yüzde 50 hibe desteği veriliyor.

9 Aralık 2022 tarihinde başvurular alınmaya başlayacak.

Hibeye esas mal alım tutarının yüzde 50’sine hibe yoluyla destek verilecek. Başvurularda A iş planı müracaat edilecektir. A İş planı 5 bin-500 bin lira desteklerin yüzde 50 hibe kısmını kapsıyor.

 • Hibeye esas proje tutarı alt limiti 50.000 TL’dir.
 • Hibeye esas proje tutarı 1.000.000 TL üst limitini geçemez.

8 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen yatırım konularında:

 • A iş planı kapsamında proje sunan yatırımcılar için hibeye esas proje tutarı 500.000 TL,
 • B iş planı kapsamında proje sunan yatırımcılar için hibeye esas proje tutarı 1.0000.000 TL üst limitini geçemez.
 • B iş planı kapsamında hibeye esas proje tutarı alt limiti 50.000 TL’dir. Bu limitin altındaki başvurular kabul edilmez.
 • Başvuruların kabul edilmesi halinde; hibeye esas proje tutarı üst limitinin %50’sine kadar hibe yoluyla destek verilir.
 • Başvuru sahipleri hibeye esas mal alım tutarının %50’si oranındaki katkı payını, ayni katkıyı ve toplam mal alım tutarına ait Katma Değer Vergisi (KDV)’nin tamamını kendi öz kaynaklarından temin etmekle yükümlüdür.
 • Hibeye esas proje alt limiti ve üst limiti de 29 Kasım 2022 tarihli resmi Gazete’de yayımlanan Yeni tebliğ kapsamında değişiklik yapılmıştır.

%50 DESTEKLİ MAKİNE VE EKİPMAN LİSTESİ YAYINLANDI

2023 kırsal kalkınma desteklemeleri kapsamında:

 • 81 ilde kırsal ekonomik altyapı yatırım konularında uygulanacak
 • A İş planı: 1.000.000 TL’ye kadar bütçe içeren başvuruları
 • Aşağıdaki listede belirtilen makine-ekipmanlardan, 0-50.000,00 TL arasında fiyatlandırılan makine-ekipman talepleri öncelikli olarak değerlendirilecektir
 • A iş planı kapsamında yukarıda belirtilen makine-ekipman listesindeki sadece 1 makine için proje başvurusunda bulunulabilir.

Başvuru Yapılabilecek Makine Ekipman Listesi 2023

2023 Yılı %50 Makine ve Ekipman Listesi aşağıdaki gibidir:

 1. Ağaç Gövdesi Silkeleme Makineleri (Ceviz-Badem-Fındık-Zeytin Vb.) Meyve Ağaçları
 2. Akülü Meyve Budama Makası Ve Budama Testeresi
 3. Anıza Ekim Makinesi (Mibzer)
 4. Antep Fıstığı Soyma Makinesi
 5. Arıcılık Makine Ve Ekipmanları
 6. Atomizör
 7. Badem Kırma Makinesi
 8. Badem Soyma Makinesi
 9. Bal Paketleme Ve Etiketleme Makinesi
 10. Balya Makinesi (Haşbaylı/ Haşbaysız)
 11. Biçer /Biçer Bağlar
 12. Büyükbaş-Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğine Yönelik Ekipmanlar
 13. Buzağı Besleme Robotu
 14. Buzağı Mama Makinesi
 15. Buzlama Makinesi (Su Ürünleri İçin)
 16. Canlı Balık Nakil Tankı
 17. Çayır Biçme Makinesi ( Diskli/Tamburlu)
 18. Çekilir Tip Pamuk Toplama Makinesi
 19. Ceviz Kırma/Kurutma/Soyma Makineleri
 20. Dal Öğütme Makinesi
 21. Dal Parçalama Makinesi
 22. Dipkazan
 23. Ekim,Dikim Ve Söküm Makineleri
 24. File Sistemi Kurulması
 25. Fındık Harman Makinesi
 26. Fındık Kurutma Makinesi
 27. Fındık Toplama Makinesi
 28. Goble Diskaro / Diskaro
 29. Gübre Dağıtma Makineleri/Römorku/Tankeri (Katı-Sıvı-Kimyevi)
 30. Gübre Seperatörü/Gübre Sıyırıcı/Gübre Karıştırıcı/Gübre Pompası
 31. Gübre Sıyırma Robotu
 32. Güneş Paneli / Kollektör ( 3kW’ya kadar)
 33. Hasat-Harman Makineleri
 34. Hayvan Kaşıma Firçası
 35. Koyun ve Keçi Kırkma Makinesi
 36. Kültivatör
 37. Kuluçka Dolabi (İnkübasyon Kabini Su Ürünleri)
 38. Lazerli Tesviye Makinesi
 39. Meyve Budama Ekipmanları
 40. Meyve Hasat Rampası
 41. Meyve-Sebze Kurutma Makinesi
 42. Mibzer (Pnömatik/Üniversal)
 43. Motorlu Çapa Makinesi (5,5-12hp arasi Marşlı-Marşsız-Benzinli-Dizel-Manuel olabilir.)
 44. Motorlu-Şarjlı Testere/Tırpan
 45. Oran Kontrollü İlaçlama Makinesi
 46. Oran Kontrollü Sıvı Gübre Dağıtma Makinesi
 47. Pulluk
 48. Pülverizatör
 49. Rotovatör Ve Rotatiller
 50. Sap Parçalama Makinesi
 51. Sap Toplamalı Saman Makinesi
 52. Siirt Fistiği Suni Tozlama Makinesi
 53. Silaj Makineleri
 54. Sıra Arası Çapa Makinesi
 55. Su Ürünleri Makine Ve Ekipmanları
 56. Sürü Yönetim Programı
 57. Süt Analiz Cihazları
 58. Süt Krema Makinesi
 59. Süt Soğutma Tankı (Mobil/Sabit, en fazla 2000 litre kapasiteli)
 60. Tahıl Kurutma Makinesi (Mobil)
 61. Tambur Filtre (Su Ürünleri İçin)
 62. Tarım Römorku (3-10 Tona Kadar Taşima Kapasiteli, Yandan Devirmeli)
 63. Tarımsal İz Takip Sistemi / Otomatik Dümenleme Sistemi
 64. Taş Kırma Makinesi
 65. Taş Toplama Makinesi
 66. Toprak Burgusu
 67. Toprak Merdanesi
 68. Traktör Ön Yükleyici Kepçesi
 69. Üzüm Eleme/Sıkma/Toplama Makinesi
 70. Viyol Ve Pot Doldurma Makinesi
 71. Yem Dağıtma Robotu
 72. Yem Dağıtma/Ezme/Karma/Kırma Makinesi
 73. Yem İtme Robotu

Akıllı tarım uygulamalarında fertigasyon (damla sulama ile gübreleme) çözümleri destek kapsamına alındı.

Ayrıca illerin yatırım bütçeleri belirlenirken yapılan katsayı hesaplamasına ilin Kent Tarımı Eylem Planı kapsamında olup olmadığı kriteri eklendi.

Çiftçilere %50 Makine Hibe Desteği Başvuru Nasıl Yapılır?

Veri giriş sistemi üzerinden yapılacak başvurular için;

 • Gerçek kişi başvurularında başvuru sahibinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunludur. Başvuruların Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile yapılması şarttır.
 • Tüzel kişi başvurularında başvurunun vergi numarası ile yapılması şarttır.
 • Gerçek ve tüzel kişi başvurularında başvuru sahibinin işlerini yürütmesi için birini yetkilendirmiş olması durumunda yetkilendirdiği kişinin de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunludur.

A- VERİ GİRİŞ SİSTEMİ ÜZERİNDEN BAŞVURU YAPILMASI

 • Adım-1
  • Bakanlık resmi web sayfasının (www.tarimorman.gov.tr) sağ kısmında yer alan “Hızlı Erişim” sekmesinden “KKYDP Başvuru” linki üzerinden giriş yapılır.
 • Adım-2
  • https://edys.tarim.gov.tr/Tarim/onlinebasvuru.aspx?tip=3 adresinden üyelik kaydı yapılır. Sistemden gelecek otomatik aktivasyon postası aktive edildiğinde üyelik kaydı tamamlanmış olur.
 • Adım-3
  • Sisteme giriş yapılarak indirilen “Başvuru Formu” ve “İşletme Planı” doldurulur ve tekrar yüklenir.
 • Adım-4
  • “Başvuruların İdari Uygunluk Kontrol Listesi” dikkate alınarak hazırlanan belge ve dokümanlar sisteme yüklenir.
 • Adım-5
  • Başvuru sahibi tarafından gerekli kontroller yapıldıktan sonra “Başvuruyu Tamamla” butonu ile başvuru tamamlanır.

BAŞVURU NUMARASI

 • Başvurular veri giriş sistemi üzerinden yapılacağından başvuru numarası sistem tarafından otomatik olarak aşağıda yer alan şemaya göre verilecektir.
 • Başvurularda konu kodu doğru kodlanmalıdır. Aksi halde proje başvurusu reddedilir.
 • Yatırımcı, il müdürlüğü ile yapacağı bütün yazışmalarda proje numarasını kullanacaktır.

Bu belgeler ile başvuru yapacak tüzel ve gerçek kişilerde aranan şartlar aşağıdaki gibidir:

Başvuruda yüklenecek belgeler listesi

KİŞİLER/TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLER Aranan Şartlar şu şekildedir:

 • Gerçek kişi olmak
 • Çiftçi olduğunu kanıtlamak
 • Tarım dışı geliri olmadığını kanıtlamak (Tarım Bağ-Kur’u)
 • Kırsal alanda veya kırsal mahallede ikamet zorunluluğu aranmaz.

TÜZEL KİŞİLER Aranan Şartlar şu şekildedir:

 • Kırsal alanda veya kırsal mahallede ikamet ediyor olmak (Yatırımın yapıldığı yerde başvuru tarihi itibari ile son bir yıldır ikamet ettiği kontrol edilecektir.)
 • KOSGEB’e üye olmak ve son mali yıla ait KOBİ Bilgi Beyannamesini sunmak.

NOT:

 • En az 10 büyükbaş veya 40 küçükbaş yetişkin hayvan mevcudu olduğunu belgelemelidir.
 • Hayvansal üretime ait yatırımcının uygulayacağı projede 1 büyükbaş/10 küçükbaş hayvan için işletme adına kayıtlı en az 3 dekar ekili yem bitkisi şartı aranır.
 • Katı Gübre Dağıtma Makinesi için gübre çukuru zorunludur.

Bahçe traktörü ve normal traktör için traktör desteği ve hibeli traktör hakkında bilgi almak için bağlantıya tıklayarak yazımızı okuyabilirsiniz.

​KKYDP 2022/30-33 Nolu Tebliğ Ekonomik Yatırımlara ait Uygulama Rehberinde Yatırım uygulamalarına ait;

 • İnşaat işleri alım giderlerine,
 • Makine, ekipman ve malzeme alım giderlerine hibe desteğinin yatırım harcamaları ve satın alma süreçleri ve şartlarına dair tüm detaylar aşağıdaki gibidir:

Tarımsal Makinaları Hibe Desteği Nasıl Alınır?

Desteklenen yatırım harcamaları ve satın alma süreçleri ve şartlarını sağlayan kişiler tarımsal makine hibe desteği alabilir.

KKYDP 2022/30-33 Nolu Tebliğ; Makine, Ekipman ve Malzeme Alımı uygulama esasları:

 • Program çerçevesinde yapılacak yeni Makine, Ekipman ve malzeme alımları, üretimi de içeren bir proje bütününün parçası olduğu takdirde finanse edilir.
 • Yeni yatırım ve kapasite artırımı başvurularında hibeye esas proje gideri sadece makine ve ekipman alım giderinden İbaret olamaz.
 • Tamamlama ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyona yönelik proje tekliflerinde hibeye esas proje tutarının tamamı makine ve ekipman alım giderinden ibaret olabilir.
 • Makine ve ekipman alımlarında, alım bedeli ile proje sahasına teslim giderleri ve montaj giderleri tek bir alım faturasında bulunmaları durumunda uygun harcama kapsamında değerlendirilerek hibe desteği verilir. Ayrı faturalandırılması durumunda ise sadece mal alım bedeline hibe desteği verilir.
 • Makine ve ekipman ile ilgili düzenlenen teknik şartname; projedeki kullanım amacı ve üretimdeki gerekliliği belirtilerek proje başvuru ekinde sunulur.
 • Makine–ekipman yerleşim planı ve listesi ilgili odaya kaydı bulunan proje müellifi tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş (kaşe kullanıyorsa) olmalıdır. Müelliflere ait oda kayıt belgeleri online başvuru aşamasında diğer belgeler kısmına yüklenmelidir.
 • Makine, ekipman ve malzeme alım giderleri kapsamında, demirbaş eşya, mobilya, mefruşat alımı gibi giderler ve tesis tamamlandıktan sonra tesisin işletilmesine yönelik hammadde veya malzeme gibi işletme giderlerine hibe desteği verilmez.
 • Trafo satın alımları hibe desteği kapsamında değildir.
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üreten tesisler hariç enerji nakil hattı satın alımları hibe desteği kapsamında değildir. Yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üreten tesisler için ise enerji nakil hattı satın alımları hibeye esas proje tutarının en fazla %15’i ile sınırlıdır. Yeni tesis konusu dışında jeneratör satın alımları hibe desteği kapsamında değildir. ı) Bilişim sistemleri ve eğitimi ile ilgili satın alımlar; makine, ekipman ve malzeme alım giderleri kapsamında değerlendirilir.
 • Makine, ekipman ve malzeme alım giderlerine ait teknik şartnameyi, metraj ve keşfi, makine yerleşim planını ve bina büyüklüğü ile alınan makinelerin uyumlu ve üretim aşamalarında gerekli olduğuna dair raporu hazırlayan ve tasdik eden kişilerin ilgili meslek odasına kayıtlı olmaları şarttır.
 • Sabit yatırımlar kapsamında bütçelendirilen balya ve silaj makineleri referans fiyat uygulamaları hariç, hibeye esas tutar ile ayni katkının beraber bütçelendirildiği bütün (monoblok) yapıdaki makineler ve ekipmanlar hibeye uygun giderler kapsamında değerlendirilmez ve bu tip projeler kabul edilmez.
 • Proje inşaat ve makine ekipman alımını içeriyorsa; inşaat tamamlanmadan makine, ekipman ve malzeme alım ödemeleri yapılamaz. Ayrıca makine, ekipman ve malzeme alım ödemeleri, yapılan ihaleler bazında tek ödeme evrakı düzenlenerek talep edilir.
 • Kendinden hareketli/çekilebilir makine, taşınabilir depo, vb. giderlere hibe desteği verilmez. Küçükbaş/büyükbaş hayvan yetiştiriciliği için sabit yatırımlarda kullanılacak yem karma makinesinin hibe desteğinden faydalandırılabilmesi için sabit olması şartı aranmaz.
 • Hibe sözleşmesi öncesi, yatırımcının inşaat işleri ve/veya makine, ekipman ve malzeme alım giderleri işleri ile ilgili satın alma işlemlerinin gerçekleştirilmesi için ek süre talep etmesi halinde, il müdürlüklerince yapılacak inceleme sonucu durumu uygun mütalaa edilenler için yatırım sürelerinin 2022/30 nolu Tebliğde belirtilen son tamamlanma tarihlerini geçmemeleri şartı ile hibe sözleşmesi imzalaması süresine ek olarak otuz gün süre verilir. Mücbir sebepler hariç olmak üzere verilen ek otuz günlük süre içinde satın alma rehberine uygun işlem gerçekleştirilemez ise hibe sözleşmesi imzalanmaz
 • Yatırımcının, yatırımı kapsamında destek almak istediği (yapım işleri hariç) makine, ekipman ve malzemeler için; satın alma uygunluk onayı almak üzere İl Proje Yürütme Birimine sunduğu satın alma evrakının ekinde yüklenici olarak seçilen imalatçı, bayi veya tedarikçinin temin edeceği aşağıdaki belgelerden ilgili olanı sunması halinde uygun harcama kapsamında değerlendirilecektir.
 • Yurt içinde üretilmiş makine, ekipman ve malzemeler için TSE, TSEK veya Yerli Malı Belgelerinden herhangi birini
 • İthal makine, ekipman ve malzemeler için CE belgesi ile birlikte menşe belgesini
 • Özel imalat makineler için Deney Raporunu

Yatırımın sadece makine ekipman alımını içermesi durumunda, 3194 sayılı İmar Kanununun geçici 16 ncı maddesine göre İmar Barışı kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Bakanlığın yetkilendirdiği kuruluşlardan alınmış “Yapı Kayıt Belgesi” kabul edilecektir.

Makine ekipman alımı yanında yapı ruhsatı gerektirmeyen inşaat işleri olması durumunda, yapı ruhsatının alınmasına gerek olmadığına dair ilgili kurumlardan alınacak resmi yazı da KKYDP online başvuru sisteminde proje başvurusunda diğer kategorisi altındaki bölüme yüklemelidir.

Makine tamir ve parça alım giderleri ise karşılanmaz. Örneğin: Kurutma fırınının içerisinde bulunan yıpranmış/arızalı fırın paletlerinin tamiri ya da değiştirilmesi), gibi maliyetler 2022/30 açıklanan proje giderlerine uygun olmayan ve hibe desteği kapsamı dışında kalan giderlerdir.

Kırsal Kalkınma Destekli Ziraat Aletleri

Tarımsal amaçlı kooperatif ve birlikler için makine parkları hibe desteği ile ilgili Tebliğ, kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeye katkı sağlamak için belirlenmiş makine ve ekipman alımlarını ve yerinde montajını desteklemek amacıyla yapılması gerekenlere ilişkin usul ve esasları kapsıyor.

Tebliğ‘de belirlenen usul ve esaslara göre hazırlanan mal alım başvuruları, 45 gün içerisinde il müdürlüklerine teslim edilecek. Başvuruların hibe tutarı, illere tahsis edilen bütçenin altında kalması durumunda bu süre il müdürlüklerince 30 günü geçmeyecek şekilde bir defaya mahsus uzatılabilecek. Ödemeler bütçe serbestliği çerçevesinde yapılacaktır. Devlet destekli ziraat aletleri alımında hibe kullanacak olanlar bu kapsamda alınan hibe ile yapılan tüm işlemler Tarım ve hayvancılık teftiş kurulu tarafından denetlenecektir.

Devlet tarım aletleri destekleri haberimiz için tıklayınız.

Yayımlanan tebliği bu sayfadan inceleyebilirsiniz.

Program kapsamında 81 ilde belirtilen yukarıda sıraladığımız yatırım konularından tümü veya bir kısmı, illerin sektörel önceliklerine göre Bakanlık tarafından belirlenerek her yılın KASIM ayında yayımlanacak başvuru ve güncel uygulama rehberi ile başvuru öncesinde ilan edilir ve hibe desteği kapsamında başvurular kabul edilir.

Ziraat Bankası Faizsiz Tarımsal Makine Ekipman Kredisi

Ziraat bankası tarımsal işletme kredileri kapsamında çiftçilere tarımsal makine alımları için de düşük faizli kredi kullandırmaktadır. 6 Nisan 2022 tarihli Resmi gazete’de yer alan ilgili madde kapsamında ”Tarım Makineleri Parkı” tebligatı ile ihtiyaç duyulan patoz, mibzer, pulluk gibi traktör ekipman ve çayır biçer, pamuk, zeytin toplama gibi tarımsal aletleri uygun faiz oranları ile satın almak isteyen çiftçilere düşük faiz oranları ile kredi vermektedir.

Tarımsal üreticilere ücret karşılığı hizmet vermek üzere, toprak işleme, ekim, dikim, bakım, söküm, hasat vb. işlemlerin tamamı için yeterli ve uygun makine parkı kurarak faaliyet gösteren veya gösterecek tarımsal amaçlı üretici birlikler, tarımsal amaçlı kooperatifler ve diğer tüzel kişilere bu kapsamda yatırım kredisi kullandırılabilir.

Tarımsal üreticilere faaliyetleri ile ilgili olarak toprak işleme, ekim, dikim, söküm, hasat vb. konularda makinelerle yapılan işlerde hizmet vermek üzere yukarıda belirtilen tüzel kişiler tarafından makine parkı oluşturmak amacıyla, hizmet verilmesi öngörülen yerde mevcut potansiyel için yeterli ve uygun ölçüde ve sayıda traktör, biçerdöver, diğer hasat makineleri, çayır biçme makinesi, balya makinesi, silaj makinesi, silaj paketleme makinesi, pulluk, kültüvatör, patoz, mibzer vb. gibi mekanizasyon araçlarının alımına yönelik yatırım kredileri bu kapsamda değerlendirilir.

Tarım Makineleri ParkıYatırımİşletmeÜst Limit
%75 10.000.000 TL
Yurt İçi Üretilen Makine% 25 
En Yüksek Faiz İndirimi%100 
Ziraat Bankası Tarım Makineleri Parkı Faiz İndirim Tablosu

Tarımsal makine ve ekipmanların üretimi veya alım satımı, ticareti konusunda faaliyet gösteren kişilerle bu kişilerin hisse payına bakılmaksızın ortağı olduğu tüzel kişiler bu kapsamda kredilerden yararlandırılmaz.

Yalnızca tek bir işleme (örneğin yalnızca ekim, yalnızca hasat, yalnızca ilaçlama gibi) yönelik makine alımları bu kapsamda değerlendirilmez.

Bu kapsamda yalnızca yeni ve kullanılmamış tarımsal mekanizasyon araçlarının alımı kredilendirilebilir.

Bu kapsamda kredilendirilecek tarım makinelerinden Tarımsal Mekanizasyon Araçlarının Kredili Satışına Esas Deney ve Denetimlerle İlgili Tebliğ (Tebliğ No: 2000/37) kapsamında değerlendirilenlerin zirai kredilendirme belgesinin bulunması gerekmektedir.

Ziraat bankası tarafından sağlanan tarım makineleri parkı kredisi kapsamında Zirai kredilendirme belgesi kapsamında desteklenen bazı tarım aletleri listesi ise aşağıdaki gibidir:

 • Pulluk
 • Zeytin
 • Pamuk
 • Yem karma makinesi
 • Patoz ve mibzer
 • Suluk ve yemlik
 • Çayır biçme makinesi
 • Patates gibi mahsullerin toplanmasına yönelik alınan makineler
 • Balya ve silaj makinesi
 • Süt sağım ve soğutma makineleri
 • Kültivatör
 • Balık bulucu cihazlar gibi hayvancılık ve tarımsal alanda ihtiyaç duyulan çeşitli makine ve alet gibi yardımcı ekipmanların alımlarını bu kredi ile sağlanabilir.

Devlet Tarım Hibe Desteği 2023

İşletme döneminde Ziraat bankasının faiz indirimi söz konusu değildir ve %14 üzerinden kredi kullandırırken, yatırım döneminde %14 faiz oranına %75’e kadar faiz desteği ile kredi kullandırılır. Hatta Yurtiçinde üretilen yerli malı makine alımlarına %100 faizsiz kredi verilir.

Yatırım kredisi olarak %75 faiz desteği sonrasında kullandırılacak olan kredinin mevcut faiz oranları ise şu şekilde olur:

 • Traktör Ayrık Alımları (Yardımcı ekipmanları)
  • Yurt Dışı: %50 faiz desteği ile yıllık %7 aylık da ise bu oran %0.58
  • Yerli Üretim: %75 faiz desteği ile senelik %,50 aylık ise %0.29
 • Modern Basınçlı Sulama ve Tarım Makineleri Parkı
  • Yurt Dışı: %75 Destek verilmektedir. Yıllık faiz oranı %3,50 aylıkta ise bu oran %0..29 olmaktadır.
  • Yerli Üretim: %100 faiz desteği ile faizsiz olarak kredi kullanabilirsiniz.

Bunların yanı sıra TKDK 302-6 Makine parkları IPARD tedbir koduyla verilecek olan hibe desteği ve Bakanlığın makine ve teçhizat alanında verdiği hibeleri takip etmek istiyorsanız tıklayın.

Tarım makineleri faiz indirim tablosu

Tedbir 302: Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme alt kodu olan; 302-6 Makine Parkları tedbir koduyla sağlana hibe desteğine başvuru yol haritası ise:

TKDK Makine Parkları Hibe Desteği Başvuru Yol Haritası

11. Çağrı ilanına çıkan TKDK Makine Parkları Hibe Desteği Başvuru Yol Haritası

TKDK 302-6 Makine Parkları tedbir koduyla verilecek hibe desteğine başvuru detayları aşağıdaki gibidir:

 1. Yatırım yapılması planlanan ilde uygulanması düşünülen yatırım konusunun mutlaka destekleme kapsamında olduğunu doğrulamanız gerekmektedir.
 2. Başvuru çağrı rehberi, başvuru paketi içeriği ve diğer bilgilendirme dokümanlarını bilgisayarınıza indirerek detaylı bir şekilde inceleyiniz.
 3. İnşaat işleri için projeleri mimari, statik, elektrik tesisat, mekanik tesisat vb. bina bazında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kurum web sitesinde ki özel poz numaraları kullanarak metrajlar ile birlikte hazırlayınız.
 4. Makine ekipman alımları veya inşaat işleri kapsamında formatı TKDK tarafından belirlenen teknik projeyi hazırlamalısınız.
 5. Yatırım için planlanan inşaat yatırımı, makine ekipman yatırımı, genel harcamalar, (hizmet alımları) ve görünürlük uygun harcamaları için teklif alma kuralları çerçevesinde teklif alınız.
 6. Uygun iş planı formatını bilgisayara indirerek iş planı doldurma rehberine göre hazırlamalısınız.
 7. Başvuru paketi içeriği kitapçığına uygun olarak resmi belgelerin tümü temin edilmelidir.
 8. MS formatında ki taahhütname ve diğer başvuru formu bilgisayarınıza indirip doldurunuz.
 9. Başvuru harcama tabloları (A3) ve mevcut varlıklar listesi (A8) ile ilgili eklerin sistemden çıktısını alınız.
 10. MS Word veya MS Excel formatında ki tekliflere ait teknik şartnameler ve yapım işlerinde MS excel formatında ki keşif özetlerini sisteme yükleyiniz.
 11. Başvuru harcama tabloları (A3) ve mevcut varlıklar listesi (A8) ile ilgili eklerin sistemden çıktısını alınız.
 12. Başvuru formu ve ekleri iş planı ve teknik projeden oluşan başvuru paketini oluşturmalısınız.
 13. Başvuru paketini 1 Orijinal bir 1 kopya olarak her birini ayrı klasöre yerleştirerek ve projeye ait tüm çizimleri elektronik ortamda harici bellekte hazırlayınız.
 14. Başvuru sahibi veya yasal temsilcisi tarafından Başvuru Paketini TKDK İl Koordinatörlüğüne ilan edilen tarihler arasında teslim ederek müracaatınızı tamamlayınız.

Yatırım kapsamında uyulması gereken koşulları incelemek için tıklayınız.

Ziraat Bankası Traktör Kredisi hesaplama yaparak en güncel faiz oranları ve ödeme planı hakkında bilgi alabilirsiniz.

Tüm bu desteklerin yanı sıra Makine ekipman alımlarında hibe desteği; Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerine Yönelik Yatırımların Desteklenmesine” İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında da sağlanmaktadır.

Makine Ekipman Alımlarına %50 Hibe Desteği

25 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık işletmelerine Yönelik Yatırımların Desteklenmesi kararı kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Büyükbaş ve Küçükbaş işletmelerine yönelik İnşaat Yapımı, Çadır Alımı, Makine Alet ve Ekipman Alımı gibi konularda %50 hibe desteği verilmektedir. Bu karar kapsamında tarım makine ekipman alımı destekleme konularında oluşturulan Projede yer alan makine, alet ve ekipman alımı yatırımı konusunda, yem hazırlama makinesi, gübre sıyırıcısı sistemi, seyyar süt sağım makinesi, süt soğutma tankı, hayvan kaşınma ünitesi, otomatik suluk Alımları hibe kapsamındadır.

Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerine Yönelik Yatırımların Desteklenmesine” İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında Makine ve Ekipman alımlarına sağlanan %50 hibe desteğini de anlatacak olursak;

2023 yılında büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerine yönelik yatırımların desteklenmesinde aşağıda belirtilen konularda ve oranlarda hibe uygulanır.

 • İNŞAAT Yeni ahır/ağıl yapımı ve/veya kapasite artırımı / rehabilitasyon alanında %50 hibe verilmektedir.
 • ÇADIR ALIMI Hayvan barınağı amaçlı çadır alımı için %50 hibe sağlanmaktadır.

MAKİNE ALET ve EKİPMAN ALIMI HİBELERİ

 • Yem hazırlama makinesi
 • Gübre sıyırıcısı sistemi
 • Seyyar süt sağım makinesi
 • Süt soğutma tankı
 • Hayvan kaşıma ünitesi
 • Otomatik suluk alımlarına %50 hibe desteği verilir.

Hayvancılık yatırımlarına hibe desteği kapsamında alınacak olan Makine alet ve ekipmanlar:

 • Yem hazırlama makinesi
 • Seyyar süt sağım makinesi
 • Süt soğutma tankı
 • Hayvan kaşınma ünitesi ve
 • Otomatik suluk ekipmanları alımlarıdır

Sıralanan bu makine ve ekipmanlara sağlanacak hibe desteklerine başvuru koşullarını karşılamak kaydıyla tek bir makine, bir veya birkaç makine veya tüm makineler olmak üzere satın alınabilecektir.

Satın alınacak olan makine alet ve ekipmanlar aşağıda yatırım üst sınır fiyatlarının açıklandığı bölümde belirtilmiş olan miktarlarda alımları yapılabilecektir. Belirtilmiş olan miktarların dışında satın alma yapılamayacaktır.

Gübre sıyırıcısı sistemi, ahır yapımı yatırımının bir parçası olarak yeni inşaat yapımı, kapasite artırımı/rehabilitasyonu ile birlikte satın alınması ve ahır içinde montajı zorunludur. Dolayısıyla sadece gübre sıyırıcısı sistemi alımı yapılamayacaktır.

       Yatırım Tutarı             Ödenecek Hibe (% 50)
4 m3 kapasiteli makineler                  : 50.000 TL                           25.000 TL
6 m3 kapasiteli makineler                   : 60.000 TL                           30.000 TL
8 m3 kapasiteli makineler                   : 80.000 TL                           40.000 TL
10 m3 kapasiteli makineler                 : 100.000 TL                         50.000 TL
12 m3 kapasiteli makineler                 : 120.000 TL                         60.000 TL
14 m3 kapasiteli makineler                 : 140.000 TL                         70.000 TL
16 m3 kapasiteli makineler                 : 180.000 TL                         90.000 TL
 20 m3 kapasiteli makineler                 : 250.000 TL                       125.000 TL
Makine ekipman alımına ödenecek hibe tutarları

Ödenecek olan hibe tutarları yukarıda ki tabloda görüldüğü gibi olacak ve bu üst sınırlar üzerinden belirtilen miktarlara göre %50 hibe ödemeleri hesaplanacaktır.

Yatırımcılar en fazla 1 adet yem hazırlama makinesi alımı için başvuru yapabileceklerdir.

Küçük aile işletmesine sahip olan (büyükbaş için en fazla 50 baş, küçükbaş için en fazla 300 baş kapasiteli) yetiştiriciler işletme kapasitelerine uygun olmak kaydıyla en fazla 8 m3 kapasiteye kadar olan makineler için başvuru yapabileceklerdir.

b-Süt soğutma tankı alımlarında hibeye esas yatırım bedeli üst sınırı aşağıdaki gibidir:

Yatırım Tutarı Ödenecek Hibe (% 50)

250- 300 litre kapasiteli tanklar : 15.000 TL 7.500 TL

301-500 litre kapasiteli tanklar : 18.000 TL 9.000 TL

501-1000 litre kapasiteli tanklar : 27.000 TL 13.500 TL

1001-2000 litre kapasiteli tanklar : 38.000 TL 19.000 TL

olacak ve bu üst sınırlar üzerinden yukarıdaki gibi % 50 hibe ödemeleri hesaplanacaktır. Yatırımcılar en fazla 1 adet süt soğutma tankı alımı için başvuru yapabileceklerdir.

c-Seyyar süt sağım makinesi alımlarında hibeye esas yatırım bedeli üst sınırı;

Yatırım Tutarı Ödenecek Hibe (% 50)

2 kovalı süt sağım makinesi : 3.000 TL 1.500 TL

4 kovalı süt sağım makinesi : 5.000 TL 2.500 TL

olacak ve bu üst sınırlar üzerinden yukarıdaki gibi % 50 hibe ödemeleri hesaplanacaktır. Yatırımcılar en fazla 1 adet seyyar süt sağım makinesi alımı için başvuru yapabileceklerdir.

ç-Gübre sıyırıcısı alımlarında hibeye esas yatırım bedeli üst sınırı;

Gübre sıyırıcısı fiyatı yatırım tutarı 40.000 TL olacak ve bu üst sınır üzerinden % 50 hibe ödemeleri (en fazla 20.000 TL) hesaplanacaktır. Yatırımcılar en fazla 1 adet gübre sıyırıcısı alımı için başvuru yapabileceklerdir.

d-Hayvan kaşıma ünitesi alımlarında hibeye esas yatırım bedeli üst sınırı;

Hayvan kaşıma ünitesi fiyatı 3.500 TL olacak ve bu üst sınır üzerinden % 50 hibe ödemeleri (en fazla 1.750 TL/adet) hesaplanacaktır

Yatırımcılar en fazla 2 adet hayvan kaşıma ünitesi alımı için başvuru yapabileceklerdir.

 • 2 adet X 3.500 TL= 7.000 TL yatırım tutarı.
 • Ödenecek hibe miktarı ise : 7.000 TL X % 50 = 3.500 TL olacaktır.

e-Otomatik suluk alımlarında hibeye esas yatırım bedeli üst sınırı:

Otomatik sulukların fiyatı 250 TL olacak ve bu üst sınır üzerinden % 50 hibe ödemeleri (en fazla 125 TL/adet) hesaplanacaktır.

Yatırımcılar en fazla 10 adet otomatik suluk alımı için başvuru yapabileceklerdir.

Yatırım tabloları KDV hariç olarak hazırlanacaktır.

Yorumlar

 1. Avatar of aras aras dedi ki:

  yanlış verilen başvuru nasıl düzeltilir acaba?

 2. Avatar of Mikail Mikail dedi ki:

  Ot balya makina desteği almak için nasıl bir yol izlemem gerekiyor