Geliri Olmayana Devlet Yardımı Nasıl Alınır? 2022 E-Devlet Başvuru Ekranı

Maddi desteğe ihtiyaç duyanlar ve geliri olmayan, sigortası olmayanlar devlet yardımlarını nasıl alır, her aileye yardım ve desteklerini kaleme aldık. İhtiyaç sahibi olan tüm kişiler ve aileler devletin gıda, yakacak, eğitim, giyim, sağlık gibi yardımlarından ve bunlarla beraber iş imkanlarından da yararlanabilirler. Hemen Geliri Olmayana Devlet Yardımı Nasıl Alınır? içeriğimizden tüm bilgileri öğrenebilir ve başvuru yapabilirsiniz.

Geliri Olmayana Devlet Yardımı Nasıl Alınır? 2022 E-Devlet Başvuru Ekranı

Maddi desteğe ihtiyacı olan, geliri olmayan vatandaşlar, devlet kamu kurumları yardımlarından yararlanarak geçimlerini sağlayabilirler. Devlet yaşlılara, hastalara, kadınlara, işsizlere ve geliri olmayana yardım yapmaktadır. İhtiyaç sahibi olan ve geliri olmayan vatandaşların faydalanabileceği çok sayıda kaymakamlık valilik yardımı vardır. Bu yardımlardan yararlanabilirsiniz. Bunun için, hiç gelirim yok nasıl yardım alabilirim, geliri olmayana devlet yardımı nasıl alınır, fakir ailelere devlet yardımı ve maddi yardımlar hakkında merak edilen tüm bilgileri alabilir ve bu desteklere başvuru yaparak yararlanabilirsiniz.

Geliri Olmayana Devlet Yardımı Nasıl Alınır?

Geliri olmayana devlet yardımından yararlanabilmek için öncelikle yardım yapan çeşitli kurumlara başvuruların yapılması ile süreç başlatılmaktadır. Geliri olmayanlar için maddi yardım başvuruları genellikle e-Devlet Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti sekmesi üzerinden yapılır. Bu sekme üzerinden başvuru talebi oluşturarak ihtiyaç ve taleplerinizi açık bir şekilde açıklayarak, hangi yardımdan yararlanmak istediğinizi net olarak belirleterek devlet yardımı alabilirsiniz.

e-Devlet Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti sekmesi üzerinden ön başvuru yaparak yardımlar alınmaktadır.

Geliri Olmayana Devlet Yardımları Nelerdir?

İhtiyaç sahiplerine ve geliri olmayana yapılan devlet yardımları aşağıdaki yardımlar aşağıdaki gibidir:

Özel Amaçlı Yapılan Yardımlar Nelerdir?

Özel sağlık sebebiyle yardım yapılan vatandaşlara Devlet tarafından sağlanan tüm yardımlar aşağıdaki gibidir:

 • Terör zarar yardımı
 • Afet yardımları
 • Genel sağlık sigortası prim ödemeleri
 • Şehit yakınları ve gazilere yönelik yardımlar
 • Faizsiz kredi
 • Aşevleri acil durum yardımları
 • Şartlı sağlık yardımı
 • Yabancılara yönelik şartlı eğitim yardımı yapılmaktadır.

SGK’sı Olmayana Devlet Yardımı 2022 Yılı e-Devlet Başvurusu

İşsizlikle mücadele kapsamında, yatırımları ve istihdamı artırmaya dönük adımlar 6 aylık süre içinde uygulamaya girecektir. Türkiye İş Kurumu, sosyal yardım alanların işe yönlendirilmesi, istihdam edilmesi için yeni adımlar atmaktadır. Bu kapsamda olup da iş görüşmesine gidenlerin tüm masraflarını da İŞKUR karşılamaktadır. Ayrıca işsiz vatandaşlara işsizlik ödeneği adı altında 6 ile 10 süre boyunca işsizlik ödeneği ödemesi yapılmaktadır.

İşten haklı sebepler ile çıkışı verilen kişiler işsiz kaldıkları dönem için İŞKUR’dan işsizlik ödeneği alabilirler. Sigorta primlerine göre ödenecek olan işsizlik maaşı yanı sıra İŞKUR tarafından iş bulma eğitimleri ve eğitimlerine göre veya çalışacakları pozisyonlara göre iş imkanları da tanınmaktadır. İşkur tarafından ayrıca iş kuracak olan engelli ve eski hükümlü vatandaşlar 65 bin lira hibe desteği ile işsiz ve geliri olmayan özel durumu bulunan bu bireylere hibe desteği sağlanmaktadır.

Sigortası Olmayana 1000 TL Destek Ödemesi

Sigortası olmayan ve dul kadınlara devlet tarafından 2 ayda bir olmak üzere 1.000 TL destek ödemesi verilmektedir. Her ay 500 TL olacak şekilde toplamda 1.000 TL destek ödemesinden kadınlar faydalanabilir.

Geliri Olmayana Destek e-Devlet Başvurusu 2022 Güncel

Geliri olmayan vatandaşlar aile destek programı kapsamında destek başvurusu yaparak 1 yıl süre ile 450 TL, 500 TL ve 600 TL arasında destek ödemesi alabilir. Destek ödemesi kapsamında hane içerisinde yaşayan kişi başına düşen gelirin 1.833 TL’den yüksek olmaması gerekmektedir. Destek başvuruları e-Devlet üzerinden yapılmaktadır.

Sosyal Güvencesi Olmayan Kadınlara Maaş 200 Güncel

Sosyal güvencesi bulunamayan kadınlara, dul maaşı ve 65 yaş aylığı verilmektedir. 65 yaşını aşmış ve herhangi bir güvencesi olmayan kadınlar 1.988 TL destek veriliyorken, dul ve sosyal güvencesi olmayan kadınlara 2 ayda bir olmak üzere toplam 1.000 TL EVEK destek ödemesi yapılmaktadır.

Geliri Olmayan Yaşlılara 2022 Yılında 65 Yaş Aylığı Devam Ediyor

Geliri olmayan yaşlılar için bağlanan 65 yaş aylığı almak için gereken şartlar aşağıdaki gibidir:

 • 65 yaşın doldurulması
 • T.C. vatandaşı olması
 • Sağlık sigortasının bulunmaması
 • Hiçbir sosyal güvencesinin bulunmaması
 • Hiçbir gelire sahip olmaması
 • Sosyal Hizmetler kanununa göre harçlık almıyor olması
 • Hane halkının ortalama geliri asgari ücretin net tutarının üçte birinde fazla olmamasıdır.
 • Bu şartları karşılayan vatandaşlar 65 yaş aylığından yararlanabilirler.

En önemli gelir kaynağı sosyal yardımlar olan geliri olmayan vatandaşların hayatını idame ettirebilmesi için devletten gerekirse de eş-dost-komşudan aldığı yardımla geçinen vatandaşların oranı oldukça yüksek. Sosyal yardımlardan yararlanan yaşlı, kadın işsiz vatandaşların arasında yaşlıların oranı %76,6 oranında. Bu oran kadınlarda daha yüksek. Yaşlı kadınların ise %86,3 ü yardıma muhtaç. Geliri olmayan ve maaş alamayan yaşlıların en büyük gelir kaynağı 65 yaş aylığı desteği verilmektedir.

Fakir Ailelere Devlet Yardımı 2022 Güncel (Muhtaçlık Aylığı)

VGM tarafından muhtaçlık aylığı adı altında bağlanan Fakirlik maaşı için aranan şartlar şu şekildedir:

 • Annesi ya da babası olmayan yetim muhtaç çocuklar ile %40 ve üzeri engelli olan
 • Hiçbir sosyal güvencesi olmayan
 • Herhangi bir gelir veya aylığı bulunmayan
 • Mahkeme kararı veya kanunla bakım altına alınmamış olması
 • Gelir getirici taşınır ve taşınmaz malı mevcut olmaması veya olup da bunlardan elde edeceği aylık ortalama gelirinin bu yönetmelikle belirlenen muhtaç aylığı miktarını geçmeyenler muhtaç aylığı bağlanır.

Geliri olmayana devlet yardımı arasında fakir ailelere de destekler verilmektedir. Devlet muhtaç ve geliri olmayan vatandaşlara ayni ve nakdi yardımlar yapmaktadır. Gıda, Para ve kıyafet gibi çeşitli yardımlar ile fakirlik maaşı vermektedir. Fakirlik maaşı için başvuru yapan kişilerden bazı şartlar talep edilmektedir.

Fakirlik maaşını 2022 yılında da alabilmek için kişilerin kendilerinin maaşlarını ve gelirleri olmadığına dair bir beyanda bulunmaları gerekmektedir. Fakirlik maaşı almak isteyenler VGM müdürlüklerine başvuru yapabilecekleri gibi Kaymakamlıkla bağlı olan bulundukları il/ilçede sosyal yardımlaşma vakfına başvuruda bulunmaları ve fakirlik dosyası açmaları gerekmektedir.

Fakirlik başvurusundan sonra kurum tarafından kişinin varlıklarına bakılacak ve ihtiyacı varsa kişiye bu para çıkacaktır. Fakirlik parası ayda bir PTT Bankası veya Ziraat Bankası aracılığı ile alınmaktadır.

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün Verdiği Fakirlere ve İhtiyaç Sahiplerine Verdiği Destekler Nelerdir?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından belirtilen, muhtaç engelliler ile yetim çocuklara her birine ayrı olmak koşuluyla aylık olarak 2.088,61 TL ödenmektedir. Geliri olmayana devlet yardımı haricinde fakirlere, ihtiyaç sahiplerine, yaşlılara da verilen birçok destek bulunmaktadır.

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün Verdiği Fakirlere ve İhtiyaç Sahiplerine Verdiği Destekler aşağıdaki şartları sağlayanlara verilir:

 • Vakıflar Genel Müdürlüğü biriktirilen yardım paralarını müracaatta bulunan ve gerçek ihtiyacı olan geliri olmayan, fakir ve ihtiyaç sahibi ailelere dağıtmaktadır.
 • Bu kuruma müracaatta bulunan ailelerin gerçekten ihtiyaç sahibi olup olmadıklarını anlamak için müracaat formunu dolduran şahsın bilgileri incelenir ve bu şahıs denetime tabi tutulur.
 • Denetim elemanları tarafından gözlemlenen ve incelemeye alınan bu şahısların gerçekten yardıma muhtaç olduğu belirlendiğinde yardım müracaatı olumlu sonuç alır.
 • Başvurusu olumlu olarak değerlendirilen aileler düzenli şekilde para yardımları yapılır.

Türkiye’de 2022 Yılında Verilmeye Devam Eden Yardımlar Nelerdir?

2022 yılında Türkiye’de verilmeye devam eden yardımlar aşağıdaki gibidir:

 • Aile yardım ödeneği
 • Doğum yardımı ödeneği
 • Ölüm yardımı ödeneği
 • Cenaze ödeneği
 • Primden muaf tutulan çocuk ve aile zamları
 • Engelli yakını aylığı
 • Engelli bakım parası olarak pek çok yardım yapılmaktadır.

Muhtaç, engelli, ve yaşlı bakıma muhtaç olan kişiler için Türkiye’ de verilmeye devam eden yardımlar bulunuyor. Yardımlardan faydalanmak isteyen kişiler yardım şartlarını taşıyorlar ise başvuruda bulunabilirler.

Geliri Olmayan Kişilere Verilen Devlet Tarafından Verilen Yardımlar 2022’de Nelerdir?

2022 yılında devam eden Geliri Olmayan Kişilere Verilen Devlet Tarafından Verilen Yardımlar aşağıdaki gibidir:

 • Yakacak yardımı geliri ve maddi durumu iyi olmayan ailelere her sene düzenli olarak verilmektedir.
 • Her kış 1 ton kömür belediyeler tarafından yardım edilmektedir.
 • Barınma yardımı ihtiyaca göre belirlenerek ailelere verilir.
 • Gıda yardımı başvuruya ve ihtiyaç sahiplerine göre belirlenir.
 • Eşi vefat etmişse kadına 2 ayda bir 1.000 TL ödenir.
 • Evde 65 üstü yaşlı bir birey varsa Aylık 3.340 TL destek sağlanır.
 • Yaşlılık maaşının tutarı 2022 yılında için 1.536,70 TL’ye çıkartılmıştır. Yaşlılık maaşı emeklilik güvenceli olmayan vatandaşlara devlet tarafından sağlanan bir yardımdır. 65 yaş üstü olan kişiler bu yardımdan yararlanabilir.
 • Engelli varsa, engelliye her ay düzenli olarak derecesine göre %40-%69 arası engelli aylığı 1.226,69 TL- 1.840,40 TL yardım yapılır.

Geliri olmayana destek veren kurumlar ve bu yardımların neler olduğunu öğrenebilir, e-Devlet üzerinden yardımlara başvuru yapabilirsiniz. Geliri olmayana destek için e-Devletten başvuru sağlayabilirsiniz.

Maddi yardım desteğine ihtiyacı olan kişiler ve aileler maddi yardım başvurusu yapabilir ve ihtiyaçlarını gidererek devlet desteğinden düzenli olarak yararlanabilir ve her aileye yardım düzenli olarak belirlenerek, yapılmaktadır.

Kaymakamlık Yardım Parası Ne Kadar?

Kaymakamlıklar tarafından verilen yardım paraları 500 TL-700 TL arasında değişmektedir.

Geliri Olmayana Devlet Yardımı Nasıl Alınır

e-Devlet Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti sekmesi üzerinden ön başvuru yaparak yardımlar alınmaktadır.

Nakdi Yardım Kaç Ayda Bir Verilir?

Nakdi yardım kapsamında fakirlik maaşı alan kişilere her ay düzenli olarak nakdi yardım verilmektedir.

Kimden Para Yardımı Alabilirim?

Maddi Yardım Yapan Dernekler, Fakir ve Muhtaçlara Yardım Derneği, Türkiye Yardım Sevenler Derneği, Dost Eli Derneği Maddi Yardım ve Para Yardımı Yapan Vakıflardan para yardımı alabilirsiniz.

Web sitemiz devletdestekli.com üzerinden herhangi bir Kamu Kuruluşunu temsil etmediği gibi, yardım dağıtan bir sosyal kuruluş değildir. (Sitemizce herhangi bir maddi yardım yapılmamaktadır.)

Yorumlar

 1. Avatar of Metin Metin dedi ki:

  Buykbabam isimsiz şehit yetim çocuğu Babaannem isimsiz yetim şehit çocuğu tarla ekip yine devlete ekip biçtikleri vergilerini ödemişler artık köylü vergi yok eskiden vardı Devletten tek kuruş yardım görmediler Şehit atalarımız kabirleri MSB kayıtları bile yok Torunları olarak SGK işe giriş 1988 hizmet sürem 34 yılı geçti primim doldu Çalışamıyorum işsizim 2 oğlum okuyor Okullara işsiz oldugum halde ev telefonlarımız okul aile birliği aidat diye aranıyor Sosyal yardım eğitim yardımı fes red edildi Adaletsiz bir ülkede yaşıyoruz

 2. Avatar of Birisi Birisi dedi ki:

  Bu yardim yapan kişiler bana ulaşabilirlermi önemle rica olunur

 3. Avatar of Sariye kayhan Sariye kayhan dedi ki:

  Konya aydınlıkta oturuyorum eşimden ayriyim 3 çocuğum var evim kira çocuklarımı tek başıma okutmaya çalışıyorum bizde bu vatanın insanıyız geçim sıkıntısı çekiyoruz kimseye muhtaç olmak namerde muhtaç olmak istemiyorum cocuklarimi alnımın akıyla yetiştirmek istiyorum siz bari yardımcı olun kimsemiz yok bizim vatanımızda suriyelilere sahip çikiliyorsa bizede sahip cikilsin ALLAH Rızası için duyun sesimi

 4. Avatar of burak burak dedi ki:

  anlaşıldı işinize gelen yorumları yayınlıyorsunuZ. benim bu 3. yorumum oldu. kimler yayınlamıyorsa hakkım haramdır.bunu zaten yayınlayamazsınız….🤣

 5. Avatar of burak burak dedi ki:

  işinize gelmedi galiba 3 sayfa doldurdum,ondandır.
  bari bunu yayına alın AÇIMMMMM.

 6. Avatar of burak burak dedi ki:

  5 senedir işsizim.başvuru yapmaktan bıktırdınız para vermemek için çok iyi araştırıyor, bide para vermek için çabalasın 2 çocuğum var,eşimden ayrıldım,kızım annede kalıyor erkek çocuk bende bende derken annem babam.ben emekli maaşıyla geçiniyoruz,bide eski birikimiyle şimdi oda bitiyor,direk ölücez,ben kendimden mesul çocuklarımdan mesulüm ama lafta ev onların annemle babamın şimdi.adam 67 yaşında bana bakıyor,devlet baba diyorki baban baksın nereye neye baksın babam hergün neyi düşünücek hasta oldu bee, bana halen hayatımda bir kere 100 tl. birkere 1.776 birkerede 1100 pandemi dolayısıyla başka yok 42 yaşındayım, ve pandemide mecbur kaldım pandemi kredisi çektim.10.000 tl. daha bir tane taksitini ödeyemedim.bunudamı devlet görmüyor,artık 50.000 olduğunda görür işine gelir.ödemememiz çocuklarıma sorun ne aldı babanız. HİÇ bumu adalet. dedeyi baba görücekler nerdeyse yahuu sesimi duyması gereken kişiler duymaz bilirim,sabahın köründe beni anlıyan abilerime dostlara türk halkına içime döktüm vaktini ayırıpta okuyandan allah razı olsun. hakkını helal etsiN.

 7. Avatar of Şahin Şahin dedi ki:

  Bende işsizim son 3 yıldır mesleğim olmadığından her yerde iş bulamıyorum almıyorlar evliyim 2 çoçugum var okula gidiyor zor durumdayım umarım sesimizi duyun olur

 8. Avatar of Mehmet Mehmet dedi ki:

  Benim işimyok evkiramı veremiyorum 3cocuk var kışlık elbisem alamıyorum acil beş mil çok madulum botlarını elbiselerini alamıyorum

 9. Avatar of Halil Halil dedi ki:

  Maddi desteğe ihtiyacım var

 10. Avatar of Emin Emin dedi ki:

  SelaMun aleyküm 40 yaşındayım 12 yasimdan beri calisiyorum son 7 yıldır kendı işim vardi lokanta krizde Zarar ettim kapattim 40 binlira borçla 1 Bucuk yıldır bostayim sara Nöbetci Hastalığı geçirdim Taşıciyim işe girmek icin salik raporumda cikiyoo işe almiyorlar tabiki Devletinizden 1 buçuk yildan beri 1 lira yardim alamdim borcumda VaR Yardımcı olursaniz Sevinirim Bende bilmiyorum Ne yapcam teşekkürler .

 11. Avatar of Tulay yildiz Tulay yildiz dedi ki:

  Ben 5o yasinda yuzde 70engelliyim emes hastasiyim kimsem yok evim kira cocuklar hayirsiz c
  uyuksehir yardımlarına 2 defa başvurdum e red geldi bir anlam eremiyorum bana bir açıklama yapılmasını istiyorum

 12. Avatar of Zarife Pektaş Zarife Pektaş dedi ki:

  Eşimden ayriyim sağlık sorunlarım kronik hastalıklarım var 5yasında oğlumla yasıyorum geçinmekte zorlanıyorum kirami zor ödüyorum sizden yardımınızı arz ederim

 13. Avatar of Zümrüt Zümrüt dedi ki:

  Esımden sıddet gordum aılemın yanına geldım oglumla pskojık ve maddı skıntıkarım var yasdan dolayı ve pandemıden dolayı ış olmuyor..

 14. Avatar of Hatice ovac Hatice ovac dedi ki:

  Benim 7 yasinda kizima kiyafet yardimi istiyorum esimden ayrildim iki cogumla gecim sıkıntisi cekiyorum pandemi dolayidiyla calisamiyorum kirami zor öduyorum sizlerden yardim talep ediyorum

 15. Avatar of Zühdiye ilan Zühdiye ilan dedi ki:

  Yardıma ihtiyacım var gelirim yok eşim evden kaçtı iki çocuk annesiyim gelirim yok çok ihtiyacım var çok mağdurum

 16. Avatar of Ahmet davulcu Ahmet davulcu dedi ki:

  Çok madur durumdayım noluraunu iki çocuğum yardımınızı bekliyorum hurdacılık yabiyorum

 17. Avatar of Ahmet davulcu Ahmet davulcu dedi ki:

  Yardıma muctacim

 18. Avatar of Annee Annee dedi ki:

  Beş numara bebek bezi, ıslak mendil, bebek bisküvisi, süt, meyve, sebze ihtiyacım var. Para istemiyorum. Kargo ile göndermek istiyorsanız kabul ederim. Dua ederim. Dolandırıcı değilim. Allah korkusu olan insanım. Allah rızası için destek olurmusunuz? Yazmış olduğum mesajı görmemiş gibi hareket etmeyin. Elinizi ayağınızı öpeyim.

  1. Avatar of memocan memocan dedi ki:

   abla numarani atacagim mail adresine gonderirmisin
   mtaburlu@outlok.com

 19. Avatar of Dursun yildildiz Dursun yildildiz dedi ki:

  Ben iki oğlum var evim kira çocukların okuyor herşey borca yıyoruz hiç gelirim yok ne olur duyun sesimizi

 20. Avatar of Raif dadak Raif dadak dedi ki:

  AKP uyeligim olmadığı için sed yardimi iptal edilmiş benim halbuki ailecek AKP liyi ama üyelik sorgulamadan çıkmıyor çıkıyordu ama artık çıkmıyor

 21. Avatar of Pınar k. Pınar k. dedi ki:

  Biliyorum caresizlik çok kotu nerden az yardim gelse seviniyoruz su sesimizi bi duysanız pandemi bitirdi hastane bile parasiz bakmiyor ssk gunun eksik diye napalim para yokki muane olalım.

 22. Avatar of şilan şilan dedi ki:

  Yardim edin lutfen esim calismiyor kirad oturuyoruz su an cok sıkışıkz yardim edin bize nolursunuz

 23. Avatar of Esengül Esengül dedi ki:

  Gercekten nakdi para yardımına ihtiyacım var allh rızası için duyun sesimi allah hepinizden razı olsun 3 çocukluyum gercekten yetmiyo herhangi bi yerden de yaralanmıyorum gereğini yapmanızı önem ve ricayla arz ederim teşekkür ederim

 24. Avatar of Selma Selma dedi ki:

  Ailem perisan aylardir esim calismiyor cocuklarim magdur evimiz kira belefiyenin yardim gidasi ekmegi ile geciniyoruz zo durumdayim sizden yardim istiyorum

 25. Avatar of Mehmet Dicle Mehmet Dicle dedi ki:

  Açız issiziz sosyal yardımlaşmaya 6 kere baş vurdum belediye baş vurdum biri dediki biz kendi insanımıza yardım ederiz diğeri de dediki söz aldinmi çalışana yardı. Var bilginiz olsun çalışıyordum yardım gelmiş eve peki 6 aydır işsizim kimse dedimi ne içiyorsunuz ne yiyorsunuz kimin umrunda yaşayan anlar boş verin herkes baksın kendi çaresine

 26. Avatar of Bertuğ Bertuğ dedi ki:

  Nasıl ulaşıcaz