Çiftçilere Güzel Haber! Düşük faizli kredi süresi 1 yıl daha uzatıldı

Çiftçilere Güzel Haber! Düşük faizli kredi süresi 1 yıl daha uzatıldı

Düşük faizli kredi kullanmak isteyen çiftçi için Resmi Gazete’de bugün çok önemli bir karar duyuruldu. Alınan yeni karar ile Ziraat Bankası ve Tarım Kredi’nin tarımsal üretime dair düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullandırılması uygulama esaslarında değişiklik yapıldı. Kredi kullandırma süresi 31.12.2022 yerine 31.12.2023 olarak düzenlendi. Böylece süre 1 yıl daha uzatıldı.

Düşük Faizli Kredi İçin Süre 1 Yıl Daha Uzatıldı

Buna göre daha önce 1.1.2020-31.12.2022 yılları arasında belirlenen uygulama dönemi 1.1.2020-31.12.2023 olarak yeniden belirlendi.

Karar kapsamında işletme kredisi kullanacak kuluçkahane işletmelerinin kuluçkahane işletmeleri faaliyet onay belgesine sahip olmaları gerekir.

Kimleri Kapsayacak?

Karar kapsamında kanatlı sektörüne yönelik yatırım ve işletme kredisi kullanacak kanatlı işletmeleri ile kuluçkahane (ticari amaçla civciv çıkaran) işletmelerinin aynı gerçek kişi ya da aynı tüzel kişiliğe ait olma zorunluluğu bulunmaz, gerçek ya da tüzel kişiler sadece kanatlı işletmesi ya da sadece kuluçkahane (ticari amaçla civciv çıkaran) sahibi olabilirler.

TEBLİĞE YENİ BİR MADDELER EKLENDİ

Karar kapsamında işletme kredisi kullanacak damızlık kanatlı işletmelerinin Bakanlıktan alınmış damızlık kanatlı işletmeleri faaliyet onay belgesine, kuluçkahane (damızlık amaçla civciv çıkaran) işletmelerinin kuluçkahane işletmeleri faaliyet onay belgesine sahip olmaları gerekir.

Aronya üreticileri de faiz indirimli kredi kullanabilecekler

Öte yandan aronya, stratejik bitki üreten üreticilerin faiz indirimli kredi kullanabilecekleri bitkiler arasına eklendi.

Damızlık kanatlı yetiştiriciliği kredisi

Karar kapsamında kanatlı sektörüne yönelik damızlık yatırım ve işletme kredisi kullanacak damızlık kanatlı işletmeleri ile kuluçkahane (damızlık amaçla civciv çıkaran) işletmelerinin aynı gerçek kişi ya da aynı tüzel kişiliğe ait olma zorunluluğu bulunmaz, gerçek ya da tüzel kişiler sadece damızlık kanatlı işletmesi ya da sadece kuluçkahane (damızlık amaçla civciv çıkaran) sahibi olabilirler.

Muz yetiştiricilerin kredi yok

Örtüaltında yapılan muz yetiştiriciliğine yönelik olarak yeni yatırım kredisi kullandırılmaz, yeni kullandırılacak işletme kredilerinde ise özellikli kriter indirim oranları uygulanmaz.

Sabit süt sağım tesisleri, tam otomatik süt sağım makineleri (sağım robotları), sabit güneş enerjisi sistemleri, lineer ve center pivot sulama sistemleri ve sera ısıtıcılarında, 9/10/2020 tarihli ve 31269 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tarım Makineleri ve Tarım Teknolojisi Araçlarının Deney ve Denetim Esaslarına İlişkin Yönetmelik kapsamında kredi uygunluk belgesi yerine işletme bazında düzenlenen deney raporu esas alınır.

Su ürünleri işleme olarak değişti

Eklenen madde: Sulama birliklerinin, sulama tesislerinin elektrik ihtiyaçlarını, güneş enerjisi kaynağından üretmek için gerekli olan alet-ekipman alımı ve tesis kurulumu konularındaki kredi talepleri Karar kapsamında değerlendirilir.”

Sulama birliklerinin, sulama tesislerinin elektrik ihtiyaçlarını, güneş enerjisi kaynağından üretmek için gerekli olan alet-ekipman alımı ve tesis kurulumu konularındaki kredi talepleri düzenleme kapsamında değerlendirilecek.

Elektrik Bedeli için Faizsiz Kredi Verilecek

Tarımsal elektrik bedeline faizsiz kredi verilecek:

1163 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren sulama kooperatifleri ve 6172 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren sulama birlikleri ile gerçek ya da tüzel kişi tarımsal üreticilerin elektrik perakende satış şirketi, elektrik toptan satış şirketi, elektrik dağıtım şirketince düzenlenmiş tarımsal faaliyetler, sulama tarifesine tabi elektrik fatura ödemeleri, üretim konusu ayrımı yapılmaksızın bu kapsamda değerlendirilir.

Geçmiş borçların kredilendirilmesinde bu maddenin yayımlandığı tarih dikkate alınır.

Sulama kooperatifleri ve sulama birlikleri ile gerçek ya da tüzel kişi tarımsal üreticilerin yeni faturalarını ödemek amacıyla bu krediden yararlanabilmesi için birikmiş/normal ödeme günü geçmiş, ödenmemiş, taksitlendirilmemiş tarımsal elektrik borcunun bulunmaması ve taksitlendirilerek ödenecek borçları varsa bununla ilgili gecikmiş taksitinin bulunmaması gerekir.

Bu madde kapsamında kredi kullanacaklarda TARSİM şartı aranmaz.

TARSİM’e konu olan, Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası kapsamındaki ürünlerde hasar tespitleri köy bazlı yapıldığından, bu ürünleri hasar gören üreticilerin parsel bazında hasarlarının ve oranlarının tespitini yaparlar. Ancak, Banka ve TKK tarafından yapılacak borç erteleme işlemlerinde; Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası yapılan köylerde, TARSİM verim kaybı oranları geçilmez.”

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.